Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Tomasz

w KRS

Tomasz Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Pisz (Warmińsko-mazurskie), Ruciane-nida (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bagiński Szymon, Cichy Sebastian, Nadrowski Zbigniew Mirosław, Zyskowski Jarosław Hubert

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańkowska Teresa, Bazydło Adam, Biedrzycki Piotr, Bongarc Bożena, Charubin Katarzyna, Chilińska Barbara, Chylińska Krystyna Teresa, Cybulska Urszula, Dziedzicka Barbara, Długokęcka Jolanta Lena, Filipkowska Małgorzata, Franczak Kinga, Frycz Hanna Karina, Grzeszczyk Bazydło Natalia, Herbszt Paulina Anna, Jagielska Kaczmarczyk Karolina, Jankowska Ruszczyk Marzena, Jasiński Robert, Jatczak Południak Jolanta, Joka Barbara Janina, Karwowska Justyna, Karwowska Katarzyna, Kogut Dominika Katarzyna, Kosakowska Iwona, Kościuch Grażyna, Kożan Teresa Katarzyna, Lesiak Roman Józef, Mackiewicz Kinga, Małecka Katarzyna Iwona, Michalak Stanisława, Mikucka Halina, Oniszczuk Maria Luiza, Opońska Marianna Joanna, Orłowska Maria Helena, Papież Deptuła Marzena, Piętak Urszula Jolanta, Popławska Joanna, Postek Nowakowska Iwona Jadwiga, Prusinowska Magda, Rogińska Elżbieta Joanna, Ruszczyńska Hanna Barbara, Rytelewska Grażyna, Sadok Wiesław, Samsel Alicja, Seliwiak Witka Michalina, Skarżyńska Maria, Stawecka Monika Magdalena, Sufleta Dorota Maria, Szabelski Marek, Tabaka Mirosław, Trwoga Ewa, Wróblewska Halina Stanisława, Wrzaszcz Agata, Wrzosek Katarzyna, Zabielska Agnieszka, Zadroga Dorota, Zagórska Irena Maria, Zawalich Danuta, Zega Magdalena, Zwierzyńska Alicja, Zyskowski Arkadiusz Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łojewska Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 2. Giżycka Grupa Producentów Drobiu Z Siedzibą W Giżycku, Giżycko-antonowo − KRS 0000034592
 3. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Karolewo − KRS 0000302293
 4. Kancelaria Warmińska Bagiński i Cichy Sp. J., Olsztyn − KRS 0000649897
 5. Mazurski Kurczak Sp. Z O.O., Antonowo − KRS 0000630870
 6. Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa Niedźwiedzia Łapa W Mrągowie, Mrągowo − KRS 0000035549
 7. Przychodnia Zdrowia W Rucianem-nidzie Sp. Z O.O., Ruciane-nida − KRS 0000760377
 8. Stowarzyszenie Nad Nidzkim W Rucianem-nidzie, Ruciane-nida − KRS 0000255693
 9. Warmińsko-mazurski Bank Spółdzielczy, Pisz − KRS 0000036781
 10. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Biała Piska − KRS 0000126340
 11. Zakład Gospodarki Komunalnej W Barcianach Sp. Z O.O., Barciany − KRS 0000647199
 12. Zakład Gospodarki Komunalnej W Rucianem-nidzie Sp. Z O.O., Ruciane-nida − KRS 0000825992

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bs Program Sp. Z O.O., Brwinów − KRS 0000406852
 3. Doradztwo Księgowość Finanse Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000641667
 4. Fotowoltaika Mazuchówka Sp. Z O.O., Mazuchówka − KRS 0000458353
 5. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Giżycko − KRS 0000042009
 6. Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. Z O.O., Mrągowo − KRS 0000306652
 7. Polski Bank Spółdzielczy W Ciechanowie, Ciechanów − KRS 0000027891
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000021769
 9. Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000415642
 10. Spółdzielnia Drobiarska Mazurski Kurczak, Stawiguda − KRS 0000278782
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lesk W Olecku, Olecko − KRS 0000175712
 12. Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska W Giżycku, Giżycko − KRS 0000028833
 13. Zakład Energetyki Cieplnej W Orzyszu Sp. Z O.O., Orzysz − KRS 0000042220
 14. Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy W Orzyszu Sp. Z O.O., Orzysz − KRS 0000019760

