Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Anna Barbara

w KRS

Anna Barbara Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Pabianice (Łódzkie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Albert Agnieszka Magdalena, Bartosik Małgorzata, Błochowiak Anita Maria, Błochowiak Jerzy Stanisław, Furmański Marcin, Gierczak Ewa Monika, Januszkiewicz Radosław, Jóżwik Joanna Maria, Kalinowska Jolanta Maria, Kępa Małgorzata, Klimczak Janina, Kononowicz Jolanta, Kozłewska Anna Regina, Krawczyk Janusz, Majek Krzysztof, Mazurek Aneta Sylwia, Mikołajczyk Teresa, Orłowska Magdalena Barbara, Pawlak Agnieszka, Piechota Urszula, Pietrykowski Czesław, Pruszkowska Kamila, Przybylski Wacław, Przyłuska Anna, Śliz Władysław, Smyczek Grażyna Elżbieta, Stępniewski Jacek, Stolarek Mariola, Sukiennik Halina, Szrajer Ewa Maria, Szymański Zbigniew, Ziółkowska Małgorzata Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zwierzyńska Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Andrespolu, Andrespol − KRS 0000128877
 2. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Koźminek − KRS 0000084015
 3. Bp Real Nieruchomości S.A., Łódź − KRS 0000023971
 4. Cottimpex Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000508655
 5. Damp;d Premium Cars Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000696934
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000071044
 7. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Dobroniu, Dobroń − KRS 0000154933
 8. Just U Sp. Z O.O., Podule − KRS 0000845603
 9. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000239613
 10. Miejskie Towarzystwo Koszykówki W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000140209
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Mogilnie Małym, Mogilno Małe − KRS 0000044168
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Morgach, Morgi − KRS 0000019543
 13. Ośrodek Zdrowia W Strykowie - Klincewicz - Cichosz Sp. J., Stryków − KRS 0000452819
 14. Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pabianice − KRS 0000053903
 15. Pabianickie Stowarzyszenie Artystyczne, Pabianice − KRS 0000344777
 16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Multimex Sp. Z O.O., Koluszki − KRS 0000173833
 17. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szymańscy Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000492164
 18. Przymierze Społeczne Pabianic, Pabianice − KRS 0000338398
 19. Stowarzyszenie Folklor Ma Sens, Bychlew − KRS 0000663003
 20. Stowarzyszenie Porozumienie Społeczne Samorządność 2000, Koluszki − KRS 0000168487
 21. Stowarzyszenie Promujmy Koluszki, Koluszki − KRS 0000216034
 22. Stowarzyszenie Rozwoju Na Zielono, Pabianice − KRS 0000447653
 23. System-autocentrum Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000652842
 24. Villa Nova Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000370667
 25. Wakat Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000411173
 26. Wena Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000098420
 27. Zjednoczenie Pabianickie, Pabianice − KRS 0000251324

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arst-bud Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000286638
 2. Axyn Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000302985
 3. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe Pa-co-bank W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000034927
 4. Bp Telervis S.A., Łódź − KRS 0000018750
 5. Budrex Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000201910
 6. Carbud Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000168578
 7. Chill On Hill Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000375654
 8. Denega Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000274135
 9. Ekolbud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000026722
 10. Ekologiczne Towarzystwo Leasingowe Ekopomoc S.A., Łódź − KRS 0000014079
 11. Faspol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000037073
 12. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Dobroń, Dobroń − KRS 0000148989
 13. Ld Łódź Sp. Z O.O., Koluszki − KRS 0000048137
 14. Łódzki Bank Spółdzielczy, Łódź − KRS 0000123953
 15. Mcz Trade Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000495129
 16. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. Z O.O.., Łódź − KRS 0000024375
 17. P F Pietrykowski i Wspólnik Sp. J., Łódź − KRS 0000222749
 18. Pabianickie Towarzystwo Koszykówki W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000288053
 19. Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000436213
 20. Polska Sieć Handlowa Livio S.A., Jastrzębie-zdrój − KRS 0000198862
 21. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Warszawa − KRS 0000154618
 22. Raiffeisen Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000014540
 23. Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-usługowa, Pabianice − KRS 0000037137
 24. Solarizer Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, Łódź − KRS 0000289050
 25. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie, Łódź − KRS 0000182745
 26. Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolnych Agritech, Ksawerów − KRS 0000087840
 27. Targowiska Miejskie Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000222645
 28. Tytan Development Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000087718
 29. Tytan Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000142243
 30. Unibud i Partnerzy Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000280141
 31. Związek Banków Polskich, Warszawa − KRS 0000104695

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 7 467 248,34 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 467 248,34 PLN Gminie Stryków, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:

  1. Kwota kredytu 7 467 248,34 (słownie złotych: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych trzydzieści cztery grosze) postawiona do dyspozycji Zamawiającego w transzach niżej wymienionych:

  - transza w kwocie 3 000 000,00 PLN 30.09.2015 r.
  - transza w kwocie 2 000 000,00 PLN 30.11.2015 r.
  - transza w kwocie 2 467 248,34 PLN 20.12.2015 r.

