Kogo reprezentuje osoba

Kut Władysław Jan

w KRS

Władysław Jan Kut

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Władysław
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Kut
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Frysztak (Podkarpackie), Strzyżów (Podkarpackie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarnik Małgorzata Barbara, Gabor Ewa, Giera Marian Andrzej, Grodzki Jacek Bogusław, Kawa Mariusz, Leja Bernadeta, Marczak Mieczysław, Marek Tadeusz, Moskal Eugeniusz Roman, Niemiec Tadeusz, Pacana Tadeusz Stanisław, Śliwa Henryk, Stefanik Krzysztof, Stodolak Zygmunt, Świszcz Halina, Żybura Bogdan Józef, Złotek Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borys Antoni, Filip Tomasz Andrzej, Marczak Mieczysław, Niemiec Tadeusz, Rykała Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wąsik Andrzej Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Danek Jolanta Stanisława, Godek Irena, Machowski Janusz, Miśkowicz Jan, Nawrocki Stanisław, Sułkowski Stanisław, Wiśniowski Marian Franciszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tęcza Jan Kazimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czaja Halina, Czyć Jan Andrzej, Janicki Władysław, Kopiczak Wiesława, Kulik Tadeusz Marian, Pacana Tadeusz Stanisław, Paszek Krystyna Bronisława, Przeworski Zdzisław, Pytko Antoni Tadeusz, Rokita Edward Michał, Rykała Tomasz Mikołaj, Szczygieł Jarosław Stanisław, Trojanowski Marian, Wywrot Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Strzyżowie, Strzyżów − KRS 0000099392
 2. Ciepłownia Łańcut Sp. Z O.O., Łańcut − KRS 0000027871
 3. E-bilans Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000666313
 4. Fhu Kawa4u Sp. Z O.O., Godowa − KRS 0000545004
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Frysztak − KRS 0000131134
 6. Gminny Zespół Gospodarczy Sp. Z O.O., Strzyżów − KRS 0000193139
 7. Klub Sportowy Orzeł Lubla, Lubla − KRS 0000416760
 8. Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego, Przeworsk − KRS 0000319806
 9. Ludowy Klub Sportowy Wisłok W Wiśniowej, Wiśniowa − KRS 0000013001
 10. Meldev Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000937341
 11. Ochotnicza Straż Pożarna Godowa Dolna, Godowa − KRS 0000018113
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Dobrzechowie, Dobrzechów − KRS 0000028942
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Hucie Gogołowskiej, Huta Gogołowska − KRS 0000265138
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Lubli, Lubla − KRS 0000154292
 15. Podkarpackie Towarzystwo Stomijne Przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000112623
 16. Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Rzeszów − KRS 0000112980
 17. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół W Strzyżowie, Strzyżów − KRS 0000003243
 18. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Strzyżów − KRS 0000031826
 19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Polsport Sp. Z O.O., Strzyżów − KRS 0000206306
 20. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Strzyżów − KRS 0000156448
 21. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Strzyżowski, Strzyżów − KRS 0000160873
 22. Stowarzyszenie Na Rzecz Polskiej Piłki Nożnej Polski Futbol, Rzeszów − KRS 0000367849
 23. Stowarzyszenie Nasze Zdrowie W Strzyżowie, Strzyżów − KRS 0000012432
 24. Stowarzyszenie Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego, Strzyżów − KRS 0000049254
 25. Strzyżowskie Towarzystwo Muzyczne W Strzyżowie, Strzyżów − KRS 0000025897
 26. Strzyżowskie Towarzystwo Oświatowe W Strzyżowie, Strzyżów − KRS 0000407399
 27. Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Niebylec − KRS 0000387283
 28. Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej W Strzyżowie, Strzyżów − KRS 0000061905
 29. Urolog Sp. Z O.O., Krościenko Wyżne − KRS 0000341288

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cukiernicza Spółdzielnia Roksana, Strzyżów − KRS 0000064644
 2. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, Strzyżów − KRS 0000146968
 3. Ośrodek Maszynowy W Strzyżowie Sp. Z O.O., Strzyżów − KRS 0000018285
 4. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Im.adama Mickiewicza W Strzyżowie, Strzyżów − KRS 0000402469
 5. Trans - Hol Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000608439

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie II - IV 2016,oraz sezonach 2016-2017 i 2017-2018 na terenie Powiatu Strzyżowskiego.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, Strzyżów
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
  administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie w okresie II-IV 2016, oraz sezonach 2016-2017 i 2017-2018 na terenie Powiatu Strzyżowskiego według potrzeb określonych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie, usuwanie śliskości zimowej na sieci dróg powiatowych o łącznej długości 202,1 km i 18,13 km chodników w ciągu dróg powiatowych przy użyciu następujących jednostek sprzętowych: 7 szt. pługopiaskarek w tym min 5 szt. o mocy powyżej 200 KM, 3 szt. ciągników o mocy nie mniejszej niż 80 KM wyposażonych w pługi jednostronne,
  w tym co najmniej 1 szt. z piaskarką, 5 szt. jednostek sprzętowych typu mikrociągniki z pługami lub szczotkami mechanicznymi do odśnieżania chodników, 3 szt. koparko-ładowarki ; ładowarki , min. 3 szt. jednostki sprzętowe z zamontowaną szczotką do zamiatania. Przedmiot zamówienia obejmuje także sprzątanie i zamiatanie ulic wraz z utylizacją odpadów po sezonie zimowym na powierzchni 39 550 m2.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do siwz.
 2. Przetarg nieograniczony - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 - NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, Strzyżów
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego (Uchwała Nr XXIV/409/12, Uchwała
  Nr XXVIII/541/12 oraz Uchwała Nr XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO). Zamawiający dostarczy sukcesywnie wykonawcy odpady o kodzie 20 03 01 własnym transportem, na teren instalacji Sortowni odpadów. Dostawa odpadów następować będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym wykonawcy podczas podpisywania umowy.
  Zagospodarowanie odpadów polegało będzie na segregacji w Sortowni odpadów. W procesie wydzielone powinny być frakcje odpadów nadające się do odzysku. W wyniku prowadzonego procesu powstawać będzie odpad o kodzie 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, przeznaczony do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, spełniający wymagania przepisów ochrony środowiska dla odpadów przeznaczonych
  do składowania określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz.1277). Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - odpad o kodzie 19 12 12, składowane będą na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie, w ilości nie mniejszej niż ilość pozostałości z sortowania odpadów komunalnych dostarczonych przez Zamawiającego oraz nie większej niż ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku na składowisku zarządzanym przez Zamawiającego.
  Wykonawca przed przekazaniem odpadu do składowania na składowisku odpadów innych
  niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie przekaże zamawiającemu stosowne dokumenty wymagane przy składowaniu odpadów na składowisku danego typu.
  Przyjęcie odpadów o kodzie 19 12 12 do składowania na składowisku odbywało się będzie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), Pozwolenia zintegrowanego oraz Instrukcji prowadzenia składowiska.
  Szacowana ilość odpadów przewidziana do zagospodarowania 1 700 Mg ( ilość ta może ulec znacznej zmianie).
  Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 90.53.30.00-2
 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Frysztak.
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak według przyjętych szacunkowych danych wyjściowych: 1) Łączna szacunkowa masa odpadów ok.: 2280 Mg; 2) Odbiór odpadów z terenu gminy Frysztak z 13 miejscowości: Frysztak, Kobyle, Pułanki, Cieszyna, Stępina, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny, Twierdza, Widacz, Lubla, Gogołów, Huta Gogołowska, oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( zwanego dalej GPSZOK) zlokalizowanego w Gliniku Dolnym. 3) Liczba mieszkańców gminy 10 712 osób zameldowanych w tym około 9500 osób zamieszkałych w ok. 2700 nieruchomościach; 4) Obszar Gminy Frysztak ok. 9064 ha. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 1) Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w odpowiednio oznakowanych workach w ilościach ok.1100 Mg, 2) Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w odpowiednio oznakowanych workach podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 900 Mg, a) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ( kod 20 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05), b) szkło ( kod 20 01 02, 15 01 07), c) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ( kod 20 02 01, 15 01 06, 20 01 08), d) popioły (kod 20 01 99). 3) Pozostałych odpadów zebranych w GPSZOK zlokalizowanym w Gliniku Dolnym w łącznej ilości ok. 280 Mg, a) zużytych opon ( kod 16 01 03), b) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( kod 20 01 35*, 20 01 36), d) odpadów z tekstyliów ( kod 20 01 11), e) odpadów budowlanych z budowy, remontów i demontaży (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, dla których niewymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia) o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, f) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, farby, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyte oleje) o kodach 20 01 21*, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 13*, 20 01 33*, 20 01 34, g) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ( kod 20 02 01, 15 01 06, 20 01 08), 4) Ilości odpadów podane powyżej są orientacyjne i zostały podane w celu sporządzenia oferty. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów odebranych przez Wykonawcę w okresie świadczenia usługi Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiście zebrane i zagospodarowane odpady komunalne; 5) Wywóz odpadów segregowanych typu: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, popioły może odbywać się w tym samym dniu, co odpadów niesegregowanych ( zmieszanych) , lecz innym środkiem transportu; 6) Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach: a) worki o pojemności 120 l i 60 l, b) pojemniki w GPSZOK: typ Igloo 1500 l, 2200 l, 2500 l, typ KP- 7 7000 l; 7) Worki z odpadami winny zostać oznaczone przez mieszkańców odpowiednią kartką zawierającą oznaczenie rodzaju odpadu, oraz danymi jednoznacznie identyfikującymi właściciela nieruchomości; 8) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych, niesegregowanych oraz selektywnie zebranych w workach zarówno oznaczonych kartką jak i nieposiadającym takiej kartki, jednocześnie zawiadamiając o tym Zamawiającego podając miejsce zabrania nieoznakowanego worka; 9) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji lub nie oznakowania odpadu w odpowiedni sposób, Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane; 10) Kartki do oznakowania worków dostarczy właścicielom nieruchomości wykonawca w ilości podanej przez zamawiającego. Orientacyjna ilość kolorowych kartek papierowych to ok. 320 tyś szt. o wymiarach 6 cm x 10,5 cm, a ich