Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Barbara Alina

w KRS

Barbara Alina Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Alina
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Płock (Mazowieckie)
Przetargi:21 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkowski Michał Adam, Adamowicz Daniela, Bąk Grzegorz, Banasiak Stanisław, Baranowska Elżbieta, Bartosiak Andrzej Grzegorz, Bartosiak Grażyna Jadwiga, Bedyk Jerzy, Bedyk Leszek Józef, Bornińska Anna, Chrapkowski Leonard, Chrzanowski Andrzej, Ciarcińska Grażyna, Ciastek Wiesława Marianna, Cichowska Katarzyna, Cybulski Lesław, Dolińska Jadwiga, Dolińska Jadwiga, Drążkiewicz Alina Elżbieta, Durmaj Jan Jerzy, Garwacki Jerzy Waldemar, Gontarek Janina, Góralczyk Bożena, Gutowski Jarosław, Guzanek Aneta, Guzanek Bożenna Józefa, Jakubowska Ewa Irena, Jeziak Henryk, Kiełbasa Jadwiga Janina, Kopacz Tomasz, Kopeć Emilia Janina, Królikowska Danuta, Krupińska Irena Elżbieta, Kubiak Jadwiga Marianna, Leonarcik Jerzy Henryk, Leśniewski Andrzej Jarosław, Markuszewski Józef Wojciech, Michalski Józef Benedykt, Nowacki Włodzimierz, Oliwkowska Elżbieta, Orlińska Krystyna, Peda Ryszard, Pessel Sławomir, Pietrzak Jarosław, Popławski Czesław, Ratkowski Henryk Piotr, Rojek Mirosław Stanisław, Różycka Ewa, Rzewnicka Zofia, Siwanowicz Witold, Siwiec Adam Władysław, Śliwińska Joanna, Stawicka Maria, Świgońska Elżbieta, Syroczyńska Krystyna, Szuliński Piotr, Szymańska Irena, Wereszczaka Monika, Wiśniewska Mieczysława, Wróbel Marianna, Łuniewska Wiesława Franciszka

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łakoma Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Mazowsze W Płocku, Płock − KRS 0000115961
 2. Euromont Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000745380
 3. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionych i Ich Rodzinom Filadelfia, Drobin − KRS 0000412844
 4. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału W Płocku, Płock − KRS 0000161803
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Bielsku, Bielsk − KRS 0000205240
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Miszewku Strzałkowskim, Miszewko Strzałkowskie − KRS 0000166510
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Rogotwórsku, Rogotwórsk − KRS 0000182591
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Staropolu, Staropól − KRS 0000196863
 9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000196210
 10. Spółdzielnia Techniczno Usługowa Im.wincentego Witosa W Płocku, Płock − KRS 0000101040
 11. Stowarzyszenie Macierz Płocka, Plock − KRS 0000198915
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej, Słupno − KRS 0000220185
 13. Stu Płock Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000341765

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pacynie, Pacyna − KRS 0000063159
 2. Bioekspert Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000144605
 3. Cktis S.A., Płock − KRS 0000455894
 4. Fundusz Kapitałowy Płockiego Klastra Towarowego - Spółdzielnia, Płock − KRS 0000574721
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pacynie, Pacyna − KRS 0000096628
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Słupnie Z/s W Płocku, Płock − KRS 0000092352
 7. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 8. Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Parzniew − KRS 0000172996
 9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Sannikach, Sanniki − KRS 0000196805
 10. Płockie Zakłady Drobiarskie Sadrob S.A., Płock − KRS 0000091969
 11. Przedsiębiorstwo Remontowo-budowlane Wist-bud A.i W.lewandowscy Sp. J., Proboszczewice Nowe − KRS 0000015251
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani W Płocku, Płock − KRS 0000050313
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Sannikach, Sanniki − KRS 0000206722
 14. Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska Witamina-w Likwidacji, Płock − KRS 0000030911
 15. Spółdzielnia Usług Rolniczo-technicznych W Zawidzu, Zawidz Kościelny − KRS 0000136741
 16. Spółdzielnia Usługowo-handlowa Sanrol W Sannikach, Sanniki − KRS 0000137580
 17. Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych, Łęg Kościelny − KRS 0000172429

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.675.840,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy Staroźreby, Staroźreby
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.675.840,00 PLN z przeznaczeniem na:
  a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.455.840,00 zł,
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 220.000,00 zł
  2.1. Uruchomienie środków kredytu odbędzie się jednorazowo na pisemną dyspozycję Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty złożenia dyspozycji przez Zamawiającego jednak nie później niż do 31.10.2014 r. Źródłem spłaty będą wpływy z udziału Gminy Staroźreby w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2.2. Spłata rat kapitałowych dokonywana będzie w 24 ratach w następujących terminach i kwotach:
  1) 2015.03.31 - 15.000,00 zł, 2) 2015.11.30 - 15.000,00 zł, 3) 2016.06.30 - 15.840,00 zł,
  4) 2016.11.30 - 30.000,00 zł, 5) 2017.06.30 - 40.000,00 zł, 6) 2017.11.30 - 40.000,00 zł,
  7) 2018.06.30 - 50.000,00 zł, 8) 2018.11.30 - 50.000,00 zł, 9) 2019.06.30 - 60.000,00 zł,
  10) 2019.11.30 - 60.000,00 zł, 11) 2020.06.30 - 75.000,00 zł, 12) 2020.11.30 - 75.000,00 zł,
  13) 2021.06.30 - 75.000,00 zł, 14) 2021.11.30 - 75.000,00 zł, 15) 2022.06.30 - 75.000,00 zł,
  16) 2022.11.30 - 75.000,00 zł, 17) 2023.06.30 - 100.000,00 zł, 18) 2023.11.30 - 100.000,00 zł,
  19) 2024.06.30 - 100.000,00 zł, 20) 2024.11.30 - 100.000,00 zł, 21) 2025.06.30 - 100.000,00 zł,
  22) 2025.11.30 - 100.000,00 zł, 23) 2026.06.30 - 100.000,00 zł, 24) 2026.11.30 - 150.000,00 zł.