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, t.j.:
  1. Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1,
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2,
  3. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,
  4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15
  5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5,
  6. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, 12-200 Pisz, Al. Turystów 22,
  7. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1,
  8. Zespół Szkół Nr 1 w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26,
  9. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5,
  10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15,
  11. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 2,
  12. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16,
  13. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 3,
  14. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 3,
  15. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Zagłoby 2,
  16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2,
  17. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 40A,
  w okresie od dnia podpisania umowy do 01.03.2019 r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy na warunkach zgodnych z podpisaną umową.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  I). Otwarcie i prowadzenia rachunków bankowych
  1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych.
  2. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych.
  3. Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach krajowe i zagraniczne oraz przelewy wewnętrzne w tym samym banku (zleconych w formie elektronicznej i papierowej).
  4. Potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego.
  5. Wydawanie blankietów czekowych oraz ich realizacja.
  6. Wydawanie na wniosek posiadacza rachunku opinii, zaświadczeń bankowych, historii rachunku.
  7. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych liczone jako stawka WIBID 1M +/- marża banku.
  8. Wykonawca będzie przyjmował wpłaty na rachunki Zamawiającego we wszystkich swoich oddziałach i placówkach bez opłat i prowizji.
  9. Wykonawca zapewni zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych powiatu zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Powiatu.
  10. Wykonawca zapewni przeksięgowanie zgodnie z dyspozycją skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych powiatu na wskazany rachunek budżetu powiatu.
  11. Przyjmowanie wpłat z wykorzystaniem wrzutni nocnej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu.
  12. Wypłata gotówkowa świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w czterech gminach na terenie powiatu piskiego (Biała Piska, Orzysz, Ruciane - Nida, Pisz).
  II). Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.
  W ramach systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni:
  - wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, ich skonfigurowanie i konserwację, oraz przeszkolenie pracowników,
  - przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz serwis oprogramowania,
  - uzyskiwanie informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych,
  - składanie i realizację poleceń przelewu w ramach dostępnych środków, w tym przyznanego kredytu w rachunku bieżącym w tym poleceń przelewu zagranicznego,
  - możliwość drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie oraz drukowania pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych zarejestrowanych na rachunkach bankowych,
  - w razie awarii systemu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ustala się na 2 godziny,
  - przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę,
  - Zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień.
  III). Prowadzenie punktu obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul Warszawska 1, 12- 200 Pisz.
  1. Zakres obsługi kasowej obejmuje przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat oraz dokonywanie wypłat na rzecz Zamawiającego i jego jednostek oraz realizowanie zleconych przez Zamawiającego i jego jednostki wypłat na rzecz osób trzecich.
  Opłaty/ prowizje za w/w czynności będą potrącane z rachunku wskazanego przez Zamawiającego.
  2. Punkt obsługi kasowej będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
  3. Zamawiający udostępni Bankowi pomieszczenie znajdujące się w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 na niskim parterze (pok. nr 12).
  4. Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt dostosować pomieszczenie przeznaczone na punkt obsługi kasowej i wyposażyć w urządzenia do realizacji tych zadań.
  IV). Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok.
  - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną o marżę banku - stałą w okresie kredytowania,
  - odsetki od kredytu naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, tj. wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu,
  - odsetki od wykorzystanego kredytu na rachunku bieżącym będą naliczane i pobierane przez Wykonawcę w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
  V). Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia
  a) Za świadczenie usług określonych w punkcie I) i II) Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wyrażoną w wartości brutto.
  b) Za świadczenie usług określonych w punkcie III) Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wyrażoną w wartości brutto.
  c) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w punkcie a) i b).
  d) Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług związanych z prawidłową realizacją zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Pisz.
  e) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia.
  f) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
  g) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana przez Wykonawcę w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:
  1) planowana kwota kredytu: 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych);
  2) okres wykorzystania kredytu: do dnia 31 grudnia 2014 r. Postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego: od dnia podpisania umowy (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 24 grudnia 2014 r.);
  3) wykorzystanie kredytu: bezgotówkowo;
  4) terminy spłaty kredytu: od stycznia 2015 r. do stycznia 2020 r. w ratach płatnych na koniec stycznia każdego roku;
