Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Ewelina Maria

w KRS

Ewelina Maria Kozyra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewelina
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Kozyra
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Mikołów (Śląskie), Wyry (Śląskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szynkowski Piotr Bernard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błońska Fajfrowska Barbara, Cyrnal Marek, Czapla Jacek, Gralikowski Krzysztof, Karlicka Chmiel Jolanta, Klima Piotr, Krupa Bartłomiej, Ostrowski Jarosław, Szypura Jan, Toborek Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Radoszewski Roman
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szynkowski Piotr Bernard
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandrowska Agata Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borowski Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Admil Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000291998
 2. Agencja Pracy Tymczasowej Edycja Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000423605
 3. Bhp Duo Plus Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000417200
 4. Blue Dream Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000253390
 5. Borowski Group Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000378743
 6. Car Polska Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000339510
 7. Dg Lift Szynkowski Sp. J., Mikołów − KRS 0000408022
 8. Energo Oil Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000282537
 9. Energo Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000293594
 10. Fundacja Rozwoju Nauk Farmaceutycznych Fides, Sosnowiec − KRS 0000012394
 11. Fundacja Wspólny Dom, Katowice − KRS 0000162340
 12. Ideal Solutions Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000428379
 13. Inpro Civil Engineering Service Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000077217
 14. Jb Properties Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000400763
 15. Mr Trade Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000178315
 16. Nowy Dom Śląsk Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000168420
 17. Oleje, Smary - Borowski Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000372229
 18. Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000578388
 19. Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Lublin − KRS 0000019917
 20. Prom Investment Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000400293
 21. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Puh Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000099701
 22. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Fundus Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000009632
 23. Smaki Polski Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000394673
 24. Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski, Poznań − KRS 0000079196
 25. Stowarzyszenie Farmaceutyczne Lege Artis, Gliwice − KRS 0000412795
 26. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Podaj Rękę, Racibórz − KRS 0000232021
 27. Stowarzyszenie Ratujmy Kościół Na Górce, Będzin − KRS 0000325234
 28. Stowarzyszenie Uratuj Życie To Proste, Zabrze − KRS 0000217822
 29. Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Racibórz − KRS 0000271768
 30. Śląskie Forum Kobiet, Katowice − KRS 0000181141
 31. Śląskie Stowarzyszenie Regionalne Spojrzenia, Katowice − KRS 0000275424
 32. Teleksięgarnia Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000232919

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dom Lekarza Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000156427
 2. Economicus Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000069303
 3. Kris Poland Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000103447
 4. Lofft Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000429279
 5. Packtherm Sp. Z O.O., Laryszów − KRS 0000162516
 6. Pacto Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000429660
 7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Myszkowie Sp. Z O.O., Myszków − KRS 0000232548
 8. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Cieszynie, Cieszyn − KRS 0000113155
 9. Techbet Construction Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000345524

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Wykonanie robót koniecznych jako dodatkowe związanych z zadaniem: Remont pomieszczeń III piętra budynku, docieplenie ściany szczytowej oraz adaptacji pomieszczeń piwnic na świetlicę w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu ul. 1 Maja 10
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  Zakres prac dodatkowych koniecznych obejmuje: wykonanie konstrukcji podparć stropów w miejscu rozebranych ścian, ułożenie dodatkowych płyt i wylewek wyrównujących na podłogach.
 2. Remont pomieszczeń III piętra budynku, docieplenie ściany szczytowej oraz adaptacji pomieszczeń piwnic na świetlicę w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  1 Przedmiotem zamówienia jest:
  a) Remontu pomieszczeń III piętra wykucie z muru ościeżnic drewnianych; demontaż posadzek z tworzyw
  sztucznych; montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; montaż
  sufitów podwieszanych z wypełnieniem kasetonami; przecieranie tynków wewnętrznych i ułożenie gładzi
  gipsowej; malowanie pomieszczeń; układanie wykładzin podłogowych z pcv i płytek ceramicznych;
  zabudowa tablicy z logo Policji; demontaż grzejników żeliwnych; montaż grzejników stalowych
  jednopłytowych z zaworami i głowicami termicznymi; wymiana instalacji elektrycznej (tablice, przewody,
  gniazdka, włączniki, oprawy oświetleniowe); b) Docieplenie zewnętrznej ściany szczytowej o wymiarach 8,5
  x 15,0 m styropianem gr. 12 cm metodą leeką mokrą; c) Adaptacja pomieszczeń piwnicy na świetlicę
  zastąpienie ściany nośnej konstrukcją podciągu wspartego na słupach, ułożenie posadzek z płytek
  ceramicznych; wymiana grzejników c.o.; wymiana instalacji elektrycznej; montaż klimatyzacji; remontu
  sanitariatu; malowanie pomieszczeń. 2 Remont będzie się odbywał na obiekcie czynnym i Zamawiający zastrzega sobie prawo typowania kolejności robót do wykonania w uzgodnieniu z Wykonawcą i
  Użytkownikiem. 3 Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w; 3.1 Przedmiar robót 3.2
  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 3.3 Rysunki techniczne. Dokumentacja techniczna
  została zamieszczona w czterech załącznikach; 3.3.1 załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiary robót; 3.3.2
  załącznik nr 6 do SIWZ - STWIOR oraz rysunki w zakresie remontu pomieszczeń III piętra; 3.3.3 załącznik nr
  7 do SIWZ - STWIOR oraz rysunki w zakresie docieplenia zewnętrznej ściany szczytowej; 3.3.4 załącznik nr
  8 do SIWZ - STWIOR oraz rysunki w zakresie adaptacji pomieszczeń piwnicy na świetlicę. 4 Zamawiający
  wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru
  końcowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego 5 Wykonawca
  może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym wykonawca składa
  oświadczenie wskazując zakres robót, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów. 6 W przypadku
  Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym
  jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z
  uczestników konsorcjum
 3. Modernizacja Budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 - etap II
  Zamawiający: Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki, Knurów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - ETAP II 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: parter budynku: a) Wymiana posadzek w salach lekcyjnych b) Wykonanie lamperii korytarza z tynków mozaikowych c) Roboty wykończeniowe ścian i sufitów, gładzie gipsowe oraz roboty malarskie Suterena: a) Przebicie otworu wraz z wykonaniem nadproża stalowego b) Wykonanie tynków mozaikowych c) Roboty wykończeniowe ścian i sufitów, gładzie gipsowe oraz roboty malarskie d) Roboty ślusarskie część zerówkowa szkoły a) Demontaż starych instalacji wodno - kanalizacyjnej b) Wykonanie nowej instalacji wod. - kan c) Montaż armatury d) Wykonanie próby szczelności 3. Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. Dokumenty powyższe stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie ww. zamówienia publicznego.

Inne osoby dla Kozyra (173 osoby):