Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Michał Paweł

w KRS

Michał Paweł Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mizak Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Technical Solution Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000504197

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Wykonanie remontów 2 (dwóch) lokali mieszkalnych, pustostanów należących do mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 2 (dwóch) lokali mieszkalnych, pustostanów należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Warszawie:
  - ul. Lwowska 11 m. 27A,
  - ul. Lwowska 11 m. 10A,
  przeznaczonych do wynajmu, jako lokale socjalne dla osób uprawnionych na podstawie wyroku eksmisyjnego sądu.
  Ogólna powierzchnia użytkowa remontowanych lokali wynosi 96,25 m2.
  Średni koszt remontu 1 m2 lokalu nie może przekraczać 650,00 zł z podatkiem od towarów i usług (brutto).
  Zakres robót obejmuje:
  1) Roboty budowlane:
  - wymianę podłóg w pokojach z PCV na panele podłogowe,
  - oczyszczenie i umycie wykładziny w PCV w pokojach,
  - wymianę podłóg w przedpokojach z PCV na gres,
  - uzupełnienie i wymianę brakujących i potłuczonych płytek gresu na nowe przedpokojach,
  - wymianę podłóg w kuchniach/aneksach kuchennych na gres,
  - uzupełnienie i wymianę brakujących i uszkodzonych płytek gresu na nowe w kuchniach/aneksach kuchennych,
  - wymianę podłóg w łazienkach na gres,
  - uzupełnienie i wymianę brakujących i uszkodzonych płytek gresu na nowe w łazienkach,
  - przełożenie częściowe posadzki z deszczułek i/lub klepki, poszpachlowanie, wymianę/uzupełnienie listew przyściennych, wycyklinowanie i polakierowanie podłóg,
  - rozebranie wbudowanych szafek w kuchniach i przedpokojach,
  - zbicie glazury w kuchniach i uzupełnienie tynków,
  - zbicie okładziny ceramicznej w łazienkach i wykonanie tynków,
  - rozebranie i usunięcie boazerii panelowych i drewnianych i wykonanie tynków,
  - przetarcie ścian i stropów z naprawą drobnych uszkodzeń i pomalowanie ich farbą emulsyjną,
  - zbicie tynków w pomieszczeniach zagrzybionych, zabezpieczenie substancjami przeciwgrzybicznymi, położenie i zatarcie nowych tynków, malowanie farbą emulsyjną,
  - zabezpieczenie, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków sztukaterii w lokalach objętych ochroną prawną konserwatora zabytków i malowanie farbą paro przepuszczalną,
  - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
  - naprawę i konserwację stolarki wewnętrznej zabytkowej,
  - wymianę drzwi wejściowych,
  - wymianę progów w drzwiach wejściowych,
  - wymianę drzwi wewnętrznych,
  - wymianę skrzydeł drzwiowych,
  - wymianę stolarki okiennej balkonowej,
  - naprawę drzwi wewnętrznych,
  - naprawę drzwi wejściowych do lokalu.
  2) Roboty sanitarne:
  - montaż i wymianę instalacji sanitarnej (wanny, umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, baterie, deski sedesowe),
  - przełożenie instalacji sanitarnej,
  - wykonanie odcinków instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
  - usunięcie zbędnych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i c.o.,
  - montaż i wymianę szafek pod zlewozmywaki,
  - wymianę/uzupełnienie kuchenek gazowych.
  3) Roboty elektryczne:
  - wymianę instalacji elektrycznej,
  - wymianę gniazd i wyłączników instalacji elektrycznej,
  - przełożenie instalacji elektrycznej,
  - wykonanie wlz zasilania kuchenek elektrycznych,
  - remont tablic bezpiecznikowych lokatorskich,
  - montaż kuchenek elektrycznych

  Lokale mieszkalne, pustostany w budynku usytuowanych w Warszawie przy ul. Lwowskiej 11 lok. 27A i 10A wpisane są do rejestru zabytków i pozostają pod opieką konserwatora zabytków.
  Wykonawca musi wyrazić zgodę na przekazanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy uprawnień wynikających z zawartych umów na roboty objęte rękojmią dotyczących lokali położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście.
  Prace remontowe należało będzie wykonywać zgodnie z zakresem wynikającym z przedmiarów, które uwzględniają także wytyczne konserwatora zabytków, wykonanych oddzielnie dla każdego z ww. lokali stanowiących materiał przetargowy, na podstawie których sporządzone zostaną kosztorysy ofertowe oddzielnie dla każdego remontowanego lokalu, oraz zgodnie z:
  1) warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego,
  2) wymogami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,
  3) instrukcjami montażu i użytkowania oraz specyfikacjami producentów materiałów i sprzętu,
  4) programami prac konserwatorskich, które zostały uwzględnione w przedmiarach,
  5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością,
  6) zaleceniami inspektora nadzoru.
  Stan każdego lokalu po remoncie musi umożliwiać jego natychmiastowe zasiedlenie.

  Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się ze stanem przedmiotowych lokali codziennie w godzinach od 8:30 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami WZL - Janem Brutkowskim, tel. 22 443 72 82 lub Wojciechem Matyjasiakiem, tel. 22 443 72 83, 502388251.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, a także:
  1) Przedmiar robót dla lokalu mieszkalnego przy ul. Lwowskiej 11 m 27A- załącznik nr 7a do SIWZ;
  2) Przedmiar robót dla lokalu mieszkalnego przy ul. Lwowskiej 11 m 10A- załącznik nr 7b do SIWZ;
  3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7c do SIWZ
 2. Prace remontowe pomieszczeń biurowych Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej. Zakres zamówienia będzie obejmował:
  - demontaż podłogi z paneli podłogowych (5.06x5.08 + 6,06x5,00) + 3,19 x 4,98 = 56 m2 + 15,98 m2 = 71,98 m2, ułożenie nowej podłogi z paneli podłogowych gr. 10 mm o klasie ścieralności AC5 - 71,98 m2, montaż listew przyściennych - 40 + 16,34 = 56,34 mb, gruntowanie powierzchni ścian i sufitów [5.06x5.08 + 6,06x5,00 + 3,12x3,15 + (5,06+5,08+6,06+5,00+3,12+3,15)x3,63] + [(3,19x2 + 4,98x2)x3,62] + 3,19 x 4,98 = 265 m2 + 75,04 m2 = 340,04 m2, dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 340,04 m2, usunięcie metalowej kraty z otworu drzwiowego - 1 szt., usunięcie starych i montaż nowych ościeżnic i drzwi płytowych typu PORTA lub równoważnych - 1 kpl. oraz drzwi wewnętrznych indywidualnych z drewna z ościeżnicą nakładaną na ościeża z fajkami tak jak drzwi istniejące - 2 kpl., montaż 7 szt . nakładek na parapety, obustronne częściowe obudowanie okna z wyciszeniem o wym. 148 x 40 cm, demontaż osprzętu oświetleniowego i elektrycznego, montaż 1 kpl oprawy oświetleniowej świetlówkowej w obudowie z tworzyw sztucznych, wymiana 35 mb orurowania stalowego c.o. i poprowadzenie w ścianach nowych rur polipropylenowych o śr. 16,20,25 i 32 mm, montaż 34 złączek (przejście ze stali na PEX-AL.-PEX), montaż 46 dwuzłączek, montaż 36 kolan, wymiana 8 kpl grzejników żeliwnych na aluminiowe typu GAFS4-600 lub równoważne we wnękach ściennych, poprowadzenie pod tynkiem przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur 3x1,5 mm - według wyliczeń indywidualnych, poprowadzenie pod tynkiem przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur 3x2,5 mm - według wyliczeń indywidualnych, zatynkowanie bruzd w ścianach wykonanych do okablowania oraz c.o., wykucie otworów w stropie przy pionach c.o. - 4 szt., zamontowanie puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o średnicy do 60 mm - 21 szt., gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowym 2-biegunowych przelotowych podwójnych o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm2 - 29 szt., przełożenie czujnika dymu w pom. Nr 8 ze ściany na sufit w bruździe p-tynk., wymiana trzech gniazd wtyczkowych pojedynczych na podwójne, doprowadzenie energii elektrycznej oraz zamontowanie dodatkowo dwóch podwójnych gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym w pom. Nr 8, ;0 dokonanie

  Opis instalacji komputerowej i elektrycznej:
  Wykonanie strukturalnej sieci komputerowej w topologii gwiazdy z zastosowaniem okablowania U/UTP klasy EA (kategoria 6A) zgodny z normą ISO/IEC 11801 2002:2. Przewiduje się montaż 2 poczwórnych, 6 potrójnych, 2 podwójnych gniazd RJ-45 (kat 6) zakończonych w panelu krosowniczym w szafie teleinformatycznej SzTi. W każdym montowanym zespole gniazd RJ-45 jedno przeznaczone jest na telefon do zakończenia w oddzielnym panelu krosowniczym w szafie SzTi.
  Miejsca rozmieszczenia gniazd przedstawiono na załączniku nr 1.
  Punkt SzTi - powinien zostać połączony z PD (punktem dystrybucyjnym) za pomocą przewodu światłowodowego minimum 6 włóknowego zakończonego po obu stronach w panelu krosowniczym Rack 19 cali 1U 12xSC, Należy zestawić połączenie 1 GB za pomocą wkładek MiniGBIC pomiędzy urządzeniem znajdującym się w PD - przełącznik Cisco SLM2024 a urządzeniem zaoferowanym dla SzTi.