wzór Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy; 11) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie dla następujących frakcji odpadów z częstotliwością: a) odpady niesegregowane (zmieszane)- raz w miesiącu, b) tworzywa sztuczne, papier tektura, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu c) popioły - (w okresie od października do kwietnia) - raz w miesiącu, c) szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne - raz na kwartał danego roku, d) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne - dwa razy w roku ( w miesiącu kwietniu i październiku); 12) Odpady zebrane w GPSZO odbierane będą przez wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych po telefonicznym zgłoszeniu przez zamawiającego; 13) Trasy zbiórki odpadów przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych a także wewnętrznych drogach wiejskich i osiedlowych. Szacunkowe długości tras w poszczególnych miejscowościach oraz ilości nieruchomości wynoszą: a) Cieszyna - ok. 18 km, - 267 nieruchomości b) Frysztak - ok. 11 km, - 316 nieruchomości c) Glinik Dolny - ok. 15 km, - 217 nieruchomości d) Glinik Średni- ok. 16 km, - 227 nieruchomości e) Glinik Górny- ok. 16 km, - 159 nieruchomości f) Gogołów ok. 22 km, - 286 nieruchomości g) Huta Gogołowska. ok. 11 km, - 58 nieruchomości h) Kobyle - ok. 12 km, - 148 nieruchomości i) Lubla - ok. 25 km, - 357 nieruchomości j) Pułanki - ok. 12 km, - 208 nieruchomości k) Stępina - ok. 16 km, - 206 nieruchomości l) Twierdza - ok. 8 km, - 189 nieruchomości ł) Widacz - ok. 6 km; - 62 nieruchomości 14) Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania realizacji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklarowanego przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku jego nieprzestrzegania przed zakwalifikowaniem odpadów nieprawidłowo segregowanych do zmieszanych, sporządzi na tą okoliczność dokumentację zwierającą, co najmniej dane identyfikujące właściciela nieruchomości, miejsce zabrania odpadów, ilość odpadów, jednoznaczne określenie nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów oraz podpisy osób stwierdzających taką nieprawidłowość (np. oświadczenie, notatka, dokumentacja fotograficzną) umożliwiającą wydanie przez zamawiającego decyzji administracyjnej dotyczącej naliczenia zmiany wysokości opłaty. Wykaz numerów nieruchomości wraz dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, wykonawca przekaże niezwłocznie zamawiającemu; 15) W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego województwa podkarpackiego zgodnie z uchwałą Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego; 16) W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 17) W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków, pojemników i pojazdów w trakcie realizacji usługi; 18) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00 do 20.00 w dni robocze; 19) Możliwość odbioru odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną z WPGO zapewnia sobie Wykonawca; 20) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 21) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i gospodarowania odpadami w taki sposób, aby osiągnąć na rzecz Gminy odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wynikające z art.3b oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach; 22) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników, w GPSZOK wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy; 23) W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów w tym: a) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 24) Ponieważ trasy zbiórki odpadów komunalnych przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a także wewnętrznych drogach wiejskich i osiedlowych i prowadzą często po stromych podjazdach, Wykonawca musi posiadać pojazdy umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie oraz po drogach z ograniczaniem tonażu do 3 ton; 25) W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo - transportową zgodnie z rozporządzeniem; 26) Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach; 27) Odbiór odpadów segregowanych może być realizowany jednym wyspecjalizowanym pojazdem niedokonującym mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych; 28) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy zamawiającym i wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; 29) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych; 30) Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (karty przekazania odpadu muszą być dołączone do każdej faktury dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę) , b) kwartalną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) informację z przeprowadzonego monitoringu z selektywnej zbiórki odpadów (wykaz nieruchomości, których właściciele nieprawidłowo segregują odpady wraz z dokumentacją tych nieprawidłowości)..
 4. Usuwanie nieczystości komunalnych z terenów użytkowanych przez Policję na terenie województwa podkarpackiego. Numer postępowania: ZP/10/2014
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie nieczystości komunalnych z terenów użytkowanych przez Policję na terenie województwa podkarpackiego
 5. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej z obiektów Sądu Rejonowego zlokalizowanych w Strzyżowie przy ul. 3-go Maja 14 oraz 8-go Marca 9.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej z obiektów Sądu Rejonowego w zlokalizowanych w Strzyżowie przy ul. 3-go Maja 14 oraz 8-go Marca 9. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
  - ciągła i nieprzerwana dostawa wody należytej jakości w wymaganej ilości i pod należytym ciśnieniem oraz odbiór ścieków z obiektów zlokalizowanych w Strzyżowie przy ul. 3-go Maja 14 oraz 8-go Marca 9. zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzyżów uchwalonej przez Radę Miejską w Strzyżowie.
  - ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu z wodomierza głównego;
  - ilość odprowadzanych ścieków z nieruchomości ustala się jako równą ilość wody pobranej - według wskazań wodomierza głównego;
  do obiektów posiadających następującą charakterystykę techniczno-funkcjonalną:
  Strzyżów ul. 3 Maja 14 oraz 8 Marca 9 - przeznaczenie obiektów: biurowo-administracyjne, szacunkowe zużycie wody przez okres 4 lat około 1200 m3 Umowa będzie zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Frysztak.
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak według przyjętych szacunkowych danych wyjściowych: 1) Łączna szacunkowa masa odpadów ok.: 2280 Mg; 2) Odbiór odpadów z terenu gminy Frysztak z 13 miejscowości: Frysztak, Kobyle, Pułanki, Cieszyna, Stępina, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny, Twierdza, Widacz, Lubla, Gogołów, Huta Gogołowska, oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( zwanego dalej GPSZOK) zlokalizowanego w Gliniku Dolnym. 3) Liczba mieszkańców gminy ok. 10734 osób zameldowanych w tym 9500 osób zamieszkałych w ok. 2700 nieruchomościach; 4) Obszar Gminy Frysztak ok. 9064 ha. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 1) Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w odpowiednio oznakowanych workach w ilościach ok.1100 Mg, 2) Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w odpowiednio oznakowanych workach podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 900 Mg, a) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ( kod 20 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05), b) szkło ( kod 20 01 02, 15 01 07), c) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ( kod 20 02 01, 15 01 06, 20 01 08), d) popioły (kod 20 01 99). 3) Pozostałych odpadów zebranych w GPSZOK zlokalizowanym w Gliniku Dolnym w łącznej ilości ok. 280 Mg, a) zużytych opon ( kod 16 01 03), b) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( kod 20 01 35, 20 01 36), d) odpadów z tekstyliów ( kod 20 01 11), e) odpadów budowlanych z budowy, remontów i demontaży (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, dla których niewymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia) o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, f) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, farby, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyte oleje) o kodach 20 01 21, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 13, 20 01 33, 20 01 34, g) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ( kod 20 02 01, 15 01 06, 20 01 08), 3) Ilości odpadów podane powyżej są orientacyjne i zostały podane w celu sporządzenia oferty. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów odebranych przez Wykonawcę w okresie świadczenia usługi Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiście zebrane i zagospodarowane odpady komunalne; 4) Wywóz odpadów segregowanych typu: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, popioły może odbywać się w tym samym dniu, co odpadów niesegregowanych ( zmieszanych) , lecz innym środkiem transportu; 5) Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach: a) worki o pojemności 120 l i 60 l, b) pojemniki w GPSZOK: typ Igloo 1500 l, 2200 l, 2500 l, typ KP- 7 7000 l; 6) Worki z odpadami winny zostać oznaczone przez mieszkańców odpowiednią kartką zawierającą oznaczenie rodzaju odpadu, oraz danymi jednoznacznie identyfikującymi właściciela nieruchomości; 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych, niesegregowanych oraz selektywnie zebranych w workach zarówno oznaczonych kartką jak i nieposiadającym takiej kartki, jednocześnie zawiadamiając o tym Zamawiającego podając miejsce zabrania nieoznakowanego worka; 8) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji lub nie oznakowania odpadu w odpowiedni sposób, Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane; 9) Kartki do oznakowania worków dostarczy właścicielom nieruchomości wykonawca w ilości podanej przez zamawiającego. Orientacyjna ilość kolorowych kartek papierowych to ok. 320 tyś szt. o wymiarach 6 cm x 10,5 cm, a ich wzór Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy; 10) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie dla następujących frakcji odpadów z częstotliwością: a) odpady niesegregowane (zmieszane)- raz w miesiącu, b) tworzywa sztuczne, papier tektura, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu c) popioły - (w okresie od października do kwietnia) - raz w miesiącu, c) szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne - raz na pół roku, d) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne - dwa razy w roku ( w miesiącu kwietniu i październiku); 11) Odpady zebrane w GPSZO odbierane będą przez wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych po telefonicznym zgłoszeniu przez zamawiającego; 12) Trasy zbiórki odpadów przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych a także wewnętrznych drogach wiejskich i osiedlowych. Szacunkowe długości tras w poszczególnych miejscowościach oraz ilości nieruchomości wynoszą: a) Cieszyna - ok. 18 km, - 267 nieruchomości b) Frysztak - ok. 11 km, - 316 nieruchomości c) Glinik Dolny - ok. 15 km, - 217 nieruchomości d) Glinik Średni- ok. 16 km, - 227 nieruchomości e) Glinik Górny- ok. 16 km, - 159 nieruchomości f) Gogołów ok. 22 km, - 286 nieruchomości g) Huta Gogołowska. ok. 11 km, - 58 nieruchomości h) Kobyle - ok. 12 km, - 148 nieruchomości i) Lubla - ok. 25 km, - 357 nieruchomości j) Pułanki - ok. 12 km, - 208 nieruchomości k) Stępina - ok. 16 km, - 206 nieruchomości l) Twierdza - ok. 8 km, - 189 nieruchomości ł) Widacz - ok. 6 km; - 62 nieruchomości 13) Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania realizacji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklarowanego przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku jego nieprzestrzegania przed zakwalifikowaniem odpadów nieprawidłowo segregowanych do zmieszanych, sporządzi na tą okoliczność dokumentację zwierającą, co najmniej dane identyfikujące właściciela nieruchomości, miejsce zabrania odpadów, ilość odpadów, jednoznaczne określenie nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów oraz podpisy osób stwierdzających taką nieprawidłowość (np. oświadczenie, notatka, dokumentacja fotograficzną) umożliwiającą wydanie przez zamawiającego decyzji administracyjnej dotyczącej naliczenia