Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Mirosław

w KRS

Mirosław Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Wałbrzych (Dolnośląskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Luhn Alfred Josef, Schmees Josef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawelczyk Sylvia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Schmees Luhn Polska - Budownictwo Inżynieryjne Z Drewna i Stali Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000228146

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Pogórze Sudeckie.
  Zamawiający: Gmina Mściwojów, Mściwojów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej tj. koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego, STWiORB, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zakres, który obejmuje wykonanie: 1) ścieżka o nawierzchni utwardzonej - długość 1850m, średniej szerokość 1,5m - dz. nr 373, 556, 374, 377, 385, 415, 522 - materiał parametry: zgodnie z zaleceniami konserwatora w granicach działek wpisanych do rejestru zabytków należy wykonać nawierzchnię mineralną, jako obrzeża ścieżek należy zastosować obrzeża z taśm stalowych lub tworzywa na pozostałych działkach należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowa granitowej 8x10 w pierwszej klasie. Wykonanie koniecznych robót ziemnych z zastosowaniem rozwiązań technicznych zapewniających wymaganą nośność i stateczność budowli oraz konstrukcji nawierzchni, podbudowa mechaniczne stabilizowana, nawierzchnia zróżnicowana względem rozmiaru i koloru, 2) parking oraz wjazd o nawierzchni utwardzonej - 8 miejsc - powierzchnia - 142 m² - dz. nr 556 - materiał parametry: kostka granitowa 8x10, wykonanie koniecznych robót ziemnych z zastosowaniem rozwiązań technicznych zapewniających wymaganą nośność i stateczność budowli oraz konstrukcji nawierzchni, podbudowa mechaniczne stabilizowana, uporządkowanie terenu przyległego, 3) renowacja stawu - powierzchnia w rzucie - 586 m²- dz. nr 556 - oczyszczenie linii brzegowej stawu w celu poprawy walorów widokowych - 100 m² (pas szerokości 1m), wykonanie mechanicznego odmulania stawu - wymiar w rzucie - 586 m², odtworzenie brzegów - mur z kamienia polnego - 92 mb, wraz z zastawką - 1szt., studnią fi 100 - 1szt. oraz rurociągiem wylotowym o długości 15 m, odtworzenie murków okalających wjazd - 12 mb do stawu wraz z renowacją wjazdu - 25 m², przywrócenie stanu pierwotnego zgodnie zaleceniami konserwatorskimi a także przeprowadzenie przy udziale specjalisty herpetologa lustrację terenową mającą na celu stwierdzenie ewentualnych siedlisk płazów, 4) latarnie parkowe wysokie - 19 szt. - dz. nr 373, 556, 374, 377, 385, 415 - materiał parametry: latarnia stylizowana, lampion - aluminium, korpus z żeliwa i stali, wysokość 350cm, przygotowanie terenu, montaż, podłączenie elektryczne oraz zabezpieczenia prądowe zgodnie z normami, podłączenie do najbliższego punktu zasilania - długość kabla zasilającego wg wskazań Zamawiającego, możliwość sterowania latarniami w zakresie trybów oświetleniowych, 5) latarnie hybrydowe wysokie - 8 szt. - dz. nr 522 - materiał parametry: słup - ocynk, wysokość 8 m, słup wzmocniony, żarówki LED, oprawy - odporne na uszkodzenia mechaniczne, autonomia - od 6 do 8 dni, czujnik zmierzchowy, zabezpieczenie przed kradzieżą, przygotowanie terenu, montaż, podłączenie oraz zabezpieczenia prądowe zgodnie z normami, 6) infokiosk z dostępem do internetu - 1 szt. - dz. nr 373 - materiał parametry: obudowa jednobryłowa stalowa, malowana proszkowo, ekran zabezpieczony przed wandalizmem, jednostka centralna i oprogramowanie, interfejsy komunikacyjne, elektryka z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym, montaż na trwale z podłożem, przygotowanie terenu, montaż, podłączenie elektryczne oraz zabezpieczenia prądowe zgodnie z normami, podłączenie do najbliższego punktu zasilania - długość kabla zasilającego nie