  2.3. Okres kredytowania: do 30.11.2026 r.
  2.4. Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  2.5. W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (lub odsetek) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  2.6. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:
  - stałej w okresie kredytowania marży banku,
  - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-3M).
  2.7. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR-3M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
  2.8. W celu przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca powinien przyjąć wysokość stawki WIBOR-3M na dzień 01.09.2014 r.
  2.9. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przystępnym 366.
  2.10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłat kredytu uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. W przypadku obowiązku zapłaty prowizji Wykonawcy będzie ona wypłacana jednorazowo, w dniu podpisania umowy w wysokości wynikającej z umowy z Wykonawcą, po wskazaniu rachunku na jaki prowizja ma wpłynąć.
  2.11. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania opisanego w pkt 2.6. oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
  2.12. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez Zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  - renegocjacji kwoty i terminów spłat kapitału.
  2.14. Wykonawca nie może uzależnić kredytu od przyjęcia bankowej obsługi Zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji.
  2.15. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  2.16. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  1.1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na następujących warunkach:
  1.Udzielenie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł w 2014 r.
  2.Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć datę jego uruchomienia na dzień 01.09.2014r.
  3.Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
  4.Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje kwotę przydzielonego kredytu w wysokości określonej w piśmie na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
  5.Okres kredytowania 7 lat, tj. do 31.12.2020r.
  6.Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 30.03.2015r.
  7.Spłata kredytu nastąpi w ciągu 6 lat w okresie od 31.03.2015 r. do 31.12.2020 r.
  8.Spłata odsetek nastąpi - miesięcznie w okresie od 30.09.2014r. do 31.12.2020 r.
  9.Spłata kapitału kwartalnie tj. do 31.03., 30.06., 30.09, 31.12. w latach 2015-2020, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 5 do SIWZ.
  10.Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy. Wykonawca nie pobiera prowizji.
  11.Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 13.08.2014r.
  12.Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania tj. not odsetkowych, a nie wyciągów bankowych.
  13.Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  14.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla kredytobiorcy.
  15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyn.
  16.W przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
  17.W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się następujące dokumenty:
  -Uchwała budżetowa Gminy Bielsk na rok 2014 nr 216/XXXIII/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 grudnia 2013 roku.
  -Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Wójta Gminy Bielsk o zaciągnięciu kredytu
  -Uchwała nr Pł.280.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Bielsk
  -Sprawozdania za I półrocze 2014 rok : Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S;
  -Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok;
  -Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Wójta Gminy Bielsk w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2014-2020.
 3. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 850 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Drobin, Drobin
  Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 850 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Charakterystyka przedmiotu zamówienia 4.1. Rodzaj waluty: PLN. 4.2. Kwota kredytu: 5 850 000,00 zł, słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt złotych. 4.3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 roku. 4.4. Przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 4.5. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową, lub w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 4.6. Spłata kapitału nastąpi w następujący sposób: Data spłaty raty kredytu Kwota spłaty raty kredytu 31.03.2017 - 125 000,00 zł, 30.06.2017 - 125 000,00 zł, 30.09.2017 - 125 000,00 zł, 31.12.2017 - 125 000,00 zł, 31.03.2018 - 250 000,00 zł, 30.06.2018 - 250 000,00 zł, 30.09.2018 - 250 000,00 zł, 31.12.2018 - 250 000,00 zł, 31.03.2019 - 250 000,00 zł, 30.06.2019 - 250 000,00 zł, 30.09.2019 - 250 000,00 zł, 31.12.2019 - 250 000,00 zł, 31.03.2020 - 250 000,00 zł, 30.06.2020 - 250 000,00 zł, 30.09.2020 - 250 000,00 zł, 31.12.2020 - 250 000,00 zł, 31.03.2021 - 275 000,00 zł, 30.06.2021 - 275 000,00 zł, 30.09.2021 - 275 000,00 zł, 31.12.2021 - 275 000,00 zł, 31.03.2022 - 300 000,00 zł, 30.06.2022 - 300 000,00 zł, 30.09.2022 - 300 000,00 zł, 31.12.2022 - 300 000,00 zł, 31.03.2023 - 50 000,00 zł. 4.7 Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej, 4.8 Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w jednej transzy. Bank dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec Banków na konta podane przez Zamawiającego, 4.9 Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji, ani opłat z tytułu udzielenia kredytu, 4.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat, 4.11 W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty, 4.12 Spłaty rat kapitałowych kredytu dokonywane będą w ratach kwartalnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał począwszy od marca 2017 r. 4.13 Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do marca 2017 r. 4.14 Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być za zgodą Banku, w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych ratach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. 4.15 Spłata odsetek w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przez Bank. 4.16 Odsetki od kredytu naliczane będą za pełny kwartał od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał począwszy od września 2014 r. 4.17 Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu, 4.18 W okresie karencji odsetki od wykorzystanego kredytu spłacane będą w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał począwszy od września 2014 r. 4.19 oprocentowanie kredytu będzie zmienne, 4.20 stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 24.04.2014. UWAGA: Do kalkulacji ceny należy przyjąć rok równy 365 dni. - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1 maja - WIBOR 1M - 30 kwietnia. 4.21 Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Drobinie będą prowadzone w PLN. 4.22 Urząd Miasta i Gminy w Drobinie wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe. 4.23 Zamawiający zastrzega, że zmianie może ulec przewidywany termin uruchomienia kredytu (zależy to od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia). Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 858.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 858.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk , na następujących warunkach:
  1.Udzielenie kredytu w kwocie 858.000,00 zł w 2013 r.
