Kogo reprezentuje osoba

Łabaz Maria

w KRS

Maria Łabaz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Łabaz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Jordanów (Małopolskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buchal Joanna, Baraniec Lucja, Stec Ewa, Bednarz Józef, Bodek Krzysztof, Bogdanik Krystyna, Chowaniak Katarzyna, Czarniak Katarzyna, Czerwińska Marianna, Dyrcz Magdalena, Działek Krzysztof, Firek Piotr, Fortuna Danuta, Fortuna Tadeusz, Franczak Stanisław, Gierat Maria, Giza Czesław, Grzechynka Stefan, Hankus Monika, Jaromin Bronisław, Jaromin Marzena, Jędrzejak Irena, Job Katarzyna, Jopek Paweł, Kobiela Magdalena, Komperda Katarzyna, Kowalczyk Franciszek, Kowalczyk Kazimierz, Kołodziej Józef, Nitoń Justyna, Kulka Barbra, Lenart Aleksandra, Lipiak Krystyna, Łabaz Grażyna, Makoś Ewa, Marek Beata, Marek Stanisława, Mazur Olga, Michulec Piotr, Mironiuk Krzysztof, Mołek Zofia, Mroszczak Agnieszka, Mrugacz Alicja, Nitoń Magdalena, Nowakowska Barbara, Pacyga Gabriela, Pęczek Kinga, Pietrasik Maria, Rączka Marian, Rożek Jarosław, Rusin Kazimierz, Sala Władysława, Spyrka Katarzyna, Stec Roman Andrzej, Stopa Maciej, Szczesiak Zofia, Szewczyk Andrzej, Trzebuniak Bożena, Trzop Halina, Trzop Jancarz Gabriela, Turchan Konrad, Walek Krzysztof, Witczak Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźna Maria

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buchal Joanna, Baraniec Lucja, Stec Ewa, Bednarz Józef, Bodek Krzysztof, Bogdanik Krystyna, Chowaniak Katarzyna, Czarniak Katarzyna, Czerwińska Marianna, Dyrcz Magdalena, Działek Krzysztof, Firek Piotr, Fortuna Danuta, Fortuna Tadeusz, Franczak Stanisław, Gierat Maria, Giza Czesław, Grzechynka Stefan, Hankus Monika, Jaromin Bronisław, Jaromin Marzena, Jędrzejak Irena, Job Katarzyna, Jopek Paweł, Kobiela Magdalena, Komperda Katarzyna, Kowalczyk Franciszek, Kowalczyk Kazimierz, Kołodziej Józef, Nitoń Justyna, Kulka Barbra, Lenart Aleksandra, Lipiak Krystyna, Łabaz Grażyna, Makoś Ewa, Marek Beata, Marek Stanisława, Mazur Olga, Michulec Piotr, Mironiuk Krzysztof, Mołek Zofia, Mroszczak Agnieszka, Mrugacz Alicja, Nitoń Magdalena, Nowakowska Barbara, Pacyga Gabriela, Pęczek Kinga, Pietrasik Maria, Rączka Marian, Rożek Jarosław, Rusin Kazimierz, Sala Władysława, Spyrka Katarzyna, Stec Roman Andrzej, Stopa Maciej, Szczesiak Zofia, Szewczyk Andrzej, Trzebuniak Bożena, Trzop Halina, Trzop Jancarz Gabriela, Turchan Konrad, Walek Krzysztof, Witczak Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jordanowie, Jordanów − KRS 0000128861
 2. Beskidzki Klub Karate, Sucha Beskidzka − KRS 0000006860
 3. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Kraków − KRS 0000064052
 4. Gminny Klub Sportowy Świt W Osielcu, Osielec − KRS 0000066594
 5. Klub Sportowy Watra W Zawoi, Zawoja − KRS 0000044447
 6. Ludowy Klub Sportowy Huragan Skawica, Skawica − KRS 0000237222
 7. Ludowy Klub Sportowy Naroże Juszczyn, Juszczyn − KRS 0000015324
 8. Łucznicze Towarzystwo Sportowe Zamek Suski, Sucha Beskidzka − KRS 0000008927
 9. Miejski Klub Sportowy Halniak Maków Podhalański, Maków Podhalański − KRS 0000039689
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Bystrej, Bystra − KRS 0000204380
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Łętowni, Łętownia − KRS 0000052079
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Sidzinie, Sidzina − KRS 0000054451
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Toporzysku, Toporzysko − KRS 0000022797
 14. Ośrodek Turystyczno Narciarski Mosorny Groń Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Zawoja − KRS 0000058128
 15. Polska Federacja Seido Karate, Wadowice − KRS 0000129459
