Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Beata

w KRS

Beata Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Jarocin (Wielkopolskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Składanie Oświadczenia, Biadała Zawieranie Umów, Dworzyński Roman, Dłużak Składanie Oświadczenia, Dłużak-skórzybut Ilona Joanna, Gabrysiak Zawierania Umów, Grzesiek Jan, Grzybowski Rafał, Idziaszek Marian, Karliński Marian, Kaźmierczak Zawieranie Umów, Klimek Kryspin, Kościelny Wiesław, Krawczyk Jacek, Kubis Zdzisław, Kuchcińska Anna, Kuszyńska Teresa Krystyna, Leśnierowska Krystyna, Maćkowiak Zawierania Umów, Maślak Anna, Mazurek Ignacy, Mikler Janusz, Molski Roman, Mróz Halina, Piejko Monika, Pietrowska Violetta, Półrolniczak Marcin, Pyzik Paweł, Ratajczak Waldemar Piotr, Regulska Joanna, Skibiński Czesław, Świdurska Danuta Elżbieta, Szlachetka Andrzej, Tomczak Konrad, Urbaniak Składanie Oświadczenia, Walczak Ewa, Wosiek Katarzyna, Zawodny Dominik

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawodny Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrosukces Sp. Z O.O., Komorze Przybysławskie − KRS 0000607084
 2. Bank Spółdzielczy W Jarocinie, Jarocin − KRS 0000024441
 3. Forum Młodych Ludowców, Warszawa − KRS 0000198180
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Krzykosach, Sulęcinek − KRS 0000108564
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Jarocinie, Jarocin − KRS 0000012987
 6. Hotele Biskupice Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000760338
 7. Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne, Jarocin − KRS 0000002928
 8. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 9. Nasza Wieś, Golina − KRS 0000280219
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Komorzu, Komorze Przybysławskie − KRS 0000016135
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Strzyżewku, Strzyżewko − KRS 0000011932
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Zakrzewie, Zakrzew − KRS 0000008674
 13. Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Jaraczewie, Jaraczewo − KRS 0000248079
 14. Pozbud Tamp;r S.A., Wysogotowo − KRS 0000284164
 15. Rejonowe Koło Hodowców i Producentów Bydła W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000047808
 16. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Orli, Orla − KRS 0000128126
 17. Spc-2 Sp. Z O.O., Wysogotowo − KRS 0000571317
 18. Spółdzielcza Inicjatywa Gospodarcza, Poznań − KRS 0000809596
 19. Spółdzielcze Centrum Rolnicze Centrol W Koźminie Wielkopolskim, Koźmin Wielkopolski − KRS 0000128088
 20. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Golinie, Golina − KRS 0000170648
 21. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Jarocinie Z Siedzibą W Prusach, Prusy − KRS 0000155489
 22. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa W Kotlinie, Kotlin − KRS 0000196252
 23. Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000, Golina − KRS 0000044799
 24. Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Poznań − KRS 0000074978
 25. Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Zielona Kropka W Jarocinie, Jarocin − KRS 0000484900

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Abm Nieruchomości Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000775019
 2. Apteka Rynkowa Sp. J. Tomisław Balcerek i Wspólnicy, Koźmin Wielkopolski − KRS 0000128230
 3. Audit Standard Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000333223
 4. Bankowa Spółka Audytorsko-konsultingowa Audytor Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000227389
 5. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Poznań − KRS 0000083521
 6. Grupa Producentów Rolnych Koźmin Wielkopolski Sp. Z O.O., Koźmin Wielkopolski − KRS 0000181414
 7. Grupa Recykl S.A., Śrem − KRS 0000359357
 8. Jarociński Klub Sportowy Jarota W Jarocinie, Jarocin − KRS 0000069262
 9. Jarocińskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Jar-pek Z Siedzibą W Golinie, Golina − KRS 0000183145
 10. Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami Im. Jana Pawła Ii - Spółdzielnia Usług Medycznych, Ciechocinek − KRS 0000188985
 11. Koźmińska Spółdzielnia Mleczarska, Koźmin Wielkopolski − KRS 0000102665
 12. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jarocin − KRS 0000054934
 13. Recykl Organizacja Odzysku S.A., Śrem − KRS 0000220050
 14. Sgb Leasing Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000030473
 15. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 16. Spółdzielcza Grupa Producentów Bydła Jar-bulls, Golina − KRS 0000317793
 17. Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka W Działyniu, Działyń − KRS 0000339137
 18. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kotlinie, Kotlin − KRS 0000176053
 19. Spółdzielnia Producentów Bydła Nasza Zagroda, Żerków − KRS 0000383385
 20. Spółdzielnia Producentów Zbóż Złote Ziarno, Żerków − KRS 0000452856
 21. Spółdzielnia Usług i Zaopatrzenia Kółek Rolniczych, Poręba − KRS 0000135871
 22. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Pomwitrus, Kotlin − KRS 0000032311
