Kogo reprezentuje osoba

Krzysztofek Tadeusz

w KRS

Tadeusz Krzysztofek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Krzysztofek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:32 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Loranc Kazimierz Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Pilar-tech Sp. J. T.krzysztofek K.loranc, Kraków − KRS 0000009731
 2. Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Kraków − KRS 0000167261

Powiązane przetargi (32 szt.):
 1. Dostawa pomp pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu MT.2370.12.2012
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wrocław
  1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  Główny przedmiot - 34144213-4

  2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 motopomp pożarniczych dla KM PSP we Wrocławiu, podzielonych w/g zadań:
  Zadanie nr 1 Motopompa M16/8 bez panela elektrycznego utrzymania ciśnienia - 1 sztuka
  Zadanie nr 2 Motopompa pływająca M4/2 - 2 sztuki
  Zadanie nr 3 Motopompa szlamowa o wydajności min. 1600 L/min. - 2 sztuki
  Zadanie nr 4 Motopompa szlamowa o wydajności min. 700 L/min - 2 sztuki
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do poszczególnych zadań
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wymaganiach technicznych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.
  5. Na motopompy wyszczególnione w zadaniach Nr 1 do nr 4 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy, ważnej od dnia odbioru faktycznego.
  6. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zapewni: opiekę serwisową w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego drogą e-mailową lub faksem.
  7. Odbiór motopomp odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty dostawy i odbioru ponosi Wykonawca
  8. Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację, Zaoferowane pompy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte gwarancją producenta.
  9. Motopompy wyszczególnione w zadaniach od nr 1 do nr 4 muszą posiadać ważne w dniu składania ofert świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na oferowany towar wydane przez CNBOP zgodne z RMSWiA z dnia 20.06.2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143,poz.1002 ze zm.)
  10. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 2. Dostawa urządzeń związanych z utrzymaniem porządku w obiekcie Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach
  Zamawiający: Gmina Dobczyce, Dobczyce
  Dostawa urządzeń związanych z utrzymaniem porządku w obiekcie Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach
 3. Dostawa elektronarzędzi i wyposażenia warsztatowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
  Zamawiający: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronarzędzi i wyposażenia warsztatowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej (w organizacji) w Krakowie. Zamówienie składa się z 25 części
 4. Dostawa motopomp wraz z osprzętem dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Bydgoszcz
  Dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych motopomp półszlamowych wraz z osprzętem (wężami ssawnymi i tłocznymi oraz smokami ssącymi) dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 5. Zakup pompy powodziowej na przyczepie - pompa o zwiększonej wydajności
  Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna "Czechowice", Czechowice-Dziedzice
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup pompy powodziowej na przyczepie - pompa o zwiększonej wydajności Pompa zostanie zakupiona dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpowodziowej. Pompa winna być fabrycznie nowa i opatrzony rokiem produkcji. Minimalne wymagania dla zakupu pompy oraz przyczepy : 1.Typ przyczepy - przyczepa jednoosiowa z homologacją wymiary od 2,5 x 1,5 m - przykrywana plandeką - podpory w przypadkach jej ustawienia - standartowy zaczep kulowy , hamulec najazdowy - instalacja elektryczna 12 V . - DMC przyczepy do 1100 kg. 2. Parametry pompy Wydajność minimum 250 m3 / godzinę przy zachowaniu ciśnienia do 1 Bara - pompa posadowiona na przyczepie - po bokach przegrody na składowanie węży ssawnych i tłocznych. - wydech spalin z pompy wyprowadzony pod podłogę - dźwignie operatora wyprowadzone na jedną stronę - regulowane oświetlenie miejsca pracy pompy - zawodnienie pompy ręczne , ciężar zestawu do 900 kg. 3. Wyposażenie - Linia ssawna 3 odcinki węża ssawnego 8 cali o długości 7 m - dwie linie tłoczne o długości 40 mb każda - kosz ssawny z zaworem zwrotnym 4. Dopuszczalna masa całkowita: do 1100 kg. 5. Gwarancja i serwis: Gwarancja na oferowaną pompę i występujące w nim wyposażenie 24 miesiące. W okresie gwarancji naprawy urządzeń oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY w czasie do 72 godzin od daty zgłoszenia. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy
 6. Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego).
  Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice
  Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego).część nr 1: buty rybacko-wędkarskie (wodery), spodniobuty wędkarsko-rybackie (na szelkach powyżej pasa), buty gumofilce, część nr 2: piła spalinowa, piła spalinowa do cięcia betonu, część nr 3: latarka halogenowa wodoszczelna, latarki czołowe halogen, latara wodoszczelna, część nr 4: plandeki 10x15, plandeka 10x12, zapory jednokomorowe (rękaw), namiot-pawilon, plandeki wojskowe lub folia ochronna (duże powierzchnie), część nr 5: stanowisko komputerowe, ręczna nawigacja GPS, część nr 6: lornetka, lornetka, część nr 7:regał magazynowy moduł podstawowy, regał magazynowy regał dodatkowy, stojak na odzież roboczą, wózek transportowy, drabina rozporowa, część nr 8: akumulator do silnika zaburtowego 45Ah, bosak, część nr 9: wyciągarka ręczna, część nr 10: przyczepa transportowa, część nr 11: wąż do pompy, część nr 12: materac samopompujący, termos, część nr 13: kanister na paliwo, gaśnice p. pożarowe, środek konserwujący do elementów gumowych, środek konserwujący do elementów metalowych, dętki do taczek, rękawice ochronne.