 16. Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Rabce Zdroju, Rabka Zdrój − KRS 0000095606
 17. Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. Z O.O., Osielec − KRS 0000290815
 18. Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna, Sidzina − KRS 0000316107
 19. Stowarzyszenie Nowy Juszczyn, Juszczyn − KRS 0000302858
 20. Stowarzyszenie Pszczelarzy Jodła, Sucha Beskidzka − KRS 0000335894
 21. Stowarzyszenie Sportowe Nadzieje - Młody Jordan, Jordanów − KRS 0000551178
 22. Stowarzyszenie Trzeźwości Dom, Jordanów − KRS 0000004735
 23. Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, Zawoja − KRS 0000110179

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jabłonce, Jabłonka − KRS 0000125405
 2. Bank Spółdzielczy W Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka − KRS 0000140035
 3. Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677802
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Maków Podhalański − KRS 0000059924
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jordanowie, Jordanów − KRS 0000056271
 6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja - Sp. Z O.O., Zawoja − KRS 0000100670
 7. Przedsiębiorstwo Turystyczne Beskidy-tourist Sp. Z O.O., Sucha Beskidzka − KRS 0000124456
 8. Przedsiębiorstwo Wodno-kanalizacyjne Eko-skawa Sp. Z O.O., Maków Podhalański − KRS 0000292335
 9. Towarzystwo Edukacji Samorządowej, Lipnica Wielka − KRS 0000026983
 10. Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Zawoja − KRS 0000391083

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 400 000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 400 000,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich.
  2.Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 30.11.2016 rok.
  3.Okres kredytowania 50 miesięcy.
  4.Spłata pożyczki kształtować będzie się następująco:
  a.31.12.2018 r. – 500 000,00 złotych
  b.31.12.2019 r. – 900 000,00 złotych
  c.31.12.2020 r. – 1 000 000,00 złotych
  w tym spłata kapitału w okresach rocznych, spłata odsetek w okresach kwartalnych – na ostatni dzień kwartału. Spłata rat i odsetek pożyczki następować będzie w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłat. W przypadku, kiedy wskazany w Umowie pożyczki dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy Banku, spłata zobowiązania przez Zamawiającego nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłaty.
  5.Zmienne oprocentowanie dla udzielonej pożyczki obliczone zostanie, jako średnia stawki WIBOR 3M z poprzedniego kwartału, tj. lipiec, sierpień i wrzesień 2016 roku.
  6.Do obliczenia oprocentowania udzielonej pożyczki należy przyjąć, że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  7.Prowizja Banku za udzieloną pożyczkę będzie płatna przez Zamawiającego jednorazowo, w dniu wypłaty pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy – Zamawiającego.
  8.Spłata odsetek pożyczki następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank do pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od jego otrzymania.
  9.Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny „in blanko” wraz z deklaracją wekslową.
  10.Zamawiający dopuszcza wystawienie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej wg. przepisów k.p.c. i wyrazi zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej w oparciu o art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z póź. zm.)
  11.Kwota pożyczki zostanie przelana na konto Zamawiającego do dwóch dni, po podpisaniu umowy, lecz nie później niż do dnia wskazanego w pkt. 2.
  12.Opinia o możliwości spłaty pożyczki przez Zamawiającego wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, zostanie przedstawiona Bankowi przed podpisaniem umowy.
