Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Szymon Bogdan

w KRS

Szymon Bogdan Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Szymon
Drugie imię:Bogdan
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Kobylarnia (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:42 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kadukowska Danuta Ewa, Lewandowski Stanisław Jan, Madej Wiesława Jadwiga, Piąstka Wojciech Andrzej, Przybylska Ewa Elżbieta, Rokita Danuta Maria, Tomczyńska Grażyna Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Jerzy Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 3city Premium Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000618022
 2. 3city Premium Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdynia − KRS 0000622314
 3. Betpol S.A., Bydgoszcz − KRS 0000300568
 4. Expo Mazury S.A., Ostróda − KRS 0000513712
 5. Hydro Młyn Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000422587
 6. Jhm Development S.A., Skierniewice − KRS 0000372753
 7. Magrip Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000380049
 8. Marywilska 44 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359265
 9. Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000088653
 10. Mirbud S.A., Skierniewice − KRS 0000270385
 11. Nieszawka Inwest Sp. Z O.O., Łabiszyn − KRS 0000738465
 12. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Kobylarnia − KRS 0000396760
 13. Roze 5c Sp. Z O.O., Łabiszyn − KRS 0000531594
 14. Sonas Sp. Z O.O., Jeżewice − KRS 0000680481
 15. Strzeleckie Bractw0 Kurkowe W Łabiszynie, Łabiszyn − KRS 0000534377

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aglomarmur Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000333059
 2. Fundacja Rozwoju Gospodarczego Expo, Ostróda − KRS 0000530211
 3. Inter - Beton Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000097039
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000207660
 5. Polbruk S.A., Gdańsk − KRS 0000062419
 6. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z O.O., Kobylarnia − KRS 0000126914
 7. Przedsiębiorstwo Drogowo - Transportowe Ren - Trans Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271371
 8. Przedsiębiorstwo Hotelarsko - Turystyczne Brda Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000185062
 9. Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno-konserwatorskich i Pogrzebowych Ars Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000193640
 10. Przedsiębiorstwo Zagraniczne W Polsce Polbet Inż. Krzysztof Lipkowski, Bydgoszcz − KRS 0000195708
 11. Rawicom Sp. Z O.O., Łabiszyn − KRS 0000450729
 12. Veni S.A., Warszawa − KRS 0000525652
 13. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wod-kan Sp. Z O.O., Mokra Prawa − KRS 0000153424
 14. Zastal S.A., Zielona Góra − KRS 0000067681

Powiązane przetargi (42 szt.):
 1. roboty dodatkowe związane z przebudową skrzyżowania na rondo w miejscowości Paterek w związku z realizacją umowy podstawowej na: Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola-Rogoźno. Odcinek Sępólno - Kcynia: km 26+360 do km 28+354 dł.1,994 km km 62+732 do km 68+503 dł.5,771 km km 68+744 do km 69+845 dł. 1,101 km km 69+938 do km 71+059 dł. 1,121 km km 71+135 do km 83+703 dł. 12,568 km km 88+722 do km 89+263 dł. 0,541 km Długość łączna odcinka przebudowywanego 23,096 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
  roboty kanalizacyjne, roboty elektryczne, roboty drogowe
 2. Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255 - roboty elektryczne dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Pakość, Pakość
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych, w oparciu o aneks do projektu podstawowego dla oświetlenia ulicznego pn.: Oświetlenie uliczne,(Aneks do projektu podstawowego) opracowany przez P. Stanosława Baranowskiego, który obejmuje budowę dodatkowych szafek oświetleniowych -szt.2 wraz z ich zasilaniem
 3. Remont drogi powiatowej nr 1547C Bydgoszcz - Wypaleniska. ETAP II
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  ETAP II - remont istniejącej nawierzchni na odcinku w km 0+600 ÷ 1+200
  Przedmiotem zadania jest remont części drogi powiatowej Bydgoszcz - Wypaleniska na odcinku od końca nowowyremontowanego odcinka w kierunku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 397 o długości 600 m.

  - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - 4200 m2;
  - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - 4200 m2;
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - 484,20 t.
  - ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych - 4200 m2;
  - ułożenie warstwy wiążącej grub. 4 cm z betonu asfaltowego
  o zwiększonej odporności na odkształcenia - 4200 m2;
  - ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego SMA - 4200 m2;
  - zjazdy bitumiczne - 155 m2;
  - wykonanie poboczy - 1500 m2;
  - znaki drogowe poziome - 252,70 m2;
  - roboty ziemne

  W zakres zadania wchodzą roboty drogowe i towarzyszące polegające na:
  - wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez przykrycie jej nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  - wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych destruktem pofrezowym,
  - wykonaniu zjazdów na drogi boczne i zjazdów gospodarczych
  - wykonaniu stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome)
  Kolejność robót to: frezowanie grub. 8cm całej powierzchni istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej (zły stan techniczny), ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej, wzmocnienie konstrukcji przez ułożenie geosiatki szklano-węglowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, następnie rozbiórka nawierzchni z tłucznia i żużla na zjazdach gospodarczych, wykonanie umocnionych poboczy, zjazdów na drogi boczne i zjazdów gospodarczych, , zabezpieczenie ist. kabli telekom. rurami ochronnymi, a na końcu uporządkowanie terenu przyległego.
  W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:
  - wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzenia;
  - zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami wraz z ustawieniem.
  - wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 4. Remont dróg o nawierzchni bitumicznej położonych na terenie gminy Sicienko - droga powiatowa nr 1534C i odcinek drogi 1910 w Sicienku
  Zamawiający: Gmina Sicienko, Sicienko
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn - Stacja PKP i odcinka drogi powiatowej nr 1910C Samsieczynek - Wojnowo w miejscowości Sicienko, gmina Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie

  Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie remontu cząstkowego uszkodzeń istniejącej nawierzchni oraz wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całej powierzchni odcinków dróg. Ponadto na odcinku drogi 1534C w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym, należy wykonać profilowanie nierówności i zaniżeń podbudowy betonem asfaltowym i kruszywem łamanym, a od km 0+220 do km 0+725 należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
  Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi załącznik f do SIWZ.
  Wykonanie przebudowy odbywać się będzie zgodnie z Projektem Wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi , których treść stanowi załącznik do Specyfikacji.
 5. Remont drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz od km 22+300 do km 26+545 na odcinku Potulin-Gołańcz
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Remont drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz od km 22+300 do km 26+545 na odcinku Potulin-Gołańcz
 6. Modernizacja dróg transportu rolniczego Januszkowo-Jakubowo-Kolankowo-Prądocin, obejmująca budowę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Januszkowie
  Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Wielka
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie, polegająca na budowie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr 050704C Januszkowo - Jakubowo o długości 0,7 km, od istniejącej nawierzchni asfaltowej do przejazdu kolejowego w Januszkowie (działki ew. nr 86/5 i 143).
 7. Remonty (odnowy) nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg powiatowych: - nr 2324 C Wola - Izdebno od km 0+000 do km 2+200 sł 2,200 km; - nr 1950 C Rynarzewo - Łabiszyn od km 4+690 do km 6+190 dł. 1,500 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Żnin
  Droga nr 2324 C Wola- Izdebno od km 0+000 do km 2+200 dł.2,200 km, - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem wapiennym - 50m3 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 -9 900 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 0/16 mm - 990 mg Droga nr 1950 C Rynarzewo - Łabiszyn od km 4+690 do km 6+190 dł.1,500 km, - skropienie i czyszczenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - 7650 m2 - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej BA 0/12,8 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,warstwa ścieralna -7650 m2.
 8. Wykonanie robót dodatkowych do zadania Przebudowa ulicy Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu na rzece Brdzie w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Bydgoszcz
  W trakcie realizacji budowy Komisja stwierdziła konieczność wykonania następujących robót, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego:
  - rozbiórka ceglanych przyczółków starego mostu w hm 0+840,
  - zwiększenie zakresu wymiany gruntu - grunt (wg załączonych przekrojów i tabeli robót ziemnych) nie nadawał się do pozostawienia go w korpusie drogowym, co potwierdzają wykonane badania laboratoryjne oraz raport z geotechnicznego rozpoznania podłoża z listopada 2009 roku,
  - rozbiórka i wykonanie nasypu na dodatkowo wzmacnianym odcinku korpusu nasypu (hm 7+ 47,70 do hm 7 + 87,70)
  - wykonanie dodatkowej platformy roboczej umożliwiającej wykonanie zwiększonego zakresu kolumn CMC (w korpusie drogowym, pod T-Wall i przy ściance szczelnej).
 9. Wzmocnienie nawierzchni ul. Pod Wałem w m. Czarże - II etap
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska
  Przedmiotem zamówienia jest: Wzmocnienie nawierzchni ulicy Pod Wałem w m. Czarże - 458 mb;

