Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Waldemar Wojciech

w KRS

Waldemar Wojciech Kozyra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Waldemar
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Kozyra
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Strzelin (Dolnośląskie)
Przetargi:34 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drill Krzysztof Piotr, Hercuń Paweł, Piestrak Ryszard, Popielarz Stanisław, Sadowska Maria, Śliwińska Danuta, Szczepocki Jarosław Mieczysław, Trojanowska Irena Maria, Zychowicz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy W Strzelinie, Strzelin − KRS 0000119972
 2. Zakład Produkcyjno-handlowo-usługowy Komus Sp. Z O.O., Strzelin − KRS 0000179800

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Strzelinie, Strzelin − KRS 0000051459
 2. Strzelińska Grupa Producencka Ziarna Zbóż i Roślin Oleistych, Strzelin − KRS 0000205821

Powiązane przetargi (34 szt.):
 1. Remonty, modernizacja, przebudowa dróg gminnych w tym: a) dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin b) dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - do 2 600 m2 o grubości ubytku do 10 cm . Powyżej 10 cm wzrost ceny o 10% za każdy dodatkowy centymetr grubości ubytku.
  2. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 - do 600 m2 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem
  3. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 9/11- do 1 000 m2 na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem
  4. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 – do 800 m2 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem
  5. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm - do 1 600 m2 przy kostce betonowej grubości 6 cm należy stosować współczynnik 0,9 dla ceny jednostkowej za 1 m2
  6. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 – do 400 m2 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem
  7. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 – do 500 m2 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem
  8. Przestawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej – do 120 mb
  9. Przestawienie krawężnika kamiennego 20x25 na ławie betonowej – do 120 mb
  10. Przestawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej - do 140 mb
  11. Regulacja płyt kamiennych w chodniku na podsypce piaskowej – do 100 m2
  12. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na ławie z betonu cementowego 400 mb
  UWAGA:
  Dla punktów 2-11 Remont polega na rozbiórce nawierzchni i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu odzyskanego materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
  Koszty brakującego materiału pokryje Zamawiający.
  Dla punktów 1 i 12 materiał do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.
 2. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów
  Zamawiający: Gmina Wiązów, Wiązów
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wiązów
 3. ZP.7.2016 Remonty, przebudowa , modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  1. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - do 1 100 m2 o grubości ubytku do 10 cm . Powyżej 10 cm wzrost ceny o 10% za każdy dodatkowy centymetr grubości ubytku. 2. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 - do 550 m2 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 3. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 9/11- do 550 m2 na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 4. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 - do 500 m2 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 5. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm - do 300 m2 przy kostce betonowej grubości 6 cm należy stosować współczynnik 0,9 dla ceny jednostkowej za 1 m2 6. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 - do 200 m2 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 7. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 - do 200 m2 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 8. Przestawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej - do 120 mb 9. Przestawienie krawężnika kamiennego 20x25 na ławie betonowej - do 120 mb 10. Przestawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej - do 150 mb 11.
