Kogo reprezentuje osoba

Krzywda Lesław Tomasz

w KRS

Lesław Tomasz Krzywda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lesław
Drugie imię:Tomasz
Nazwisko:Krzywda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Wołomin (Mazowieckie)
Przetargi:23 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kara Omer Seyfi, Kossowski Marek Mieczysław, Krzywda Wojciech Tomasz, Żelaznowski Marek Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Level340 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000628341
 2. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telesis Sp. Z O.O., Wołomin − KRS 0000195622
 3. Vfr Hu Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000363810
 4. Vfrpoland Sp. Z O.O., Wołomin − KRS 0000341916
 5. What S Up Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000364859
 6. Zg Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000197176

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aba Polska Sp. Z O.O., Banino − KRS 0000114489
 2. Allcon S.A., Gdynia − KRS 0000024827
 3. Baltic Welding Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000003170
 4. Simdesign Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000363813

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. Wymianę starej centrali telefonicznej na fabrycznie nową cyfrową centralę telefoniczną w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsku
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gdańsku-Oddział Gospodarczy, Gdańsk
  wymianę starej centrali telefonicznej na fabrycznie nową cyfrową centralę telefoniczną
  w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsku
 2. Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku w zakresie: 1. Sieć administracyjna 2. Sieć Wi‐Fi 3. Sieć dla systemu kolejkowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Płock
  1. Przedmiotem
  zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: 1.1. wymiany starej sieci komputerowej w części
  administracyjnej budynku głównego, 1.2. uzupełnienia okablowania strukturalnego i wykonanie PL dla potrzeb
  rozbudowy WiFi, w budynku głównym cz. wysoka i cz. niska, w nowym pawilonie oraz w budynku dermatologii i
  okulistyki, 1.3. uzupełnienia okablowania strukturalnego/sieci elektrycznej i wykonanie PEL dla potrzeb systemu
  kolejkowego (bez dostawy urządzeń systemu kolejkowego). 1.4. Wykonanie sufitu podwieszonego z usunięciem
  kolizji istniejącej instalacji i osprzętu ppoż. oraz wymianą oświetlenia na oprawy LED. 1.5. Opracowanie przez
  Wykonawcę na podstawie PFU i zapisów załącznika nr 1 do siwz dokumentacji projektowej, która podlega
  zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu „Rozbudowa
  systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0. 2. Zakres przedmiotu
  zamówienia obejmuje: 2.1. wykonanie aktualizacji lub opracowanie dokumentacji projektowej instalacji
  teletechnicznej w zakresie przedmiotu zamówienia, 2.2. wykonanie prac instalacyjnych w oparciu o PFU i pkt. 2
  załącznika nr 1 do siwz oraz w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego
  dokumentację projektową, 2.3. wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmującą m.in. szczegółowe
  pomiary instalacji elektrycznych i torów sygnałowych oraz rzeczywistą lokalizację punktów PEL / PL i przebieg
  tras kablowych. 2.4. zabezpieczenie przejść kablowych przez strefy pożarowe zgodnie z opisem PFU. 3.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zakres robót
  obejmuje również: 3.1. wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w Programie
  Funkcjonalno – Użytkowym, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. usunięcie kolizji instalacji, naprawy uszkodzeń instalacji, tynków, powłok malarskich). 3.2. oddzielenie miejsc wykonywanych prac
  szczelnymi osłonami (karton-gips, płyta OSB). 3.3. prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak m.in.:
  organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od
  przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie), 3.4. wywóz i utylizację gruzu i innych
  odpadów, 3.5. usuwanie w okresie gwarancji i rękojmi wad, awarii i usterek oraz naprawy zamontowanego
  sprzętu i urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3.6. koszty, o których mowa w ppkt. 3.1-3.5 należy
  uwzględnić w cenie ofertowej.