  Wykonanie 8 potrójnych, 2 podwójnych i 1 pojedynczego gniazda elektrycznego na dwóch obwodach dedykowanego zasilania 230 V 1x1P (obwód 1) ,2x2P+Z(obwód 2).

  Wykaz prac:
  Wykonanie strukturalnej sieci komputerowej z zastosowaniem okablowania U/UTP Klasy EA (kategoria 6A) zgodny z normą ISO/IEC 11801 2002:2.2 w topologii gwiazdy - długość kabla w/g wyliczeń własnych.
  Doprowadzenie okablowania powinno być wykonane w odpowiednich, zamkniętych kanałach PCV.
  Elementy toru logicznego powinny pochodzić od jednego producenta, być oznaczone jego
  logotypem/znakiem ?rmowym i posiadać gwarancję systemową minimum 20 lat
  Siec musi spełniać wymagania następujących norm: TIA/EIA-568-B, ISO 11801,
  PN-EN 50173-1, PN-EN 50174.
  Montaż 2 poczwórnych, 6 potrójnych i 2 podwójnych gniazd sieciowych kat 6.
  Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na załączniku nr 1 oznaczenie 2k - dwa gniazda komputerowe RJ-45 kat 6. 1T - gniazdo telefoniczne RJ-45 3k- trzy gniazda komputerowe RJ-45 kat 6.
  Montaż 8 potrójnych, 2 podwójnych i 1 pojedynczego gniazda elektrycznego z dwoma obwodami dedykowanego zasilania 230 V 1x1P (obwód 1), 2x2P+Z(obwód 2) rozmieszczenie gniazd przedstawiono na załączniku nr 1 3E - potrójne gniazdo elektryczne 230V 1x1P (obwód 1), 2x2P+Z(obwód 2).
  Bezpieczny montaż naścienny szafy SzTi w miejscu przedstawionym na załączniku nr 1.
  Spawanie włókien światłowodowych na obu końcach kabla światłowodowego.

  Wyposażenie szafy teleinformatycznej SzTi:
  1. Szafa Rack 19 cali 12U wisząca zamykana ze zdejmowanymi ścianami do instalacji następujących urządzeń:
  a)Gigabitowy zarządzany (SSH dla Telnet oraz SSL dla http )przełącznik sieciowy minimum 24 portowy wyposażony w minimum 2 oddzielne złącza na moduły światłowodowe MiniGBIC, obsługa standardów SNMP v1, 2c, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSL, DHCP , 802.1p VLAN, 802.1Q-based VLAN, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, Montaż w szafie 19 cali Rack 1U, Gwarancja minimum 24 miesiące
  b)Panel krosowniczy 24 portowy kat 6. Montaż w szafie 19 cali Rack 1U lub 0,5U- 1 szt
  c)Panel krosowniczy 24 portowy kat 5e. Montaż w szafie 19 cali Rack 1U lub 0,5U - 1 szt
  d)Organizer do kabli w szafie 19 cali Rack 1U - 1 szt
  e)Zasilacz awaryjny do montażu w szafie 19 cali wysokość zasilacza 2U. Moc co najmniej 1000VA czas przełączania minimum 5ms
  f)Panel krosowniczy światłowodowy Rack 19 cali 1U - 1 szt
  2. Patchcord 6 kat - długość 0,25m - 24szt
  3. Patchcord 5e kat - długość 0,25m - 12szt

  Punkt SZTi - powinien zostać połączony z PD (punktem dystrybucyjnym) za pomocą przewodu światłowodowego minimum 6 włóknowego zakończonego po obu stronach w panelu krosowniczym Rack 19 cali 1U 12xSC, tłumienie na spawach nie może przekraczać 0,01dB Należy zestawić połączenie 1 GB za pomocą wkładek MiniGBIC pomiędzy urządzeniem znajdującym się w PD - przełącznik Cisco SLM2024 a urządzeniem zaoferowanym dla SzTi.

  Dodatkowe materiały:
  a)Listwy PCV - przekrój i długość - wg wyliczeń własnych.
  b)Kołki i wkręty do montażu listew i szafy - wg wyliczeń własnych.
  c)Kabel U/UTP Klasy EA (kategoria 6A) zgodny z normą ISO/IEC 11801 2002:2.2 - długość kabla w/g wyliczeń własnych.
  d)Kabel światłowodowy minimum 6 włóknowy z odpowiednimi pigtailami - długość wg wyliczeń własnych
  e)Panel Krosowniczy Światłowodowy Rack 19 cali 1U - 1 szt
  f)Wkładki MiniGBIC zapewniające łączność w standardzie 1000BASE-LX - 2szt.

  Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyto nazwy materiału lub produktu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału lub produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionej specyfikacji.

  Zamawiający zaleca, aby wszyscy Wykonawcy przed złożeniem ofert dokonali szczegółowej wizji lokalnej stanu istniejącego.

Inne osoby dla Kubiak Michał Paweł (51 osób):