  Regulacja płyt kamiennych w chodniku na podsypce piaskowej - do 100 m2 12. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na ławie z betonu cementowego 200 mb UWAGA: Dla punktów 2-11 Remont polega na rozbiórce nawierzchni i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu
  odzyskanego materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym. Koszty brakującego materiału pokryje Zamawiający. Dla punktów 1 i 12 materiał do wykonania zadania zapewnia Wykonawca
 4. ZP.6.2016 Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie Miasta Strzelina
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  1) Utrzymanie czystości i porządku na terenach: ulic, chodników, placów, ścieżek rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Strzelin. 2) Bieżące utrzymanie w czystości i porządku urządzeń do gromadzenia nieczystości (koszy na odpady) na terenie miasta Strzelin. 3) Na zlecenie przedstawiciela Gminy Strzelin, funkcjonariusza Straży Miejskiej lub funkcjonariusza Policji, sprzątanie miejsc zanieczyszczonych wskutek wypadków i kolizji drogowych (po wcześniejszym unieszkodliwieniu substancji niebezpiecznych przez wyspecjalizowane
  jednostki) wraz z utylizacją odpadów na terenie Gminy Strzelin. 4) Na zlecenie przedstawiciela Gminy Strzelin, funkcjonariusza Straży Miejskiej lub funkcjonariusza Policji usuwanie z pasa drogowego, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części na terenie Gminy Strzelin
 5. ZP.1.2015 Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie Miasta Strzelina
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  ) Utrzymanie czystości i porządku na terenach: ulic, chodników, placów, ścieżek rowerowych oraz parkingów. 2) Bieżące utrzymanie w czystości i porządku urządzeń do gromadzenia nieczystości (koszy na odpady). 3) Na zlecenie przedstawiciela Gminy Strzelin, funkcjonariusza Straży Miejskiej lub funkcjonariusza Policji, sprzątanie miejsc zanieczyszczonych wskutek wypadków i kolizji drogowych (po wcześniejszym unieszkodliwieniu substancji niebezpiecznych przez wyspecjalizowane jednostki) wraz z utylizacją odpadów. 4) Na zlecenie przedstawiciela Gminy Strzelin, funkcjonariusza Straży Miejskiej lub funkcjonariusza Policji usuwanie z pasa drogowego, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części
 6. Remonty dróg leśnych i infrastruktury drogowej na terenie Nadleśnictwa Henryków z podziałem na zadania
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków, Henryków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ^Remontu dróg leśnych i infrastruktury drogowej na terenie Nadleśnictwa Henryków z podziałem na zadania^
 7. ZP.30.2014 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  )Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin poprzez ich odśnieżanie i posypywanie materiałem uszarstaniającym (mieszanka piasku z solą ) na całej szerokości jezdni lub drogi, w tym likwidacja gołoledzi zgodnie z wykazem dróg i ulic planowanych do zimowego utrzymania wymienionych w załączniku do umowy. Zamawiający przewiduje około 4.200 km dróg do odśnieżania i posypywania w czasie obowiązywania umowy. b) Zimowe utrzymanie dróg i ulic poprzez pracę sprzętu ciężkiego w celu doprowadzenia dróg i ulic do przejezdności oraz usunięcia i przewozu nadmiaru nagromadzonego śniegu. Zamawiający przewiduje około 150 godzin pracy sprzętu ciężkiego w okresie obowiązywania umowy
 8. ZP.29.2014 Zimowe utrzymanie chodników gminnych na terenie miasta Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  Zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Strzelin poprzez ich odśnieżanie i posypywanie materiałem uszarstaniającym (mieszanka piasku i soli ) na całej szerokości chodnika w tym likwidacja gołoledzi zgodnie z wykazem chodników planowanych do zimowego utrzymania wymienionych w załączniku do umowy Zamawiający przewiduje około 950.000 m2 chodników do odśnieżania i posypywania w czasie obowiązywania umowy
 9. ZP.15.2014 Remonty dróg śródpolnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Strzelin
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  Zakres robót budowlanych: Zadanie nr 1 Remont drogi śródpolnej w Karszówku Zadanie nr 2 Remont drogi śródpolnej w Karszowie Zadanie nr 3 Remont drogi śródpolnej w Dankowicach Zadanie nr 4 Remont ulicy Polnej w Strzelinie Zadanie nr 5 Remont ulicy Dębowej w Białym Kościele Zadanie nr 6 Remont drogi gminnej w Gębczycach Zadanie nr 7 Remont drogi w Gościęcinach Dolnych.