 23. Związek Banków Polskich, Warszawa − KRS 0000104695
 24. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292
 25. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa − KRS 0000117252

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.525.447 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Pleszewie, Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.525.447,00 zł (kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Zamawiający będzie miał prawo nie wykorzystać pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia żadnych związanych z tym kosztów. 3. Zamawiający określa następujące terminy spłaty kredytu:-100.000 zł - do dnia 10 grudnia 2016 r.;100.000 zł - do dnia 10 grudnia 2017 r.;100.000 zł - do dnia 10 grudnia 2019 r.;100.000 zł - do dnia 10 grudnia 2020 r.;100.000 zł - do dnia 10 grudnia 2021 r.;200.000 zł - do dnia 10 grudnia 2022 r.;200.000 zł - do dnia 10 grudnia 2023 r. ;200.000 zł - do dnia 10 grudnia 2024 r.;200.000 zł - do dnia 10 grudnia 2025 r.;225.447 zł - do dnia 10 grudnia 2026 r.
  4. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne w całym okresie kredytowania - oparte na stopie procentowej rynku międzybankowego WIBOR 3 M. Odsetki naliczane i płatne będą w okresach kwartalnych ( w okresie jednego kwartału odpowiadającemu okresowi przyjętej stawki bazowej oprocentowanie będzie stałe).5. Kredyt (środki pieniężne) uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niż do końca 2015 roku. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony Banku kredytującego) najpóźniej następnego dnia od złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku o uruchomienie środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Pleszewskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu.6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu i deklaracją wekslową.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 297 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Jaraczewo, Jaraczewo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie 1 297 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100).
  Spłata kredytu na warunkach:
  waluta kredytu: złoty polski,
  oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3 M (przy czym stawkę bazową 3 M należy obliczyć jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek)
  spłata rat kapitału dokonywana będzie w terminach kwartalnych (wysokość poszczególnych rat wg załącznika nr 1 do SIWZ). Pierwsza rata spłaty kapitału do 31.12.2015 roku. Spłata każdej raty w terminie do dnia 31.03; 30.06; 30.09; 31.12
  spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych- do końca każdego miesiąca- zaczynając od dnia uruchomienia kredytu, odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
  Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu,
  możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
  uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, kredyt uruchomiony będzie jednorazowo nie później niż do dnia 21.12.2015 r. Kredyt uruchomiony będzie (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Gminy Jaraczewo, złożony co najmniej na 5 dni przed planowanym uruchomieniem środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Gminy Jaraczewo, założone w banku wykonującym obsługę budżetu,
  zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  prowizja za uruchomienie kredytu pobrana zostanie jednorazowo przy uruchomieniu kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od kwoty nie wykorzystanego kredytu
  prowizja przygotowawcza zastosowana przez banki uczestniczące w postępowaniu nie może przekroczyć 0,15% kredytu. Oferenci, którzy zastosują prowizję przygotowawczą w wysokości wyżej niż 0,15 % kwoty kredytu, oferta zostanie odrzucona
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800 000,00zł na sfinansowanie zadań majątkowych
  Zamawiający: Gmina Kotlin, Kotlin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie zadań majątkowych na następujących warunkach:1) kredyt złotowy 2)oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3 M ( przy czym stawkę bazową 3 M należy obliczyć jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek),3) spłata kredytu - w 20 ratach kwartalnych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 5 do SIWZ pn. (Spłaty rat kredytu), w ostatnim dniu miesiąca drugiego kwartału kalendarzowego,4)spłata odsetek na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu,5)uruchomienie kredytu - bezgotówkowe; kredyt uruchamiany będzie w jednej transzy, nie później niż do dnia 21.12.2015 r. Kredyt uruchomiony będzie (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Gminy Kotlin, złożony co najmniej na 5 dni przed planowanym uruchomieniem środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Gminy Kotlin, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu, 6)zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową, 7)prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu, 8)zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu,9)zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem..
