Kogo reprezentuje osoba

Kurek Ryszard

w KRS

Ryszard Kurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Nazwisko:Kurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Chorzów (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach, 2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kurek Kinga Agata, Nojman Anna Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borys Iwona Sylwia, Jonderko Ujma Helena Bożena, Kurek Ewa Maria, Leszczyński Marcin

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fiszer Roman, Hirszberg Małgorzata Agnieszka, Pyszka Bogumiła, Stępniewski Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borys Iwona Sylwia, Jonderko Ujma Helena Bożena, Kurek Ewa Maria, Leszczyński Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alibud Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Żarki − KRS 0000185377
 2. Ecosystem Bp Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000195855
 3. Euro Kadra Bud Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000152254
 4. Eurokadra Expert Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000454238
 5. Klub Miłośników Sztuki, Promnice − KRS 0000105433
 6. Novabor Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000490804
 7. Ovest Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000762264
 8. Poradnia Na Wzgórzu Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000132219
 9. Preis Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000443800
 10. Tragen Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000531438

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 3a Holding Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000297534
 2. Beskid Grupa Producentów Owoców i Warzyw Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Zegartowice − KRS 0000316138
 3. Bochnia Park 1 Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000293221
 4. Bochnia Park 2 Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000300727
 5. Bochnia Park 3 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000287596
 6. Budus 2 Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000427075
 7. Carson Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000023190
 8. Eurokadra S.A., Zabrze − KRS 0000401728
 9. Frescol Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000096905
 10. Jama Consulting Amp; Investment Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000425872
 11. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Grupa Robót Wykończeniowych Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000108248
 12. Mixtum - Bud Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000408500
 13. Parin Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000428024
 14. Przedsiębiorstwo Budowlane Csbg Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000320812
 15. Przedsiębiorstwo Usług Remontowych i Serwisowych Remis Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000096142
 16. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cgr 2 Sp. Z O.O.., Katowice − KRS 0000056946
 17. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Greis Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Katowice − KRS 0000136233
 18. Rapz Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000122489
 19. Transgór Zespół Warsztatów Sp. Z O.O. W Mysłowicach, Mysłowice − KRS 0000144449
 20. Winsel Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000269770

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 2 - przebudowa pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Wykonanie prac budowlanych adaptacyjnych przy wykonaniu biura obsługi klientów Urzędu Stanu Cywilnego przy klatce schodowej oraz wydzielenie poszczególnych pomieszczeń biurowych przeznaczonych na stanowiska rejestracji, archiwum oraz dla kierownika USC i jego zastępcy.
 2. nr sprawy: 48/B/DT/09 - wykonanie fundamentów oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych dla 4 szt. toalet wolnostojących (na terenie Rosarium 2 szt. i na terenie Dużego Kręgu Tanecznego 2 szt.) w WPKiW S.A. w Chorzowie
  Zamawiający: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka, Chorzów
  nr sprawy: 48/B/DT/09 - wykonanie fundamentów oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych dla 4 szt. toalet wolnostojących (na terenie Rosarium 2 szt. i na terenie Dużego Kręgu Tanecznego 2 szt.) w WPKiW S.A. w Chorzowie, zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarami oraz projektami wykonawczymi stanowiącymi załącznik do SIWZ. Całość prac ma być wykonana do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że fundamenty oraz podejścia wod-kan i elektryczne mają być wykonane nie później niż do 14 dni od daty podpisania umowy. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace 36 miesięcy.
 3. Przebudowa pomieszczeń w.c z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa Nankera 103
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  Zakres robót obejmuje:
  roboty budowlano - wykończeniowe,
  zamurowanie istniejących otworów drzwiowych,
  wykonanie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia,
  wykonanie nadproża przy nowych drzwiach,
  uzupełnienie tynków,
  malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu w.c,
  położenie glazury na ścianach i posadzce w pomieszczeniu w.c.,
  przebudowa instalacji wodno -kanalizacyjnej,
  demontaż urządzeń sanitarnych,
  montaż urządzeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, tj. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
  3. Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie i nie mogą kolidować z pracą MOPR.
  4.Zamawiający informuje, iż prace mogą być wykonywane w dni powszednie również w godzinach popołudniowych od godz. 15:30 do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy w godz. od 6:00 do godz. 22:00.
  5. Wykonawcom przystępującym do przetargu zaleca się, przed złożeniem ofert, dokonanie wizji lokalnej obiektu.
  6. Wykonawca winien udzielić zamawiającemu co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, liczonej od dnia końcowego odbioru robót.
  7.Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ), wraz z załącznikami , które są integralną częścią niniejszej specyfikacji.
 4. Remont przyłączy kanalizacyjnych w rejonie Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Farna 5-7 w Chorzowie - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Miasto Chorzów Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów, Chorzów
  1.Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, wykonanie posadzki ,
  2.roboty instalacyjne: zabudowa czyszczaków, kratek i rur kanalizacyjnych z PCV
 5. Wykonanie odłączenia mieszkania służbowego od układu grzewczego budynku Gimnazjum nr 11 w Katowicach przy ul. Deszczowej 14.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odłączenia mieszkania służbowego od układu grzewczego budynku Gimnazjum nr 11 w Katowicach przy ul. Deszczowej 14. Zamówienie obejmuje roboty polegające na demontażu rur i grzejników, a następnie na montażu nowych rur, grzejników wraz z zaworami termostatycznymi..
 6. Wykonanie remontu wyjścia z sali gimnastycznej z uzupełnieniem ubytków w elewacji Gimnazjum nr 23 w Katowicach przy ul. Medyków 27.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu wyjścia z sali gimnastycznej z uzupełnieniem ubytków w elewacji Gimnazjum nr 23 w Katowicach przy ul. Medyków 27. Zamówienie obejmuje roboty polegające na rozebraniu elementów konstrukcji niezbrojonych, wykuciu ościeżnic stalowych, przebiciu otworów w ścianach, demontażu daszku stalowego i opraw żarowych, a następnie na wykonaniu ław fundamentowych, betonowaniu płyty i biegów schodowych, wykonaniu okładziny schodów z płytek gresowych, montażu drzwi zewnętrznych, balustrad, daszku dwuspadowego oraz opraw oświetleniowych, a także na uzupełnieniu ubytków w elewacji..
 7. Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Sputników 4-5 w Katowicach
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Ułożenie kanalizacji z rur PVC o średnicy dn 200 mm o długości 55 mb, o średnicy dn 315 mm o długości 104 mb, montaż studni żelbetowych, odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.
 8. Wymiana odcinka instalacji zewnętrznej wodociagowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Wymiana odcinka instalacji zewnętrznej wodociagowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35.
  Zakres prac objętych zamówieniem został szczegółowo określony w specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i książce przedmiarów stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.