 10. ZP.4.2014 Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie Miasta Strzelina.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)zamiatanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów łącznie z wywozem zmiotek według wskazań Zamawiającego; a) szczegółowy wykaz utrzymywanych terenów wraz z ich powierzchnią określa załącznik nr 1 do umowy; b) wykonanie powyższych prac mechanicznie lub ręcznie w zależności od aktualnej sytuacji w terenie; c) wykonanie w ramach tych czynności: stałe usuwanie chwastów, zmywanie jezdni przy użyciu polewaczek w zależności od faktycznych potrzeb, zamiatanie i usuwanie materiałów uszorstniających (piasek, szlaka, żwir itp.) łącznie z wywozem tych zmiotek; d) utrzymywanie w czystości jezdni poprzez zamiatanie pasa szerokości 1,5 metra od krawężnika (obie strony jezdni), chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów w całości, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w załączniku nr 1 do umowy; e) zamiatanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów z uwzględnieniem piachu i materiałów uszorstniających, nagromadzonych wskutek posypywania dróg podczas zalegania śniegu, łącznie z wywozem zmiotek, według wskazań Zamawiającego e) przewiduje się oczyszczanie ok. 5 000 000 m2 powierzchni ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów; 2) na zlecenie przedstawiciela Gminy Strzelin sprzątanie miejsc zanieczyszczonych wskutek wypadków i kolizji drogowych (po wcześniejszym unieszkodliwieniu substancji niebezpiecznych przez wyspecjalizowane jednostki) wraz z utylizacja odpadów. a) akcję sprzątania należy podjąć w ciągu 1 godziny od zgłoszenia. b) przewiduje się sprzątanie ok. 100 m2 miejsc zanieczyszczonych wskutek wypadków i kolizji drogowych; 3) stałe nawet codzienne jeżeli będzie to konieczne opróżnianie urządzeń do gromadzenia nieczystości (kosze uliczne) łącznie z ich wywozem w ilości 198 szt.(sto dziewięćdziesiąt osiem sztuk) 4) utrzymywanie w czystości oraz sprawności technicznej koszy ulicznych oraz utrzymywanie w czystości miejsc, w których są one ustawione. Wykonawca zobowiązuje się w ramach tych czynności dokonywać bieżących napraw pojemników oraz co najmniej dwa razy w roku myć wszystkie pojemniki.
 11. ZP.28.2013 Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Strzelin obejmujące zamiatanie jezdni i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  Zamiatanie jezdni i chodników na terenie miasta Strzelin wraz z wywozem zmiotek, usuwaniem chwastów. Wykonawca zobowiązany jest w ramach tych czynności: zamiatać i usuwać z ulic i chodników materiały uszorstniające (piasek, szlaka, żwir itp.) łącznie z wywozem tych zmiotek. Wykonawca obowiązuje się, że utrzymywane w czystości jezdnie zamiatane będą jako pas szerokości 1,5 metra od krawężnika (obie strony jezdni), chodniki w całości. Szczegółowy wykaz utrzymywanych terenów wraz z ich powierzchnią określa załącznik nr 1 do umowy. - opróżnianie i wywóz nieczystości z ok. 195 szt. koszy ulicznych. utrzymywanie w czystości oraz sprawności technicznej koszy ulicznych oraz utrzymywanie w czystości miejsc, w których są ustawione kosze uliczne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach tych czynności dokonywać bieżących napraw pojemników.
 12. Przebudowa chodników, zatok autobusowych i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Prusach, działka nr 284/1 oraz działka nr 37 w Kondratowicach.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, Strzelin
  Przebudowa chodników, zatok autobusowych i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Prusach, działka nr 284/1 oraz działka nr 37 w Kondratowicach. Zakres prac obejmuje dokumentacja budowlana wraz z przedmiarem oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 13. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów
  Zamawiający: Gmina Wiązów, Wiązów
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wiązów.
 14. Usługa wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie, ul. Wolności 15, 57-100 Strzelin
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie, ul. Wolności 15, 57-100 Strzelin. 1.1. Odpadami stałymi w rozumieniu Zamawiającego są odpady powstałe w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne wytwarzającego odpady. 1.2. Postępowanie nie obejmuje wywozu odpadów powstających w wyniku działalności produkcyjnej, budowlanej oraz złomu metali, a także odpadów szkodliwych dla środowiska i zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu. 2. W ramach zawartej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 2.1. Dostarczenia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów, zgodnie z zamówieniem zamawiającego, 2.2. Wymiany pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów na swój koszt, gdy zużycie ich następuje w wyniku normalnej eksploatacji lub z winy Wykonawcy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, 2.3. Wywożenia odpadów stałych z pojemników i kontenerów wg częstotliwości określonej w załączniku numer 1 do SIWZ oraz dniach tygodnia uzgodnionych z Zamawiającym, 2.4. Uprzątnięciu odpadów luzem powstałych podczas ładowania, bądź w wyniku opóźnionego wywozu na własny koszt, 2.5. Odstawiania pojemników i kontenerów opróżnionych na miejsca ich lokalizacji, 2.6. Dostarczonej, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej niezwłocznie po uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia. 3. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 3.1. 90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej wywóz wskazanej przez Zamawiającego ilości odpadów w częstotliwości wskazanej przez Zamawiającego w załączniku numer 1 do SIWZ. 5. Dopuszczalność udziału podwykonawców: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcom, jednakże w takim przypadku Zamawiający wymaga wskazania w ofercie tych prac lub czynności.