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Jaraczewo, Jaraczewo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2014, w kwocie 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z karencją w spłacie kapitału do 30 grudnia 2015 roku.

  Spłata kredytu na warunkach:
  -waluta kredytu: złoty polski,
  -oprocentowanie kredytu liczone wg stopy zmiennej, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3 M- 2,27% (stan na dzień 01.10.2014 r.)
  -stała marża dla całego okresu kredytowania nie może wynosić więcej niż 0,73 %.
  -spłata rat kapitału dokonywana będzie w terminach kwartalnych (wysokość poszczególnych rat wg załącznika nr 1 do SIWZ). Pierwsza rata spłaty kapitału do 30.12.2015 roku. Spłata każdej raty w terminie do dnia 30.03; 30.06; 30.09; 30.12
  -spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych- do końca każdego miesiąca- zaczynając od dnia uruchomienia kredytu, odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
  Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu,
  -możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
  uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, kredyt uruchomiony będzie jednorazowo do dnia 30.12.2014 r. Kredyt uruchomiony będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Gminy Jaraczewo, założone w banku wykonującym obsługę budżetu,
  -zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  -prowizja za uruchomienie kredytu pobrana zostanie jednorazowo przy uruchomieniu kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od kwoty nie wykorzystanego kredytu
  -prowizja przygotowawcza zastosowana przez banki uczestniczące w postępowaniu nie może przekroczyć 0,15% kredytu. Oferenci, którzy zastosują prowizję przygotowawczą w wysokości wyżej niż 0,15 % kwoty kredytu, oferta zostanie odrzucona
  -Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu
  -Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem
 5. Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.333.360,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Powiat Jarociński, Jarocin
  Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.333.360,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na następujących warunkach:
  1) kredytu udziela się w PLN,
  2) kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku,
  3) stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M, oznaczający stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych, wg notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresu obrachunkowego, za jaki odsetki od kredytu są naliczane i spłacane; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR 1M,
  4) marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania,
  5) odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, tj. ostatniego dnia miesiąca, przy czym:
  a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie może być krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
  b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
  c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu,
  6) wykonawca zobowiązuje się do informowania zamawiającego w formie elektronicznej na wskazany przez zmawiającego adres mailowy, o wysokości wymaganych odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy, najpóźniej na 7 dni roboczych przed ich terminem spłaty oraz o aktualnym oprocentowaniu kredytu w tym okresie,
  7) spłata kredytu w ratach miesięcznych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 5 do SIWZ pn. Spłaty rat kredytu) na ostatni dzień miesiąca,
  8) jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo niebędący dniem roboczym dla banku, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie spłaty,
  9) wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu,
  10) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe; kredyt uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych zamawiającego, nie później niż do końca 2014 roku. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Powiatu Jarocińskiego, złożony co najmniej na 3 dni przed planowanym uruchomieniem środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Jarocińskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu,
  11) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową, umowa kredytu i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez skarbnika, zamawiający złoży oświadczenie
  o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,
  12) wykonawca nie pobierał prowizji za uruchomienie kredytu,
  13) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od kwoty niewykorzystanego kredytu,
  14) zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu,
  15) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem, a odsetki zostaną naliczone do momentu spłaty kredytu,
  16) zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez dodatkowych warunków ze strony banku kredytującego, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu 30.04.2021 r.
