Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Agnieszka

w KRS

Agnieszka Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Jastrowie (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyniak Agata, Bogucki Tadeusz, Bołbot Krystyna, Brożko-juriewicz Lucyna Bożena, Bzowski Krzysztof, Cybulska Leokadia, Czerkas-błońska Barbara, Dolat Tadeusz, Dołęga-byk Renata, Fortuna Grzegorz Stanisław, Fortuna Jerzy, Gogoła Władysław, Jankowiak Karolina, Juniewicz Andrzej Mieczysław, Juniewicz Jakub, Kacprzak Andrzej, Kamienowska Teresa, Kędzierska Kamila Klaudia, Kotarska Stanisława Kazimiera, Kowalska Małgorzata Joanna, Królik-wyszyńska Małgorzata Emilia, Kubalak Katarzyna, Maksymowska Monika, Michałowski Adam Tadeusz, Mielnikiewicz Eugenia, Mieszewska Janina, Odzeniak Marianna Barbara, Padewski Józeef, Pawlak Teresa, Sikora-sparniuk Sylwia, Sujecka Anna Danuta, Świerczyńska Anna Elżbieta, Szczęsny Wiesław Kazimierz, Żmudzińska-czerwonka Urszula Sławomira

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sujkowska Helena Janina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jastrowiu, Jastrowie − KRS 0000029912
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Jastrowiu, Jastrowie − KRS 0000173947
 3. Stowarzyszenie Klub Wodny Pile, Piława − KRS 0000357392
 4. Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek, Szczecinek − KRS 0000220686

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Handel Detaliczny Regina Gogoła, Marcin Gogoła, Edyta Gogoła Sp. J., Jastrowie − KRS 0000086773
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Agra-szczecinek Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Ciemino − KRS 0000260976
 3. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU G I M JASTROWIE W KWOCIE 2400 000
  Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie, Jastrowie
  UDZIELENIE KREDYTU G I M JASTROWIE W KWOCIE 2400 000
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 558.278,00 zł
  Zamawiający: Gmina Szczecinek, Szczecinek
  Przedmiot zamówienia obejmuje Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 558.278,00 zł. na nw. warunkach: 1. Oprocentowanie kredytu zmienne i winno obowiązywać w okresach, za które naliczane będą odsetki, oparte o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia notowania w miesiącu poprzedzającym okres odsetkowy, powiększoną o stałą marżę banku nie większą niż 2,0 %. 2. Okres wykorzystania kredytu w formie przelewu środków na rachunek bankowy Gminy w Banku Pekao S.A I Oddział w Szczecinku na konto Nr 80 1240 3679 1111 0000 4350 7555 - do 27.10.2014r. w kwocie: 558.278,00 zł. Okres spłaty kredytu: 1) okres karencji spłaty kapitału - do dnia 30 czerwca 2015 r. 2) spłata kapitału w 10 ratach rocznych: - od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.: 30.06.2015r. - kwota 30 000 zł 30.06.2016 r. - kwota 30 000 zł 30.06.2017 r. - kwota 38 278 zł 30.06.2018 r. - kwota 50 000 zł 30.06.2019 r. - kwota 50 000 zł 30.06.2020 r. - kwota 70 000 zł 30.06.2021 r. - kwota 70 000 zł 30.06.2022 r. - kwota 70 000 zł 30.06.2023 r. - kwota 70 000 zł 30.06.2024 r. - kwota 80 000 zł 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w części dotyczącej terminów wykorzystania kredytu oraz w okresach i kwotach spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 4. Spłata odsetek miesięcznie (miesiąc kalendarzowy) od dnia wykorzystania kredytu - płatnych do dnia 15-go następnego miesiąca na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Bank. 5. Prowizja będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 6. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat od salda niewykorzystanej części kredytu. 7. Możliwość przedterminowej lub wydłużonej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji (kosztów) z naliczeniem odsetek do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia obowiązywania umowy. 8. Marża banku nie wyższa niż 2,00 % , stała w całym okresie kredytowania. 9. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez kredytobiorcę z kontrasygnatą skarbnika.
 3. Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wysokości 2300 000 zł
  Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie, Jastrowie
  Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wysokości 2300 000 zł
  dostępność 1 lipiec 500 000 zazł
  1 sierpnia 500 000 zł
  1 września 500 000 zł
  1 pażdziernika 500 000 zł
  1 listopada 300 000 zł
 4. Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Szczecineckiego w 2013r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013r
  Zamawiający: Powiat Szczecinecki, Szczecinek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Powiatu Szczecineckiego w kwocie 1.398.785,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Szczecineckiego w 2013 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013r
 5. Usługi bankowe
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Złotów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie
  wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w okresie od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2016r
 6. OBSŁUGA BANKOWA W ZAKRESIE WYPŁAT ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU PRACY ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WYPŁACANYCH OSOBOM UPRAWNIONYM Z TERENU: CZĘŚĆ I - MIASTA ORAZ GMINY SZCZECINEK CZEŚĆ II - MIASTA I GMINY BARWICE CZEŚĆ III - MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR CZEŚĆ IV - MIASTA I GMINY BORNE SULINOWO CZEŚĆ V - GMINY GRZMIĄCA.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Szczecinek
  OBSŁUGA BANKOWA W ZAKRESIE WYPŁAT ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU PRACY ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WYPŁACANYCH OSOBOM UPRAWNIONYM Z TERENU: CZĘŚĆ I - MIASTA ORAZ GMINY SZCZECINEK CZEŚĆ II - MIASTA I GMINY BARWICE CZEŚĆ III - MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR CZEŚĆ IV - MIASTA I GMINY BORNE SULINOWO CZEŚĆ V - GMINY GRZMIĄCA.
 7. Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Złotów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego w formie
  wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
  wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w okresie od 01 maja 2010r. do 30 kwietnia 2013r

Inne osoby dla Lewandowska Agnieszka (58 osób):