  5) terminy spłaty odsetek: od grudnia 2014 r. do stycznia 2020 r. w ratach płatnych na koniec każdego kwartału, ostatnia rata odsetkowa płatna do 31 stycznia 2020 r.;
  6) w przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu i odsetek będzie upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata rat kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty;
  7) oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; sposób obliczenia stopy procentowej: stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 3M (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień wszczęcia postępowania - 8 grudnia 2014 r.) plus stała marża banku w punktach procentowych (marża Wykonawcy podana w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy);
  8) prowizje dla Wykonawcy bądź inne opłaty bankowe nie występują;
  9) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco - na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy Pisz;
  10) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji;
  11) Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 1,5-krotności kwoty kredytu;
  12) dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć:
  a) spłatę rat kapitałowych w 6 ratach płatnych raz w roku na koniec stycznia od 31 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2020 r. w wysokościach:
  2015 r. - 4.000.000,00 zł
  2016 r. - 1.000.000,00 zł
  2017 r. - 1.000.000,00 zł
  2018 r. - 1.500.000,00 zł
  2019 r. - 1.000.000,00 zł
  2020 r. - 500.000,00 zł
  b) spłatę rat odsetek w 22 ratach od 31 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  c) raty kapitałowe płatne będą w ostatnim dniu stycznia każdego roku, raty odsetkowe płatne będą na koniec każdego kwartału (od grudnia 2014 r. do grudnia 2019 r.) oraz do 31 stycznia 2020 r.
  zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).
  Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że część ani całość zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom
 3. Usługa udzielenia pożyczki w wysokości 2.185.900,00zł, przeznaczonej na spłatę w 2014r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Orzyszu, Orzysz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia pożyczki w wysokości 2.185.900,00zł, przeznaczonej na spłatę w 2014r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z udziałem środków pochodzących
  z budżetu Unii Europejskiej. Okres spłaty pożyczki od 2015r. w ratach kwartalnych do 31.12.2024 roku.
  1. Pożyczka uruchomiona będzie w pięciu transzach: I transza - nie później niż w terminie pięciu dni od dnia podpisania umowy -618.315,00zł , II transza - 20.03.2014-859.014,00zł, III transza - 20.06.2014-240.700,00zł, IV transza - 20.09.2014-240.700,00zł, V transza - 20.12.2014-227.171,00zł.
  2.Spłata pożyczki (kapitału) nastąpi w 40 równych ratach, począwszy od I kwartału 2015roku. 3.Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty pożyczki, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. 4.Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu pożyczki regulowane będą wg 3 -miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty płatne będą miesięcznie w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca okresu kredytowania. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
  5.W przypadku obowiązku zapłaty prowizji dla wykonawcy będzie ona zapłacona w dniu wypłaty pożyczki.
  6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt.4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanej pożyczki stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy pożyczki. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat innych związanych z obsługą pożyczki, poza określonymi w ofercie.
  7.Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości pożyczki bez obciążania zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  8.Zamawiający zastrzega sobie prawo: - renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału.
  9.Bank nie może uzależnić udzielenia pożyczki od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia pożyczki przez zamawiającego. Do obsługi pożyczki może zostać otwarty rachunek techniczny- bez opłat i prowizji.
  10. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki poza wekslem inblanco wraz z deklaracją wekslową.
  11. Informacje o sytuacji finansowej Zamawiającego, niezbędne do przygotowania oferty znajdują się na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.orzysz.pl w zakład ce budżet -opinie RIO i sprawozdanie za trzy kwartały 2013r., w zakładce zarządzenia burmistrza marzec 2012, marzec 2013, -sprawozdania finansowe za okres 20 11-2012 , oraz w zakładce rada miejska -uchwała w sprawie udzielenia absolutorium).
 4. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Biała Piska oraz jednostek organizacyjnych tj. Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne (wykaz jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 28 lutego 2013 r. stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
  Zakres przedmiotu zamówienia:
  1. Bieżąca obsługa bankowa Gminy Biała Piska w zakresie:
  a) Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.
  b) Obsługi operacji finansowych budżetu Gminy na rachunkach Zamawiającego.
  c) Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Zamawiającego.
  d) Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) w danym dniu, złożonych przez Zamawiającego do godziny 16.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
  e) Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego.
  f) Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywania wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku.
  g) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie list sporządzonych przez Zamawiającego,
  h) Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego.
  i) Oprocentowanie środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego w oparciu o stopę WIBID 1M+/- marża Banku (współczynnik korygujący).
  Przy realizacji zamówienia stopa WIBID 1M będzie liczona jako średnia stawka z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
  k) Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą kapitalizowane w okresach miesięcznych i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca oraz tego samego dnia przeksięgowane na rachunek budżetu Gminy z wyłączeniem rachunków ZFŚS.