więcej niż 40 m, uruchomienie i konfiguracja wg wskazań Zamawiającego, 7) mała architektura w obrębie strefy objętej ochrona konserwatorską - ławki - 13 szt. - dz. nr 373, 556, 374, 377, 385 - materiał parametry: ławka żeliwna - ławka o stylizowanej formie, siedzisko drewniane impregnowane, montaż na trwale do podłoża, 8) mała architektura w obrębie strefy objętej ochrona konserwatorską - kosze na odpadki - 13 szt. - dz. nr 373, 556, 374, 377, 385 - materiał, parametry: konstrukcja stalowo-żeliwna, montaż na trwale do podłoża, 9) mała architektura w obrębie strefy objętej ochrona konserwatorską - tablice informacyjno-edukacyjne - 3 szt. - dz. nr 373, 556, 374 - materiał, parametry: podstawy żeliwne, plansza - płyta OSB, nadruk w technologii zapewniającej trwałość w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, 10) mała architektura w obrębie strefy objętej ochrona konserwatorską - słupek kierunkowy żeliwny - 5 szt. - dz. nr 373, 374, 377, 385 - materiał, parametry: konstrukcja stalowo-żeliwna, montaż na trwale do podłoża, tabliczki z nadrukami, 11) mała architektura na pozostałych terenach - ławki drewniane - 16 szt. - dz. nr 415, 522 - materiał, parametry: wysokiej jakości drewno sosnowe o powierzchni gładko struganej, łączenia trwałe, drewno impregnowane oraz lakierowane, montaż na trwale do podłoża, 12) mała architektura na pozostałych terenach - kosze na odpadki drewniane - 16 szt. - dz. nr 415, 522 - materiał/parametry: wysokiej jakości drewno sosnowe o powierzchni gładko struganej, łączenia trwałe, drewno impregnowane oraz lakierowane, montaż na trwale do podłoża, 13) mała architektura na pozostałych terenach - tablice informacyjno-edukacyjne drewniane - 4 szt. - dz. nr 415, 522 - materiał parametry: wysokiej jakości drewno sosnowe o powierzchni gładko struganej, łączenia trwałe, drewno impregnowane oraz lakierowane, montaż na trwale do podłoża, 14) mała architektura na pozostałych terenach - słupek kierunkowy drewniany - 5 szt. - dz. nr 415, 522 - materiał parametry: wysokiej jakości drewno sosnowe o powierzchni gładko struganej, drewno impregnowane oraz lakierowane, montaż na trwale do podłoża, tabliczki z nadrukami, 15) mała architektura na pozostałych terenach - stojaki rowerowe - 5 szt. - dz. nr 415, 522 - materiał parametry: wysokiej jakości drewno sosnowe o powierzchni gładko struganej, drewno impregnowane oraz lakierowane, montaż na trwale do podłoża, 16) nasadzenia zieleni - drzewa 29 szt., krzewy formowane - 10m², roślinność okrywowa - 16m² - dz. nr 374, 377 - materiał parametry: nasadzenia drzew liściastych z bryłą korzeniową, nasadzenia krzewów i roślinności okrywowej z poprawnie wykształconym systemem korzeniowym, równomiernie rozkrzewione, przygotowanie i wykończenie nawierzchni pod nasadzeniami, system stabilizacji nowych nasadzeń, napowietrzanie stref korzeniowych, ekrany przeciw korzeniowe, 17) wieża widokowa o konstrukcji stalowej - 1 szt., wys. 23 m, wymiary w rzucie - 750cm x 750cm, dz. nr 522, a) wieża: konstrukcja mieszana - stalowo-drewniana (drewno - klasa min. C27 np. modrzewiowe strugane, wkręty do drewna nierdzewne kl. A2), wykonanie koniecznych robót ziemnych z zastosowaniem rozwiązań technicznych zapewniających wymaganą nośność i stateczność budowli, wieża V-kondygnacyjna, taras widokowy wyposażony w tablicę informacyjno-edukacyjną pochyłą - 1 szt. oraz lunetę obserwacyjną (bez mechanizmu wrzutowego), dach kopertowy w układzie kratowym o nachyleniu ok. 25stopni z poszyciem drewnianym pokryty gontem bitumicznym, b) instalacja odgromowa: wieża musi być wyposażona w instalację odgromową zgodnie z Polską Normą w tym zakresie. W swoim projekcie i Specyfikacji Technicznej Wykonawca przedstawi rozwiązania dotyczące instalacji odgromowej dla wieży, wraz z uziemieniem, 18) ogrodzenie terenu wieży - 80 mb, dz. nr 522 - materiał/parametry: ogrodzenie panelowe wokół terenu wieży, montaż