Kogo reprezentuje osoba

Krawczyk Tadeusz Aleksander

w KRS

Tadeusz Aleksander Krawczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Drugie imię:Aleksander
Nazwisko:Krawczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Ludwin (Lubelskie), Łęczna (Lubelskie)
Przetargi:15 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arciszewska Ewa, Choina Dariusz, Drożdżyk Jadwiga, Górecki Józef Alfred, Grzechnik Jarosław, Grzeluk Grzegorczyk Barbara, Gułkowski Krzysztof, Hałas Piotr Kazimierz, Kowalski Dariusz, Kozłowski Jan Władysław, Krasowska Ewa, Krzyżanowski Krzysztof Tadeusz, Kulikowski Bogusław Henryk, Martyn Marek, Pawlak Dariusz Melchior, Radko Adam Czesław, Skoczylas Joanna, Stępień Eleonora Zofia, Załoga Kosmala Anna Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łupikasza Marian Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyska Maria Janina, Budzyński Marian Roman, Czubacki Zbigniew, Drabik Leszek, Guz Piotr Paweł, Kozieł Sławomir, Nawrocka Bożena Barbara, Pierepienko Roman, Piskorski Zenon, Sadura Ewa, Siedlecka Lucyna, Siegieda Franciszek, Skruszeniec Genowefa Danuta, Szymański Wojciech Zygmunt, Warszawski Marian Zdzisław, Witkowski Jerzy, Wójcik Anna, Wójcik Stanisław Franciszek, Woźniak Marian Edward, Łuczeńczyk Helena Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żak Piotr Eugeniusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Cycowie, Cyców − KRS 0000119471
 2. Ekspert Sp. Z O.O., Bogdanka − KRS 0000192510
 3. Fundacja Na Rzecz Zdrowia, Łęczna − KRS 0000122407
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ludwinie, Ludwin − KRS 0000117909
 5. Hen-bud Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000269725
 6. Kółko Rolnicze, Zezulin Niższy − KRS 0000378165
 7. Kółko Rolnicze W Kaniwoli, Kaniwola − KRS 0000385820
 8. Kwadro Sp. Z O.O., Jaszczów − KRS 0000310854
 9. Lubelskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu W Lublinie, Lublin − KRS 0000041180
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Kaniwoli, Kaniwola − KRS 0000064642
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Wesołówce, Wesołówka − KRS 0000447351
 12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Milejowie Sp. Z O.O., Milejów − KRS 0000369443
 13. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000077946
 14. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Im. Unii Lubelskiej W Lublinie, Lublin − KRS 0000000977
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Stefana Batorego, Łęczna − KRS 0000152544
 16. Stowarzyszenie Agro-kulturalne Zezulanie W Zezulinie, Zezulin Niższy − KRS 0000035086
 17. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Puchaczów, Puchaczów − KRS 0000429407
 18. Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Działalnością Geologiczną, Górniczą i Przemysłową, Puchaczów − KRS 0000422463
 19. Stowarzyszenie Twardy Orzech Do Zgryzienia, Kijany − KRS 0000477688
 20. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział W Lublinie, Lublin − KRS 0000229160

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cukrownia Krasnystaw S.A., Siennica Nadolna − KRS 0000027908
 2. Cukrownia Rejowiec S.A., Rejowiec − KRS 0000028094
 3. Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej- Dom Europy, Lublin − KRS 0000046748
 4. Górniczy Klub Sportowy Górnik Łęczna, Łęczna − KRS 0000080439
 5. Górnik Łęczna S.A., Łęczna − KRS 0000260820
 6. Górnik Transport Sp. Z O.O. Z Siedzibą W Bogdance, Bogdanka − KRS 0000030406
 7. Grupa Carbon Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000541217
 8. Korporacja Gwarecka Spólka Akcyjna, Bogdanka − KRS 0000106920
 9. Lechia Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. Z O.O., Puchaczów − KRS 0000060188
 10. Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000218698
 11. Lubelskie Towarzystwo Handlowe Wschód Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000194960
 12. Łęczyńska Energetyka Sp. Z O.O. W Bogdance, Bogdanka − KRS 0000007317
 13. Mir-max Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000236703
 14. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Lublin − KRS 0000126390
 15. Om Eco Sp. Z O.O., Łomnica − KRS 0000273785
 16. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Lublin − KRS 0000098995
 17. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Górnik Sp. Z O.O., Bogdanka − KRS 0000176650
 18. Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarbek W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000138207
 19. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000167511
 20. Spółdzielnia Rolniczo Handlowa W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000044729
 21. Wirtualne Powiaty 3 Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000587223
 22. Zakłady Przemysłu Spożywczego Crh Smakpol Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Parczew − KRS 0000116024
 23. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000118126
 24. Zrzeszenie Producentów Warzyw Ogród Poleski, Cyców − KRS 0000197457

