Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Ewa

w KRS

Ewa Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Lututów (Łódzkie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajka Karolina, Bartecka Marianna, Baś Agata Maria, Bednarek Barbara Henryka, Biczysko Izabela Małgorzata, Biel Marian, Biela Ewelina, Borowska Magdalena Ludmiła, Brąś Elżbieta, Braun Agnieszka Katarzyna, Bryłka Wiesława Alicja, Budkiewicz Irena Marta, Cegiełka Marzena, Chałupka Andrzej Józef, Chobot Kamila Anna, Chwałek Longina Zofia, Ciećka Grażyna Stanisława, Cieśla Monika Michalina, Ciomek Sylwia Paulina, Cybulska Ewelina Janina, Czekaj Iwona Halina, Czerwińska Agnieszka Anna, Cłapa Barbara, Dąbrowska Agnieszka, Dębska Anna Marta, Dębski Wiesław Adam, Depta Zygmunt Józef, Dera Halina, Dobras Magdalena Urszula, Dobruchowska Grażyna, Domańska Alfreda, Drzazga Karolina Maria, Duda Ewelina, Dudka Grażyna Barbara, Dujka Gabriela, Dziuba Magdalena Emilia, Felusiak Angelika Bronisława, Fita Marian Leon, Garłowska Iwona Elżbieta, Gałka Magdalena Katarzyna, Gęs Piotr Paweł, Glińska Hanna Ewa, Gnych Izabela Katarzyna, Grela Sylwia Julia, Gryszkiewicz Krystyna, Grzegorek Jolanta Barbara, Grzegorek Józef Tymoteusz, Hącel Maria Jolanta, Haladyn Halina, Haręża Jacek Krzysztof, Ignasiak Grażyna Elżbieta, Ignasiak Marta Lucyna, Janas Bożena, Janicki Stanisław Piotr, Jeziorny Leszek Marian, Józefiak Grażyna, Kamola Emilia Agnieszka, Kania Aleksandra Magdalena, Kaniewska Małgorzata, Kapelańczyk Janusz Władysław, Kapica Marek, Kapica Mateusz, Kardas Ewelina Agnieszka, Karsznia Jerzy Józef, Kędzia Mariola Helena, Klimecki Tomasz Krzysztof, Knopek Marcin Łukasz, Kokocińska Aleksandra Maria, Konarkowska Anna Ewelina, Kończak Iwona Magdalena, Konieczna Grażyna Anna, Konieczny Czesław Kleofas, Kopeć Magda Iwona Małgorzata, Kośmider Renata Maria, Kot Katarzyna Iwona, Kowal Kamila Maria, Kowal Weronika Justyna, Kowalczyk Sabina Stanisława, Kowalewska Anna, Kozera Lilla Maria, Kozłowska Agata Elżbieta, Kozłowska Justyna Agnieszka, Kołodziejczyk Anna, Krawczyk Patrycja Izabela, Krawczyk Renata, Kropacz Małgorzata, Krysiak Wiesława Teresa, Krzywda Magdalena, Kucharczyk Anna Magdalena, Kuczka Agnieszka Karolina, Kumor Danuta Elżbieta, Kupis Elżbieta Agnieszka, Kupis Kinga Natalia, Kupis Zofia Bożena, Kurczewska Barbara Elżbieta, Kurek Anna Agnieszka, Kurek Katarzyna Anna, Kurp Krzysztof, Kurzaj Sylwia Elżbieta, Kusiak Mirosława Magdalena, Kwiatkowska Marta Angelika

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Janusz Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja - Zdrowie i Edukacja, Wieruszów − KRS 0000111953
 2. Fundacja Marzenie Pokoleń - Lipka, Brąszewice − KRS 0000494891
 3. Koło Gospodyń Wiejskich W Łaszewie, Łaszew Rządowy − KRS 0000349824
 4. Nadwarciański Bank Spółdzielczy W Działoszynie, Działoszyn − KRS 0000124521
 5. Ochotnicza Straż Pożarna, Kraszewice − KRS 0000010935
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Bobrownikach, Bobrowniki − KRS 0000011660
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Cieszęcinie, Cieszęcin − KRS 0000154700
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Klonowej, Klonowa − KRS 0000197414
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Książenicach, Książenice − KRS 0000025363
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Muchach, Muchy − KRS 0000003213
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Niemojewie, Niemojew − KRS 0000157634
 12. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Lututowie, Lututów − KRS 0000126783
 13. Spółdzielnia Dostawców Mleka W Wieluniu, Wieluń − KRS 0000067670
 14. Spółdzielnia Kraszewice, Ostrzeszów-pustkowie − KRS 0000624192
 15. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieruszowskiej, Wieruszów − KRS 0000059328
 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski, Brzeźnio − KRS 0000316171
 17. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Biesiec, Biesiec − KRS 0000335085
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek-inicjatywa Społeczna W Ostrówku, Ostrówek − KRS 0000213645
 19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki, Bobrowniki − KRS 0000011148
 20. Szynkielowskie Stowarzyszenie Razem, Szynkielów − KRS 0000526081
 21. Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa, Złoczew − KRS 0000249599
 22. Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wieluń − KRS 0000218828
 23. Wieruszowski Klub Sportowy Prosna, Wieruszów − KRS 0000142965
 24. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Sieradzu, Sieradz − KRS 0000144520
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Złoczew − KRS 0000202953
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ostrówku, Ostrówek − KRS 0000151495
 4. Między Prosną A Wartą - Lokalna Grupa Działania, Wieruszów − KRS 0000224016
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Wieluniu, Wieluń − KRS 0000176168
 6. Spółdzielnia Usługowo-handlowa W Klonowej, Klonowa − KRS 0000207017