z elementów umożliwiających szybki montaż na podmurówce betonowej prefabrykowanej, kolor - spójny z kolorystyką powłoki lakierniczej wieży do akceptacji Zamawiającego, 19) system monitoringu - 1 kpl - dz. nr 556, 374, 385, 415, 522 - materiał parametry: zainstalowanie 6 kamer wraz z osprzętem umożliwiającym ich prawidłowe działanie, w tym: dostawa, montaż i konfiguracja: 6 kamer zasilanie elektryczne, przesył obrazu i sterowanie światłowodem, 20) budowa wiat edukacyjnych - 2 szt., dz. nr 373, 522 - materiał parametry: wiaty edukacyjne 2 sztuki, na planie kwadratu, konstrukcja z drewna o profilu kwadratowym, klejonym czterowarstwowo poddanemu impregnacji głęboko ciśnieniowej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, pokrycie dachu - gontem bitumicznym w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, wyposażenie wiat - dwie ławki drewniane przymocowane na stałe do podłoża, wiaty zgodne z załączonymi zdjęciami poniżej lub równoważne, 21) dostawa i montaż fragmentów skał - 1 kpl, dz. nr 415 - materiał parametry: fragmenty skał (tj. bazalt, piaskowiec, łupek szarogłazowy, granit, wapień), związane z budową geologiczną terenów objętych ochroną w postaci dużych elementów skalnych, do każdego elementu skalnego należy przewidzieć tabliczkę z opisem każdej próbki skalnej, 22) dostawa i montaż figur rzeźb drewnianych - 6 szt., dz. nr 374 - materiał parametry: rzeźby drewniane prezentujące wybrane gatunki zwierząt i ptaków objętych ochroną (np. żuraw, kumak nizinny, salamandra itp.), 23) dostawa i montaż lunet obserwacyjnych - 2 szt. - dz. nr 522 - materiał parametry: lunety obserwacyjne (bez mechanizmu wrzutowego), korpus z metalu, do zastosowania na zewnątrz, 1 szt. montaż na podeście widokowym wieży, 1 szt. montaż w terenie. Proponowane rozwiązania, sposób kształtowania i ich cechy konstrukcyjne mogą ulec modyfikacji wynikającej z wydanych przez właściwe służby i organy administracji państwowej - na etapie projektu budowlanego - wytycznymi projektowymi i warunkami technicznym, a wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz w załącznikach, w szczególności w: 1) Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ, 2) Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Specyfikacja robót i wyposażenia - załącznik nr 9 do SIWZ, 4) Wypis i wyrys z MPZP dla miejscowości Mściwojów nr IP 6727.1.2013 z dnia 14.01.2013 r. i nr IP 6727.2.2013 z dnia 14.01.2013 r., 5) Opinii Konserwatora Zabytków w Legnicy z dnia 10.04.2014 r., 6) Opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10.01.2013 r
 2. Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew - II etap
  Zamawiający: Gmina Dobiegniew, Dobiegniew
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
  Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew
  - II etap, w częściach:
  CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Radęcin.
  CZĘŚĆ II - Odbudowa spalonego mostu.
  CZĘŚĆ III - Budowa wież widokowych w miejscowościach Chomętowo i Radęcin.
  CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Radęcin.
  W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac budowlanych:
  1.roboty budowlane obejmują zagospodarowanie plaży nad jeziorem Radęcin, zlokalizowanej na działkach nr 142, 146/11, 146/21, 146/29, 146/35, 146/58 obręb ewidencyjny Radęcin, Gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, w szczególności:
  - Budowa budynku zaplecza sanitarno-socjalnego, obsługującego projektowane pole namiotowe oraz istniejącą plażę.
  - Budowa pola namiotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
  - Budowa boiska do siatkówki.
  - Budowa placu zabaw.
  - Budowa elementów małej architektury (palenisko, stojaki na kajaki, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławo-stoły, przebieralnia).
  - Budowa ścieżek pieszo-jezdnych wraz z dwoma parkingami.
  - Budowa dwóch nowych zjazdów z działek 146/58 i 142.