  2. Okres kredytowania: do dnia 31.12.2021 r.
  3. Spłata kredytu: w złotych polskich w okresach kwartalnych, w terminach określonych w załączniku do umowy utworzonym z kosztorysu ofertowego, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej do dnia 30.03.2016 r.
  4. Do naliczenia oprocentowania kredytu w okresie karencji i w okresie spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M, ustaloną na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferenta - stałą w okresie obowiązywania umowy.
  5. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, określonych dla spłaty pierwszej raty odsetkowej dnia 30.03.2016 r.
  6. Koszt kredytu Co [P L N ] składać się będzie z:
  1. prowizji przygotowawczej Pp [P L N ] ustalonej przez Wykonawcę,
  2. opłat i prowizji bankowej Wo [ P L N ] z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z przepisów ustawy Prawo bankowe - ustalonych przez oferenta, w tym jednorazowe koszty manipulacyjne i inne,
  3. oprocentowanie kredytu Ko [P L N ] - zmienne dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego, obliczone w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1 M, ustalony na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał.
  Przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  7. Wymagany termin wykonania umowy: Zamawiający wymaga przekazania na konto bankowe Zamawiającego ustalonych w części § 5 transzach kredytu w kwocie 7 467 248,34 PLN z zakończeniem spłat rat kapitałowych i odsetek do 31 grudnia 2021 r.
  8. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
  9. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulaminu świadczeń kredytowych w zakresie nieuregulowanym przez SIWZ.
  10. Zamawiający nie posiada zobowiązań odroczonych.
  11. Wobec Zamawiającego nie były nigdy prowadzone działania windykacyjne przez komornika sądowego z powodu zadłużenia w bankach.
  12. Zamawiający nie był nigdy objęty programem naprawczym.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej, jak też rezygnacji z uruchomienia części kredytu i wymaga, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości z których Zamawiający zrezygnował,
  2. możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, odsetek, prowizji.

  W okolicznościach wymienionych w pkt 1 i 2 Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowny wniosek.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.30.00 - 0