 6. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie zadań majątkowych
  Zamawiający: Gmina Kotlin, Kotlin
  Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie zadań majątkowych na następujących warunkach :
  1) kredyt złotowy,
  2) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3 M,
  3) spłata kredytu - w ratach kwartalnych ( wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 5 do SIWZ pn. Spłaty rat kredytu) , na ostatni dzień ostatniego miesiąca kwartału ,
  4) spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty umowy nie wykorzystanego kredytu,
  5) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, kredyt uruchamiany będzie w transzach. Transze kredytu uruchamiane będą ( bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego ) na wniosek Gminy Kotlin, złożonego co najmniej 3 dni przed planowanym uruchomieniem środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Gminy Kotlin, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu,
  6) zabezpieczenie kredytu - weksel in blaco z deklaracją wekslową ,
  7) prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu, wykonawca nie będzie pobierał prowizji od kwoty nie wykorzystanego kredytu,
  8) zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu lub ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu,
  9. zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Jaraczewo, Jaraczewo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2013, w kwocie 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z karencją w spłacie kapitału do 30 czerwca 2015 roku.
 8. Obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin wraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dla których Gmina Jarocin jest organizatorem
  Zamawiający: Gmina Jarocin, Jarocin
  CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zamówienie obejmuje: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin oraz jej jednostek budżetowych, przez co rozumie się wykonywanie obsługi bankowej:1.1 budżetu Gminy Jarocin, 1.2 jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin,2.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie;3.Przez prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej należy rozumieć.3.1 otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 roku poz. 1376 ze zmianami):3.1.1 rachunku podstawowego budżetu Gminy Jarocin 3.1.2 oprocentowanych rachunków budżetu Gminy dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych 3.1.3 rachunków podstawowych i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych, 3.1.4 rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych (ZFŚS) 3.1.5 rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych. Zamawiający przez rachunek sum depozytowych rozumie standardowy rachunek pomocniczy oprocentowany według stałej stawki przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie z pkt 6.1. SIWZ. 3.2 otwieranie i zamykanie rachunków budżetu Gminy Jarocin oraz gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami właściciela rachunku, na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy i jednostek organizacyjnych. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów. 3.3 koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postepowaniu, 3.4 realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; 3.5 realizację zleceń stałych; 3.6 realizację przelewów realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego, w tym samym dniu. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem zrealizowanie przelewu rozumie obciążenie odpowiedniego rachunku Zamawiającego i przekazanie przelewu do najbliższego systemu rozliczeń. Przelew zostanie złożony maksymalnie do godziny 1700 za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 3.7.przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu w placówkach bankowych, bez pobierania opłat i prowizji; 3.8.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych przez właścicieli rachunków i osoby upoważnione ze wszystkich ich rachunków bez pobierania opłat i prowizji, w oddziałach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki; 3.9.sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda w terminie do trzeciego dnia roboczego Zamawiającemu i pozostałym jednostkom (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych), 3.10.dostarczanie po zaksięgowaniu obrotów, wyciągów bankowych w formie elektronicznej, dotyczących rachunków wymienionych w pkt. 3 najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. 3.11.wydawanie czeków 3.12.prowadzenie depozytu 3.13.prowadzenie kasety do przechowywania przedmiotów wartościowych; 3.14.obsługę płatności masowych poprzez 3.14.1.zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez Zamawiającego, 3.14.2.przetworzenie, identyfikację i konsolidację płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Zamawiającego, do postaci pliku wynikowego o uzgodnionym formacie i zawartości 3.14.3.księgowanie jedną zbiorczą kwotą płatności na rachunku bankowym Zamawiającego, 3.14.4.zastosowany system identyfikacji płatności musi być zgodny ze standardem NRB. Identyfikacja zawierać powinna numer identyfikacyjny wpłacającego przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie księgowym Zamawiającego oraz numer identyfikujący rodzaj płatności w ramach danego konta bankowego. 