 7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa − KRS 0000116212

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 4 000 000, 00 PLN na sfinansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 4 000 000, 00 PLN na sfinansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Opis i warunki wykonania zamówienia:
  1)Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego, złotowego
  z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;
  2)Kwota i waluta kredytu: 4 000 000,00 PLN (złoty polski);
  3)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
  4)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych przed ustalonym terminem spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
  5)Uruchomienie kredytu w transzach na pisemną dyspozycję Zamawiającego
  w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
  I transza w wysokości 2 000 000,00 PLN dnia 03.07.2017 r.;
  II transza w wysokości 2 000 000,00 PLN dnia 01.09.2017 r.;
  6)Kwoty poszczególnych transz jak również ich terminy mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot i terminów uruchomienia transz kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
  7)Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r. ( 3-miesięczny okres odsetkowy );
  8)Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego (termin uruchomienia min: 1 dzień roboczy, max. 2 dni robocze);
  9)Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;
  10)Po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta bankowego (rachunku kredytowego i subkonta), które zostało otwarte przez Wykonawcę na potrzeby umowy kredytowej;
  11)Sposób spłaty kredytu: odsetki płacone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu;
  12)Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 30.11.2020 r.;
  13)Sposób spłaty kapitału:
  1) spłata kapitału w ratach,
  2) ilość rat kapitałowych 2, w tym:
  •rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2020 r. w kwocie: 1 717 000,00 PLN
  •rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2021 r. w kwocie: 2 283 000,00 PLN
  (przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założeniu okresu
  kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r.);
  14)Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa;
  15)Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej:
  stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR
  3M. Stawka WIBOR ustalona będzie w terminie przypadającym na 2 dni
  robocze przed 20-tym dniem miesiąca kalendarzowego, powiększona o marżę wykonawcy;
  16)Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;
  17)Oprócz oprocentowania określonego w oparciu o stopę WIBOR 3M i marżę, Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji;
  18)Płatność odsetek kwartalnie, ostatniego dnia kwartału;
  19)Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  20)Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy 365 dni.
 2. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wieruszów
  Zamawiający: Burmistrz Wieruszowa, Wieruszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  2.Kwota kredytu: do 4 269 000,00 zł ( słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
  3.Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025r.
  4.Karencja w spłacie kredytu do dnia 30.03.2019r.
  5.Spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 31.03.2019r.
  6.Środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji (przelane na wskazane konto) w transzach na żądanie lub jednorazowo.
  7.Kwota kredytu 4 269 000,00 zł jest kwotą maksymalną. Zamawiający może zrezygnować z części kredytu, jednak nie więcej niż 50%.
  8.Prowizja za udzielenie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu poszczególnych transz.
  9.Udzielający kredytu jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób:
  9.1) Oprocentowanie kredytu zmienne, płatne na koniec każdego kwartału, naliczane od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od faktycznego zadłużenia według stawki WIBOR(1M). Do sporządzenia oferty oferent zobowiązany jest uwzględnić stawkę WIBOR (M1)obowiązującą w dniu ogłoszenia zamówienia, tj. daty ogłoszenia )
  9.2) Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu.
  9.3) Prowizję za uruchomienie kredytu udzielający kredytu zobowiązany jest skalkulować tak aby obejmowała ona wszystkie prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu (należy przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową).
  10. Przy wcześniejszej spłacie kredytu odsetki zostaną naliczone tylko do dnia faktycznej spłaty.
  11. Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych z likwidacją odsetek za okres wcześniejszej spłaty.
  12. Udzielający kredyt nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu.
  13. Do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.
  14.Prawna forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie udzielającego kredyt informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.
