Kogo reprezentuje osoba

Kutzmann Friedhelm Hubert

w KRS

Friedhelm Hubert Kutzmann

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Friedhelm
Drugie imię:Hubert
Nazwisko:Kutzmann
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 79 lat
Miejscowości:Lipka (Wielkopolskie), Złotów (Wielkopolskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzywacz Jan, Kuchar Jerzy, Małachowski Mariusz, Pachuc Teresa, Redzimski Zenon, Rumiński Edward, Sapieja Helena, Wrzeszcz Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Behrendt Maria Teresa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaczyk Aleksandra, Bonin Franciszek Albin, Chałubek Czesław, Grochowski Kazimierz Zbigniew, Jaskólska Teresa, Klimek Alojzy, Kosecka Natalia Julita, Kowalewska Kamila, Kowalski Roman Franciszek, Kumek Norbert Jan, Kuś Marian Adam, Kutzmann Magdalena, Masłoń Wioletta, Napora Bogdan, Okoń Hanna Teresa, Osięglewski Tomasz, Oszczypała Przemysław, Papke Iwona Judyta, Pieścikowska Dagmara, Poznaniak Ewa, Romańska Emilia, Rudzik Aleksandra, Sieg Piotr, Suchacka Mariola Teresa, Szefler Kamila Bożena, Szerszeń Barbara, Tyloch Andrzej, Tłok Agnieszka, Wasiak Anna, Wolter Franciszek Leon, Wołoszyńska Mariateresa Teresa, Włodarczyk Maria, Żytkowiak Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Urban Joachim

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aleksiewicz Barbara, Brzezińska Renata, Jasiek Jan, Karowski Stanisław, Piszczek Antoni, Radke Ryszard, Rogenbuk Maria Jolanta, Rosenthal Jan, Smełsz Zygmunt, Wawrzon Ryszard Zbigniew, Łański Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zych Zygmunt

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Acm Mari-car Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000056934
 2. Aikon Poznań Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000438751
 3. Animal Sp. Z O.O., Lipka − KRS 0000330343
 4. Bank Spółdzielczy W Lipce, Lipka − KRS 0000128627
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lipce, Lipka − KRS 0000039285
 6. Inclick Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000521410
 7. Las-bór Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Człopa − KRS 0000348452
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Zakrzewie, Zakrzewo − KRS 0000010879
 9. Pilskie Bractwo Kurkowe Tarcza, Piła − KRS 0000049418
 10. Płytmat Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Złotów − KRS 0000309027
 11. Rola Sp. Z O.O., Człuchów − KRS 0000128583
 12. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Pile, Piła − KRS 0000032038
 13. Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka W Złotowie, Złotów − KRS 0000394508
 14. Spółdzielczy Bank Ludowy W Zakrzewie, Zakrzewo − KRS 0000110644
 15. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa W Wołominie Likwidacyjnej, Wołomin − KRS 0000051692
 16. Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic Gromada, Stara Wiśniewka − KRS 0000217927
 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie, Cierznie − KRS 0000347955
 18. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym W Złotowie, Złotów − KRS 0000032110
 19. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe, Piła − KRS 0000261818

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alima-milk Sp. Z O.O., Złotów − KRS 0000435976
 2. Ardagh Glass S.A., Gostyń − KRS 0000060236
 3. Biznes i Finanse Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000355804
 4. Foodpil Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000138090
 5. Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy, Debrzno − KRS 0000257032
 6. Malak Sp. Z O.O., Książ Wielkopolski − KRS 0000190472
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Złotów − KRS 0000119873
 8. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. Z O.O., Trzcianka − KRS 0000075069
 9. Pilski Rynek Hurtowy Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000163592
 10. Polska Wołowina Sp. Z O.O., Grąbkowo − KRS 0000209741
 11. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Tiger Sp. J. Marek Drobkiewicz i Spółka, Złotów − KRS 0000164038
 12. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Batorowie, Batorowo − KRS 0000266361
 13. Societas Ab Sp. Z O.O., Wieleń − KRS 0000181542
 14. Spółdzielczy Bank Ludowy W Złotowie, Złotów − KRS 0000107610
 15. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Złotowie Z Siedzibą W Świętej, Święta − KRS 0000204341
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze, Lipka − KRS 0000173298
 17. Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa, Białośliwie − KRS 0000059295
 18. Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku Rola, Człuchów − KRS 0000076386

