Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Bogumiła

w KRS

Bogumiła Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogumiła
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Płońsk (Mazowieckie)
Przetargi:35 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jadczak Henryk, Lewandowski Arkadiusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Lech

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Belimex Sp. Z O.O., Płońsk − KRS 0000092399

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Baboszewie prowadzonego przez Gminę Baboszewo.
  Zamawiający: Przedszkole w Baboszewie, Baboszewo
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola w Baboszewie prowadzonego przez Gminę Baboszewo, z podziałem na następujące części:
  Część I – mięso wieprzowe, wołowe i przetwory mięsne - zał. nr I.1.
  Część II – mięso drobiowe zał. nr I.2.
  Cześć III – warzywa – grupa I zał. nr I.3.
  Część IV – warzywa gr. II, owoce (bez cz. V) zał. nr I.4
  Część V - jabłka, gruszki – zał. nr I.5
  Część VI – mleko i jego przetwory – zał.I.6
  Część VII- mrożonki i ryby – zał. nr I.7
  Część VIII – różne artykuły spożywcze - zał. I.8
  Część IX – pieczywo – zał. nr I.9
  Część X – jaja – zał. nr I.10

  Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
  Wykonawca składa ofertę na wszystkie artykuły żywnościowe zawarte w danej części.

  2.Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe zgodnie ze specyfikacją asortymentową określoną w załącznikach I.1- I.10 do SIWZ.

  3.Podane ilości artykułów spożywczych są określone szacunkowo.
  Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie art. 34 ust.5 ustawy Pzp.
  W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega możliwość:
  1) zmniejszenia ilości zamawianych artykułów żywnościowych do 30% wartości każdej części zamówienia. Z tytułu zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.
  2) zwiększenia ilości zamawianych artykułów do 20% wartości każdej części zamówienia.
  4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu innych artykułów spożywczych nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, po cenach hurtowych wynikających z ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy obowiązujących na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego – do limitu posiadanych środków finansowych.
  5.Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski,
  oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
  W okresie trwania umowy Dostawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest
  przedstawić:
  a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia,
  b) dokumenty potwierdzające stosowanie systemu HACCP.
  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do wskazanych wyżej miejsc własnym transportem przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia artykułów żywnościowych.

  6. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych artykułów żywnościowych.
  1)Wymagania dla mięsa i produktów mięsnych oraz podrobów:
  a)czystość - mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione;
  b)konsystencja - jędrna, elastyczna, odkształcająca się;
  c)smak i zapach - swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, nie dopuszczalny zapach płciowy lub moczowy;
  d)barwa - od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej;
  e)mięso oznakowane przez lekarza weterynarii - zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych;
  f)mięso wołowe z bydła młodego (jałówek, wolców, buhajków);
  g)mięso wieprzowe nie pochodzące z knurów i loch;

  2) Wymagania dla asortymentu wędliny:
  a)klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczona. Niedopuszczalne zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wyciek farszu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych, w odcinkach krótkich 10-15 cm, bądź wg zamówienia wagowego, np. 50 g, 100 g, 150 g;

  3) Wymagania dla drobiu i mięsa drobiowego, wędlin i podrobów drobiowych.
  Mięso drobiowe w elementach z kością :
  a)elementy właściwie umięśnione; nie dopuszcza się mięśni i skóry nie związanych ze sobą;
  b)linie cięcia równe, gładkie; w asortymentach ze skrzydłami dopuszcza się brak ostatniego członu skrzydła;
  c)połówka oraz ćwiartka przednia może być z szyją lub bez szyi;
  d)barwa charakterystyczna, naturalna dla skóry i mięśni danego gatunku drobiu;
  e)nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach piersi i nóg;
  f)dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni elementów mrożonych;
  g)dopuszcza się lekkie zaczerwienienie ostatniego członu skrzydła.

  4) Mięso drobiowe w elementach bez kości:
  a)mięśnie piersiowe pozbawione skóry (z wyjątkiem piersi bez kości) kości i ścięgien;
  b)dopuszcza się niewielkie rozerwania i nacięcia mięśni powstałe podczas oddzielania od skóry i kośćca
  c)barwa naturalna, charakterystyczna dla mięśni piersiowych danego gatunku drobiu
  d)nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach;
  e)dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni mięśni elementów mrożonych.
  Zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa danego gatunku drobiu; niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu.
  5) Przetwory muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach, nie otwieranych i nie uszkodzonych podczas transportu, z widoczną datą przydatności do spożycia, przy czym termin przydatności do spożycia nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia dostarczenia produktu.


