Kogo reprezentuje osoba

Kwiatkowska Jadwiga Marianna

w KRS

Jadwiga Marianna Kwiatkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Drugie imię:Marianna
Nazwisko:Kwiatkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Biała Podlaska (Lubelskie)
Przetargi:60 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bolesta Tadeusz Zenon, Demczuk Elżbieta, Demczuk Sławomir, Dołęgowski Ludwik Marian, Gierej Dariusz, Jaroszewicz Witold, Jastrzębski Jacek Szczepan, Krupczyński Marian, Kuc Robert, Lasecki Radosław, Lisiecka Marzena Danuta, Marczuk Wiesław Alfred, Ostrowski Jakub Rafał, Rózga Bogusław, Sęczyk Józef, Szatałowicz Zbigniew, Tymicki Eugeniusz, Wojciuk Włodzimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 3t Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000140685
 2. Agra Sp. Z O.O., Strzakły − KRS 0000071867
 3. Exin Air Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000643635
 4. Global Mb Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000371705
 5. Multi-system Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000371586
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Janów Lubelski − KRS 0000164680
 7. Przedsiębiorstwo Budowlano-produkcyjne Spółdzielnia Zib W Białej Podl., Biała Podlaska − KRS 0000054213
 8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000054711

Powiązane przetargi (60 szt.):
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Krześlin i Krześlinek
  Zamawiający: Gmina Suchożebry, Suchożebry
  Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Krześlin i Krześlinek. Zakres robót do wykonania jest zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową. Zakres inwestycji:
  • sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC φ 200 mm o długości 4 379,00 mb
  • sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC φ 160 mm o długości 2 342,00 mb
  • sieć tłoczna z rur PE z rur φ 110 mm o długości 1 329,00 mb
  • sieć tłoczna z rur PE z rur φ 90 mm o długości 1 387,00 mb
  • sieć tłoczna z rur PE z rur φ 63 mm o długości 240,00 mb
  • przyłącza kanalizacyjne z rur PVC φ 160 mm 122 szt.
  • przepompownie sieciowe ścieków z przyłączami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu – 5 kpl.
  • przepompownie indywidualne ścieków – 2 kpl.
  • inspekcja telewizyjna kanałów grawitacyjnych
  • odtworzenie terenu
  • obsługa geodezyjna
 2. Budowa sali gimnastycznej z budową boiska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Miasto Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  Przedmiot zamówienia publicznego: „Budowa sali gimnastycznej z budową boiska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radzyniu Podlaski” obejmuje budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, siłownią, salami gimnastyki korekcyjnej, łącznikiem z budynkiem szkoły oraz budowę boiska sportowego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie przyłączeń do sieci urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, ogrodzenie boiska, wykonanie ciągów komunikacyjnych i urządzenie zieleni.
  Budynek sali gimnastycznej jednokondygnacyjny z zapleczem jednopiętrowym częściowo podpiwniczonym, z łącznikiem jednokondygnacyjnym. Wysokość budynku sali w kalenicy 10,55 m, arena sportowa o wymiarach 18,05 x 36,05 m, wysokość sali do dźwigarów 8,75 m. Kubatura sali – 9 945,5 m3.
  Budynek sali w technologii tradycyjnej: ściany murowane, stropy żelbetowe z płyt wielootworowych, konstrukcja dachu z drewna klejonego – dźwigary łukowe. Boisko sportowe o arenie 30 x 60 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej.Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączone (jako odwzorowania elektroniczne formy pisemnej) zgodnie z załączniem nr do SIWZ.
 3. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach.
  Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach, Łosice
  Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na posesji.
 4. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
  Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Ludwin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, na działce nr ew. 446/4 położonej w miejscowości Ludwin.
  2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona zakres całego zamierzenia budowlanego, a w szczególności:
  1) budowę budynku biblioteki publicznej,
  2) adaptację poddasza istniejącego,
  3) wyburzenie częściowe istniejącego budynku,
  4) utwardzenie terenu z kostki betonowej,
  5) budowę przyłącza wodociągowego,
  6) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  7) budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
  8) budowę kanalizacji technologicznej,
  9) wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
  10) wykonania instalacji wewnętrznych sanitarnej i wodociągowej
  3. Ogólna charakterystyka obiektu:
  1) powierzchnia zabudowy istniejącej – 274,00 m2
  2) powierzchnia zabudowy do rozbiórki – 305,50 m2
  3) powierzchnia zabudowy projektowanej – 922,40 m2
  4) powierzchnia utwardzeń projektowanych – 218,35 m2
  5) powierzchnia zieleni – 6319,60 m2

  4. Lokalizacja: 21-075 Ludwin 52, nr działki 446/4

  5. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 5. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby ogrzewania internatów należących do ZSCKR w Jabłoniu
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Jabłoń
  Wszystkie czynności mające na celu wykonanie sieci cieplnej na potrzeby c.o. w technologii rur preizolowanych z tworzywa sztucznego typu PEX od kotłowni zlokalizowanej w budynku na działce Inwestora do dwóch budynków internatów. Sieć cieplną na potrzeby c.o. na głównym zasileniu z kotłowni projektuje się z podwójnej rury preizolowanej o średnicy 2xŘ63x5,8/200 o długości ~72,2 m. Pozostałą sieć rozgałęźną do poszczególnych budynków projektuje się z podwójnych oraz pojedynczych, elastycznych rur preizolowanych o średnicach: - rura preizolowana typu PEX podwójna 2xŘ50x4,6/200, - rura preizolowana typu PEX pojedyńcza Ř50x6,0/113 o łącznej długości sieci 275 m.