3.14.5.udostępnienie Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych. Generowany plik transakcyjny dostarczany będzie łącznie z wyciągiem bankowym do danego rachunku i będzie zawierał dane o płatnościach w formacie umożliwiającym automatyczne wczytanie odbiorców do systemu windykacji należności WIP (RADIX). Format pliku uzgodniony będzie wraz z Zamawiającym po zakończeniu procedury przetargowej 3.15.świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację, bez pobierania opłat i prowizji, poniższych funkcji oraz bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez posiadacza rachunku (Zamawiający i pozostałe jednostki) w zakresie obsługi ww. systemu. 3.15.1.System bankowości elektronicznej zapewnia możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu Bankowym wszystkich informacji przewidzianych w standardowym formacie przelewu bankowego NRB. Zamawiający określając możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu bankowym miał na uwadze modyfikację poszczególnych składników wyciągu bankowego poprzez wprowadzanie przelewów do systemu i ich realizację w ciągu danego dnia. 3.15.2.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie (on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali, i praca ani operacje żadnego z nich nie blokują pracy innego. 3.15.3.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, z tym że każdy przelew w zbiorze może być edytowany i autoryzowany niezależnie w ramach zbioru. 3.15.4.System musi umożliwić sporządzenie raportu ze zbioru przelewów zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunek oraz listę wszystkich przelewów. 3.15.5.System bankowości elektronicznej musi zapewnić wszystkim jednostkom objętym specyfikacją w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu. 3.15.6.Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym. 3.15.7.System powinien umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, nawet w przypadku, gdy któryś z uprawnionych nie jest zalogowany. Poprzez umożliwienie dostępu do informacji o transakcjach odrzuconych oraz transakcjach czekających na podpis Zamawiający ma na myśli wyłącznie osoby zalogowane w systemie bankowości elektronicznej. 3.15.8.Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji. 3.15.9.Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa. UWAGA Transport kurierski informacji na zewnętrznych nośnikach nie jest w rozumieniu Zamawiającego elementem drogi elektronicznej ani też sieci informatycznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać komunikację z Bankiem bezpośrednio z komputera na którym został zainstalowany, bądź za pomocą przeglądarki internetowej. 3.15.10.w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem trzymiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego, 3.15.11.bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, za zawinione przez bank; 3.16.świadczenie usługi konsolidacji obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki, w tym rachunek podstawowy Gminy Jarocin i rachunki jednostek organizacyjnych. Wykonawca umożliwi dokonywanie na koniec każdego dnia księgowego sumowania sald grupy rachunków obejmującej rachunek podstawowy budżetu i inne rachunki wskazane przez Zamawiającego w sposób matematyczny (tj. bez fizycznego przelewu środków). Ustalone w ten sposób saldo zaliczane będzie na koniec każdego dnia na rachunek lokaty typu overnight. W przypadku powstania zadłużenia kredytowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy, Wykonawca dokona rachunkowej kompensaty zadłużenia z dzienną sumą sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego; Za prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w postaci opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego rachunku bankowego. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie jednego rachunku bankowego musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.3, z wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym o którym mowa w pkt. 5. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, obsługi płatności masowych, udostępniania systemu płatności elektronicznej, przyjmowania oraz przechowywania depozytów. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto naliczana będzie od każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i będzie płatna przez każdy z tych podmiotów ze środków będących w dyspozycji tego podmiotu. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc którego dotyczy, z odpowiednich rachunków Zamawiającego i podmiotów biorących udział w zamówieniu. Jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 4.Tworzenie lokat overnight wg następujących zasad: 4.1.wyodrębniony zostanie rachunek dedykowany (wirtualny) konsolidacji środków, 4.2.w każdym dniu roboczym, w godzinie zamknięcia dnia w Banku, dokonywana jest konsolidacja wirtualna wskazanych przez Zamawiającego środków finansowych znajdujących się na rachunkach objętych procesem konsolidacji. 