  KOD CPV: 45 23 30 00 - 9

  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 10. Wzmocnienie, utwardzanie oraz remont nawierzchni dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska
  Przedmiotem zamówienia jest: Wzmocnienie, utwardzanie oraz remont nawierzchni dróg gminnych.

  ZAKRES ROBÓT:
  1. Wzmocnienie nawierzchni ulicy Pod Wałem w m. Czarże - 1485 m2;
  2. Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w m. Wałdowo Królewskie - 1699,5 m2;
  3. Remont nawierzchni drogi gminnej Czarże-Gzin - 800 m2;
  4. Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Nowy Dwór - 2568 m2;
  5. Utwardzenie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Otowice - 2161,5 m2


  KOD CPV: 45 23 30 00 - 9

  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 11. Przebudowa drogi gminnej nr 030923 C Gawroniec - Przysiersk, Gmina Bukowiec
  Zamawiający: Gmina Bukowiec, Bukowiec
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót wg projektu budowlano -wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 030923C Gawroniec-Przysiersk, Gmina Bukowiec na odcinku 4447,39 m - zał. Nr 8.
  Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Gawroniec i Przysiersk , w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Bukowiec.
  W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:
  - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi,
  - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz z betonu asfaltowego (droga klasy D),
  - wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej,
  - utwardzenie projektowanych i istniejących zjazdów,
  - wyprofilowanie i utwardzenie poboczy.
 12. Roboty uzupełniające do umowy nr 07/TU/2010 dot. wykonania remontów cząstkowych jezdni o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2010 r, zadanie nr 2 - południowa część miasta Bydgoszczy.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Bydgoszcz
  Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, hamujące proces powiększenia się powstałych uszkodzeń.
 13. Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Gmina Białe Błota<br>
  Odcinek od drogi wojewódzkiej nr 223 wzdłuż drogi powiatowej nr 1537C do m. Trzciniec. Długość odcinka 2,777 km<br>
  Gmina Dąbrowa Chełmińska <br>
  Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 od m. Ostromecko osiedle Zabasta do m. Dąbrowa Chełmińska. Długość odcinka 7,087 km<br>
  Gmina Dobrcz <br>
  Odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 56 od miejscowości Kotomierz do miejscowości Karolewo. Długość odcinka 1,183 km<br>
  Przebudowa drogi powiatowej 1268C w gminie Dobrcz w m. Wudzyn polegająca na budowie ścieżki rowerowej. Odcinek wzdłuż drogi powiatowej 1268 C m Wudzyn. Długość odcinka 0,974 km<br>
  Gmina Koronowo<br>
  Odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1525C od m Samociążek do m . Koronowo. Długość odcinka 2,267 km <br>
  Odcinek od Koronowa do Pieczysk. Długość odcinka 4,191 km<br>
  Odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno-Gościeradz. Długość odcinka 1,112 km<br>
  Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 od drogi krajowej nr 25 w m. Tryszczyn do drogi powiatowej nr 1522C w m. Wtelno. Długość odcinka 2,139 km<br>
  Gmina Nowa Wieś Wielka <br>
  Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 od m. Olimpin do m. Smolno. Długość odcinka 2,321 km<br>
  Odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne. Długość odcinka 0,939 km<br>
  Gmina Osielsko<br>
  Odcinek wzdłuż drogi powiatowej 1504C od miejscowości Niemcz do Żołędowa. Długość odcinka 2,779 km<br>
  Gmina Solec Kujawski<br>
  Odcinek na terenie Solca Kujawskiego od Parku Przemysłowego w kierunku Parku Miejskiego. Długość odcinka 3,555 km <br>
  Gmina Sicienko<br>
  Odcinek wzdłuż drogi powiatowej 1910C Wojnowo-Sicienko. Długość odcinka 1,913 km
