Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Zygmunt

w KRS

Zygmunt Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zygmunt
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Buczek (Łódzkie), Warta (Łódzkie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkiewicz Adam, Barańska Krystyna, Brożyna Jan Grzegorz, Brzęczkowski Walerian, Błaszczyk Władysław, Czarnecki Zbigniew, Dąbrowska Janina, Gajewski Sylwester, Gałęska Bogumiła, Góra Kazimierz Zbigniew, Grabiński Aleksander, Guziński Włodzimierz Roman, Janczak Wojciech Jan, Juszczak Leszek, Kamyk Irena, Kasprzak Anna Ewa, Kaźmierczak Jerzy, Kaźmierczak Józef, Kopytek Jan, Kosmala Anna, Kruk Krystyna Janina, Kucharski Lucjan, Kuciński Ireneusz, Marczak Lucyna, Michalak Danuta, Mordal Grażyna, Ochęcka Magdalena Maria, Piątkowska Karolina Anna, Pyrek Jan, Romkowska Aleksandra Małgorzata, Samulak Sylwia Stefania, Sęsoła Mieczysław, Skibińska Patrycja, Skowronek Elżbieta, Snopczyńska Maria, Sobala Piotr, Stawski Mirosław, Stefaniak Agnieszka, Szymczak Krystyna Maria, Walaszczyk Elżbieta, Waliszek Maria, Wieczorek Stefan, Wrąbel Józef

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiak Grażyna, Blaźnik Zygmunt Antoni, Bogacki Antoni, Boruń Dorota Małgorzata, Drękowski Jan, Gąsiorowska Anna, Guziński Włodzimierz Roman, Kaczorowska Halina, Kantorek Janina, Kluczkowski Władysław, Niemiec Edward, Pawlak Franciszek, Świtała Grzegorz, Szczepaniak Antoni, Szymański Jan Stanisław, Węglewski Bronisław, Wiśniewski Jan, Zamolska Grażyna, Łabencka Sabina Wanda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawlak Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrilogis Sp. Z O.O., Wrząca − KRS 0000552553
 2. Agro Inczew Sp. Z O.O., Inczew − KRS 0000774913
 3. Bank Spółdzielczy W Warcie, Warta − KRS 0000060906
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Buczku, Buczek − KRS 0000145044
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Warcie, Warta − KRS 0000149740
 6. Gminny Klub Sportowy Orkan Buczek, Buczek − KRS 0000130383
 7. Klub Sportowy Tęcza W Brodni, Brodnia − KRS 0000005060
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Glinnie, Glinno − KRS 0000164614
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Krąkowie, Krąków − KRS 0000253500
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Mokrem, Mokre − KRS 0000024656
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Rossoszycy, Rossoszyca − KRS 0000042093
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Sosze, Socha − KRS 0000157361
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Warcie, Warta − KRS 0000133342
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Zagajewie, Zagajew − KRS 0000189330
 15. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wart-milk, Sieradz − KRS 0000180751
 16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-handlowe Delfin Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000377036
 17. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Warcie, Warta − KRS 0000197145
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Siemkowice, Siemkowice − KRS 0000502108
 19. Stowarzyszenie Przyjaciół Lotnictwa, Łask − KRS 0000237532
 20. Zrzeszenie Producentów Integrowanej Produkcji Owoców W Sieradzu, Sadokrzyce − KRS 0000236968

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Grupa Producencka Browęg Sp. Z O.O., Buczek − KRS 0000452280
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Łask − KRS 0000172540
 4. Sam-rol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000173458
 5. Wind Field Sp. Z O.O., Janki − KRS 0000219725
 6. Xella Teodory S.A., Warszawa − KRS 0000138967