  15.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do ofert projekt umowy kredytowej uwzględniającej wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz był zgodny z ustawą PZP. Projekt umowy będzie stanowił załącznik do oferty przetargowej. Wybrany oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie 7 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy z Zamawiającym.
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 1.961.603 zł w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 1.961.603 zł w 2016 roku

  1. Kwota udzielonego kredytu: do wysokości 1.961.603 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.
  3. Kredyt zostanie przeznaczony na poczet płatności przyszłych lub kosztów już poniesionych.
  4. Wymagane jest udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy. Wypłata kredytu nastąpi w transzy/-ach na podstawie dyspozycji uruchomienia transz/-y.
  5. Szacunkowa wysokość i terminy uruchomienia transz, niezbędne do opracowania porównywalnych ofert:
  1) 27.06.2016 r. - do wysokości 592.089 zł
  2) 27.09.2016 r. - do wysokości 782.755 zł
  3) 27.12.2016 r. - do wysokości 586.759 zł
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wypłacanych transz, wysokości transz kredytu i terminu ich uruchomienia bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.
  7. Sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Zamawiającego.
  8. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku.
  9. Maksymalna wysokość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu akceptowana przez Zamawiającego wynosi 0,1%
  10. Okres kredytowania - do 31.12.2025 r.
  11. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2018 r. a ostatnia w terminie 31.12.2025 r. Spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych - raty kredytu płatne na dzień 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. danego roku w wysokości 61.300 zł (ostatnia rata: 61.303 zł).
  12. Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego, odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca - pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2025 r.
  13. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M i stałą marżę banku.
  14. Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco.
  15. Umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
  16. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu wieluńskiego w roku 2016 w kwocie 2 242 342,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 757 658,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XVI/109/16 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2016.
  2. Wymagania:
  1) okres kredytowania - od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2026r.,
  2) wykorzystanie kredytu - do dnia 31.12.2016r.,
  3) karencja w spłacie kapitału i odsetek - do dnia 30.07.2016r.,
  4) uruchomienie kredytu jednorazowo od dnia podpisania umowy do 30.06.1016r. Ilość dni wyprzedzenia (czas uruchomienia kredytu) musi mieścić się w granicach od 1 do 5 dni i jako jedno z kryteriów oceny ofert zostanie określone przez Wykonawcę w ofercie. Określenie wartości wypłaty kredytu oraz termin postawienia jej do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki (wzór zapotrzebowania na środki stosowanego przez wybranego Wykonawcę będzie stanowić załącznik do umowy kredytowej),
  5) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN,
  6) spłata kapitału w 120 ratach miesięcznych, raty po 25 000,00 zł (do ostatniego dnia miesiąca), w okresie od lipca 2016r. do 30 czerwca 2026r., płatności rat kapitałowych zgodnie z pkt 14 Istotnych postanowień umowy - załącznik nr 4 do SIWZ,
  7) spłata odsetek - miesięcznie, naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia, ostatnia spłata w dniu 30.06.2026r., przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, zaś rok 365 dni; płatności rat odsetkowych zgodnie z pkt 18 Istotnych postanowień umowy - załącznik nr 4 do SIWZ,
  8) koszty obsługi kredytu - kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 3M z ostatnich pięciu kwotowań za miesiąc poprzedzający miesiąc naliczania odsetek i mającej zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od pierwszego dnia danego miesiąca, na który została ustalona plus ewentualna stała marża bankowa w umownym okresie kredytowania.
  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M). Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy.
  9) formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco kontrasygnowany przez Skarbnika Powiatu wraz z deklaracją wekslową na sumę równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami. Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby wystawiony weksel obejmował również prowizję i inne ewentualne koszty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od złożonego i rozpatrzonego wniosku kredytowego (zgodnie z pkt 3.2 ppkt 13 SIWZ),
  10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych kosztów finansowych obciążających Zamawiającego;
  11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania kredytu w mniejszej wysokości bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego,
  12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Wieluńskiego,
  13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od złożonego i rozpatrzonego wniosku kredytowego,
  14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania,
  15) Zamawiający nie planuje przedłużenia terminu spłaty rat kredytowych. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.06.2026r.
