Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Leszek Antoni

w KRS

Leszek Antoni Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Leszek
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Ostrów Mazowiecka (Mazowieckie), Siedlce (Mazowieckie)
Przetargi:187 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dróżdż Janusz, Fedorowicz Mieczysław, Iwanina Kazimierz, Repliński Kazimierz, Siekierka Adam Edmund, Werengowska Ewa Wanda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wierzchoś Mariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dróżdż Janusz, Fedorowicz Mieczysław, Gocławski Roman Henryk, Graniszewski Józef Mieczysław, Iwanina Kazimierz, Matyjasek Mieczysław Stanisław, Piesio Zbigniew Kazimierz, Werengowska Ewa Wanda, Łopaciuk Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wierzchoś Mariusz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dróżdż Janusz, Fedorowicz Mieczysław, Polakowska Krystyna, Przybyłowski Jan Zbigniew, Smakosz Józef Marian, Werengowska Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawistowska Krystyna
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dróżdż Janusz, Fedorowicz Mieczysław, Robakiewicz Robert Władysław, Werengowska Ewa Wanda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zwolenik Roman Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Budholding Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000612767
 2. Drogbud Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000246350
 3. Geoconstruct Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000495589
 4. Polski Recykling Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000154061
 5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000154818
 6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Melbud Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000074257
 7. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bitum Sp. Z O.O., Zambrów − KRS 0000047065
 8. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000040838
 9. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. Z O.O., Ostrów Mazowiecka − KRS 0000123698
 10. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Radomsko − KRS 0000097967
 11. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-budowlanych S.A., Gostynin − KRS 0000184020
 12. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Dromos Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wola Rębkowska − KRS 0000084500
 13. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000048277
 14. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-transportowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Rozdroże − KRS 0000214148
 15. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Miechów − KRS 0000199855
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Pod Sosnami W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000205418
 17. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gostynińskich, Gostynin − KRS 0000182132
 18. Traspol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000286126
 19. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Nowa Wieś − KRS 0000161305
 20. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie, Iganie Nowe − KRS 0000217351
 21. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. W Długosiodle, Długosiadło − KRS 0000458686
 22. Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów Mosty Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000258401

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agmar Sp. Z O.O., Gdyni − KRS 0000409508
 2. Altor Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000382940
 3. Cewap Sp. Z O.O., Celiny − KRS 0000214814
 4. Kylo Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością, Biała Podlaska − KRS 0000349218
 5. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Lublin − KRS 0000023536
 6. Polski Asfalt Produkt Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000226434
 7. Polskie Emulsje Sp. Z O.O., Sulbiny − KRS 0000262702
 8. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Warszawa − KRS 0000037928
 9. Porr S.A., Warszawa − KRS 0000026184
 10. Projdróg Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000274747
 11. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Białystok S.A., Białystok − KRS 0000206982
 12. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000046002
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Dalba Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000175135
 14. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych W Płocku S.A., Płock − KRS 0000015777
 15. Saferoad Grawil Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000152355
 16. Siedleckie Centrum Budownictwa Sed-bud S.A., Siedlce − KRS 0000121244
 17. Signaroad Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000184800
 18. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Warszawie, Warszawa − KRS 0000056653