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Osjaków, Osjaków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku. Planowany okres spłaty określony jest w Harmonogramie spłaty kredytu, zwanym dalej „harmonogramem”, który stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Zgodnie z formularzem oferty Zamawiający ustala 14 miesięczną karencję w spłacie kapitału kredytu. Spłata kredytu nastąpi w okresie od lutego 2018r. do października 2024r. w terminach i wysokościach rat określonych w harmonogramie, o którym mowa wyżej, w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego ustala się na dzień 1 grudnia 2016r., jednorazowo. Datę tę należy przyjąć do wyliczania kosztów udzielenia kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zaciągnięcia kredytu w niższej wysokości. W przypadku wykorzystania niższej kwoty kredytu zaproponowane raty w Harmonogramie spłat kredytu ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.
  Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR 1M, obliczaną jako średnią arytmetyczną wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia, a ich spłata następować będzie miesięcznie, od dnia uruchomienia kredytu, w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu oraz przedterminowej spłaty kapitału. Wykonawca nie będzie pobierał innych kosztów niż odsetki bankowe od udzielonego kredytu plus marża banku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
  13. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i innych dodatkowych opłat.
 2. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.298.298,14 zł
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
  Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.298.298,14 zł. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000 zł PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Czarnożyły, Czarnożyły
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Łaskiego w wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łaskiego w tym na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Łaskiego w wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łaskiego w tym na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku
  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 600 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Osjaków, Osjaków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 zł. Planowany okres spłaty kredytu nastąpi wg Harmonogramu spłat kredytu, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zgodnie z formularzem oferty Zamawiający ustala 39 miesięczną karencję w spłacie kredytu (kapitału). Spłata kredytu nastąpi w okresie od stycznia 2017r. do września 2023r., w ratach zgodnych z harmonogramem, o którym mowa w pkt 2, w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. W przypadku zaciągnięcia niższej kwoty kredytu zaproponowane wysokości spłat rat określone w Harmonogramie spłat kredytu ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR 3M, obliczaną jako średnią arytmetyczną wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Zaproponowana w formularzu oferty marża banku nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy kredytowej. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia, a ich spłata następować będzie miesięcznie, od dnia uruchomienia kredytu, w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Zamawiający nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu oraz wcześniejszej (przedterminowej) jego spłaty. Bank nie będzie pobierał innych kosztów niż odsetki bankowe i prowizja od udzielonego kredytu. Ustala się postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w 2 transzach, w terminach: a) 15.11.2013r. - 600 000,00 zł; b) 20.12.2013r. - 1 000 000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, zmiany harmonogramu spłaty kredytu oraz do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek w szczególnie uzasadnionych sytuacjach bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi O/ w Sieradzu w sprawie możliwości spłaty zaciągniętego kredytu będzie przedstawiona Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli Wykonawcy, (którego oferta zostanie wybrana) zabezpieczenia w postaci własnego weksla in blanco
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.100.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Goszczanów, Goszczanów
  Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.100.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/175 Rady Gminy Goszczanów z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013roku. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30 października 2019 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Gminy. I transza - w dniu podpisania umowy. Wysokość i terminy przekazania pozostałych transz będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą. Przekazanie nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 3 dni przed uruchomieniem transzy. Karencja w spłacie kapitału do 30 stycznia 2016 roku i odsetek do 15 grudnia 2013 roku Spłata kapitału w 16 ratach, 4 razy w roku w okresie 2016-2019, w następujących terminach: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu. W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wy-znaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odset-kowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomie-sięcznych powiększony lub pomniejszony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się że rok liczy 365 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu..
 7. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.754.772,47 zł.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
  Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.754.772,47 zł. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Urzędu Gminy i Miasta w Warcie: 1 I transza w wysokości 1.000.000,00 zł. w dniu podpisania umowy 2 II transza w wysokości 1.000.000,00 zł. 3 III transza w wysokości 1.000.000,00 zł. 4 IV transza w wysokości 754.772,47 zł. Przekazanie II, III i IV transzy nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy. Ostateczny termin wypłaty kredytu 30.12.2013r. Karencja w spłacie kapitału i odsetek do 31.01.2014 roku. Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kapitałowa i odsetkowa płatna 31.01.2014r. Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych powiększony lub pomniejszony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości kredytu bez dodatkowych kosztów. Spowoduje to odpowiednie zmniejszenie wielkości rat kapitałowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż określone w załączniku nr 2 do SIWZ z zastrzeżeniem nieprzekraczalności okresu kredytowania bez dodatkowych kosztów. Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 3 dni od przekazania I transzy kredytu na konto Urzędu Gminy i Miasta w Warcie. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowania..
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.522.683,95 zł.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
  Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.522.683,95 zł. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi w całości na rachunek podstawowy Urzędu Gminy i Miasta w Warcie. Karencja w spłacie kapitału i odsetek do 31.12.2012 roku Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kapitałowa i odsetkowa płatna 31.01.2013r. Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wy¬znaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odset¬kowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomie¬sięcznych powiększony lub pomniejszony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 3 dni od przekazania kredytu na konto Urzędu Gminy i Miasta w Warcie. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowania..
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy w Siemkowicach, Siemkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2.100.000,00 zł.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków
  Zamawiający: Gmina Lisków, Lisków
  Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia kredytu w jednej transzy w wysokości 700.000,00 zł do dnia 25.10.2011 r. Spłata kredytu nastąpi w 28 równych ratach kwartalnych w latach 2012 - 2018
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Pęczniew, Pęczniew
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.
  2. KOD CPV - 66113000 - 5- Usługi udzielania kredytu
  3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2018 roku.
  4. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Gminy Pęczniew
  I transza w wysokości 800 000,00 zł w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.
  Przekazanie II transzy w wysokości 330 000,00 zł nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 3 dni przed uruchomieniem transzy, nie później niż do 16 grudnia 2011 roku.
  5. Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 27 września 2012 roku, rat
  odsetkowych do dnia 30 stycznia 2012 roku.
  6. Spłata kapitału w okresach kwartalnych począwszy od 28 września 2012 roku, odsetek
  w okresach miesięcznych począwszy od 31 stycznia 2012 roku.
  7. Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności
  kredytu(Załącznik Nr 2 do SIWZ).
  W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo
  wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy
  następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  8. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu
  karencji w oparciu o stawkę WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych
  wyliczanych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za
  który naliczane jest oprocentowanie powiększoną lub pomniejszoną o marżę banku,
  stałą w okresie kredytowania ( obowiązywania umowy).
  9. Przy obliczeniu ceny należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub
  części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  11. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  12. Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu.
  13. Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy i przekazaniu I transzy kredytu na rachunek bankowy Gminy.
  14. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
  15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
 12. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.616.680,65 zł.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
  Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.616.680,65 zł. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Urzędu Gminy i Miasta w Warcie. I transza - w wysokości 2.000.000,00 zł w następnym dniu po podpisaniu umowy. Przekazanie II transzy w wysokości 616.680,65 zł nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 3 dni przed uruchomieniem transzy. Karencja w spłacie kapitału i odsetek do 31.01.2011 roku Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kapitałowa i odsetkowa płatna 31.01.2011r. Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odset¬kowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomie¬sięcznych powiększony lub pomniejszony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy i przekazaniu kredytu na konto Urzędu Gminy i Miasta w Warcie. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowania.
 13. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 400 281,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Pęczniew, Pęczniew
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 400 281,00 zł.
  Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016 roku. Spłata kapitału w okresach kwartalnych począwszy od 31 marca 2010 roku, odsetek w okresach miesięcznych począwszy od 31 stycznia 2010 roku. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o stawkę WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczone jest oprocentowanie powiększoną lub pomniejszoną o marżę banku stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).
  Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.