Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Joanna Katarzyna

w KRS

Joanna Katarzyna Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kamińska Dorota Maria, Macińska Gizela Jadwiga, Szmelcer Angelika Katarzyna, Wieluńska Bogdan Karolina, Wrzesień Ewa Barbara, Łapaczyńska Lucyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chodorski Wiesław Artur

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Autyzmem i Ich Rodzinom, Bydgoszcz − KRS 0000114347

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2011 roku
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dąbrowa Chełmińska
  . Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
  Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85.00.00.00-9.
  Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Dąbrowie Chełmińskiej świadczyć podopiecznym usługi w miejscu ich zamieszkania,
  w dniach od poniedziałku do piątku i godzinach ustalonych wspólnie przez terapeutę
  i opiekuna prawnego dziecka.

  3. Przewiduje się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla jednego dziecka autystycznego, a szacunkowa liczba godzin wyniesie łącznie 60 godzin lekcyjnych do końca grudnia 2011 roku. W cenę należy wliczyć koszt dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka.

  4. Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:
  a) w przypadku, gdy ilość godzin wykonanych będzie mniejsza, zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin.
  b) w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem umowy.

  W tej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, że liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie przed zawarciem umowy oraz w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.

  5. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) obejmuje w swym zakresie:

  - Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza
  kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji.

  - Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej.

  - Wspomaganie psychologiczno - pedagogiczne oraz edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dąbrowa Chełmińska
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
  Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85.00.00.00-9.
  Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Dąbrowie Chełmińskiej świadczyć podopiecznym usługi w miejscu ich zamieszkania,
  w dniach od poniedziałku do piątku i godzinach ustalonych wspólnie przez terapeutę
  i opiekuna prawnego dziecka..

  3. Przewiduje się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla 3 osób (dzieci autystyczne), a szacunkowa liczba godzin wyniesie łącznie 1200 godzin lekcyjnych rocznie. W cenę należy wliczyć koszt dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka.

  4. Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:
  a) w przypadku, gdy ilość godzin wykonanych będzie mniejsza, zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin.
  b) w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem umowy.

  W tej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, że liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie przed zawarciem umowy oraz w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.

  5. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) obejmuje w swym zakresie:

  - Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza

  kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji.

  - Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej.

  - Wspomaganie psychologiczno - pedagogiczne oraz edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Inne osoby dla Kubiak Joanna Katarzyna (38 osób):