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w 2017/2018 r.
  Zamawiający: Gmina Uścimów, Stary Uścimów
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w 2017/2018 r. obejmujący okres od stycznia 2017 do 31 stycznia 2018 r. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Uścimów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dostarczenie worków foliowych do gromadzenia odpadów w ilości szacunkowej ok. 97000 szt. przez cały okres trwania umowy. Podana ilość worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych stanowi wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych w trakcie trwania umowy.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Spiczyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wszystkich wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Spiczyn, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego Uchwałą Nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 30 lipca 2012 r./ z późn. zm./ oraz zgodnie z obowiązującym na dzień podpisania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn (Uchwała Rady Gminy Spiczyn Nr VII.120.2016 z dnia 6 września 2016 r. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 3971) oraz Uchwałą Nr VII.121.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 28 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub z 2016 r. poz. 3973).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ
 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Trawniki na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.250 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. Nr XXIV/396/2012 w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 z późniejszymi zmianami i załącznikami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki (Dz. Urz. z 2016 poz. 2594) . 2. W skład Gminy wchodzi 11 miejscowości: Biskupice, Bonów, Dorohucza, Ewopole, Oleśniki, Pełczyn, Siostrzytów, Struża, Struża Kolonia, Trawniki, Trawniki Kolonia. Powierzchnia gminy wynosi 84,16 km². Liczba ludności gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Trawniki na dzień 31.08.2016 wynosi 9048 osób, przy czym szacuje się, że przebywa ok. 7 680 w tym ok. 500 w zabudowie wielorodzinnej. Wielkość ta jest szacunkowa i będzie na bieżąco aktualizowana na podstawie składanych deklaracji lub korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której to właściciele nieruchomości określają liczbę osób zamieszkałych. Wykonawca przy sporządzeniu oferty zobowiązany jest uwzględnić wzrost ilości odbieranych odpadów w trakcie trwania umowy. 3. Urządzenia do gromadzenia odpadów: a) pojemniki, kontenery na odpady komunalne zmieszane, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Właścicielem pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów jest Wykonawca. b) worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca c) pojemniki na popiół z palenisk domowych: mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych są już wyposażeni w pojemniki na popiół z palenisk domowych. 4. Usługa odbierania odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych przez mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie obejmuje: a) zmieszane odpady komunalne, b) papier i tekturę, c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, d) szkło, e) popiół z palenisk domowych, w czasie trwania umowy zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki. 5. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE: 1)Szacunkowa liczba budynków: - liczba budynków jednorodzinnych – 2161 - liczba budynków wielorodzinnych – 14 2) Szacowana liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne do obsługi nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trawniki wynosi: a) o pojemności 120 l – 1446 szt., b) o pojemności 240 l – 879 szt., c) o pojemności 800 l – 5 szt., d) o pojemności 1.100 l – 10 szt.; Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji umowy ilość pojemników może ulec zmianie. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 3) Szacowana liczba specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenach zabudowy wielorodzinnej: * o pojemności co najmniej 800 l, zaopatrzone w specjalne (małe) otwory wrzutowe, w ilości: • pojemniki koloru zielonego z napisem Szkło – 6 szt., • pojemniki koloru niebieskiego z napisem Papier – 6 szt., • pojemniki koloru żółtego z napisem Plastik – 7 szt.; * o pojemności co najmniej 1100 l, zaopatrzone w specjalne (małe) otwory wrzutowe, w ilości: • pojemniki koloru zielonego z napisem Szkło – 5 szt., • pojemniki koloru niebieskiego z napisem Papier – 5 szt., • pojemniki koloru żółtego z napisem Plastik – 6 szt. 4) Szacowana liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 l.: • żółte – 2 400 szt. miesięcznie (28 800 szt. w całym okresie zamówienia), • niebieskie – 1200 szt. miesięcznie (14 400 szt. w całym okresie zamówienia), • zielone – 1200 szt. miesięcznie (14 400 szt. w całym okresie zamówienia). 5)Pojemniki na popiół z palenisk domowych: mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych są już wyposażeni w pojemniki na popiół z palenisk domowych. 6. Dane dotyczące odbioru odpadów w 2015 r. oraz w okresie od 01.01.2016 do 31.08.2016r., w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów: 1)Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trawniki w 2015 r. a) Kod odpadu 15 01 01- 37,9 Mg b) Kod odpadu 15 01 02- 55,6 Mg c) Kod odpadu 15 01 04- 1,0 Mg d) Kod odpadu 15 01 07- 117,44 Mg e) Kod odpadu 19 12 12- 282,5 Mg f) Kod odpadu 20 01 36- 0,9 Mg g) Kod odpadu 20 03 01- 81,6 Mg h) Kod odpadu 20 03 99- 284,6 Mg 2) Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trawniki w okresie od 01.01.2016 do 31.08.2016r a) Kod odpadu 200301 – 595,13 Mg b) Kod odpadu 200199 – 11,2 Mg c) Kod odpadu 200399 – 134,48 Mg d) Kod odpadu 150107 – 10,42 Mg e) Kod odpadu 200102 – 57,68 Mg f) Kod odpadu 190112 – 18 Mg g) Kod odpadu 200139 – 59,17 Mg h) Kod odpadu 200101 – 0,14 Mg i) Kod odpadu 200136 – 0,9 Mg j) Kod odpadu 200135 – 1 Mg Uwaga: Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 7. Częstotliwość odbierania. Harmonogram. 1) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: a) segregowane odpady komunalne (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe): - z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu, - z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 1 raz w tygodniu. b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: - z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu, - z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 1 raz w tygodniu. c) popiół z palenisk domowych: - z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu z wyłączeniem miesięcy: czerwiec i sierpień, - z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 1 raz w tygodniu z wyłączeniem miesięcy: czerwiec i sierpień. Odbiór i transport odpadów zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) oraz popiołu z palenisk domowych wykonywany będzie w jednym terminie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie. 2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Trawniki, w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy. 3) Harmonogram obejmujący odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych przez mieszkańców Gminy Trawniki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 4) Zadaniem Wykonawcy jest takie sporządzenie harmonogramu zapewniające regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. 5) Odbiór odpadów zgromadzonych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w danym miesiącu musi nastąpić w pierwszej połowie miesiąca następnego po zebraniu odpadów przez mieszkańców (pierwszy odbiór odpadów w pierwszej połowie lutego 2017, ostatni odbiór w pierwszej połowie stycznia 2018r.). Odbiór odpadów zgromadzonych przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej następuje raz w tygodniu (pierwszy odbiór odpadów w drugim tygodniu stycznia 2017r., ostatni odbiór w pierwszym tygodniu stycznia 2018r.), 6) Harmonogram powinien zostać przygotowany dla obszaru Gminy Trawniki. 7) Odbiór i transport odpadów zmieszanych i zbieranych, popiołów z palenisk domowych i odpadów zebranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe), wykonywany będzie w jednym terminie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie. 8) W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości (nieruchomość, która do tej pory nie była objęta systemem odbierania odpadów komunalnych), Wykonawca będzie odbierał odpady z tej nieruchomości zgodnie z harmonogramem począwszy od pierwszego najbliższego terminu po dokonanym zgłoszeniu. 9) Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu harmonogram w formie pisemnej oraz pliku XLS bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 7 dni od jego otrzymania. Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. Zaakceptowany harmonogram Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Wymagania formalne. 