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w roku 2015
  Zamawiający: Powiat Sieradzki, Sieradz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na: 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.801.484,- zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 698.516,00- zł
 3. Udzielenie Miastu Łowicz długoterminowego kredytu w wysokości 4.655.376,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) na pokrycie planowanego deficytu na rok 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Miastu Łowicz długoterminowego kredytu w wysokości 4.655.376,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) na pokrycie planowanego deficytu na rok 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1) Termin uruchomienia kredytu: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 roku. 2) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10.01.2020 r. 3) Uruchomienie kredytu następować będzie jednorazowo bądź w transzach na wniosek złożony w banku przez Zamawiającego, 4) Kredyt będzie spłacany w 48 miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca zgodnie z harmonogramem określonym w pkt.16.15 SIWZ, 5) Zamawiający ma prawo do nie uruchomienia pełnej kwoty kredytu. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty prowizji z tytułu nie uruchomienia pełnej kwoty kredytu oraz prowizji od niewykorzystanego kredytu. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 7) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366. 8) Koszty odsetkowe od zaangażowanego kredytu oraz prowizja za uruchomienie kredytu stanowią jedyne koszty dla Zamawiającego. 9) Wyklucza się założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.372.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
  1 Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.372.000,00 zł. 2 Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku. 3 Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Urzędu Gminy i Miasta w Warcie: 3.1 I transza w wysokości 500.000,00 zł w dniu podpisania umowy 3.2 II transza w wysokości 872.000,00 zł 4 Przekazanie II transzy nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy. Ostateczny termin wypłaty kredytu 30.12.2015 r. 5 Karencja w spłacie kapitału do 30.01.2017 roku, a odsetek do 30.01.2016 roku. 6 Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych. Pierwsza rata odsetkowa płatna 31.01.2016 r. Pierwsza rata kapitałowa płatna 31.01.2017r. 7 Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 8 Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie powiększoną lub pomniejszoną o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż określone w załączniku nr 2 do SIWZ z zastrzeżeniem nieprzekraczalności okresu kredytowania bez dodatkowych kosztów. 10 Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu. 11 Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 3 dni od przekazania I transzy kredytu na konto Urzędu Gminy i Miasta w Warcie. 12 Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 13 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Kod CPV 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica
  Kod CPV 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Charakterystyka kredytu:
  1. Łączny kredyt do wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
  2. Okres kredytowania: do 25.12.2025 roku.
  3. Kredyt do wysokości 3 000 000,00 zł zostanie wykorzystany na pokrycie wydatków
  w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kredytu za co bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  5. Odsetki i prowizja będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
  6. Odsetki płatne 25-ego dnia każdego miesiąca.
  7. Odsetki będą pobierane od m-ca następnego po m-cu uruchomienia kredytu.
  8. Raty płatne zgodnie z poniższym harmonogramem.
  9. W przypadku, gdy spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatecznego naliczania do dnia ostatecznej spłaty kredytu pobierane są łącznie ze spłatą ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy wybranego banku. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. O kwocie odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 3 dni przed terminem płatności odsetek.
  10. Spłata kapitału nastąpi począwszy od 2016 roku do 2025 roku.
  11. Kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu.
  12. Oprocentowanie na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczoną jako średnia z notowań WIBOR 1M dla poprzedniego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o marżę Banku stałą w okresie kredytowania..
  13. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności:
  a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Zamawiającego całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami,
  b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania,
  c) prowizji od niewykorzystanej części kredytu,
  d) opłat za prowadzenie rachunków, opłat za przelewy.
  14. Kredytodawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  15. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu.
  16. Marża Banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu.
  17. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązania będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  18. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
  Uwaga. Wszystkie warunki wymienione od pkt. 1 do 18 stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.
  IV. Harmonogram spłaty kredytu:
  1. Rok 2016 - 120 000,00 zł (raty miesięczne po 10 000,00 zł do 25-ego każdego dnia miesiąca)
  2. Rok 2017 - 156 000,00 zł (raty miesięczne po 13 000,00 zł płatne do 25-ego każdego dnia miesiąca)
  3. Rok 2018 - 156 000,00 zł (raty miesięczne po 13 000,00 zł płatne do 25-ego każdego dnia miesiąca)
  4. Rok 2019 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  5. Rok 2020 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  6. Rok 2021 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  7. Rok 2022 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  8. Rok 2023 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  9. Rok 2024 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  10. Rok 2025 - 372 000,00 (raty miesięczne po 31 000,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  W przypadku niewykorzystania całości kredytu zmianie ulegnie Harmonogram spłaty kredytu.
  Zamawiający informuje ponadto, iż:
  a) nie wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco, wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na deklaracji wekslowej.
  b) umowa w sprawie udzielenia kredytu zostanie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika.
  c) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.
  d) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej klauzuli:
  - cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem,
  - pari pass - zapewnienie, że wierzytelności Banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa,
  - negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku Klient nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a szczególności nie będzie dokonywała na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.
  e) naliczanie odsetek w trakcie trwania kredytu odbywać się będzie z uwzględnieniem lat przestępnych.
  f) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, o, którym mowa powyżej zostanie przedstawiona wykonawcy na dzień podpisania umowy.
  g) Zaświadczenia z ZUS i US zostaną przedstawione wykonawcy na dzień podpisania umowy.
 6. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2015.
  Zamawiający: Gmina Brąszewice, Brąszewice
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2015 1. Kwota kredytu: 500.000,00 zł 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2029 r. 3. Karencja w spłacie kredytu min. 31 grudnia 2015r. 4. Środki z udzielnego kredytu zostaną postawione do dyspozycji (przelane na konto) jednorazowo do dnia 10 lipca 2015 r. Termin ten może ulec zmianie na wniosek zamawiającego. 5. Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu. 6. Udzielający kredytu jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: a) oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek, oraz stałej marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania (zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych) b) inne koszty lub korzyści zwiane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. c) prowizję za uruchomienie kredytu udzielający kredytu zobowiązany jest skalkulować tak, aby obejmowała ona wszystkie prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu (należy przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową). d) spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu. O zmianie terminu spłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. e) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach do ostatniego dnia każdego miesiąca. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stasuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca. 7. Udzielający kredytu nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu. 8. Do obliczania odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 9. Prawna forma zabezpieczenia kredytu - weksel In blanco. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie udzielającego kredytu informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty projekt umowy kredytowej uwzględniający wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.309.914,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Sadkowice, Sadkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.309.914,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Kredyt zostanie wykorzystany w transzach uruchamianych na podstawie dyspozycji złożonych przez Gminę Sadkowice w terminie: od dnia podpisania umowy kredytowej do 31 grudnia 2015 r. 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 31 marca 2018 roku do 31 grudnia 2030 roku włącznie, w następujący sposób: 51 równych rat kwartalnych wynoszących 44.422,00 zł płatnych do ostatniego dnia kwartału w okresie od 31 marca 2018 roku do 30 września 2030 roku oraz ostatnia rata w kwocie 44.392,00 zł płatna do 31 grudnia 2030 roku. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wcześniejszej spłaty rat kredytu bez dodatkowych opłat. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości spłaty kredytu w terminie przekraczającym 31 grudnia 2030 roku. 6. Kod wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 66113000-5. 7. Na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu zmiany harmonogramu spłaty kredytu. 8. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 9. Jeżeli 31.12. przypada na dzień wolny, to spłata powinna nastąpić przed 31.12. (w ostatnim dniu pracującym). 10. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni). 11. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy. 12. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy. 13. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco). 14. Zamawiający udostępni przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczenia o braku zaległości wobec US i ZUS. 15. Zamawiający wymaga zawarcia u umowie kredytowej danych wynikających z oferty złożonej przez Wykonawcę. 16. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 17. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego. 18. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Pzp. 21. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych. 22. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych. 23. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym
 8. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do kwoty 750.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok
  Zamawiający: Gmina Dłutów, Dłutów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do kwoty 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok.
  Okres kredytowania - 10 lat.
  Karencja w spłacie kapitału - do dnia 30.10.2015 r.
  Kredyt udostępniany będzie w formie przelewu z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pabianicach o numerze 54 87880009 0300 1948 2047 0007.
  Waluta kredytu - PLN.
  Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z oferty.
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych.
  Odsetki liczone będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata kapitału następować będzie w następujących terminach:

  31.10.2015 r. 20 000,00
  30.09.2016 r. 20 000,00
  30.11.2016 r. 20 000,00
  31.03.2017 r. 20 000,00
  31.05.2017 r. 20 000,00
  31.05.2018 r. 20 000,00
  31.10.2018 r. 20 000,00
  30.04.2019 r. 20 000,00
  31.10.2019 r. 20 000,00
  30.04.2020 r. 20 000,00
  31.05.2020 r. 20 000,00
  31.03.2021 r. 30 000,00
  31.05.2021 r. 20 000,00
  31.07.2021 r. 20 000,00
  31.01.2022 r. 20 000,00
  31.03.2022 r. 50 000,00
  31.05.2022 r. 50 000,00
  30.09.2022 r. 50 000,00
  30.11.2022 r. 50 000,00
  31.01.2023 r. 20 000,00
  31.03.2023 r. 70 000,00
  30.06.2023 r. 50 000,00
  30.09.2023 r. 50 000,00
  30.11.2023 r. 50 000,00


  Forma zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco.
  Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
 9. Bankowa obsługa budżetu Gminy Ksawerów
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ksawerów oraz jej jednostek organizacyjnych.

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Ksawerów oraz rachunków pomocniczych,
  b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Ksawerów,
  c) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej,
  d) realizacja zleceń płatniczych,
  e) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  f) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  g) przechowywanie depozytów,
  h) wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
  i) zapewnienie obsługi kasowej Urzędu Gminy w budynku Urzędu,
  j) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
  k) uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Ksawerów, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku,
  l) przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty nocne. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 3 M dla złotowych depozytów międzybankowych pomniejszoną o stałą marżę banku,
  ł) bezpłatna obsługa kasowa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie i Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów.


  Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Ksawerów:
  - Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
  - Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej
  - Szkoła Podstawowa im. Henryka Jordana w Ksawerowie
  - Gimnazjum w Ksawerowie
  - Gminne Przedszkole w Widzewie
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie

  Informacje dodatkowe - istotne warunki umowy:
  Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia punktu kasowego w budynku Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów.
  Szacunkowa wysokość opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń wynosi:
  Czynsz: 417,65 zł plus podatek VAT
  Opłata za zużytą energię elektryczną - według wskazań licznika.

Inne osoby dla Lewandowska Anna Barbara (245 osób):