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa drogi Przyjmy - Sulęcin-Kolonia
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Przyjmy - Sulęcin-Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+600 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,25 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego
 2. Rozbudowa drogi przez wieś Lipniki
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi przez wieś Lipniki od drogi powiatowej do drogi krajowej Nr 60 od km 0+150 do km 1+123 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,0 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego
 3. Budowa Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce ETAP II - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Piaskowej z II Etapem Obwodnicy Miasta wraz z przebudową przejazdu kolejowego Linii Siedlce - Sokołów Podlaski.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne p.n. Budowa Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce ETAP II - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Piaskowej z II Etapem Obwodnicy Miasta wraz z przebudową przejazdu kolejowego Linii Siedlce - Sokołów Podlaski.
  Zakres zamówienia:
  1. Opracowanie wraz z uzgodnieniami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wybudowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
  2. Roboty przygotowawcze.
  2.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
  2.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - z pozostawieniem do późniejszego wykorzystania
  2.3. Rozbiórki elementów dróg i ulic
  3. Roboty ziemne
  3.1. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
  3.2. Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów i nawiezionego
  4. Roboty budowlane
  4.1. Roboty Elektryczne
  - przebudowa napowietrznej linii NN na odcinku od obecnego słupa nr 14 w kierunku torów kolejowych linii Siedlce - Sokołów Podlaski łącznie z demontażem słupa krańcowego RK-10 w pobliżu torów, zamontowanie słupa 5-19 K3 10,5/10 lokalizacja wg projektu oraz wybudowanie linii kablowej YAKXS 4x 35 mm2 o długości 122mb i stanowiska słupowe nr 20, 22 wysięgniki OCS 2/1,5/5 na słupach ORION 9 INDY-2 100W; stanowisko słupowe nr 21 wysięgnik OCS 0/0,5/5 na słupie ORION 9 INDY- 2 100W
  - demontaż linii kablowej z ist. słupa nr 33 do prywatnego odbiorcy w rejonie sadu
  - przebudowa linii napowietrznej SN na długości ok. 115 m
  - przełożenie kabla SN w rejonie torów kolejowych ok. 150 m
  - przebudowa zasilenia stacji transformatorowej Piaskowa-Sad wraz z przebudową przyłącz NN
  - Budowa oświetlenia ulicznego:
  stanowiska słupowe nr 3, 4 słupy Orion P9 wysięgnikami OCS 2/1,5/5 z oprawami INDY-2 150W,
  stanowiska słupowe nr 57, 57-2, 58, 58-2 slupy GALAXIE P7 wysięgnikami OCS 2/2,5/5 V180 z oprawami INDY- 70W;
  stanowisko słupowe nr 2 slup GALAXIE P7 wysięgnikiem OCS 2/2,5/5 z oprawą INDY-2 150W;
  stanowiska słupowe nr 1, 58-1, 58-3, 57-1 slupy GALAXIE P7 wysięgnikami OCD 2/2,5/5 V180 z oprawami 2xINDY-2 150W
  linia kablowa YAKXS 4x35 -450m, szafa oświetleniowa SO-100 - 1szt., złącze ZKP - 1szt. wraz z zasilaniem.
  4.2. Roboty telekomunikacyjne
  - przebudowa kanalizacji i kabli telefonicznych
  - budowa kanalizacji HDPE 110/6,3
  - studnie kablowe SKR-1
  4.3. Roboty Sanitarne
  - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku zgodnym z zakresem robót Drogowych przy zastosowaniu rozwiązania umożliwiającego włączenie do istniejącej sieci
  - przebudowa gazociągu kolidującego z nowym układem drogowym w zakresie wykonywanych robót drogowych
  4.4. Przebudowa przejazdu kolejowego km 117+795, linii 55 Sokołów Podlaski Siedlce
  4.5. Roboty drogowe
  - odcinek km 1+395 do przejazdu kolejowego (od strony ul. Piaski Zamiejskie - Etap II dok Tech.)
  - odcinek km 0+091 do przejazdu kolejowego w kierunku ronda Hofmanna
  5. Inne roboty
  - mury oporowe z elementów prefabrykowanych
  Uwaga:
  1. Zakres realizacji zadania zaznaczony na planie zagospodarowania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i II Etapu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce wraz z przebudową kolizji; budową oświetlenia w zakresie niezbędnym do funkcjonowania obiektu.
  2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  3. Roboty realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami obowiązującymi przy wykonywaniu robót, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi.
  Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 4. Przebudowa drogi nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska- Lubotyń- Rząśnik Lubotyński.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Przebudowa drogi nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska- Lubotyń- Rząśnik Lubotyński. 1.Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne. 2.Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego. 3.Wykonanie warstwy jezdni z betonu asfaltowego. 4.Uzupełnianie , profilowanie i zagęszczenie poboczy. 5.Wykonanie nawierzchni na zjazdach 6. Oznakowanie pionowe Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonym do niniejszej specyfikacji przedmiarze robót
 5. Remont drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka - Kolonia, Korczówka - Mszanna w m. Kolonia Korczówka.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
  Remont drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka - Kolonia, Korczówka - Mszanna w m. Kolonia Korczówka.

  Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w :
  a) przedmiarze robót,
  b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
 6. Wykonanie odnowy nawierzchni ulicy Legionowej w Ostrowi Mazowieckiej.
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
  poniżej 4.845.000 euro
 7. Budowa ul. Sucharskiego w Siedlcach wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31.12.2025 roku - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
  Wykonanie dodatkowej warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm po zagęszczeniu w całym korycie pod warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie z protokołem konieczności z dnia 20 kwietnia 2011 r.
 8. Przebudowa chodników i zjazdów przy drodze gminnej nr 200273W w miejscowości Świniarów od km 0+273 do km 1+068.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
  Przebudowa chodników i zjazdów przy drodze gminnej nr 200273W w miejscowości Świniarów od km 0+273 do km 1+068.
  Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 4 do SIWZ.
 9. Przebudowa i budowa chodników i zjazdów przy drogach gminnych nr 200228W od km 0+000 do km 0+460 i nr 200229W ok km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Chotycze
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
  Przebudowa i budowa chodników i zjazdów przy drogach gminnych nr 200228W od km 0+000 do km 0+460 i nr 200229W ok km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Chotycze.
  Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 4 do SIWZ.
 10. Przebudowa drogi Prosienica - Guty Bujno od km 0+000 do km 0+870
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Prosienica - Guty-Bujno na odcinku od km 0+000 do km 0+870 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,00 m, wykonaniu poboczy
  o szerokości 2x1,0 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego
 11. Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark - Rogówek od km 0+000 do km 1+000 - etap I
  Zamawiający: Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń
  . Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark - Rogówek od km 0+000 do km 1+000 - etap I. Założenia projektowe: - klasyfikacja drogi - niepubliczna droga gminna, - szerokość jezdni - 4,50 - spadek poprzeczny jezdni (daszkowy i jednostronny) - 2%, - przewidywany ruch - KR1, - długość odcinka - 1000 m, 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej do SIWZ: 1) dokumentacji projektowej; 2) przedmiarze robót; 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 4) wzorze umowy. 3. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 3 lata. 4. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty
 12. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Przedświt ( od drogi powiatowej Nr 4401 W) Majdan Suski - droga krajowa nr 60 Etap I : od drogi powiatowej Nr 4401 W do konca wsi Przedświt.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wąsewo, Wąsewo
  Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Przedświt ( od drogi powiatowej Nr 4401 W) Majdan Suski - droga krajowa nr 60 Etap I : od drogi powiatowej Nr 4401 W do konca wsi Przedświt.
 13. Przebudowa drogi w miejscowości Rososz zlokalizowanej na działce o nr.ew.298 na odcinku od 0,00 do 841,38 km.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wąsewo, Wąsewo
  Przebudowa drogi w miejscowości Rososz zlokalizowanej na działce o nr.ew.298 na odcinku od 0,00 do 841,38 km.
 14. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3608W Nowe Opole - Kisielany Żmichy - droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski długości 10105 mb
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
  Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3608W Nowe Opole - Kisielany Żmichy - droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski długości 10105 mb. Zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy przedmiar robót zawiera załącznik Nr 2 (kosztorys ofertowy do niniejszej SIWZ).
  Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ
 15. Przebudowa drogi powiatowej nr 2651W Brok - Udrzyn - Udrzynek
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2651W Brok - Udrzyn - Udrzynek.
  1. Roboty przygotowawcze
  2. Roboty ziemne
  3. Wykonanie podbudowy
  4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
  5. Roboty wykończeniowe
  6. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonym do niniejszej specyfikacji przedmiarze robót .
 16. Przebudowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej) w Siedlcach wraz ze sfinansowaniem wykonywanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31.12.2021 roku
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne p.n. /Przebudowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej) w Siedlcach wraz ze sfinansowaniem wykonywanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31.12.2021 roku/.

  1.1. Zakres zamówienia:

  1.1.1. Roboty budowlane

  1. Obsługa geodezyjna w zakresie wykonywanych robót
  2. Roboty drogowe
  - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
  - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej bet. gr. 8 cm
  - nawierzchnia parkingów z kostki brukowej bet. gr. 8 cm
  - nawierzchnia chodników z kostki brukowej bet. gr. 8 cm
  3. Roboty sanitarne
  - kanalizacja deszczowa ( przykanaliki dn=160 PCV )
  - kanalizacja sanitarna (kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śred zewn. 250, 200, 160)
  4. Roboty elektryczne
  - oświetlenie uliczne

  UWAGI:
  1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  2. Roboty realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami obowiązującymi przy wykonywaniu robót, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi.
  3. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy.