  3. Zamawiający oświadcza, że:
  1) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS, US),
  2) nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką lub zastawem,
  3) nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansowych. Wykaz pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
  4. Informacje dodatkowe:
  1) Zamawiający nie będzie składał oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego;
  2) wierzytelności Powiatu Wieluńskiego nie zostały sprzedane instytucjom finansowym;
  3) Powiat Wieluński nie ma zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu;
  4) Powiat Wieluński nie posiada na dzień 29.03.2016r. zobowiązań odroczonych o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy,
  5) Powiat Wieluński nie korzysta z umów o odroczonym terminie płatności dłuższym niż rok,
  6) Powiat Wieluński nie ma przyjętych depozytów,
  7) w Powiecie Wieluńskim nie był prowadzony program naprawczy,
  8) wobec Powiatu Wieluńskiego nie były prowadzone działania windykacyjne, w tym za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach,
  9) na rachunkach Powiatu Wieluńskiego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne,
  10) informacje dotyczące długu Powiatu Wieluńskiego według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego są wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która jest dostępna na stronie BIP Powiatu Wieluńskiego www.bip.powiat.wielun.pl w zakładce Organy Powiatu - kadencja 2014-2018 - Uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
  11) Powiat Wieluński nie przejmował zadłużeń od podmiotów dla których jest organem założycielskim, spółek prawa handlowego i stowarzyszeń,
  12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania do umowy dodatkowych klauzul takich jak:
  a) uznanie za przypadek naruszenia Umowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych z innymi Bankami lub instytucjami finansowymi Umów,
  b) uznanie za przypadek naruszenia Umowy faktu obciążenia przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku majątku, a w szczególności ustanowienia na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli,
  13) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy dodatkowej klauzuli:
  zobowiązania wobec Banku będą miały, co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli,
  14) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie do umowy kredytowej Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych wraz z klauzulami regulaminowymi Wykonawcy, który zaproponuje najlepszą ofertę przetargową, w zakresie nieuregulowanym przez SIWZ,
  15) dane dotyczące otrzymanych dotacji są wykazane w sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za lata 2013-2015.
  16) Sprawozdania (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S) za 2014r. i 2015r. znajdują się na stronie BIP Powiatu Wieluńskiego www.bip.powiat.wielun.pl, w zakładce Prawo, budżet, oświadczenia majątkowe, druki oświadczeń do pobrania - Budżet - Sprawozdania kwartalne i roczne,
  17) ostatnia zmiana budżetu powiatu zawarta jest w Uchwale Nr XVI/111/16 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29.01.2016r.,
  18) ostatnia zmiana WPF została zawarta w Uchwale Nr XVI/111/16 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29.01.2016r.,
  19) pozytywna opinia RIO o możliwościach spłaty wnioskowanego kredytu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
  20) wykaz instytucji, w których Powiat Wieluński korzysta z kredytów i pożyczek stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ,
  21) nie wystąpiła sytuacja podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu - Zarządowi Powiatu w Wieluniu reprezentującemu Powiat Wieluński,
  22) Zamawiający nie wyraża zgody na sfinansowanie udzielonego kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześnie zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  23) W 2016r. Powiat Wieluński nie będzie finansować przychodami z nowego zadłużenia przedterminowej spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytu-pożyczki przypadającego do spłaty w latach następnych.
  5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
 5. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Grabów
  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych 8. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.495.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Mikstat
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1.495.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Mikstat. Kwota kredytu 1.495.000,00 zł.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia według kodu CPV. CPV 66.11.30.00 - 5 Usługi udzielania kredytu.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 550 000 PLN(słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Ostrówek, Ostrówek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 550 000 PLN(słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przy czym : 1) okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 30.12.2022 r.(spłaty całkowitej) lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, 2) termin uruchomienia kredytu od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r. w transzach na podstawie dyspozycji pisemnej Zamawiającego z zachowaniem 7 - dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy, 3)zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta i Skarbnika, 4) okres karencji w spłacie kapitału do 30.03.2022 r. Okresu karencji odsetek nie przewiduje się, 5) terminy spłat rat kapitałowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ, 6) spłaty odsetek dokonywane miesięcznie od dnia postawienia kredytu do dyspozycji w terminie do ostatniego dnia miesiąca, 7) Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji i opłat od udzielonego kredytu, 8) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone wg stopy WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększone o marżę banku, stałą w okresie kredytowania(obowiązywania umowy).Zmiana oprocentowania może nastąpić każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca, 9) koszty obsługi kredytu stanowiły będą wyłącznie odsetki od udzielonego kredytu, 10) prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi odbywać się będzie bez opłat i prowizji, 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 -dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o zamierzonej spłacie. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, 12) nie wyrażamy zgody o poddaniu się egzekucji jako dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu
 8. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie.