  - Budowa oświetlenia terenu.
  CZĘŚĆ II - Odbudowa spalonego mostu.
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa spalonego mostu na działce nr 200, obręb ewidencyjny Chomętowo, Gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, o następujących parametrach:
  - Całkowita długość mostu - 76 m;
  - Szerokość jezdni mostu - 3,50 m;
  - Szerokość chodników - 2x50cm;
  - Powierzchnia jezdni na moście - 238 m2;
  - Powierzchnia chodników na moście - 68 m2;
  - Powierzchnia dojazdów na przyczółkach - 36 m2;
  - Powierzchnia zabudowy mostu - 342 m2.
  Most drewniany belkowy leżajowy, dziesięcioprzęsłowy. Most posadowiony na 51 palach drewnianych Ø 26 cm o długości zmiennej od 900 cm do 1350 cm. Przyczółki mostu posadowione na 12 palach drewnianych Ø 20 cm o długości 600cm. Most zabezpieczony barierami ochronnymi drewnianymi o wysokości 110 cm od poziomu pomostu. Nawierzchnia dojazdu na przyczółkach mostu utwardzona brukiem kamiennym grubości 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm.
  CZĘŚĆ III - Budowa wież widokowych w miejscowościach Chomętowo i Radęcin.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch wież widokowych na działkach nr 200 i 219 obręb ewidencyjny Chomętowo oraz na działce nr 146/29 obręb ewidencyjny Radęcin, Gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, o następujących parametrach:
  - powierzchnia zabudowy - 27,04m2,
  - liczba kondygnacji - 3,
  - wysokość wieży widokowej - 11,98m,
  - powierzchnia platformy nr 1 - 47,31m2,
  - powierzchnia platformy nr 2 - 12,36m2,
  - powierzchnia platformy nr 3 - 20,52m2.
  Wieże należy wykonać w konstrukcji drewnianej szkieletowej z pomostami widokowymi i biegami schodowymi prowadzącymi na pomosty. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, w układzie krokwi drewnianych 5 x 14 cm, opartych na belce drewnianej 18 x 25 cm i centralnie na słupku kalenicowym 14 x 14 cm. Poszycie dachu z desek gr. 2,8 cm, krytych gontem bitumicznym w kolorze ciemnym szarym.
  Konstrukcja wieży oparta na czterech słupach drewnianych C27 o przekroju kwadratowym 30 x30 cm. Konstrukcję platform zaprojektowano z legarów 10 x 25 cm, podłużnych i poprzecznych. Poszycie platform należy wykonać z desek dębowych o przekroju 5 x 20 cm. Balustrady na wysokość 1,10 m ponad podłogą, należy wykonać z krawędziaków drewnianych. Wszystkie elementy drewniane wieży należy wykonać z drewna dębowego, sezonowanego, impregnowanego preparatami obojętnymi dla środowiska
 3. rewitalizacja miejscowości Cekcyn oraz zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim
  Zamawiający: Gmina Cekcyn, Cekcyn
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Etap I:
  1) wykonanie podbudów i zabudowa:
  - parkingu i drogi dojazdowej utwardzonej - 435,00 m2,
  - wykonanie chodnika utwardzonego kostką - 372,00 m2;
  2) wykonanie pomostu drewnianego na palach modrzewiowych z pomostem z desek kompozytowych - 756,00 m2,
  3) wykonanie oświetlenia terenu i kąpieliska:
  - montaż latarń oświetleniowych na słupach - 7 kpl,
  - montaż latarń oświetleniowych na murkach - 6 kpl,
  - montaż lamp oświetleniowych 12V na pomostach - 10 kpl;
  4) wykonanie podłoża oraz ustawienie mechanizmu zegara kwiatowego łącznie z obsadzeniem tarczy zegara kwiatami - 1 kpl,
  5) wykonanie parkingu zielonego trawiastego z dojazdem utwardzonym kostką betonową oraz obsianie trawą powierzchni i obsadzeniem poboczy krzewami - 1275,00 m2,
  6) dostawa wyposażenia:
  a) skuter wodny - 1 szt,
  b) tablica informacyjna - 2 szt,
  c) torba medyczna wraz z wyposażeniem dla ratownika - 1 kpl.
