Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Krzysztof Antoni

w KRS

Krzysztof Antoni Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Krotoszyn (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biliński Krzysztof, Bochyńska-banaszek Jolanta Grażyna, Chuda Elżbieta, Chudy Tadeusz, Czajka Robert, Dolińska Sabina, Dymarski Tadeusz, Frąszczak Magdalena, Głuszek Anna Emilia, Juskowiak Stefania Elżbieta, Kaczmarek Alina, Kaczmarek Krystyna, Kaczmarek Monika Krystyna, Kempiak Barbara, Kokot Klaudia Maria, Kołata Józef, Krajka Monika Barbara, Kubiak Helena, Lis Joanna Katarzyna, Machowski Stanisław Kazimierz, Maćkowiak Dominika Anna, Minta Stanisław Kazimierz, Nawrocki Romuald Łukasz, Nowacka Anna, Nowacka Małgorzata, Opalińska Anna Maria, Paszek Monika, Pluta Jan, Pospiech Andrzej, Rzysko Mirosława Maria, Smółkowska Jolanta Bernadeta, Śniada Joanna, Sójka Mateusz, Styburski Jacek, Szulta Katarzyna Maria, Torzecka Mariola Natasza, Waścińska Ewa Maria, Wawrzyniak-fajfer Ewa, Wałaś Krystyna, Wałaś-leszczyszyn Justyna, Wiatrak Barbara Nina, Woszczyńska Agnieszka, Zaborek-kulawska Karolina, Zybała Bożena Maria, Zych Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żyto Jadwiga Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000043578
 2. Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, Krotoszyn − KRS 0000013979
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Krotoszyn − KRS 0000059315
 4. Krotoszyńska Spółdzielnia Producentów Wołowiny Krot-agro W Krotoszynie Ul. Zamkowy Folwark 11, Krotoszyn − KRS 0000240235
 5. Krotoszyńska Spółdzielnia Producentów Wołowiny Tur, Krotoszyn − KRS 0000442562
 6. Krotoszyńskie Stowarzyszenie Polsko-amerykańskie, Krotoszyn − KRS 0000020071
 7. Miejsko Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krotoszyn − KRS 0000053091
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Benicach, Benice − KRS 0000021338
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Lutogniewie, Lutogniew − KRS 0000024371
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Zalesiu Wielkim, Zalesie Wielkie − KRS 0000031320
 11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000097374
 12. Rejonowe Koło Hodowców i Producentów Bydła W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000047808
 13. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kobylinie, Kobylin − KRS 0000140183
 14. Spółdzielnia Producentów Buraka Cukrowego Słodki Zakątek, Kuklinów − KRS 0000690090
 15. Spółdzielnia Producentów Dolina Mleka, Kuklinów − KRS 0000769641
 16. Stowarzyszenie Aktywny Senior, Krotoszyn − KRS 0000547577
 17. Stowarzyszenie Grupy Wielkopolskie, Marszew − KRS 0000251660
 18. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Biadek, Biadki − KRS 0000372197
 19. Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Poznań − KRS 0000074978
 20. Wytwórnia Mieszanek i Koncentratów Paszowych Sp. Z O.O., Stary Kobylin − KRS 0000167793
 21. Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Pro-agro W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000029924

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krot-plon Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000333210
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Krotoszyn − KRS 0000048032
 3. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa − KRS 0000112165
 4. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 5. Spółdzielcza Grupa Producentów Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Krot-plon, Krotoszyn − KRS 0000323804
 6. Spółdzielnia Związków Hodowców i Producentów Zwierząt Gospodarskich W Poznaniu, Tulce − KRS 0000332789
 7. Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedynki, Krotoszyn − KRS 0000517928
 8. Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Pro-agro Bis W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000325289
 9. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Kobylin kredytu długoterminowego do kwoty: 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Burmistrz Kobylina, Kobylin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi udzielania kredytu polegającej
  na udzieleniu kredytu bankowego, długoterminowego do kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz
  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (kod CPV: 66.00.00.00; 66.11.00.00), na następujących warunkach:
  1) kredyt złotowy;
  2) okres kredytowania - 10 (dziesięć) lat;
  3) oprocentowanie kredytu (zmienne obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, stopa procentowa dla danego miesiąca będzie ustalana w oparciu o WIBOR 1M (ustalony na pierwszy dzień roboczy miesiąca danego okresu odsetkowego) powiększony o marżę banku, z zastrzeżeniem, że marża Banku nie ulega zwiększeniu w trakcie obowiązywania umowy kredytowej);
  4) marża Wykonawcy, stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy);
  5) karencja w spłacie kredytu - do 31.12.2014;
  6) spłata kapitału - w ratach półrocznych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika
  nr 5 do SIWZ pn. Planowane spłaty rat kapitału);
  7) spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych; wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu;
  w przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia (Uwaga: w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty);
  8) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy;
  9) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową;
  10) prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu
  11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu,
  bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania przyznanego kredytu;
  12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi
  po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej
  z 10 dniowym wyprzedzeniem;
  13) w przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany
  bez dodatkowych opłat;
  14) ewentualne zmiany umowy nie będą powodowały żadnych opłat

Inne osoby dla Kubiak Krzysztof Antoni (61 osób):