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 770.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
  1) Kredyt w wysokości 770.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w PLN
  2) Planowany okres kredytowania od 12.12.2016 r. do 29.08.2025 r.
  3) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 27.02.2017 r. (pierwsza rata płatna w dniu 28.02.2017 r.)
  4) Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Lipka: 41 8943 0004 0000 0257 2000 0010 na podstawie złożonej dyspozycji przez Zamawiającego
  5) Spłata rat kapitałowych – kwartalnie: 35 rat płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca lutego, maja, sierpnia, listopada, pierwsze 8 rat po 2.500 zł począwszy od lutego 2017 roku, następne 12 rat po 10.000 zł, następne 6 rat po 30.000 zł, następne 9 rat po 50.000 zł
  6) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR – 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.
 2. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - na okres od 30.12.2015 r. do 29.08.2025 r. 1) Planowany okres kredytowania od 30.12.2015 r. do 29.08.2025 r. 2) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30.05.2016 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.05.2016 r. 3) Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Lipka: 41 8943 0004 0000 0257 2000 0010 na podstawie złożonej dyspozycji przez Zamawiającego. 4) Spłata rat kapitałowych - kwartalnie: 38 rat płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca lutego, maja, sierpnia, listopada, pierwsze 3 raty po 2.000 zł począwszy od maja 2016 roku, następne 17 rat po 4.000 zł, następne 18 rat po 12.000 zł. 5) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.
  6) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości oprocentowania oraz kwocie odsetek należnych do zapłaty Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego pisemnie bądź pocztą elektroniczną na adres skarbnik@lipka.pnet.pl
  7) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  8) Prowizja przygotowawcza 0%.
  9) Bank rezygnuje z wszelkich opłat związanych z realizacją umowy kredytowej w trakcie jej obowiązywania.
  10) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika w siedzibie Zamawiającego.
  11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.
  12) Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
  13) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty.
  14) Gwarantowany minimalny poziom uruchomienia kredytu to kwota 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 3. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 310.000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 310.000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej- na okres od 23.12.2013 r. do 29.07.2022 r.; 1) Kredyt w wysokości 310 000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100) w PLN; 2) Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 29.07.2022 r.; 3) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 29.01.2015 r. (pierwsza rata płatna w dniu 30.01.2015 r.); 4) Uruchomienie kredytu poprzez przekazanie środków w dniu 23.12.2013 r. na rachunek Gminy Lipka: 41 8943 0004 0000 0257 2000 0010.; 5) Okres spłaty kapitału 30.01.2015 r. - 29.07.2022 r.; 6) Spłata rat kapitałowych - kwartalnie: 31 rat po 10.000 zł płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia, kwietnia, lipca i października; 7) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.; 8) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości oprocentowania oraz kwocie odsetek należnych do zapłaty Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego pisemnie bądź pocztą elektroniczną.; 9) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.; 10) Prowizja przygotowawcza 0%.
  11) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika.; 12) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.; 13) Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.; 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty.; 15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku przedterminowej spłaty części kredytu.; 16) Kredyt zostanie przeznaczony na wydatki już poniesione w 2013 roku - tj. refinansowanie oraz na finansowanie przyszłych wydatków; 17) Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia się z wykorzystanego kredytu poprzez udokumentowanie właściwymi fakturami, zestawieniami wydatków itp
 4. Usługi bankowe
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Złotów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie
  wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w okresie od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2016r
 5. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - na okres od 20.12.2012 r. do 30.04.2024 r.
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
  udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - na okres od 20.12.2012 r. do 30.04.2024 r.
 6. udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.400.000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
