Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Bogdan

w KRS

Bogdan Kozyra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogdan
Nazwisko:Kozyra
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Jacnia (Lubelskie), Susiec (Lubelskie), Zamość (Lubelskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaproń Henryk, Krzywosz Adam, Rechulicz Marcin, Tor Arkadiusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowak Krzysztof Marian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fabian Piotr, Kozyra Lucyna Franciszka, Kozyra Szymon Andrzej, Kusznieruk Marlena Emilia

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malec Bogdan, Sutor Teresa, Szymanik Jan, Więcław Jolanta Elżbieta, Zosiuk Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wakoń Waldemar Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Rozwoju Roztocza Sp. Z O.O., Tomaszów Lubelski − KRS 0000299753
 2. Centrum Promocji Nauk Medycznych Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000049710
 3. Eltel K.m. Jarosz Sp. J., Zamość − KRS 0000373491
 4. Interbud - Lublin S.A., Lublin − KRS 0000296176
 5. Lubelskie Centrum Medyczne Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000508187
 6. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia W Zamościu, Zamość − KRS 0000172155
 7. Nzoz Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J., Szczecin − KRS 0000383235
 8. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Warszawa − KRS 0000213974
 9. Rada Zamojska Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej W Zamościu, Zamość − KRS 0000061413
 10. Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne W Suścu, Susiec − KRS 0000143442
 11. Solis Energy Kosturik Sp. J., Lubartów − KRS 0000444942
 12. Stowarzyszenie Czajnia, Tomaszów Lubelski − KRS 0000201268
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym W Wypadkach Komunikacyjnych, Zamość − KRS 0000027592
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Niwa, Tomaszów Lubelski − KRS 0000113248
 15. Ttc Sp. Z O.O., Jacnia − KRS 0000216426
 16. Turbas Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Susiec − KRS 0000397983
 17. Wydawnictwo Agencja Rozwoju Roztocza Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Tomaszów Lubelski − KRS 0000282835
 18. Zdi Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000049181

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Artlink Foundation, Lublin − KRS 0000395833
 2. Bioenergia Plus Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000338404
 3. Conseil - Development Alfa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159858
 4. Dora Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000223674
 5. Euro-projekt Zwierzyniec Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000396124
 6. Fundacja Perła Sztuki, Lublin − KRS 0000422116
 7. Global-in. Hildebrand, Morgaś Sp. J., Zamość − KRS 0000305519
 8. Grupa Azoty S.A., Tarnów − KRS 0000075450
 9. Inwest-fs Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością, Lublin − KRS 0000118399
 10. Jtr Inwestycje Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000363698
 11. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kprinż Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000074891
 12. Kprbud Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000128471
 13. Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Tomaszów Lubelski − KRS 0000289491
 14. Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Zamość − KRS 0000205053
 15. Lub-med Sp. Z O.O., Bychawa − KRS 0000407447
 16. Lubelski Chmiel Investment Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000321864
 17. Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000028428
 18. Pbl Development Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000326266
 19. Pge Dystrybucja Łódź-teren S.A., Łódź − KRS 0000040237
 20. Plus Vitamin Water Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000418602
 21. Pol - Mot Auto S.A., Warszawa − KRS 0000396018
 22. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000059284
 23. Puls Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000223794
 24. Saass Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000174820
 25. Spółdzielnia Socjalna Ogrodnik, Rogóźno − KRS 0000437701
 26. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasz Dom Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000040920
 27. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O. W Zamościu, Zamość − KRS 0000064045
 28. Wikana S.A., Lublin − KRS 0000144421