  Zamawiający: Powiat Wieruszowski, Wieruszów
  Przedmiot zamówienia obejmował będzie: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych ( m.in. rachunków dochodów własnych, specjalnych, rachunków wyodrębnionych, walutowych), 2) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej,3) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej,4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) realizację wypłat gotówkowych,6) kasową obsługę wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych ( dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy ) na terenie 7 gmin Powiatu Wieruszowskiego,7) wydawanie wyciągów, potwierdzeń stanu sald, opinii bankowych, zaświadczeń, historii prowadzenia rachunków bankowych, 8) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej na dowolnej ilości stanowisk, jednolitej dla rachunków bankowych jednostek w ramach niniejszego zamówienia, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania), 9) udzielanie - na hasło - osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i o wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, 10) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, 11) zerowanie sald likwidowanych i wskazanych przez zamawiającego rachunków bankowych na 31.12. każdego roku.
 9. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2014
  Zamawiający: Gmina Brąszewice, Brąszewice
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2014
  1. Kwota kredytu: 750.000,00 zł
  2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.
  3. Karencja w spłacie kredytu min. do 31.03.2015 r.
  4. Środki z udzielnego kredytu zostaną postawione do dyspozycji (przelane na konto) jednorazowo.
  5. Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu poszczególnych transz.
  6. Udzielający kredytu jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny
  w następujący sposób:
  a) oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek, oraz stałej marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania (zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych)
  b) inne koszty lub korzyści zwiane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu.
  c) prowizję za uruchomienie kredytu udzielający kredytu zobowiązany jest skalkulować tak, aby obejmowała ona wszystkie prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu (należy przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową).
  d) spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bakowych. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu. O zmianie terminu spłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę
  w formie pisemnej.
  e) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach do ostatniego dnia każdego miesiąca. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stasuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca.
  7. Udzielający kredytu nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu.
  8. Do obliczania odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.
  9. Prawna forma zabezpieczenia kredytu - weksel In blanco. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie udzielającego kredytu informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.
  10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty projekt umowy kredytowej uwzględniający wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 10. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Burmistrz Wieruszowa, Wieruszów
  1. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2.Kwota kredytu: do 5 378 000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy i 00/100). 3.Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. 4.Karencja w spłacie kredytu do dnia 31.12.2015r. 5.Spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 31.03.2016r. 6.Środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji (przelane na wskazane konto) w transzach na żądanie lub jednorazowo. 7.Kwota kredytu 5 378 000,00 zł jest kwotą maksymalną. Zamawiający może zrezygnować z części kredytu, jednak nie więcej niż 30%.8.Prowizja za udzielenie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu poszczególnych transz. 9.Udzielający kredytu jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: 9.1) Oprocentowanie kredytu zmienne, płatne na koniec każdego kwartału, naliczane od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od faktycznego zadłużenia według stawki WIBOR(1M) obowiązującej w dniu ogłoszenia zamówienia tj daty ogłoszenia oraz stałej marży Wykonawcy. 9.2) Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. 9.3) Prowizja za uruchomienie kredytu udzielający kredytu zobowiązany jest skalkulować tak aby obejmowała ona wszystkie prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu (należy przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową). 9.4) Przy wcześniejszej spłacie kredytu odsetki zostaną naliczone tylko do dnia faktycznej spłaty kapitału. 9.5) Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych z likwidacją odsetek za okres wcześniejszej spłaty. 10.Udzielający kredyt nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu. 11.Do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalna ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 12.Prawna forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie udzielającego kredyt informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.13.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do ofert projekt umowy kredytowej uwzględniającej wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz był zgodny z ustawą PZP. Projekt umowy będzie stanowił załącznik do oferty przetargowej. Wybrany oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie 7 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy z Zamawiającym
 11. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 490 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie : Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo - cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3
  Zamawiający: Gmina Czastary, Czastary
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 490 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu
  na następujących warunkach:
  a) kwota kredytu: 490 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
  b) przeznaczenie kredytu: na zadanie : Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo - cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie III
  c) rodzaj kredytu: długoterminowy,
  d) termin uruchomienia: od dnia podpisania umowy
  e) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31grudnia 2024
  f) karencja w spłacie kapitału: 30.03.2015 r..
  g) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (weksel i deklaracja będą podpisane przez Wójta Gminy Czastary i kontrasygnowane przez Skarbnika),
  h) spłata kredytu (kapitału) w PLN w ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy przez okres ..10.... lat (40 rat); termin płatności pierwszej raty ...31.03.2015............. r., a ostatniej ..31.12.2024....r.
  - 2015 r.- 4 raty po 12 250,00 zł,
  - 2016 r. - 4 raty po 12 250,00 zł,
  - 2017 r. - 4 raty po 12 250,00 zł,
  - 2018 r. - 4 raty po 12 250,00 zł,
  - 2019 r. - 4 raty po 12 250,00 zł,
  - 2020 r. - 4 raty po 12 250,00 zł,
  - 2021 r. - 4 raty po 12 250,00 zł.
