Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Tomasz

w KRS

Tomasz Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kubiak Agnieszka Edyta

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kubiak Agnieszka Edyta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. At-akcept Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000284412
 2. Fundacja Oliwia, Szczecin − KRS 0000360447

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Dostawy materiałów protetycznych, leków i środków do mycia i dezynfekcji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów protetycznych, leków i środków do mycia i dezynfekcji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załącznikach 1.1 – 1.7 do SIWZ. Część 1. Materiały i akcesoria protetyczne, Część 2. Masy wyciskowe, Część 3. Woski dentystyczne techniczne i odlewnicze, Część 4. Żywice akrylowe, Część 5. Materiały do obróbki metalu, Część 6. Środki do mycia i dezynfekcji. Część 7. Leki na śluzówkę.
 2. Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych, w podziale na 17 (siedemnaście) części zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 17:
  1. Pakiet 1 – Dostawa lasera medycznego CO2
  2. Pakiet 2 – Dostawa lamp polimeryzacyjnych i lup stomatologicznych
  3. Pakiet 3 – Dostawa mobilnych lamp zabiegowych
  4. Pakiet 4 – Dostawa zestawu do natychmiastowej implantacji w atroficznej żuchwie
  5. Pakiet 5 – Dostawa asystorów
  6. Pakiet 6 – Dostawa kamer stomatologicznych
  7. Pakiet 7 – Dostawa z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi kamery medycznej ze źródłem światła, endoskopem i komputerem typu ALL-in-One
  8. Pakiet 8 – Dostawa skanera żył
  9. Pakiet 9 – Dostawa narzędzi laryngologicznych
  10. Pakiet 10 – Dostawa lampy naczołowej
  11. Pakiet 11 – Dostawa narzędzi laparoskopowych
  12. Pakiet 12 – Dostawa z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi wielofunkcyjnej karty akwizycji danych wraz z oprogramowaniem
  13. Pakiet 13 – Dostawa z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi modułu analog-video
  14. Pakiet 14 – Dostawa systemu oświetlenia czołowego do lup operacyjnych
  15. Pakiet 15 – Dostawa z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi lamp bezcieniowych
  16. Pakiet 16 – Dostawa lampy UV
  17. Pakiet 17 – Dostawa urządzenia do wypełniania kanałów zębowych na ciepło

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 17” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.17 do SIWZ.
 3. Dostawy materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., Warszawa
  Dostawy materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załącznikach 1.1 – 1.7 do SIWZ. Część 1.1 - Leki i materiały do opracowywania kanałów i wypełnień kanałów; Część 1.2 - Akcesoria do opracowywania kanałów; Część 1.3 - Preparaty do profilaktyki; Część 1.4 - Nici chirurgiczne; Część 1.5 - Rękawice medyczne - diagnostyczne i chirurgiczne; Część 1.6 - Rękawice medyczne - diagnostyczne; Część 1.7 - Wypełnienia podkładowe i tymczasowe.
 4. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety,
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych, w podziale na 6 (sześć) części zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 6:
  1. Pakiet 1 – Dostawa skalerów ultradźwiękowych,
  2. Pakiet 2 – Dostawa kiret, sond, uchwytów do lusterek i lusterek stomatologicznych,
  3. Pakiet 3 – Dostawa mikrosilników, końcówek na turbinę i kątnic na mikrosilnik,
  4. Pakiet 4 – Dostawa wierteł diamentowych i z węglika spiekanego na kątnicę,
  5. Pakiet 5 – Dostawa lampy polimeryzacyjnej bezprzewodowej diodowej,
  6. Pakiet 6 – Dostawa piaskarki na szybkozłączkę.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 6” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 do SIWZ oraz w Formularzach cenowych które stanowią Załączniki nr 2.2, 2.4 do SIWZ.
  3. W odniesieniu do dostaw objętych Pakietem 2 i 4 Zamawiający wskazując na producenta wyrobów stomatologicznych, z których korzysta, mając na uwadze w szczególności indywidualne preferencje użytkowników, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów w trakcie wykonywania wysokospecjalistycznych procedur medycznych, a także jakość narzędzi, dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyroby równoważne tj. innych producentów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdej z tych pozycji Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego dostawy posiadają cech fizyczne, techniczne i funkcjonalne jak produkty wskazane przez Zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia powyższego będzie załączenie do oferty dowodów (kart katalogowych, zestawień porównawczych, certyfikatów lub innych dokumentów) które potwierdzą tę równoważność. W odniesieniu do dostaw objętych Pakietem 1, 3, 5, 6, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) Rozdziału IX SIWZ.
  4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
  1) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy podpisanym przez osoby upoważnione do odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu dostawy, w zakresie dostaw objętych:
  a. Pakietem 1,2 do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 99 faks 22 502 20 36. (kod jedn. 1S14)
  b. Pakietem 3,4,5 do Zakładu Stomatologii Dziecięcej ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 31 (1S17)
  c. Pakietem 6 do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel. 22 502 12 42 faks 22 502 21 53. (kod jedn. 1S113)

Inne osoby dla Kubiak Tomasz (35 osób):