  2.Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
  3.Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje kwotę przydzielonego kredytu w wysokości określonej w piśmie na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
  4.Okres kredytowania 8 lat, tj. do 31.12.2020r.
  5.Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 30.03.2014r.
  6.Spłata kredytu nastąpi w ciągu 7 lat w okresie od 31.03.2014 r. do 31.12.2020 r.
  7.Spłata odsetek nastąpi - miesięcznie w okresie od 31.01.2014r. do 31.12.2020 r.
  8.Spłata kapitału kwartalnie tj. do 31.03., 30.06., 30.09, 31.12. w latach 2014-2020, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 5 do SIWZ.
  9.Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy. Wykonawca nie pobiera prowizji.
  10.Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 18.09.2013r. oraz dzień uruchomienia 15.11.2013r.
  11.Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania tj. not odsetkowych, a nie wyciągów bankowych.
  12.Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  13.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla kredytobiorcy.
  14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyn.
  15.W przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.691.240,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.691.240,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na następujących warunkach:
  1.Udzielenie kredytu w kwocie 1.691.240,00 zł w 2013 r. w planowanych następujących terminach i transzach:
  a)w dniu podpisania umowy - 422.810,00 zł
  b)do 26.06.2013r. - 422.810,00 zł
  c)do 26.09.2013r. - 422.810,00 zł
  d)do 20.12.2013r. - 422.810,00 zł; wysokość transz kredytu i ich termin może ulec zmianie.
  2.Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
  3.Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje kwotę przydzielonego kredytu w wysokości określonej w piśmie na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
  4.Okres kredytowania 8 lat, tj. do 31.12.2020r.
  5.Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 30.03.2014r.
  6.Spłata kredytu nastąpi w ciągu 7 lat w okresie od 31.03.2014 r. do 31.12.2020 r.
  7.Spłata odsetek nastąpi - miesięcznie w okresie od 30.04.2013r. do 31.12.2020 r.
  8.Spłata kapitału kwartalnie tj. do 31.03., 30.06., 30.09, 31.12. w latach 2014-2020, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 5 do SIWZ.
  9.Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy. Wykonawca nie pobiera prowizji.
  10.Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 20.03.2013r.
  11.Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania tj. not odsetkowych, a nie wyciągów bankowych.
  12.Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  13.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla kredytobiorcy.
  14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyn.
  15.W przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
 6. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych
  Zamawiający: Gmina Pacyna, Pacyna
  1. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych, który będzie spłacany w latach 2015 - 2019.
  2. Spłata następować będzie w terminach:
  a/ w 2015 roku: dnia 30 czerwca w kwocie 100.000,00 zł,
  b/ w 2016 roku: dnia 31 marca w kwocie 100.00,00 zł, 30 czerwca w kwocie 175.000,00 zł,
  c/ w 2017 roku: dnia 31 marca w kwocie 100.000,00 zł, 30 czerwca w kwocie 175.000,00 zł.
  d/ w 2018 roku: dnia 31 marca w kwocie 100.000,00 zł, 30 czerwca w kwocie 175.000,00 zł
  e/ w 2019 roku: dnia 31 marca w kwocie 100.000,00 zł, 30 czerwca w kwocie 175.000,00 zł
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca.
  3. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu do 14.12.2012 r.
  4. Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać w ostatnim roboczym dniu miesiąca.
  5.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust.
  6.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 1M z dnia 26.11.2012 r.
  7.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową.
  8.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.
  9.Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.06.2019 r.
 7. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do wysokości 3 900 000,00 zł. na finansowanie inwestycji pod nazwą Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - Etap I i II
  Zamawiający: Gmina Słupno, Słupno
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu do wysokości 3.900.000,00zł na finansowanie inwestycji pod nazwą Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - Etap I i II
  2. Inwestycja dotyczy budowy ulicy Wiejskiej i przebudowy ul. Królewskiej, których realizację podzielono na dwa etapy. Na wykonanie I Etapu zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
  Umowa została zawarta w dniu 27.02.2012r r., z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Płocku S.A. z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 28. Termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową do 30.11.2012r.
  Na wykonanie II Etapu również zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Umowa została zawarta w dniu 03.09.2012r., z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Płocku S.A. z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 28. Termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową do 30.11.2012r.
