Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Tomasz

w KRS

Tomasz Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Kalisz (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
  1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
    • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
    • Stanowisko/Funkcja: x x x x

    Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
    Kolanek Barbara Bożena, Szczecińska Jolanta Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
  1. Zakład Usług Wielobranżowych Administrator Tomasz Kubiak, Jolanta Szczecińska Sp. J., Kalisz − KRS 0000095908

Powiązane przetargi (1 szt.):
  1. Świadczenie usług administrowania lokalami gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych
    Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Kalisz
    Przedmiotem zamówienia jest : Świadczenie usług administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na 4 części tj. :
    Część 1 : liczba lokali ogółem 1199, pow. użytkowa lokali ogółem 55.600,77 m2, ilość budynków ogółem 69,
    Część 2 :liczba lokali ogółem 1125,pow. użytkowa lokali ogółem 58.788,42 m2,
    ilość budynków ogółem 94,
    Część 3: liczba lokali ogółem 1064,pow. użytkowa lokali ogółem 47.107,93 m2,
    ilość budynków ogółem 60
    Część 4: liczba lokali ogółem 479,pow. użytkowa lokali ogółem 25.058,58 m2,
    ilość budynków ogółem 37
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (obowiązujący dla każdej części) zawarty jest w załączniku nr do SIWZ i we wzorze umowy. Wykaz budynków objętych zamówieniem z wyszczególnieniem lokali i powierzchni użytkowej - w rozbiciu na poszczególne części , zawarty jest w zał. do SIWZ.
    Podane w załączniku powierzchnie są aktualne na dzień 25.01.2010r.
    W sytuacjach uzasadnionych, w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powierzchni administrowanej lokali mieszkalnych i użytkowych :
    a)zwiększenia powierzchni administrowanej wskutek weryfikacji pomiarów powierzchni lokali związanej z inwentaryzacją budynku,
    b)zmniejszenia powierzchni administrowanej wskutek wykupu lokali bądź wskutek weryfikacji pomiarów powierzchni lokali związanej z inwentaryzacją budynku,
    c)przekształcenia lokalu mieszkalnego w użytkowy bądź użytkowego w mieszkalny.
    oraz związanej z tym zmiany wynagrodzenia, co stanowi podstawę do stosownej zmiany umowy na podstawie aneksu .

    Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
    Na dzień podpisania umowy i w okresie jej trwania Wykonawca musi dysponować :
    -powierzchnią biurową w Kaliszu pozwalającą na pełną obsługę lokatorów,
    -sprzętem i oprogramowaniem pozwalającym na automatyzację obsługi
    i przekazywanie danych Zamawiającemu również w formie elektronicznej.

    Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji umowy polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł.
    Zamawiajacy nie dopuszcza zlecenia wykonania całosci ani części prac podwykonawcom.

Inne osoby dla Kubiak Tomasz (35 osób):