zmiany wysokości opłaty. Wykaz numerów nieruchomości wraz dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, wykonawca przekaże niezwłocznie zamawiającemu; 14) W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego województwa podkarpackiego zgodnie z uchwałą Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego; 15) W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 16) W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków, pojemników i pojazdów w trakcie realizacji usługi; 17) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00 do 20.00 w dni robocze; 18) Możliwość odbioru odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną z WPGO zapewnia sobie Wykonawca; 19) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 20) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i gospodarowania odpadami w taki sposób, aby osiągnąć na rzecz Gminy odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wynikające z art.3b oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach; 21), Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników, w GPSZOK wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy; 22) W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów w tym: a) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych, b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 23 Ponieważ trasy zbiórki odpadów komunalnych przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a także wewnętrznych drogach wiejskich i osiedlowych i prowadzą często po stromych podjazdach, Wykonawca musi posiadać pojazdy umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie oraz po drogach z ograniczaniem tonażu do 3 ton; 24) W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo - transportową zgodnie z rozporządzeniem; 25) Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach; 26) Odbiór odpadów segregowanych może być realizowany jednym wyspecjalizowanym pojazdem niedokonującym mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych; 27) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy zamawiającym i wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; 28) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych; 29) Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (karty przekazania odpadu muszą być dołączone do każdej faktury dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę) , b) kwartalną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) informację z przeprowadzonego monitoringu z selektywnej zbiórki odpadów (wykaz nieruchomości, których właściciele nieprawidłowo segregują odpady wraz z dokumentacją tych nieprawidłowości).
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzyżów
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów według przyjętych szacunkowych danych wyjściowych:
  1) Łączna szacunkowa masa odpadów ok.: 1 800 Mg;
  2) Odbiór odpadów z terenu gminy Strzyżów z 15 miejscowości: Strzyżów, Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Łętownia, Tropie, Wysoka Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Żyznów,
  3) Liczba mieszkańców ok. 15.500 osób zamieszkujących w ok. 4 150 nieruchomościach;
  4) Obszar Gminy Strzyżów ok.140,23 km2
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:
  1) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w pojemnikach lub workach w ilościach ok. 720 Mg,
  2) Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w odpowiednio oznakowanych workach podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 1.080 Mg:
  a) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ( kod 20 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05),
  b) szkło ( kod 20 01 02, 15 01 07),
  c) odpady ulęgające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, ( kod 20 02 01, 15 01 06, 20 01 08),
  d) popioły (kod 20 01 99)
  e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 03 07, 20 01 35*,20 01 36)
  3) Ilości odpadów podane powyżej są szacunkowe i zostały podane w celu sporządzenia oferty.
  4) Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach:
  a)w workach o pojemności 120 l i 60 l,
  b)w pojemnikach o pojemności 120L, 240L,360L,1100L.
  5) Worki z odpadami winny zostać oznaczone przez mieszkańców odpowiednią kartką zawierającą dane jednoznacznie identyfikujące właściciela nieruchomości;
  6) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych, niesegregowanych oraz selektywnie zebranych w workach zarówno oznaczonych kartką jak i nieposiadającym takiej kartki, jednocześnie zawiadamiając o tym Zamawiającego podając miejsce zabrania nieoznakowanego worka;
  7) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji lub nie oznakowania odpadu w odpowiedni sposób, Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane;
  8) Materiały (np. kartki) do oznakowania worków dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca w ilości podanej przez Zamawiającego. Orientacyjną ilość materiałów ( np. kartek) oraz ich wzór Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy;
  9) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej odbywać się będzie dla następujących frakcji odpadów z częstotliwością:
  a) odpady zmieszane - dwa raz w miesiącu,
  b) tworzywa sztuczne, papier tektura, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu
  c) szkło kolorowe i bezbarwne - raz na kwartał,
  d) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne - raz na miesiąc,
  e) popioły (w okresie od X do IV) co drugi miesiąc,
  f) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz
  w roku;
  10) Odbiór odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie dla następujących frakcji odpadów z częstotliwością:
  a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu,
  b) tworzywa sztuczne, papier tektura, metale, opakowania wielomateriałowe - dwa razy
  w miesiącu,
  c) szkło kolorowe i bezbarwne - dwa razy w miesiącu lub w miarę napełnienia pojemników,
  d) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne - co najmniej dwa razy w miesiącu (w okresie od V do X, od XI do końca IV raz na miesiąc - zgodnie z harmonogramem) lub we własnym zakresie dostarczając je do punktu zbiórki
  w godzinach jego funkcjonowania,
  e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz
  w roku;
  Zamawiający przewiduje zmianę częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów, przy jednoczesnym utrzymaniu łącznej długości trasy niezbędnej do wykonania zadania.
