Kogo reprezentuje osoba

Łazuga Marianna

w KRS

Marianna Łazuga

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marianna
Nazwisko:Łazuga
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Radzyń Podlaski (Lubelskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewski Sławomir Józef, Bańka Anna, Korczak Stanisław, Kowalik Jadwiga, Kozieł Halina, Lędzion Marek, Pietrzak Zygmunt Jakub, Sałata Sławomir, Sieniuta Urszula, Śliczniak Marianna, Suszek Antoni, Szymoniuk Janusz, Wierzchowska Ewa, Zawada Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Teresa Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Radzyń Podlaski − KRS 0000102489
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Lisiowólce, Lisiowólka − KRS 0000012655
 3. Radzyńskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Radzyń Podlaski − KRS 0000027149
 4. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne Im. Karola Lipińskiego W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000047553
 5. Sa-ba Sp. Z O.O., Radzyń Podlaski − KRS 0000127347
 6. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000075528
 7. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Stanin Sp. Z O.O., Stanin − KRS 0000674478
 8. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych W Adamkach K. Radzynia Podlaskiego - Sp. Z O.O., Biała − KRS 0000357957
 9. Związek Zawodowy Pracowników Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000231259

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ludowy Klub Sportowy Orlęta - Spomlek W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000066685
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Radzyń Podlaski − KRS 0000157770
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Radzyniu Podlaskim S.A., Radzyń Podlaski − KRS 0000301722
 4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Międzyrzec Podlaski − KRS 0000021760
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O. W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000157104
 6. Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Radzyń Podlaski − KRS 0000118285
 7. Simena Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000077477