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zakwalifikowało wniosek zadania Etapu I i II do dofinansowania na kwotę 1 000 tys. zł w ramach programu Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
  3. Udzielenie kredytu w PLN.
  4. Okres kredytowania 30.09.2012 r. - 31.12.2014r. Datę 31.12.2014r. uważa się za całkowitą spłatę zobowiązań kredytu.
  5. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu udzielonego kredytu stanowi oprocentowanie składające się z sumy stopy bazowej i marży wykonawcy, ustalonej na następujących zasadach:
  1) oprocentowanie kredytu ustalane jest z dokładnością do dwóch znaków po przecinku;
  2) marża Wykonawcy jest stała, wynikająca ze złożonej oferty.;
  3) stopa bazowa - WIBOR 3M
  4) kredyt oprocentowany przy zastosowaniu następujących zasad:
  a) stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, notowana na 7 dni roboczych przed każdym kolejnym okresem kredytowania;
  b) marża wykonawcy jest stała, wynikająca ze złożonej oferty;
  c) zmienna stawka oprocentowania, stanowi sumę stawki bazowej jaką jest WIBOR dla depozytów 3M notowany na 7 dni roboczych przed podpisaniem Umowy w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej na 7 dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych trzymiesięcznych okresów odsetkowych oraz marży Banku. Odsetki będą naliczane i płatne w okresach miesięcznych
  d) do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni
  a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  6. Kredyt będzie uruchamiany w trzech transzach miesięcznych:
  - pierwsza transza - do dnia 31.10.2012r. do wysokości 1 300 000,00 zł,
  - druga transza - do dnia 10.11.2012r. do wysokości 1 300 000,00 zł,
  - trzecia transza - do dnia 20.11.2012r. do wysokości 1 300 000,00 zł,
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian wysokości i terminów transz bez dodatkowych opłat.
  8. Wypłata transz kredytu następować będzie na rachunek zamawiającego, wskazany w umowie. Transze będą uruchamiane na podstawie wniosku zamawiającego, złożonego na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych przed uruchomieniem transzy. Wniosek Zamawiającego może być sporządzony na druku udostępnionym przez bank. W przypadku przesłania do wykonawcy wniosku faksem lub drogą elektroniczną zamawiający w terminie 14 dni od przesłania wniosku dostarczy do wykonawcy jego oryginał;
  9. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu zmian, o których mowa w pkt 6 i 7;
  10. Spłata kredytu następować będzie w 8 kwartalnych ratach, na koniec każdego kwartału tj. 31.03.2013r, 30.06.2013r., 30.09.2013r., 31.12.2013r., 31.03.2014r, 30.06.2014r., 30.09.2014r., 31.12.2014r., z zastrzeżeniem, że raty będą po 487.500,00 zł. Ostatnia rata kapitałowa 31.12.2014r. Raty będą płatne ostatniego roboczego dnia miesiąca, określonego w załączniku nr 2 do siwz;
  11. Karencja w spłacie odsetek do dnia 29.11.2012r.
  12. Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 31.03.2013r.
  13. Spłata odsetek następować będzie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, rozpoczynając od 30.11.2012r.
  14. Spłata kredytu i odsetek następowała będzie na rachunek wykonawcy, otwarty
  i prowadzony nieodpłatnie w celu spłaty kredytu, w terminach spłaty kredytu i płatności odsetek;
  15. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
  Główny przedmiot: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu.
  16. Zamawiający udostępni poniższe materiały do oceny własnej sytuacji ekonomiczno-finansowej na swojej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem i SIWZ. Oryginały niżej wymienionych dokumentów będą dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego
  w Urzędzie Gminy w Słupnie w Referacie Planowania i Finansów.

  1) Powołanie na stanowisko Wójta Gminy Słupno;
  2) Powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Słupno;
  3) NIP;
  4) REGON;
  5) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2011 r. oraz bilans skonsolidowany Gminy Słupno na dzień 31.12.2011r. ;
  6) Uchwała Nr PŁ.467.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 12.12.2011r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok;
  7) Uchwała Nr PŁ.466.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 12.12.2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015;
  8) Uchwała Nr PŁ.181.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27.04.2012r. w sprawie opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Słupno sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2011;
  9) Uchwała Nr PŁ.286.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 01.08.2012r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Słupno;
  10) Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres:
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009r.
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010r.;
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011r.;
  - ostatni kwartał roku budżetowego tj.30.06.2012r.
  11) Sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego za okres:
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009,
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010,
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011r.;
  - ostatni kwartał roku budżetowego tj.30.06.2012r.
  12) Sprawozdanie Rb-28S jednostki samorządu terytorialnego za okres:
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009,
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010,
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011;
  - ostatni kwartał roku budżetowego tj.30.06.2012r.
  13) Sprawozdanie Rb-N jednostki samorządu terytorialnego za okres:
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009;
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010;
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011;
  - ostatni kwartał roku budżetowego tj.30.06.2012r.
  14) Sprawozdanie Rb-Z jednostki samorządu terytorialnego za okres:
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009;
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010;
  - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011;
  - ostatni kwartał roku budżetowego tj.30.06.2012r.
  15) Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2012, Nr 125/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30.12.2011r.
  16) Uchwała Nr 161/XVIII/12 Rady Gminy w Słupnie z 02.07.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30.12.2011r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015;
  17) Uchwała Nr 162/XVIII/12 Rady Gminy w Słupnie z 02.07.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok.
  18) Uchwała Nr 163/XVIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 02.07.2012r.
  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  19) Zaświadczenie US i ZUS o niezaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek
  17. Na dzień 31.08.2012roku Gmina Słupno nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie korzystała z finansowania w formie wykupu wierzytelności, leasingu, nie posiadała zobowiązań z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prawnym ani żadnych innych.
