Kogo reprezentuje osoba

Leszczyńska Beata Agnieszka

w KRS

Beata Agnieszka Leszczyńska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Drugie imię:Agnieszka
Nazwisko:Leszczyńska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1987 r., wiek 32 lata
Miejscowości:Starogard Gdański (Pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielawa Marzena, Bieliński Józef Franciszek, Borowicka Hanna Małgorzata, Borzyszkowski Antoni Ignacy, Brejza Beata Marta, Brzoskowski Roman Tadeusz, Buchholc Ewa, Błański Zenon, Błaszkowska Anna, Cejrowska Barbara Ewa, Chmielecka Halina Maria, Chłopski Jacek, Cieplińska Irena, Cieślińska Sandra Anna, Cieśniewski Wojciech, Cybula Jolanta, Damps Wioleta, Dombrowska Dorota Irena, Ebertowski Piotr, Ehlert Połom Danuta, Flisikowska Jolanta, Gajewska Lucyna, Geldon Ludwika, Gończ Renata, Gostomski Zenon Andrzej, Jakubek Józef Edward, Janeczek Magdalena Anna, Janikowska Renata, Jankowska Monika, Janowska Małgorzata Maria, Jasnoch Gizela, Knasiak Kazimierz Ludwik, Knitter Danuta, Knitter Kamila Urszula, Knopf Joanna Magdalena, Kostka Wojciech, Kowalska Izabela Barbara, Kołodziej Katarzyna, Kreft Katarzyna Ewelina, Kuczkowska Bożena, Latoszewska Hanna Barbara, Lis Bogumiła, Lorbiecka Anna, Makurat Mateusz Józef, Młyńska Joanna, Nagórska Grażyna, Niemczyk Maria, Pałubicki Grzegorz Józef, Perczak Aleksandra, Pietraszek Bożena, Potulski Jan Stanisław, Płaczek Dorota, Radomska Irena, Rogańska Izabela Kinga, Rolbiecka Weronika, Skuza Danuta, Skwierawski Teofil Marceli, Spierewka Piotr Tomasz, Stachowska Bernadeta Monika, Stolc Oskar Dawid, Stormowski Stanisław Jan, Suska Anna Maria, Szczęsna Karolina Teresa, Szulist Barbara, Słomska Joanna, Toczek Jolanta, Tomczak Katarzyna Grażyna, Warnke Dawid, Weisbrot Małgorzata Teresa, Wierzba Jan Władysław, Wołoszyk Patalas Andżelina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żygowska Renata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Skórczu, Skórcz − KRS 0000027694
 2. Bank Spółdzielczy W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000125835
 3. Edufan Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000688527
 4. Fundacja Na Rzecz Utworzenia i Wspierania Filii Uniwersytetu Gdańskiego W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000128847
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Kół Gospodyń Wiejskich W Nowej Karczmie, Nowa Karczma − KRS 0000161818
 6. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000115585
 7. Klub Abstynenta Razem, Starogard Gdański − KRS 0000111515
 8. Kościerskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Zagroda, Grabówko − KRS 0000264535
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Liniewo, Liniewo − KRS 0000259388
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Kręgu, Krąg − KRS 0000100039
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Rokocinie, Rokocin − KRS 0000097431
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Siwiałce, Siwiałka − KRS 0000054702
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Suminie, Sumin − KRS 0000034195
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Wysinie, Wysin − KRS 0000264410
 15. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warszawa − KRS 0000100924
 16. Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła Ras Mięsnych, Lubań − KRS 0000242447
 17. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 18. Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców, Starogard Gdański − KRS 0000318119
 19. Stowarzyszenie Instytut Kociewski, Starogard Gdański − KRS 0000044441
 20. Towarzystwo Kultualne, Skarszewy − KRS 0000416943
 21. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański − KRS 0000004233

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mleczarska W Skarszewach, Skarszewy − KRS 0000034206

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański, Starogard Gdański
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług bankowych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański, obejmujących prowadzenie rachunku Gminy Miejskiej Starogard Gdański i rachunków jej jednostek oraz innych usług wymienionych w tej dokumentacji przez okres 4 lat. Przedmiot zamówienia obejmuje: (podane w pkt 1 i 2 ilości rachunków mogą ulegać zmianom) 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i 21 rachunków pomocniczych Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2017 kształtuje się na poziomie 200 mln zł. Przewidywany średni dzienny stan środków na rachunku: 1-3 mln zł. 2) otwarcie i prowadzenie 19 rachunków i 28 rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, Starogard Gdański
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów a)kwota kredytu: 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), b)rodzaj kredytu : długoterminowy, c)okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31.12.2021 r. d)karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza spłata do 31.03.2017 r. e)kredyt może być uruchomiony przez kredytobiorcę jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty limitu kredytowego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 na podstawie pisemnych dyspozycji Zmawiającego. f)zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, g)zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, h)spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2017 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy: 2017 r. – 4 raty x 150.000 zł  2018 r. – 4 raty x 150.000 zł  2019 r. – 4 raty x 150.000 zł  2020 r. – 4 raty x 150.000 zł  2021 r. – 4 raty x 150.000 zł i) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania części kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2017 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał, według harmonogramu ustalonego dla faktycznie uruchomionej kwoty kredytu w okresie ustalonym w pkt. c), j) odsetki naliczane kwartalnie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków do dnia zapłaty, płacone do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, pierwsza spłata odsetek do 31 grudnia 2016 r. k)jeżeli termin spłaty raty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, l)oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ustaloną jako stawkę obowiązującą w ostatnim dniu roboczym przed kolejnym okresem obrachunkowym powiększoną o niezmienną w całym okresie kredytowania marżę Banku – kredytodawcy, m)w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty i do dnia spłaty, a nie do terminów zawartych w umowie, n)zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z umieszczoną na nich kontrasygnatą Skarbnika Gminy, o)Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, p)wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że w związku z udzieleniem i obsługą kredytu nie będą naliczane inne opłaty i prowizje niż wymienione w SWIZ, takie jak np.:  prowizja za uruchomienie kredytu  prowizja za sporządzenie aneksów,  prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,  prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, itp..

Inne osoby dla Leszczyńska Beata Agnieszka (34 osoby):