1)Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie przez niego wymagań w zakresie realizacji zadania, obejmujące: a) umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, której będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, b) umowy z instalacjami odzysku i unieszkodliwiania lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. c) zamontowanie w pojazdach odbierających odpady GPS umożliwiający odczytanie trasy odbierającego odpady pojazdu np. faktury potwierdzające montaż lub serwis. d) dokumenty potwierdzające prawo do posiadania bazy w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Trawniki, np. akt własności, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa użyczenia lub inne. e) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania samochodami, np. dowody rejestracyjne, umowy kupna, umowy użyczenia lub inne. 2) Wykonawca obowiązany jest do spełniania wymagań opisanych w podpunkcie 1) przez cały okres realizacji zamówienia. 2. Odbiór odpadów komunalnych. 1) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a) w dni robocze, w porze dziennej w godzinach od 7.00 do 19.00. b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, niezależnie od warunków atmosferycznych, c) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. d) Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (w szczególności zimą oraz w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o utrudnionej lokalizacji. 3. Wyposażenie w pojazdy. 1) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122) 2) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami w ilości co najmniej wskazanej w ofercie. 3) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. 4) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne, będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 2) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 3) niedopuszczanie odbierania selektywnie zebranych odpadów i niesegregowanych (zmieszanych) oraz popiołu z palenisk domowych jednym środkiem transportu (mieszanie ich w trakcie odbioru). 4) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości w niezbędne pojemniki na odpady zmieszane, będące własnością Wykonawcy, worki oraz zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram odbioru odpadów do dnia 21.12.2016 r. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać, w szczególności, co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach, co najmniej 3 dniowych w godzinach 7.00 – 20.00. 5) Pojazdy powinny być wyposażone w GPS umożliwiający odczytanie trasy odbierającego odpady pojazdu. Zapisy powinny być przechowywany przez okres 2 lat przez Wykonawcę i udostępniane Zamawiającemu na jego wezwanie. 6) W trakcie wykonywania umowy wyposażenie, zgłoszonych przez Zamawiającego, nowych miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, na zasadach opisanych w pkt 5). 7) WYKONAWCA odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów zmieszanych. Zobowiązany jest do ich napraw, systematycznych konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. 8) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia pojemników przeznaczonych na popiół z palenisk domowych powstałych wskutek jego działalności (naprawy lub wymiany uszkodzonego pojemnika) 9) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników, jeśli jest to wynikiem jego działalności. 10) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676). 11) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników lub worków przez Wykonawcę, celem stwierdzenia czy właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o selektywnym sposobie gromadzenia odpadów a odpady na terenie nieruchomości nie są gromadzone selektywnie lub są posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trawniki, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane a przed ich zabraniem Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną. W opisanych przypadkach wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia informacji właścicielowi nieruchomości w formie naklejki „ „Ostrzeżenie – niewłaściwa segregacja” lub „Ostrzeżenie – brak segregacji”. O zaistniałych sytuacjach Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie, w terminie do 30 dnia danego miesiąca w którym następuje odbiór odpadów z terenu Gminy Trawniki . Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości oraz dokumentację fotograficzną, umożliwiającą jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości. W przypadku braku dokumentacji fotograficznej ostrzeżenie o braku w/w nieprawidłowościach nie będzie skuteczne. 12) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w dwunastu okresach rozliczeniowych kwotą ryczałtową (zgodnie z ofertą), niezależnie od ilości odebranych i wywiezionych odpadów komunalnych. Przed wystawieniem faktury Wykonawca , oprócz protokołu wykonania usługi podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy (wg wzoru załączonego do projektu umowy), raport wydanych pojemników i worków oraz karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych oraz do prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub do odpowiedniej organizacji odzysku. W/w karty przekazania odpadów, muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Trawniki. Protokół wykonania usług, raport wydanych pojemników i worków, kopie kart przekazania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 25 każdego miesiąca (pierwszy raz Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych przez mieszkańców w miesiącu styczniu do 25 lutego 2017r.). Pierwszą fakturę Wykonawca może wystawić w drugiej połowie lutego 2017r. po wykonaniu usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgromadzonych przez mieszkańców Gminy Trawniki w miesiącu styczniu, jednak nie wcześniej niż przed przekazaniem Zamawiającemu: podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu wykonania usług, raportu wydanych pojemników i worków, kopii kart przekazania odpadów. 13) Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom nowe worki w ilości równej ilości worków odebranych, chyba że właściciel nieruchomości uzasadni potrzebę większej ilości worków, wówczas Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia potrzebnej ilości worków. Przewiduje się ilość niezbędnych worków ok. 57600 szt. na rok. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców oraz zwiększenie liczby mieszkańców. Podane wyżej ilości worków należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: • materiał – wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE o odpowiedniej grubości dostosowanej do frakcji, na która są przeznaczone, gwarantującej ich nierozrywanie podczas normalnej eksploatacji, • pojemność – 120 dm³, • Kolory worków: zielony na szkło, żółty na plastik, niebieski na papier • nadruk – jednostronny, kolor nadruku czarny, treść (informacja co powinno być zebrane do worka w kolorze zielonym (szkło), worka w kolorze żółtym (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe), worka kolorze niebieskim (papier, tektura) 14) Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 15) Odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane oraz popiół z palenisk domowych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trawniki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, oraz przedstawić Zamawiającemu jeden raz na miesiąc, do 25 dnia każdego miesiąca (począwszy od 25 lutego 2017r. -dokumenty za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych przez mieszkańców Gminy Trawniki w miesiącu styczniu 2017r.) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 16) Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie z wszelkimi przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: * ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), *ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2016 r., poz. 250), * ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), * ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), * ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), * ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), * rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. , poz.1973), * rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1923 ), * rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934), * rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), * Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego uchwalonym przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30.07.2012 r. (Uchwała nr XXIV/396/2012), * Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki Uchwała Nr XII/68/16 Rady Gminy Trawniki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia (ogł. w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 czerwca 2016 r., poz. 2594 ), * Uchwałą XII/69/16 Rady Gminy Trawniki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6 sierpnia 2016 r., poz. 2787). Podwykonawstwo. 1) Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zatrudnienie pracowników. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 13 „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy” stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
 4. Remont drogi zakładowej, wewnętrznej zlokalizowanej w północnej części działki nr 2549/4
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., Łęczna
