Kogo reprezentuje osoba

Krasucki Marcin Wiktor

w KRS

Marcin Wiktor Krasucki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Wiktor
Nazwisko:Krasucki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ptak Rafał Michał
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Botlab Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000585177
 2. Ppr Bud Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000730644

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa systemu informatycznego do zarządzania pracami Rady Miejskiej i obsługi Komisji Rady Miejskiej oraz 25 przenośnych urządzeń multimedialnych ( tablet)
  Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski
  1. Dostawa systemu informatycznego wraz z dwuletnią licencją na jego użytkowanie, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej, obsługę posiedzeń komisji oraz obrad Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim wraz z przechowywaniem danych na serwerach Wykonawcy;
  2. Dostarczenie 5 licencji dostępowych do systemu dla pracowników Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim;
  3. Dostarczenie 23 licencji dostępowych do systemu dla Radnych Rady Miejskiej;
  4. Dostawę 25 tabletów wraz z etui, zapewniających prawidłową współpracę z udostępnionym oprogramowaniem;
  5. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad, spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa, dopuszczające go do użytku oraz posiadać deklarację zgodności CE;
  6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie będące przedmiotem umowy na swój koszt i ryzyko, bezpośrednio do siedziby Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Bogumińskiej 4;
  7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy oraz świadczył bezpłatny serwis gwarancyjny, zgodnie z zasadami gwarancji i serwisu;
  8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wdrożenie systemu, w tym instalacja oprogramowania oraz przeszkolenie użytkowników w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji dla użytkowników i administratorów systemu.

  Zamówienie określa następujące wymagania dla ww. systemu informatycznego:
  1. Przygotowywanie i elektroniczna dystrybucja porządku obrad dla posiedzeń Rady Miejskiej oraz Komisji wraz z materiałami dla Radnych Miejskich poprzez konto użytkownika w systemie. Możliwość dodawania do porządku obrad załączników w postaci elektronicznej takich jak projekty uchwał, załączniki do uchwał, mapy, prezentacje itp. Możliwość edytowania porządku obrad w trakcie posiedzeń.
  2. Zarządzenie bazą kontaktów i wewnętrzną komunikacją między Biurem Rady a Radnymi Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, z możliwością przesyłania wiadomości poprzez e-mail i SMS. Archiwizowanie przesyłanych wiadomości w systemie z możliwością sprawdzenia historii korespondencji oraz potwierdzeń odbioru wiadomości SMS.
  3. Drukowanie materiałów sesyjnych.
  4. Dostęp do systemu z dostarczonych wraz z systemem tabletów oraz używanych przez Zamawiającego komputerów umożliwiający:
  a) Sprawdzenie kalendarium posiedzeń nadchodzących oraz archiwalnych
  b) Przeglądanie porządków obrad i wyników głosowań
  c) Pobieranie i przeglądanie załączników
  d) Oddawanie głosów
  e) Zgłaszanie się do dyskusji i przeglądanie listy osób planujących wypowiedź w danej sprawie
  5. Elektroniczna obsługa posiedzeń Komisji i Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim poprzez:
  a) Elektroniczną rejestrację radnych zgłaszających pytania do wnioskodawców projektów uchwał i innych materiałów będących przedmiotem obrad
  b) Elektroniczną rejestrację radnych zgłaszających się do dyskusji nad projektami uchwał i innymi materiałami będącymi przedmiotem obrad
  c) Elektroniczną rejestrację wniosków formalnych
  d) Elektroniczną obsługę głosowań Rady Miejskiej (głosowanie jawne imienne)
  e) Prezentację porządku obrad oraz dostęp do załączników w czasie posiedzenia
  f) Prezentację przedmiotu głosowania, listy osób uprawnionych do głosowania i wyników głosowania w czasie posiedzenia
  g) Możliwość ustawienia czasu wypowiedzi oraz wyświetlanie w czasie posiedzenia licznika czasu wypowiedzi i komunikatu o przekroczeniu czasu wypowiedzi
  h) Zatwierdzanie uchwał
  i) Przygotowanie projektów protokołu z posiedzeń z automatycznym przekazywaniem wyników głosowań do projektu protokołu
  j) Sporządzanie raportu obecności z możliwością przekazania go do projektu protokołu
  6. Publikacja materiałów sesyjnych oraz wyników przeprowadzonych głosowań w Internecie w oparciu o infrastrukturę techniczną Wykonawcy.
  7. Obsługa działań Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  8. Obsługa interpelacji oraz zapytań.

  Zamówienie określa następujące wymagania techniczne:
  1. Zgodność technologiczna dostarczonego oprogramowania ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego:
  a) Obsługa posiedzeń Komisji i Rady Miejskiej będzie prowadzona z wykorzystaniem tabletów dostarczonych wraz z systemem oraz komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows (wersje 7, 8 dla architektury 32 oraz 64-bitowej).
  b) Oprogramowanie będzie uruchamiane na przeglądarkach internetowych Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari.
  2. Parametry techniczne i funkcjonalne dostarczonych tabletów wraz z etui, pozwalające na prawidłową współpracę z dostarczonym oprogramowaniem z optymalną wydajnością jednak nie niższe niż:system operacyjny: Android 4.4 Kitkat,pojemność: 8 GB,pamięć RAM: 1,5 GB,Modem 3Gwyświetlacz o przekątnej 9,6 cala o rozdzielczości 1280x800 pikseli, matryca TFT, świecąca z funkcją multi-touch 10 punktową,
  karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0,aparat fotograficzny (przedni) o rozdzielczości 2,0 Mpix,aparat fotograficzny (tylny) o rozdzielczości 5,0 Mpix,funkcje aparatu fotograficznego: 4x zoom cyfrowy, autofocus, nagrywanie filmów HD 720p, funkcja wykrywania twarzy, zdjęcia seryjne,czujnik G-sensor - akcelerometr,
  głośnik, mikrofon, moduł GPS Glonass, tryb Kids, USB OTG,czytnik kart pamięci microSD/SDHC/SDXC do 128 GB,złącze micro USB,pojemność akumulatora: 5000 mAh,
  wyposażenie: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel USB,
  typ gwarancji: door to door,etui umożliwiające 3 tryby pracy w zależności od konta widzenia.

  Zamówienie określa inne wymagania:
  1. Zapewnienie regularnych aktualizacji w oparciu o potrzeby Rady w szczególności o przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 595 ze zm.).
  2. Zapewnienie zgodności z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
  3. Udostępnienie oprogramowania serwerowego w infrastrukturze informatycznej Wykonawcy.
  4. Przechowywanie danych na serwerach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Udostępnienie kopii zapasowej oprogramowania oraz danych wprowadzonych przez Zamawiającego na żądanie Zamawiającego.
  6. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania oprogramowania w szczególności w okresie udostępniania materiałów elektronicznych Radnym Rady Miejskiej oraz podczas obrad sesji i komisji. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich pracach serwisowych uniemożliwiających korzystanie z w/w systemu na 5 dni roboczych przed ich wykonaniem.
  7. Świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie przedmiotu umowy poprzez kontakt telefoniczny lub korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej od godziny 7:15 do 15:15 od poniedziałku do środy, w czwartek od 7:15 do 17:15 i w piątek od 7:15 do 13:15 z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku sesji i innych posiedzeń odbywających się poza godzinami świadczenie usług na warunkach ogólnych umożliwienie wsparcia technicznego po uprzednim zgłoszeniu (3 dni wcześniej) takiej prośby.
  8. Objęcie serwisem ww. systemu informatycznego i usuwanie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Zamawiającego, a wynikających z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, przy zachowaniu następujących terminów: 3 dni robocze w przypadku oprogramowania i 2 godziny w przypadku hostingu na serwerach Wykonawcy.
  9. Gwarancja Wykonawcy na cały zamówiony sprzęt powinna wynosić 24 miesiące. Serwis gwarancyjny powinien być świadczony w siedzibie Zamawiającego. Czas reakcji na awarię określa się na 24 godziny licząc od czasu powiadomienia (telefon, e-mail). Przez czas reakcji rozumie się czas, w którym pracownik Wykonawcy określi rodzaj uszkodzenia oraz termin naprawy. W okresie udzielonej gwarancji, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca musi dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy o nie gorszych parametrach niż uszkodzony. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezwłocznie uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego, a naprawiony osobiście zwrócić Zamawiającemu.
  10. Dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4, nastąpi w godzinach pracy urzędu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  11. Dostarczenie instrukcji dla użytkowników i administratorów systemu.
  12. Wdrożenie systemu, w tym instalacja oprogramowania oraz przeszkolenie użytkowników ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego.

Inne osoby dla Krasucki (60 osób):