 15. ZP.21.2012 Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelina.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: 1) zamiatanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów łącznie z wywozem zmiotek według wskazań Zamawiającego (w ciągu roku przewiduje się zamiatanie około 4 000 000 m2 powierzchni ulic i chodników ); a) szczegółowy wykaz utrzymywanych terenów wraz z ich powierzchnią określa załącznik nr 1 do umowy; b) wykonanie powyższych prac mechanicznie lub ręcznie w zależności od aktualnej sytuacji w terenie; c) wykonanie w ramach tych czynności: stałe usuwanie chwastów, zmywanie jezdni przy użyciu polewaczek w zależności od faktycznych potrzeb, zamiatanie i usuwanie materiałów uszorstniających (piasek, szlaka, żwir itp.) łącznie z wywozem tych zmiotek; d) utrzymywanie w czystości jezdni poprzez zamiatanie pasa szerokości 1,5 metra od krawężnika (obie strony jezdni), chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów w całości, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w załączniku nr 1 do umowy; e) na zlecenie przedstawiciela Gminy Strzelin sprzątanie miejsc zanieczyszczonych wskutek wypadków i kolizji drogowych (po wcześniejszym unieszkodliwieniu substancji niebezpiecznych przez wyspecjalizowane jednostki). Akcję sprzątania należy podjąć w ciągu 1 godziny od zgłoszenia. 2) stałe nawet codzienne jeżeli będzie to konieczne opróżnianie urządzeń do gromadzenia nieczystości (kosze uliczne) łącznie z ich wywozem - w ilości 189 szt.( sto osiemdziesiąt dziewięć sztuk) 3)utrzymywanie w czystości oraz sprawności technicznej koszy ulicznych oraz utrzymywanie w czystości miejsc, w których są one ustawione. Wykonawca zobowiązuje się w ramach tych czynności dokonywać bieżących napraw pojemników, co najmniej jeden raz w kwartale myć wszystkie pojemniki, jeden raz w roku pomalować kosze wykonane ze stali oraz słupki, do których są one przymocowane
 16. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI POŻARZYCE GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI.
  Zamawiający: Gmina Jordanów Śląski, Jordanów Śląski
  budowa chodnika w miejscowości Pożarzyce gm. Jordanów Śląski (droga powiatowa nr 1960D) na odcinku 0,386 km,. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: I. Roboty drogowe: Roboty ziemne (zdjęcie humusu, wykopy i zasypywanie); Korytowanie i przygotowanie podłoża; Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej pod chodnik; Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej; Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej pod zjazdy; Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki wibroprasowanej czerwonej; Oznakowanie pionowe; Oznakowanie poziome. II. Roboty branży sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej: Kanały deszczowe PVC Ø400 długości 0,185 km;
 17. ZP.7.2012 Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelin
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - do 600 m2 o grubości ubytku do 10 cm . Powyżej 10 cm wzrost ceny o 10% za każdy dodatkowy centymetr grubości ubytku. 2.Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 - do 400 m2 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 3.Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 9/11- do 400 m2 na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 4.Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 - do 200 m2 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 5.Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm - do 200 m2 przy kostce betonowej grubości 6 cm należy stosować współczynnik 0,9 dla ceny jednostkowej za 1 m2 6.Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 - do 200 m2 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 7.Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 - do 200 m2 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem 8.Przestawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej - do 120 mb 9.Przestawienie krawężnika kamiennego 20x25 na ławie betonowej - do 120 mb 10.Przestawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej - do 100 mb 11.Regulacja płyt kamiennych w chodniku na podsypce piaskowej - do 100 m2 12.Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na ławie z betonu cementowego -200mb