  11) Trasy zbiórki odpadów przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych
  a także wewnętrznych drogach gminnych miejskich i zamiejskich. Łączna długości trasy niezbędnej do wykonania zadania/miesiąc wynosi ok. 2400 km.
  12) Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania realizacji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklarowanego przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku jego nieprzestrzegania przed zakwalifikowaniem odpadów nieprawidłowo segregowanych do zmieszanych, sporządzi na tą okoliczność dokumentację zwierającą, co najmniej dane identyfikujące właściciela nieruchomości, miejsce zabrania odpadów, ilość odpadów, jednoznaczne określenie nieprawidłowości
  w sposobie segregacji odpadów oraz podpisy osób stwierdzających taką nieprawidłowość (np. oświadczenie, notatka, dokumentacja fotograficzną) umożliwiającą wydanie przez zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykaz numerów nieruchomości wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, wykonawca przekaże niezwłocznie zamawiającemu;
  13) W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego województwa podkarpackiego zgodnie z uchwałą Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego;
  14) W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
  o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. r. ( Dz. U. z 2013 r. Nr 21);
  15) W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków, pojemników i pojazdów w trakcie realizacji usługi;
  16) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00 do 20.00 w dni robocze;
  17) Możliwość odbioru odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną z WPGO zapewnia sobie Wykonawca;
  18) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  19) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i gospodarowania odpadami w taki sposób, aby osiągnąć na rzecz Gminy odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wynikające z art.3b oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach;
  20) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie;
  21) Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
  a) karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (karty przekazania odpadu muszą być dołączone do każdej faktury dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę) ,
  b) kwartalną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  c) informację z przeprowadzonego monitoringu z selektywnej zbiórki odpadów (wykaz nieruchomości, których właściciele nieprawidłowo segregują odpady wraz z dokumentacją tych nieprawidłowości).
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Frysztak
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak według przyjętych szacunkowych danych wyjściowych: 1) Łączna szacunkowa masa odpadów ok.: 911 Mg; 2) Odbiór odpadów z terenu gminy Frysztak z 13 miejscowości: Frysztak, Kobyle, Pułanki, Cieszyna, Stępina, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny, Twierdza, Widacz, Lubla, Gogołów, Huta Gogołowska, oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zwanego dalej GPSZOK; 3) Liczba mieszkańców ok. 10717 osób zamieszkujących w ok. 2800 nieruchomościach; 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 1) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w odpowiednio oznakowanych workach w ilościach ok.400 Mg, 2) Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w odpowiednio oznakowanych workach podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 431 Mg: a) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ( kod 20 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05), b) szkło ( kod 20 01 02, 15 01 07), c) odpady ulęgające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ( kod 20 02 01, 15 01 06, 20 01 08), 3) Pozostałych odpadów zebranych w GPSZOK w łącznej ilości ok. 80 Mg: a) zużytych opon o kodzie 16 01 03, b) odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36, d) odpadów z tekstyliów o kodzie 20 01 11, e) odpadów budowlanych z budowy, remontów i demontaży (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, dla których niewymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia) o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, f) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, farby, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyte oleje) o kodach 20 01 21*, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 13*, 20 01 33*, 20 01 34. 3) Ilości odpadów podane powyżej są orientacyjne i zostały podane w celu sporządzenia oferty. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów odebranych przez Wykonawcę w okresie świadczenia usługi Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiście zebrane i zagospodarowane odpady komunalne; 4) Wywóz odpadów segregowanych typu: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, może odbywać się w tym samym dniu, co odpadów niesegregowanych, lecz innym środkiem transportu; 5) Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach: a) worki o pojemności 120 l i 60 l, b) pojemniki w GPSZOK: typ Igloo 1500 l, 2200 l, 2500 l, typ KP- 7 7000 l; 6) Worki z odpadami winny zostać oznaczone przez mieszkańców odpowiednią kartką zawierającą oznaczenie rodzaju odpadu, oraz danymi jednoznacznie identyfikującymi właściciela nieruchomości; 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych, niesegregowanych oraz selektywnie zebranych w workach zarówno oznaczonych kartką jak i nieposiadającym takiej kartki, jednocześnie zawiadamiając o tym Zamawiającego podając miejsce zabrania nieoznakowanego worka; 8) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji lub nie oznakowania odpadu w odpowiedni sposób, Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane; 9) Materiały (np. kartki) do oznakowania worków dostarczy właścicielom nieruchomości wykonawca w ilości podanej przez zamawiającego. Orientacyjną ilość materiałów ( np. kartek) oraz ich