  18. Na dzień 31.08.2012r.Gmina Słupno posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 2.000.000zł i pożyczek 921.600zł. WPF na lata 2012-2015 zamieszczona jest pod Uchwałą Nr 165/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31.08.2012r. na stronie www.ugslupno.bip.org.pl w zakładce Dane Publiczne-Treść i postać dokumentów urzędowych.
  Dane podane w WPF na lata 2012-2015 w kolumnie 7a stanowią rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych na lata 2013 - 2015 w kwocie 6.821.600,00zł, co odpowiada sumie aktualnego oraz planowanego zadłużenia do spłaty.
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 903.760,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bielsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 903.760,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bielsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino na warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ.
 9. Świadczenie obsługi kasowo-bankowej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płocku
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Płocku, Płock
  Usługa obejmująca prowadzenie obsługi kasowo-bankowej Zamawiającego polegajacej na : 1) przyjmowaniu wpłat gotówkowych od podatników,2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych od poborców skarbowych, 3) przyjmowaniu wpłat i wypłat pracowników Zamawiającego w zakresie operacji dokonywanych w ramach czynności służbowych, 4) dokonywaniu wypłat gotówkowych w ramach zwrotów podatku
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.996.240 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.996.240 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na następujących warunkach:
  1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 996 240 zł w trakcie 2012 r. w następujących terminach i transzach:
  a) do 28.03.2012r. - 331.560,00 zł
  b) do 28.05.2012r. - 335.000,00 zł
  c) do 27.06.2012r. - 331.560,00 zł
  d) do 26.09.2012r. - 666.560,00 zł
  e) do 27.12.2012r. - 331.560,00 zł.
  2. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
  3. Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje kwotę przydzielonego kredytu w wysokości określonej w piśmie na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
  4. Okres kredytowania 9 lat, tj. do 31.12.2020r.
  5. Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 30.03.2013r.
  6. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 8 lat w okresie od 31.03.2013 r. do 31.12.2020 r.
  7. Spłata odsetek nastąpi - miesięcznie w okresie od 30.03.2012 do 31.12.2020r.
  8. Spłata kapitału kwartalnie tj. do 31.03., 30.06., 30.09, 31.12. w latach 2013-2020, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
  9. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy. Wykonawca nie pobiera prowizji.
  10. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 13.03.2012r.
  11. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy tj. not odsetkowych, a nie wyciągów bankowych.
  12. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  13. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla kredytobiorcy.
  14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyn.
  15. W przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
  16. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się następujące dokumenty:
  -Uchwała budżetowa Gminy Bielsk na rok 2012 nr 83/XIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia
  28 grudnia 2011 roku.
  -Uchwała o zaciągnięciu kredytu nr 101/XV/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 16 lutego 2012r.
  -Uchwała nr Pł.107.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie: możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Bielsk
  -Sprawozdania za 2011 rok : Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S;
  -Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
  -Załącznik do Uchwały Nr 102/XV/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 16 lutego 2012r.- prognoza budżetu na okres kredytowania.
 11. Udzielenie kredutu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radzanowo na 2011 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Radzanowo, Radzanowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu w wysokości 810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radzanowo na 2011 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1) dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego, na podstawie dyspozycji zamawiającego,
  2) kredyt wypłacony będzie w następujących transzach i wysokości:
  - 600.000,00 zł. - 20.10.2011r.
  - 210.000,00 zł. - 24.11.2011r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów i wysokości poszczególnych transz w zależności od potrzeb.
  3) zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
  4) spłata rat kapitałowych i odsetek następowała będzie cztery razy w roku przez okres 10 lat (40 rat) w terminach:
  - 31.03.2012r., 31.03.2013r., 31.03.2014r., 31.03.2015r., 31.03.2016r., 31.03.2017r., 31.03.2018r., 31.03.2019r., 31.03.2020r., 31.03.2021r.,
  - 30.06.2012r., 30.06.2013r., 30.06.2014r., 30.06.2015r., 30.06.2016r., 30.06.2017r., 30.06.2018r., 30.06.2019r., 30.06.2020r., 30.06.2021r.,
  - 30.09.2012r., 30.09.2013r., 30.09.2014r., 30.09.2015r., 30.09.2016r., 30.09.2017r., 30.09.2018r., 30.09.2019r., 30.09.2020r., 30.09.2021r.,
  - 31.12.2012r., 31.12.2013r., 31.12.2014r., 31.12.2015r., 31.12.2016r., 31.12.2017r., 31.12.2018r., 31.12.2019r., 31.12.2020r., 31.12.2021r.
  5) odsetki naliczane będą od wysokości faktycznie wykorzystanego kredytu.
  3. Okres kredytowania ustala się od podpisania umowy do 31.12.2021r.
  4. Przekazanie transz kredytu na potrzeby zamawiającego nastąpi na podstawie dyspozycji zamawiającego.
  5. Kredyt przelewany będzie na wskazane przez zamawiającego konto w terminie do 3 dni od dyspozycji zamawiającego, przy czym 3 dzień jest dniem w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Zamawiającego.
  6. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do spłaty kredytu przed terminem bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.
  7. W przypadku gdy dzień spłaty raty kapitałowej i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.
  8. Jako termin płatności rat kapitałowych i odsetek przyjmuje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
  9. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny (In blanco) wraz z deklaracją wekslową.