  Kredyt do 1.400.000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100); Kredyt w PLN; Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 28.06.2024 r.; Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 29.03.2012 r. (pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2012 r.); Uruchomienie kredytu w transzach po złożeniu wniosku przez Kredytobiorcę;Okres spłaty kapitału 30.03.2012 r. - 28.06.2024 r.; Spłata rat kapitałowych - kwartalnie w następujących kwotach:
  1) 7 000 w dniu 30.03.2012r. 2) 7 000 w dniu 29.06.2012r. 3) 7 000 w dniu 28.09.2012 r. 4) 7 000 w dniu 31.12.2012r. 5) 7 000 w dniu 29.03.2013r. 6) 7 000w dniu 28.06.2013r. 7) 7 000 w dniu 30.09.2013r. 8) 7 000 w dniu 30.12.2013r. 9) 7 000 w dniu 31.03.2014r. 10) 7 000 w dniu 30.06.2014r. 11) 7 000 w dniu 30.09.2014r. 12) 7 000 w dniu 31.12.2014r. 13) 7 000 w dniu 31.03.2015r. 14) 7 000 30.06.2015r. 15) 7 000 w dniu 30.09.2015r. 16) 37 000 w dniu 31.12.2015r. 17) 37 000 w dniu 31.03.2016r. 18) 37 000 w dniu 30.06.2016r. 19) 37 000 w dniu 30.09.2016r. 20) 37 000 w dniu 30.12.2016r. 21) 37 000 w dniu 31.03.2017r. 22) 37 000 w dniu 30.06.2017r. 23) 37 000 w dniu 29.09.2017r. 24) 37 000 w dniu 29.12.2017r. 25) 37 000 w dniu 30.03.2018r. 26) 37 000 w dniu 29.06.2018r. 27) 37 000 w dniu 28.09.2018 r. 28) 37 000 w dniu 31.12.2018r. 29) 37 000 w dniu 29.03.2019r. 30) 37 000 w dniu 28.06.2019r. 31) 37 000 w dniu 30.09.2019r. 32) 37 000 w dniu 31.12.2019r. 33) 37 000 w dniu 31.03.2020r. 34) 37 000 w dniu 30.06.2020r. 35) 37 000 w dniu 30.09.2020r. 36) 37 000 w dniu 31.12.2020r. 37) 37 000 w dniu 31.03.2021r. 38) 37 000 w dniu 30.06.2021r. 39) 37 000 w dniu 30.09.2021r. 40) 37 000 w dniu 31.12.2021r. 41) 37 000 w dniu 31.03.2022r. 42) 37 000 w dniu 30.06.2022r. 43) 37 000 w dniu 30.09.2022r. 44) 37 000 w dniu 30.12.2022r. 45) 37 000 w dniu 31.03.2023r. 46) 37 000 w dniu 30.06.2023r. 47) 37 000 w dniu 29.09.2023r. 48) 37 000 w dniu 29.12.2023r. 49) 37 000 w dniu 29.03.2024r. 50) 37 000 w dniu 28.06.2024r. ;Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy; W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie.; Jeśli dzień spłaty odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi
  w następnym dniu roboczym po tym terminie; Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna; Prowizja przygotowawcza 0%; Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.; Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika.; Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.; Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia
  w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przedterminowej spłaty części kredytu; Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Lipka; Uruchomienie kredytu będzie następowało na podstawie złożonego wniosku o wypłatę środków z kredytu; Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie przyszłych wydatków oraz na wydatki już poniesione w 2011 roku - tj. refinansowanie; Zamawiający nie będzie rozliczał się z wykorzystanego kredytu bądź transz kredytu (w przypadku wykorzystania kredytu w transzach) poprzez udokumentowanie właściwymi fakturami, zestawieniami wydatków itp.; Gwarantowany minimalny poziom uruchomienia kredytu to kwota 700.000 zł
 7. udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Smolnica - Debrzno Wieś
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
  udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Smolnica - Debrzno Wieś - na okres od 16.11.2010 r. do 30.08.2024 r.; 1) Kredyt do 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100); 2) Kredyt w PLN; 3) Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 30.08.2024 r.; 4) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30.05.2011 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.05.2011 r.); 5) Uruchomienie kredytu w transzach po złożeniu wniosku przez Kredytobiorcę; 6) Okres spłaty kapitału 31.05.2011 r. - 30.08.2024 r.
 8. Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Złotów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie
  wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w okresie od 01 maja 2010r. do 30 kwietnia 2013r
 9. Świadczenie usług polegających na wypłacie drogą elektroniczną świadczeń emerytalno - rentowych i krótkoterminowych na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców w bankach, mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie zbiorczego przelewu
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wypłacie drogą elektroniczną świadczeń emerytalno - rentowych i krótkoterminowych na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców w bankach, mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie zbiorczego przelewu
  1. Szacunkowa łączna ilość pojedynczych operacji uznaniowych:
  - w okresie 25 miesięcy wykonywania zamówienia wynosi ok. 225.500 szt. - dotyczy części 1 zamówienia realizowanej przez Placówkę Terenową KRUS w Koninie
  - w okresie 22 miesięcy wykonywania zamówienia wynosi ok. 156.200 szt. - dotyczy części 2 zamówienia realizowanej przez Placówkę Terenową KRUS w Pile
  2. Liczba świadczeniobiorców jest wartością szacunkową i może ulec zmianie
  w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców.
  3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66.00.00.00-0 ( Usługi finansowe i ubezpieczeniowe )
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  4.1 Części 1 zamówienia:
  a) wypłata świadczeń emerytalno - rentowych następować będzie w terminie:
  - do 01. dnia każdego miesiąca - termin 01,
  - do 10. dnia każdego miesiąca - termin 10,
  - do 20. dnia każdego miesiąca - termin 20,
  b) wypłata świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami płatności oraz świadczeń krótkoterminowych następować będzie w terminie:
  - dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od konieczności.
  c) Zamawiający przekazywać będzie środki niezbędne do zabezpieczenia:
  - wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, na wskazany rachunek Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności świadczeń (dot. terminów 01 , 10 i 20),
  - wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych poza terminem płatności oraz świadczeń krótkoterminowych, na wskazany rachunek Wykonawcy, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem płatności,
  4.2 Część 2 zamówienia
  a) wypłata świadczeń emerytalno - rentowych następować będzie w terminie:
  - do 01. dnia każdego miesiąca - termin 01,
  - do 10. dnia każdego miesiąca - termin 10,
  b) wypłata świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami płatności oraz świadczeń krótkoterminowych następować będzie w terminie:
  - dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od konieczności.
  c) Zamawiający przekazywać będzie środki niezbędne do zabezpieczenia:
  - wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, na wskazany rachunek Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności świadczeń (dot. terminów 01 i 10),
  - wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych poza terminem płatności oraz świadczeń krótkoterminowych, na wskazany rachunek Wykonawcy, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem płatności,
  4.3 W celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku u Wykonawcy
  4.4 Wykonawca przekaże otrzymane środki na konta oszczędnościowo - rozliczeniowe świadczeniobiorców w tym samym dniu lub najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich przyjęciu,
  4.5 Zamawiający dopuszcza przekazywanie świadczeń określonych w pkt 4.1 i 4.2 w formie:
  a)usługi home banking wraz z raportem dyspozycji płatniczych według wzoru określonego w załączniku nr 2 do umowy
  lub
  b)dyspozycji składających się ze zbioru zapisanego na magnetycznym nośniku informacji ( struktura zbiorów oraz sposób jego oznaczenia zostały określone w załączniku nr 1 do umowy) oraz raportu dyspozycji płatniczych według wzoru określonego w załączniku nr 2 do umowy
  Zamawiający przygotowywać będzie dyspozycje dla Wykonawcy, najpóźniej na 1 dzień przed przekazaniem środków finansowych na realizację wypłat.
  4.6 Wykonawca gwarantuje bezpieczny zapis zbiorów danych ( zaszyfrowanie) na magnetycznym nośniku informacji. Zamawiający zastrzega możliwość przekazywania wypłaty świadczeń za pomocą magnetycznego nośnika informacji w przypadku gdy realizacja usługi home- banking nie będzie możliwa z powodu awarii.
  4.7 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru dokumentów ( raportu dyspozycji, magnetycznego nośnika informacji) z siedziby Zamawiającego tj. Placówki Terenowej KRUS w Koninie, ul. M. Kopernika 10 - w zakresie części 1 zamówienia, Placówki Terenowej KRUS w Pile, ul. W. Pola 4 - w zakresie części 2 zamówienia Odbioru dokonywać będzie osoba posiadająca identyfikator i upoważniona przez Wykonawcę.
  4.8 W przypadku zwrotu przekazanych środków przez bank adresata z dyspozycji, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu prześle je na rachunek Zamawiającego
  4.9 W przypadku pisemnego lub telefonicznego potwierdzonego faksem polecenia zwrotu świadczenia wydanego przez Zamawiającego przed terminem wypłaty Wykonawca przekaże środki niewypłaconego świadczenia niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.
  4.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na jego rachunek bankowy.
  4.11 W przypadku niedotrzymania terminów wypłat świadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia odszkodowania w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych od kwoty niezrealizowanych w terminie pojedynczych operacji uznaniowych , za każdy dzień opóźnienia , według stopy procentowej odsetek ustawowych
  4.12 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego udostępnienia, konserwacji i aktualizowania oprogramowania służącego do elektronicznego przekazywania zleceń wypłat świadczeń oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
  4.13 ceny świadczonych usług w trakcie trwania umowy nie ulegną zmianie.
  5. Zamawiający zastrzega, iż całość zamówienia z uwagi na jego specyfikę nie może być powierzona do wykonania przez podwykonawców.