wzór Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy; 10) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie dla następujących frakcji odpadów z częstotliwością: a) odpady zmieszane - raz w miesiącu, b) tworzywa sztuczne, papier tektura, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu c) szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne - raz na pół roku, d) odpady ulegające biodegradacji, opakowania ulegające biodegradacji, odpady kuchenne - raz w roku ( w miesiącu październiku); 11) Odpady zebrane w GPSZO odbierane będą przez wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych po telefonicznym zgłoszeniu przez zamawiającego; 12) Trasy zbiórki odpadów przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych a także wewnętrznych drogach wiejskich i osiedlowych. Szacunkowe długości tras w poszczególnych miejscowościach wynoszą: a) Cieszyna - ok. 18 km, b) Frysztak - ok. 11 km, c) Glinik Dolny - ok. 15 km, d) Glinik Średni- ok. 16 km, e) Glinik Górny- ok. 16 km, f) Gogołów ok. 20 km, g) Huta Gogołowska. ok. 10 km, h) Kobyle - ok. 12 km, i) Lubla - ok. 25km, j) Pułanki - ok. 10 km, k) Stępina - ok. 16 km, l) Twierdza - ok. 8 km, ł) Widacz - ok. 6 km; 13) Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania realizacji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklarowanego przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku jego nieprzestrzegania przed zakwalifikowaniem odpadów nieprawidłowo segregowanych do zmieszanych, sporządzi na tą okoliczność dokumentację zwierającą, co najmniej dane identyfikujące właściciela nieruchomości, miejsce zabrania odpadów, ilość odpadów, jednoznaczne określenie nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów oraz podpisy osób stwierdzających taką nieprawidłowość (np. oświadczenie, notatka, dokumentacja fotograficzną) umożliwiającą wydanie przez zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykaz numerów nieruchomości wraz dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, wykonawca przekaże niezwłocznie zamawiającemu; 14) W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego województwa podkarpackiego zgodnie z uchwałą Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego; 15) W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. r. ( Dz. U. z 2013 r. Nr 21); 16) W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków, pojemników i pojazdów w trakcie realizacji usługi; 17) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00 do 20.00 w dni robocze; 18) Możliwość odbioru odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną z WPGO zapewnia sobie Wykonawca; 19) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 20) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i gospodarowania odpadami w taki sposób, aby osiągnąć na rzecz Gminy odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wynikające z art.3b oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach; 21), Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników, w GPSZOK wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy; 22) W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów w tym: a) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 23 Ponieważ trasy zbiórki odpadów komunalnych przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a także wewnętrznych drogach wiejskich i osiedlowych, ponadto drogi prowadzą często po stromych podjazdach, Wykonawca musi posiadać pojazdy umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie oraz po drogach z ograniczaniem tonażu do 3 ton; 24) W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo - transportową zgodnie z rozporządzeniem; 25) Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach; 26) Odbiór odpadów segregowanych może być realizowany jednym wyspecjalizowanym pojazdem niedokonującym mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych; 27) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy zamawiającym i wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; 28) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych; 29) Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (karty przekazania odpadu muszą być dołączone do każdej faktury dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę) , b) kwartalną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) informację z przeprowadzonego monitoringu z selektywnej zbiórki odpadów (wykaz nieruchomości, których właściciele nieprawidłowo segregują odpady wraz z dokumentacją tych nieprawidłowości). 3. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Posiadanie odpowiedniego wyposażenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 2) Odpowiedzialność wykonawcy przy świadczeniu usługi, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 3) Należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 5) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 6) W zakresie transportu odpadów komunalnych: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym. d) obowiązek odbierania, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, e) obowiązek zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,.
 9. Usuwanie nieczystości komunalnych z terenów użytkowanych przez Policję na terenie województwa podkarpackiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie nieczystości komunalnych z terenów użytkowanych przez Policję na terenie województwa podkarpackiego. Zamówienie podzielone zostało na 44 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
 10. Usuwanie nieczystości (komunalnych) z terenów użytkowanych przez Policję na terenie województwa podkarpackiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości pochodzenia komunalnego
  z terenów użytkowanych przez Policję województwa podkarpackiego.
  2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 72 zadania
 11. Wykonanie robót geodezyjnych zleconych przez Gminę Czudec w 2009 roku
  Zamawiający: Gmina Czudec, Czudec
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Gminy w Czudcu.