  10. Koszt kredytu stanowić będą:
  1) oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 1M notowanego w 19 dniu miesiąca poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane (dla celów porównawczych ofert złożonych w postępowaniu należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 19.09.2011r.)
  2) marża określona w % stała w okresie trwania umowy.
  11. Koszty wymienione powyżej stanowią jedyne wynagrodzenie wykonawcy należne mu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia.
  12. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
  13. Kredyt udzielony zostanie w PLN.
 12. Usługi bankowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji mających otworzyć i prowadzić rachunek pomocniczy PUP w Płocku i dokonywać z tego rachunku wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw, dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych.
  Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych pobierających świadczenia miesięcznie z poszczególnych gmin:
  Z gminy Bielsk - około 60
  Z gminy Brudzeń Duży - około 60
  Z gminy Radzanowo - około 60
  Z gminy Słubice - około 30
  Z Miasta i Gminy Drobin - około 70
  Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych do wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest liczbą stałą. Liczba ta w każdym miesiącu może być inna z uwagi, że osoby tracą prawo do zasiłku po ustawowym okresie jego pobierania, podejmują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, rozpoczynają pozarolniczą działalność gospodarczą, rejestrują się jako bezrobotne itd.
 13. Udzielenie kredytu w wysokości 3.020.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Urząd Gminy, Brudzeń Duży
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 020 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 roku.Okres kredytowania do dnia 30.09.2018
  Wypłata kredytu nastąpi w następujących transzach:
  I transza w wysokości 2 000 000,00 zł w dniu podpisania umowy.
  II transza w wysokości 1 020 000,00 zł. - do dnia 31.10.2011.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innych terminach od podanych wyżej.
  Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych na ostatni dzieo w danym kwartale (cztery razy w roku) w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą od
  niespłaconego kapitału. W przypadku gdy ostatni dzieo kwartału będzie dniem wolnym od pracy, płatnośd przypada w pierwszy dzieo roboczy po terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego. Pierwsza spłata odsetek nastąpi na koniec I kwartału 2011r. Zamawiający nie przewiduje okresu karencji w spłacie kapitału. Spłaty rat kapitałowych będą następowały dwa razy w roku przez okres 7 lat w dniach 31.05 i 30.09., tj. 14 rat, z czego 13 pierwszych w wysokości każda 215.500,00 zł. a ostatnia czternasta rata w wysokości 218 500,00 zł. (spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 31.05.2012r., spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi 30.09.2018r.). W przypadku gdy dzieo spłaty raty kapitałowej będzie dniem wolnym od pracy, płatnośd przypada w pierwszy dzieo roboczy po terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego.
  Zamawiającemu będzie przysługiwad prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do
  spłaty kredytu przed terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Koszt kredytu stanowid będą:
  1) oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 1M notowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca
  poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane (dla celów porównawczych ofert złożonych w
  postępowaniu należy przyjąd WIBOR 1M z dnia 1.08.2011r.)
  2) marża określona w % stała w okresie trwania umowy.
  Koszty wymienione powyżej stanowią jedyne wynagrodzenie wykonawcy należne mu z tytułu
  wykonania niniejszego zamówienia.
  Kredyt nie może byd obciążony innymi opłatami niż marża banku określona w ofercie wykonawcy.
  Wszelkie opłaty, prowizje i inne świadczenia związane z udzielonym kredytem wykonawca winien
  doliczyd do marży.
  Dzieo podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego.
  Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365
  dni.
  Kredyt udzielony zostanie w PLN.
 14. Usługi bankowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji mających otworzyć i prowadzić rachunek pomocniczy PUP w Płocku i dokonywać z tego rachunku wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw, dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych.
  Ilość części 16 (usługa bankowa dla poszczególnej gminy stanowi odrębną część zamówienia). Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych pobierających świadczenia miesięcznie z poszczególnych gmin: Z gminy Bodzanów - około 50,
  Z gminy Bielsk - około 50, Z gminy Brudzeń Duży - około 70, Z gminy Bulkowo - około 50, Z gminy Łąck - około 40, Z gminy Mała Wieś - około 30, Z gminy Nowy Duninów - około 60, Z gminy Radzanowo - około 40, Z gminy Stara Biała - około 50
  Z gminy Staroźreby - około 40, Z gminy Słupno - około 40, Z gminy Słubice - około 30, Z Miasta i Gminy Drobin - około 50, Z Miasta i Gminy Gąbin - około 40
  Z Miasta i Gminy Wyszogród -około 30, Płock według potrzeb - około 50
  Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych do wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest liczbą stałą. Liczba ta w każdym miesiącu może być inna z uwagi, ze osoby tracą prawo do zasiłku po ustawowym okresie jego pobierania (6, 12 i 18 miesięcy), podejmują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, rozpoczynają pozarolniczą działalność gospodarczą, rejestrują się jako bezrobotne itd.
 15. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Czyżew i Sanniki
  Zamawiający: Gmina Sanniki, Sanniki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Czyżew i Sanniki w kwocie 354.000 zł.
  Kredyt realizowany będzie w 1 transzy od 18 listopada 2010 r. do 10 grudnia 2010 r.
  Okres kredytowania 11 lat (od 2010 r. do 2020 r.)
  Kredyt będzie spłacany od 2011 r. w 40 ratach kwartalnych, każda po 8.850 zł płatnych na koniec każdego kwartału.
