Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Mikołaj

w KRS

Mikołaj Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mikołaj
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Nowogard (Zachodniopomorskie), Szczecin (Zachodniopomorskie), Warzymice (Zachodniopomorskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prost Łukasz Janusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Filipek Andrzej Bohdan, Kaczor Patrycja Dominika, Kubiak Jan, Polonis Grażyna Teresa, Rybacki Zenon, Żabicki Leszek Czesław, Łozowska Wioleta, Łozowski Leszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zdrojewski Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abekz Hol-pol Sp. Z O.O., Nowa Iwiczna − KRS 0000070595
 2. Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000035050
 3. Animal Eden Sp. Z O.O., Warzymice − KRS 0000770042
 4. Zakłady Usługowo-produkcyjno-handlowe Pomorze Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000019350

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Kolejówki Przy Zespole Szkół Nr 4 Im. Armii Krajowej W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000208414
 2. Stowarzyszenie Wytrawnego Piwosza, Szczecin − KRS 0000154015
 3. Wars S.A., Warszawa − KRS 0000029621

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektów o łącznej powierzchni 8 076,59 m² (w tym 929,22 m² powierzchnia pomieszczeń technicznych, sprzątanych z częstotliwością raz na dwa miesiące) oraz na terenach zewnętrznych przylegających do obiektów będących w eksploatacji Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych 18 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, w tym na terenach utwardzonych o łącznej powierzchni 4 781,53 m² i na terenach zielonych o łącznej powierzchni 4 000,55 m². 2.Zestawienie objętych usługą powierzchni przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości w poszczególnych obiektach Zamawiającego wraz z ilością wybranych elementów wyposażenia (ilość dozowników)oraz przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników określono w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej, jako SIWZ. 3.Szczegółowy zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwość ich wykonywania przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z wykazem środków czystości i artykułów higienicznych określono w załączniku nr 2 do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ i obejmuje: 3.1.Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz lokali/obiektów w tym sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, pomieszczeń technicznych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych. 3.2.Utrzymanie porządku i czystości na terenach utwardzonych (chodnikach, parkingach, drogach dojazdowych) przyległych do lokali/obiektów Zamawiającego (nie dotyczy lokalizacji: Biura Powiatu Kołobrzeskiego, Koszalińskiego) 3.3.Utrzymanie teren zielonych przyległych do obiektów Zamawiającego (nie dotyczy lokalizacji Biura Powiatu: Białogardzkiego, Gryfickiego, Gryfińskiego, Kamieńskiego, Kołobrzeskiego, Koszalińskiego, Pyrzyckiego, Sławieńskiego, Świdwińskiego). 4.Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób sprzątających i nadzorujących (koordynujące i wykonujące bieżącą kontrolę właściwego wykonywania usług) z uwzględnieniem utrzymywania terenów zewnętrznych, sprawnie działających urządzeń i narzędzi niezbędnych do świadczenia usługi w tym odpowiedniej ilości środków czystości i materiałów eksploatacyjnych. 5.Wykonawca będzie świadczył usługę zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska przy użyciu własnych środków czystości, urządzeń technicznych, narzędzi, oraz artykułów higienicznych dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami prawa, przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wewnątrz obiektów Zamawiającego w dni robocze dla Zamawiającego w godz.: w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego od 15:00 do 20:30, w Biurach Powiatowych w godzinach 7.00-15.30 -z uwzględnieniem ustaleń z Kierownikiem danego Biura Powiatowego, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych (w tym zrzutnia akt w Mirosławcu, serwerownia, magazynki, składnice akt, podręczne magazyny akt, archiwum zakładowe, kotłownie) które sprzątane będą w dni robocze, w obecności uprawnionych pracowników Zamawiającego, z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące w godzinach od 13:00 do 15:30. Wykonywanie czynności dotyczących utrzymania porządku i czystości na zewnątrz obiektów odbywać się będzie w każdym czasie, za wiedzą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że usuwanie śniegu, lodu, śliskości następować będzie bez konieczności zgłoszenia, niezwłocznie po wystąpieniu tych zdarzeń i trwać będzie do usunięcia śniegu, lodu lub śliskości. 7.Dokładne postanowienia regulujące przedmiot zamówienia zawarte są w umowie sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
 2. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach, wokół budynków oraz na gruntach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) Zadanie 1.
  Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w nieruchomościach (wewnątrz i na zewnątrz) Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, zlokalizowanych w m:
  Część I: Stargard Szczeciński
  Część II: Koszalin,
  Część III: Szczecin,
  Część IV: Świnoujście,
  Część V: Nadarzyce, Wałcz, Mirosławiec, Oleszno,
  Część VI: Kołobrzeg,
  Część VII: Świdwin
  Adresy nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wymienione są w załączniku nr 7 do SIWZ
  2) Zadanie 2.
  Usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości, zlecane do realizacji według bieżących potrzeb Zamawiającego, na terenach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Szczecinie, zlokalizowanych w miejscowościach:
  Część I: Stargard Szczeciński, Goleniów, Choszczno
  Część II: Koszalin, Rosnowo
  Część III: Szczecin,
  Część IV: Świnoujście, Dziwnów, Kołczewo
  Część V: Nadarzyce, Wałcz, Mirosławiec, Cybowo, Szczecinek, Złocieniec, Oleszno, Głębokie,
  Część VI: Kołobrzeg, Mrzeżyno, Gryfice, Jaromin
  Część VII: Świdwin
 3. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie - Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście o łącznej powierzchni 11.948,19 m2
 4. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach, wokół budynków oraz na gruntach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Świnoujściu, Dziwnowie i Kołczewie
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) Zadanie 1.
  Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w nieruchomościach (wewnątrz i na zewnątrz) Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, zlokalizowanych w Świnoujściu.
  2) Zadanie 2.
  Usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości, zlecane do realizacji według bieżących potrzeb Zamawiającego, na terenach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Szczecinie, zlokalizowanych w miejscowościach: Świnoujście, Dziwnów, Kołczewo.
 5. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz terenach przyległych.
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz na terenach przyległych.
  Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie - Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście o łącznej powierzchni 11.948,19 m kw.
 6. Usługa sprzątania powierzchni biurowych, holi, klatek schodowych i sanitariatów oraz sprzątanie, konserwacja zieleni i odśnieżanie terenu zewnętrznego obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D, w okresie 29 miesięcy tj. od 01.08.2013 r. do 31.12.2015 r
  Zamawiający: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania powierzchni biurowych, holi, klatek schodowych i sanitariatów oraz sprzątanie, konserwacja zieleni i odśnieżanie terenu zewnętrznego obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D, w okresie 29 miesięcy tj. od 01.08.2013 r. do 31.12.2015 r

Inne osoby dla Kubiak (1000 osób):