  - 2022 r. - 4 raty po 12 250,00 zł.
  - 2023 r. - 4 raty po 12 250,00 zł.
  - 2024 r. - 4 raty po 12 250,00 zł
  i) oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 1M z dnia podpisania umowy powiększoną o marżę Banku, przeliczane wg aktualnego kursu WIBOR
  j) odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie,
  k) w przypadku spłaty części lub całości kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty;
  l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji; nie będzie to powodować żadnych innych roszczeń Banku w stosunku do Zamawiającego;
  m) Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Bankowej zgodnej z przepisami Prawo Bankowe.
  n) wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane prowizje i opłaty:
  - przygotowawcze,
  - za sporządzanie aneksów,
  - za wcześniejszą spłatę kredytu,
  - od niewykorzystanej kwoty kredytu,
  - za prowadzenie rachunku kredytowego i pomocniczego.

  ł) Zamawiający zastrzega, że nie będzie wykonywał pracochłonnych analiz dla banku przed i po podpisaniu umowy, jeżeli Bank może pobrać dane niezbędne do przeprowadzenia tych analiz ze sprawozdań budżetowych lub finansowych Zamawiającego,

  m) Zamawiający nie wyrazi zgody na zapoznanie się z Regulaminem Kredytowania obowiązującym u Oferenta przed złożeniem ofert i nie zaakceptuje go po podpisaniu umowy. Zostanie podpisana umowa zawierającą postanowienia zawarte w SIWZ.
 12. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000 PLN(słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w budżecie gminy deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Ostrówek, Ostrówek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 PLN(słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w budżecie gminy deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przy czym : 1) okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r.(spłaty całkowitej) lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, 2) termin uruchomienia kredytu od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r. w transzach na podstawie dyspozycji pisemnej Zamawiającego z zachowaniem 7 - dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy, 3)zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową, 4) okres karencji w spłacie kapitału do 31.03.2019 r. Okresu karencji odsetek nie przewiduje się, 5) terminy spłat rat kapitałowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ, 6) spłaty odsetek dokonywane miesięcznie od dnia postawienia kredytu do dyspozycji w terminie do ostatniego dnia miesiąca, 7) Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji i opłat od udzielonego kredytu, 8) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone wg stopy WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększone o marżę banku, stałą w okresie kredytowania(obowiązywania umowy).Zmiana oprocentowania może nastąpić każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca, 9) koszty obsługi kredytu stanowiły będą wyłącznie odsetki od udzielonego kredytu, 10) prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi odbywać się będzie bez opłat i prowizji, 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 -dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o zamierzonej spłacie. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, 12) nie wyrażamy zgody o poddaniu się egzekucji jako dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu. Zamawiający udostępni niezbędne sprawozdania na stronie www.ostrowek.bip.gmina.pl (zakładka Skarbnik)
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 850000,00 ał na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w roku 2014
  Zamawiający: Gmina Skomlin, Skomlin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin na rok 2014, na następujących warunkach:
  Okres kredytowania ustala się na lata 2014 - 2021
  Karencja w spłacie należności głównej kredytu ustalona do dnia 30.01.2019r
  Spłata kapitału następować będzie w okresach miesięcznych ustalonych w harmonogramie, począwszy od dnia 31.01.2019r.; datę wymagalności rat kapitałowych ustala się na ostatni dzień miesiąca, którego rata dotyczy. Harmonogram spłat stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji. W przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty i odsetek kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym, po wyznaczonej dacie
  Dostępność środków ustala się na dzień 15.09.2014r. (Odsetki naliczane będą w tym okresie od faktycznego zadłużenia)
  Okres spłaty kredytu wynosi 8 lat (lata 2014 - 2021)
  Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej wysokości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
  Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części
  Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych oraz stałej marży wykonawcy.
  Dla ustalenia ceny kredytu należy oprzeć się o zmienną stopę procentową WIBOR 1M na dzień 10.07.2014r i marżę bankową.
  Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni.
  Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku.
  Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca za który zostały naliczone
  Prowizja będzie zapłacona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od całej kwoty kredytu.
  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank w ofercie
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 14. Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie: 2.272.500 PLN
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kępno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 2.272.500 PLN łącznie z kosztami z okresem spłaty do dnia 30 listopada 2024 roku.
