Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Agnieszka

w KRS

Agnieszka Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Jastrowie (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyniak Agata, Bogucki Tadeusz, Bołbot Krystyna, Brożko-juriewicz Lucyna Bożena, Bzowski Krzysztof, Cybulska Leokadia, Czerkas-błońska Barbara, Dolat Tadeusz, Dołęga-byk Renata, Fortuna Grzegorz Stanisław, Fortuna Jerzy, Gogoła Władysław, Grzesińska Krystyna Małgorzata, Jankowiak Karolina, Juniewicz Andrzej Mieczysław, Juniewicz Jakub, Kacprzak Andrzej, Kamienowska Teresa, Kędzierska Kamila Klaudia, Kotarska Stanisława Kazimiera, Kowalska Małgorzata Joanna, Królik-wyszyńska Małgorzata Emilia, Kubalak Katarzyna, Maksymowska Monika, Michałowski Adam Tadeusz, Mielnikiewicz Eugenia, Mieszewska Janina, Odzeniak Marianna Barbara, Padewski Józeef, Pawlak Agnieszka Aleksandra, Pawlak Teresa, Sikora-sparniuk Sylwia, Sujecka Anna Danuta, Świerczyńska Anna Elżbieta, Szczęsny Wiesław Kazimierz, Żmudzińska-czerwonka Urszula Sławomira

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sujkowska Helena Janina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jastrowiu, Jastrowie − KRS 0000029912
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Jastrowiu, Jastrowie − KRS 0000173947
 3. Stowarzyszenie Klub Wodny Pile, Piława − KRS 0000357392
 4. Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek, Szczecinek − KRS 0000220686

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Handel Detaliczny Regina Gogoła, Marcin Gogoła, Edyta Gogoła Sp. J., Jastrowie − KRS 0000086773
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Agra-szczecinek Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Ciemino − KRS 0000260976
 3. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU G I M JASTROWIE W KWOCIE 2400 000
  Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie, Jastrowie
  UDZIELENIE KREDYTU G I M JASTROWIE W KWOCIE 2400 000
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 558.278,00 zł
  Zamawiający: Gmina Szczecinek, Szczecinek
  Przedmiot zamówienia obejmuje Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 558.278,00 zł. na nw. warunkach: 1. Oprocentowanie kredytu zmienne i winno obowiązywać w okresach, za które naliczane będą odsetki, oparte o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia notowania w miesiącu poprzedzającym okres odsetkowy, powiększoną o stałą marżę banku nie większą niż 2,0 %. 2. Okres wykorzystania kredytu w formie przelewu środków na rachunek bankowy Gminy w Banku Pekao S.A I Oddział w Szczecinku na konto Nr 80 1240 3679 1111 0000 4350 7555 - do 27.10.2014r. w kwocie: 558.278,00 zł. Okres spłaty kredytu: 1) okres karencji spłaty kapitału - do dnia 30 czerwca 2015 r. 2) spłata kapitału w 10 ratach rocznych: - od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.: 30.06.2015r. - kwota 30 000 zł 30.06.2016 r. - kwota 30 000 zł 30.06.2017 r. - kwota 38 278 zł 30.06.2018 r. - kwota 50 000 zł 30.06.2019 r. - kwota 50 000 zł 30.06.2020 r. - kwota 70 000 zł 30.06.2021 r. - kwota 70 000 zł 30.06.2022 r. - kwota 70 000 zł 30.06.2023 r. - kwota 70 000 zł 30.06.2024 r. - kwota 80 000 zł 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w części dotyczącej terminów wykorzystania kredytu oraz w okresach i kwotach spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 4. Spłata odsetek miesięcznie (miesiąc kalendarzowy) od dnia wykorzystania kredytu - płatnych do dnia 15-go następnego miesiąca na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Bank. 5. Prowizja będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 6. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat od salda niewykorzystanej części kredytu. 7. Możliwość przedterminowej lub wydłużonej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji (kosztów) z naliczeniem odsetek do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia obowiązywania umowy. 8. Marża banku nie wyższa niż 2,00 % , stała w całym okresie kredytowania. 9. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez kredytobiorcę z kontrasygnatą skarbnika.
 3. Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wysokości 2300 000 zł
  Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie, Jastrowie
  Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wysokości 2300 000 zł
  dostępność 1 lipiec 500 000 zazł
  1 sierpnia 500 000 zł
  1 września 500 000 zł
  1 pażdziernika 500 000 zł
  1 listopada 300 000 zł
 4. Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Szczecineckiego w 2013r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013r
  Zamawiający: Powiat Szczecinecki, Szczecinek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Powiatu Szczecineckiego w kwocie 1.398.785,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Szczecineckiego w 2013 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013r
 5. Usługi bankowe
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Złotów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie
  wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w okresie od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2016r
 6. OBSŁUGA BANKOWA W ZAKRESIE WYPŁAT ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU PRACY ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WYPŁACANYCH OSOBOM UPRAWNIONYM Z TERENU: CZĘŚĆ I - MIASTA ORAZ GMINY SZCZECINEK CZEŚĆ II - MIASTA I GMINY BARWICE CZEŚĆ III - MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR CZEŚĆ IV - MIASTA I GMINY BORNE SULINOWO CZEŚĆ V - GMINY GRZMIĄCA.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Szczecinek
  OBSŁUGA BANKOWA W ZAKRESIE WYPŁAT ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU PRACY ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WYPŁACANYCH OSOBOM UPRAWNIONYM Z TERENU: CZĘŚĆ I - MIASTA ORAZ GMINY SZCZECINEK CZEŚĆ II - MIASTA I GMINY BARWICE CZEŚĆ III - MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR CZEŚĆ IV - MIASTA I GMINY BORNE SULINOWO CZEŚĆ V - GMINY GRZMIĄCA.
 7. Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Złotów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie
  wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w okresie od 01 maja 2010r. do 30 kwietnia 2013r

Inne osoby dla Lewandowska Agnieszka (63 osoby):