  13.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich.
  14.Zamawiający informuje, że sprawozdania finansowe, uchwały budżetowe oraz bilanse za rok bieżący oraz lata ubiegłe dostępne są dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl w zakładce: Urząd Miejski/Sprawozdania/Budżet.
  15.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
  15.1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia 2 osób w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z obsługą administracyjno-księgową przedmiotu zamówienia (stanowiska związane z obsługą kredytu).
  W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
  15.2.Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy.
  15.3.Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w terminie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożyć oświadczenie o zatrudnieniu pracownika/ów na umowę o pracę ze wskazaniem czynności, jakie będzie/ą on/i wykonywać.
  15.4.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracownika/ów na umowę o pracę, wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z obsługą administracyjno-księgową przedmiotu zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 15.1. powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę.
  15.5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 2000,00 złotych, za każdego niezatrudnionego pracownika.
 2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jordanów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2016-2018.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Jordanów i n/w jednostek organizacyjnych gminy, otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych oraz rachunków tworzonych do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy):
  - Gmina Jordanów (Urząd Gminy)
  - Zespół Szkół w Osielcu
  - Zespół Szkół w Łętowni
  - Zespół Szkół w Toporzysku
  - Zespół Szkół w Naprawie
  - Zespół Szkół w Wysokiej
  - Przedszkole Samorządowe w Osielcu
  - Przedszkole Samorządowe w Łętowni
  - Przedszkole Samorządowe w Naprawie
  - Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
  2) realizację poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej
  3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  5) sporządzanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych -potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
  6) potwierdzanie stanu salda na koniec roku obrotowego
  7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych (np. lokaty tygodniowe, dwutygodniowe , 1, 3, 6- miesięczne),
  8) dostęp do produktów i usług za pośrednictwem kanału bankowości elektronicznej umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych)- obejmującą instalację systemu, obsługę systemu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,
  9) usługę typu teleserwis, na jednym stanowisku - informacji o stanie rachunku Gminy Jordanów, udzielanej telefonicznie,
  10) pozostałe usługi bankowe takie jak: wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, doradztwo finansowe,
  11) udzielenie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jordanów. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, wg. zasad obowiązujących wykonawcę i opisanych w ofercie. Jedynym dopuszczalnym przez zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny (in blanco). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez zamawiającego rachunku. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat.
  12) Oprocentowanie środków na rachunkach,
  13) Pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
  14) Prowadzenie przez bank, na rzecz obsługi Zamawiającego obsługi płatności masowych (wpłaconych w pieniądzu i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konslidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego, zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Wpływy na rachunki wirtualne są rejestrowane w systemie transakcyjnym banku i księgowane w godzinach sesji przychodzących. Środki pieniężne wpływające na rachunki wirtualne, do momentu przekazania ich na konto Zamawiającego nie są oprocentowane. Zamawiający zamierza skorzystać z tej usługi w zakresie wpłat podatków, opłat za śmieci.
  3. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i produktów będzie zależała od określonych
  potrzeb.
  4. Informacje dodatkowe dla Wykonawców:
  1) Planowane dochody budżetu na 2016 r. wynoszą - 31 440 057,00 zł
  2) Planowane wydatki budżetu na 2016 r. wynoszą - 32 815 057,00 zł
  3) Liczba jednostek gminnych, dla których jest prowadzona obsługa bankowa - 11
  4) Liczba rachunków bieżących - 12
  5) Liczba rachunków pomocniczych - 17
  6) Średnia wartość wypłat gotówkowych - 137 500,00 m-c
  7) Średnia liczba wypłat gotówkowych - 48 szt. m-c
  8) Średnia wartość wpłat gotówkowych własnych jednostek budżetowych - 190 600,00 zł . m-c
  9) Średnia liczba przelewów na konto - 1908 szt. m-c
  w tym do innego banku niż prowadzący obsługę - 916 szt. m-c
 3. Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 000 000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 000 000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
  Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 30.11.2015 rok.
