Kogo reprezentuje osoba

Krzywda Józef

w KRS

Józef Krzywda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Krzywda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krzywda Agnieszka Dorota, Krzywda Mateusz Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Consultingowo-usługowe Mat-serwis Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000238882

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Szkolenie okresowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w zakresie BHP
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Szkolenie okresowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w zakresie BHP bezpieczeństwa i higieny pracy (zwane dalej szkoleniem BHP) według ustalonego terminarza szkoleń w terminie do dnia 19.12.2011 r. od dnia podpisania umowy.
  2. Zakres i tematyka szkolenia - zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
  3. Szkolenia BHP odbywać się będą w formie seminarium , kursu lub instruktażu - dla grupy osób kierujących pracownikami, pracodawca, pracowników administracyjno- biurowych, , pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  4. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustali terminarz szkoleń w poszczególnych grupach szkoleniowych.
  5. Każda grupa szkoleniowa obejmować będzie jednorazowo do 32 pracowników MOPR za wyjątkiem sytuacji
  o której mowa w pkt 6 SIWZ
  6. Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania na szkolenie pojedynczych osób( nie w ramach grupy szkoleniowej) w okresie obowiązywania umowy. Osoby takie zostaną przeszkolone w ramach innej grupy szkoleniowej organizowanej przez Wykonawcę na rzecz innego podmiotu w miejscu przez niego wskazanym
  ( oddalonym nie więcej niż 20km od Zabrza). Koszty dojazdu na szkolenie pokryje Wykonawca. Liczba tych osób nie przekroczy 15.
  7. Szkolenia powinny być zakończone egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem zaświadczenia, którego wzór określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
  8. Szkolenia BHP będą obejmować:
  a) nie mniej niż 18 osób i nie więcej niż 19 dla szkoleń kadry kierowniczej
  b) pracodawca - 1 osoba
  c) nie mniej niż 94 osób i nie więcej niż 96 dla szkoleń administracyjno-biurowych pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  d) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 dla szkoleń dla pracowników administracyjno - biurowych
  e) nie mniej niż 20 osób i nie więcej niż 23 dla szkoleń dot. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  9. Zajęcia szkoleniowe będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy.
  10. Termin realizacji szkoleń do dnia 19.12.2011 r. od dnia podpisania umowy. Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem.
  11. MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA: sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego. Znajdujące się w Zabrzu przy ul. Roosevelta 40 i Wyzwolenia 7 za wyjątkie przypadków o których mowa w pkt 6.
  12. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia bądź noclegów Trenera/ów
  Do zadań Wykonawcy należy:
  1) Przygotowanie szczegółowego programu szkolenia w porozumieniu ze służbą BHP Zamawiającego.
  Szczegółowy program szkolenia zostanie dookreślony na podstawie harmonogramu szkolenia.
  2) Zapewnienie trenera/ów dysponującego/ych doświadczeniem i wiedzą w przedmiotowym zakresie,
  3) Zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji programu szkolenia,
  4) Wydanie uczestnikom zaświadczeń,
  5) W przypadku zmiany trenera w trakcie realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia innego trenera dysponującego doświadczeniem i wiedzą w przedmiotowych zakresach (spełniający wymagania określone w SIWZ),

Inne osoby dla Krzywda (136 osób):