  1.1.2. Usługa finansowa

  Usługa finansowania polegać będzie na sfinansowaniu wykonanych robót poprzez dokonanie wykupu wierzytelności pieniężnych przez bank lub instytucję finansową finansujące wykonawcę i zapewnienie Zamawiającemu możliwości wieloletniej spłaty. Sfinansowanie wykonanych robót będzie obejmowało należności zawierające wartość wykonanych robót wraz z podatkiem VAT oraz należne za okres spłaty odsetki na warunkach określonych poniżej.

  1. Wykonawca, jako Zbywca zapewni, że:
  1) podpisze umowę o wykup wierzytelności z wybranym bankiem lub instytucją finansową nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy o zamówienie publiczne z Zamawiającym,
  2) niedokonanie przez Wykonawcę sprzedaży wierzytelności i niedostarczenie Zamawiającemu kopii umowy z bankiem lub instytucją finansową w terminie określonym, Zamawiający może traktować, jak odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i tym samym Zamawiający będzie uprawniony do żądania odszkodowania i kary umownej na zasadach określonych w umowie,
  3) sfinansowaniem objęta będzie faktura końcowego rozliczenia wystawiona po zakończeniu i końcowym odbiorze robót,
  4) sfinansowanie faktury końcowej następować będzie w nieprzekraczalnym terminie
  30 dni licząc od dnia przekazania do wykupu dla wykonawcy faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
  5) sfinansowanie wykonanych robót wg zasad jw. może być dokonane przez Bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665) lub instytucję finansową, działającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od odbioru wykonanych robót,
  6) spłata wykupionych przez bank lub instytucję finansową wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego w ratach kwartalnych, do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  7) harmonogram spłat wykonanych robót (Załącznik nr 7 - wzór harmonogramu spłat wykonanych robót) należy opracować dla WIBOR 3M z dnia 26.07.2011r. w wysokości 4,70 %,
  z uwzględnieniem lat przestępnych.
  8) faktura końcowa stanowi podstawę wykupu wierzytelności,
  9) odsetki pobierane przez Bank lub instytucję finansową w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy,
  10) stawka WIBOR 3M ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M ze wszystkich dni roboczych (notowań) kwartału,
  11) w przypadku powstania konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, Bank lub instytucja finansowa mogą dokonać sfinansowania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