 6. Zmiana pokrycia dachu z eternitu na blachę płaską oraz wymiana instalacji odgromowej
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, Leśna Podlaska
  Przedmiotem zamówienia jest zmiana pokrycia dachu z eternitu na blachę płaską oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku hali maszyn posadowionym na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Zakres robót określają: opis techniczny zmiany pokrycia dachu i instalacji odgromowej, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - składające się na dokumentację OPZ stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzyń Podlaski przy ul. Targowej i w miejscowości Radowiec przy ul. Brzostówieckiej- Gmina Radzyń Podlaski -etap II
  Zamawiający: Gmina Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  1. Przedmiot zamówienia jest :
  1. Roboty ziemne
  1.1 Wykopy oraz przekopy do 3,0 m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. Łyzki 0,25-0,60 m 3 w gr. Kat.III-IV przy głebokości sredniej;2,69 m -1066 m 3
  2.1 Wykopy liniowe reczne o szerokości 0,8-2,5 m i głeboości do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV-13.330 m 3
  3.1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuznych, punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami(gr. Warstwy w stanie luźnym 30 cm) kat. Gr. I-II-1064,7 m 3
  4.1 Kanały rurowe- podłożaz materiałów sypkich o grubosci 15 cm pod rurociagi PCV 200-117,60 m- 132,750 m 2
  2. Roboty instalacyjne
  5.2. Przewierty sterowane o długosci do 30 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o sr. 315 mmm w gruntach kat. III_IV pod ulica Brzostówiecka-23 m
  6.2 Przewierty sterowane o długosci do 40 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o sr. 315 mmm w gruntach kat. III_IV pod obwodnica i planowana budowa drogi ekspresowej-50 m
  7.2.Igłofiltry o sr. Do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypka na głebokości do 6,0 m—60 szt.
  8.2 Rurociagi tymczasowe-węże strazackie –sr. 80-125 mm zmontowane na powierzchni terenu do odprowadzenia wód z agregatu do rowu melioracyjnego-50 m
  9.2 Pompowanie wody z instalacji idłofiltrów agregatami pompowymi o wyd. do 40,0 ,3/h zgodnie z zapisem inspektora nadzoru- 100 godz.
  10.2 Pełne umocnienie pionowych scian wykopów liniowych o głebokości do 3,0 m palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchuch kat. II-IV wraz z rozbiórka 9szer. Do 1 m)-531 m 2
  11.2 Sieci kanalizacyjne-montaz rurociagów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. Zewnetrznej 315 mm w gotowym wykopie-90,0 m
  12.2 Sieci kanalizacyjne- montaz rurociagów z rur polietylenowych(PE,PEHD) o śr. Zewnetrznej 200 mm w gotowym wykopie -57,90 m
  13.2 Przeciaganie rurociagów przewodowych o sr. Nominalnej PE 200 mm w rurach ochronnych PE 315 mm z montażem podpór slizgowych-163 m
  14.2 Sieci kanalizacyjne-połaczenie z rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 200 mmm-37 złącz.
  15.2 Sieci kanalizacyjne-połaczenie z rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 315 mmm-27 złącz.
  16.2 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 200/5,9 mm montowane w gotowym wykopie-117,60 m
  17.2 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o st. 1200 mmm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno-pierwsza warstwa-13,50 m
  18.2 Studnie rewizyjne przelotowe z kregów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głebok. Do 3 m ,średnio 2,70 m-5 studzienek
  19.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe „Vawin” o sr. 315-425 mm –zamkniecie rura teleskopową-1 szt.
  20.2 Przepływomierz scieków np.FLOMBOX” lub równoważny, zmontowany na projektowanym rurociagu kanalizacyjnym PCV 200 w studzience pomiarowej- 1 szt.
  21.2 Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS,PCW< PVC, PE, PEHD o sr. 200 mm-1

  Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ obejmującej: projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci kanalizacyjnej, STWiOR oraz przedmiar.

 8. Wykonanie modernizacji boiska do gier zespołowych przy ZSO nr 1 przy ul. Kraszewskiego 1 w Białej Podlaskiej.
  Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska, Biała Podlaska
  1.Modernizacja istniejącego boiska do gier zespołowych obejmuje następujące elementy:
  a)roboty rozbiórkowe (zdjęcie mączki ceglanej grubości ok. 8 cm na powierzchni 1036 m²), zdjęcie warstwy z mączki ceglanej należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić warstw istniejącej podbudowy,
  b)wykonanie obramowania boiska z obrzeży trawnikowych (nowych) 8x30 cm-130,0m,
  c)wykonanie fundamentów i osadzenie tulei do w/w boisk,
  d)wykonanie podbudowy z tłucznia lub betonowej pod nawierzchnię poliuretanową,
  e)wykonanie nawierzchni o następującej charakterystyce: nawierzchnia poliuretan Conipur SP 13 mm na ET o gr. 20 mm wraz z namalowanymi liniami farbami poliuretanowymi,
  f)zakup, dostawa i montaż tulei do bramek aluminiowych do piłki ręcznej – kpl. 2,
  g)zakup, dostawa i montaż tulei do stojaków do tenisa – kpl. 2,
  h)zakup, dostawa i montaż tulei do stojaków metalowych do koszykówki – kpl. 2,
  i)zakup, dostawa i montaż tulei do stojaków do piłki siatkowej – kpl. 1,
  j)zakup, dostawa i montaż tulei do słupków stalowych piłkochwytów/1 kpl (7 słupów)
  k)zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach (tulejach) wraz z regulacją bramek aluminiowych do piłki ręcznej 3x2 m z siatką – szt. 2,
  l)zakup, dostawa i montaż w gotowych otworach stojaków do tenisa + siatka – szt. 2,
  ł)zakup, dostawa i montaż w gotowych otworach stojaków do siatkówki +siatka – szt. 2,
  m)zakup, dostawa i montaż w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki – szt. 4,
  n)zakup, dostawa i montaż w gotowych otworach piłkochwytu/siatki ochronne + słupy stalowe/ 1 kpl o długości 30 m i wysokości 6 m – 7 słupów – kpl 1,
  o)wyznaczenie linii boisk.

