Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Jan

w KRS

Jan Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:22 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ambrosewicz Iwona Teresa, Aszenbrener Włosek Renata Barbara, Bil Małgorzata Anna, Filipek Andrzej Bohdan, Goliński Józef, Iwaniuk Dzionisława Ewa, Jendrzejczak Elżbieta, Kaczor Patrycja Dominika, Kubiak Mikołaj, Linka Aniela Krystyna, Naliński Stefan Kazimierz, Plus Elżbieta Genowefa, Polonis Grażyna Teresa, Poronis Krystyna Irena, Rawska Danuta, Rybacki Zenon, Żabicki Leszek Czesław, Zdrojewski Marek, Łozowska Wioleta, Łozowski Leszek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abekz Hol-pol Sp. Z O.O., Nowa Iwiczna − KRS 0000070595
 2. P&k Company Sp. Z O.O., Warzymice − KRS 0000770042
 3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego Flesz, Nowogard − KRS 0000355053
 4. Zachodniopomorski Związek Tańca Sportowego, Szczecin − KRS 0000255289
 5. Zakłady Usługowo-produkcyjno-handlowe Pomorze Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000019350

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Kolejówki Przy Zespole Szkół Nr 4 Im. Armii Krajowej W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000208414
 2. Stowarzyszenie Wytrawnego Piwosza, Szczecin − KRS 0000154015
 3. Wars S.A., Warszawa − KRS 0000029621