  6) Warzywa i owoce świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności. Odpowiednie pakowanie warzyw i owoców (np. worki umożliwiające cyrkulację powietrza, wytłaczanki chroniące warzywa i owoce miękkie), właściwy transport produktów do Zamawiającego gwarantujący dostawy pełnowartościowych produktów.

  7)Cechy dyskwalifikujące produkty to:
  a)porażenie mokrą i suchą zgnilizną,
  b)zapleśnienie,
  c)zgnicie,
  d)zaparzenie,
  e)zwiędnięcie,
  f)sfermentowanie,
  g)porażenie chorobami,
  h)obcy zapach,
  i)uszkodzenia mechaniczne (w tym powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego - zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania warzyw i owoców w nieodpowiednich warunkach).
  j)uszkodzenia wywołane przez szkodniki,
  k)obecność szkodników i ich pozostałości,
  l)łykowatość,
  ł)miękkie i sparciałe korzenie.

  8) Jaja świeże; charakteryzujące się czystą, nie uszkodzoną skorupką; wysokość komory powietrznej jaja klasy A nie może przekraczać 6 mm, białko powinno być przezroczyste i klarowne, Jaja kurze klasy A muszą być oznaczone numerami wyróżniającymi.
  Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy - 20 dni,
  9) Cechy pieczywa:
  a)kształt i wygląd zewnętrzny powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa.
  b)skórka pieczywa powinna być sprężysta, ściśle związana z miękiszem w kolorze od jasno do ciemnobrązowej w przekroju zanikająca równomiernie w kierunku miękiszu, nie powinna być cieńsza niż 2 mm. Powierzchnia skórki powinna być gładka, nie popękana i bez uszkodzeń mechanicznych.
  c)miękisz powinien być dobrze wypieczony, elastyczny, suchy, nie kruszący się, równomiernie porowaty, o jednolitej barwie, bez grudek mąki.
  d)smak i zapach powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Niedopuszczalny jest smak i zapach obcy, mdły, stęchły, gorzki, kwaśny, niesłony lub zbyt słony.
  e)pieczywo powinno zachować świeżość:
  72 godzin - pieczywo pakowane;
  48 godzin - pieczywo niepakowne.

  10) Przyprawy, sosy i zupy:
  a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne;
  b)wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia; konsystencja sypka, bez grudek, nie zlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna;
  c)smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków;
  d)zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, przyjemny, bez obcych zapachów;
  e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.


  11)Mąka:
  a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników zbożowo – mącznych, całe, szczelne;
  b)wygląd, tekstura i konsystencja: barwa biała z odcieniem żółtawym; konsystencja gładka, śliska w dotyku, sypka, bez grudek;
  c)smak: swoisty dla danej mąki;
  d) zapach: przyjemny, swoisty, charakterystyczny dla danej mąki, bez obcych zapachów;
  e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak obecności zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych, obecności pleśni, szkodników, bakterii chorobotwórczych.


  12)Makaron:
  a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników zbożowo – mącznych, całe, szczelne;
  b)wygląd, tekstura i konsystencja: barwa jednolita, kremowa lub jasnożółta bez pęknięć i rys, prawidłowy kształt, całe elementy, bez zanieczyszczeń fizycznych, błyszcząca powierzchnia, tekstura i konsystencja charakterystyczny dla danego gatunku, bez oznak zepsucia, uszkodzeń, prawidłowy kształt i barwa ziaren, bez zanieczyszczeń fizycznych, tekstura i konsystencja charakterystyczna dla stopnia rozdrobnienia i formy, suchy, gładka powierzchnia, szklisty po przełamaniu, w czasie gotowania zwiększenie objętości 2-3 razy, bez oznak lepkości i grudek, po ugotowaniu elastyczny, zachowuje pierwotny kształt, nie skleja się i nie ciemnieje;
  c)smak: po ugotowaniu smak i zapach odpowiadający produktowi świeżemu, wykluczony posmak skwaśniały lub gorzki;
  d)zapach: charakterystyczny, bez obcych zapachów, stęchłych;
  e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.