 14. wykonanie robót budowlanych uzupełniających dla zamówienia podstawowego pn: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255
  Zamawiający: Gmina Pakość, Pakość
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych uzupełniających dla zamówienia podstawowego pn: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255 ( o sygn.:ZP 341/IX/PN/09), zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole negocjacji z dnia 15.04.2010r.
 15. Budowa ulic: Mostowej oraz Dymnej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.
  Zamawiający: Urząd Gminy Białe Błota, Białe Błota
  Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka ulicy Dymnej i ulicy Mostowej
  w Przyłękach.
  Zakres inwestycji:
  - budowa jezdni z betonu asfaltowego,
  - budowa nawierzchni z kruszywa na połączeniu projektowanej jezdni z betonu asfaltowego z istniejącą nawierzchnią gruntową,
  - budowa chodników z kostki betonowej,
  - budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej,
  - wykonanie trawników i humusowanie skarp,
  - przebudowa kolidujących słupów oświetleniowych oraz kabli sieci energetycznej wraz z uzupełnieniem oświetlenia wg odrębnego opracowania, przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej wg odrębnego opracowania.
  Początek zakresu przebudowy stanowi skrzyżowanie ulicy Mostowej z ul. Przysieckiego (droga powiatowa nr 1538C Przyłęki-Kobylarnia), natomiast koniec opracowania stanowi połączenie ulicy Dymnej z ulicą Zachodnią. Przedmiotowe ulice posiadają nawierzchnię gruntową o szerokości zmiennej od 5,0 m do 8,0 m. Wzdłuż istniejących ulic nie ma urządzonych ciągów pieszych. Ulice biegną wzdłuż luźnej zabudowy jednorodzinnej oraz terenów polnych i łąk.
  W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie podziemne:
  - wodociąg,
  - kable energetyczne,
  - kanalizacja sanitarna.
  Jako uzbrojenie naziemne występuje:
  - linia energetyczna wysokiego i niskiego napięcia,
  - linia telekomunikacyjna
 16. roboty uzupełniające do umowy nr 031/TU/2009 dot. wykonania remontów cząstkowych jezdni o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2009 r, zadanie nr 2 - południowa część miasta Bydgoszczy .
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Bydgoszcz
  Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, hamujące proces powiększenia się powstałych uszkodzeń.
 17. Przebudowa drogi gminnej Zajezierze-Suchatówka i Zajezierze-Perkowo
  Zamawiający: Gmina Gniewkowo, Gniewkowo
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Zajezierze-Suchatówka i Zajezierze-Perkowo na długości 4631,69 m przechodzącej przez miejscowość Zajezierze, gm. Gniewkowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Na zakres zamówienia składa się: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 05080017 Zajezierze-Suchatówka o dł. 3047,51 m 2) Przebudowa drogi gminnej nr 05080017 Zajezierze-Perkowo o dł. 1584,18 m 2. Przebudowa drogi gminnej Zajezierze-Suchatówka następuje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Gniewkowo-Dąblin i trwa na długości 3047,51 m. Projektowana szerokość jezdni wynosi 4,00 m. Pas drogowy o szerokości zmiennej - od 6,0 do 12,0 m. Projektuje się konstrukcję nawierzchni dostosowaną dla dróg o ruchu kategorii KR1 dla nośności podłoża G l. Z uwagi na bardzo dobrą wodoprzepuszczalność gruntów zrezygnowano z zastosowania warstwy odcinającej. Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm. Na warstwę ścieralną i warstwę wiążącą zastosowano beton asfaltowy. Pobocza należy uzupełnić mieszaniną piaszczysto-gliniastą z nadaniem 6% spadku na zewnątrz jezdni. Projektowane zjazdy do posesji i na pola należy wykonać z tłucznia kamiennego, stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm o szerokości 3,50 m chyba, że istniejące wjazdy do posesji mają inną szerokość - taką jak bramy wjazdowe. Zakończenie zjazdu ma być na granicy pasa drogowego. Zjazdy na drogi boczne należy wykonać z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm na długości 3,0 m od krawędzi jezdni. Ze względu na przebiegający prostopadle do drogi kanał wodny należy zamontować poręcze sprężyste SP-06 oraz bariery ochronne typu sztywnego zamontowane do istniejącej żelbetowej ścianie czołowej przepustu. Wszystkie elementy poręczy i barieroporęczy winny mieć zabezpieczenie fabryczne poprzez metalizację. Należy wykonać oznakowanie pionowe. Odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe. Przebudowywana droga stanowi obecnie drogę o nawierzchni z żużla paleniskowego o szerokości średnio 4 m. 3. Przebudowa drogi gminnej Zajezierze-Perkowo przebiega na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w km 220+094,70 do skrzyżowania z drogami gminnymi zlokalizowanymi na działkach nr 86 i 55, obręb Zajezierze, na długości 1584,18 m. Szerokość nawierzchni bitumicznej wynosi 4m. Obustronne pobocza o szer. 0,75 m wyprofilowane do spadku poprzecznego 8%. Pobocza zaprojektowano z kruszywa łamanego 0/31,5 mm /mieszanka optymalna/, grubości 15cm. Przyjęto następującą konstrukcję jezdni: - 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm - 4cm - warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/16mm - 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 - 15cm - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki Dla zjazdów przewidziano następującą konstrukcję: - 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, - 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 - 10 cm - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki. Przewidziano utwardzenie poboczy na całej szerokości kruszywem łamanym 0/31,5mm /mieszanka optymalna/ gr. 15 cm. Odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe, z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego nie ma możliwości wykonania rowów przydrożnych. Na skomunikowaniu z drogą krajową nr 15 pod konstrukcją projektowanej jezdni zaprojektowano przepust z rur betonowych średnicy 500 mm, i długości 15m. Wlot i wylot przepustu zakończyć ściankowymi elementami prefabrykowanymi. Przebudowywana droga stanowi obecnie drogę o nawierzchni tłuczniowo-żużlowej, szerokość jezdni około 4m÷5m, szerokość pasa drogowego wynosi od 5,5÷9m. Droga poza krótkimi odcinkami nie posiada rowów przydrożnych
 18. Odnowy dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego ziemskiego - roboty uzupełniające do Zadanie II na terenie gmin Dobrcz, Koronowo, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski -
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:
  1) nakładek bitumicznych (w-wa wiążąca - min. grubość 3 cm) z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i spryskaniem asfaltem lub emulsją asfaltową w ilości 0,4 - 0,5 kg/m2,
  2) nakładek bitumicznych (w-wa ścieralna - min. grubość 3 cm) z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i spryskaniem asfaltem lub emulsją asfaltową w ilości 0,4 - 0,5 kg/m2.
  3) nakładek bitumicznych (w-wa ścieralna - min. grubość 4 cm) z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i spryskaniem asfaltem lub emulsją asfaltową w ilości 0,4 - 0,5 kg/m2.;
 19. Odnowy dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego ziemskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zadanie 2 Nakładka bitumiczna w-wa wiążąca min. gr. 3 cm z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i spryskaniem asfaltem lub emulsją asfaltową w il. 0,4 -0,5 kg_m2
  -nakładka bitumiczna warstwa ścieralna min. gr. 3cm z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i spryskaniem asfaltem lub emulsją asfaltową w il. 0,4-0,5 kg_m2