  Odsetki natomiast spłacane będą kwartalnie od pobrania kredytu do 31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie kredytu wg stopy WIBOR 3M na koniec kwartału powiększone o marżę banku. Odsetki spłacane bez karencji w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału.
  Forma zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco kredytobiorcy.
  Poza kwotami określonymi w ofercie Banku nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje
 16. Zastępcza obsługa kasowa
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca prowadzenie obsługi kasowej Zamawiającego polegająca na: 1) przyjmowaniu wpłat gotówkowych od podatników, 2) przyjmowanie wpłat gotówkowych od poborców skarbowych, 3) przyjmowanie wpłat i wypłat pracowników Zamawiającego w zakresie operacji dokonywanych w ramach czynności służbowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych w ramach zwrotów podatków
 17. Bankowa obługa Powiatu Płockiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Płockiego tj. obsługa bankowa 25 jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu przez okres 5 lat. Obsługa bankowa budŜetu Powiatu Płockiego obejmować będzie:
  1. Bieżącą obsługę bankową budżetu Powiatu Płockiego w zakresie:
  1) Otwarcia i prowadzenia Rachunku BieŜącego BudŜetu Powiatu Płockiego.
  2) Otwarcia i prowadzenia wszelkich typów rachunków bankowych tj. rachunków bieących i pomocniczych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych według załącznika
  Nr 6. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  3) Obsługi operacji finansowych budŜetu Powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur.
  4) Zapewnienie przez Wykonawcę z dniem 1 lipca 2010 roku obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59. Punkt kasowy ma być czynny w godzinach od 8.00 do 15.00, natomiast w piątki od 8.00 do 16.30. Wszelkie zmiany w miarę potrzeb Zamawiającego będą uzgadniane z Wykonawcą. Osoba zatrudniona w punkcie Kasowym musi być pracownikiem banku. Warunki korzystania z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Płocku określi odrębna umowa zawarta z Bankiem.
  Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budŜetu Powiatu Płockiego przez własną placówkę (oddział, filia) mającą siedzibę na terenie miasta Płocka.
  Nie wyraża się zgody na wykonanie części lub całości zamówienia przez podwykonawców.
  5) Bezpłatnego przeprowadzania wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy:
  a) Rachunkiem Bieżącym Budżetu Powiatu a rachunkami pomocniczymi Budżetu
  Powiatu;
  b) Rachunkiem Bieżącym Budżetu Powiatu lub pomocniczymi a rachunkami bieżącymi
  lub pomocniczymi jednostek organizacyjnych Powiatu;
  c) Rachunkiem Bieżącym Starostwa Powiatowego (jednostka budżetowa) a rachunkami pomocniczymi Starostwa Powiatowego;
  d) Rachunkiem Bieżącym Budżetu Powiatu lub pomocniczymi a rachunkiem bieżącym
  lub pomocniczym Starostwa Powiatowego (jednostka budżetowa);
  e) Rachunkami bieżącymi a pomocniczymi w obrębie poszczególnych jednostek
  organizacyjnych Powiatu;
  f) Przyjmowania wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze
  jednostek Powiatu Płockiego w punkcie kasowym oraz oddziale banku i dokonywania
  wypłat gotówkowych, przeciętna miesięczna wysokość wpłat gotówkowych wynosi
  280.000 zł.
  6) Realizacji przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 12.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
  7) Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Budżetu Powiatu, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu o stawkę WIBID 1M +/- marża Banku.
  2. Lokowanie środków
  1) Przyjmowanie na autolokaty ON, zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego)
  środków finansowych przy zastosowaniu marży określonej dla autolokat ON przy czym minimalna wysokość autolokaty ON, wynosi 3.000,00 zł (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego).
  2) Oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub innymi bankami, przy czym Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie dla lokat na dłuŜsze okresy niŜ ON, będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat ON.
  3. Udzielenie kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Płockiego
  1) Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach Rachunku Bieżącego
  BudŜetu Powiatu do wysokości 3.000.000,00 PLN.
  2) Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym BudŜetu Powiatu stanowi oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +/- marża banku.
  3) Z tytułu udzielenia kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu w okresie objętym zamówieniem Wykonawca nie pobiera Ŝadnych innych opłat i prowizji. Nie przewiduje się prawnego zabezpieczenia kredytu.
  4) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i stają się należne Bankowi w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego.
  4. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym
  a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej
  1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku pełniące funkcję Doradcy Bankowego Powiatu Płockiego odpowiedzialnego za kontakty operacyjne z Zamawiającym.
  2) Bank zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.
  3) Bank zobowiązany jest zapewnić w pełni funkcjonalny system bankowości elektronicznej
  wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników we wszystkich jednostkach podległych. Instalacja oprogramowania w terminalach będzie następowała z wykorzystaniem stacji roboczych komputerów PC będących w dyspozycji Zamawiającego. W pierwszej kolejności Bank winien uwzględnić instalację oprogramowania w Starostwie Powiatowym. Zakres i tryb obsługi (ilości rachunków oraz rodzaj) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających
  z funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych rachunków i nowopowstałych jednostek, będzie odbywało się z uwzględnieniem cen wynikających z przetargu, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.
  Bank nie będzie pobierał żadnych opłat abonamentowych za korzystanie z systemu
  bankowości elektronicznej.
  4) System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego tj. umoŜliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie. Oznacza to, że w każdym czasie do sieci moŜe być podłączona dowolna ilość terminali i praca żadnego z niech nie blokuje innego i nie ma zjawiska tzw. kolejek.