  1 Oprocentowanie kredytu złotowego obrotowego, przy którym odsetki płatne są kwartalnie, a kapitał w 8 ratach płatnych do końca miesiąca listopada każdego roku w kwocie:
  2017 rok - 50.000 zł
  2018 rok - 10.000 zł
  2019 rok - 300.000 zł
  2020 rok - 300.000 zł
  2021 rok - 350.000 zł
  2022 rok - 500.000 zł
  2023 rok - 600.000 zł
  2024 rok - 162.500 zł
  PLN WIBOR - 1M w wysokości 2,60% + marża % wskazana stawka WIBOR - 1M służy jedynie do wyliczenia wartości oferty
  2 Zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez Skarbnika.
  3 Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
  4 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty.
  5 Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami prowizjami niż odsetki od kredytu.
  6 Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  7 Kredyt zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wypłata nastąpi w całości lub w częściach, nie później niż następnego dnia roboczego od przedstawienia pisemnego wniosku.
  8 Ostateczny termin wykorzystania kredytu - 31 grudzień 2013 r.
  9 Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża Banku. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, z zastrzeżeniem, iż:
  a w pierwszym okresie obrachunkowym - na podstawie notowania stawki WIBOR 1M przed dniem uruchomienia kredytu,
  b kolejny okres obrachunkowy będzie ustalony na podstawie notowania stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
  c w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M w danym dniu, stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M.
  10 Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w okresach kwartalnych, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. Kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy liczony jest do dnia poprzedzającego termin spłaty ostatniej raty kredytu i odsetki płatne są do dnia 30 listopada 2022 r.
  11 Odsetki płatne będą na podstawie pisemnej informacji otrzymanej z banku do 15 piętnastego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego.
  12 Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku 365/366.
  13 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  14 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonywania zamówienia podwykonawcom.
 15. Udzielenie Gminie i Miastu Pajęczno kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina i Miasto Pajęczno, Pajęczno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Przewidywany harmonogram spłat kapitału kredytu: 1. 2015-06-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 2. 2016-06-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 3. 2017-06-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 4. 2018-06-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 5. 2019-03-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 6. 2019-06-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 7. 2019-09-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 8. 2019-12-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 9. 2020-03-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 10. 2020-06-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 11. 2020-09-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 12. 2020-12-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 13. 2021-01-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 14. 2021-02-28 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 15. 2021-03-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 16. 2021-04-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 17. 2021-05-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 18. 2021-06-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 19. 2021-07-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 20. 2021-08-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 21. 2021-09-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 22. 2021-10-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 23. 2021-11-30 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych 24 2021-12-31 Rata Kapitałowa 50.000,00 złotych Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M i dodatnią lub ujemną marżę banku. Stawka WIBOR 1M będzie liczona jako średnio miesięczna z miesiąca poprzedzającego okres naliczenia odsetek Przewidywany okres karencji w spłacie kredytu do terminu spłaty pierwszej raty kapitału. Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
 16. Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 350 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Łubnice, Łubnice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 350 000,00 PLN.
  3.2. Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na następujących warunkach:
  1)kwota kredytu w wysokości 1 350 000,00 PLN;
  2)okres uruchomienia kredytu: środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji w terminie do dnia 27 grudnia 2013roku;
  3)okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30 września 2024r. (zakończenie spłaty);
  4)okres obrachunkowy: kwartał roku kalendarzowego;
  5)spłata kredytu następować będzie w terminach określonych w harmonogramie spłaty kredytu i odsetek - zał. nr 5 do SIWZ;
  6)karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 31 marca 2018 roku;
  7)karencja w spłacie odsetek kredytu do dnia 31 marca 2014 roku;
  8)Odsetki kredytu zmienne naliczane od dnia uruchomienia kredytu. Spłata odsetek i rat kapitałowych następować będzie kwartalnie;
  9)Oprocentowanie kredytu zmienne będzie wyrażone w relacji do obowiązującego WIBOR 3M i marży banku; WIBOR 3M notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczane będą odsetki. Marża banku będzie stała i nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia;
  10) Oprocentowanie kredytu określone w ofercie obowiązuje w pierwszym okresie rozliczeniowym;
  11)Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu kredytu;
  12)Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób:
  - oprocentowanie kredytu zmienne wyrażone w relacji do WIBOR 3M (przyjętego na dzień 12 grudnia 2013 roku - tj. 2,65 %). Inne koszty; lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu;
  - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. od 1 350 000,00PLN. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu oraz przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową;
  13)Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych
  14)zastrzega się możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny, w przypadku nie wykorzystania części kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami
  15)oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową - WIBOR 3M
  16)do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach
  17)zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
  18)bank informuje kredytobiorcę o wysokości oprocentowania i wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym na piśmie na 7 dni przed terminem płatności
  19)informuje się, że gmina Łubnice nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń majątkowych na zasadach określonych prawem cywilnym.