  13)Kasze, ryż, produkty zbożowe :
  a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników zbożowo – mącznych, całe, szczelne;
  b)wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla danego gatunku, bez oznak zepsucia, uszkodzeń, prawidłowy kształt i barwa ziaren, bez zanieczyszczeń fizycznych, tekstura i konsystencja charakterystyczna dla stopnia rozdrobnienia, sypka, suche, bez oznak lepkości i grudek, pieczywo chrupkie, 1 część wagowa kaszy suchej po ugotowaniu ma dawać 2,5 części wagowych kaszy gotowanej;
  c)smak: po ugotowaniu smak i zapach odpowiadający produktowi świeżemu, wykluczony posmak skwaśniały lub gorzki;
  d)zapach: charakterystyczny, bez obcych zapachów, stęchłych;
  e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.

  14) herbaty
  a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne;
  b)wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla danego rodzaju produktu zabarwienie, jednolite, wygląd naparu żywy, tekstura i konsystencja sypkie, suche, w zależności od stopnia rozdrobnienia liści czy dodatku owoców, bez grudek, zlepień, torebki całe, suche, granulat suchy bez zbryleń i grudek;
  c)smak naparu: właściwy, charakterystyczny dla danego gatunku lub dodatków, bez obcych posmaków;
  d)zapach: właściwy, charakterystyczny dla danego gatunku i dodatków, bez obcych zapachów;
  e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.

  15)Sól, cukier, wyroby cukiernicze, kakao.
  a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne;
  b)wygląd, tekstura i konsystencja: cukier i sól barwa biała, pozostałe wygląd typowy dla produktu, bez oznak pleśni i szkodników; tekstura i konsystencja: kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, pozostałe konsystencja chrupiąca, sucha;
  c)smak: właściwy, charakterystyczny dla danego produktu, słodki, przyjemny, sól słony, bez obcych posmaków zjełczenia czy pleśni;
  d)zapach: właściwy, lekko słodkawy, charakterystyczny dla dodanego aromatu lub dodatków, bez obcych zapachów, sól b/zapachu;
  e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.
  16)Koncentraty deserów (kisiele):
  a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne;
  b)wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla rodzaju, barwa charakterystyczna dla rodzaju; tekstura i konsystencja: sypka, bez grudek, nie zlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, łatwo rozpuszczalne;
  c)smak: właściwy, charakterystyczny dla rodzaju i określonego smaku przez producenta, bez obcych posmaków;
  d)zapach: właściwy, charakterystyczny dla rodzaju, przyjemny, bez obcych zapachów;
  e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.
 2. Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku na rok 2016
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są
  sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku na rok 2016.
  Zamówienie zostało podzielone na dziesięć części (I-X): CZĘŚĆ I - mięso i przetwory CZĘŚĆ II - jaja CZĘŚĆ III
  - pieczywo CZĘŚĆ IV - ciasta CZĘŚĆ V - jabłka CZĘŚĆ VI- pozostałe owoce i warzywa CZĘŚĆ VII-produkty
  mleczarskie CZĘŚĆ VIII -mrożone warzywa, owoce i potrawy CZĘŚĆ IX-różne artykuły żywnościowe CZĘŚĆ X ziemniaki
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną
  ofertę. Oferta może obejmować jedną wybraną część, dowolną ilość części lub wszystkie dziesięć części.
  Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach części. 2. Szczegółowy wykaz artykułów
  żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw
  przedstawione zostały w Opisie przedmiotu zamówienia -Załącznik Nr 1 do SIWZ 3. Zamawiający wymaga by
  artykuły żywnościowe będące przedmiotem zamówienia były towarem pełnowartościowym, spełniły
  wymagania jakościowe, wszelkie normy obowiązujące dla tego typu artykułów. 4. Zamawiający wymaga by
  artykuły żywnościowe były artykułami pierwszego gatunku i z ważnym terminem przydatności do spożycia. 5.
  Zamawiający wymaga by artykuły spożywcze były odpowiednio opakowane, a opakowania posiadały
  następujące informacje: nazwa artykułu, skład, waga, nazwa producenta, data przydatności do spożycia pod
  rygorem zwrotu towaru. Opakowania były trwałe i nienaruszone. 6. Podane ilości towaru są wielkościami
  szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu
  pełnego asortymentu w podanych ilościach. 7. Zamawiający może dowolnie zmniejszyć ilość artykułów
  spożywczych stanowiących przedmiot zamówienia, poniżej ilości określonych szacunkowo w Opisie
  przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują
  żądne roszczenia finansowe lub prawne. 8. Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych artykułów
  powyżej ilości określonych szacunkowo w Opisie przedmiotu zamówienia , w zależności od potrzeb własnych
  Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu
  innych artykułów spożywczych nie wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia po cenach wynikających z
  ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego do limitu
  posiadanych środków finansowych. 10. Artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą
  spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia
  (Dz. U. z 2015, poz.594-j.t). 11. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do
  siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz do rozładunku towaru i złożenia go w miejscu
  wskazanym przez Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport artykułów
  spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami higieny. 13. Wykonawca zobowiązany jest
  zabezpieczyć należycie towar na czas jego transportu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu
  danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru. 14.
  Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z jednodniowym
  wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi
  wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych
  przypadkach na żądanie również w soboty. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostaw
  artykułów żywnościowych w okresie letnich wakacji szkolnych i inne wybrane dni wolne od nauki szkolnej
 3. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Załuskach, Załuski
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie i Przedszkola w Kroczewie z podziałem na następujące części:
  I. Mięso i przetwory mięsne
  II. Pieczywo
  III. Warzywa i owoce
  IV. Nabiał i jaja
  V. Mrożonki
  VI. Produkty zbożowe
  VII. Wyroby garmażeryjne
  VIII. Artykuły spożywcze.

