Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Mariusz Michał

w KRS

Mariusz Michał Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Drugie imię:Michał
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Dzierżązna (Wielkopolskie), Kalisz (Wielkopolskie), Kiełczów (Dolnośląskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Domagała Henryk Władysław, Domagała Tomasz, Kubiak Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakimczuk Małgorzata Jolanta, Kubiak Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szajdziński Sebastian Hubert
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wawryła Grzegorz Dawid

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Domagała Henryk, Domagała Patrycja, Domagała Tomasz, Jakimczuk Małgorzata, Kubiak Grzegorz, Kubiak Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Domagała Henryk Władysław, Domagała Patrycja, Domagała Tomasz, Filipiak Krzysztof, Kubiak Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Astoria Dw Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000809984
 2. Astoria Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000620608
 3. Beto Novum Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000248275
 4. Br Suma Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000515736
 5. C And M S.A., Poznań − KRS 0000294632
 6. Celtia Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000439448
 7. Christianapol Sp. Z O.O. Fabryka Mebli Tapicerowanych Likwidacyjnej, Łowyń − KRS 0000144341
 8. Domagała Nieruchomości Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000496606
 9. Grunty Tyc Sp. J., Kalisz − KRS 0000260765
 10. Mj Deweloper Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000594331
 11. Novum Plus Sp. Z O.O., Lusówko − KRS 0000206401
 12. Novum Therm Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000172119
 13. Nowbud Sp. Z O.O., Dzierżązna − KRS 0000172026
 14. Obergo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000582578
 15. Samp;k Sp. Z O.O., Kiełczów − KRS 0000804298
 16. Wawa Novum Osiem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000619573
 17. Wawa Novum Siedem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000548030
 18. Wawa Novum Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000492740
 19. Wawa Novum Sześć Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000525330

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 77 Trust Investment Sp. Z O.O., Śliwniki − KRS 0000233446
 2. Akmedo Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000405973
 3. Amu Mera Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. Z O.O., Suchy Las − KRS 0000201662
 4. Comfortime Baltica Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000260902
 5. Comfortime Developer Sp. Z O.O., Śliwniki − KRS 0000195935
 6. Comfortime Polska Sp. Z O.O., Śliwniki − KRS 0000253552
 7. Comfortime Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością, Warszawa − KRS 0000252193
 8. Full - Car Sp. Z O.O., Kostrzyn − KRS 0000368905
 9. Inox Group Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000537769
 10. Kaliska Agencja Medyczna Medix Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000123876
 11. Mawex Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000268124
 12. Novum Developer Kubiak i Domagała Sp. J., Kalisz − KRS 0000267373
 13. Novum Developer Plus Kubiak Domagała Sp. J., Kalisz − KRS 0000307116
 14. Novum Management Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000314903
 15. Novum Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000111037

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją
  Zamawiający: Powiat Człuchowski, Człuchów
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej na zasadzie zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane, związanych z edukacją i ochroną zdrowia na terenie Powiatu Człuchowskiego. Zamówienie obejmuje wykorzystanie OZE w postaci systemów solarnych i kotła na biomasę oraz inne niezbędne usprawnienia zapobiegające stratom ciepła i wpływające na efektywne wykorzystanie energii oraz redukcje emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  2. Zamówienie dotyczy termomodernizacji następujących budynków:
  1) Zespołu Szkół Agrobiznesu 77-300 Człuchów ul. Parkowa 2
  2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 77-300 Człuchów ul. Kusocińskiego 1
  3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 77-300 Człuchów ul. Szczecińska 16
  4) Powiatowy Budynek Użyteczności Publicznej 77-300 Człuchów ul. Aleja Wojska Polskiego 5
  5) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 77-300 Wierzchowo Dworzec ul. Szkolna 9
  6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 77- 310 Debrzno ul. Królewska 5
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opracowanych programach funkcjonalno-użytkowych stanowiących załącznik nr 9 do niniejszej siwz.
  4. W związku z zaleceniami konserwatora zabytków w kwestii ocieplenia niektórych obiektów od wewnątrz Zamawiający zaleca wykonanie ocieplenia warstwą grubości 3 cm, materiałem wskazanym przez konserwatora. Wytyczne konserwatorskie stanowią załącznik nr 10
  5. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano- termomodernizacyjnych, a w szczególności:

  1) wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno użytkowy
  2) wykonanie projektów wykonawczych branżowych
  3) wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
  4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  5) uzyskanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnień, opinii, decyzji
  6) wykonanie robót budowlano - termoizolacyjnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, oraz obowiązującymi przepisami i normami
  7) wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu
  B) WARUNKI GWARANCJI
  Wymaga się od Wykonawcy udzielenia min. 60 miesięcy gwarancji od daty odbioru .

  C) POZOSTAŁE
  Realizacja zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i warunkami technicznymi. Wykonawca odpowiada za jakość oraz zgodność z wymogami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie - Prawo budowlane.

  Wszelkie nazwy własne produktów, urządzeń i materiałów które zostały użyte w programach funkcjonalno - użytkowych służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań.
  Tak więc wymienione nazwy własne należy traktować jako typu Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, wytycznymi konserwatora oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych programach.

Inne osoby dla Kubiak Mariusz Michał (45 osób):