  2.Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 9. Budowa modelowej przetwórni produktów rolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Podlaskiego Centrum Technologii Rolno - spożywczych II Etap w Szepietowie
  Zamawiający: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Szepietowo
  szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa
 10. Budowa oświetlenia ulicznego przy osiedlu Kodeńska II - etap II
  Zamawiający: Miasto Terespol, Terespol
  1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi wykonanie: Oświetleniowych linii kablowych YAKY 4x 25: 839, 0 mb; Montaż słupów oświetleniowych stalowych oc. 6 mb z fund. F 100 i oprawami sodowymi 70 (100) W: 15 kpl.; Wykonanie po montażowych pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych: 1kpl.; Wykonanie rozruchu zamontowanych urządzeń i aparatury: 1kpl.; Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych Jana Pawła II, Kozłowskiego, Kotarby i Wyszyńskiego, wraz z jego zatwierdzeniem: 3 egz.; Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną całego zadania, włącznie z potwierdzeniem jej przyjęcia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Białej Podlaskiej:3 egz.; 2. Szczegółowy zakres robót określa: projekt budowlany - zał nr 9 do SIWZ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - zał nr 10 do SIWZ przedmiar robót - zał. nr 11 do SIWZ 3. Tam gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnia uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, który winien do oferty dołączyć stosowne dowody potwierdzające, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 11. Przebudowa i remont pomieszczeń wraz z montażem windy osobowej w budynku przy ul. O. Lange 6 w Siedlcach
  Zamawiający: Miasto Siedlce, Siedlce
  I. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) Prace rozbiórkowe 2) Zewnętrzny dźwig osobowy 3) Prace remontowe i modernizacyjne 2. Roboty sanitarne 1) Roboty rozbiórkowe 2) Roboty remontowe 3. Roboty zewnętrzne 4. Wyposażenie 5. Roboty elektryczne 1) Demontaż istniejącej instalacji 2) Montaż tablicy obwodów dedykowanych i klimatyzacji 3) Montaż gniazd wtyczkowych 4) Montaż opraw oświetleniowych 5) Montaż sieci komputerowej logicznej i dedykowanej 6) Montaż zasilania i sterowania do klimatyzacji i wentylacji 7) Pomiary II . DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.Wykonawca powinien: a) prowadzić roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę nr 225 /2015 z dnia 17.09.015r. b) zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa przy realizacji robót określonych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, d) prowadzić dokumentację budowy (dziennik budowy), e) zamontować tablicę informacyjną budowy, f) wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacjami szczegółowymi obowiązującymi przy wykonaniu robót oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) uzyskać protokoły prób i badań wymaganych odrębnymi przepisami, 2. Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich wywiezienie. 3. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie. Uwagi: 1. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do specyfikacji, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze. 2. Wykonywanie robót budowlanych należy precyzyjnie zaplanować po uprzednim zabezpieczeniu materiałów, urządzeń i elementów niezbędnych do terminowej realizacji zadania. 3. Wykonawca przed zamówieniem windy osobowej uzyska zgodę na odstępstwo o pomniejszenie wymiarów podszybia, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem przy istniejącym budynku Lange 6. 4. Zamawiający informuje, że pomieszczenia na parterze budynku będą użytkowane podczas realizacji robót przez MOPR i ZSP nr 4 - stołówka. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 12. Budowa hali magazynowej na surowce wtórne w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Hajnówka
  Budowa hali magazynowej na surowce wtórne w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce
 13. Budowa sali sportowej z niezbędną infrastrukturą oraz łącznikiem przy Zespole Szkół w Przytocznie.
  Zamawiający: Gmina Jeziorzany, Jeziorzany
  : Przedmiotem zamówienia jest budowa Sali gimnastycznej (sportowej) z niezbędną infrastrukturą i łącznikiem Przy Zespole Szkół w Przytocznie wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na działce gruntu 3.2, położonej w miejscowości Przytoczno, gm. Jeziorzany. Stan aktualny: W miejscowości Przytoczno na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3.2 znajduje się trzy kondygnacyjny budynek Zespołu Szkół, boisko sportowe wielofunkcyjne z ogrodzeniem, plac zabaw. Teren działki jest urządzony i ogrodzony. Budynek szkoły jest w dobrym stanie technicznym, z doprowadzonymi wszystkimi mediami. W projekcie zagospodarowania działki jest przewidziana budowa miejsc parkingowych i chodników oraz wykonanie łącznika z sali gimnastycznej do budynku szkolnego. Urządzenia uzdatniania wody oraz zestawy pomp układ napowietrzania, instalacje wodociągowo - kanalizacyjne oraz elektryczne zagospodarowanie terenu, prace budowlane przy wznoszeniu budynku w raz z niezbędnym wyposażeniem, przewidziane są do wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlany z podziałem na branże, przedmiary robót dla poszczególnych branż oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ. Zamówienie obejmuje roboty budowlane przy wznoszeniu budynku Sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika wraz z włączeniem (połączeniem) wewnętrznych instalacji do instalacji istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie terenu w obrębie objętym projektem. Inwestycja zlokalizowanego jest na działce nr. 3.2 w Przytocznie. Zakres robót obejmuje branżę budowlaną, branżę technologiczno-sanitarna, branżę elektryczną, dostawa i montaż technologii sportowych. Branża budowlana: ( poprzez łącznik ) Projektowany obiekt to SALA SPORTOWA Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM w miejscowości Przytoczno działka nr ewid. 3/2 Planowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły. Budynek szkoły to budynek 3- kondygnacyjny z pełnym podpiwniczeniem. Posadowienie nowo projektowanego budynku zaplanowano na ławach fundamentowych żelbetowych. Wykonanie nowego łącznika z istniejącym budynkiem szkoły wymaga pewnych ingerencji w konstrukcję budynku szkoły. Zakłada się rozebranie części ściany zewnętrznej piwnic wraz z wykonaniem nadproża nad nowym otworem drzwiowym. Opis zamierzenia: Projektowany jest obiekt sportowy w części dwukondygnacyjny, stanowiący zaplecze dydaktyczne dla przyległej szkoły oraz zaplecze sportowe i widowiskowe. Obiekt dobudowany będzie do istniejącego budynku szkoły. W budynku zaprojektowano następujące funkcje:Parter: Na parterze zaprojektowano płytę boiska, zaplecza higieniczno - sanitarne, szatnie, strefę wejściową, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie nauczycieli oraz pomieszczenia techniczno gospodarcze; Piętro: Na piętrze zaprojektowano trybuny dla widzów w trzech sektorach - 84 miejsca .Dane charakterystyczne projektowanego budynku: Powierzchnia netto: Parter: 880,0 m2 Piętro : 124,50 m2 Razem : 1004,50 m2 Wysokość; 9,50 m, grupa budynków niskich, jedna/dwie kondygnacje nadziemne, bez kondygnacji podziemnych. W zakresie robót budowlanych do wykonania są następujące prace w ramach wznoszenia budynków min.: ściany zewnętrzne (gruntowanie, ocieplenie styropianem, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie tynku gładkiego, malowanie), wewnętrzne ściany w raz z tynkami i malowaniem, montaż stolarki okien i drzwi, inne roboty wykończeniowe (m.in. wykonanie opaski z kostki brukowej dookoła budynku). Pozostałe ściany i sufity należy pomalować farbami w kolorze białym, farby powinny być odporne na podwyższoną wilgotność oraz zmywanie. By spełnić obowiązujące obecnie normy współczynnika przenikania ciepła dotyczące budownictwa energooszczędnego, wykonana konstrukcja przegród powinna posiadać odpowiednia charakterystyki materiałowe oraz cieplne - wymienione w SIWZ str. 5-6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Uwaga: zamówienie nie obejmuje wykonania robót rozbiórkowych w zakresie; rozbiórki starych fundamentów oraz budynku gospodarczego (prace wymienione w pkt. 8.2 SST) zakres opisanych robót budowlanych został już wykonany. Branża elektryczna Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (za licznikowych) tablicy rozdzielnicy, ułożenie nowych kabli zasilających do urządzeń wewnętrznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej z włączeniem jej do rozdzielnicy elektrycznej szkoły. Wykonanie na linii elektrycznej wyłącznika P-poż oraz odpowiednich zabezpieczeń przeciw porażeniowych i przepięciowych w raz ochroną uziemienia. Wykonanie instalacji oświetleniowych wraz z źródłem światła. Wykonania instalacji gniazd wtykowych, siły i sterowania. Wykonanie instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych. Wykonanie badań odbiorczych i pomiarów sieci elektrycznej. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Branża technologiczno-sanitarna: Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji c.o., instalacji wody zimniej, ciepłej wraz z instalacją solarna, zmieszanej cyrkulacji i przeciw pożarowej, instalacji wentylacyjnej wraz z GWC. Źródłem ciepła dla obiektu będzie istniejąca kotłownia w budynku szkoły. Projektowana instalacja wody zimnej zasilana z istniejącej sieci wodociągowej. Zamówienie obejmuje wykonania wewnętrznej sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody opadowej z powierzchni placów i dachów. Zamówienie obejmuje wykonanie prób i badań szczelności wszystkich instalacji oraz regulację ich działania. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Zagospodarowanie terenu: Zamówienie, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie chodników i parkingu oraz urządzenie trawników w obrębie objętym projektem. Chodniki : ok. 230 m2, parkingi: ok. 430 m2, trawniki ok. 500 m2 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. 2.5 Wyposażenie Sali gimnastycznej, technologia sportowa: Zamówienie, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni sportowej oraz dostarczenie wraz z montażem nowego sprzętu sportowego w obiekcie. Kolorystkę nawierzchni sportowych przed wykonaniem należy uzgodnić z zamawiającym. Wykonawca dostarczy zamawiającemu odpowiednie instrukcje użytkowania i konserwacji dostarczonego sprzętu sportowego oraz wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Instalacje technologiczne i pomocnicze: Obiekt powinna być zaopatrzona w nowoczesny systemy monitoringu wizyjnego i dozoru. Oraz system pozwalający na alarmowanie o występujących stanach zagrożenia min. włamaniu i pożarze. Włączenie systemu monitoringu wizyjnego do istniejącego monitoringu w budynku zespołu szkół. Zamówienie dotyczy wykonanie sieci, dostawa i montaż w raz z wałczeniem do istniejącej sieci. Monitoring powinien obgiąć: płytę boiska min -2 kamery, trybuny -1 kamera, korytarz - 1 kamera, teren przyległy w tym, teren parkingu min. - 2 kamery System monitoringu i dozoru; monitoring wizyjny wewnątrz budynku Sali sportowej