  Zamówienie obejmuje: a) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia plan remontowanej drogi z naniesionymi spadkami, profilami podłużnymi i poprzecznymi w nawiązaniu do stanu istniejącego. b) Zamawiający dokonał w dniu 23.06.2016 zgłoszenia do Starosty Łęczyńskiego przedmiotowych robót budowlanych tj. „Remont drogi zakładowej wewnętrznej na działce Nr 2549/4 w Łęcznej. c) Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej remontowanej drogi w dniach i godzinach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 81 752-10-44 wew. 36 lub +48 660 781 750. d) Przedstawiony w niniejszych materiałach przetargowych przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Oferent dokona we własnym zakresie weryfikacji zakresu robót. Zakres robót 1. rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu w obszarze skrzyżowań z drogami wewnętrznym oraz bram wjazdowych. 2. demontaż krawężników drogowych oraz obrzeży betonowych. 3. demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej- chodnik. 4. ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży betonowych. 5. wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej. 6. regulacja wysokościowa studni. 7. regulacja wysokościowa wpustów ulicznych. 8. wykonanie odwodnienia liniowego. 9. wykonanie odwodnienia z wpustem ulicznym wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 10. rozebranie części nawierzchni z kostki betonowej brukowej podjazdów do budynku Stacji Kontroli Pojazdów (na szerokości podjazdów) i ponowne ułożenie kostki brukowej z dostosowaniem jej wysokości do niwelety remontowanej drogi. 11. roboty przygotowawcze - pomiary geodezyjne , inwentaryzacja. 12. tymczasową organizacje ruchu na terenie PGKiM Łęczna sp. z o.o. 13. Wykonawca wykona inwentaryzację powykonawczą z naniesieniem w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego. 14. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu w 4 egz. dokumentacji powykonawczej obejmującej cały zakres robót.
 5. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego. 2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 1.1 - 1.51 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 6. Adaptacja pomieszczeń byłego bufetu zakładowego na szatnie dla pracowników Spółki w budynku administracyjnym w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 54
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., Łęczna
  Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń byłego bufetu zakładowego na szatnie dla pracowników Spółki w budynku administracyjnym w Łęcznej przy ulicy Krasnystawskiej 54 obejmujące: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego Koncepcji adaptacji pomieszczeń byłego bufetu zakładowego na szatnie dla pracowników Spółki, w budynku administracyjnym przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej zwanej dalej koncepcją. uwzględniającej również wymogi dotyczące prac projektowych i materiałów użytych do wykonania zadania. Opis wymogów, o których mowa zawiera załącznik nr 1 do koncepcji. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu. Wykonanie robót budowlanych w celu realizacji powyższej Inwestycji na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji: projektu budowlano-wykonawczego, pozwolenia na budowę lub niezakwestionowanego zgłoszenia robót budowlanych, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi Polskimi Normami, wymaganiami ppoż i BHP, ochrony środowiska oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 443. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej części obiektu. Uwaga w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych budynek nie będzie wyłączony z eksploatacji. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujący bezpośrednio prace budowlano-montażowe, co najmniej przez czas realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Kryteria funkcjonalne i formalne bezpośrednio realizowanych czynności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wymuszają szczególną formę zatrudnienia jaką jest stosunek pracy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do siwz. Pondto, przed zawarciem umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu zbiorcze zaświadczenie zawierające informacje o pracownikach zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia, rodzaju wykonywanej przez nich pracy, okresie trwania umowy oraz załączy listę imienną tych pracowników. Wzór listy stanowi załącznik nr 13 do siwz. Obowiązki wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, który stanowił będzie nierozłączną część zawartej umowy. Harmonogram musi obejmować co najmniej elementy robót, w układzie umożliwiającym częściowe ich rozliczanie, przy czym termin sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego nie może przekroczyć 45 dni, a termin realizacji całości dokumentacji wraz z wydaniem pozwolenia na budowę lub niezakwestionowanym zgłoszeniem robót budowlanych nie może przekroczyć 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty
 7. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Uścimów w 2016 r.
  Zamawiający: Gmina Uścimów, Stary Uścimów
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Uścimów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dostarczenie worków foliowych do gromadzenia odpadów w ilości ok. 97000 szt. przez cały okres trwania umowy. Podana ilość worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych stanowi wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych w trakcie trwania umowy. Teren gminy Uścimów wynoszący 10 861 ha obejmuje 11 miejscowości (sołectw): Drozdówka, Głębokie, Stara Jedlanka, Nowa Jedlanka, Krasne, Maśluchy, Kolonia Orzechów, Rudka Starościańska, Nowy Uścimów, Stary Uścimów i Ochoża. Liczba zameldowanych na pobyt stały mieszkańców gminy wynosi 3 322 osób. Liczba zameldowanych na pobyt czasowy na terenie gminy wynosi 29 osób (stan na dzień 04.12.2015 r). Około 15% ogółu zameldowanych mieszkańców zamieszkuje poza terenem gminy Uścimów. Szacunkowe ilości odpadów ustalone w oparciu o zestawienie odebranych odpadów komunalnych (Mg) od IV kwartału 2014 r. do III kwartału 2015 r.: odpady komunalne zmieszane (niesegregowane)-220 Mg, selektywnie zbierane odpady komunalne (opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale)-94 Mg, odpady wielkogabarytowe-17 Mg, zużyte opony-5 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-4 Mg, zmieszane odpady z budowy, remontów-8,5 Mg, zużyte baterie-0,15 Mg, przeterminowane leki-0,15 Mg. Podane ilości odpadów stanowią wielkość orientacyjną; ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Zakłada się, że ilość odbieranych odpadów może wzrosnąć do około 25% w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Z tytułu zwiększenia ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Wykaz budynków, lokali mieszkalnych oraz zameldowanych osób (zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna) w poszczególnych miejscowościach gminy (stan na dzień 04.12.2015 r.). Zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna: miejscowość Drozdówka ilość zabudowanych nieruchomości ok. 68 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 259 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 5, miejscowość Głębokie ilość zabudowanych nieruchomości ok. 59 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 255 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 3, miejscowość Stara Jedlanka ilość zabudowanych nieruchomości ok. 62 ilość lokali ok. 42 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 356 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 2, miejscowość Nowa Jedlanka ilość zabudowanych nieruchomości ok. 77 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 256 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 2, miejscowość Krasne ilość zabudowanych nieruchomości ok. 146 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 478 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 7, miejscowość Maśluchy ilość zabudowanych nieruchomości ok. 99 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 411 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 3, miejscowość Kolonia Orzechów ilość zabudowanych nieruchomości ok. 31 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 120 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 3, miejscowość Rudka Starościańska ilość zabudowanych nieruchomości ok. 45 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 171 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 1, miejscowość Nowy Uścimów ilość zabudowanych nieruchomości ok. 151 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 521 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 1, miejscowość Stary Uścimów ilość zabudowanych nieruchomości ok. 94 ilość lokali ok. 0 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 304 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 1, miejscowość Ochoża ilość zabudowanych nieruchomości ok. 5 ilość lokali ok. 27 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 91 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 1, RAZEM ilość zabudowanych nieruchomości ok. 837 ilość lokali ok. 69 ilość osób zameldowanych na pobyt stały 3322 ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy 29. Uwaga! Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia. Ilość posiadanych deklaracji od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gm. Uścimów, na których wytwarzane są odpady komunalne wynosi 1113 (stan na 21.10.2015 r.).Trasa przejazdu Wykonawcy w poszczególnych miejscowościach gminy Uścimów (od siedziby Urzędu Gminy Uścimów w Starym Uścimowie 37 w przybliżeniu wynosi: 1).Drozdówka -4km, 2).Głębokie -3,5km, 3).Stara Jedlanka -8km, 4).Nowa Jedlanka -9,5km, 5).Krasne -6km, 6).Krasne-Ryczka -8km, 7).Krasne- Kosów -9,5km, 8).Krasne-Krzywe -9,5km, 9).Maśluchy -2,5km, 10).Kolonia Orzechów -3,5km, 11).Rudka Starościańska -10,5km, 12).Nowy Uścimów -5km, 13).Stary Uścimów -3km, 14).Ochoża -15km. Powyższa trasa została naniesiona na mapę poglądową i Wykonawca przed złożeniem może się z nią zapoznać (Załącznik nr 10 do SIWZ). 