Kogo reprezentuje osoba

Kuśpit Roman Sławomir

w KRS

Roman Sławomir Kuśpit

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Drugie imię:Sławomir
Nazwisko:Kuśpit
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Ciecierzyn (Lubelskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapla Arkadiusz, Demkowski Lech Henryk, Fila Barbara, Góra Krzysztof Stanisław, Krakiewicz Bogdan Jan, Kubaliński Jarosław, Machulska Krystyna Zofia, Maciążek Jan Czesław, Szostek Maria, Łopacki Andrzej Konrad

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tupaj Marianna Jadwiga
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapla Arkadiusz, Fila Barbara, Góra Krzysztof Stanisław, Kubaliński Jarosław, Nowaczyńska Ewa, Szostek Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tupaj Marianna Jadwiga

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agricola-lublin Sp. Z O.O., Ciecierzyn − KRS 0000261825

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agricola-lublin Spółdzielnia Pracy, Ciecierzyn − KRS 0000048717
 2. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000062614
 3. Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Samopomoc, Lublin − KRS 0000193290

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.6.2017
  Zamawiający: Ośrodek Techniki Leśnej, Jarocin
  Dostawa 1 sztuki ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych wg Opisu przedmiotu zamówienia.
 2. 2/2017
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Dostawa środków ochron roślin
 3. 1/2017
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Dostawa środków ochrony roślin.
 4. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2017 r.
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2017 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości środków ochrony roślin i nawozów niż wymienione w załącznikach nr 5. Zakup mniejszych ilości środków ochrony roślin lub nawozów nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych środków i nawozów przy zachowaniu wartości całości zamówienia. 5. Nawozy nie mogą być pakowane w opakowania większe niż 50 kg, z wyłączeniem wapna kornickiego, saletrzaku borowanego, mocznika 46%N – te pozycje należy dostarczyć w BigBag-ach. 6. Do każdego środka Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej aktualną kartę charakterystyki środka w języku polskim. 7. Opakowania muszą być fabrycznie zamknięte, etykiety na nich muszą być w języku polskim oraz posiadać datę modyfikacji. 8. Wykonawca ma obowiązek odebrać od zamawiającego puste opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach. 9. Czas dostawy pozostałych środków ochrony i nawozów wykonawca określi zgodnie z zapisami rozdziału XII niniejszej SIWZ – Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania w formularzu ofertowym firm tych podwykonawców. Brak takiej informacji będzie oznaczać, że wykonawca sam zrealizuje zamówienie.
 5. Dostawa ciągnika rolniczego do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki ciągnika rolniczego fabrycznie nowego zgodnie ze SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia spełniającego parametry i wymagania określone w zał. nr 1 do SIWZ.
 6. 4/2016
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Paliet I - 24 tony Saletry amonowej, min.34% N - opkaowania big bag 600 kg, Pakiet II- 130 ton Polifoski 6-20-30 (6%N-20%P205- 30% K2O, opakowanie big bag 500 kg Pakiet III - 1 tona Siarczanu potasu, granulowany- 50% K2O - opakowanie po 50 kg, Pakiet IV - 1 tona PhysioMax 975,mezocalt, 3% MgO - opakowanie po 50 kg.
 7. 3/2016
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Środki ochrony roślin wg załącznika nr 2 do SIWZ
 8. 2/2016
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Środki ochrony roślin wg załącznika nr 2 do SIWZ
 9. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2016 r
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2016 r. 2. Kod CPV: 24.45.20.00-7 - środki owadobójcze, 24.45.30.00-4 - środki chwastobójcze, 24.45.70.00-2 - środki grzybobójcze, 24.44.00.00-0 - różne nawozy. 3. Oferowane środki muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie i posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. Oferowane środki nie mogą być wyprodukowane przed 01.06.2015 r. oraz muszą mieć datę przydatności do użytku co najmniej do 31.12.2016 r. 5. Wykonawca dostarczy dokładnie taką ilość środków ochrony roślin i nawozów jakiej zażądał Zamawiający. 6. Nawozy nie mogą być pakowane w opakowania większe niż 50 kg, z wyłączeniem wapna nawozowego węglanowo-magnezowego (poz. 49 w zał. nr 7) - wapno należy dostarczyć zamawiającemu luzem. 7. Do każdego środka Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej aktualną kartę charakterystyki środka w języku polskim. 8. Opakowania muszą być fabrycznie zamknięte, etykiety na nich muszą być w języku polskim oraz posiadać datę modyfikacji. 9. Wykonawca ma obowiązek odebrać od zamawiającego puste opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. 11. Czas dostawy wapna nawozowego węglanowo-magnezowego (poz. 49 w zał. nr 7) zamawiający ustala na 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Czas dostawy pozostałych środków ochrony i nawozów wykonawca określi zgodnie z zapisami rozdziału XII niniejszej SIWZ - Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w ilościach poszczególnych środków lub do zakupienia mniejszej ilości środków wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wskazania część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
 10. Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym przystosowanego do prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.13.2015
  Zamawiający: Ośrodek Techniki Leśnej, Jarocin
  Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym przystosowanego do prac leśnych wg opisu przedmiotu zamówienia
 11. 6/2015
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Środki ochrony roślin wg załącznika nr 2 do SIWZ