  Okres kredytowania 50 miesięcy.
  Spłata pożyczki kształtować będzie się następująco:
  a.29.12.2017 r. - 500 000,00 złotych
  b.31.12.2018 r. - 1 000 000,00 złotych
  c.31.12.2019 r. - 500 000,00 złotych
  w tym spłata kapitału w okresach rocznych, spłata odsetek w okresach kwartalnych - na ostatni dzień kwartału. Spłata rat i odsetek pożyczki następować będzie w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłat.
  W przypadku, kiedy wskazany w Umowie pożyczki dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy Banku, spłata zobowiązania przez Zamawiającego nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłaty.
  Zmienne oprocentowanie dla udzielonej pożyczki obliczone zostanie, jako średnia stawki WIBOR 3M z poprzedniego kwartału, tj. lipiec, sierpień i wrzesień 2015 roku.
  Do obliczenia oprocentowania udzielonej pożyczki należy przyjąć, że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  Prowizja Banku za udzieloną pożyczkę będzie płatna przez Zamawiającego jednorazowo, w dniu wypłaty pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy - Zamawiającego.
  Spłata odsetek pożyczki następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank do pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od jego otrzymania.
  Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny -in blanko wraz z deklaracją wekslową.
  Zamawiający dopuszcza wystawienie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej wg. przepisów k.p.c. i wyrazi zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej w oparciu o art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z póź. zm.)
  Kwota pożyczki zostanie przelana na konto Zamawiającego do dwóch dni, po podpisaniu umowy, lecz nie później niż do dnia wskazanego tj. 30.11.2015 r.
  Opinia o możliwości spłaty pożyczki przez Zamawiającego wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, zostanie przedstawiona Bankowi przed podpisaniem umowy.
  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich.
  Zamawiający informuje, że sprawozdania finansowe, uchwały budżetowe oraz bilanse za rok bieżący oraz lata ubiegłe dostępne są dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl w zakładce: Urząd Miejski-Sprawozdania-Budżet.
 4. usługa udzielenia kredytu w kwocie 3.220.000 PLN dla Powiatu Suskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
  Usługa udzielenia kredytu w kwocie 3.220.000 PLN dla Powiatu Suskiego. 1. kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. 2. kwota kredytu 3.220.000 PLN uruchomiona jednorazowo w dniu podpisania umowy lub w dniu następnym po podpisaniu umowy (w zależności od wyboru Wykonawcy- dodatkowe kryterium oceny ofert). 3. zamawiający wymaga udzielenia mu karencji w spłacie przedmiotowego kredytu do dnia 25.01.2018 r. spłata rat kredytu będzie następować w 96 ratach. 4. okres spłaty kredytu w ratach miesięcznych od dnia 25.01.2018r.: 2018 r. - 12 rat po 25 000,00 zł = 300 000,00 zł 2019 r. - 12 rat po 25 000,00 zł = 300 000,00 zł 2020 r. - 11 rat po 33 000,00 zł, 1 rata (w grudniu) - 37 000,00 zł = 400 000,00 zł 2021 r. - 11 rat po 33 000,00 zł, 1 rata (w grudniu) - 37 000,00 zł = 400 000,00 zł 2022 r. - 11 rat po 33 000,00 zł, 1 rata (w grudniu) - 37 000,00 zł = 400 000,00 zł 2023 r. - 12 rat po 35 000,00 zł = 420 000,00 zł 2024 r. - 11 rat po 41 000,00 zł, 1 rata (w grudniu) - 49 000,00 zł = 500 000,00 zł 2025 r. - 11 rat po 41 000,00 zł, 1 rata (w grudniu) - 49 000,00 zł = 500 000,00 zł (przyjmuje się zasadę, iż raty kredytu będą spłacane 25 dnia każdego miesiąca). 5. odsetki płatne miesięcznie - od dnia 25.08.2015 r. (przyjmuje się zatem zasadę, iż odsetki będą spłacane 25 dnia każdego miesiąca). 6. w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 7. do obliczenia ceny udzielenia kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku, 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu lub do wydłużenia spłat kredytu. 9. oprocentowanie kredytu przez bank zmienne w okresie kredytowania, oparte o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, powiększone o stałą marżę banku. 10. Jako prawne zabezpieczenie kredytu zostanie wystawiony weksel in blanco
 5. Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 050 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 050 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
  Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 17.12.2014 rok.