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Usługi sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych budynków Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
  Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych budynków Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Koszalinie i Kamieniu Pomorskim.
  2. Wykaz jednostek, zakres oraz opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne zadania, został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ.
  3. Zamówienie podzielono na 2 części .
 2. Usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Szczecin
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektów o łącznej powierzchni 8 076,59 m² (w tym 929,22 m² powierzchnia pomieszczeń technicznych, sprzątanych z częstotliwością raz na dwa miesiące) oraz na terenach zewnętrznych przylegających do obiektów będących w eksploatacji Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych 18 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, w tym na terenach utwardzonych o łącznej powierzchni 4 223,88 m² i na terenach zielonych o łącznej powierzchni 4 000,55 m². 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy na realizację przedmiotu zamówienia. 3.Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na dwie części zwane w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „zadaniami”. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na dowolną liczbę wybranych części. 4.Zestawienie objętych usługą powierzchni przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości w zakresie poszczególnych części zamówienia w każdym obiekcie Zamawiającego wraz z ilością wybranych elementów wyposażenia oraz przeciętną liczbą zatrudnionych pracowników określono w załączniku nr 1 do Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ. 5.Część I zamówienia – obejmuje świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego oraz na terenach zewnętrznych przyległych do obiektów: - łączna powierzchnia wewnątrz obiektu wynosi 2 048,57 m² (w tym 51,50 m² powierzchnia pomieszczeń technicznych, sprzątanych z częstotliwością raz na dwa miesiące) - łączna powierzchnia terenów zewnętrznych przyległych do obiektu: w tym terenów utwardzonych (chodniki, parkingi, droga dojazdowa) wynosi 909,85 m² i terenów zielonych (trawniki, klomby) wynosi 835,00 m². 1)Szczegółowy zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwość ich wykonywania przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z wykazem środków czystości i artykułów higienicznych określono w załączniku nr 2 do umowy sporządzonej wg projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.1 do SIWZ i obejmuje: a)utrzymanie porządku i czystości wewnątrz obiektu w tym sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, pomieszczeń technicznych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, b)utrzymanie porządku i czystości na terenach utwardzonych (chodnikach, parkingach, drodze dojazdowej) przyległych do obiektu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego, c)utrzymanie terenów zielonych przyległych do obiektu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego. 2)Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w dni robocze dla Zamawiającego od godz. 15:00 do godz. 20:30.Za wyjątkiem pomieszczeń technicznych (w tym serwerownie, magazynki, podręczne magazyny akt,archiwum zakładowe) które sprzątane będą w dni robocze, w obecności uprawnionych pracowników Zamawiającego, z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące w godzinach od 13:00 do 15:30. Wykonywanie czynności dotyczących utrzymania porządku i czystości na zewnątrz obiektów odbywać się będzie w każdym czasie, za wiedzą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że usuwanie śniegu, lodu, śliskości następować będzie bez konieczności zgłoszenia, niezwłocznie po wystąpieniu tych zdarzeń i trwać będzie do usunięcia śniegu, lodu lub śliskości. 3) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1, zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz posiadania ubezpieczenia ww. zakresie przez cały okres obowiązywania umowy, na sumę ubezpieczenie nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) dla jednej i wszystkich szkód, 4)Dokładne postanowienia regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w umowie sporządzonej wg projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8.1 do SIWZ. 6.Część II zamówienia – obejmuje świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektów/lokali 18 Biur Powiatowych Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego oraz na terenach zewnętrznych przyległych do obiektów na terenie województwa zachodniopomorskiego: - łączna powierzchnia wewnątrz obiektów Biur Powiatowych wynosi 6 028,02 m² (w tym 877,72 m² powierzchnia pomieszczeń technicznych, sprzątanych z częstotliwością raz na dwa miesiące) - łączna powierzchnia terenów zewnętrznych przyległych do lokali/obiektów Biur Powiatowych: w tym terenów utwardzonych (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe) wynosi 3 314,03 m² i terenów zielonych (trawniki, klomby) wynosi 3 165,55 m². 1)Szczegółowy zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwość ich wykonywania przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z wykazem środków czystości i artykułów higienicznych określono w załączniku nr 2 do umowy sporządzonej wg projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.2 do SIWZ i obejmuje: a)utrzymanie porządku i czystości wewnątrz lokali/obiektów biur powiatowych w tym sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, pomieszczeń technicznych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, b)utrzymanie porządku i czystości na terenach utwardzonych (chodnikach, parkingach, drogach dojazdowych) przyległych do lokali/obiektów Zamawiającego (nie dotyczy lokalizacji: Biura Powiatu Kołobrzeskiego, Koszalińskiego) c)utrzymanie terenów zielonych przyległych do obiektów Zamawiającego (nie dotyczy lokalizacji Biura Powiatu: Białogardzkiego, Gryfickiego, Gryfińskiego, Kamieńskiego, Kołobrzeskiego, Koszalińskiego, Pyrzyckiego, Sławieńskiego, Świdwińskiego). 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w Biurach Powiatowych w dni robocze dla Zamawiającego od godz. 7:00 do godz. 15:30 z uwzględnieniem ustaleń z Kierownikiem danego Biura Powiatowego. Za wyjątkiem pomieszczeń technicznych (w tym serwerownie, magazynki, składnice akt, podręczne magazyny akt, kotłownie) które sprzątane będą w dni robocze, w obecności uprawnionych pracowników Zamawiającego, z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące. Wykonywanie czynności dotyczących utrzymania porządku i czystości na zewnątrz obiektów odbywać się będzie w każdym czasie, za wiedzą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że usuwanie śniegu, lodu, śliskości następować będzie bez konieczności zgłoszenia, niezwłocznie po wystąpieniu tych zdarzeń i trwać będzie do usunięcia śniegu, lodu lub śliskości. 3) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2, zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz posiadania ubezpieczenia ww. zakresie przez cały okres obowiązywania umowy, na sumę ubezpieczenie nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) dla jednej i wszystkich szkód, 4) Dokładne postanowienia regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w umowie sporządzonej wg projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8.2 do SIWZ.
 3. Usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektów o łącznej powierzchni 8 076,59 m² (w tym 929,22 m² powierzchnia pomieszczeń technicznych, sprzątanych z częstotliwością raz na dwa miesiące) oraz na terenach zewnętrznych przylegających do obiektów będących w eksploatacji Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych 18 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, w tym na terenach utwardzonych o łącznej powierzchni 4 781,53 m² i na terenach zielonych o łącznej powierzchni 4 000,55 m². 2.Zestawienie objętych usługą powierzchni przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości w poszczególnych obiektach Zamawiającego wraz z ilością wybranych elementów wyposażenia (ilość dozowników)oraz przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników określono w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej, jako SIWZ. 3.Szczegółowy zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwość ich wykonywania przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z wykazem środków czystości i artykułów higienicznych określono w załączniku nr 2 do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ i obejmuje: 3.1.Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz lokali/obiektów w tym sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, pomieszczeń technicznych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych. 3.2.Utrzymanie porządku i czystości na terenach utwardzonych (chodnikach, parkingach, drogach dojazdowych) przyległych do lokali/obiektów Zamawiającego (nie dotyczy lokalizacji: Biura Powiatu Kołobrzeskiego, Koszalińskiego) 3.3.Utrzymanie teren zielonych przyległych do obiektów Zamawiającego (nie dotyczy lokalizacji Biura Powiatu: Białogardzkiego, Gryfickiego, Gryfińskiego, Kamieńskiego, Kołobrzeskiego, Koszalińskiego, Pyrzyckiego, Sławieńskiego, Świdwińskiego). 4.Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób sprzątających i nadzorujących (koordynujące i wykonujące bieżącą kontrolę właściwego wykonywania usług) z uwzględnieniem utrzymywania terenów zewnętrznych, sprawnie działających urządzeń i narzędzi niezbędnych do świadczenia usługi w tym odpowiedniej ilości środków czystości i materiałów eksploatacyjnych. 