 7. Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego)
  Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice
  Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego)część numer 1: motopompa,część numer 2: agregat prądotwórczy (przenośny),część numer 3: ponton ratunkowy + silnik,część numer 4: agregat prądotwórczy (przenośny),część numer 5: kompresor,część numer 6: agregat pompowy,część numer 7: agregat pompowy przenośny na wózku,część numer 8: motopompa pływająca,część numer 9: nagrzewnica spalinowa,część numer 10: pompa spalinowa - półszlamowa,część numer 11: pontony gumowe (duże, typ wojskowy),część numer 12: łodzie wiosłowe (4-6 osobowe),część numer 13: pompy szlamowo - spalinowe,część numer 14: agregat prądotwórczy (przenośny),część numer 15: agregat pompowy na przyczepie,część numer 16: łódź płaskodenna, część numer 17: nosze podbierakowe plastikowe,część numer 18: echosonda, część numer 19: skafander suchy wraz z ocieplaczem,.
 8. Zakup części do mechanicznego sprzętu ogrodniczego i sprzętu agrotechnicznego oraz naprawa wirnikowego zgarniacza śniegu- 74/10/N
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin
  1.Przedmiotem zamówienia jest w grupie I,II,III zakup części do mechanicznego sprzętu ogrodniczego i sprzętu agrotechnicznego, w grupie IV naprawa wirnikowego zgarniacza śniegu.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do siwz. tj. formularzu ofertowym.
  Grupa I,II,III
  1. Sprzedający sprzedaje i dostarcza części do mechanicznego sprzętu ogrodniczego i agrotechnicznego wg rodzaju, ilości i ceny, określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  2. Sprzedający sprzedaje artykuły fabrycznie nowe, posiadające nienaruszone
  cechy pierwotnego opakowania.
  3.Dostarczone artykuły muszą być w całości oryginalne.
  4.Sprzedający zobowiązuje się udzielić gwarancji na artykuły na okres 12 miesięcy od daty dostawy
  5.Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć artykuły do Jednostki Wojskowej 4219 w Dęblinie.
  6.Z tytułu załadunku, transportu i rozładunku artykułów Sprzedającemu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie
  7.Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć wszystkie artykuły w ciągu 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
  Grupa IV
  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę zgodnie z technologią naprawy i obsługi w specjalistycznym zakładzie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zgarniacza śniegu z JW. 4219 Dęblin oraz do dostarczenia go po naprawie i dokonania próbnego rozruchu i regulacji.
  3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu prawidłowe funkcjonowanie naprawionego urządzenia po naprawie , zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
  4. Strony postanawiają, że podstawą odbioru wykonanej usługi będzie protokół odbioru potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
  5. Okres gwarancji na wykonaną usługę wynosi 12 m-cy od daty wykonania usługi
 9. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratownictwa drogowego i pomp szlamowych z przeznaczeniem dla OSP w Starych Babicach i OSP w Borzęcinie Dużym - cz II
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratownictwa drogowego i pomp szlamowych z przeznaczeniem dla OSP w Starych Babicach i OSP w Borzęcinie Dużym - cz II zakup i dostawa dwóch pomp szlamowych dla OSP w Starych Babicach i OSP w Borzęcinie Dużym
 10. Dostawa sprzętu pożarniczego. Postępowanie nr 99/D/PN/2010
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: stojaków hydrantowych, pił łańcuchowych z prowadnicami, tarcz tnących, syren alarmowych ręcznych, prowadnic do pił spalinowych, łańcuchów do prowadnic pił spalinowych.
 11. Dostawa materiałów do Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych administrowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie wraz z transportem i rozładunkiem na wskazane przez Zamawiającego miejsce, tj. do Magazynu Przeciwpowodziowego w Janowcu, pow. Puławy, wg. poniższego zestawienia:
  I część zamówienia: dostawa 2 szt. silników zaburtowych o parametrach:
  - moc od 20 do 25 KM,
  - 4-sów,
  - elektryczny rozruch,
  - długa kolumna,
  - manetka zdalnego sterowania,
  - waga do 70 kg.
  II część zamówienia: dostawa 2 szt. zagęszczarek (ubijaki do ziemi) o parametrach:
  - moc silnika do 6 KM,
  - szerokość płyty do 450 mm,
  - siła wymuszająca 30 kN,
  - częstotliwość wibracji 90 hz,
  - rewers hydrauliczny,
  - antywibracyjna rączka,
  - waga do 160 kg.
  III część zamówienia: dostawa 5 szt. pontonów o parametrach:
  - wykonane z wielowarstwowego tworzywa PCV,
  - rozkładana podłoga,
  - długość do 4,5 m,
  - szerokość do 2 m,
  - liczba komór 3+kill,
  - średnica komór do 50 cm,
  - ładowność 800-1100 km,
  - przystosowany do silnika zaburtowego.
 12. Dostawa pomp ratowniczych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup partiami pomp ratowniczych :
  - partia 1 - zakup 10 kpl. pomp szlamowych elektrycznych wraz z osprzętem,
  - partia 2 - zakup 4 kpl. pomp szlamowych spalinowych wraz z osprzętem,
  - partia 3 - zakup 4 pomp pływających.

  Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia opisano w załączniku nr 1 do siwz.
 13. Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Przybiernów
  Przedmiotem są dostawy sprzętu realizowane w ramach 3 zadań inwestycyjnych, tj.: a) Zadanie 1: Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego: - aparat powietrzny - typu MSA-AUER AirMaxx - lub równoważny - 2 szt. - agregat prądotwórczy ECMT7000 - lub równoważny - 1 szt. - pilarka do drewna - 2 szt. - motopompa pożarnicza - 1 szt. - pompa szlamowa - 1 szt. - wentylator oddymiający - 1 szt. - pompa pożarnicza pływająca NIAGARA - lub równoważna - 2 szt. pompa zanurzeniowo szlamowa elektryczna - 2 szt. - przecinarki do stali i betonu - 2 szt. - nożyce hydrauliczne CU 4055 C NTC II - 1 szt. lub równoważne b) Zadanie 2. Dostawa zestawu przenośnych Syren elektrycznych serii DSE - 1 komplet (selektywne wywoływanie) c) Zadanie 3. Dostawa samochodu gaśniczo - pożarniczego - 1 szt.
 14. Zakup pomp szlamowych na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego. Zamówienie obejmuje zakup 12 sztuk pomp szlamowych służących do przepompowywania różnego rodzaju zanieczyszczeń: woda z wykopów, terenów powodziowych lub oczyszczalni ścieków, zanieczyszczeń z budynków użyteczności gospodarczej - służące różnego rodzaju służbom ratowniczym o następujących parametrach:
  1)pompa szlamowa, wirnikowa samozasysająca,
  2)silnik 4 suw. na benzynę bezołowiowa PB95 min. 7,1 KM,
  3)masa całkowita do 70 kg,
  4)wydajność min 1200 l/minutę,
  5)wysokość ssania max 8 m,
  6)wysokość podnoszenia min. 25 m,
  7)zdolność do przepompowywania zanieczyszczeń o średnicy do 27 mm,
  8)nasady ssawne i tłoczne ø 75 zgodne z normą PN-91/M-51038 lub równoważną,
  9)korpus motopompy umożliwia bez narzędziowy dostęp do wirnika pompy
  10)do motopompy dołączyć smok ssawny dopasowany do parametrów z pkt. 7 i 8.
  Oferowane pompy szlamowe muszą spełniać wymagania Zamawianego pod względem parametrów jakościowych. Towar nie może być gorszy niż wskazany powyżej.
  Wszystkie oferowane pompy muszą być fabrycznie nowe.
  Zamówienie obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34 - 600 Limanowa.
  Zaoferowane pompy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
  Wymagany okres gwarancji na pompy winien wynosić min. 24 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia
 15. Zakup wraz z dostawą sprzętu ogrodniczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Bielsku-Białej przy ul. Karbowej 26.
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą następujących urządzeń:

  a) kosiarka z przednim urządzeniem tnącym
  opis oraz dane techniczne:
  - samojezdna, z napędem w tył i przód,
  - spalinowa,
  - napęd na cztery koła,
  - przegubowy układ kierowniczy,
  - wspomaganie kierownicy,
  - wyposażona w hydrauliczny podnośnik urządzenia tnącego w celu oczyszczenia bądź naprawy,
  - wyposażona w reflektory,
  - wyposażona w szybkozłącze pozwalające na podłączenie różnorodnych narzędzi typu pług, lemiesz, szczotkę zmiatającą,
  - możliwość zamontowania do części tylnej i pracy ze zbieraczem do trawy, przyczepką,
  - hydrostatyczna skrzynia biegów,
  - regulacja wysokości koszenie,
  - licznik motogodzin,
  - koła z łożyskami kulkowymi,
  - średnia moc użyteczna silnika min 15 KM,
  - urządzenie tnące wyposażone w 3 noże,
  - szerokość pasa roboczego koszenia min 110 cm,
  - regulacja wysokości koszenia,
  - alternatywne metody pracy urządzenia z opcją standardowego tylnego wyrzutu trawy oraz funkcją rozdrabniania trawy,
  - ciężar podstawowej maszyny max 350 kg.

  b) szczotka do zmiatania
  opis oraz dane techniczne:
  - szczotka obrotowa przystosowana do zmiatania liści, piasku, cienkich warstw śniegu,
  - wyposażona w osłonę,
  - wyposażona w kółko podporowe,
  - z możliwością regulowania kąta zamiatania,
  - szerokość robocza min 95 cm.
  c) lemiesz do odśnieżania
  opis oraz dane techniczne:
  - lemiesz stalowy,
  - wyposażony w ochronną nakładkę z tworzywa sztucznego na dolną krawędź,
  - z możliwością regulowania kąta pracy,
  - szerokość robocza min 120 cm.