  5) System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej następujących czynności bankowych:
  a) Dokonywanie przelewów - umoŜliwiające jednorazowe wysłanie grupy przelewów
  w dostosowaniu do okresu lub terminu rozliczeniowego (np. płatność wobec ZUS, US itp.).
  b) Zakładanie autolokat bankowych (przez Wykonawcę).
  c) Zlecenia krajowe w ramach systemu bankowości elektronicznej mają być
  dostosowane do formatu Elixir (lub nowszy).
  6) System bankowości elektronicznej musi zapewnić szybki i łatwy dostęp do aktualnych
  informacji o stanie środków na rachunku(- ach) oraz przeprowadzonych transakcjach,
  a w szczególności:
  a) Przy wszelkiego rodzaju transakcjach musi zawierać co najmniej: kwotę zlecenia,
  dane zleceniodawcy, dane odbiorcy, tytuł płatności, datę transakcji, itp.
  b) Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty musza mieć moŜliwość sortowania i podglądu wybranego typu operacji.
  c) Podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku lub określonej grupie rachunków.
  d) Pobierania wyciągów w postaci plików.
  e) Możliwość importu przelewów do systemu w formie plików tekstowych.
  7) Bank zobowiązany jest umożliwić pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej.
  8) Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowaną transmisją danych, automatyczną blokadę po trzeciej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Zakres odpowiedzialności za wejście do systemu osób nieuprawnionych zostanie określony w umowie.
  9) Bank zobowiązany jest udzielić Powiatowi wsparcia technicznego w zakresie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenia pracowników, dostarczenia instrukcji oprogramowania.
  5. Przechowywanie przedmiotów wartościowych w depozycie
  6. Wydawanie blankietów czekowych oraz zaświadczeń
  7.Wydawanie osobom upowaŜnionym wyciągów bankowych
  8. Zobowiązania Banku w zakresie:
  1) Rozpoczęcie realizacji zamówienia - realizacja nastąpi z dniem 01.07.2010 roku.
  2) Dokonania otwarcia rachunków wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem
  załącznika Nr 7 SIWZ - realizacja nastąpi z dniem 01.07.2010 roku.
  3) Zainstalowania oprogramowania w terminalach wskazanych przez zamawiającego wraz z przeszkoleniem pracowników - w terminach uzgodnionych między Zamawiającym
  a Wykonawcą. Zamawiający przewiduje wdroŜenie w okresie 1 miesiąca od dnia
  obowiązywania umowy.
  9. Określona liczba jednostek organizacyjnych powiatu oraz liczba rachunków i produktów bankowych stanowią podstawę do opisu zamówienia dla celów przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek, rachunków i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego,
  a koszty z nimi związane będą wynikały z warunków określonych w przetargu (lub
  korzystniejszych).
 18. Udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - część A
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w roku 2009, nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gminy Bielsk w roku 2009, w wysokości 712.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - część A na następujących warunkach:

  1.Okres kredytowania: od 01.09.2009r. do 31.12.2019r.
  2.Wykorzystanie kredytu będzie następowało transzami według potrzeb.
  3.Termin spłaty kredytu odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału licząc od 31.03.2010r.
  4.Termin spłaty odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca licząc od 30.09.2009r.
  5.Karencja w spłacie kredytu: max 12 m-cy
  6.Rodzaj oprocentowania: zmienne
  7.Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża bankowa.
  8.Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
  9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenie wartości inwestycji.
  Rezygnacja, o której mowa nie pociąga za sobą jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego.
  10.Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco

  Nomenklatura
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
  66130000-0 Usługi udzielania kredytu
 19. Udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej drogi gminnej Sękowo-Niszczyce-Pieńki - na łączną wysokość kredytu 1.223.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w roku 2009, nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gminy Bielsk w roku 2009, w wysokości 1.223.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa istniejącej drogi gminnej Sękowo-Niszczyce-Pieńki - co stanowi łączną wysokość kredytu 1.223.000 zł. na następujących warunkach:
  1. Okres kredytowania: od 01.05.2009r. do 30.09.2019r.
  2. Wykorzystanie kredytu będzie następowało transzami według potrzeb.
  3. Termin spłaty kredytu odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału licząc od 31.03.2010r.
  4. Termin spłaty odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca licząc od 31.05.2009r.
  5. Karencja w spłacie kredytu: max 12 m-cy
  6. Rodzaj oprocentowania: zmienne
  7. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża bankowa.
  8. Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
  9. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco
 20. Udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej drogi gminnej w m.Szewce - na łączną wysokość kredytu 1.220.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w roku 2009, nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gminy Bielsk w roku 2009, w wysokości 1.220.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa istniejącej drogi gminnej w m. Szewce- co stanowi łączną wysokość kredytu 1.220.000 zł. na następujących warunkach:
  1. Okres kredytowania: od 01.05.2009r. do 30.09.2019r.
  2. Wykorzystanie kredytu będzie następowało transzami według potrzeb.
  3. Termin spłaty kredytu odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału licząc od 31.03.2010r.
  4. Termin spłaty odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca licząc od 31.05.2009r.
  5. Karencja w spłacie kredytu: max 12 m-cy
  6. Rodzaj oprocentowania: zmienne
  7. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża bankowa.
  8. Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
  9. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco
 21. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach - etap I.
  Zamawiający: Gmina Sanniki, Sanniki