  -nakładka bitumiczna warstwa ścieralna min. gr. 4cm z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i spryskaniem asfaltem lub emulsją asfaltową w il. 0,4-0,5 kg_m2
 20. dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Nowa Wieś Wielka
  dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych wg poniższego zestawienia:
  a. kruszywo drogowe - frakcja 0-16 mm w ilości około 15.000 ton
  b. Kruszywo drogowe - frakcja 31-63 mm w ilości 3.000 ton.
 21. Remont drogi gminnej Papowo Biskupie - Storlus od km 2+700 do km 4+022 etap II.
  Zamawiający: Urząd Gminy Papowo Biskupie, Papowo Biskupie
 22. Wykonanie robót dodatkowych zwiazanych z realizacją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia odc. Szubin - Łabiszyn od km 16+958 do 18+215, od km 18+845,70 do km 31+496,17
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
 23. Roboty uzupełniające do um. Nr 181/TU/2009 dot. Przebudowy ulic Bydgoszczy - wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach ulic: Rondo Toruńskie, Plac Poznański, ul. Szubińska, ul. Jana Pawła II. - wykonanie nakładki bitumicznej, wymiana nawierzchni chodników ulicy Ugory.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Bydgoszcz
 24. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi gminnej nr 050204 C Kotomierz-Zalesie.
  Zamawiający: Gmina Dobrcz, Dobrcz
 25. Remont dróg powiatowych nr 1909,1922,1931,1938,1955
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Nakło nad Notecią
 26. Przebudowa ulic Bydgoszczy-wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach ulic: Rondo Toruńskie, Plac Poznański, ul Szubińska, ul Jana Pawła II
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Bydgoszcz
 27. Remont drogi w miejscowości Gołoty
  Zamawiający: Gmina Unisław, Unisław
 28. Budowa separatora przy ulicy Kanałowej w Dziemionnie
  Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Wielka
 29. Remont drogi gminnej w miejscowości Rataje,gmina Łobżenica.
  Zamawiający: Urząd Miejski Gminy Łobżenica, Łobżenica
 30. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNE WYMIARY-NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+400 i OD KM 0+480 DO KM 1+300
  Zamawiający: Gmina Chełmno, Chełmno
 31. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255
  Zamawiający: Gmina Pakość, Pakość
 32. Remont drogi powiatowej nr 1905 Liszkowo-Mrocza
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Nakło nad Notecią
 33. Przebudowa-remont nawierzchni drogi gminnej nr 031128C Serock-Glinki.
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
 34. BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA CHEŁMNA.
  Zamawiający: Powiat Chełmiński, Chełmno
 35. Remont ulicy Żytniej w Żninie - Etap III
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żninie, Żnin
 36. Wykonanie remontu nawierzchni na moście Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Bydgoszcz
 37. Odnowa nawierzchni asfaltowej na Placu 1 Maja i ul. Św. Wojciecha w Barcinie wraz z remontem chodnika, od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Żnińską i ul. Świerczewskiego w Barcinie.
  Zamawiający: Gmina Barcin, Barcin
 38. Przebudowa drogi powiatowej nr 2374 C Piechcin - Szeroki Kamień w m. Piechcin
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Żnin
 39. Wykonanie odnowy drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław w m. Żnin ul. Aliantów od km 34+130 do km 34+400
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
 40. Remont drogi powiatowej nr 1921 Paterek-Łankowiczki
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Nakło nad Notecią
 41. Przebudowa drogi gminnej nr 031126C Zawada - Niewieścin wraz z niezbędną infrastrukturą drogową.
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
 42. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wielkopolski - Posługowo - Kołdrąb, dł 1,620
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Żnin