  2. Informacje i zastrzeżenia dodatkowe:

  1) Rozpoczęcie spłaty odsetek i kapitału nastąpi w miesiąc po zakończeniu i odbiorze robót (30 dni od protokólarnego odbioru końcowego). Na potrzeby badania i oceny ofert spłata odsetek i kapitału w harmonogramie spłaty (Załącznik nr 7) winna rozpocząć się od dnia 02.01.2012 r.
  2) Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie wykonanych robót wyłącznie przez Bank lub instytucję finansową, z którymi wykonawca na ten cel posiada podpisaną umowę lub Bank lub instytucję finansową, którzy wydali promesę na sfinansowanie przedmiotu umowy,
  3) W przypadku, kiedy płatność raty kapitałowej i odsetkowej będzie przypadać na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następny dzień roboczy po ustalonej dacie spłaty,
  4) Zamawiający będzie dokonywał spłaty kapitału i odsetek na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale,
  5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec Banku lub instytucji finansowej bez naliczania przez Bank lub instytucję finansową dodatkowych prowizji i dodatkowych opłat,
  6) Zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji
  i innych opłat przez Bank lub instytucję finansową,
  7) Umowa o sfinansowanie oraz wszelkie w niej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  8) Zamawiający wyraża zgodę na wykup wierzytelności wyłącznie przez Bank lub instytucję finansową, finansujące wykonawcę, z zastrzeżeniem przypadku określonego w pkt. 10. Zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego,
  9) Zamawiający podpisze deklarację wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  10) Wykonawca może dokonać zmiany Banku lub instytucji finansowej finansujących go pod warunkiem, że zostaną zachowane wszelkie zasady sfinansowania i rozliczania wykonanych robót, jakie zostały określone w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wykonawcy,
  11) Bank lub instytucja finansowa nie mogą scedować dalej wierzytelności wobec Zamawiającego bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,
  12) Zamawiający zobowiązuje się, że uzna dług związany ze sfinansowaniem do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury końcowej) i do dokonania na rzecz Banku lub instytucji finansowej zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w kwartalnych stałych ratach kapitałowych powiększonych o odsetki należne Bankowi lub instytucji finansowej,
  13) Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność zasad spłaty przez cały okres spłaty:
  a) Bank lub instytucja finansowa nie mogą żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty,
  b) spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na stałych i nie zmiennych warunkach określonych w ofercie wykonawcy,
  c) wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez Bank lub instytucję finansową, finansujące wykonawcę, bez pisemnej zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące,
  d) przez umowny termin regulacji zobowiązania rozumie się dokonanie przekazania środków na wskazany rachunek bankowy.
  W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 ze zmianami).
 17. Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 63 w Siedlcach w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sokołowskiej z ulicą W. Jagiełły wraz z przebudową nawierzchni ulic ciągów pieszych i rowerowych
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne p.n.: /Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 63 w Siedlcach/ w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sokołowskiej z ulicą W. Jagiełły wraz z przebudową nawierzchni ulic ciągów pieszych i rowerowych.
  Zakres zamówienia:
  1. Obsługa geodezyjna w zakresie wykonywanych robót - 0,47km
  2. Roboty branży drogowej
  1) roboty rozbiórkowe
  2) przebudowa nawierzchni chodników
  3) przebudowa jezdni
  4) roboty wykończeniowe
  5) organizacja ruchu
  3. Roboty branży elektrycznej
  1) przebudowa sygnalizacji świetlnej
  4. Branża sanitarna
  1) sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 o śr. 200 mm
  2) sieć kanalizacji sanitarnej DN160 i DN 200
  5. Zieleń
  1) plantowanie i obsianie trawą terenów zielonych
  UWAGA:
  1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  2. Roboty realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami obowiązującymi przy wykonywaniu robót, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi.
  3. Zakres branży drogowej do realizacji realizować zgodnie z projektem Budowlano - Wykonawczym /Wymiany nawierzchni ulicy Jagiełły na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Sokołowskiej oraz ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulic Jagiełły do ul. Mieszka I wraz z przebudową chodników w Siedlcach./
  4. Przy realizacji robót należy wykonać zjazd indywidualny Nr 2a str. L km 0+217.80 do posesji nr 29-4/10 - lokalizacja zgodna z załącznikiem do dokumentacji technicznej.
 18. Przebudowa drogi w m. Gołąbek ul. Szkolna i Słoneczna
  Zamawiający: Wójt Gminy Skórzec, Skórzec
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 865mb (w dwóch odcinkach 527mb i 338mb) szerokości 4.0÷5.0m, z poboczem gruntowym szerokości 0,50m, obejmująca: roboty pomiarowe - 0,87km, wykonanie wykopów koparką z transportem urobku - 86,50m3, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym - 328,41t, wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - 4.274,07m2, regulacja włazów urządzeń - 30szt, wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej o gr. 10 cm - 865m2. Nawierzchnia: warstwa ścieralna - z betonu asfaltowego o gr. 4 cm warstwa wyrównawcza - z betonu asfaltowego o gr. ~ 3 cm (75 kg/m2). Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ
 19. Przebudowa drogi w miejscowości Boroszków gm. Skórzec
  Zamawiający: Wójt Gminy Skórzec, Skórzec
  Zakres prac obejmuje wykonanie na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 748 m, szerokości 4,0m o łącznej powierzchni 2.992 m2. Nawierzchnia: warstwa ścieralna - beton asfaltowy o gr. 3 cm; warstwa wiążąca - beton asfaltowy o gr. 4 cm. Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót , które stanowią załączniki do SIWZ