 18. ZP.21.2011 Utrzymanie czystości na terenie miasta Strzelin obejmujące całoroczne zamiatanie jezdni i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  Całoroczne zamiatanie jezdni i chodników na terenie miasta Strzelin wraz z wywozem zmiotek, usuwaniem chwastów oraz polewaniem (w ciągu roku przewiduje się zamiatanie około 4 000 000 m2 powierzchni ulic i chodników ) . Wykonawca zobowiązany jest w ramach tych czynności: stale usuwać chwasty mogące porastać zamiatane jezdnie i chodniki, zmywać jezdnie przy użyciu polewaczek w zależności od faktycznych potrzeb, zamiatać i usuwać z ulic i chodników materiały uszorstniające (piasek, szlaka, żwir itp.) łącznie z wywozem tych zmiotek. Wykonawca obowiązuje się, że utrzymywane w czystości jezdnie zamiatane będą jako pas szerokości 1,5 metra od krawężnika (obie strony jezdni), chodniki w całości. Szczegółowy wykaz utrzymywanych terenów wraz z ich powierzchnią określa załącznik nr 1 do umowy. - opróżnianie i wywóz nieczystości z ok. 190 szt. koszy ulicznych. utrzymywanie w czystości oraz sprawności technicznej koszy ulicznych oraz utrzymywanie w czystości miejsc, w których są ustawione kosze uliczne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach tych czynności dokonywać bieżących napraw pojemników, co najmniej jeden raz w kwartale myć wszystkie pojemniki, jeden raz w roku pomalować słupki, do których są przymocowane pojemniki oraz jeden raz w roku pomalować kosze wykonane ze stali
 19. ZP.20.2011 Usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie miasta i gminy Strzelin
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
  - opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu: plastik, szkło, makulatura z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnianie, jednak nie rzadziej niż: 4 razy w miesiącu na terenie miasta Strzelin i 2 razy w miesiącu na terenach wiejskich; - załadunek odpadów na środki transportowe, transport i rozładunek odpadów w miejscu prawnie dopuszczonym do ewentualnego magazynowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; - utrzymanie pojemników w należytej czystości oraz w pełnej sprawności technicznej, a w szczególności: mycie, dezynfekcja pojemników, naprawa i konserwacja wraz z oznakowaniem pojemników, zabezpieczanie pojemników przed otwieraniem, zgłaszanie zamawiającemu konieczności wymiany pojemników trwale uszkodzonych i nie nadających się do dalszej eksploatacji; - przechowywanie na terenie bazy Wykonawcy pojemników przeznaczonych do rozstawienia, naprawy, itp.; - utrzymanie należytego porządku i czystości w miejscu i czasie załadunku odpadów, uporządkowanie terenu wokół pojemników do gromadzenia odpadów po każdorazowym ich opróżnieniu, bieżące utrzymanie czystości i porządku terenu wokół pojemników- usunięcie odpadów bez względu na ich rodzaj i gabaryty (promień 2 m wokół pojemnika); - wymiana lub zmiana lokalizacji pojemników- tylko w porozumieniu z Zamawiającym; - przekazanie wyselekcjonowanych odpadów komunalnych do odzysku/recyklingu, a pozostałych, których nie można wykorzystać, do unieszkodliwiania. - comiesięczne przekazywanie sprawozdania z ilości zebranych selektywnie odpadów i przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania. Do sprawozdania należy dołączyć karty przekazanych odpadów.
 20. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3021D w miejscowości Karszów - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, Strzelin
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3021D w miejscowości Karszów z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  a) dokumentacja projektowa
  b) przedmiary robót,
  c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 21. ZP.18.2011 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 22. usługa wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego KWP i KMP we Wrocławiu , PP Wiązów
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 23. ZP.14.2011 Zimowe utrzymanie chodników gminnych na terenie miasta Strzelin
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 24. ZP.12.2011 Profilowanie dróg śródpolnych na terenie gminy Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 25. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3021D w miejscowości Karszów.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, Strzelin
 26. ZP.5.2011 Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 27. ZP.1.2011. Utrzymanie czystości na terenie miasta Strzelin obejmujące całoroczne zamiatanie jezdni i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 28. Utrzymanie czystości na terenie miasta Strzelin obejmujące całoroczne zamiatanie jezdni i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 29. Obsługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie miasta i gminy Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 30. Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych stałych, niesegregowanych z budynków Oddziału ZUS we Wrocławiu
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, Wrocław
 31. ZP.46.2009 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 32. ZP.45.2009 Zimowe utrzymanie chodników gminnych na terenie miasta Strzelin.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 33. ZP.40.2009 Przebudowa ul. Generała Grota Roweckiego - droga gminna nr 117311 D w Strzelinie- etap Parking zielony.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Strzelin
 34. Oczyszczanie ulic na terenie miast Oława i Jelcz-Laskowice
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, Oława

Inne osoby dla Kozyra (180 osób):