  Etap II:
  1) wykonanie podbudów i zabudowa infrastruktury otoczenia oraz zabudowa
  terenu polami mini golfa - 27 szt,
  2) wykonanie pomostu drewnianego na palach nad wodą łącznie z wieżą widokową -1 kpl,
  3) wykonanie oświetlenia terenu i kąpieliska:
  - montaż latarń oświetleniowych na słupach - 10 kpl,
  - montaż latarń oświetleniowych na murkach - 36 kpl,
  - montaż lamp oświetleniowych 12V na pomostach - 5 kpl.

  Szczegółowy opis i wymagania techniczne odnośnie elementów wyposażenia wskazanych w etapie I pkt 6:
  1) skuter wodny: poj. min. 1000 cm3, typ silnika 4- cylindrowy, 4- suwowy, masa pojazdu gotowego do użytku - min. 330 kg, liczba pasażerów - min. 2 osoby, wymiary- długość min. 3,22 m, szer. min. 1,17 m, wysokość min. 1,15 m;
  2) tablica informacyjna o sposobie korzystania z obiektów rekreacyjnych - do uzgodnienia z inwestorem, wymiary - szerokość min. 0,70 m. wysokość min. 0,90 m wraz ze stelażem i montażem;
  3) torba medyczna wraz z wyposażeniem dla ratownika:
  a) unieruchomienie złamań i stabilizacja głowy: szyna Kramera do unieruchom. - min. 2 szt, kołnierz ortopedyczny dla dorosłych - min. 1 szt, kołnierz ortopedyczny dla dzieci - min. 1 szt;
  b) sztuczne oddychanie i podtrzymanie drożności dróg oddechowych: rurki ustno- gardłowe - min. 1 kpl, worek samorozprężny - min. 1 szt, maska z membraną i ustnikiem - 1 szt;
  c) zestaw opatrunkowy: koc ratunkowy - min. 1 szt, kompres gazowy jałowy - min. 5 szt, gaza bawełniana jałowa - min. 1 szt, chustka trójkątna - min. 1 szt, bandaże - min. 2 szt, bandaże elastyczne - min. 2 szt, plaster z opatrunkiem - min. 2 szt, rękawiczki - min. 3 pary, nożyczki - min. 1 szt;
  torba lub plecak wykonane z tkaniny wodoodpornej o niskiej ścieralności, uchwyt umożliwiający transport zestawu w ręku i na ramieniu.
 4. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Piecniku
  Zamawiający: Gmina i Miasto Mirosławiec, Mirosławiec
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót przed rozpoczęciem prac, b) wykonanie robót ziemnych - ukształtowanie terenu, wymiana gruntu, c) wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej wraz z osprzętem o szarości 2,30m, o długości całkowitej 26,77m, d) wykonanie zagospodarowania terenu tj. wykonanie boiska do piłki siatkowej wraz z osprzętem o powierzchni 220,00m2, e) dostawa i montaż elementów zagospodarowania terenu plaży tj. grill (szt. 1), ławki (szt. 3), stoły z ławkami (szt. 4), kosze na śmieci (szt. 5), stojak na rowery (szt. 1), tablica informacyjna (szt. 1), wiata rekreacyjna (szt. 1), f) wykonanie utwardzenia terenu, tj. drogi dojazdowej i parkingu (5 miejsc parkingowych) z otoczaków z domieszką pospółki, g) wykonanie piaszczystej nawierzchni plaży o powierzchni 304,00m2; h) wykonanie miejsca na ognisko, i) wykonanie nawierzchni zielonych, j) dokonać bieżącą pielęgnację istniejącego drzewostanu, k) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, l) uporządkowanie terenu robót, m) zgłoszenie zakończenia robót
 5. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Łowiczu Wałeckim
  Zamawiający: Gmina i Miasto Mirosławiec, Mirosławiec
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót przed rozpoczęciem prac,
  b) wykonanie robót ziemnych - ukształtowanie terenu, wymiana gruntu,
  c) wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej wraz z osprzętem o szarości 2,30m, o długości całkowitej 24,80m,
  d) wykonanie zagospodarowania terenu tj. wykonanie boiska do piłki siatkowej wraz z osprzętem o powierzchni 220,00m2,
  e) dostawa i montaż elementów zagospodarowania terenu plaży tj. grill (szt. 1), ławki (szt. 3), stoły z ławkami (szt. 4), kosze na śmieci (szt. 5), stojak na rowery (szt. 1), tablica informacyjna (szt. 1), wiata rekreacyjna (szt. 1),
  f) wykonanie utwardzenia terenu, tj. drogi dojazdowej i parkingu (5 miejsc parkingowych) z otoczaków z domieszką pospółki,
  g) wykonanie piaszczystej nawierzchni plaży o powierzchni 277,00m2;
  h) wykonanie miejsca na ognisko,
  i) wykonanie nawierzchni zielonych,
  j) dokonać bieżącą pielęgnację istniejącego drzewostanu,
  k) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  l) uporządkowanie terenu robót,
  m) zgłoszenie zakończenia robót
 6. Budowa wieży widokowej w systemie zaprojektuj i wybuduj na trasie geoturystycznej Dawna kopalnia Babina dla zadania Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO
  Zamawiający: Nadleśnictwo Lipinki, Żary
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej tj. koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: Budowa wieży widokowej w systemie zaprojektuj i wybuduj na trasie geoturystycznej Dawna kopalnia Babina dla zadania Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO.