3.Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności: ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155), ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347), uchwałą nr XXVIII/121/13 Rady Gminy Uścimów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów, uchwałą nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz., 1182 ze zm.). 3.Sposób odbierania odpadów komunalnych. 3.1.Odpady komunalne segregowane i niesegregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym u źródła, w pojemnikach lub workach foliowych do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport. 3.2.Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach. Odpady komunalne są odbierane z punktu PSZOK oraz od właścicieli nieruchomości. Wytwarzający-właściciel nieruchomości ma obowiązek wystawienia odpadów komunalnych przed posesję przy drodze publicznej, w dniu wyznaczonym w Harmonogramie odbioru odpadów. W zabudowie wielorodzinnej, w celu ułatwienia odbioru odpadów, odpady są wystawiane w wyznaczonym miejscu (placu), ułatwiające manewry samochodom komunalnym.3.3.Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców gminy prowadzony będzie według harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu i uzgodnionego z Zamawiającym. Powyższy harmonogram Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. 3.4.Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, niezależnie od warunków atmosferycznych, w sposób nie zakłócający spoczynku nocnego, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów oraz w sposób wykluczający mieszanie odpadów segregowanych z niesegregowanymi (zmieszanymi). 3.5.W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3.6.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru. 4.Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych. Z terenu Gminy Uścimów, z następujących miejscowości: Ochoża, Rudka Starościańska, Nowa Jedlanka, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka-osiedle, Drozdówka, Orzechów Kolonia, Stary Uścimów, Głębokie, Maśluchy, Nowy Uścimów, Krasne (Krasne-Ryczka, Krasne-Kosów, Krasne-Krzywe, Krasne Kolonia): 1).Odpady komunalne zmieszane: w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l na gospodarstwo domowe lub worki. Odbiór (wywóz) niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych - raz w miesiącu. Koszt pojemników oraz worków na odpady niesegregowane pokrywa mieszkaniec. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od właściciela nieruchomości zamieszkałej z terenu gminy Uścimów każdą ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 2).Odpady zbierane w sposób selektywny, tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal oraz szkło, w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej - worki foliowe o minimalnej pojemności 60 l lub ich wielokrotność- raz w miesiącu. Worki do gromadzenia odpadów komunalnych winny posiadać następujące kolory: kolor niebieski-papier i tektura, kolor żółty-tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe-łącznie, kolor zielony-szkło bezbarwne i kolorowe. Worki do segregacji odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć mieszkańcom w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy tj. worki do segregacji w ilości odpowiedniej do ilości mieszkańców, a także po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na teren nieruchomości pustych worków w liczbie odpowiadającej ilości worków odebranych z odpadami. Worki do segregacji powinny spełniać następujące parametry: być półprzezroczyste, wykonane z folii polietylowej LDPE, o grubości, która zapewnia wytrzymałość worków, tj. co najmniej 60 mikronów. na workach do gromadzenia odpadów powinna być naniesiona informacja o rodzajach odpadów, które można w nich umieszczać oraz logo Wykonawcy. Worki na odpady segregowane (na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz szkło) zabezpieczy właścicielom nieruchomości Wykonawca. Koszt worków pokrywa Wykonawca. 3).Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano-remontowe raz w roku od właścicieli nieruchomości, zgodnie z harmonogramem oraz z punktu PSZOK po obustronnym uzgodnieniu terminu. 4).Odpady z punktu selektywnej zbiórki (w skrócie: PSZOK) zgodnie z uchwałą nr XXVIII/121/13 Rady Gminy Uścimów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów-po obustronnym uzgodnieniu terminu, a także w innym uzgodnionym terminie, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 5.Obowiązki Wykonawcy w zakresie odbioru odpadów segregowanych.5.1.Odbiór odpadów segregowanych prowadzić należy w taki sposób, aby nie dochodziło do mieszania poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie. 5.2.Przy odbiorze odpadów segregowanych Wykonawca każdorazowo sprawdza: a)rzetelność segregacji odpadów, b)w przypadkach, gdy właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzili w sposób selektywny a wystawiają je tylko w sposób zmieszany lub prowadzą selekcję odpadów w sposób nieprawidłowy, tj. wrzucają do odpadów zmieszanych odpady, które powinny być wyselekcjonowane Wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy Uścimów. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi dokumentację np. dok. fotograficzną, notatkę, itp. umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej ustalającej wyższą opłatę. c)uchylanie się od obowiązku zgłaszania Urzędowi Gminy Uścimów informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie umowy. 6.Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali sposób postępowania z odpadami Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy oraz każdorazowo, gdy nastąpiły zmiany w deklaracji właścicieli o sposobach gromadzenia odpadów komunalnych. 7.Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z wykonaniem usług. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.: 7.1.Półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sporządzonych zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U.z 2012 r. poz. 630). Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania, o których mowa powyżej w formie papierowej lub elektronicznej. 7.2.Kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie zobowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku). Kartę przekazania odpadów sporządza Wykonawca. Zamawiający wymaga sporządzania zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorcze karty przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy i do 10-go dnia każdego miesiąca dostarcza do Zamawiającego. Za miesiąc grudzień 2016 r. Wykonawca dostarczy do dnia 31.01.2017 r. 7.3.Sporządzania miesięcznych zestawień raportów wagowych, zawierających informacje o: ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg]-kod 20 03 01, ilości odebranych odpadów szkła [Mg]-kod 15 01 07, ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, papieru, metali oraz opakowań wielomateriałowych [Mg]-kod 15 01 06, ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych[Mg]-kod 20 03 07, ilości odebranego zużytego sprzętu elektrycznego [Mg]-kod 20 01 36, ilości odebranych zużytych opon [Mg]-kod 16 01 03, ilości odebranych zmieszanych odpadów z budowy, remontów [Mg]-kod 17 09 04, ilości odebranych przeterminowanych leków [Mg]-kod 20 01 32, ilości odebranych zużytych baterii [Mg]-kod 16 06 05. 8.Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywanie dokumentacji pomiarów do wglądu dla Zamawiającego przez okres trwania umowy. Zestawienia można przekazywać w formie elektronicznej jako plik arkusza kalkulacyjnego na adres e-mail: komunalna@uscimow.org.pl lub pisemnie, jako załącznik do wystawionej faktury za wykonane usługi. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 9.Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca w zakresie posiadania sprzętu i środków technicznych oraz bazy magazynowo-transportowej w celu realizacji przedmiotu umowy.1)Wymogi dotyczące pojazdów. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów: a)jednym samochodem specjalistycznym bezpylnym o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b)jednym samochodem specjalistycznym bezpylnym o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c)co najmniej jednym pojazdem skrzyniowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, d)trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne. Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, e)pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, f)pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, g)pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu oraz miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikacje danych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji dotyczących trasy przejazdu samochodów odbierających odpady, w postaci pliku w odpowiednim formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 10.Wymogi dotyczące bazy magazynowo transportowej. a)Dysponowaniem bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Uścimów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. b)Teren bazy magazynowo-transportowej winien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom trzecim. c)Baza musi być wyposażona w urządzenia/miejsce do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania. 11.Zagospodarowanie odpadów 1)Wykonawca zobowiązany jest do: a)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego zgodnie z uchwałą nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, b)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21),c)Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,d)w celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów, Wykonawca obowiązany jest do maksymalnego ułatwienia mieszkańcom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych min. poprzez odbieranie w/w odpadów zebranych w sposób selektywny u źródła. e)wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno prawnych związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 2)Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Uścimów. 3)Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Uścimów a Wykonawcą raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, za który wystawiana jest faktura, z terminem płatności do dni od przedłożenia faktury. 4)Zamawiający będzie dokonywał płatności za rzeczywistą ilość odpadów określonych w raportach wagowych przy zastosowaniu ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 Mg (tona) odpadu, przedstawionej w ofercie przetargowej przez Wykonawcę.5)Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych u Zamawiającego, na adres poczty elektronicznej: komunalna@uscimow.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Uścimów. 6)Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona.
 8. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  1.Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego.
  2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 1.1 - 1.51 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 9. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb BIura Powiatowego ARiMR w Łęcznej
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, Ciecierzyn
  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej
  w okresie od 01/03/2015 do 28/02/2017
 10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów
  Zamawiający: Gmina Puchaczów, Puchaczów
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. Nr XXIV 396 2012 w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla województwa Lubelskiego 2017 z załącznikami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puchaczów.
  2. Dane charakteryzujące zamówienie:
  Powierzchnia gminy wynosi 91,7 km2. W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Ciechanki, Ciechanki Kol. , Jasieniec, Nadrybie - Dwór, Nadrybie Ukazowe, Nadrybie - Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Turowola, Turowola Kol., Wesołówka, Zawadów.
  Na dzień 1 października 2014 r. w Gminie zameldowanych jest na stałe 5 335 osób. Przewidywana liczba obsługiwanych gospodarstw domowych to około 1.515 z szacunkowym wzrostem o około 5 %.
  3. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych.
  Na terenie gminy Puchaczów obowiązuje system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych : pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Zamawiający.
  3.1 Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów są stosowane pojemniki o pojemności 120 l i 240 l w kolorze zielonym z napisem frakcja zmieszana. Pojemniki są zgodne z normą PN-EN 840.
  3.2 Do zbierania szkła są stosowane pojemniki o pojemności 120 l i 240 l w kolorze zielonym z napisem frakcja sucha. Pojemniki są zgodne z normą PN-EN 840.
  3.3 Do zbierania papieru i tektury są stosowane worki foliowe w kolorze niebieskim o pojemności 120 l lub pojemniki w kolorze niebieskim o pojemności 120 l i 240 l ( zgodne z normą PN-EN 840)
  3.4 Do zbierania tworzyw sztucznych, metalu i odpadów wielomateriałowych są stosowane worki foliowe w kolorze żółtym o pojemności 120 l lub pojemniki w kolorze żółtym o pojemności 120 l i 240 l ( zgodne z normą PN-EN 840)
  3.5 Do zbierania odpadów biodegradowalnych są stosowane worki foliowe w kolorze brązowym o pojemności 120 l lub pojemniki w kolorze brązowym o pojemności 120 l i 240 l (zgodnie z normą PN-EN 840)
  3.6 Do zbierania popiołu paleniskowego są stosowane worki foliowe w kolorze czarnym o pojemności 120 l
  4. Zakres zamówienia:
  4.1 Odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów.
  4.2 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów:
  1) zmieszane odpady komunalne ( za odpady zmieszane uznawane są odpady niesegregowane oraz odpady, które pozostały po segregacji)
  2) odpady zbierane selektywnie z podziałem na następujące frakcje:
  a) papier i tektura,
  b) szkło
  c), tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
  d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
  e) popiół paleniskowy
  3) pozostałe odpady zbierane selektywnie ( tzw. odpady problematyczne)- z podziałem na:
  a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  b) zużyte opony
  c) chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin)
  d) akumulatory przemysłowe i samochodowe
  e) odpady budowlane i rozbiórkowe, z remontów prowadzonych we własnym zakresie
  4.3 Wykonawca realizując zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 3.4.2 jest zobowiązany w całym okresie realizacji zamówienia zapewniać transport i zagospodarowanie:
  1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami, w szczególności z:
  a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. Z 2013 r.,poz.21 z późn. zm.);
  b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);
  c) uchwałą nr XXIV 397 2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017;
  d) uchwałą nr XXX/171/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puchaczów;
  e) uchwałą nr XXXI 188 13 Rady Gminy Puchaczów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX 171 12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puchaczów;
  f) uchwałą nr XXXIII 212 13 Rady Gminy Puchaczów z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX 171 2012 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puchaczów;
  g) zasadą bliskości wyrażoną w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach;
  h) hierarchią postępowania z odpadami wyrażoną w art. 17 i 18 ustawy o odpadach;
  2) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 3.4.2 ust.2) i 3)
  3) w instalacjach przetwarzania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami, w szczególności z zachowaniem zasady bliskości oraz hierarchią postępowania z odpadami.
  4.4 Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych.
  Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. ustalona w oparciu o dane ze sprawozdań otrzymywanych od przedsiębiorcy odbierającego odpady na dotychczasowych warunkach oraz danych szacunkowych to:
  - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 100 Mg
  - selektywnie zbierane odpady komunalne:
  a) papier i tektura - 15 Mg
  b) szkło - 100 Mg
  c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 131 Mg
  d) odpady ulegające biodegradacji - 30 Mg
  e) popiół paleniskowy - 420 Mg
  - odpady problematyczne:
  a) meble i odpady wielkogabarytowe - 30 Mg
  b) zużyte opony - 80 Mg
  c) chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) - 2 Mg
  d) akumulatory przemysłowe i samochodowe - 2 Mg
  e) odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym zakresie - 90 Mg
  4.5 Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych:
  Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne odbierane będą przez Wykonawcę raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu od 1 listopada do 31 marca.
  Selektywnie zbierane odpady komunalne:
  a) Papier i tektura odbierane będą przez Wykonawcę raz na trzy miesiące.
  b) Szkło odbierane będzie przez Wykonawcę raz na trzy miesiące.
  c) Tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą przez Wykonawcę raz w miesiącu.
  d) Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą przez Wykonawcę raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu od 1 listopada do 31 marca.
  e) Popiół paleniskowy odbierany będzie przez Wykonawcę raz na miesiąc w sezonie grzewczym ( od października do kwietnia)
  4.6 Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ( tzw. odpadów problematycznych):
  a) meble i odpady wielkogabarytowe - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować ( w 2015 roku 2 razy, w 2016 roku - 2 razy) zbiórkę tych odpadów z terenu wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Puchaczów w terminach ustalonych harmonogramem w formie wystawek sprzed posesji (z miejsca wystawiania pojemników i worków)
  b) zużyte opony - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować ( w 2015 roku 2 razy, w 2016 roku - 2 razy) zbiórkę tych odpadów z terenu wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Puchaczów w terminach ustalonych harmonogramem w formie wystawek sprzed posesji (z miejsca wystawiania pojemników i worków)
  c) chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować ( w 2015 roku 2 razy, w 2016 roku - 2 razy) odbiór do podstawionych przez siebie specjalistycznych pojemników lub pojazdów ustawionych w 15 punktach na terenie gminy w miejscowościach: Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Ciechanki, Ciechanki Kol., Jasieniec, Nadrybie Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Turowola, Turowola Kol., Wesołówka, Zawadów.