  d) przyczepa - wywrotka
  opis oraz dane techniczne:
  - wykonana z stali,
  - możliwość otwarcia tylnej klapy,
  - min wielkość powierzchni do załadunku (dł. x szer. x wys.): 120 x 80 x 30 cm.

  e) zbieracz/kolektor do trawy
  opis oraz dane techniczne:
  - szerokość robocza min 90 cm,
  - możliwość opróżniania zbieracza bezpośrednio z fotela operatora.

  f) pług wirnikowy
  opis oraz dane techniczne:
  - pług wirnikowy do śniegu,
  - możliwość obracania wyrzutnika
  - szerokość robocza min 90 cm,
  - wytrzymały i prosty w montażu,


  g) wykaszarka
  opis oraz dane techniczne:
  - silnik spalinowy o mocy wyjściowej min 2,5 KM,
  - system redukcji drgań,
  - osłona urządzenia tnącego,
  - wyposażona w dwa urządzenia tnące: głowicę żyłkową oraz nóż do trawy
  - ciężar bez urządzenia tnącego do 9 kg,

  h) kosiarka spalinowa
  opis oraz dane techniczne:
  - samojezdna,
  - napęd na koła tylne,
  - możliwość pracy w trzech trybach: zbierającym trawę do zbiornika, rozdrabniającym trawę oraz ze standardowym wyrzutem,
  - wyposażona centralną regulację koszenia,
  - wentylowany twardy pojemnik o pojemności min 50 litrów,
  - szerokość robocza min 45 cm,
  - wysokość koszenia w min zakresie od 2,5 - 7,5 cm,
  - silnik o min poj. 150 cm3
 16. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy motopomp dla KM PSP w Krakowie.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy motopomp dla KM PSP w Krakowie. Postępowanie podzielone jest na 3 części: Część I: dostawa 9 szt. motopomp szlamowych (do wody zanieczyszczonej). Część II: dostawa 6 szt. motopomp pływających. Część III: dostawa 1 szt. pompy do wody zanieczyszczonej o napędzie elektrycznym.
 17. Dostawa do siedziby Ludowych Klubów Sportowych w Bobrku i Gorzowie kosiarek samojezdnych
  Zamawiający: Gmina Chełmek, Chełmek
  Dostawa kosiarek - przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Ludowych Klubów Sportowych w Bobrku i Gorzowie - fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych (2 sztuki) wraz z osprzętem.

  Wymagania techniczne i jakościowe, jakim powinny odpowiadać zamawiane w postępowaniu kosiarki samojezdne:
  a). fabrycznie nowe kosiarki samojezdne wraz z osprzętem:
  - silnik spalinowy, minimum 7,5 kW, ciśnieniowo sterowany,
  - hydrostatyczna skrzynia biegów,
  - urządzenie tnące - szerokość koszenia minimum 105 cm, wysokość cięcia regulowana, liczba noży - minimum 2 szt., elektryczne sprzęgło noży,
  - pojemność kosza zbierającego minimum 200 l,
  - promień skrętu - maksymalnie 100 cm,
  - funkcja koszenia z rozdrabnianiem

  b) wymagania dodatkowe:

  - dostawa kosiarek samojezdnych wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do: siedziby Ludowego Klubu Sportowego w Bobrku - ul. Jarzębinowa 2, 32-661 Bobrek (1 szt.), siedziby Ludowego Klubu Sportowego w Gorzowie - ul. Sportowa 2, 32 - 660 Chełmek (1 szt.).
  - wszystkie instrukcje niezbędne do prawidłowej obsługi i eksploatacji kosiarki samojezdnej w języku polskim (np. instrukcja eksploatacji kosiarki, instrukcja obsługi zawierająca m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych).
  - bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej kosiarki samojezdnej,
  - udzielenie minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji na całe kosiarki samojezdne,
  - zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla zaproponowanych kosiarek samojezdnych w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego (Wykonawca złoży jako załącznik do oferty oświadczenie, potwierdzające, że dla zaproponowanej przez Oferenta kosiarki samojezdnej punkt serwisowy znajduję się w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego, zawierające w szczególności nazwę i adres punktu serwisowego, jego telefon i faks.