  2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego.
  a) w wyniku potrzeb Zamawiającego, Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach jego rachunku bieżącego w wysokości wnioskowanej (na okres 1 roku budżetowego),
  b) koszt kredytu stanowią: oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + /- marża Banku (współczynnik korygujący).
  Przy realizacji zamówienia stopa WIBOR 1M będzie liczona jako średnia stawka z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
  c) od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty za udzielenie kredytu,
  d) jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu pobierane na koniec każdego miesiąca z rachunku Urzędu Miejskiego.
  3. Lokowanie środków.
  Przyjmowanie na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją Zamawiającego środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON i marży określonej dla autolokat O/N (współczynnik korygujący), przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000,00 zł., bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego.
  Przy realizacji zamówienia stopa WIBID ON dla autolokat będzie liczona jako stawka średnia
  z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
  4. Wydawanie blankietów czekowych.

  5. Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej następnego dnia roboczego od dokonania transakcji.

  6. Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.

  7. Inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.

  8. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usługi oraz system bankowości elektronicznej.
  a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym,
  b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
  c) Bank zobowiązany jest zapewnić funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem cen wynikających z oferty, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.

  W przypadku gdy Wykonawca nie posiada placówki na terenie Miasta Biała Piska, Wykonawca - Bank otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Biała Piska lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Biała Piska otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału /filii/ punktu kasowego bank zagwarantuje codzienna obsługę budżetu Gminy na terenie Miasta Biała Piska i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Biała Piska i jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
  W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego, a koszty z nimi związane będą wynikały z warunków określonych w ofercie (lub korzystniejszych).
 5. USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1.389.000,00 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2013R
  Zamawiający: Urząd Miejski w Orzyszu, Orzysz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 1.389.000,00 zł na okres spłaty od 2014r. w ratach kwartalnych do 31.12.2023 roku przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013r. 1. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy po podpisaniu umowy ( nie później niż w terminie pięciu dni od dnia podpisania umowy). 2.Spłata kredytu(kapitał) nastąpi w 40 równych ratach, począwszy od 2014roku. (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2013r.). 3.Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. 4.Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3 -miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty płatne będą miesięcznie w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca okresu kredytowania. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. 5.W przypadku obowiązku zapłaty prowizji dla wykonawcy będzie ona zapłacona w dniu wypłaty kredytu. 6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt.4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat innych związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7.Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo: - renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału. 9.Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny- bez opłat i prowizji. 10. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem inblanco wraz z deklaracją wekslową. 11. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty- w załącznikach do SIWZ
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego na okres 8lat w wysokości 719 838 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Wójt Gminy Miłki, Miłki
  Udzielenie kredytu długoterminowego na okres 8lat w wysokości 719 838 zł
  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 7. Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Ruciane-Nida
  . Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek:
  1) planowana kwota kredytu: 2.450.000,00 zł;
  2) okres uruchomienia kredytu - grudzień 2012 r. Środki finansowe zostaną przekazane na konto Zamawiającego nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie: od dnia podpisania umowy (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 10 grudnia 2012 r.);
  3) wykorzystanie kredytu: bezgotówkowo;
  4) okres kredytowania 109 m-cy;
  5) okres spłaty kredytu 108 m-cy;
  6) karencja w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2013 r.,
  7) karencja w spłacie odsetek - do 30 stycznia 2013 r.;
  8) okres spłaty kredytu: począwszy od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r.;
  9) spłata rat kapitałowych następować będzie w równych ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca (pierwsza rata w wysokości 23.240,00 zł i 107 równych rat w wysokości 22.680,00 zł);
  10) terminy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca;
  11) w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek będzie upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty;
  12) oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; do obliczania odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek;
  13) prowizje dla Wykonawcy bądź inne opłaty bankowe nie występują;
  14) odsetki należne w 2012 r. należy naliczyć od faktycznie wykorzystanego kredytu;
  15) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco - na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy Ruciane-Nida;
  16) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji;
  17) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kwoty niższej od kwoty 2.450,000 zł. W przypadku, gdy kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu;
  18) dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć:
  a) spłatę rat kapitałowych w 108 ratach od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r. Pierwsza rata kapitałowa w wysokości 23.240,00 zł, kolejne 107 rat kapitałowych w wysokości 22.680,00 zł każda,
  b) spłatę rat odsetek w 108 ratach od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  c) raty płatne będą w ostatnim dniu każdego miesiąca (w przypadku, gdy dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty).
 8. Udzielenie w 2012 r. kredytu długoterminowego w kwocie 2 694 924,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 694 924,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  2. Okres wykorzystania kredytu do 20 października 2012 roku (udostępnienie kredytu).
  3. Wykorzystanie kredytu bezgotówkowo.
  4. Termin spłaty rat kredytu od stycznia 2014 roku do października 2022 roku w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca w kwotach:
  a) 2014 r. - 35 000,00 zł
  b) 2015 r. - 30 000,00 zł
  c) 2016 r. - 30 000,00 zł
  d) 2017 r. - 30 000,00 zł
  e) 2018 r. - 30 000,00 zł
  f) 2019 r. - 30 000,00 zł
  g) 2020 r. - 25 000,00 zł
  h) 2021 r. - 10 000,00 zł
  i) 2022 r.- 9 miesięcy - 5 000,00 zł. 10 miesiąc - 9 924,00 zł
  5. Termin spłaty odsetek od października 2012 roku do października 2022 roku w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca.
  6. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1 M miesiąca poprzedzającego spłatę rat kredytu i odsetek plus marża banku w punktach procentowych. Do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M jako stawkę średnią dla terminu jednomiesięcznego z okresu jednego miesiąca kalendarzowego (sierpień 2012 r.) plus marża banku w punktach procentowych. Bez prowizji za udzielenie kredytu.
  7. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco.
  8. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji.
 9. USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1.739.000,00 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012R.Numer sprawy: FN.271.1.2012.KH
  Zamawiający: Urząd Miejski w Orzyszu, Orzysz
  USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1.739.000,00 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012R.Numer sprawy: FN.271.1.2012.KH.
 10. Udzielenie w 2011 r. kredytu długoterminowego w kwocie 3 045 032,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację inwestycji Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Biała Piska.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 045 032,00 zł (słownie złotych: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację inwestycji Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Biała Piska.
  3.2 Okres wykorzystania kredytu do 15 grudnia 2011 roku (udostępnienie kredytu).
  3.3 Wykorzystanie kredytu bezgotówkowo.
  3.4 Termin spłaty rat kredytu od stycznia 2013 roku do grudnia 2018 roku w ratach miesięcznych (każda po 42 292,00 zł, ostatnia 42 300,00 zł), płatnych na koniec miesiąca.
  3.5 Termin spłaty odsetek od stycznia 2012 roku do grudnia 2018 roku w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca.
  3.6 Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1 M miesiąca poprzedzającego spłatę rat kredytu i odsetek plus marża banku w punktach procentowych (do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M jako stawkę średnią dla terminu jednomiesięcznego z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia oferty (na dzień 31 października 2011 r.) plus marża banku w punktach procentowych. Bez prowizji za udzielenie kredytu.
  3.7 Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco.
  3.8 Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji.
 11. USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 2.800.000,00 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE BUDOWY SIECI WOD.KAN. W GMINIE ORZYSZ
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy sp. z o.o., Orzysz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 2.800.000,00 zł na okres 10 lat przeznaczonego na sfinansowanie budowy sieci wod. kan. w gminie Orzysz.
  w latach 2011-2012
  1. Kredyt uruchamiany jest w transzach od czerwca 2011r. do października 2012r.
  2.Spłata kredytu(kapitał) nastąpi w 120 równych ratach, począwszy od dnia 30.10.2013r.
  (karencja w spłacie kredytu 1 rok).
  3.Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
  4.Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3 -miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty płatne będą co miesiąc , do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