poprzez instalację kamer przemysłowych wewnątrz sali min. sztuk 4, oraz monitoring teren przyległy do budynku min. od strony wejścia i parkingu, poprzez instalację, kamer zewnętrznych, min. sztuk 3. Wykonawca zaprojektuje odpowiedniego ustawienia (rozmieszczenia) kamer w taki sposób by objąć możliwie szeroki teren wewnątrz budynku jak i terenu przyległego. Montaż instalacji alarmowej wewnątrz budynku z funkcją zdalnego powiadamiania o stanach alarmowych poprzez moduł GSM. Wymagane minimalne parametry dla Kamer monitoringu - kamery wewnętrzne: kompaktowa kamera cyfrowa IP, obiektyw 3 megapikselowy, szeroki kont widzenia, rozdzielczość HD, kolor. - kamery zewnętrzne: kompaktowa kamera IP, obiektyw 3 megapikselowy, szeroki kont widzenie, rozdzielczość HD, kolor. Kamera wyposażona w tryb nocny z diodami IR oraz czujnik ruchu. Klasa ochrony min IP 66 Przedmiot Zamówienia obejmuje także: sporządzenie instrukcji eksploatacyjnej wszystkich nowych instalacji wykonanych w obiekcie wraz z przeszkoleniem personelu obsługi. wykonanie badań, prób, związanych odbiorem robót, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla wykonanego obiektu uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, pozwoleń związanych z zakończeniem inwestycji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Obsługę i geotechniczna w zakresie w zakresie geodezyjnego wyznaczania obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej.Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu Oznakowanie budynku i instalacji zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczące dróg ewakuacji, lokalizacji sprzętu p.poż, zagrożeń i ograniczeń itp. Materiały, wyroby, urządzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i SIWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (przedmiarami robót a specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Jeziorzany. Przedmiary robót należy traktować jedynie jako informację, która orientacyjnie określa zakres robót objętych przedmiotowym zadaniem. Nie mogą więc one stanowić podstaw do roszczeń z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikłych w trakcie realizacji zamówienia (nie należy interpretować przedmiarów jako ścisłego odwzorowania dokumentacji projektowej) oraz ścisłego określenia wartości i zakresu zadania. Za podstawę określenia wartości i zakresu zadania inwestycyjnego należy przyjąć opracowaną dokumentację projektową. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru robót Budowlanych oraz informacje zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie przyjętych rozwiązań technologicznych, użytych materiałów, wyrobów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są istotnie równoważne z określonymi w dokumentacji technicznej pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Zastosowane do wbudowania materiały, dostarczone wyroby i urządzenia winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu wykonywania robót i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia ww. umowy. Harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiającemu do zapoznania się, naniesienia ewentualnych poprawek lub uwag i zatwierdzenia go. Zamawiający oczekuje wykonania w roku 2015 stanu surowego otwartego. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przedmiarów, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót (3 egz.), roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), organizację ruchu na czas prowadzenia robót, koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót. Zamawiający informuje, że powoła Inspektora Nadzoru. Zamawiający powierzy Inspektorowi Nadzoru zarządzanie i nadzór nad realizacją robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie. Inspektor Nadzoru będzie działał w zgodzie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te należy przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. W wartości kosztorysowej, Wykonawca zawrze wszystkie roboty które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami określonymi w SIWZ, jak również wszystkie prace pomocnicze nie ujęte w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi min. jak: koszt badań i prób zamontowanych urządzeń; koszt wykonania instrukcji eksploatacji i p-poż. obiektu, koszt obsługi geodezyjnej; koszt opracowania planu BIOZ i jego ewentualnego uaktualnienia w trakcie robót budowlanych; koszt opłat związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia; koszt opracowania protokołów z badań i prób; koszt dokumentacji powykonawczej; koszt instrukcji eksploatacji zamontowanych urządzeń, koszt dozoru i zabezpieczenie placu budowy; koszt ewentualnych utrudnień jakie mogą wystąpić w trakcie prac budowlanych. Niedoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia ceny ofertowej określonej w ofercie. 2.5 Pomieszczenia magazynowe, socjalne. Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy - konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego zaplecza budowy w ramach oferty. 2.6 Plac budowy Wykonawca zobowiązuje się do właściwej organizacji placu budowy, zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., oraz opracowania i bieżącego aktualizowania z inspektorem nadzoru zamawiającego postępu realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy; 2. Przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty, 3. Zapewnienia na własny koszt na czas wykonywania robót energię elektryczną oraz wodę do celów budowlanych 4. Przygotowania zaplecza budowy, 5. Zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem personelu i uczniów szkoły , 6. Zapewnienia bezpiecznego dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac, 7. Oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia, znaki geodezyjne) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego, wznowienia) na swój koszt, 2.7 Gwarancja Wykonawca winien udzielić gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w pełnej sprawności technicznej przedmiotu umowy, bezpłatnego świadczenia usług obejmujących usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości oraz bezpłatnego przeprowadzania konserwacji i przeglądów technicznych. UWAGA: Po zapoznaniu się z dokumentacją i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności w jej treści, oczywistych pomyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Brak zgłoszenia stwierdzonych wad w projekcie skutkuje przyjęciem do realizacji projektu bez zastrzeżeń. 2.8 Wykonawca jest jedynym odpowiedzialnym za ostateczny efekt, którego osiągniecie w określonych parametrach decyduje o rozliczeniu niniejszego zadania Roboty należy wykonywać siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z opracowaną dokumentacją zgłoszeniową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, polskim Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. Ostateczne rozliczenie niniejszego zamówienia zostanie dokonane po zakończeniu odbioru robót budowlanych - bez zastrzeżeń wraz z dokonaniem zgłoszenie w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 14. Dodatkowe roboty budowlane przy realizacji zadania Przebudowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach.