  Szczegółowy zakres:
  - pomiar sytuacyjno wysokościowy
  - inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego - sieć
  - inwentaryzacja małych obiektów
  - tyczenie uzbrojenia podziemnego
  - mapa do celów prawnych
  - rozgraniczenie nieruchomości
  - wznowienie punktów granicznych
  - podział nieruchomości
 12. Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie gminy i miasta Strzyżów
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów
  1.Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości na ulicach
  i chodnikach miejskich oraz drogach gminnych położonych na terenie gminy i miasta Strzyżów podanych w wykazie stanowiącym załącznik do SIWZ, w standardzie II zimowego utrzymania - jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości ( dopuszcza się zaleganie na jezdni luźnego śniegu, błota poślizgowego, może też występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu).
  2. Do zwalczania śliskości na całej długości ulicy i chodników należy używać mieszanek piaskowo i żużlowo - solnych z zawartością 30 % soli i 70% materiałów uszarstniajacych.
  3. Dyżury domowe pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej.
  4. Rozpoczęcie akcji odśnieżania w nieprzekraczalnym terminie 3 h od zaistnienia opadów śniegu utrudniających przejazd i przechód.
  5. Wywóz śniegu w okresie mocnych opadów na zlecenie zamawiającego.
  6. Utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania.
  7. Jednorazowe uprzątnięcie piasku i błota z ulic i chodników w terminie 20 dni po zakończeniu Akcji zima.
 13. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie miasta Strzyżowa
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów
  1. Wywóz nieczystości z 99 sztuk koszy ulicznych o pojemności 0,04 m3 rozmieszczonych
  na terenie miasta Strzyżowa, na komunalne wysypisko śmieci przy ul. 1-go Maja
  w Strzyżowie lub inne wskazane przez oferenta.

  2. Odpłatność za utylizację nieczystości przyjętych na wysypisko w Strzyżowie na dzień dzisiejszy wynosi 48,15 zł brutto za 1 m3 .Opłaty ponosi Zleceniobiorca. Koszt utylizacji należy wkalkulować w cenę oferty.

  3. 45 sztuk koszy ulicznych rozmieszczonych na ulicach; Łukasiewicza, Andersa, Rynek, 700-Lecia, Daszyńskiego, Mickiewicza, Parkowa, Witosa, Słowackiego, Kilińskiego, Kombatantów winny być opróżniane 2 razy w tygodniu tj. w poniedziałek i piątek, natomiast 54 sztuki koszy ulicznych rozmieszczonych na ulicach; 3-go Maja, Przecławczyka /park Pod Dębami/, Zawale, Polna, Łukowa, Przekopna, Sanocka, Weissa, Sportowa, Sobieskiego, 1000 Lecia, Sienkiewicza, Grunwaldzka, 1 Maja, Szopena, Ogródek Jordanowski, Staszica winny być opróżniane 1 raz w tygodniu tj. w piątek.90511300-5
 14. Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Strzyżowie
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów
  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych
  w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza o pow.1.91 ha i przy ul. 700 Lecia o pow. 2,04 ha wraz
  z kaplicą cmentarną.

  1/ Zarządzanie cmentarzami komunalnymi obejmuje:
  - wskazywanie miejsc pod groby i grobowce wg. planu cmentarza
  - prowadzenie ksiąg cmentarnych,
  - pobieranie opłat za miejsca pod groby i grobowce oraz innych zgodnie z Zarządzeniem
  - Nr 224/07 Burmistrza Strzyżowa z dnia 27 listopada 2007 r.
  i przekazywanie ich na konto Gminy Strzyżów.
  - świadczenie usług pogrzebowych tj. wykopanie i zasypanie grobu, otwarcie
  i zamknięcie grobowca, ekshumacja zwłok. Wysokość opłat zatwierdził Burmistrz Strzyżowa Zarządzeniem Nr 225/07 w dniu 27 listopada 2007 r.
  Opłaty te stanowią dodatkowe wynagrodzenie zleceniobiorcy.

  2/ Utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmuje:
  - utrzymanie w porządku i czystości alejek cmentarnych, kwater wojennych, trawników
  i skarp na cmentarzach / koszenie 1 raz w m-cu/ oraz terenów przyległych do bram wjazdowych, parkingów i ogrodzenia,
  - zakładanie, utrzymywanie i odnawianie zieleńców, krzewów, drzewek, elementów małej infrastruktury zgodnie z koncepcją zagospodarowania cmentarza,
  - zimowe utrzymanie alejek cmentarnych,
  - okresowe odnawianie pojemników na śmieci wykonywane raz na 3 lata lub częściej gdy stan techniczny pojemników tego wymaga,
  - wywóz i utylizacja nieczystości stałych /ok. 300 m3 rocznie/,
  - wycinanie konarów drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia,
  - umieszczenie na widocznym miejscu Regulaminu Cmentarza zatwierdzonego przez Burmistrza,
  - bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów pomocniczych, budynków i budowli położonych na cmentarzu.