  d) akumulatory przemysłowe i samochodowe - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować ( w 2015 roku 2 razy, w 2016 roku - 2 razy) odbiór do podstawionych przez siebie specjalistycznych pojemników lub pojazdów ustawionych w 15 punktach na terenie gminy w miejscowościach: Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Ciechanki, Ciechanki Kol., Jasieniec, Nadrybie Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Turowola, Turowola Kol., Wesołówka, Zawadów.
  e) odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym zakresie - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować ( w 2015 roku 2 razy, w 2016 roku - 2 razy) odbiór do podstawionych przez siebie specjalistycznych pojemników lub pojazdów ustawionych w 15 punktach na terenie gminy w miejscowościach: Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Ciechanki, Ciechanki Kol., Jasieniec, Nadrybie Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Turowola, Turowola Kol., Wesołówka, Zawadów.
  5. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania odpadów.
  5.1 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością wskazaną w pkt. 3.4.5 i 3.4.6.
  5.2 Wykonawca przestrzega ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu odbioru, o którym mowa w pkt. 7
  5.3 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem, rozwianiem lub wyciekiem w trakcie transportu.
  5.4 Wykonawca zapewnia, aby wykorzystywane pojazdy dla każdego cyklu załadunek - wyładunek odpadów obsługiwały wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  5.5 Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscach odbioru odpadów poprzez niedopuszczenie w trakcie realizacji usługi do zanieczyszczenia nieruchomości ,chodnika lub jezdni oraz niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku usuwania odpadów.
  5.6 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 21:00.
  5.7 Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni ( art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumentację zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości.
  5.8 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120l i 240 l oraz w workach z folii o pojemności 120 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny.
  5.9 Wykonawca jest zobowiązany również do odbioru i wywozu tzw. dostawek tj. odpadów składowanych w workach, pojemnikach, kartonach itp.
  5.10 Odbiór i transport odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie nie może odbywać się jednocześnie na jeden środek transportowy. Obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami i mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
  5.11 Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart ewidencji odpadów, raportów miesięcznych wagowych oraz kart przekazania odpadów potwierdzonych przez prowadzącego regionalną instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, instalację odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów.
  6. Realizacja przedmiotu umowy w zakresie transportu odpadów.
  6.1 Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U z 2013 r. poz.122) między innymi posiadać:
  a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
  b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
  c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej
  d) pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne, w tym na drogi gminne nieutwardzone o szerokości 3 m.
  6.2 Pojazdy Wykonawcy powinny być:
  a) trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne,
  b) wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
  6.3 Wykonawca zobowiązuje się, aby wykorzystywane pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc , a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
  6.4 Wykonawca wszystkie wykorzystywane pojazdy wyposaży w:
  a)w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów ;
  b) czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiające weryfikację tych danych.
  7. Harmonogram odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  7.1 Zamawiający w dacie zawarcia niniejszej umowy przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową.
  7.2 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram odbiorów odpadów komunalnych od właścicieli
  nieruchomości położonych na terenie gminy Puchaczów w terminie do 15 grudnia 2014 r. na 2015 r. i w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. na rok 2016.
  7.3 Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.
  7.4 Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca i przekazuje Zamawiającemu do umieszczenia na stronie internetowej www.puchaczow.lubelskie.pl oraz w formie kolorowych wydruków przekaże właścicielom nieruchomości w terminie nie przekraczającym 5 dni po akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego.
  8. Realizacja przedmiotu umowy w zakresie elektronicznego ewidencjonowania realizacji usługi odbioru odpadów.
  8.1 System monitoringu bazujący na GPS.
  1) Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS rejestrujący przebieg tras - punkty nie rzadziej niż co 100 m i 30 sekund,
  2) dane rejestrowane przez dodatkowe urządzenia rejestrujące opisane w poniższych punktach muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu GPS,
  3) przesył danych z urządzeń dodatkowych musi być jednoczesny z danymi z systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia ( załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie, rejestracja i inne) musza być rozszerzone o dokładna datę i czas zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL) oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone na podstawie systemu GPS.
  8.2 Czujnik załadowania wyładowania odpadów.
  1) Wykonawca wyposaży wszystkie śmieciarki w czujniki:
  a. czujnik pozwalający określić lokalizacje pojazdu podczas uruchamiania zasypu,
  b. czujnik pozwalający określić lokalizacje pojazdu podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania zabudowy smieciarki z odpadów.
  8.3 Wymagania dotyczące transmisji danych:
  1) Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną informację pozwalająca na pobieranie danych przez oprogramowanie będące w dyspozycji Zamawiającego z usługi internetowej udostępnianej przez Wykonawcę. W szczególności wszelkie parametry połączenia. O ewentualnej zmianie parametrów połączenia Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,
  2) Dane o zarejestrowanych zdarzeniach powinny być dostępne do pobrania przez oprogramowanie Zamawiającego nie później niż po 5 minutach od zarejestrowania zdarzenia,
  3) Wszelkie dane musza być dostępne do pobrania przez oprogramowanie Zamawiającego przez co najmniej 30 dni od momentu zarejestrowania,
  4) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Zamawiającego do danych GPS, który jest spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, jak np. awaria urządzeń Zamawiającego, brak dostępu serwera Zamawiającego do sieci Internet,
  5) Odpowiedzialność za wybór usługodawcy GPS oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu GPS ponosi Wykonawca. Awaria u usługodawcy GPS będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę
  8.4 Wykonawca obowiązany jest utrzymywać w pełnej sprawności urządzenia rejestrujące prace pojazdów tj. systemy GPS tak, aby wykonanie każdej usługi odbioru odpadów z nieruchomości zostało przez nie zarejestrowane.
  9. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
  9.1 Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. Z2012 r., poz.645)
  9.2 Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. Z 2012 r., poz.645)
  9.3 Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18 czerwca 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz.U. Z 2012 r., poz. 676)
  10. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
  10.1 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej odrębnie ilości odebranych od właścicieli nieruchomości i odrębnie ilości zagospodarowanych odpadów komunalnych.
  10.2 Dokumentację, o której mowa w pkt. 310.1 Wykonawca prowadzi z wykorzystaniem dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w ustawie o odpadach (karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów).
  10.3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 11. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego.
  2. Szczegółowy zakres usługi określony jest w załącznikach nr 1.1 - 1.52 do SIWZ
 12. Dostawa energii cieplnej dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Łęcznej
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, Ciecierzyn
  Dostawa energii cieplnej dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR
  w Łęcznej
 13. Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kontenerów - Obwód Drogowy w Cycowie. Część 1 Wywóz nieczystości stałych oraz wynajem kontenerów; Część 2 Wywóz nieczystości płynnych.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kontenerów - Obwód Drogowy w Cycowie.
  Część 1 Wywóz nieczystości stałych oraz wynajem kontenerów;
  Część 2 Wywóz nieczystości płynnych.
 14. Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów Oddziału ZUS w Lublini oraz z podległych Oddziałowi 6. Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO)
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, Lublin
  1.Przedmiotem zamówienia, o wartości szacunkowej ponizej 130 000 euro, jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, zwanych dalej >odpadami< , z obiektów Oddziału ZUS w Lublinie oraz z podległych Oddziałowi 6. Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO);