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. PN 36/2008 Wykonanie usługi projektowej wraz z nadzorem autorskim polegającej na opracowaniu we wszystkich branżach projektów budowlano - wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących modernizacji oddziałów w Budynku Głównym Szpitala
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie usługi projektowej wraz z nadzorem autorskim polegającej na opracowaniu we wszystkich branżach projektów budowlano - wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących modernizacji oddziałów w Budynku Głównym Szpitala: 1. Blok Operacyjny 2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3. Sterylizatornia wraz z dezynfektornią, 4. Trakt Porodowy, 5. Oddział Ginekologiczno - Położniczy i Oddział Noworodkowy 6. Oddział Dziecięcy 7. Pododdział Kardiologiczny Opracowanie projektowe ma obejmować: - inwentaryzację techniczną w niezbędnym zakresie 2 egz. - projekty budowlano wykonawcze we wszystkich branżach 5 egz. - kosztorysy inwestorskie 2 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 egz. - przedmiary robót 2 egz. Opracowanie projektowe wykonawca przekaże zamawiającemu również w wersji elektronicznej na nośniku trwałym. CPV: 71.24.20.00-2 Usługi projektowania architektonicznego CPV: 71.22.40.00-6 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: - przedstawić, koncepcję modernizacji oddziałów szpitala wraz z opisem proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, wizualizacją oraz szacunkowymi kosztami wykonania zaproponowanych do modernizacji oddziałów, - wykonać projekt budowlany w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję modernizacji oddziałów, przy uwzględnieniu wniesionych uwag i propozycji, Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać w dwóch etapach. I Etap - wykonanie, koncepcji modernizacji oddziałów szpitalnych. W opracowaniach należy zamieścić szczegółowy opis proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych z wizualizacją oraz przedstawić szacunkową kalkulację kosztów wykonania modernizacji, uwzględniając termin realizacji inwestycji. Przy opracowywaniu koncepcji należy dotrzymać wymogów i parametrów technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, oraz warunki określone w art. 20 i art. 34 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z p. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.204 r. (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072 z póz zm.). Po wykonaniu etapu pierwszego wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w opracowanie do uzgodnienia koncepcji, która będzie podstawą opracowań objętych etapem drugim. Zamawiający dokona akceptacji lub odrzucenia koncepcji nie później niż w terminie 5 dni od daty przekazania. II Etap wykonanie usługi projektowej polegającej na opracowaniu we wszystkich branżach projektów budowlano - wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót polegających na modernizacji Oddziałów w Budynku Głównym Szpitala - Blok Operacyjny - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Sterylizatornia wraz z dezynfektornią, -Trakt Porodowy, - Oddział Ginekologiczno - Położniczy i Oddział Noworodkowy - Oddział Dziecięcy - Pododdział Kardiologiczny Prace projektowe należy poprzedzić aktualizacją inwentaryzacji budowlanej, jako uzupełnienia dokumentacji będących w posiadaniu Zamawiającego. Przy opracowywaniu projektów należy dotrzymać wymogów i parametrów technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, oraz warunki określone w art. 20 i art. 34 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z p. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.204 r. (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072 z póz zm.). kosztorysy inwestorskie wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. nr 130 poz. 1389), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z póź. zm.). II.Opis stanu istniejącego pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji. Budynek Główny Szpitala, w którym znajdują się planowane do modernizacji oddziały składa się z trzech skrzydeł (A, B, C) w kształcie litery T. budynek wykonany został w technologii konstrukcji słupowej żelbet z wypełnieniem ścian cegła, stropy typu DZ-3. Od strony południowo wschodniej na całości części C i B zabudowany balkonami z wyjątkiem niskiego parteru. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 8 012 m2, kubatura 33 321 m3, ilość kondygnacji 5. rok oddania budynku do eksploatacji 1970. Wyposażony jest w trzy klatki schodowe, klatka schodowa główna i dwie awaryjne. Liczba wejść do budynku 6. w budynku zainstalowane są dwie windy towarowo osobowa i towarowa. Powierzchnia oddziałów objętych modernizacją 2 595 m2 w tym: 1.Blok Operacyjny 350 m2 2.Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 260 m2 3.Sterylizatornia wraz z dezynfektornią 120 m2 + 150 m2 4.Trakt Porodowy 280 m2 5. Oddział Ginekologiczno - Położniczy i Oddział Noworodkowy 615 m2 + 180 m2 6.Oddział Dziecięcy 430 m2 7.Pododdział Kardiologiczny 210 m2 W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi: 1)Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt. 2)Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiO), o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072, ze zm.) 3)Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż, sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska, i inne wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. 4)Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 5)Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. 6)Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
 2. Pełnienie funkcji Menadżera Projektu zamiennie zwanego inżynierem kontraktu nad realizacją zadania Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
  Pełnienie funkcji Menadżera Projektu zamiennie zwanego inżynierem kontraktu nad realizacją zadania Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne osoby dla Kozyra (173 osoby):