 3. Dzierżawa central telefonicznych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku al. Jachowicza 1 i al. Piłsudskiego 2b oraz Inspektoracie ZUS w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 8.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, Płock
  Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę central telefonicznych w budynkach
  Oddziału ZUS w Płocku al. Jachowicza 1 i al. Piłsudskiego 2b oraz Inspektoracie ZUS w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 8 wraz z serwisem urządzeń dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia.
 4. Modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN w budynku 8 Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.
  Zamawiający: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
  Wykonanie modernizacji okablowania strukturalnego sieci LAN w budynku 8 Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje całość robót związanych z przeprowadzeniem modernizacji okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dostawą niezbędnych materiałów, wyposażenia i urządzeń.
 5. DLG.39.476.2/15 Zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz przeszkolenie z zakresu obsługi, serwisowania i konfiguracji centrali telefonicznej IP wraz z szafą 46U w wersji RACK.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
  Zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz przeszkolenie z zakresu obsługi, serwisowania i konfiguracji centrali telefonicznej IP wraz z szafą 46U w wersji RACK.
 6. Budowa okablowania strukturalnego w DS. FENIKS Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
  Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w istniejącym budynku Domu Studenckiego FENIKS w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9F, należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podstawą do wykonania prac jest projekt wykonawczy stanowiący załącznik do SIWZ.Zakres wykonania robót obejmuje między innymi następujące prace:
  roboty demontażowe istniejącej instalacji sieciowej, telewizyjnej, tras kablowych
  montaż nowego okablowania strukturalnego .
 7. Wymiana wraz z rozbudową uszkodzonego modułu wyniesionego systemu telekomunikacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15..
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Wymiana wraz z rozbudową uszkodzonego modułu wyniesionego systemu telekomunikacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
 8. Modernizację okablowania strukturalnego sieci LAN w budynku 8 Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie modernizacji okablowania strukturalnego sieci LAN w budynku 8 Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Zakres robót określa Program funkcjonalno-użytkowy wykonania modernizacji sieci LAN w budynku 8 ITME stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej także SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje całość robót związanych z przeprowadzeniem modernizacji okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dostawą niezbędnych materiałów, wyposażenia i urządzeń.
 9. Doposażenie infrastruktury teleinformatycznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na potrzeby Systemu Powiadamiania Ratunkowego
  Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice
  Zadanie nr 1. Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby ZDM Katowice, Gliwice i Jastrzębie Zdrój. Miejsce dostawy: 40-024 Katowice, ul.
  Powstańców 52. Zakup podzespołów do rozbudowy central SLICAN MAC 6400, Urządzenia sieciowe i okablowanie, Komputery typu ALL IN ONE oraz akcesoria. Zadanie nr 2. Zakup sprzetu radiokomunikacyjnego na potrzeby ZDM Katowice,
  Gliwice i Jastrzębie Zdrój. Miejsce dostawy: 40-024 Katowice, ul. Powstańcow 52. Radiotelefony wraz z mikrofonem i zasilaczem, Maszt balastowy, Anteny RADMOR 3282, Przenośny komputer (laptop) serwisowy na potrzeby programowania
  radiotelefonów i stacji bazowych, Kabel antenowy CN400 Zadanie nr 3. Zakup sprzętu teleinformatycznego dla PRM Bielsko-Biała Lokalizacja dostawy: 43-300, Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 14 Stanowisko operatorskie MCS-IP TYP 5810-10 do obsługi systemu teleinformatycznego DGT/ASSECO kompatybilne z centralą DGT MCS-IP, Ilość 2 szt., Urządzenia i podzespoły do rozbudowy węzłów sieci OST112 (VPN,VLAN,VoIP) opartej o urządzenia CISCO Zadanie nr 4. Rozbudowa Centrali DGT MILLENIUM w Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej w Częstochowie. Lokalizacja dostawy: 42-200 Częstochowa, ul.