4.3.lista rachunków bankowych podlegających konsolidacji opisanej w pkt. 3,19 stanowić będzie załącznik do umowy, 4.4.odsetki od powstałej konsolidacji wirtualnej środków przekazywane będą na rachunek Urzędu Miejskiego w Jarocinie, 4.5.oprocentowanie lokaty będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O-N pomnożoną przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym oprocentowanie tej lokaty nie może być mniejsze niż oprocentowanie o którym mowa w pkt. 6, 4.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych, za wyjątkiem opisanych w pkt. 4 odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego. 5.Kredyt w rachunku bieżącym 5.1.zapewnienie możliwości wystawiania dyspozycji obciążeniowych powodujących powstanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Jarocin, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (art. 89 ustawy Dz. U. z 2013 roku, poz. 885), w wysokości określonej uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Jarocinie na dany rok, lecz nie przekraczającej 3.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Gminie Jarocin kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy. 5.2.każdorazowo udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie poprzedzone zawarciem umowy o kredyt wg wzoru obowiązującego w Banku, uwzględniającego zapisy SIWZ i złożonej oferty. 5.3.saldo rachunku skonsolidowanego, o którym mowa w pkt. 3.17 służy do ustalania salda wykorzystania na dany dzień kredytu w rachunku bieżącym, 5.4.spłata części lub całości zobowiązania następować będzie równocześnie z wpływem środków finansowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Jarocin. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużania się w ciężar rachunku do wysokości przyznanego limitu. Wpływy na rachunek podstawowy, ani na żaden inny rachunek bankowy nie będą stanowić zabezpieczenia kredytu; 5.5.odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca; odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy; 5.6.kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu; 5.7.oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku stałą w okresie obowiązywania umowy. 5.8 Poprzez zapis Każdorazowo udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie poprzedzone zawarciem umowy o kredyt wg wzoru obowiązującego w Banku, uwzględniając zapisy SIWZ i złożonej oferty Zamawiający ma na myśli zawarcie umowy w brzmieniu zgodnym z obowiązującym w Banku wzorem umowy o kredyt w rachunku bieżącym z uwzględnieniem postanowień SIWZ i złożonej przez Bank oferty. 6.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 6.1.oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych. Rachunki depozytowe, nieobjęte usługą konsolidacji rachunków, będą oprocentowane w wysokości 0,1 procenta w stosunku rocznym, 7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu: 7.1.wydawania opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, 7.2.zmiany karty wzorów podpisów, 7.3.prowadzenie rachunków sum depozytowych, o których mowa w pkt. 3.1.5 7.4.dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej, 7.5.przyjmowania wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby trzecie, 7.6.dodatkowych opłat za wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald, 7.7.dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych, 7.8.dodatkowych opłat za wydanie czeków. 8.Wykaz jednostek objętych przetargiem - część zamówienia nr 1: - Zamawiający - Gmina Jarocin, - Jednostki budżetowe: 1.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 2.Szkoła Podstawowa Nr 2, 3.Zespół Szkół Nr 3, 4.Szkoła Podstawowa Nr 4, 5.Zespół Szkół Nr 5, 6.Szkoła Podstawowa w Witaszycach, 7.Zespół Szkół w Wilkowyi, 8.Zespół Szkół w Cielczy, 9.Szkoła Podstawowa w Mieszkowie, 10.Szkoła Podstawowa w Golinie, 11.Publiczne Przedszkole Nr 1, 12.Publiczne Przedszkole Nr 2, 13.Publiczne Przedszkole Nr 5, 14.Publiczne Przedszkole Nr 6, 15.Publiczne Przedszkole w Mieszkowie, 16.Publiczne Przedszkole w Witaszycach, 17.Gimnazjum w Witaszycach, 18.Gimnazjum Nr 1, 19.Straż Miejska. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa instytucji kultury -dla których Gmina Jarocin jest organizatorem. Zamówienie obejmuje: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa instytucji kultury, dla których Gmina Jarocin jest organizatorem. 2.Przez prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej należy rozumieć 2.1.otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, zgodnie z aktualnymi potrzebami ww. jednostek. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów. 2.2.otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, 2.3.koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postepowaniu, 2.4.realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; 2.5.realizację przelewów realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy podmiotów biorącym udział w zamówieniu, w tym samym dniu. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem zrealizowanie przelewu rozumie obciążenie odpowiedniego rachunku Zamawiającego i przekazanie przelewu do najbliższego systemu rozliczeń. Przelew zostanie złożony maksymalnie do godziny 1700 za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 2.6.przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu w placówkach bankowych, bez pobierania opłat i prowizji; 2.7.