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim – 12 części
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych [artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu. Produkty dostarczane powinny posiadać odpowiednio długi termin ważności (nie krótszy, niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia)] do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim - 12 części, w tym:
  1. część I – dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych
  2. część II – dostawa owoców i warzyw świeżych
  3. część III – dostawa olejów, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych
  4. część IV – dostawa produktów mleczarskich
  5. część V – dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
  6. część VI – dostawa różnych produktów spożywczych – pozostałych
  7. część VII – dostawa napojów bezalkoholowych
  8. część VIII – dostawa produktów zwierzęcych, mięs i produktów mięsnych
  9. część IX – dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
  10. część X – dostawa świeżego drobiu – schłodzonego, przewożonego w lodzie, przechowywanego w temperaturze max 5oC min.2oC
  11. część XI – dostawa produktów mrożonych
  12. część XII – dostawa owoców i warzyw przetworzonych
 2. na dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: Dla części 1a Pieczywo, kod PCV:15810000.9.Dla części 1b Artykuły spożywcze, kod PCV: 15600000-4, PCV:15800000-6. Dla części 1c Warzywa i owoce, kod PCV: 15300000-1. Dla części 1d Mięso i wędliny, kod PCV: 15111000-9, 15113000-3. Dla części 1e Drób, kod PCV: 15112000-6. Dla części 1f Ryby, kod PCV: 15220000-6.Dla części 1g Mrożonki, kod PCV: 15331100-8. Dla części 1 g Produkty mleczarskie , kod PCV: 1550000-3. Dla części 1i Jaja, kod PCV: 03142500-3. Dla części 1j Ziemniaki, kod PCV: 15310000-4. Dla części 1k Wyroby garmażeryjne kod PCV: 15851000-8.
 3. na dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: Dla części 1a Pieczywo, kod CPV:15810000.9. Dla części 1b Artykuły spożywcze, kod PCV: 15600000-4, CPV 15800000-6. Dla części 1c Warzywa i owoce, kod PCV: 15300000-1. Dla części 1d Mięso i wędliny, kod PCV: 15111000-9,15113000-3. Dla części 1e Drób, kod PCV:15112000-6. Dla części 1f Ryby, kod CPV: 15220000-6. Dla części 1g Mrożonki, kod PCV: 15331100-8. Dla części 1 h Produkty mleczarskie, kod PCV: 1550000-3. Dla części 1i Jaja, kod PCV: 03142500-3. Dla części 1j Ziemniaki, kod PCV: 15310000-4. Dla części 1k Wyroby garmażeryjne, kod CPV: 15851000-8.
 4. Na dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywnosci zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: Dla części 1a Pieczywo, kod CPV:15810000.9. Dla części 1b Artykuły spożywcze, kod CPV: 15600000.4, CPV: 15800000.6. Dla części 1c Warzywa i owoce, kod CPV: 15300000.1. Dla części 1 d Mięsa i wędliny, kod CPV: 15111000.9, CPV: 15113000.3. Dla części 1e Drób, kod CPV 15112000.6. Dla części 1f Ryby, kod CPV: 15220000.6. Dla części 1g Mrożonki kod CPV: 15331100.8. Dla części 1h Produkty mleczarskie, kod CPV: 1550000.3. Dla części 1i Jaja, kod CPV: 03142500.3 Dla części 1j Ziemniaki, kod CPV: 15310000.4. Szczegółowy asortyment towarów wraz z ich zapotrzebowaniem przedstawiają załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j siwz. Podane ilości w załącznikach są ilościami maksymalnymi. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej ilości produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości poszczególnych towarów maksymalnie o 25%. Ponadto produkty nie będą zamawiane w okresie ferii zimowych i letnich, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Nazwy własne podane przez zamawiającego np.: Przyprawa Magi zostały użyte przez zamawiajacego jedynie przykładowo. Wykonawca może zaproponować inny produkt, pod warunkiem ,że bedzie on posiadał takie same właściwości i parametry jak produkt podany przykładowo. W takim przpadku wykonawca musi zaznaczyć w ofercie cenowej zał. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, której pozycji dotyczy produkt równoważny, podać jego nazwę i typ produktu równoważnego. Waga produktu może zawierać różnicę +/- 5g. W przpadku jaj wymagany jest produkt - klasy A z chowu ściółkowego lub wolnowybiegowego, kategorii L o wadze od 63g-73g/szt. Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą telefonicznie w dniu roboczym przez intendenta, jego przełożonych lub inną osobę upoważnioną przez zamawiającego. Poszczególne dostawy będą następować w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym jednak niż nastepnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. Wykonawca dostarczać będzie towar do magazynu zamawiającego na terenie miasta Radzyń Podlaski własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. W przpadku stwierdzenia dostawy towaru złej jakości, nienadającego się do spożycia lub przeterminowanego wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie ( najpóźniej do następnego dnia roboczego) wymienić daną partię towaru na świeżą nadającą się do spożycia. Wymagany przez zamawiającego okres ważności zgodny z datą wazności produktu okreśoną przez producenta lub zgodnie z oceną organoleptyczą (smak, zapach, barwa) w przypadku owoców i warzyw.
 5. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim, mieszczącego się przy ul. Lubelskiej 25, 21-300 Radzyń Podlaski.
  Oferowane artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
  Dostawy będą wykonywane do wyczerpania środków Zamawiającego na ten przedmiot zamówienia.
  Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych a wszelkie składniki przedmiotu zamówienia określone za pomocą nazw producenta, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostarczane artykuły, aby spełniać opisane poniżej wymagania zamówienia.
  3.1.2. MIEJSCE DOSTAWY Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podlaski.
  3.1.3. SPOSÓB DOSTAWY dostawy będą następować cyklicznie stosownie do potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku, po uprzednim telefonicznym ustaleniu, z wyprzedzeniem jednodniowym przez Zamawiającego wielkości
  i terminu dostawy. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z wymogami Zamawiającego, dzień dostawy zawsze wyznaczany jest przez osobę odpowiedzialną za zamówienia artykułów żywnościowych w jednostce organizacyjne LWK OHP. Wykonawca bezwzględnie musi stosować się do potrzeb i wymogów Zamawiającego.
  Osoba odpowiedzialna za dostawy Małgorzata Prokopiuk, tel. 083 352 11 03..
 6. Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: Dla części 1a Pieczywo, kod CPV:15810000.9. Dla części 1b Artykuły spożywcze, kod CPV: 15600000.4, CPV: 15800000.6. Dla części 1c Warzywa i owoce, kod CPV: CPV:15300000.1. Dla części 1d Mięso i wędliny kod CPV 15111000.9, CPV: 15113000.3. Dla części 1e Drób kod CPV:15112000.6. Dla części 1 f Ryby kod CPV: 15220000.6. Dla części 1 g Mrożonki, kod CPV: 15331100.8. Dla części 1 h Produkty mleczarskie, kod PCV: 1550000.3. Dla części 1 i Jaja, kod PCV: 03142500.3. Dla części 1 j Ziemniaki, kod PCV: 15310000.4. Szczegółowy asortyment towarów wraz z ich zapotrzebowaniem przedstawiają załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1 f , 1 g, 1 h, 1 i, 1 j siwz. Podane w załącznikach ilości są ilościami maksymalnymi. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej liczby produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnych towarów maksymalnie o 25 %. Ponadto produkty nie będą zamawiane w okresie ferii zimowych i letnich, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Nazwy własne podane przez zamawiającego np. przyprawa Maggi zostały użyte przez zamawiającego jedynie przykładowo. Wykonawca może zaproponować inny produkt, pod warunkiem, że będzie on posiadał takie same właściwości i parametry jak produkt podany przykładowo. W takim przypadku wykonawca musi zaznaczyć w ofercie cenowej zał. 1a lub 1b lub1c lub 1d lub 1e lub 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, której pozycji dotyczy produkt równoważny, podać jego nazwę i typ proponowanego produktu równoważnego. Waga produktu może zawierać różnice 5g. Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą telefonicznie przez intendenta, jego przełożonych lub inną osobę upoważnioną przez zamawiającego. Poszczególne dostawy będą następować nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczać będzie towar do siedziby zamawiającego własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. W przypadku stwierdzenia dostawy towaru złej jakości, nie nadającego się do spożycia lub przeterminowanego wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej do następnego dnia roboczego) wymienić daną partię towaru na świeżą, nadającą się do spożycia. Wymagany przez zamawiającego okres ważności zgodny z datą ważności produktu określoną przez producenta..
 7. Dostawa pieczywa
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, Suchowola
  zawarte w SIWZ
 8. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim, mieszczącego się na ul. Lubelskiej 25 w Radzyniu Podlaskim.
  Oferowane artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość, dostawa ww. artykułów wykonana zostanie z produktów dostarczonych przez Wykonawcę. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
  Ilość zamawianych produktów jest orientacyjna (wyliczona w oparciu o dostawy z ubiegłego roku). Dostawy będą wykonywane do wyczerpania środków Zamawiającego na ten przedmiot zamówienia.
  MIEJSCE DOSTAWY Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podlaski.
  SPOSÓB DOSTAWY dostawy będą następować cyklicznie stosownie do potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku., po uprzednim telefonicznym ustaleniu z zamawiającym wielkości i termin dostawy.