  Okres kredytowania 36 miesięcy.
  Spłata pożyczki kształtować będzie się następująco:a.30.06.2016 r. - 500 000,00 złotych b.30.12.2016 r. - 500 000,00 złotych c.30.06.2017 r. - 500 000,00 złotych
  d.30.12.2017 r. - 550 000,00 złotych w tym spłata kapitału w okresach półrocznych, spłata odsetek w okresach kwartalnych - na ostatni dzień kwartału. Spłata rat i odsetek pożyczki następować będzie w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłat.Zmienne oprocentowanie dla udzielonej pożyczki obliczone zostanie, jako średnia stawki WIBOR 3M z ostatnich trzech miesięcy tj. sierpień, wrzesień i październik 2014 roku.Do obliczenia oprocentowania udzielonej pożyczki należy przyjąć, rzeczywistą ilość dni w miesiącu, oraz założenie, że rok kredytowy liczy 365 dni a ilość dni w roku przestępnym 366. Prowizja Banku za udzieloną pożyczkę będzie płatna przez Zamawiającego jednorazowo, w dniu wypłaty pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy. Spłata odsetek pożyczki następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank do pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od jego otrzymania.Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza wystawienie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej wg. przepisów k.p.c. i wyrazi zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej w oparciu o art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z póź. zm.) Kwota pożyczki zostanie przelana na konto Zamawiającego do dwóch dni, po podpisaniu umowy, lecz nie później niż do dnia 17.12.2014r..Opinia o możliwości spłaty pożyczki przez Zamawiającego wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, zostanie przedstawiona Bankowi przed podpisaniem umowy.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich. Zamawiający informuje, że sprawozdania finansowe, uchwały budżetowe oraz bilanse za rok bieżący oraz lata ubiegłe dostępne są dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl w zakładce:Urząd Miejski-Sprawozdania-Budżet.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 850 000, 00 zł przeznaczonego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Miasta Jordanowa
  Zamawiający: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Jordanów
  1.Nazwa zadania : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 850 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Miasta Jordanowa
  2.Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Kwota kredytu: 850 000,00 zł.
  2) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania:
  a) w przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami,
  b) w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu , a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
  3) Okres kredytowania : 2013 - 2017.
  4 ) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: 31 grudnia 2013.
  5) Na ogólny koszt kredytu składają się:
  - opłaty,
  - prowizje,
  - odsetki,
  - inne świadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem kredytu przedstawione w ofercie.
  6) Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę Banku. Odsetki będą naliczane według stawki WIBOR 3M za kwartał poprzedzający termin spłaty.
  Podstawa oprocentowania w celu porównywalności ofert : WIBOR 3M za III kwartał 2013r.
  7) Prowizja od udzielonego kredytu, w przypadku jej naliczania, będzie potrącona proporcjonalnie do wysokości zaciągniętego kredytu.
  8) Karencja w spłacie kapitału i odsetek: spłata od stycznia 2014r.
  9) Spłata odsetek:
  - w roku 2014 - Zamawiający zakłada spłatę odsetek do wysokości 18.000,-zł kwartalnie,
  - w latach 2015 - 2017 spłata odsetek kwartalnie, płatne na ostatni roboczy dzień kwartału.
  10) Raty kapitałowe:
  - w roku 2014 - Zamawiający zakłada spłatę kapitału w wysokości 56.500,-zł w terminie 31.01.2014,
  - w latach 2015 - 2017 równe raty kwartalne, płatne na ostatni roboczy dzień kwartału.