  5.W przypadku obowiązku zapłaty prowizji wykonawcy będzie ona wypłacona proporcjonalnie przy wypłacie każdej transzy kredytu.
  6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt.4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat innych związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
  7.Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  8.Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  - niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu,
  - renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału.
  9.Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny- bez opłat i prowizji.
  10. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem inblanco wraz z deklaracją wekslową.
 12. Obsługa bankowa budżetu Gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Pisz, a w szczególności: 1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy, rachunków bieżących gminnych jednostek i zakładów budżetowych, rachunków funduszy specjalnych, rachunków pomocniczych, 2) realizacja poleceń przelewów do innych banków w formach papierowej i elektronicznej, 3) realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, 4) prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego oraz we wszystkich placówkach banku poprzez przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rzecz Zamawiającego oraz dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego i osób trzecich wskazanych przez Zamawiającego (do celów prowadzenia obsługi kasowej Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy pomieszczenie w swojej siedzibie), 5) lokowanie na zlecenie Zamawiającego wolnych środków na lokatach terminowych, 6) udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w poszczególnych latach budżetowych w okresie trwania umowy, stawianego do dyspozycji Zamawiającego w ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku, 7) stworzenie możliwości prowadzenia transakcji dewizowych, 8) udostępnienie w siedzibie Zamawiającego (oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych) systemu bankowości elektronicznej umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach zgodnie z potrzebami tych podmiotów, w ilościach wskazanych przez Zamawiającego, 9) zapewnienie prowadzenia obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego w dniach pracy Zamawiającego co najmniej w godzinach 8.00 - 14.00 przez cały okres realizacji zamówienia, 10) przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzonego systemu bankowości elektronicznej dla pracowników Zamawiającego (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć szkolenie 35 osób) w wymiarze co najmniej 16 godzin. 2. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę podstawową. Wykonawca podpisze odrębne umowy z jednostkami i zakładami budżetowymi Gminy w terminach ustalonych przez strony z zachowaniem wszystkich postanowień zawartych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i umowie podstawowej. Oferta dotyczy Gminy Pisz oraz czterech jednostek i zakładów budżetowych, które objęte zostaną obsługą bankową w ramach umowy podstawowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie Wykonawcy. 3. Zamawiający wyklucza sporządzanie analiz, zestawień danych finansowych zawartych w przedstawianych dokumentach, według kryteriów określonych przez Wykonawców oraz wyklucza sporządzanie informacji wymagających przetworzenia danych zawartych w tych dokumentach. 4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że część ani całość zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom
 13. udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu na warunkach określonych ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459).
  1) Kwota kredytu: 683 610,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć złotych).
  2) Okres wykorzystania kredytu: od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r.
  3) Wykorzystanie kredytu: bezgotówkowo.
  4) Terminy spłaty kredytu: od stycznia 2010 r. do grudnia 2019 r. w równych ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca.
  5) Terminy spłaty odsetek: od stycznia 2010 r. do grudnia 2019 r. w ratach miesięcznych od kwoty wykorzystanego kredytu, płatnych na koniec miesiąca.
  6) Oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; sposób obliczenia stopy procentowej: stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 3M (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 31 marca 2009 r. opublikowaną przez NBP) plus stała marża banku w punktach procentowych (marża Wykonawcy przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy).
  7) Prowizje: jednorazowa prowizja dla Wykonawcy od kwoty przyznanego kredytu; prowizja dla Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii termomodernizacyjnej. Inne prowizje bądź opłaty bankowe nie występują.
  8) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco.
  9) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat.
  10) Uruchomienie kredytu nastąpi pod warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej. W przypadku nie uzyskania premii Zamawiający może odstąpić od umowy i nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
 14. Udzielenie w 2008 r. kredytu długoterminowego do wysokości 2 900 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 900 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota wykorzystania kredytu może być niższa niż 2 900 000 zł.

Inne osoby dla Kubiak Tomasz (35 osób):