5.Wykonawca będzie świadczył usługę zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska przy użyciu własnych środków czystości, urządzeń technicznych, narzędzi, oraz artykułów higienicznych dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami prawa, przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wewnątrz obiektów Zamawiającego w dni robocze dla Zamawiającego w godz.: w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego od 15:00 do 20:30, w Biurach Powiatowych w godzinach 7.00-15.30 -z uwzględnieniem ustaleń z Kierownikiem danego Biura Powiatowego, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych (w tym zrzutnia akt w Mirosławcu, serwerownia, magazynki, składnice akt, podręczne magazyny akt, archiwum zakładowe, kotłownie) które sprzątane będą w dni robocze, w obecności uprawnionych pracowników Zamawiającego, z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące w godzinach od 13:00 do 15:30. Wykonywanie czynności dotyczących utrzymania porządku i czystości na zewnątrz obiektów odbywać się będzie w każdym czasie, za wiedzą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że usuwanie śniegu, lodu, śliskości następować będzie bez konieczności zgłoszenia, niezwłocznie po wystąpieniu tych zdarzeń i trwać będzie do usunięcia śniegu, lodu lub śliskości. 7.Dokładne postanowienia regulujące przedmiot zamówienia zawarte są w umowie sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
 4. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach, wokół budynków oraz na gruntach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) Zadanie 1.
  Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w nieruchomościach (wewnątrz i na zewnątrz) Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, zlokalizowanych w m:
  Część I: Stargard Szczeciński
  Część II: Koszalin,
  Część III: Szczecin,
  Część IV: Świnoujście,
  Część V: Nadarzyce, Wałcz, Mirosławiec, Oleszno,
  Część VI: Kołobrzeg,
  Część VII: Świdwin
  Adresy nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wymienione są w załączniku nr 7 do SIWZ
  2) Zadanie 2.
  Usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości, zlecane do realizacji według bieżących potrzeb Zamawiającego, na terenach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Szczecinie, zlokalizowanych w miejscowościach:
  Część I: Stargard Szczeciński, Goleniów, Choszczno
  Część II: Koszalin, Rosnowo
  Część III: Szczecin,
  Część IV: Świnoujście, Dziwnów, Kołczewo
  Część V: Nadarzyce, Wałcz, Mirosławiec, Cybowo, Szczecinek, Złocieniec, Oleszno, Głębokie,
  Część VI: Kołobrzeg, Mrzeżyno, Gryfice, Jaromin
  Część VII: Świdwin
 5. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie - Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście o łącznej powierzchni 11.948,19 m2
 6. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach, wokół budynków oraz na gruntach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Świnoujściu, Dziwnowie i Kołczewie
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) Zadanie 1.
  Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w nieruchomościach (wewnątrz i na zewnątrz) Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, zlokalizowanych w Świnoujściu.
  2) Zadanie 2.
  Usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości, zlecane do realizacji według bieżących potrzeb Zamawiającego, na terenach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Szczecinie, zlokalizowanych w miejscowościach: Świnoujście, Dziwnów, Kołczewo.
 7. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz terenach przyległych.
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz na terenach przyległych.
  Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie - Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście o łącznej powierzchni 11.948,19 m kw.
 8. Usługa sprzątania powierzchni biurowych, holi, klatek schodowych i sanitariatów oraz sprzątanie, konserwacja zieleni i odśnieżanie terenu zewnętrznego obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D, w okresie 29 miesięcy tj. od 01.08.2013 r. do 31.12.2015 r
  Zamawiający: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania powierzchni biurowych, holi, klatek schodowych i sanitariatów oraz sprzątanie, konserwacja zieleni i odśnieżanie terenu zewnętrznego obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D, w okresie 29 miesięcy tj. od 01.08.2013 r. do 31.12.2015 r
 9. sprzatanie pomieszczeń biurowych, służbowych oraz mycie gablot na stacji Słupsk i Tczew
  Zamawiający: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni, Gdynia
  Sprzatanie pomieszczeń na stacji Słupsk i Tczew oraz mycie gablot informacyjnych na stacji Słupsk i Tczew. zamówienie stanowi dwa zadania : zadanie nr 1- prace porządkowe w pomieszczeniach biurowych, służbowych na stacji Słupsk o pow. łacznej 472,02 m2, mycie dwóch gablot o pow. 15,84 m2, mycie okien w sprzatanych pomieszczeniach o pow. 244,64 m2; zadanie nr 2 - prace porządkowe w pomieszczeniach biurowych, służbowych na stacji Tczew o pow. łacznej 389,10 m2, mycie 23 gablot o pow. 17,48 m2, mycie okien w sprzatanych pomieszczeniach o pow. 52,89m2;
 10. Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach należących do OReg WAM Szczecin
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest ciągłe i powtarzające się świadczenie usług polegające na utrzymaniu porządku i czystości w nieruchomościach OReg WAM w Szczecinie w miejscowościach: Mirosławiec, Oleszno, Nadarzyce, Choszczno, Stargard Szczeciński, Koszalin, Szczecin, Świnoujście, Wałcz.
 11. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz na terenach przyległych
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz terenów przyległych.