 20. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy - Sosenki Jajki - Wólka Soseńska wraz z dojazdami
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
  Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy - Sosenki Jajki - Wólka Soseńska wraz z dojazdami
 21. Rozbudowa drogi Stok Kolonia
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 22. Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory dł. 650 mb w m. Podnieśno.
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
 23. Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi kategorii powiatowej nr 3939W w obrębie ewidencyjnym Ruda Kolonia i Patrykozy, na odcinku o długości 2,655 km.
  Zamawiający: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski
 24. Przebudowa drogi gminnej nr 200741W ul. Siedlecka w Łosicach
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
 25. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubotyń Morgi od km 0+610 do km 1+600 - etap I
  Zamawiający: Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń
 26. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niwiski części ulic Browarnej i Zachodniej oraz ul. Słoneczna gm. Mokobody
  Zamawiający: Urząd Gminy Mokobody, Mokobody
 27. Przebudowa nawierzchni drogi leśnej w leśnictwie Osuchowa, Brzostowa.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
 28. Remont ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Łosicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Błonie do skrzyżowania z ul. Targową
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
 29. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach-2
  Zamawiający: Miasto i Gmina Pilawa, Pilawa
 30. Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; z podziałem na 2 części - nr postępowania 053/11
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 31. Wykonanie remontów na drogach zarządzanych przez Zarząd Powiatu Siedleckiego: Zadanie I. - Remont nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni w ilości 3100 m2 w miejscowości Hołubla i Kamianki Lackie. Zadanie II. - Remont polegający na wykonaniu likwidacji przełomów w ilości ok. 4000 m2
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
 32. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbielko - etap I
  Zamawiający: Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń
 33. Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Pniewiski, gmina Przesmyki
  Zamawiający: Gmina Przesmyki, Przesmyki
 34. Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry - Krynica
  Zamawiający: Gmina Suchożebry, Suchożebry
 35. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin - Chrzczanka Włościańska - Stare Bosewo - Przetycz Folwark - Sieczychy do drogi powiatowej Nr 4407W
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
 36. Przebudowa drogi powiatowej nr 3620W Korczew - Przekop - Drażniew oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr 74/2 we wsi Bużyska
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
 37. Modernizacja drogi gminnej nr 200252W Lipiny-Niemojki w miejscowości Niemojki
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
 38. Przebudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa ( Wierzejki ) dł. 2950 mb
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
 39. Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku 2011
  Zamawiający: Gmina Siedlce, Siedlce
 40. Przebudowa drogi gminnej nr 260111W Przeździecko Grzymki - Zaręby Bolędy - Zaręby Choromany.
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
 41. Przebudowa drogi gminnej Stary Lubotyń, Lubotyń Włóki, Budziszki od km 1+000 do km 2+120 (I-etap)
  Zamawiający: Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń
 42. Modernizacja terenu otaczającego świetlice wiejskie we wsi Pniewiski i Wólka Łysowska w gminie Przesmyki powiatu siedleckiego
  Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach, Przesmyki
 43. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka - projekt współfinansowany z Programu Wieloletniego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
 44. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie - granica województwa na odcinku od km 6+562,10 do km 9+628
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
 45. Budowa ulicy KL 12 z odwodnieniem i oświetleniem (od ul. Starowiejskiej do ul. Ogrodowej) w Siedlcach wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31.12.2025
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 46. Budowa ulicy Sucharskiego w Siedlcach wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31.12.2025 roku
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 47. Przebudowa ulicy Garwolińskiej w Siedlcach wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31.12.2025 roku.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 48. Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2011r
  Zamawiający: Gmina Miejska Dzierżoniów, Dzierżoniów
 49. Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Siedlce
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 50. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Wólka Wojciechówek, gm. Rząśnik.
  Zamawiający: Gmina Rząśnik, Rząśnik
 51. Przebudowa ulicy Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 52. Przebudowa drogi Kalinowo Budziska
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 53. Przebudowa dróg gminnych ulicy Jasnej i Dębowej w miejscowości Zbuczyn - etap II
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
 54. Rozbudowa drogi Stok Kolonia
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 55. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2641W Sielc-Komorowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 56. Budowia ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 63 na odcinku Wiśniew - Wiśniew Kolonia od km 282+740,00 do km 283+173,70 -etap II zadanie pierwsz
  Zamawiający: Gmina Wiśniew, Wiśniew
 57. Przebudowa odcinka drogi gminnej przez wieś Dudowizna od km 0+000 do km 1+068 gmina Brańszczyk.
  Zamawiający: Gmina Brańszczyk, Brańszczyk
 58. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2644W Wąsewo- Wysocze- Przyborowie w miejscowości Wysocze