  11) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
  12) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy.
  13)W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu Umowy.
 7. Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2000000,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie pożyczki złotówkowej w kwocie 2000000,00 zł. /słownie dwa miliony złotych/ z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo w dniu 10 grudnia 2013r. Okres kredytowania wynosi 3 lata. Spłata kształtować będzie się następująco : 30.06.2015r -500000,00 zł, 30.12.2015r.- 500000,00 zł., 30.06.2016r. -500000,00 zł., 30.12.2016r -500000,00 zł. /spłata kapitału w okresach półrocznych, spłata odsetek w okresach kwartalnych/.
 8. Obsługa bankowa budżetu Gminy Jordanów na lata 2013-2015.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Jordanów, otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy,
  2) realizację poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej
  3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  5) sporządzanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych -potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
  6) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami,
  7) potwierdzanie stanu salda na koniec roku obrotowego
  8) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych (np. lokaty tygodniowe, dwutygodniowe , 1, - miesięczne) oraz typu OVERNIGHT,
  9) usługę typu home-banking lub innego systemu bankowości elektronicznej umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych)- obejmującą instalację systemu, obsługę systemu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,
  10) usługę typu teleserwis, na jednym stanowisku - informacji o stanie rachunku Gminy Jordanów, udzielanej telefonicznie,
  11) pozostałe usługi bankowe takie jak: wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, doradztwo finansowe,
  12) udzielenie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jordanów. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, wg. zasad obowiązujących wykonawcę i opisanych w ofercie. Jedynym dopuszczalnym przez zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny (in blanco). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez zamawiającego rachunku. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat.
  3. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i produktów będzie zależała od określonych
  potrzeb.
  4. Informacje dodatkowe dla Wykonawców:
  1) Planowane dochody budżetu na 2013 r. wynoszą - 30 527 935,00 zł
  2) Planowane wydatki budżetu na 2013 r. wynoszą - 30 022 179,00 zł
  3) Liczba jednostek gminnych, dla których jest prowadzona obsługa bankowa - 12
  4) Liczba rachunków bieżących - 12
  5) Liczba rachunków pomocniczych - 21
  6) Średnia wartość wypłat gotówkowych - 166500,00 m-c
  7) Średnia liczba wypłat gotówkowych - 56 szt. m-c
  8) Średnia wartość wpłat gotówkowych własnych jednostek budżetowych - 143 000,00 zł . m-c
  9) Średnia liczba przelewów na konto - 1550 szt. m-c
  w tym do innego banku niż prowadzący obsługę - 843 szt. m-c
 9. Udzielenie pożyczki złotówkowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r. w kwocie 1 500 000,00 zł./jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100/.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Udzielenie pożyczki złotówkowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r. w kwocie 1 500000,00 zł./jeden milion pięćset tysięcy złotych/. Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo 30.11.2012r. Okres kredytowania lata 2013r. - 2015r. Spłata kapitału w okresach rocznych, spłata odsetek na koniec danego kwartału.
 10. Udzielenie pożyczki złotówkowejwkwocie 1500000,00 PLN /słownie jeden milion pięćset złotych 00/100 dla Gminy Maków Podhalański.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Udzielenie pożyczki złotówkowej z przeznaczeniem napokrycie planowanych rozchodów budżetu Gminy w 2011r. w kwocie jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100. Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo do 23 grudnia 2011r. Okres kredytowania obejmuje lata 2012-2014r. Spłata kształtowaćsię będzie następująco :1).30.06.2012r-500 000,00PLN, 2).30.06.2013r-500 000,00PLN, 3).30.06.2014r. -500 000,00PLN. Spłata kapitału w okresach rocznych, Spłata odsetek w okresach kwartalnych.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 820 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Miasta Jordanowa
  Zamawiający: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Jordanów
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 820 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Miasta Jordanowa
  Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Kwota kredytu: 820 000,00 zł
  2) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
  a) w przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami,
  b) w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu , a nie do końca okresu umowy , bez prowizji rekompensacyjnej.