  Opisane warunki są minimalne Wykonawca może zaoferować urządzenia o lepszych parametrach.
 18. Zakup motopomp do wody zanieczyszczonej - 10 szt.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wrocław
  Zakup motopomp do wody zanieczyszczonej - 10 szt.
 19. Dostawa 25 sztuk motopomp pływających
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk motopomp pływających M-4/2 (motopompa o wydajności minimum 400 l/min przy nominalnym ciśnieniu tłoczenia 2 bary). Wymagane motopompy powinny być kompletne gotowe do użycia. Powinny posiadać nasady typu Storz umożliwiające współpracę z wężami tłocznymi. Do każdej motopompy należy dostarczyć komplet kluczy umożliwiających bieżącą konserwację oraz instrukcję obsługi w języku polskim
 20. Dostawa traktora dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
  Zamawiający: Gmina Siewierz, Siewierz
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest: dostawa traktora dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu o następujących parametrach technicznych: a)Silnik czterocylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający normę EURO III o mocy min. 36KW b)Pojemność skokowa silnika nie więcej niż 1800 cm3 c)Chłodzenie silnika cieczą d)Zbiornik paliwa min. 38 l e)Rok produkcji - 2009 f)Skrzynia biegów synchronizowana min ilość biegów 16 do przodu 16 do tyłu g)Blokada mechanizmów różnicowych sterowana elektrohydraulicznie h)Udźwig podnośnika tylnego min. 1200 kg. i)W.O.M. tylny - obroty wałka 540 i 1000 obr/min j)W.O.M przedni - obroty wałka. 1000 obr/min k)Podnośnik przedni udźwig min. 400 kg l)Wydatek pompy olejowej min 30 l/min m)Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej n)Napęd 4x4, załączanie napędu przedniego mechanicznie o)Długość ciągnika z ramionami podnośników nie większa niż 3 500 mm p) Max. masa własna w stanie gotowym do jazdy nie większa niż 1750 kg q)Max. wysokość 2300 mm r)Kabina ogrzewana, wentylowana, tylne okno otwierane, wycieraczka tylna Dodatkowe warunki zlecenia: 1.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż 12 miesięcy - co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do siwz. 2.Wykonawca zagwarantuje przez okres obowiązywania gwarancji: a) bezpłatny serwis w odległości max 100 km od siedziby Zamawiającego albo b) bezpłatną obłsugę serwisową w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Powyższe zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do siwz. 3.Płatność będzie jednorazowa, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia przelewem, w terminie 30 dni. Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - załączając szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu
 21. zakup i dostawa nowego ciągnika komunalnego z pługiem do odśnieżania na przednim TUZ do siedziby GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie.
  Zamawiający: Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o., Głogów
 22. Dostawa sprzętu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla jednostek OSP Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego pn. BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2006
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
 23. Dostawa ciągnika kompaktowego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Olkusz
 24. Zakup i dostawa miniciągnika z kabiną, lemieszem do śniegu i rozsiewaczem
  Zamawiający: Gmina Wielka Wieś, Wielka Wieś
 25. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych ciągników wraz z dwoma pługami oraz dwoma rozsiewaczami do pisaku i soli
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków
 26. Dostawa motopompy do wody zanieczyszczonej z wózkiem w ilosci 1 szt.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź
 27. Zakup i dostawę minikoparki gąsienicowej z kabiną
  Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Wielka Wieś
 28. Sprzedaż ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. przedni podnośnik, lemiesz śnieżny, kosiarka do trawy
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
 29. Dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom
  Zamawiający: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bytom
 30. dostawa pomp szlamowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Kraków
 31. Dostawa narzędzi mechanicznych dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 32. Dostawa narzędzi mechanicznych dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków

Inne osoby dla Krzysztofek (30 osób):