  Sikorskiego 82/94 Dostarczenie i uruchomienie Pakietu Voice over IP - brama sygnalizacyjno-medialna dedykowana do współpracy z centralą cyfrową DGT Millenium. Dostarczenie i uruchomienie rejestratora rozmów zintegrowanego w pełni z centralą DGT Millenium Zadanie nr 5. Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem do rozbudowy dyspozytorni PRM SOSNOWIEC. Lokalizacja dostawy: 41-200 Sosnowiec, ul. 3-Maja 33. zintegrowana centrala VoIP z modułem rozszerzeń, Serwery Rack 1U, Telefony IP, Patch panel, Listwy zasilające, Kable sieciowe, Kable sieciowe, Organizery kabli,
  Półki, Przełączniki sieciowe zarządzalne, Rozbudowa centrali telefonicznej, Konfiguracja zakupionych elementów oraz integracja z istniejącym systemem teleinformatycznym w RPR Sosnowiec.
 10. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego UTP kat. 5e w pomieszczeniach Polskiej Akademii Nauk na 21, 22, 23, 24, 25 i 26 piętrze budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1.
  Zamawiający: Polska Akademia Nauk, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji okablowania strukturalnego UTP kat. 5e w pomieszczeniach Polskiej Akademii Nauk na 21, 22, 23, 24, 25 i 26 piętrze budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a)Załącznik nr 1-projekt wykonawczy wykonania instalacji okablowania strukturalnego UTP kat. 5e w pomieszczeniach Polskiej Akademii Nauk na 21, 22, 23, 24,25 i 26 piętrze budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Pl. Defilad 1,b)Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,c)Załącznik nr 3 - przedmiary robót,d)Załącznik nr 4 - Zestawienie materiałów i wymogi techniczne.
  3.Pałac Kultury i Nauki w Warszawie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-735.4.Zamawiający udostępni Wykonawcy plac budowy w dni robocze w godzinach 17:00 - 7:00 oraz w dni wolne od pracy bez ograniczeń czasowych.5.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy w okresie trwania Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Budowy, a w szczególności:Utrzymywania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę oferty.6.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji:30 - letniej gwarancji systemowej na system okablowania strukturalnego (certyfikat producenta systemu),24 - miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony i zamontowany sprzęt i urządzenia ruchome, licząc od daty odbioru końcowego,60 - miesięcznej gwarancji na prace elektroinstalacyjne.7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej określonej w ust. 2, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.8.W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca zobowiązany będzie do opracowania zgodnie z STWiOR następujących dokumentów:
  a)projekt organizacji robót, który musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. Projekt powinien zawierać organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót,b)wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,c)wykaz elementów robót,d)szczegółowy harmonogram robót.
 11. Dostawa centrali telefonicznej oraz instalacja i przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami końcowymi w Prokuraturze Generalnej, w budynku przy ul. Rakowieckiej 26 / 30 w Warszawie
  Zamawiający: Prokuratura Generalna, Warszawa
  Dostawa centrali telefonicznej oraz instalacja i przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami końcowymi w Prokuraturze Generalnej,
  w budynku przy ul. Rakowieckiej 26 / 30 w Warszawie
 12. modernizację wewnętrznej centrali telefonicznej
  Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacji wewnętrznej centrali telefonicznej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie systemów telekomunikacyjnych TELESIS PX-24 funkcjonujących w budynkach zlokalizowanych w Warszawie przy Al. Solidarności 77 i
  ul. Długiej 23/25 wraz z dostawą 13 szt. aparatów telefonicznych przystosowanych do współpracy z centralą telefoniczną o zwiększonej funkcjonalności użytkowej
 13. Zakup, dostawa, rozpakowanie, wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem oraz zaprogramowanie systemu telekomunikacyjnego abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej wraz z wymaganym wyposażeniem w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce, Warszawa
  Zakup, dostawa, rozpakowanie, wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem oraz zaprogramowanie systemu telekomunikacyjnego abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej wraz z wymaganym wyposażeniem w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce według opisu jak poniżej: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozpakowanie, wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem oraz zaprogramowanie systemu telekomunikacyjnego abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej wraz z wymaganym wyposażeniem w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce 2. Kod CPV 32552310-3.