 17. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Galewice, Galewice
  1.1. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań CPV - 66.11.30.00-5 1.2. Kwota kredytu: 1.500.000 PLN. 1.3. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - 15-10-2013 r. - 1.500.000 PLN. 1.4. Okres kredytowania ( wymagany ) 30 grudnia 2024 r. 1.5. Zabezpieczenie umowy kredytowej w formie weksla in blanco. 1.6. Spłata kredytu następować będzie w 28- ratach kwartalnych: Pierwsza rata w wysokości 50.000 zł i kolejne 25 rat w równych kwotach po 50.000 zł każda płatne do ostatniego dnia m-ca kończącego każdy kwartał począwszy od 31.03.2018 r. Kolejne raty tj. 27 i 28 w równych kwotach po 100.000 zł każda płatne do ostatniego dnia m-ca kończącego każdy kwartał ( ostatnia płatność 30.12.2024 r.). 1.7. Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową. 1.8. Nie będą pobierane: a) opłaty i prowizje bankowe od: - salda niewykorzystanej części kredytu, - operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty. 1.9. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych - okresy odsetkowe. Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 30 marca 2018 r. 1.10. Zamawiający wykorzystywać będzie kredyt bezgotówkowo. Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek bieżący Zamawiającego prowadzony w RBS Lututów Oddział w Galewicach, nr rachunku: 21 9256 0004 5500 0257 2000 0020.
 18. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1.384.200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Wielgomłyny, Wielgomłyny
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 1.384.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 19. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2013.
  Zamawiający: Gmina Brąszewice, Brąszewice
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2013 1. Kwota kredytu: 1.969.762,00 zł 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 3. Karencja w spłacie kredytu: do dnia 30.09.2014 r. 4. Środki z udzielnego kredytu zostaną postawione do dyspozycji (przelane na konto) w transzach na żądanie lub jednorazowo. 5. Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu poszczególnych transz. 6. Udzielający kredytu jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: a) oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek, oraz stałej marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania (zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych) b) inne koszty lub korzyści zwiane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. c) prowizję za uruchomienie kredytu udzielający kredytu zobowiązany jest skalkulować tak, aby obejmowała ona wszystkie prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu (należy przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową). d) spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bakowych. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu. O zmianie terminu spłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. e) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach do ostatniego dnia każdego miesiąca. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stasuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. 7. Udzielający kredytu nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu. 8. Do obliczania odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 9. Prawna forma zabezpieczenia kredytu - weksel In blanco. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie udzielającego kredytu informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty projekt umowy kredytowej uwzględniający wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 20. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew
  Zamawiający: Gmina Złoczew, Złoczew
  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew w kwocie 3 223 280,64 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów złotowych publikowaną w serwisie informacyjnym Reuters. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
  Planowany okres spłaty kredytu do dnia 31.12.2018 roku
  Spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 31 stycznia 2015 roku i będzie się odbywać w następujących ratach: od stycznia 2015 do listopada 2015 po 36 434,00 zł miesięcznie, w grudniu 2015 r. 36 442,00 zł, od stycznia do listopada 2016 roku raty miesięczne w wysokości 53 100,00 zł, w grudniu 2016 roku 53 100,64 zł Od 2017 roku w kolejnych 24 ratach spłata będzie następować w równych ratach miesięcznych w wysokości 89 536,00 zł
  Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach do ostatniego dnia każdego miesiąca. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy.
  Czyli np. odsetki od 1-go sierpnia - Wibor 1M - 31 lipca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
  Karencja w spłacie kredytu do 30 stycznia 2015 r., w spłacie odsetek do 30 stycznia 2014 r.
  Wcześniejsza spłata części lub całości kapitału następować będzie bez dodatkowych opłat, prowizji i innych podobnych świadczeń.
  Zamawiający zastrzega możliwość późniejszej spłaty części lub całości kapitału. Późniejsza spłata części lub całości kapitału spowoduje odpowiednie zwiększenie wysokości rat odsetkowych.
 21. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomli w 2013 roku
  Zamawiający: Gmina Skomlin, Skomlin
 22. Zaciagnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł. słownie osiemset tysięcy złotych 00/100
  Zamawiający: Gmina Lututów, Lututów
 23. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Burmistrz Wieruszowa, Wieruszów
 24. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Wieluńskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń
 25. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2011
  Zamawiający: Gmina Brąszewice, Brąszewice
 26. Przetarg na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
  Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Grabów
 27. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.707.701,00 zł z przeznaczeniem na sfinanowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Powiat Wieruszowski, Wieruszów
 28. Udzielenie kredytu bankowego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń
 29. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2190704.20 zł
  Zamawiający: Gmina Złoczew, Złoczew