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych przez właścicieli rachunków i osoby upoważnione ze wszystkich ich rachunków bez pobierania opłat i prowizji, w oddziałach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki; 2.8.sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda w terminie do trzeciego dnia roboczego podmiotom biorącym udział w zamówieniu (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom biorącym udział w zamówieniu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy podmiotem biorącym udział w zamówieniu a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych), 2.9.dostarczanie po zaksięgowaniu obrotów, wyciągów bankowych w formie elektronicznej, dotyczących rachunków wymienionych w pkt. 3 najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. 2.10.wydawanie czeków; 2.11.prowadzenie depozytu; 2.12.prowadzenie kasety do przechowywania przedmiotów wartościowych; 2.13.świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację, bez pobierania opłat i prowizji, poniższych funkcji oraz bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez posiadacza rachunku w zakresie obsługi ww. systemu. 2.13.1.System bankowości elektronicznej zapewnia możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu bankowym wszystkich informacji przewidzianych w standardowym formacie przelewu bankowego NRB. Zamawiający określając możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu bankowym miał na uwadze modyfikację poszczególnych składników wyciągu bankowego poprzez wprowadzanie przelewów do systemu i ich realizację w ciągu danego dnia. 2.13.2.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie (on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali, i praca ani operacje żadnego z nich nie blokują pracy innego. 2.13.3.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, z tym że każdy przelew w zbiorze może być edytowany i autoryzowany niezależnie w ramach zbioru. 2.13.4.System musi umożliwić sporządzenie raportu ze zbioru przelewów zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunek oraz listę wszystkich przelewów. 2.13.5.System bankowości elektronicznej musi zapewnić w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank wszystkim jednostkom objętym specyfikacją oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu. 2.13.6.Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym. 2.13.7.System powinien umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, nawet w przypadku, gdy któryś z uprawnionych nie jest zalogowany. 2.13.8.Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji. 2.13.9.Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa. UWAGA Transport kurierski informacji na zewnętrznych nośnikach nie jest w rozumieniu Zamawiającego elementem drogi elektronicznej ani też sieci informatycznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać komunikację z Bankiem bezpośrednio z komputera na którym został zainstalowany, bądź za pomocą przeglądarki internetowej. 2.13.10.w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego podmiotów biorących udział w zamówieniu, 2.13.11.bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, za zawinione przez bank. Za prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w postaci opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego rachunku bankowego. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie jednego rachunku bankowego musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.2,. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, obsługi płatności masowych, udostępniania systemu płatności elektronicznej, przyjmowania oraz przechowywania depozytów. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto naliczana będzie od każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i będzie płatna przez każdy z tych podmiotów ze środków będących w dyspozycji tego podmiotu. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc którego dotyczy, z odpowiednich rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu. Jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 3.Tworzenie lokat overnight wg następujących zasad: 3.1.tworzenie lokaty overnight na koniec każdego dnia roboczego na wyodrębnionym wirtualnym rachunku do wysokości salda pozostającego na rachunku bankowym, 3.2.oprocentowanie lokaty będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O-N pomnożoną przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym oprocentowanie tej lokaty nie może być mniejsze niż oprocentowanie o którym mowa w pkt. 4, 4.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 4.1.oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu: 5.1.wydawania opinii bankowych na wniosek obsługiwanych jednostek, 5.2.zmiany karty wzorów podpisów, 5.3.dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej, 5.4.dodatkowych opłat za wydanie czeków, 6.Wykaz jednostek objętych przetargiem - część zamówienia nr 2: Instytucje Kultury: 1.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, 2.Muzeum Regionalne w Jarocinie, 3.Jarociński Ośrodek Kultury...