  3) Okres kredytowania : 2011-2014
  4 ) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:
  a) Kredyt uruchomiony zostanie w transzach wg zapotrzebowania zamawiającego ustalonego na etapie zawierania umowy. Ostateczny termin wykorzystania kredytu 31.12.2011r.
  b) Kredyt uruchomiony zostanie w transzach wg harmonogramu wypłaty transz kredytu wg zapotrzebowania zamawiającego ustalonego na etapie zawierania umowy.
  5) Na ogólny koszt kredytu składają się
  a) opłaty,
  b) prowizje,
  c) odsetki,
  d) inne świadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem kredytu przedstawione w ofercie
  6) Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę Banku. Odsetki będą naliczane według stawki WIBOR 1M na podstawie informacji z banku o średniej stawce WIBOR 1 M, przesłanej do zamawiającego do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, termin spłaty przypada w ostatnim roboczym dniu miesiąca w którym przesłano informację.
  7)Karencja w spłacie kapitału :spłata od stycznia 2012r.
  8)Spłaty rat i kapitału: miesięcznie(30 rat)
  9) Raty kapitałowe równe.
  10) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
  11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy
 12. Udzielenie pożyczki złotówkowej na zadania inwestycyjne w Gminie Maków Podhalański.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Udzielenie pożyczki złotówkowej na zadania inwestycyjne w Gminie Maków Podhalański w kwocie 1 050 000,00 zł. /słownie : jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych. Spłata kapitału odbywać się będzie w okresach półrocznych, spłata odsetek w okresach kwartalnych. w następujących latach 2011r, - 300 000,00 zł, w 2012r. - 300 000,00 zł, w 2013r. - 450 000,00 zł.
 13. Udzielenie kredytu bankowego złotówkowego w kwocie 1 800 000,zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2010 dla Urzędu Gminy w Jordanowie.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości
  1 800 000,00 zł. na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Jordanów .
  c. przy następujących założeniach :
  a) termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - jedna transza w wysokości 1 800 000,00 zł. przelana na rachunek zamawiającego w dniu 30.11.2010 r. z możliwością wykorzystania w okresie późniejszym niż podany do dyspozycji,
  b) Okres kredytowania : lata 2011-2020,
  c) spłata kapitału w dziesięciu ratach :
  1. rata w wysokości 110 000,- zł płatna do dnia 30 września 2011 r.
  2. rata w wysokości 200 000,- zł. płatna do dnia 30 września 2012 r.
  3. rata w wysokości 200 000,- zł. płatna do dnia 30 września 2013 r.
  4. rata w wysokości 200 000,- zł. płatna do dnia 30 września 2014 r.
  5. rata w wysokości 200 000,- zł płatna do dnia 30 września 2015 r.
  6. rata w wysokości 200 000,- zł płatna do dnia 30 września 2016 r.
  7. rata w wysokości 200 000,- zł płatna do dnia 30 września 2017 r.
  8. rata w wysokości 200 000,- zł płatna do dnia 30 września 2018 r.
  9. rata w wysokości 200 000,- zł płatna do dnia 30 września 2019 r.
  10. rata w wysokości 90 000,- zł płatna do dnia 30 września 2020 r.

  d) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo.
  e) odsetki będą naliczane i spłacane kwartalnie , od kapitału niespłaconego
  f) spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia , przesłanego przez bank do
  kredytobiorcy w terminie 3 dni od jego otrzymania,
  g) zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  h) zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez podania przyczyny,
  i) w przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami,

  j) w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu , a nie do końca okresu umowy , bez prowizji rekompensacyjnej,
  k) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich.
  l) data postawienia do dyspozycji i wysokość kredytu może ulec zmianie bez dodatkowych opłat i prowizji .
 14. Udzielenie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Udzielenie pożyczki na zadania inwestycyjne w kwocie 5000 000,00 zł. /pięć milionów złotych/