  2. Zakres zamówienia obejmuje:

  2.1 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie - Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście o łącznej powierzchni 11.948,19 m2 w tym:

  I. Budynek Czerwonego Ratusza Pl. Batorego 4; 70-207 Szczecin

  A - powierzchnia sprzątana w budynku 9.328,81 m2 ,w tym:

  a) powierzchnia typu terakota - 2748,75 m2
  b) powierzchnia typu parkiet - 2300,29 m2
  c) powierzchnia wykładzin dywanowych - 312,02 m2
  d) powierzchnia lastriko - 3847,25 m2
  e) powierzchnia ścian typu lamperia - 17 m2
  f) powierzchnia ścian z płytek glazurowanych - 92,66 m2
  g) powierzchnia okien - 747,16 m2
  h) powierzchnia typu panele - 109,50 m2
  i) powierzchnia typu Linoleum PCV - 11 m2
  j) teren przyległy - 2366,02 m2 w tym:

  B - powierzchnia terenu zielonego - brak
  C- powierzchnia terenu utwardzonego - 2366,02 m2


  II. Budynek Kapitanatu Portu Szczecin ul. Jana z Kolna 9; 71- 603 Szczecin

  A - powierzchnia sprzątana w budynku 1637,57 m2, w tym:

  a) powierzchnia typu terakota - 390,27 m2
  b) powierzchnia typu parkiet - 273,30 m2
  c) powierzchnia wykładzin dywanowych - 530,00 m2
  d) powierzchnia ścian z płytek glazurowanych - 166,89 m2
  e) powierzchnia okien - 389,88 m2
  f) powierzchnia typu Linoleum PCV - 444 m2
  g) teren przyległy - 7201 m2 w tym:

  B - powierzchnia terenu zielonego - ok. 3439 m2
  C- powierzchnia terenu utwardzonego - ok. 3762 m2


  III. Budynek Kapitanatu Portu Świnoujście ul. Wybrzeże Władysława IV 7; 72-600 Świnoujście;

  A- powierzchnia sprzątana w budynku 981,81 m2, w tym:

  a) powierzchnia typu terakota - 279,13 m2
  b) powierzchnia typu parkiet - 651,80 m2
  c) powierzchnia granitowa - 50,88 m2
  d) powierzchnia ścian typu lamperia - 136,59 m2
  e) powierzchnia typu tynk Marmorino - 187,06 m2
  f) powierzchnia okien - 147,87 m2
  g) teren przyległy - 2541m2
  w tym:

  B - powierzchnia terenu zielonego - 1330,36 m2
  C- powierzchnia terenu utwardzonego - 1210,64 m2
 12. sprzatanie pomieszczeń biurowych, służbowych oraz mycie gablot na stacji Słupsk i Tczew
  Zamawiający: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni, Gdynia
  sprzatanie pomieszczeń biurowych, służbowych z podziałem na dwa zadania : zadanie nr 1 - sprzatanie pomieszczeń na stacji Słupsk o łącznej powierzchni 472,02 m2, mycie okien o pow. 244,64 m2 oraz mycie gablot o pow. 15,84 m2;
  zadanie nr 2 - sprzatanie pomieszczeń biurowych i służbowych na stacji Tczew o łącznej pow. 389,10 m2, mycie okien o pow. 52,89 m2 oraz gablot o pow. 25,23 m2.
 13. Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku i terenu zewnętrznego
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Słupsku, Słupsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku o pow. 5.876 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 400 m2 w okresie od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący utrzymania czystości w budynkach zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby osób sprzątających, sprawnie działających urządzeń i narzędzi niezbędnych do realizacji usługi, odpowiedniej ilości wyłącznie atestowanych środków czystości.
  Usługa powinna być wykonana zgodnie z przepisami sanitarnymi, tak, aby użyte w celach czyszczących substancje i preparaty nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia człowieka i środowiska, tzn. w szczególności odpowiadały wymogom ustawy z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 ze zm.)
  Teren zewnętrzny, tj. chodniki o pow. 400 m2 powinny być sprzątane codziennie w godzinach rannych do godziny 7.30, a w okresie zimowym również odśnieżane i posypywane piaskiem.
 14. Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych należących do OReg WAM w Szczecinie w miejscowości Świnoujście- na oddzielne zlecenia Zamawiającego
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych należących do OReg WAM w Szczecinie w miejscowości Świnoujście - na oddzielne zlecenia Zamawiającego
  2. Zakres usług przewidzianych do wykonania obejmuje:
  1) Tereny zielone niezabudowane - zbieranie wszelkiego rodzaju śmieci, zagrabianie liści, wywożenie zebranych śmieci na składowisko,
  2) Tereny utwardzone - zbieranie wszelkiego rodzaju śmieci, zamiatanie, wywożenie zebranych śmieci na składowisko,
  3) Koszenie trawy - koszenie, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy na składowisko,
  4) Odśnieżenie chodników w okresie zimowym - usuwanie śniegu z chodników, posypanie piaskiem.
  3. Usługi wymienione w pkt. 2 będą zlecane w ramach umowy w miarę potrzeb Zamawiającego, na osobno udzielane zlecenia.
 15. Sprzątanie w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2011-2012
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2011-2012. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.
 16. Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Filii WUP w Koszalinie
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Filii WUP w Koszalinie w podziale na dwie części. Przez sprzątanie rozumie się odkurzanie, zamiatanie, zmywanie podłóg i schodów, ścieranie kurzu z mebli i parapetów, górnych powierzchni regałów, konserwację mebli drewnianych, utrzymywanie w należytej czystości wszystkich drzwi wewnętrznych, usuwanie pajęczyn, odkurzanie i zmywanie kaloryferów, mycie luster, drzwi wraz z ościeżnicami i klamkami, opróżnianie koszy na śmieci, popielnic oraz pojemników niszczarek i wynoszenie śmieci do kontenera znajdującego się poza budynkiem, utrzymywanie w nienagannej czystości urządzeń sanitarnych wraz z ich dezynfekcją, mycie ścian wyłożonych glazurą. Powyższe czynności powinny być wykonane przy użyciu środków dobrej jakości, przeznaczonych do czyszczenia danej powierzchni, nie niszczących jej, zapewniających spodziewany efekt, nie zostawiających smug; środki dezynfekujące i zapachowe nie mogą charakteryzować się drażniącym zapachem.
 17. sprzątanie pomieszczeń biurowych, służbowych oraz mycie gablot informacyjnych na stacji Słupsk, Tczew
  Zamawiający: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni, Gdynia
  zamówienie stanowi dwa zadania :
  zadanie nr 1 - sprzątanie pomieszczeń w budynku dworca ul. Kołłątaja 32 o pow. 74 m2; sprzątanie pomieszczeń w PRSW ul. grunwaldzka 17 o pow. 472,02 m2; mycie dwóch gablot o pow. 15,84 m2; mycie okien o pow. 251,42 m2 ;
  zadanie nr 2 - sprzątanie pomieszczeń na stacji Tczew o pow. 414,41 m2; mycie 44 gablot o pow. 33,64 m2; mycie okien o pow. 56,15 m2.
 18. Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych przynależnych do biur OReg WAM w Szczecinie, mieszczących się przy ul. Narutowicza 17C, Potulickiej 2 i Sowińskiego 24 w Szczecinie
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania porządku i czystości terenów zewnętrznych
  przynależnych do biur OReg WAM w Szczecinie mieszczących się przy ul. Narutowicza 17C, Potulickiej
  2 i Sowińskiego 24 w Szczecinie
 19. Usługi sprzątania w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzatania pomieszczeń w budynkach Sądu Okregowego w Słupsku o łącznej powierzchni 6.340m2 oraz terenu na zewnatrz budynków o łącznej powierzchni 400m2 w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
 20. -Usługi na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie obejmujące - utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz urządzeń w czterokondygnacyjnym budynku administracyjnym, użytkowanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie przy ul. Drzymały 5 -utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz urządzeń w trzyndygnacyjnym budynku administracyjnym, użytkowanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie przy ul.Potulickiej 59 -
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie, Szczecin
  Usługi na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie obejmujące
  - utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz urządzeń w czterokondygnacyjnym budynku administracyjnym, użytkowanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie przy ul. Drzymały 5
  -utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz urządzeń w trzyndygnacyjnym budynku administracyjnym, użytkowanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie przy ul.Potulickiej 59
 21. Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 65 oraz utrzymanie czystości terenu przyległego do budynku.
  Zamawiający: Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie, Szczecin
 22. Usługi sprzątania w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2009
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin

Inne osoby dla Kubiak Jan (32 osoby):