  3. Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji warunków technicznych i funkcjonalnych abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej wraz z wymaganym wyposażeniem stanowiącej załącznik nr 1 dodany do wzoru umowy. 4. Zakres zamówienia obejmuje: a. Dostawę i rozpakowanie systemu telekomunikacyjnego abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej wraz z wymaganym wyposażeniem do Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.
  b. zainstalowanie, montaż, uruchomienie oraz zaprogramowanie dostarczonego systemu telekomunikacyjnego wraz z wymaganym wyposażeniem.
  c. Szkolenie użytkowników i obsługi technicznej zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania programowania i eksploatacji, diagnostyki uszkodzeń i serwisu systemów.Szkolenie wstępne użytkowników i służb technicznych zamawiającego odbywać się będzie w trakcie prowadzonych prac montażowych i uruchomieniowych systemu w siedzibie zamawiającego. Program szkolenia użytkowników i służb technicznych zamawiającego musi przygotowywać do efektywnej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń. W szkoleniu z zakresu zarządzania programowania, eksploatacji, diagnostyki uszkodzeń oraz serwisu będą brali udział wytypowani funkcjonariusze co najmniej 2 osoby. Szkolenie musi się odbywać w języku polskim i musi bazować na materiałach szkoleniowych, sporządzone w języku polskim. Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie imiennych świadectw przeszkolenia uprawniającego ten personel do obsługi dostarczonego sprzętu. d. Opracowanie dokumentacji powykonawczej systemu. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać - opis funkcjonalny systemu, - opis i dokumentację techniczną elementów systemu.
  Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona dla zainstalowanego systemu w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
  5. Parametry techniczne i eksploatacyjne:a. Zamawiany system telekomunikacyjny musi spełniać, podane poniżej wymagania ogólne, tj. musi - być zgodny ze stosownymi Polskimi Normami oraz normami branżowymi, regulującymi zasady budowy i uruchamiania systemów łączności przewodowej; - posiadać polskie świadectwo homologacji lub deklarację zgodności producenta;- zapewnić prawidłową pracę w temperaturze pokojowej. Oferowane urządzenia wraz z aparatami systemowymi i aparatami awizo muszą być wyprodukowane przez jednego producenta. Producent powinien posiadać certyfikat ISO 9000 oraz deklaracje zgodności CE.
  b. Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji warunków technicznych i funkcjonalnych abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej wraz z wymaganym wyposażeniem stanowiącej załącznik nr 1 dodany do wzoru umowy.
  6. Informacje dodatkowe - opis istniejącej struktury telekomunikacyjnej
  Centrala telefoniczna znajduje się w budynku wartowni Aresztu Śledczego w Warszawie -Białołęce przy ulicy Ciupagi 1, 03-016 Warszawa. Istnieje infrastruktura kablowa, stanowiąca własność Zamawiającego, której wykorzystanie będzie możliwe i wskazane. Budynek posiada jeden punkt dostawy usług telekomunikacyjnych zakończenia kablowe sieci operatora - Netia- linia radiowa 30d+b. Pomieszczenie to jest jednocześnie przeznaczone pod zabudowę centrali telefonicznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający sugeruje wizję lokalną przed złożeniem oferty, celem sprawdzenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.