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 59. ZADANIE Nr I - Likwidacja odcinków przełomowych na drogach powiatowych na terenie Gmin Olszanka i Łosice ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041W Waśkowólka - Żurawlówka - Wygoda na odc. od km 0+276 do km 0+526
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
 60. Remont drogi gminnej Wyrzyki - Popławy dł. 1,0 km
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
 61. Remont drogi gminnej w Zbuczynie ul. Ogrodowa
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
 62. Budowa ulicy Świętej Faustyny Kowalskiej w Siedlcach.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 63. Moderniozacja drogi gminnej do gruntów rolnych wsi Góry
  Zamawiający: Urząd Gminy, Korczew
 64. Przebudowa drogi Nowa Osuchowa - Dybki Ugorek
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 65. Przebudowa/modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4414W w miejscowości Kręgi
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
 66. Przebudowa dróg powiatowych nr 2652W i 2653W Króle Duże- Jasienica- Nieskórz- Daniłowo-Kańkowo- Zawisty Podleśne
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 67. Przebudowa dróg powiatowych nr 2652W i 2653W Króle Duże- Jasienica- Nieskórz- Daniłowo- Kańkowo- Zawisty Podleśne
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 68. Modernizacja nawierzchni żwirowo- piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowską i Kręgi
  Zamawiający: Gmina Somianka, Somianka
 69. Budowa drogi w miejscowości starwe Oploe, ul. Osiedlowa etap I
  Zamawiający: Gmina Siedlce, Siedlce
 70. Budowa chodników przy ulicy Ujrzanowskiej wraz z oświetleniem w Siedlcach.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 71. WYKONANIE LIKWIDACJI PRZEŁOMÓW NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD POWIATU SIEDLECKIEGO
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
 72. WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH - II zadania
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
 73. Budowa drogi gminnej Nowy Bartków - Kamanki Lackie ze zjazdami
  Zamawiający: Urząd Gminy, Korczew
 74. Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Wąsewo- Bartosy
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 75. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowosci Mokobody - ul. Leśna z włączeniem do ul. Cmentarnej.
  Zamawiający: Urząd Gminy Mokobody, Mokobody
 76. Budowa drogi gminnej Wiśniew - Kaczory
  Zamawiający: Gmina Wiśniew, Wiśniew
 77. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Sosna Kicki
  Zamawiający: Gmina Suchożebry, Suchożebry
 78. Remonty dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
 79. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2639W Brok- Nagoszewo- Fidury- Koziki
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 80. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2. Likwidacja przełomów na odcinku od km 2+600 do km 3+300
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
 81. Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 82. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2643W Jelonki- Wólka Brzezińska
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 83. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2634W Kalinowo- Jasienica- Chmielewo i Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 84. Przebudowa drogi gminnej Klimonty - Świerże (I-etap)
  Zamawiający: Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń
 85. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądziki od km 0+000 do km 0+960 (I-etap)
  Zamawiający: Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń
 86. Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Przesmyki
  Zamawiający: Gmina Przesmyki, Przesmyki
 87. Przebudowa ulicy Polnej
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyżew-Osada, Czyżew-Osada
 88. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2634W Kalinowo- Jasienica- Chmielewo i nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ostrów Mazowiecka
 89. Remont drogi gminnej dr. Nr 2 - Ługi Wielkie - Tarcze
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
 90. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Stare Bosewo - Przetycz Włościańska o długości 2 180 mb
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
 91. Przebudowa drogi Jasienica nr ew. 216
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 92. Opracowania studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz analizą oddziaływania na środowisko dla zadań inwestycyjnych: Zadanie 1. Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW nr 969 w m. Kluszkowce Zadanie 2. Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom Zadanie 3. Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów Zadanie 4 . Obwodnica Wojnicza
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 93. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II
  Zamawiający: Gmina Siedlce, Siedlce
 94. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2025W ZAKRZE - BIERNATY ŚREDNIE - DO DROGI NR 698 OD KM 1+776 DO KM 2+476
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
 95. Przebudowa drogi gminnej Stary Lubotyń, Lubotyń Włóki, Budziszki od km 0+000 do km 1+000 (I-etap)
  Zamawiający: Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń
 96. Budowa drogi w Gulczewie - ul. Nadbużańska, gm. Wyszków - etap I (2)
  Zamawiający: Gmina Wyszków, Wyszków
 97. Budowa drogi gminnej Drazniew - Mężenin ze zjazdami
  Zamawiający: Urząd Gminy, Korczew
 98. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczychy - ETAP I
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
 99. Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew długości 10100 mb na odcinkach: Golice - Golice Kolonia długości 1700 mb, Paprotnia - Łozy długości 1700 mb, w miejscowości Trębice długości 1500 mb, od miejscowości Stary Bartków do miejscowości Korczew długości 5200 mb
  Zamawiający: Powiat Siedlecki, Siedlce
 100. Rozbudowa drogi gminnej 261019W na odcinku /Droga krajowa Nr 60 - Bagatele/ w miejscowości Bagatele.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wąsewo, Wąsewo
 101. Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków

Inne osoby dla Kubiak Leszek Antoni (34 osoby):