Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Jadwiga Marianna

w KRS

Jadwiga Marianna Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Drugie imię:Marianna
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Płock (Mazowieckie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamowicz Daniela, Bąk Grzegorz, Banasiak Stanisław, Baranowska Elżbieta, Bedyk Jerzy, Bedyk Leszek Józef, Bornińska Anna, Chrzanowski Andrzej, Ciarcińska Grażyna, Ciastek Wiesława Marianna, Cichowska Katarzyna, Cybulski Lesław, Dolińska Jadwiga, Dolińska Jadwiga, Drążkiewicz Alina Elżbieta, Durmaj Jan Jerzy, Durmaj Janina Kazimiera, Garwacki Jerzy Waldemar, Gontarek Janina, Góralczyk Bożena, Gutowski Jarosław, Guzanek Aneta, Guzanek Bożenna Józefa, Kiełbasa Jadwiga Janina, Kopacz Tomasz, Kopeć Emilia Janina, Kraśniewski Jerzy Ryszard, Królikowska Danuta, Krupińska Irena Elżbieta, Kubiak Barbara Alina, Leonarcik Jerzy Henryk, Leśniewski Andrzej Jarosław, Markuszewski Józef Wojciech, Michalski Józef Benedykt, Nowacki Włodzimierz, Oliwkowska Elżbieta, Orlińska Krystyna, Peda Ryszard, Pessel Sławomir, Pietrzak Jarosław, Pietrzak Marek, Pietrzak Marianna Wiesława, Popławski Czesław, Ratkowski Henryk Piotr, Rozkosz Józef Jerzy, Różycka Ewa, Rzewnicka Zofia, Siwanowicz Witold, Siwiec Adam Władysław, Stawicka Maria, Świgońska Elżbieta, Syroczyńska Krystyna, Szuliński Piotr, Szymańska Irena, Wereszczaka Monika, Wiśniewska Mieczysława, Wróbel Marianna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuniewska Wiesława Franciszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Mazowsze W Płocku, Płock − KRS 0000115961
 2. Euromont Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000745380
 3. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionych i Ich Rodzinom Filadelfia, Drobin − KRS 0000412844
 4. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału W Płocku, Płock − KRS 0000161803
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Bielsku, Bielsk − KRS 0000205240
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Miszewku Strzałkowskim, Miszewko Strzałkowskie − KRS 0000166510
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Rogotwórsku, Rogotwórsk − KRS 0000182591
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Staropolu, Staropól − KRS 0000196863
 9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000196210
 10. Spółdzielnia Techniczno Usługowa Im.wincentego Witosa W Płocku, Płock − KRS 0000101040
 11. Stowarzyszenie Macierz Płocka, Plock − KRS 0000198915
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej, Słupno − KRS 0000220185
 13. Stu Płock Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000341765

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pacynie, Pacyna − KRS 0000063159
 2. Bioekspert Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000144605
 3. Cktis S.A., Płock − KRS 0000455894
 4. Fundusz Kapitałowy Płockiego Klastra Towarowego - Spółdzielnia, Płock − KRS 0000574721
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pacynie, Pacyna − KRS 0000096628
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Słupnie Z/s W Płocku, Płock − KRS 0000092352
 7. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 8. Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Parzniew − KRS 0000172996
 9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Sannikach, Sanniki − KRS 0000196805
 10. Płockie Zakłady Drobiarskie Sadrob S.A., Płock − KRS 0000091969
 11. Przedsiębiorstwo Remontowo-budowlane Wist-bud A.i W.lewandowscy Sp. J., Proboszczewice Nowe − KRS 0000015251
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani W Płocku, Płock − KRS 0000050313
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Sannikach, Sanniki − KRS 0000206722
 14. Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska Witamina-w Likwidacji, Płock − KRS 0000030911
 15. Spółdzielnia Usług Rolniczo-technicznych W Zawidzu, Zawidz Kościelny − KRS 0000136741
 16. Spółdzielnia Usługowo-handlowa Sanrol W Sannikach, Sanniki − KRS 0000137580
 17. Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych, Łęg Kościelny − KRS 0000172429

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej drogi gminnej Sękowo-Niszczyce-Pieńki - na łączną wysokość kredytu 1.223.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w roku 2009, nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gminy Bielsk w roku 2009, w wysokości 1.223.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa istniejącej drogi gminnej Sękowo-Niszczyce-Pieńki - co stanowi łączną wysokość kredytu 1.223.000 zł. na następujących warunkach:
  1. Okres kredytowania: od 01.05.2009r. do 30.09.2019r.
  2. Wykorzystanie kredytu będzie następowało transzami według potrzeb.
  3. Termin spłaty kredytu odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału licząc od 31.03.2010r.
  4. Termin spłaty odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca licząc od 31.05.2009r.
  5. Karencja w spłacie kredytu: max 12 m-cy
  6. Rodzaj oprocentowania: zmienne
  7. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża bankowa.
  8. Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
  9. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco
 2. Udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej drogi gminnej w m.Szewce - na łączną wysokość kredytu 1.220.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2009 i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w roku 2009, nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gminy Bielsk w roku 2009, w wysokości 1.220.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa istniejącej drogi gminnej w m. Szewce- co stanowi łączną wysokość kredytu 1.220.000 zł. na następujących warunkach:
  1. Okres kredytowania: od 01.05.2009r. do 30.09.2019r.
  2. Wykorzystanie kredytu będzie następowało transzami według potrzeb.
  3. Termin spłaty kredytu odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału licząc od 31.03.2010r.
  4. Termin spłaty odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca licząc od 31.05.2009r.
  5. Karencja w spłacie kredytu: max 12 m-cy
  6. Rodzaj oprocentowania: zmienne
  7. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża bankowa.
  8. Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
  9. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco
 3. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach - etap I.
  Zamawiający: Gmina Sanniki, Sanniki
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy w kwocie 691 031,00 zł dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach - etap I.
  Kredyt realizowany będzie w 3 transzach od 5 maja 2009 r. do 5 lipca 2009 r.
  I transza w kwocie 200 000,00 zł - do 05. 05. 2009 r.
  II transza w kwocie 200 000,00 zł - do 05. 06. 2009 r.
  III transza w kwocie 291 031,00 zł - do 05. 07. 2009 r.
  Okres kredytowania 8 lat (2009 r. - 2016 r.).
  Kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych od 2010 r. Pierwsza rata w kwocie 24 698,00 zł płatna do 31. 03. 2010 r., następne 27 rat każda po 24 679,00 zł płatne na koniec każdego kwartału. Odsetki natomiast spłacane będą kwartalnie od czerwca 2009 r. do grudnia 2016 r. Oprocentowanie kredytu według stopy WIBOR 3M na dzień 02. 04. 2009 r. powiększone
  o marżę banku.
  Odsetki spłacane bez karencji w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału.
  Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco kredytobiorcy.
  Poza kwotami określonymi w ofercie Bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji.