Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Waldemar

w KRS

Waldemar Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Waldemar
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Stąporków (Świętokrzyskie), Zagórz (Podkarpackie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach, 36 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iwanowski Marek, Marcinik Daniel

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iwanowski Marek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iwanowski Marek
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iwanowski Marek, Sawicki Konrad

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wang Ying-hising

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alfamedica Bojanek Sp. J., Częstochowa − KRS 0000417617
 2. Alfamedica Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000394189
 3. Alue Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000568775
 4. Bojanek Firma Produkcyjno-handlowa Andrzej Bojanek,jerzy Bojanek Sp. J., Częstochowa − KRS 0000035260
 5. Bukiet Perfum E. Bojanek, D. Bojanek Sp. J., Częstochowa − KRS 0000397157
 6. China Port Sp. Z O.O., Stąporków − KRS 0000379954
 7. Fundacja Św. Józefa Opiekuna, Koszęcin − KRS 0000315336
 8. Impulso Bojanek Sp. J., Częstochowa − KRS 0000874373
 9. Impulso Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000291292
 10. Jam Pack Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000840993
 11. Klearko Development Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000326510
 12. Liga Małżeństwo Małżeństwu, Zalesie Górne − KRS 0000072880
 13. Nasza Przyszłość - Tarnawa, Tarnawa Górna − KRS 0000305305
 14. Opendeck Bryzik Skowron Sp. J., Oświęcim − KRS 0000788688
 15. Ozetec Sp. Z O.O., Żarki-letnisko − KRS 0000895295
 16. Peravia Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000756449
 17. Sandom Sp. Z O.O., Zagórz − KRS 0000334697

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Świętego Barnaby, Częstochowa − KRS 0000306549
 2. Pgf International Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000386676
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Ringpol Marek Iwanowski, Waldemar Kubiak Sp. J., Zagórz − KRS 0000072452
 4. Sport Lesko Sp. Z O.O. W Lesku, Lesko − KRS 0000390364
 5. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Gminy Zagórz, Zagórz − KRS 0000046650
 6. Zakład Usług Technicznych Sp. Z O.O., Zagórz − KRS 0000132011

Powiązane przetargi (42 szt.):
 1. PROGRAM RADOSNA SZKOŁA - UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW Budowa placu zabaw, przy: Zadanie nr: a) Szkole Podstawowej nr 36, Plac Warszawski 6 b) Zespole Szkół Specjalnych nr 41, ul. Konopnickiej 3
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw na terenie placówki w ramach rządowego programu Radosna szkoła. Utworzenie placu zabaw dofinansowane jest z budżetu państwa. Zadanie nr: a) Szkole Podstawowej nr 36, Plac Warszawski 6 b) Zespole Szkół Specjalnych nr 41, ul. Konopnickiej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa i wzór umowy. Zakres robót obejmuje między innymi: 1) wykonanie podbudowy 2) dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych 3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej 4) obsługa geodezyjna od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na w/w zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w swojej funkcji i formie do projektowanych, przy zastosowaniu parametrów stref upadku przynależnych do każdego urządzenia. Urządzenia i ich strefy upadku muszą mieścić się w założonej powierzchni placu. Urządzenia muszą być zgodne z normami i warunkami bezpieczeństwa. Jeżeli w dokumentacji podana jest przykładowo nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji inspektora nadzoru. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, wynikłe na etapie realizacji robót a podyktowane potrzebami przyszłego Użytkownika, mające na celu dostosowanie obiektu do jego aktualnych potrzeb. Zmiany te nie mogą zmieniać przedmiotu zamówienia. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, opóźnienie terminu wykonania zadania spowodowane brakiem porozumienia z Wykonawcą będzie skutkowało utratą dofinansowania, to Wykonawca będzie obowiązany do pokrycia wysokości owego dofinansowania Zamawiający informuje, że wybudowane place zabaw będą kontrolowane i podlegały odbiorom przez Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji, ul. W. S. Reymonta 17, 30-059 Kraków (wytyczne kontroli załączono do przetargu).
 2. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Gnojnicy Woli w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła
  Zamawiający: Gmina Ropczyce, Ropczyce
  1. Przedmiot zamówienia.
  Zamówienie obejmuje wykonanie Małego (o pow. 250 m2) placu zabaw dla klas I-III przy Zespole Szkół w Gnojnicy Woli na działce nr 16050 i nr 1606 w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła.
  W zakres zadania wchodzi:
  - wytyczenie placu,
  - niwelacja terenu,
  - humusowanie i wywóz materiału,
  - ułożenie drenażu powierzchniowego i podziemnego,
  - fundamentowanie urządzeń,
  - wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznych,
  - ustawienie krawężników,
  - wykonanie nawierzchni bezpiecznych, w tym nawierzchni do zabaw i ćwiczeń ruchowych (kolor pomarańczowy) o powierzchni 150 m2 pod urządzeniami zabawowymi oraz nawierzchni komunikacyjnej (kolor niebieski) o powierzchni 20 m2,
  - dostawa i zamontowanie urządzeń konstrukcji stalowej: do zabaw dla dzieci, tj. zestaw - szt.1, huśtawka bocianie gniazdo - szt.2, sprężynowiec - szt.2, wraz z elementami towarzyszącymi takimi jak: kosze na śmieci - szt. 2, ławki - szt.2, tablica informacyjna - szt.1,
  - wykonanie nawierzchni zielonej, jak również obsianie trawą skarp i zboczy o powierzchni ok. 80,5 m2,
  - wykonanie ogrodzenia długości ok. 67 m z furtką zamykaną i zamknięciem na kłódkę,
  - wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 25,5 m2,
  - wykonanie wzmocnienia skarpy z a pomocą płyt jomb z zakotwieniem, o powierzchni 62,5 m2.
  2. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania w okresie od 1 kwietnia do 10 maja w okresie gwarancji, corocznego przeglądu placu zabaw łącznie z dokonaniem niezbędnych napraw i usunięciem usterek zgodnie z wymaganiami gwarancji, potwierdzonego protokołem akceptowanym przez przedstawiciela Użytkownika.

  3. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:
  3.1. Strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych (kolor pomarańczowy) o nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej do stosowania na zewnątrz pod urządzeniami zabawowymi, których użytkowanie może grozić upadkiem z wysokości mniejszej niż 220cm, paleta barw PANTONE: 152 C; RAL 2011 Tieforange.
  Nawierzchnia w formie regularnej płaszczyzny ułożonej z płyt gumowych z nakładką EPDM 50x50cm.
  Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego o przekroju zgodnym z STWiOR oraz projektem budowlanym.
  3.2. Strefa komunikacyjna (kolor niebieski) do stosowania na zewnątrz o nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej, paleta barw PANTONE: 540 C; RAL 5003 Saphirblau (w strefie upadku do 150cm).
  Nawierzchnia w formie regularnej płaszczyzny ułożonej z płytek gumowych z nakładką EPDM 50x50cm.
  Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego o następującym przekroju zgodnym z STWiOR oraz projektem budowlanym.
  3.3. Nawierzchnie bezpieczne winny być realizowane w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu i posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty PZH.
  3.4. Strefa zielona (trawnik) jako przestrzeń rekreacyjna: trawnik dywanowy z siewu wokół placu zabaw. Teren pod trawnik powinien być wyprofilowany ze spadkiem 1 - 3%, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu, oczyszczeniu podłoża z zanieczyszczeń i ukształtowaniu terenu nawieźć 10cm warstwę ziemi urodzajnej i wykonać trawniki dywanowe siewem z nawożeniem.
  3.5. Metalowy sprzęt rekreacyjny musi być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, oraz być zgodny z obowiązującymi Normami, warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty Bezpieczeństwa lub Deklarację Zgodności z Polską Normą, przeznaczone do stosowania na zewnątrz, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Zastosowane rozwiązania i materiały muszą być sprawdzone, powszechnie stosowane i wysokiej jakości użytkowej, a ich eksploatacja nie może wywierać negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Urządzenia muszą być tak zamontowane, aby zapewniały utrzymanie stref bezpieczeństwa.
  3.6. Tablicę informacyjną zawierającą regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła należy trwale zamontować na placu zabaw.
  3.7. Ogrodzenie w kolorze zielonym o wysokości 1,5 m panelowe, stalowe, ocynkowane, powlekane PCV z drutu gr. min. 5mm o oczkach max. 5x20 mm, z dwukrotnym przetłoczeniem na każdy metr wysokości, mocowanej uchwytami systemowymi (powlekanymi) do słupków z rur stalowych ocynkowanych, malowanych farbą antykorozyjną, min fi 60 mm, w rozstawie co ok. 2,5 m zabetonowanych w fundamencie o wymiarach fi 30x100 cm, z betonu B17,5.
  3.8 Chodnik z kostki betonowej wraz z podbudową o powierzchni 25,5 m2.
  4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, projekty budowlano - wykonawcze stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ jest materiałem pomocniczym.
  5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.
  6. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.
  7. Dopuszcza się do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
  8. Kolory nawierzchni przyjęto zgodnie z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA.
  9. Wymagany okres gwarancji 36m-cy liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia
 3. Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. Urzędniczej 65 w Krakowie
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy
  ul. Urzędniczej 65 w Krakowie, w szczególności:
  - zakup i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla urządzeń zabawowych, zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla urządzeń rekreacyjnych, wykonanie piaskownicy wraz z dostawą piasku, ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką.
 4. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tarnowie
  Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta, Tarnów
  Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tarnowie w ramach III edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła.
 5. Budowa placu zabaw na działkach nr ewid. 1450, 1525/2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sanoku, ul. Konarskiego 10 w ramach programu Radosna szkoła.
  Zamawiający: Powiat Sanocki, Sanok
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na działkach nr ewid. 1450, 1525/2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sanoku, ul. Konarskiego 10 w ramach programu Radosna szkoła, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i zagospodarowanie terenu, wykonanie ogrodzenia oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Ponadto wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót - Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe. Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia - jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy). Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi. Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z projektantem. Podane w opisach - w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej
 6. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezówce w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła
  Zamawiający: Gmina Ropczyce, Ropczyce
  1. Przedmiot zamówienia.
  Zamówienie obejmuje wykonanie Małego (ok. 277,7m2) placu zabaw dla klas I-III przy Szkole Podstawowej w Brzezówce na działce nr 462 w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła.
  W zakres zadania wchodzi:
  - wytyczenie placu
  - niwelacja terenu
  - humusowanie i wywóz materiału
  - rozebranie części istniejącego ogrodzenia
  - fundamentowanie urządzeń
  - wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznych
  - ustawienie krawężników
  - wykonanie nawierzchni bezpiecznych, w tym nawierzchni do zabaw i ćwiczeń ruchowych (kolor pomarańczowy) o powierzchni ok. 150 m2 pod urządzeniami zabawowymi oraz nawierzchni komunikacyjnej (kolor niebieski) o powierzchni ok. 22,7 m2,
  - dostawa i zamontowanie urządzeń konstrukcji stalowej: do zabaw dla dzieci, tj. zestaw - szt.1, huśtawka bocianie gniazdo - szt.2, huśtawka wagowa - szt.1, sprężynowiec - szt.2, wraz z elementami towarzyszącymi takimi jak: kosze na śmieci - szt. 2, ławki - szt.4, tablica informacyjna - szt.1,
  - wykonanie nawierzchni zielonej, jak również obsianie trawą skarp i zboczy o powierzchni ok. 105 m2,
  - wykonanie ogrodzenia długości ok. 67 m, z furtką zamykaną.
  2. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania w okresie od 1kwietnia do 10 maja w okresie gwarancji, corocznego przeglądu placu zabaw zgodnie z wymaganiami gwarancji, potwierdzonego protokołem akceptowanym przez przedstawiciela Użytkownika.
  3. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:
  3.1. Strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych (kolor pomarańczowy) o nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej do stosowania na zewnątrz pod urządzeniami zabawowymi, których użytkowanie może grozić upadkiem z wysokości mniejszej niż 220cm, paleta barw PANTONE: 152 C; RAL 2011 Tieforange.
  Nawierzchnia w formie regularnej płaszczyzny ułożonej z płyt gumowych z nakładką EPDM 50x50cm.
  Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego o przekroju zgodnym z STWiOR oraz projektem budowlanym.
  3.2. Strefa komunikacyjna (kolor niebieski) do stosowania na zewnątrz o nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej, paleta barw PANTONE: 540 C; RAL 5003 Saphirblau (w strefie upadku do 150cm).
  Nawierzchnia w formie regularnej płaszczyzny ułożonej z płytek gumowych z nakładką EPDM 50x50cm.
  Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego o następującym przekroju zgodnym z STWiOR oraz projektem budowlanym.
  3.3. Nawierzchnie bezpieczne winny być realizowane w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu i posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty PZH.
  3.4. Strefa zielona (trawnik) jako przestrzeń rekreacyjna: trawnik dywanowy z siewu wokół placu zabaw. Teren pod trawnik powinien być wyprofilowany ze spadkiem 1 - 3%, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu, oczyszczeniu podłoża z zanieczyszczeń i ukształtowaniu terenu nawieźć 10cm warstwę ziemi urodzajnej i wykonać trawniki dywanowe siewem z nawożeniem.
  3.5. Metalowy sprzęt rekreacyjny musi być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, oraz być zgodny z obowiązującymi Normami, warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty Bezpieczeństwa lub Deklarację Zgodności z Polską Normą, przeznaczone do stosowania na zewnątrz, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Zastosowane rozwiązania i materiały muszą być sprawdzone, powszechnie stosowane i wysokiej jakości użytkowej, a ich eksploatacja nie może wywierać negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Urządzenia muszą być tak zamontowane, aby zapewniały utrzymanie stref bezpieczeństwa.
  3.6. Tablicę informacyjną zawierającą regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego Radosna Szkoła należy trwale zamontować na placu zabaw.
  3.7. Ogrodzenie w wysokości 1,5 m panelowe, stalowe, ocynkowane, powlekane PCV z drutu gr. min. 5mm o oczkach max. 5x20 mm, z dwukrotnym przetłoczeniem na każdy metr wysokości, mocowanej uchwytami systemowymi (powlekanymi) do słupków z rur stalowych ocynkowanych, malowanych farbą antykorozyjną, min fi 60 mm, w rozstawie co ok. 2,5 m zabetonowanych w fundamencie o wymiarach fi 30x100 cm, z betonu B17,5.
  4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, projekty budowlano - wykonawcze stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ jest materiałem pomocniczym.
  5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.
  6. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.
  7. Dopuszcza się do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
  8. Kolory nawierzchni przyjęto zgodnie z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA.
  9. Wymagany okres gwarancji 36m-cy liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia
 7. Utworzenie 2 oddzielnych placów zabaw w Gminie Zator : 1. Szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, 2. Szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Graboszycach, w ramach Rządowego programu Radosna szkoła. Nr procedury DI.271.21.2013
  Zamawiający: Burmistrz Zatora, Zator
  1. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. 2. Opis przedmiotu zamówienia. W zakres zadania dla obu placów łącznie wchodzą m. in. :
  roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ogrodzenie, chodnik, nawierzchnię syntetyczną (odpowiednio 165 m2 w Laskowej i 185 m2 w Graboszycach) wraz z podbudową, wyposażenie placów zabaw, elementy małej architektury i zieleni. 3. Projekty, przedmiary, komentarze, uwagi, mapki itp. stanowią łącznie Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 A do SIWZ. Wzór umowy
  stanowi załącznik nr 1B do SIWZ. Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45112723-9. 4. Każdy z wykonawców może odwiedzić miejsce budowy (na własny koszt), celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza
  się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także : - geodezję - w tym powykonawczą, organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (atesty na użyte materiały, urządzenia placów zabaw itp.), - zabezpieczenie ew. kolizji z sieciami uzbrojenia
  podziemnego, zgodnie z dołączonymi uzgodnieniami branżowymi, - po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 6. W celu określenia ceny ofertowej, wykonawca będzie się kierował przede wszystkim dołączonymi
  przedmiarami oraz pozostałymi zapisami niniejszej SIWZ. 7. Dopuszcza się wykonanie koniecznych robót zamiennych. Roboty zamienne, przekraczające cenę ofertową, będą rozliczane oddzielnym zleceniem, wg. nośników cenotwórczych z przetargu. 8. Wykonawca całość zamówienia wykona z materiałów własnych,
  siłami własnymi lub korzystając z podwykonawców, zlecając im część zadania opisaną w zał. nr 8. 9. Wykazane w dokumentach przetargowych typy, symbole, nazwy handlowe itp. technologii, materiałów urządzeń, czy wyposażenia oraz nazwy ich producentów zostały podane jedynie w celu sprecyzowania
  parametrów i warunków techniczno - użytkowych. Dopuszcza się ekwiwalentne rozwiązania dla wymienionych wyżej elementów innych marek i producentów, takiej samej lub wyższej jakości i o tych samych lub wyższych parametrach jakościowych, technicznych, higienicznych itp. charakterystycznych dla
  danego urządzenia.
 8. Budowa placów zabaw na terenie wsi Pobiedno, Dudyńce, Zboiska, Wola Piotrowa, Tokarnia, Nagórzany, Nowotaniec, Wola Sękowa oraz Karlików w gminie Bukowsko
  Zamawiający: Gmina Bukowsko, Bukowsko
  Budowa placów zabaw na terenie wsi Pobiedno, Dudyńce, Zboiska, Wola Piotrowa, Tokarnia, Nagórzany, Nowotaniec, Wola Sękowa oraz Karlików w gminie Bukowsko
 9. BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY REWAL
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
  Budowa dużego zestawu zabawowo-sprawnościowego - czteroosobowa huśtawka ważka, dwuosobowa huśtawka łańcuchowa z siedziskami prostymi, dwie pojedyncze huśtawki sprężynowe. Ponadto planuje się montaż 4 szt. ławek, 4 szt. koszy śmieci oraz regulamin. Plac o nawierzchni syntetycznej 72,2m2 znajduje się na terenie Parku Nauki i Symboli o powierzchni ok. 3 ha w miejscowości Pustkowo. Modernizacja placu zabaw dla dzieci z przygotowaniem nawierzchni paskowej. Na obszarze przeznaczonym do zabaw tematycznych i sprawnościowych przewidziano dostawę i montaż nowego dużego zestawu zabawowo-sprawnościowy w kształcie statku, demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń - szt. 13, wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej na całości placu o powierzchni 340 m2 w miejscowości Niechorze. Dostawa i montaż nowego metalowego zestawu zabawowo-sprawnościowego, huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wahadłowej z bocianim gniazdem, huśtawki wagowej, lokomotywy z wagonikami, ścianki wspinaczkowej, zestawu sprawnościowego. Ponadto planuje się dostawę i montaż regulaminu, ławek z oparciem - 4 szt., koszy na śmieci - 4 szt., oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej na całości placu w miejscowości Pogorzelica
 10. Szkoła Podstawowa w Porażu - budowa placu zabaw - w ramach programu Radosna Szkoła.
  Zamawiający: Gmina Zagórz, Zagórz
  Wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchniami przy Szkole Podstawowej w Porażu na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej placu zabaw (zgodnie z programem rządowym - Radosna Szkoła - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. Dz. U. Nr 110, poz. 915; Uchwały
  Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania
  w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych
  I stopnia - Radosna szkoła; Uchwały Nr 216/2009 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła). Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową budowę i wyposażenie placu zabaw, tj.: 1. wykonanie projektu placu zabaw wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 2. wykonanie nawierzchni placu zabaw, plantowanie terenu, wykonanie trawników, 3. dostawę oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw i jego uruchomienie; 4. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stanowiska (w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) i przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji. Uwaga ! Wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia zabawowe winny spełniać warunek wysokości swobodnego upadku do 1,5 m oraz być zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915) i zgodne z Polskimi Normami. Cała nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny musi amortyzować upadek dziecka z wysokości do 1,5 m, nawet jeśli sprzęt rekreacyjny jest niższy niż 1,50 m. Zamawiający dopuszcza zamontowanie urządzenia zabawowego o wysokości swobodnego upadku wyższej niż 1,5 m jedynie pod warunkiem zastosowania pod urządzeniem nawierzchni dostosowanej do wysokości swobodnego upadku urządzenia. Nawierzchnia amortyzująca upadek musi być dostosowana do wysokości swobodnego upadku urządzenia, co wykonawca musi potwierdzić w składanej przez siebie ofercie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: rysunki urządzeń zabawowych i certyfikaty, zgodnie
  z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki) i normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Ponadto do oferty należy dołączyć wstępny szkic usytuowania urządzeń (lokalizacja placu zabaw umieszczona jest na kopii mapy zasadniczej - Załącznik Nr 8 do SIWZ)
 11. Wykonanie placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy Szkołach Podstawowych nr 6, 22 i 54 w Lublinie
  Zamawiający: Gmina Lublin, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Czwartaków 11: 1.1. roboty ziemne i podbudowa, 1.2. ułożenie nawierzchni z poliuretanu, 1.3. ułożenie nawierzchni trawiastej, 1.4. wykonanie ogrodzenia, 1.5. dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, 1.6. roboty wykończeniowe, 2. Szkoła Podstawowa nr 22 (przy ZSO nr 5) przy ul. I. Rzeckiego 10: 2.1. roboty ziemne i przebudowa, 2.2. ułożenie nawierzchni z poliuretanu, 2.3. ułożenie nawierzchni trawiastej, 2.4. wykonanie ogrodzenia, 2.5. dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, 2.6. roboty wykończeniowe, 3. Szkoła Podstawowa nr 54 (przy Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej) przy ul. Hiszfelda 6: 3.1. roboty ziemne i przebudowa, 3.2. wykonanie pochylni i schodów, 3.3. ułożenie nawierzchni z poliuretanu, 3.4. ułożenie nawierzchni trawiastej, 3.5. wykonanie ogrodzenia, 3.6. dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, 3.7. roboty wykończeniowe
 12. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Kochanowskiego w Łańcucie - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II - w ramach programu Radosna szkoła.
  Zamawiający: Miasto Łańcut, Łańcut
  Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Kochanowskiego w Łańcucie - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II - w ramach programu Radosna szkoła 2. Zakres robót obejmuje: budowę szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Kochanowskiego w Łańcucie - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II o nawierzchni syntetycznej wraz dostawą i z zamontowaniem nowych urządzeń i wykonaniem zieleni.
 13. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Postawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Kościuszki w Łańcucie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
  Zamawiający: Miasto Łańcut, Łańcut
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Kościuszki w Łańcucie w ramach rządowego programu Radosna szkoła. Zakres robót obejmuje: budowę szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Kościuszki w Łańcucie o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą i zamontowaniem nowych urządzeń i wykonaniem zieleni.
 14. Zagospodarowanie placu zabaw przy żłobku miejskim Nr 5 w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  Zagospodarowanie placu zabaw przy żłobku miejskim Nr 5 w Mielcu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności m.in.: ukształtowanie terenu pod plac zabaw, plac zabaw, urządzenia zabawowe, mała architektura, zieleń, obsługa geodezyjna (wytyczenie oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna)
 15. Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mielcu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności m.in.: ukształtowanie terenu pod plac zabaw, obudowa skarpy i schody terenowe, plac zabaw, urządzenia zabawowe, mała architektura, zieleń, obsługa geodezyjna (wytyczenie oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna)
 16. Strefa Aktywności Rodzinnej
  Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina, Będzin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego
  pod nazwą Strefa Aktywności Rodzinnej przy ul. Małobądzkiej w Będzinie znajdującego się na działce nr 19/29 karta mapy 25, obręb Będzin o powierzchni 1900m2.
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych związanych z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wyposażenia placu zabaw dla dzieci, przygotowania i montażu oświetlenia, monitoringu i sieci Wi-Fi obiektu, wykonania syntetycznej nawierzchni amortyzującej upadki, wykonania ogrodzenia zgodnie z technologią producenta oraz wykonania małej architektury, posadzenia drzew
  i krzewów, wykonania nawierzchni trawnikowej i ze żwiru.
  Stan istniejący: Teren przeznaczony pod inwestycję Strefa Aktywności Rodzinnej jest częścią terenu zielonego o charakterze parku przy ul. Małobądzkiej w Będzinie. Na obszarze przeznaczonym pod inwestycję znajduje się drewniany plac zabaw na nawierzchni piaskowej i trawiastej oraz ogrodzenie w/w placu zabaw, które zostaną usunięte przez Zamawiającego.

  Przed przystąpieniem do robót teren inwestycji powinien zostać wykoszony. Drzewa znajdujące na tym terenie powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami, proponuje się zastosowanie obłożenia pni drzew deskami w wysokości ok. 2m i owinięcie drutem stalowym lub taśmą stalową. Ocena jakości zabezpieczenia zostanie zweryfikowana przez inspektora. Oznakowania oraz osłony wymagają także hydranty, studzienki i inne urządzenia infrastruktury znajdujące się w obrębie terenu, na którym wykonywane będą roboty. Wymagane jest również zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

  Zamówienie obejmuje następujący zakres robót:
  - wykonanie korytowania pod nawierzchnie syntetyczne, z kostki i innych nawierzchni wymagających wykonania wykopów,
  - wykonanie wykopów liniowych pod instalację zasilania oświetlenia i monitoringu,
  - montaż wyposażenia placu zabaw,
  - montaż przyrządów ćwiczeniowych siłowni zewnętrznej,
  - montaż elementów małej architektury,
  - montaż infrastruktury sieci bezprzewodowego internetu Wi-Fi,
  - wykonanie oświetlenia i monitoringu obiektu,
  - wykonanie podbudowy pod nawierzchnie ze żwirku, pod nawierzchnie syntetyczne,
  pod nawierzchnie z kostki wraz z ustawieniem obrzeży,
  - wykonanie nawierzchni z kostki,
  - wykonanie nawierzchni ze żwirku,
  - wykonanie nawierzchni syntetycznej amortyzującej upadki - wykonanie dwóch pól pod urządzenia zabawowe. Pola różnią się wielkością, wzorem graficznym oraz parametrami tłumienia upadku,
  - wykonanie ogrodzenia obiektu wraz z furtkami,
  posadzenie drzew i krzewów,
  - wykonanie nawierzchni trawnikowej.
  Zaleca się wykonywanie robót w podanej kolejności. W uzasadnionym przypadku porządek realizacji robot można zmienić i dostosować do wymagań technologii.
  Szczegółowy zakres robót określony jest poprzez dokumentację projektową załącznik nr 8 do SIWZ, specyfikacje techniczne załącznik nr 9 do SIWZ i przedmiary robót załącznik
  nr 6 do SIWZ.

  Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami
  i przepisami.
  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
  i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię.
  Zmiana materiałów i urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody
  ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.
  Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
  w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.
  o odpadach. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą
  o odpadach.
  UWAGA!!!
  1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
  2.Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię (karty przekazania odpadów) do unieszkodliwienia, w momencie rozliczenia robót.
  3.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia przed przystąpieniem
  do realizacji prac planu BIOZ, wyznaczenia i oznakowania komunikacji i stref zagrożenia uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
  4.Roboty ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geodety.
 17. Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia na terenie: § Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej; § Szkoły Podstawowej im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych; § Szkoły Podstawowej w Rojówce; § Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Sucharskiego w Żbikowicach
  Zamawiający: Gmina Łososina Dolna, Łososina Dolna
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia na terenie: Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej 33-314 Łososina Dolna; Szkoły Podstawowej im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych Witowice Dolne 95, 33-314 Łososina Dolna; Szkoły Podstawowej w Rojówce Rojówka 66, 33-312 Tęgoborze; Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Sucharskiego w Żbikowicach; Żbikowice 55, 33 - 314 Łososina Dolna Zamówienie należy wykonać zgodnie z Rządowym Programem Radosna Szkoła - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 110, poz. 915 z póź. zm.). Zakres robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym obejmuje: - zaprojektowanie szkolnego placu zabaw, - uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, - wykonanie szkolnego placu zabaw, - dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzących w skład szkolnego placu zabaw, - wykonanie i zainstalowanie na szkolnym placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, - uruchomienie szkolnego placu zabaw, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), - sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji, - przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku A, B, C, D do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy
 18. Budowa placu zabaw w miejscowościach: Czaszyn, Mokre, Tarnawa Górna, Zahutyń
  Zamawiający: Gmina Zagórz, Zagórz
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowościach: Czaszyn, Mokre,
  Tarnawa Górna, Zahutyń, który obejmuje:
  - zniwelowanie nierówności,
  - pokrycie terenu mieszanką torfu, ziemi żyznej, piasku i nawozów mineralnych oraz wysiew traw niskich,
  - dostawę i montaż urządzeń zabawowych.

  Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo m.in.:
  - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
  - oznakowanie budowy,
  - próby i odbiory z udziałem inwestora,
  - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy.
 19. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowie.
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowie przy ul. Niedomickiej 20 w ramach III edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

  2. Na zakres zamówienia składa się: sporządzenie dokumentacji projektowej dla realizacji szkolnego placu zabaw oraz wykonanie robót budowlanych, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, polegających na budowie szkolnego placu zabaw.

  Zamawiający zastrzega sobie, co najmniej dwukrotne spotkanie Wykonawcy z dyrekcją Szkoły, w obecności przedstawiciela Biura Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tarnowa, celem konsultacji rozwiązań projektowych.

  3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  3.1 Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla szkolnego placu zabaw. Projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót mają być sporządzone zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót.
  3.2 Uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do zgłoszenia.
  3.3 Wykonanie robót budowlanych /podlegających zgłoszeniu/ według sporządzonego przez Wykonawcę projektu, opracowanego na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego stanowiącego załącznik niniejszej Specyfikacji.
  Do wybudowania placu zabaw należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z wymogami zawartymi w normach PN-EN 1177
  i PN-EN 1176, które będą wymagane przy odbiorze końcowym. Wszelkie użyte do budowy materiały i urządzenia podlegają sprawdzeniu po dostarczeniu
  na budowę, a przed wbudowaniem akceptacji Zamawiającego. Należy dostarczyć
  Zamawiającemu instrukcje urządzeń i nawierzchni zgodnie z obowiązującą normą.
  3.4 Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a ust.1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010, nr 243, poz.1623 ze zm.),
  3.5 Obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

  4. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.) oraz ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 - ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi. Dokumentację projektową należy sporządzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Projekt budowlano - wykonawczy należy dostarczyć Zamawiającemu w liczbie 3 egz., a STWiOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie w liczbie 2 egz. Projekty mają zawierać wszelkie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, itp. przy czym koszty uzyskania tych uzgodnień należy doliczyć do ceny oferty. Projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy przedłożyć także w wersji elektronicznej w formacie PDF
  6. W związku z tym, że roboty prowadzone będą na działce, na której zlokalizowana jest istniejąca szkoła, wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac jak i przy organizacji placu budowy.
  7. Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i specyfikacjami technicznymi wykonania
  i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów, łącznie z robotami towarzyszącymi.
  8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy należy doliczyć do ceny oferty.
  9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
  10. Organizacja robót prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie z wymogami BHP oraz p.poż.
  11. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcy rękojmi (gwarancji jakości) na wykonany przedmiot zamówienia - licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót, a na zamontowane urządzenia gwarancji producenta. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza niż 36 miesięcy od daty protokołu odbioru zadania, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do 36 miesięcy. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej rękojmi (gwarancji jakości) na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz na zamontowane urządzenia.
  12. Dopuszcza się zaprojektowanie urządzeń w projekcie, których wymiary będą odbiegać od wymiarów urządzeń podanych w programie funkcjonalno - użytkowy (załącznik nr 5 do SIWZ) - powyższe nie dotyczy wymiarów podanych jako maksymalne lub minimalne.
 20. Modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek oraz Budowa placu zabaw w rejonie ul. Cichej i Al. Bielskiej
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek oraz Budowa placu zabaw w rejonie ul. Cichej i Al. Bielskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania:

  ZADANIE 1 Modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek obejmuje:
  - demontaż i utylizacja istniejących urządzeń z fundamentami wraz z pozostałościami
  ogrodzenia
  - wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnie z kostki
  - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
  - wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z piasku
  - wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej
  - dostawa i montaż obrzeży betonowych
  - dostawę, montaż i wypełnienie piaskiem piaskownicy
  - przygotowanie i wykonanie trawnika
  - dostawę i montaż ogrodzenia z furtką
  - dostawa i montaż urządzeń zabawowych
  - dostawa i montaż elementów małej architektury

  Wymienione roboty oraz montaż urządzeń i ich rozmieszczenie należy wykonać zgodnie z zagospodarowaniem placu zabaw zawartym w:
  - Projekcie Budowlano-Wykonawczym Modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek. Autor
  opracowania KONSTRUKCJE - BIURO INŻYNIERSKIE Andrzej Bulak
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -Modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek. Autor opracowania KONSTRUKCJE - BIURO INŻYNIERSKIE Andrzej Bulak
  oraz na podstawie Polskich Norm, przepisów Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną.

  Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych urządzeń o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane. W przypadku zastosowania innych urządzeń niż wskazane w projekcie zagospodarowania Wykonawca uwzględni zmiany lokalizacji urządzeń ze strefami bezpieczeństwa, dokona korekty ilościowej ogrodzenia i nawierzchni bezpiecznych. Wszystkie zmiany przed rozpoczęciem prac należy przedstawić Zamawiającemu w formie graficznej do akceptacji oraz uzgodnić z właścicielami odpowiednich sieci podziemnych. Po zakończeniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego zagospodarowania.

  Przez równoważne Zamawiający uzna takie, które będą zgodne ze szczegółowym opisem robót, urządzeń - załącznik nr 1c do SIWZ.


  ZADANIE 2 - Budowa placu zabaw w rejonie ul. Cichej i Al. Bielskiej obejmuje:
  - wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnie z kostki
  - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
  - wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z piasku
  - wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej
  - dostawa i montaż obrzeży betonowych
  - dostawę, i wypełnienie piaskiem piaskownicy
  - przygotowanie i wykonanie trawnika
  - dostawę i montaż ogrodzenia z furtkami
  - dostawa i montaż urządzeń zabawowych
  - dostawa i montaż elementów małej architektury

  Wymienione roboty oraz montaż urządzeń i ich rozmieszczenie należy wykonać zgodnie z zagospodarowaniem placu zabaw zawartym w:
  - Projekcie Budowlano-Wykonawczym Budowa Placu Zabaw w rejonie ul. Cichej i Al. Bielskiej.
  Autor opracowania KONSTRUKCJE - BIURO INŻYNIERSKIE Andrzej Bulak
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -Budowa Placu Zabaw w
  rejonie ul. Cichej i Al. Bielskiej. Autor opracowania KONSTRUKCJE - BIURO
  INŻYNIERSKIE Andrzej Bulak
  oraz na podstawie Polskich Norm, przepisów Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną.

  Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych urządzeń o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane. W przypadku zastosowania innych urządzeń niż wskazane w projekcie zagospodarowania Wykonawca uwzględni zmiany lokalizacji urządzeń ze strefami bezpieczeństwa, dokona korekty ilościowej ogrodzenia i nawierzchni bezpiecznych. Wszystkie zmiany przed rozpoczęciem prac należy przedstawić Zamawiającemu w formie graficznej do akceptacji oraz uzgodnić z właścicielami odpowiednich sieci podziemnych. Po zakończeniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego zagospodarowania.

  Przez równoważne Zamawiający uzna takie, które będą zgodne ze szczegółowym opisem robót, urządzeń - załącznik nr 1d do SIWZ.
 21. Zaprojektowanie i wybudowanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 330, przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie, w ramach Programu Rządowego Radosna Szkoła
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 22. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
 23. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Malcu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
  Zamawiający: Gmina Kęty, Kęty
 24. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
 25. Wykonanie placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy Szkołach Podstawowych nr 2,14,21,24,27,29,34 i 51 w Lublinie
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
 26. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - budowa placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 27. Miejski Zespół Szkół Nr 1 - budowa placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 28. Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II, Sanok
 29. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych
  Zamawiający: Gmina Olszanica, Olszanica
 30. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie w ramach III edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
 31. Wykonanie zgodnie z projektami wykonawczymi dwóch placów zabaw w ramach programu MEN Radosna szkoła - przy Szkole Podstawowej w Kobylanach dz. nr 347/5 i Szkole Podstawowej w Rząsce dz. nr 174/1.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
 32. Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia na terenie : Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Michalczowej Szkoły Podstawowej im. mjra Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy Szkoły Podstawowej w Stańkowej w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA
  Zamawiający: Gmina Łososina Dolna, Łososina Dolna
 33. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Belsku Dużym, Belsk Duży
 34. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Parku na Młynku.
  Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódź
 35. Budowa placu zabaw przy: - Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku, - Szkole Podstawowej w Hoczwi, - Szkole Podstawowej w Średniej Wsi, - Szkole Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej, - Szkole Podstawowej w Manastercu.
  Zamawiający: Gmina Lesko, Lesko
 36. Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - budowa placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 37. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - budowa placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 38. Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - budowa placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 39. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - budowa placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 40. Miejski Zespół Szkół Nr 5 przy ul. Piotra Skargi - budowa placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 41. Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie placów zabaw w Mieście Garwolin w ramach programu Radosna Szkoła
  Zamawiający: Miasto Garwolin, Garwolin
 42. Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach wieloletniego programu rządowego pod nazwą Radosna Szkoła
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów

Inne osoby dla Kubiak (1000 osób):