Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Piotr Łukasz

w KRS

Piotr Łukasz Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Łukasz
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Christensen Henrik, Hvegholm Nikolaj

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Dostawa telefonów satelitarnych z wyposażeniem
  Zamawiający: 4 Regionalna Baza Logistyczna, Wrocław
  Dostawa telefonów satelitarnych z wyposażeniem wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
 2. Dostawa telefonów satelitarnych
  Zamawiający: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów satelitarnych w ilości 26 szt., zgodnie ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ
 3. Zakup sprzętu i usług telefonii satelitarnej, nr sprawy 198/BŁiI/14/DG
  Zamawiający: Komenda Główna Policji, Warszawa
  ZADANIE 1:

  1. Dostawa 44 kompletów telefonów o cechach określonych w Rozdziale TELEFON SATELITARNY ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ. W ramach dostawy wymagany jest montaż i uruchomienie 43 kompletów zgodnie wymaganiami określonymi w Rozdziale WYMAGANIA INSTALACYJNE, MONTAŻOWE I WDROŻENIOWE.
  2. Dostawa 10 kompletów telefonów o cechach określonych w Rozdziale TELEFON SATELITARNY NOSZONY.
  3. Świadczenie serwisu gwarancyjnego na sprzęt i montaże zgodnie z wymaganiami zawartymi
  w Załączniku nr 4 Umowy.
  4. Przeprowadzenie instruktażu zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 Umowy.
  5. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi
  w Załączniku nr 6 Umowy.

  ZADANIE 2:

  1. Świadczenie usług telefonii satelitarnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale. ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII SATELITARNEJ.

  Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
 4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą satelitarną dla potrzeb Sił Powietrznych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4430, Śrem
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie aktywacji oraz aktywacja w sieciach satelitarnych telefonów satelitarnych posiadanych przez Zamawiającego.
 5. Usługi telefonii satelitarnej
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii satelitarnej w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów satelitarnych, stacji dokujących oraz aktywnych kart SIM
 6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą satelitarną dla potrzeb Sił Powietrznych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4430, Śrem
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, aktywacja w sieci satelitarnej telefonów satelitarnych posiadanych przez Zamawiającego. Siec satelitarna - AERO H+ Typ terminala - SAT-2100 Ilość - 5 szt.

Inne osoby dla Kubiak Piotr Łukasz (61 osób):