 14. konserwacja i naprawy sieci i centrali telefonicznych w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie, Warszawa
  § 1. Przedmiot zamówienia: Zadanie A: Konserwacja i naprawy centrali telefonicznej (TELESIS ISDX 2048)w Inspektoracie ZUS w Legionowie, ul. Słowackiego 20 Zadanie B: Konserwacja i naprawy centrali telefonicznej (Nec Philips IPC 500)w Inspektoracie ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Modlińska 10 Zadanie C: Konserwacja i naprawy centrali telefonicznej (MERLIN LEGEND AT&T 511 A Control Unit)w Inspektoracie ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17 Zadanie D: Konserwacja i naprawy centrali telefonicznej (DGT Millenium)w Inspektoracie ZUS Warszawa Praga Północ, ul. 11-go Listopada 15a Zadanie E: Konserwacja i naprawy centrali telefonicznej (MERLIN LEGEND AT&T 511 A Control Unit)w Inspektoracie ZUS w Wołominie, ul. Reja 20 Zadanie F: Konserwacja i naprawy centrali telefonicznej (INFINITY TX 2400)w Inspektoracie ZUS w Wołominie, ul. Mieszka I nr 9 Zadanie G: Naprawy sieci telefonicznej w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie Sieci telefoniczne w w/w obiektach są wyposażone m.in. w aparaty telefoniczne: Panasonic, AT&T MLX, Digiphon oraz telefax Brother, OKI OFFICE, Kyocera Mita, Philips. § 2. Na każde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa. § 3. Zakres prac dla konserwacji i napraw (poza terminem konserwacji) central telefonicznych Centrale telefoniczne ( Zadania A, B, C, D, E, F ) 1.Sprawdzenie połączeń wewnętrznych między aparatami analogowymi i cyfrowymi 2.Sprawdzenie połączeń wychodzących miejskich z aparatów analogowych i cyfrowych po wszystkich łączach miejskich 3.Sprawdzanie pracy aparatów pośredniczących (awiz) według testów zawartych w dokumentacji technicznej producenta 4.Sprawdzenie funkcjonalności przycisków klawiatury numerycznej i klawiszy w awizach 5.Kontrola działania urządzeń zasilających i badanie stanu naładowania akumulatorów (czas podtrzymania zasilania) 6.Weryfikacja oprogramowania aparatów cyfrowych oraz korekta indywidualnych zapisów pod klawiszami programowalnymi 7.Wykonywanie wydruków taryfikacyjnych oraz sprawdzanie działania programu taryfikacyjnego i aktualizowania bazy danych zgodnie z bieżącymi taryfami operatora telekomunikacyjnego (na żądanie Zamawiającego) 8.Generowanie nowych numerów wewnętrznych oraz zmiany kategorii dla wewnętrznych aparatów telefonicznych 9.Wykonywanie bieżącej konserwacji podzespołów centrali 10.Gruntowne czyszczenie elementów systemu wraz z demontażem i ponowną instalacją kart liniowych, w zależności od stopnia zakurzenia przynajmniej raz w roku. 11.Szkolenie użytkownika oraz konsultacje dotyczące eksploatacji konserwowanych urządzeń 12.Wykonywanie ekspertyz technicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 13.Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z operatorami telekomunikacyjnymi. 14.Inne prace i czynności określone w fabrycznych instrukcjach obsługi zamontowanych urządzeń oraz eksploatacji systemów, zlecone przez Zamawiającego § 4. Zakres prac dla napraw sieci telefonicznych Wewnętrzna sieć telefoniczna ( Zadanie G) 1.Sprawdzenie oraz doprowadzenia sygnału od centrali telefonicznej do urządzenia końcowego (aparatu telefonicznego, faksu ). 2.Wymiana uszkodzonych krosów na przełącznicach 3.Sprawdzenie i konserwacja aparatów telefonicznych (poziomu słyszalności rozmów telefonicznych, działania dzwonków). 4.Sprawdzenie jakości transmisji faksów, oprogramowanie i konfiguracja 5.Szkolenie użytkownika oraz konsultacje dotyczące eksploatacji konserwowanych urządzeń 6.Wymiana uszkodzonych aparatów telefonicznych na zlecenie Zamawiającego. 7.Wykonanie i instalacja przedłużaczy telefonicznych 8.Sprawdzanie i konserwacja linii miejskich od przełącznicy miejskiej do gniazda docelowego. 9.Sprawdzanie i konserwacja łączy teleinformatycznych 10.Sprawdzanie, obsługa i konfiguracja linii cyfrowych ISDN 11.Wymiana uszkodzonych sznurów w aparatach telefonicznych 12.Wykonywanie ekspertyz technicznych urządzeń, (telefonów i telefaksów) 13.Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z operatorami telekomunikacyjnymi 14.Inne prace teletechniczne, obejmujące czynności mające na celu prawidłowe działanie sieci telefonicznych, zlecone przez Zamawiającego
 15. Centrala Telefoniczna
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
  Dostawa centrali telefonicznej o wartości poniżej 193 000 euro
 16. Zakup, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie centrali telefonicznej z osprzętem dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
  Zamawiający: Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielnny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
  1) dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie centrali telefonicznej (CAA) z osprzętem towarzyszącym;
  2) dostawa, montaż przełącznicy telekomunikacyjnej na 400 NN (z kompletem kabli) wraz szafą rakową 19 calową o wysokości min. 42U oraz rozszyciem strony stacyjnej/liniowej;
  3) modernizacja sieci telefonicznej (budynkowej) oraz budowa kabli wieloparowych;
  4) usługi Serwisowe i Utrzymaniowe/administracyjne dla CAA.