 9. Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł na sfinansowanie zadań majątkowych
  Zamawiający: Gmina Kotlin, Kotlin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł na sfinansowanie zadań majątkowych z podziałem na :
  - Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie celem urządzenia Domu Kultury z Biblioteką - 1 500 000,00 zł;
  - Przebudowa i remont dróg gminnych - 420 000,00 zł;
  - Rekonstrukcja - renowacja istniejącej studni głębinowej Wyszki - 80 000,00 zł
 10. Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań majatkowych
  Zamawiający: Gmina Kotlin, Kotlin
  Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań majatkowych z podziałem na : - Remont kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie, - Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie celem urządzenia Domu Kultury z biblioteką na następujących warunkach : 1. kredyt złotowy, 2 oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M, 3. spłata kredytu w ratach kwartalnych ( wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 5 do SIWZ pn. spłaty rat kredytu, na ostatni dzień ostatniego miesiąca kwartału, 4. spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu, 5. uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, kredyt uruchomiony będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych zamawiającego, nie później niż do końca 20.12.2012 r. Transze kredytu uruchamiane będą ( bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego ) na wniosek Gminy Kotlin, złożony co najmniej 3 dni przed planowanym uruchomieniem środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Gminy Kotlin, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu, 6. zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową, 7. prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu, wykonawca nie będzie pobierał prowizji od kwoty nie wykorzystanego kredytu, 8. zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu, 9. zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 11. Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości gruntowej
  Zamawiający: Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Jarocin
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt inwestycyjny w wysokości 680 559,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 2 217,00 m2 położonej w Jarocinie przy ul. Moniuszki 43A, zabudowanej budynkiem administracyjnym - dworcem PKS o powierzchni użytkowej 82,60 m2 oraz wiatą autobusową o powierzchni użytkowej 97,92 m2. Numer Księgi Wieczystej nr KZ1J/00002870/0. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Waluta kredytu - PLN, 2) Kwota kredytu - 680 559,00 zł, 3) Spłata rat kredytu - miesięczna, 4) Spłata odsetek - miesięczna, 5) Termin uruchomienia kredytu - lipiec 2012 r., 6) Kredyt będzie wykorzystany w jednej transzy, 7) Okres spłaty - 120 miesięcy, w tym 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału, 8) Karencja - 12 miesięczna w spłacie rat kapitałowych, 9) Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, 10) do obliczenia oferty należy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 03.07.2012 r. 11) zabezpieczenie kredytu - weksel, 12) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty większej kwoty kapitału bez dodatkowych prowizji i opłat. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić bank o planowanej wcześniejszej spłacie zadłużenia z wyprzedzeniem na co najmniej 10 dni roboczych podając termin i wysokość planowanej spłaty. 13) W sytuacji, kiedy kredyt będzie spłacony wcześniej, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej. 14) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami i prowizjami niż oprocentowaniem. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych według notowań danej stawki obowiązującej na dwa dni robocze poprzedzające uruchomienie niniejszego kredytu powiększonego o marżę banku - dla pierwszego okresu kredytowania, a dla kolejnych okresów obrachunkowych według WIBOR - 1M obowiązującej na dwa ostatnie dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego powiększonej o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 15) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 16) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 17) Spłata całej kwoty udzielonego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami oraz innymi należnymi Bankowi kwotami wynikającymi z umowy kredytowej będzie oznaczała wygaśnięcie kredytu. 18) Prowizja od kredytu płatna będzie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 19) w związku z zawarciem umowy, Zamawiający oświadcza, że w razie niespłacenia zobowiązania poddaje się na rzecz Banku egzekucji świadczeń pieniężnych do wysokości 1,5 razy wysokości zobowiązania kredytowego wynikającego z umowy kredytowej..
 12. Przetarg nieograniczony na obsługę bankową Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Jarocin
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
 13. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.262.359 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011r.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Pleszewie, Pleszew
  1). Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2. 262. 359, 00 zł (kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011r. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia żadnych związanych z tym kosztów.
  2). Zamawiający określa następujące terminy spłaty kredytu: 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2012r; 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2013r; 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2014r; 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2015r; 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2016r; 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2017r; 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2018r; 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2019r; 100.000 zł - do dnia 30 listopada 2020r; 202.359 zł - do dnia 30 listopada 2021r; 300.000 zł - do dnia 30 listopada 2022r;300.000 zł - do dnia 30 listopada 2023r;300.000 zł - do dnia 30 listopada 2024r; 260.000 zł - do dnia 30 listopada 2025r.
  3). W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej niż określona w pkt. 1, odpowiednio umniejszone zostaną ostatnie raty kredytu.
  Kredytobiorca (Zamawiający) może dokonać spłaty kredytu wcześniej niż będzie to określone w umowie, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Kredytobiorca nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
  4). Oprocentowanie kredytu będzie zmienne w całym okresie kredytowania - oparte na stopie procentowej rynku międzybankowego WIBOR 3 M. Odsetki naliczane i płatne będą w okresach kwartalnych ( w okresie jednego kwartału odpowiadającemu okresowi przyjętej stawki bazowej oprocentowanie będzie stałe).
  5). Kredyt (środki pieniężne) uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niż do końca 2011 roku. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) najpóźniej następnego dnia od złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku o uruchomienie środków.
  Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Pleszewskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu.
  6). Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu i deklaracją wekslową.