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji zadania Przebudowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach.
  W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
  - wykonanie lukarny w połaci dachowej
  - rozbiórka budynków gospodarczo - garażowych z wykonaniem na ich miejscu utwardzenia terenu kostką brukową oraz wykonanie ogrodzenia
  - adaptacja poddasza: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty instalacyjne, roboty sanitarne, roboty elektryczne
  - wykonanie zadaszeń
  oraz dostawa dodatkowego wyposażenia - odbiorniki telewizyjne + ekrany, krzesła, regały i szafki.
 15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek
  Zamawiający: Gmina Przesmyki, Przesmyki
  1. Przedmiot zamówienia opisany w SIWZ oraz w załącznikach do niej, obejmuje roboty budowlane oraz dostawy w ramach zamówienia pod nazwą Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje następujące elementy: 1. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach a) Wymiana pokrycia dachowego b) Elewacja budynku c) Remont pomieszczeń wewnątrz 2. Remont budynku instytucji kultury a) Wymiana pokrycia dachowego b) Elewacja c) Instalacja c. o. d) Remont pomieszczeń wewnątrz 3. Remont budynku zaplecza gospodarczego instytucji kultury w Przesmykach a) dach b) elewacja c) roboty budowlane wewnętrzne 4. Remont pomnika Chrystusa a) Zestawy solarne b) Wymiana krzyża c) Roboty kamieniarskie d) Zagospodarowanie zieleni 5. Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu działki nr 511 i przy Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Przesmyki oraz ustawienie latarni hybrydowych a) Roboty przygotowawcze b) Roboty ziemne c) Podbudowy d) Elementy dróg i ulic e) Roboty wykończeniowe 6. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Głuchówku a) Elewacja b) Remont pomieszczeń wewnątrz c) Roboty elektryczne d) Ogrodzenie działki 7. Utwardzenie terenu działki kostką brukową przy świetlicy w miejscowości Głuchówek a) Roboty przygotowawcze b) Roboty ziemne c) Podbudowy d) Elementy dróg i ulic 3. Zakres dostaw obejmuje wyposażenie a) Stoliki świetlicowe b) Krzesła c) Zestaw kuchenny d) Kuchnia gazowa e) Okap kuchenny f) Verticale g) Ławki parkowe h) Sprzęt rekreacyjny do ćwiczeń na świeżym powietrzu podciągacz-wypychacz 4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - dotyczy utwardzenia placów kostką brukową Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w projektach budowlanych wykonawczych, dokumentacjach techniczno-wykonawczych, opisie technicznym wyposażenia, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.
 16. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GRÓDEK SZLACHECKI I KOLONIA SIEMIEŃ, BUDOWĘ 31 SZT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ WYKONANIE PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JULIOPOLU, GM. SIEMIEŃ
  Zamawiający: Gmina Siemień, Siemień
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Kanały sanitarne grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PCV klasy S łączonych na uszczelkę gumową , rurociągi tłoczne z rur PE,PN 10 SDR 13,6 o średnicy 90 x 6,6 mm . Robót budowlano-montażowych 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Juliopol - 9 szt. , Glinny Stok - 7 szt. , Działyń - 2 szt., Wierzchowiny - 2 szt. , Sewerynówka - 3 szt. , Augustówka - 1 szt. , Jezioro- 2 szt. , Wólka Siemieńska - 1 szt. , Nadzieja - 3 szt. , Tulniki - 1 szt. wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, rozruchem przydomowej oczyszczalni, szkoleniem przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i prowadzenia książki oczyszczalni oraz dostawą urządzeń oczyszczalni ścieków. Wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Juliopolu, gm. Siemień wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, rozruchem przydomowej oczyszczalni, szkoleniem przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i prowadzenia książki oczyszczalni oraz dostawą urządzeń oczyszczalni ścieków
 17. Przebudowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach
  Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach, Mrozy
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z elementami dostosowania obiektu do aktualnych przepisów techniczno - budowlanych w związku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji biblioteki publicznej. Przebudowa dotyczyć będzie całości budynku: w piwnicach będzie usytuowana kotłownia z magazynem oleju opałowego podlegająca modernizacji; parter i piętro po przebudowie będą mieścić bibliotekę publiczną wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi dla użytkowników biblioteki; strych nieużytkowy. W ramach zamówienia zrealizowana będzie wymiana pokrycia dachowego oraz jego docieplenie. Zakres robót obejmuje również docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonanie elewacji, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej jak i wewnętrznej), wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji telefonicznej i gniazd komputerowych z możliwością podłączenia do internetu, instalacji wod-kan z hydrantami fi 25, kotłowni i wewnętrznej instalacji c.o. Przewiduje się także montaż windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych. W wybranych pomieszczeniach zainstalowana zostanie lokalna klimatyzacja. Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia pomieszczeń biblioteki. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowo - techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawierają podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały budowlane, rozwiązania techniczne, wyposażenie oraz sprzęt dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w wymienionych dokumentach. Jeżeli w dokumentacji projektowo - technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, należy przyjąć, że Projektant ze względu na trudność w opisaniu elementów przedmiotu zamówienia wskazał konkretne produkty i dopuszcza składanie ofert równoważnych zawierających materiały budowlane, rozwiązania techniczne, wyposażenie oraz sprzęt o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych i estetycznych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane, rozwiązania techniczne, wyposażenie oraz sprzęt spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowo - technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia.