  Adresy szkół i przedszkola:
  ZSO w Kroczewie - Kroczewo 136 09-142 Załuski
  ZSO Szczytno - Szczytno 09-141 Szczytno
  Przedszkole w Kroczewie - Kroczewo 29 09-142 Załuski
  Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski,
  oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
  W okresie trwania umowy Dostawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest
  przedstawić:
  a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia,
  b) dokumenty potwierdzające stosowanie systemu HACCP.
  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do wskazanych wyżej miejsc własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
  Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na wymienione produkty na okres 12 miesięcy. Ilości te stanowią wielkość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
 4. Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku na rok 2016
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy
  artykułów żywnościowych na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku na rok 2016. 1. Zamówienie zostało
  podzielone na dwie części (I-II), w tym: CZĘŚĆ I - jaja, CZĘŚĆ II - różne artykuły żywnościowe. 2. Szczegółowy wykaz artykułów
  żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw przedstawione zostały w Opisie
  przedmiotu zamówienia -Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga by artykuły żywnościowe będące przedmiotem
  zamówienia były towarem pełnowartościowym, spełniły wymagania jakościowe, wszelkie normy obowiązujące dla tego typu artykułów.
  4. Zamawiający wymaga by artykuły żywnościowe były artykułami pierwszego gatunku i z ważnym terminem przydatności do spożycia.
  5. Zamawiający wymaga by artykuły spożywcze były odpowiednio opakowane, a opakowania posiadały następujące informacje:
  nazwa artykułu, skład, waga, nazwa producenta, data przydatności do spożycia pod rygorem zwrotu towaru. Zamawiający wymaga by
  opakowania były trwałe i nienaruszone. 6. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny
  oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 7. Zamawiający może dowolnie
  zmniejszyć ilość artykułów spożywczych stanowiących przedmiot zamówienia, poniżej ilości określonych szacunkowo w Opisie
  przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia
  finansowe lub prawne. 8. Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych artykułów powyżej ilości określonych szacunkowo w
  Opisie przedmiotu zamówienia , w zależności od potrzeb własnych Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych. 9.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych artykułów spożywczych nie wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia po
  cenach wynikających z ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego do limitu
  posiadanych środków finansowych. 10. Artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania
  określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015, poz.594-j.t). 11. Wykonawca
  będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz do rozładunku
  towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport artykułów
  spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami higieny. 13. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć należycie
  towar na czas jego transportu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą
  odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru. 14. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami
  Zamawiającego będą składane z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną.
  Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach
  na żądanie również w soboty. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostaw artykułów żywnościowych w okresie
  letnich wakacji szkolnych i inne wybrane dni wolne od nauki szkolnej
 5. Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku na rok 2016
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są
  sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
  Płońsku na rok 2016. Zamówienie zostało podzielone na części I-X, w tym: CZĘŚĆ I - mięso i przetwory,
  CZĘŚĆ II - jaja, CZĘŚĆ III - pieczywo, CZĘŚĆ IV - ciasta, CZĘŚĆ V - jabłka, CZĘŚĆ VI - pozostałe owoce i
  warzywa, CZĘŚĆ VII -produkty mleczarskie, CZĘŚĆ VIII - mrożone warzywa, owoce, potrawy, CZĘŚĆ IX -
  różne artykuły żywnościowe, CZĘŚĆ X - ziemniaki 2. Szczegółowy wykaz artykułów żywnościowych
  stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw przedstawione zostały w
  Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ 3. Zamawiający wymaga by artykuły żywnościowe
  będące przedmiotem zamówienia były towarem pełnowartościowym, spełniły wymagania jakościowe, wszelkie
  normy obowiązujące dla tego typu artykułów. 4. Zamawiający wymaga by artykuły żywnościowe były
  artykułami pierwszego gatunku i z ważnym terminem przydatności do spożycia. 5. Zamawiający wymaga by
  artykuły spożywcze były odpowiednio opakowane, a opakowania posiadały następujące informacje: nazwa
  artykułu, skład, waga, nazwa producenta, data przydatności do spożycia pod rygorem zwrotu towaru.
  Zamawiający wymaga by opakowania były trwałe i nienaruszone. 6. Podane ilości towaru są wielkościami
  szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu
  pełnego asortymentu w podanych ilościach. 7. Zamawiający może dowolnie zmniejszyć ilość artykułów
  spożywczych stanowiących przedmiot zamówienia, poniżej ilości określonych szacunkowo w Opisie
  przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują
  żadne roszczenia finansowe lub prawne. 8. Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych artykułów
  powyżej ilości określonych szacunkowo w Opisie przedmiotu zamówienia , w zależności od potrzeb własnych
  Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu
  innych artykułów spożywczych nie wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia po cenach wynikających z
  ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego do limitu
  posiadanych środków finansowych. 10. Artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą
  spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia
  (Dz. U. z 2015, poz.594-j.t). 11. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do
  siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz do rozładunku towaru i złożenia go w miejscu
  wskazanym przez Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport artykułów
  spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami higieny. 13. Wykonawca zobowiązany jest
  zabezpieczyć należycie towar na czas jego transportu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu
  danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru. 14.
  Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z jednodniowym
  wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi
  wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych
  przypadkach na żądanie również w soboty. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostaw
  artykułów żywnościowych w okresie letnich wakacji szkolnych i inne wybrane dni wolne od nauki szkolnej.
 6. Dostawa artykułów żywnościowych w 2016 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku..
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im Stanisława Wyspiańskiego, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2016r. dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - V, w tym: CZĘŚĆ I - MIĘSA CZĘŚĆ II - JAJA CZĘŚĆ III - OWOCE I WARZYWA CZĘŚĆ IV - MROŻONKI CZĘŚĆ V - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - V stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty. 8. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uzasadnione jest specyfiką przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 9. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są różne artykuły żywnościowe. Dla dostaw opisanych przez Zamawiającego standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez Zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale Zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Różnią się tylko ceną nabycia. Dostawy powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. Zamawiający uwzględnił koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia poprzez opisany sposób dostawy na koszt Wykonawcy, wymagania dotyczące okresu przydatności do spożycia oferowanych produktów, gramaturę produktów, sposób pakowania, zastrzeżenie zmienności ilości zamawianych produktów a przede wszystkim niezmienność oferowanej ceny w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem zmian ustawowych wysokości obowiązującej stawki VAT oraz waloryzacji cen jednostkowych na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez GUS..
 7. Dostawa artykułów żywnościowych w 2016r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2016r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - VII, w tym: CZĘŚĆ I - MIĘSO I PRZETWORY CZĘŚĆ II - JAJA CZĘŚĆ III - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA CZĘŚĆ IV - PRODUKTY MLECZARSKIE CZĘŚĆ V - PIECZYWO CZĘŚĆ VI -- RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE CZĘŚĆ VII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - VII stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty. 8. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uzasadnione jest specyfiką przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 9. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są różne artykuły żywnościowe. Dla dostaw opisanych przez Zamawiającego standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez Zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale Zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Różnią się tylko ceną nabycia. Dostawy powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. Zamawiający uwzględnił koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia poprzez opisany sposób dostawy na koszt Wykonawcy, wymagania dotyczące okresu przydatności do spożycia oferowanych produktów, gramaturę produktów, sposób pakowania, zastrzeżenie zmienności ilości zamawianych produktów a przede wszystkim niezmienność oferowanej ceny w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem zmian ustawowych wysokości obowiązującej stawki VAT oraz waloryzacji cen jednostkowych na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez GUS..
 8. Dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2015r. dla potrzeb internatu przy Zespole Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CZĘŚĆ II - JAJA jaja CZĘŚĆ III - PIECZYWO pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie CZĘŚĆ IV - CIASTA wyroby ciastkarskie i ciastka CZĘŚĆ V - JABŁKA jabłka CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWAzboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWYowoce, warzywa i podobne produkty CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE ryby przetworzone i konserwowane; owoce warzywa i podobne produkty; oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; różne produkty spożywcze CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI ziemniaki 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty. 8. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uzasadnione jest specyfiką przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 9. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są różne artykuły żywnościowe. Dla dostaw opisanych przez Zamawiającego standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez Zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale Zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Różnią się tylko ceną nabycia. Dostawy powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. Zamawiający uwzględnił koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia poprzez opisany sposób dostawy na koszt Wykonawcy, wymagania dotyczące okresu przydatności do spożycia oferowanych produktów, gramaturę produktów, sposób pakowania, zastrzeżenie zmienności ilości zamawianych produktów a przede wszystkim niezmienność oferowanej ceny w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem zmian ustawowych wysokości obowiązującej stawki VAT oraz waloryzacji cen jednostkowych na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez GUS..
 9. Dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2015r. dla potrzeb internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym:

  CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
  CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja )
  CZĘŚĆ III - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie)
  CZĘŚĆ IV - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciastka)
  CZĘŚĆ V - JABŁKA (kod CPV-03222321-9 jabłka)
  CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV 03222000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy)
  CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie)
  CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty)
  CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze)
  CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI ( kod CPV 03212100-1 ziemniaki)

  2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych.
  5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach.
  7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty.
 10. Dostawa artykułów żywnościowych w 2015 r. dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2015 r. dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - VIII, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory CZĘŚĆ II - JAJA CZĘŚĆ III - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA CZĘŚĆ IV - PRODUKTY MLECZARSKIE CZĘŚĆ V - PIECZYWO CZĘŚĆ VI - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE CZĘŚĆ VII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- CZĘŚĆ VIII - ZIEMNIAKI 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - VIII stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty. 8. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uzasadnione jest specyfiką przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego..
 11. Dostawa artykułów żywnościowych w 2015 r. dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im Stanisława Wyspiańskiego, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2015 r. dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory CZĘŚĆ II - JAJA CZĘŚĆ III - PIECZYWO CZĘŚĆ IV - CIASTA CZĘŚĆ V - JABŁKA CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty. 8. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uzasadnione jest specyfiką przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiają.
 12. Dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. dla Przedszkola nr 4 Pod zielonym listkiem w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 4 "Pod zielonym listkiem", Płońsk
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2014r. dla Przedszkola nr 4 Pod zielonym listkiem w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) CZĘŚĆ III - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie) CZĘŚĆ IV - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta) CZĘŚĆ V - JABŁKA 9 (kod CPV- 03222321-9 jabłka) CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV-03200000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie) CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI (kod CPV-03212100-1 ziemniaki) 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do 1553 SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty.
 13. Dostawa artykułów żywnościowych w 2014 r. dla Przedszkola nr 1 w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 1, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2014r. dla Przedszkola nr 1 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) CZĘŚĆ III - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie) CZĘŚĆ IV - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta) CZĘŚĆ V - JABŁKA 9 (kod CPV- 03222321-9 jabłka) CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV-03200000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie) CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI (kod CPV-03212100-1 ziemniaki) 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty.
 14. Dostawa artykułów żywnościowych w 2014 r. dla Przedszkola nr 3 w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 3, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2014r. dla Przedszkola nr 3 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) CZĘŚĆ III - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie) CZĘŚĆ IV - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta) CZĘŚĆ V - JABŁKA 9 (kod CPV- 03222321-9 jabłka) CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV-03200000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie) CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI (kod CPV-03212100-1 ziemniaki) 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty.
 15. Dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. dla Przedszkola Nr 2 w Płońsku
  Zamawiający: Przedszkole nr 2, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2014r. dla Przedszkola nr 2 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) CZĘŚĆ III - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie) CZĘŚĆ IV - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta) CZĘŚĆ V - JABŁKA 9 (kod CPV- 03222321-9 jabłka) CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV-03200000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie) CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI (kod CPV-03212100-1 ziemniaki) 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty.
 16. Dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. dla Przedszkola nr 5 w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 5, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2014r. dla Przedszkola nr 5 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) CZĘŚĆ III - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie) CZĘŚĆ IV - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta) CZĘŚĆ V - JABŁKA 9 (kod CPV- 03222321-9 jabłka) CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV-03200000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie) CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI (kod CPV-03212100-1 ziemniaki) 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty..
 17. Dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2014r. dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - IX, w tym: CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) CZĘŚĆ III - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV-03200000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) CZĘŚĆ IV - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie) CZĘŚĆ V - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie) CZĘŚĆ VI - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta) CZĘŚĆ VII - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) CZĘŚĆ IX - ZIEMNIAKI (kod CPV-03212100-1 ziemniaki) 2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - IX stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty.
 18. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
  Zamawiający: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie artykułów spożywczych na potrzeby Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 11
 19. Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Przedszkola nr 4 Pod zielonym listkiem w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 4 "Pod zielonym listkiem", Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Przedszkola nr 4 Pod zielonym listkiem w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - X, w tym:

  CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)


  CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja )

  CZĘŚĆ III - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie)

  CZĘŚĆ IV - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta)

  CZĘŚĆ V - JABŁKA 9 (kod CPV- 03222321-9 jabłka)

  CZĘŚĆ VI - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV-03200000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy)

  CZĘŚĆ VII - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie)

  CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty)

  CZĘŚĆ IX - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze)

  CZĘŚĆ X - ZIEMNIAKI (kod CPV-03212100-1 ziemniaki)

  2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - X stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych.
  5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach.
  7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty.
 20. Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - IX, w tym:

  CZĘŚĆ I - Mięso i przetwory ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)


  CZĘŚĆ II - JAJA ( kod CPV- 03142500-3 jaja )

  CZĘŚĆ III - POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV-03200000-3 zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy)

  CZĘŚĆ IV - PRODUKTY MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty mleczarskie)

  CZĘŚĆ V - PIECZYWO ( kod CPV - 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie)

  CZĘŚĆ VI - CIASTA( kod CPV - 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta)


  CZĘŚĆ VII - RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze)

  CZĘŚĆ VIII - MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty)

  CZĘŚĆ IX - ZIEMNIAKI (kod CPV-03212100-1 ziemniaki)


  2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - IX stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków finansowych.
  5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach.
  7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty.
 21. Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole nr 2, Płońsk
 22. Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 1, Płońsk
 23. Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Przedszkola nr 3 w Płońsku
  Zamawiający: Przedszkole Nr 3, Płońsk
 24. Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Przedszkola nr 5 w Płońsku
  Zamawiający: Przedszkole Nr 5, Płońsk
 25. Dostawy sukcesywne produktów spożywczych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Płońsk
 26. Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 4 Pod zielonym listkiem w Płońsku..
  Zamawiający: Przedszkole Nr 4 "Pod zielonym listkiem", Płońsk
 27. Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku..
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2, Płońsk
 28. Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole nr 2, Płońsk
 29. Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 5 w Płońsku..
  Zamawiający: Przedszkole Nr 5, Płońsk
 30. Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 3 w Płońsku.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 3, Płońsk
 31. Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 w Płońsku..
  Zamawiający: Przedszkole Nr 1, Płońsk
 32. Sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych na potrzeby Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie..
  Zamawiający: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa
 33. Dostawy sukcesywne produktów spożywczych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, Płońsk
 34. Sprzedaż i dostarczenie artykułów spożywczych na potrzeby kursów organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie w ramach projektu Turystyka-szansa dla rolnika.
  Zamawiający: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa
 35. Dostawy sukcesywne produktów spożywczych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, Płońsk