  1) Wieża widokowa o konstrukcji drewniano - stalowo - żelbetowej: wysokość tarasu widokowego dla min.15 osób - 24 m, podest widokowy pośredni na wysokości - 12 m, zadaszenie tarasu pośredniego i górnego, instalacja odgromowa.
  2) Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej: plac wokół wieży widokowej o nawierzchni tłuczniowej, przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni tłuczniowej o podwyższonych parametrach, siedziska z oparciem wykonane z drewna liściastego twardego, ławki z oparciem usytuowane na podestach widokowych, stoły wykonane z drewna liściastego twardego, tablice informacyjne wykonane z drewna liściastego twardego, kosze na odpady wykonane z drewna liściastego twardego, stojaki na rowery wykonane z drewna liściastego twardego, barierki ochronne wykonane z drewna liściastego twardego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy.
 7. Budowa slipów oraz budowa pomostów na jeziorze Sarcz w Trzciance.
  Zamawiający: Gmina Trzcianka, Trzcianka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegajace na budowie: 1.pomostu miejskiego - 187,60 m2, 2.pomostu stanicy - 35,40 m2, 3.pomostu motorowodniaków - 20,70 m2, 4.dwóch slipów o powierzchni 42 m2 każdy, na jeziorze Sarcz w Trzciance.
 8. Odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w czerwcu 2010 roku - odbudowa kładki na potoku Szczawnik
  Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Muszyna
  W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących prac: 1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej i odbudowa kładki zniszczonej w czasie powodzi w czerwcu 2010 na potoku Szczawnik. 1.2 Zakres prac projektowych przewiduje realizację wymienionych poniżej zadań dla obiektu: a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla kładki na potoku Szczawnik zgodnie z Ustawą Prawo, b) założenia projektowe w fazie realizacji należy na bieżąco uzgadniać i konsultować z Zamawiającym, c) cała dokumentacja ma być sporządzona w 4 egzemplarzach wraz z wersją na nośniku elektronicznym ( pliki pdf,dwg,doc,xlm,) d) opracowaniu obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych światła otworu podmostowego i uzgodnieniu światła z administratorem cieku wodnego ( miejscowy RZGW ), e) uzyskaniu zgody na wycinkę kolidujących z zakresem robót drzew ( jeśli zajdzie konieczność wykonanie operatu dendrologicznego, f) opracowaniu badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektów budowlanych, g) dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu zharmonizowanych Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, h) przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej w tym rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i umowy, i) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawodawstwem oraz regułami wynikającymi z Prawa Zamówień Publicznych, 1.3 Zakres robót budowlanych przewiduje: a) Wykonanie wszystkich robót inżynieryjno - budowlano - montażowych związanych z realizacją zamówienia zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, wykonawczym i SST dla których podstawą jest Ustawa Prawo Budowlane b) wyniesienie osi projektowanych obiektów i punktów wysokościowych, c) roboty rozbiórkowe w zakresie niezbędnym do wykonania projektowanych i wykonywanych robót .) d) wykonanie robót ziemnych i fundamentowych dla projektowanych obiektów, e) wykonanie korpusów żelbetowych podpór ( przyczółków), f) wykonanie i montaż elementów nośnych kładki, g) montaż wyposażenia kładki, h) rozbiórka istniejących elementów, dróg i dojść do kładki, i) wykonanie nawierzchni dojść do kładki, j) wycinkę i wykarczowanie kolidujących z zakresem robót drzew i krzewów, k) ewentualne odtworzenie chodników wraz z nawierzchnią dojść do kładki (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót), l) wykonanie zabezpieczenia ( na czas realizacji robót i docelowe) istniejących urządzeń technicznych w obrębie dojść do kładki, m) przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót budowlanych i rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roślinnej i geologicznej, n) kompletacji dokumentacji odbiorowej ( w tym dokumentacji powykonawczej dokumentacji geodezyjnej)