  2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7. zadań stanowiących odrębne części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych na dowolną ilość nw. zadań:

  2.1.Zadanie I. Wywóz odpadów z posesji Inspektoratu w Kraśniku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A z pojemników dostarczonych przez wykonawcę, w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013r.;

  2.2. Zadanie II.. Wywóz odpadów z posesji Oddziału ZUS w Lublinie przy ul .T. Zana 36,36A,38B i 38C, z pojemników dostarczonych przez wykonawcę, w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013r.;

  2.3. Zadanie III. Wywóz odpadów z posesji Inspektoratu w Lubartowie przy ul. Lipowej 6, z pojemników dostarczonych przez wykonawcę, w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013r.;

  2.4. Zadanie IV. Wywóz odpadów z posesji Biura Terenowego w Parczewie przy Pl. Wolności 7, z pojemników dostarczonych przez wykonawcę, w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013r.;

  2.5. Zadanie V. Wywóz odpadów z posesji Inspektoratu w Białej Podlaskiej, ul. Sadowa 23, z pojemników dostarczonych przez wykonawcę w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013r.;

  2.6. Zadanie VI. Wywóz odpadów z posesji Inspektoratu w Puławach przy ul. Lubelskiej 20B, z pojemników dostarczonych przez wykonawcę , w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013r.;

  2.7.Zadanie VII. Wywóz odpadów z posesji Biura Terenowego w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 5, z pojemników dostarczonych przez wykonawcę, w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013r.


  3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: Kody CPV: 90.51.10.00 - 2 Usługi wywozy odpadów, 90.51.20.00 - 9 Usługi transportu odpadów, 90.50.00.00 - 2 Usługi związane z odpadami
 15. Dostawa wody i odprowadzanie nieczystości płynnych dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Łęcznej
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, Ciecierzyn
  Dostawa wody i odprowadzanie nieczystości płynnych dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Łęcznej znajdującego się pod adresem ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna.

Inne osoby dla Krawczyk Tadeusz Aleksander (57 osób):