 17. Dostawa i montaż zamków elektronicznych w DS. Femina oraz dostawa i montaż centrali telefonicznej w DS. Babilon (oznaczenie sprawy: PN/20 - 2011/DTI)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zamków elektronicznych w DS. Femina oraz dostawa i montaż centrali telefonicznej w DS. Babilon (oznaczenie sprawy: PN/20 - 2011/DTI) obejmująca: Zadanie 1: dostawa i montaż zamków elektronicznych off-line z zasilaniem bateryjnym na karty zbliżeniowe, dostawa i montaż naściennych czytników kart z elektrozamkami, dostawa koderów kart zbliżeniowych i przenośnych programatorów z oprogramowaniem do kodowania kart zbliżeniowych i usługą szkolenia pracowników, dostawa kart chipowych-zbliżeniowych, w DS. Femina; Zadanie 2: dostawa i montaż centrali telefonicznej w DS. Babilon; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowany towar ma być nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2010 roku
 18. Rozbudowa centrali telefonicznej w budynku A dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej TELESIS ISDX-2048 w budynku A dla potrzeb budynku A-2 dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, opisana w Formularzu cenowym stanowiącym Zał. nr 2 oraz Wykazie parametrów wymaganych stanowiących Załącznik nr 2.1. do zaproszenia, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia do udziału w negocjacjach (Załącznik nr 6). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Wykonawca dokona przełączenia i uruchomienia wszystkich urządzeń końcowych pracujących w ramach dotychczasowych rozwiązań. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2010r. Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie budynków szpitalnych.
  Na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony na 2 dni robocze przed datą świadczenia zamówienia - po uzyskaniu zgody Zamawiającego, możliwe będzie wykonywanie przedmiotu zamówienia w godzinach służbowych. Prace związane z przełączeniem centrali telefonicznej można prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją obiektu w czasie wolnym od pracy tj. piątek od godz. 15.00, sobota, niedziela, poniedziałek do godz. 5.00. Zmiana usytuowania sprzętu, urządzeń i wyposażenia - wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.
  Środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia pochodzą z funduszy otrzymanych przez Zamawiającego od organu założycielskiego.
 19. Dostawa aparatów systemowych na potrzeby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
  Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26. szt. aparatów systemowych przeznaczonych do współpracy z posiadana przez Zamawiającego centralą telefoniczną - Karel DS 200
 20. Dostawa aparatów telefonicznych systemowych oraz konsoli na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
  Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemowych aparatów telefonicznych wg poniższego zestawienia:
  1) Telefon systemowy nr 1 z Bluetooth - 1 szt.
  2) Telefon systemowy nr 1 - 3 szt.
  3) Telefon systemowy nr 2 - 5 szt.
  4) Konsola bezpośredniego wyboru - 4 szt
 21. Dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej dla SPZZOZ w Gryficach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
 22. Dostawa centrali telefonicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem (aparaty systemowe, komputer utrzymaniowy, drukarka laserowa) oraz jej montaż i uruchomienie w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile.
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 23. Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą centrali telefonicznej na rzecz SP ZOZ w Sanoku..
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok

Inne osoby dla Krzywda (136 osób):