 9. Odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w czerwcu 2010 roku - odbudowa kładki na potoku Muszynka
  Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Muszyna
  1.Wykonanie dokumentacji projektowej i odbudowa kładki zniszczonej w czasie powodzi w czerwcu 2010 na potoku Muszynka zgodnie z koncepcją programową oraz planem funkcjonalno - użytkowym, będącym w posiadaniu Zamawiającego, 2.Zakres prac projektowych przewiduje realizację wymienionych poniżej zadań dla obiektu: a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla kładki na potoku Muszynka zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Koncepcji Programowo-Przestrzennej, b) założenia projektowe w fazie realizacji należy na bieżąco uzgadniać i konsultować z Zamawiającym, c) cała dokumentacja ma być sporządzona w 4 egzemplarzach wraz z wersją na nośniku elektronicznym ( pliki pdf,dwg,doc,xlm,) d) opracowaniu obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych światła otworu podmostowego i uzgodnieniu światła z administratorem cieku wodnego ( miejscowy RZGW ), e) uzyskaniu zgody na wycinkę kolidujących z zakresem robót drzew ( jeśli zajdzie konieczność wykonanie operatu dendrologicznego, f) opracowaniu badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektów budowlanych, g) podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla ww. obiektu jest koncepcja Programowo-przestrzenna będąca w posiadaniu Zamawiającego oraz plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Muszyna. Opracowanie wymienionego projektu budowlanego i projektu wykonawczego musi być poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbędnych badań ( także terenowych), opinii uzgodnień, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych do jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji budowlanej, h) dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu zharmonizowanych Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, i) opracowaniu szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST), j) przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej w tym rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i umowy, k) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawodawstwem oraz regułami wynikającymi z Prawa Zamówień Publicznych, 3.Zakres robót budowlanych przewiduje: a) Wykonanie wszystkich robót inżynieryjno - budowlano - montażowych związanych z realizacją zamówienia zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, wykonawczym i SST dla których podstawą jest Ustawa Prawo Budowlane i wytyczne wynikające z Planu Funkcjonalno Użytkowego,(PFU) b) wyniesienie osi projektowanych obiektów i punktów wysokościowych, c) roboty rozbiórkowe w zakresie niezbędnym do wykonania projektowanych i wykonywanych robót. d) wykonanie robót ziemnych i fundamentowych dla projektowanych obiektów, e) wykonanie korpusów żelbetowych podpór ( przyczółków), f) wykonanie i montaż elementów nośnych kładki, g) montaż wyposażenia kładki, h) rozbiórka istniejących elementów, dróg i dojść do kładki, i) wykonanie nawierzchni dojść do kładki, j) wykonanie oświetlenia kładki, k) wycinkę i wykarczowanie kolidujących z zakresem robót drzew i krzewów, l) ewentualne odtworzenie chodników wraz z nawierzchnią dojść do kładki (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót), m) wykonanie zabezpieczenia ( na czas realizacji robót i docelowe) istniejących urządzeń technicznych w obrębie dojść do kładki, n) przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót budowlanych i rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roślinnej i geologicznej, o) kompletacji dokumentacji odbiorowej ( w tym dokumentacji powykonawczej dokumentacji geodezyjnej), 4.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu : a) powierzchnia ciągów komunikacji pieszej i rowerowej : zgodnie z koncepcją i PFU, b)powierzchnia chodników nad podporami : zgodnie z koncepcją i PFU, c)powierzchnia kładki wraz z balustradami z uwzględnieniem konstrukcji nośnej : zgodnie z koncepcją i PFU