 18. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach
  Zamawiający: Powiat Puławski, Puławy
  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach
  Zamówienie obejmuje: Projektowana hala sportowa jest budynkiem niepodpiwniczonym w części sali sportowej - parterowym, w części zaplecza - dwukondygnacyjnym. Obiekt ma zwartą formę opartą na prostokątnym rzucie o szerokości 36,16 m i długości 44,56 m; wysokości- 11,68 m. Projekt jest adaptacją projektu powtarzalnego hali sportowej. Hala pełnić będzie funkcje sportowe. W hali sportowej o powierzchni ok. 1161 m2 i wysokości wewnętrznej wolnej 7,5 m mieścić się będzie pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną. Możliwe będzie podzielenie sali na trzy części, z których każda będzie mogła pomieścić małe boisko do gry w koszykówkę. Na piętrze znajdować się będą trybuny otwarte na salę sportową z miejscami siedzącymi. Zapewnione będzie pełne zaplecze socjalne oraz spełnione zostaną wymagania ewakuacyjne, bhp i sanepid. Dodatkowo hala będzie posiadać pomieszczenia sportowe: siłownię i salę ćwiczeń z własnym zespołem socjalnym. Hala na poziomie parteru będzie w pełni przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Realizację projektu przewidziano przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach. Budynek połączony zostanie w sposób komunikacyjny z budynkiem Zespołu Szkół Technicznych. Ściana szczytowa budynku od strony południowej oparta zostanie częściowo na poziomie parteru budynku na istniejącej ścianie zewnętrznej zaplecza socjalnego budynku szkoły. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku będzie łukowy dach przypominający łupinę. Na ścianach szczytowych oparty zostanie na płatwiach drewnianych, zaś na ścianach bocznych na drewnianych wspornikach mocowanych do dźwigarów konstrukcji. Dach pokryty zostanie blachą aluminiową w kolorze naturalnym. Ściany obiektu zostaną wykończone w różnym materiale i kolorze. Główne wejście do budynku znajdować się będzie na elewacji szczytowej i zostanie podkreślone podestem wejściowym z rampą dla osób niepełnosprawnych. Główną konstrukcję ścian stanowić będą słupy żelbetowe usztywnione wieńcami i belkami żelbetowymi. Wypełnieniem ścian będą bloczki gazobetonowe. Część południowej ściany szczytowej w poziomie parteru oparta zostanie na istniejącej ścianie murowano-żelbetowej szkoły. Teren wokół budynku utwardzony zostanie kostką brukową betonową, będą to ciągi piesze zapewniające dostępność komunikacyjną do budynku oraz element systemu dróg ewakuacyjnych p.poż., a także opaska zabezpieczająca fundamenty i ściany budynku przed wodami opadowymi. W budynku zaprojektowano instalację wodociągową zasilającą przybory sanitarne w umywalniach, toaletach, w pomieszczeniach technicznych oraz instalację hydrantów wewnętrznych, instalację kanalizacyjną i instalację centralnego ogrzewania z wymiennikownią. Dla potrzeb budynku przewiduje się następujące instalacje elektryczne wewnętrzne: instalacja oświetlenia, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja oddymiania, instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, instalacja ochrony przeciwpożarowej, instalacja odgromowa oraz instalacja nagłaśniająca. Zaprojektowano przyłącza do sieci infrastrukturalnych: eNN, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Do budynku zaprojektowane zostanie przyłącze wodne z sieci miejskiej zapewniające wodę do celów pożarowych i socjalno-bytowych, przyłącze energii elektrycznej niskiego napięcia eNN. W celu odprowadzania ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystane zostaną istniejące fragmenty przyłącza na działce inwestora. Kanalizacja wód opadowych i ociekowych do miejskiego kolektora wód opadowych odprowadzona będzie poprzez włączenie do istniejącej na działce sieci kanalizacji deszczowej.
  Dane ogólne: powierzchnia zabudowy: 1 622,39 m2, powierzchnia całkowita: 2 036,06 m2, powierzchnia użytkowa: 1 868,90 m2, kubatura: 18 208,709 m3,
  długość budynku projektowanej hali: 44,56 m, szerokość budynku projektowanej hali: 36,16 m, wysokość budynku projektowanego: 11,68 m,
  ilość kondygnacji budynku projektowanego: 2 (parter, 1 piętro w części zaplecza). Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ, tj. w szczególności:
  1.dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz przedmiar robót, który to przedmiar stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty), 2.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr AB.6740.9.12.2014 z dnia 10.01.2014r. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów lub urządzeń określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach ( w tym technicznych) i jakości. Jeżeli w przedmiarze robót wpisano konkretny asortyment lub słowo lub równoważne, Wykonawca ma obowiązek podać w kosztorysie ofertowym konkretną nazwę tego asortymentu, a w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego (materiału lub urządzenia), zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, jest obowiązany wykazać, że spełnia on wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne powinien do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do określonego przez Zamawiającego (np. certyfikaty, testy higieniczne PZH, aprobaty (rekomendacje) techniczne ITB, deklaracje zgodności, autoryzacje producenta, karty techniczne itp.), umożliwiające Zamawiającemu porównanie cech technicznych, użytkowych i jakościowych. W przypadku nie powołania się wraz z ofertą na równoważne rozwiązania, wybrany Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego z nazwą konkretnego asortymentu a w przypadku sporządzenia kosztorysu ofertowego wraz ze sformułowaniem lub równoważne, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował konkretny asortyment wpisany w kosztorys ofertowy.
  Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego na etapie składania oferty w szczególności w przypadku gdy Wykonawca nie powołuje się na rozwiązania równoważne.
 19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowiskach ( w ulicy Ametystowej ,Brzozowej, Granicznej, Szmaragdowej,Turkusowej i Wrzosowej)
  Zamawiający: Gmina Biała Podlaska, Biała Podlaska
  Zakres robót: -sieć wodociągowa : PCW -160 długości 414,0 mb, PCW -110 długości
  585,0 mb, PCW -90 długości 15,5 mb, -sieć kanalizacji sanitarnej: PVC -200/5,9 długości 941,0 mb , -roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem stanowiącym
  Załącznik Nr 2 do SIWZ, Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ , dokumentacją projektową , PN , Ustawą o ocenie systemu zgodności , przepisami Bhp oraz sztuką budowlaną
 20. Przebudowa świetlicy wiejskiej z funkcją przystani turystycznej oraz budowa bezodpływowego zbiornika nieczystości płynnych w miejscowości Jakówki gm. Janów Podlaski
  Zamawiający: Gmina Janów Podlaski, Janów Podlaski
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa świetlicy wiejskiej z funkcją przystani turystycznej oraz budowa bezodpływowego zbiornika nieczystości płynnych w miejscowości Jakówki gm. Janów Podlaski
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa z opisem
  technicznym i rysunkami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
 21. Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciechanowieckiej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Siemiatycze
 22. Zamówienie dodatkowe i uzupełniające do zadania pn. Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Dębem Wielkim
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębe Wielkie, Dębe Wielkie
 23. Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim ul. Piękna 7a
  Zamawiający: Powiat Miński, Mińsk Mazowiecki
 24. Modernizacja zaplecza piłkarskiego UKS TOP-54 przy ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej w formule zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska, Biała Podlaska
 25. Odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Milanowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy Milanów, Milanów
 26. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po Zespole Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Poradnię Rehabilitacji i Gabinety Fizjoterapii SP ZOZ w Siemiatyczach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siemiatycze
 27. Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
 28. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych nr. 1 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Grota Roweckiego na działkach nr. 1666/2, 1667, 1669, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 4910/2 oraz 1480/17.
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
 29. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
  Zamawiający: Powiat Miński, Mińsk Mazowiecki
 30. Przebudowa przyłączy wodociągowych
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, Leśna Podlaska
 31. REMONT I WYPOSAŻENIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
 32. Roboty dodatkowe przy budowie warsztatowo - dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego, Wysokie Mazowieckie
 33. Wykonanie robót budowlanych tj.: zewnętrznego przyłącza wod-kan i gazowego, budowa kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej oraz przebudowa zaplecza socjalno-sanitarnego w budynku warsztatowym przy ul. Budowlanych w Radzyniu Podlaskim.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, Radzyń Podlaski
 34. Roboty dodatkowe przy budowie warsztatowo - dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego, Wysokie Mazowieckie
 35. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Dębem Wielkim
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębe Wielkie, Dębe Wielkie
 36. Przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Lubartowie
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Lublin
 37. Rewitalizacja Centrum miasta Terespol przy ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu
  Zamawiający: Miasto Terespol, Terespol
 38. Roboty dodatkowe przy budowie warsztatowo - dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego, Wysokie Mazowieckie
 39. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i Niepublicznego Przedszkola w Kock
  Zamawiający: Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku, Kock
 40. Budowa wodociągu w Polatyczach
  Zamawiający: Gmina Terespol, Terespol
 41. Roboty dodoatkowe przy budowie warsztatowo - dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego, Wysokie Mazowieckie
 42. Przedmiotem zamówienia jest remont parkingu podziemnego, zjazdu do garażu, dziedzinca wraz z wjazdem od bramy oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Biała Podlaska
 43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lachówka Duża
  Zamawiający: Gmina Zalesie, Zalesie
 44. Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w Kołpinie Ogrodnikach
  Zamawiający: Gmina Terespol, Terespol
 45. Budowa warsztatowo - dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego, Wysokie Mazowieckie
 46. Budowa hali sportowo-widowiskowej z niezbędną infrastrukturą oraz łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu
  Zamawiający: Urząd Gminy Kodeń, Kodeń
 47. Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Horodyszczu
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty, Wisznice
 48. roboty zamienne i dodatkowe na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie
  Zamawiający: Urząd Gminy, Korczew
 49. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Serpelicach oraz zakup sceny widowiskowej
  Zamawiający: Gmina Sarnaki, Sarnaki
 50. Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu
  Zamawiający: Gmina Łuków, Łuków
 51. ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. A TYSZKI W JANOWIE - GM. MIŃSK MAZOWIECKI
  Zamawiający: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki
 52. Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 53. Modernizacja budynku głównego Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej w celu przystosowanie do utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego - I etap
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 54. Wykonanie instalacji wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska, Biała Podlaska
 55. Budowa szkolnej hali sportowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i infrastruktury technicznej w Janowie Podlaskim
  Zamawiający: Gmina Janów Podlaski, Janów Podlaski
 56. Remont pomieszczeń i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Żłobka w Siedlcach przy ul. Batorego 2
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 57. Regulacja centralnego ogrzewania w budynkach Zespołu Szkól Nr 1 w Siedlcach przy ul. Granicznej 1.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 58. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 59. Rozbudowa i przebudowa istniejącej części Szkoły Podstawowej na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej w Kolembrodach
  Zamawiający: Gmina Komarówka Podlaska reprezentowana przez Wójta Gminy, Komarówka Podlaska
 60. Budowa sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska, Biała Podlaska