Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Dec Izabela Monika

w KRS

Izabela Monika Lewandowska Dec

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Drugie imię:Monika
Nazwisko:Lewandowska Dec
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Raszyn (Mazowieckie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Radosław Artur
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Radosław Artur
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Radosław Artur

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ramid Radosław Dec Sp. J., Raszyn − KRS 0000317530
 2. Ramid Sp. Z O.O., Raszyn − KRS 0000643673
 3. Ramid Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Raszyn − KRS 0000646694

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2015/2016.
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2015/2016 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 obejmuje: a) Wywóz nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy Raszyn wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie; b) Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn wraz z usuwaniem odpadów z koszy betonowych z wkładami metalowymi o poj. 45 l; c) Usuwanie i utylizacja odpadów z koszy ulicznych o poj. 45 - 50 l, 70 l oraz opróżnianie koszy ulicznych na psie odchody o poj. 50 l; d) Usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn - Wykaz przystanków autobusowych objętych usługą zawiera załącznik nr 1. - Wykaz koszy ulicznych objętych usługą zawiera załącznik nr 2. Na zadanie składa się wykonanie czynności: w zakresie ad. a) - podstawianie pojemników ich opróżnianie i wywóz w zakresie nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy, tj.: - 2 kontenery o poj. 7m3 - nie mniej niż 8 razy w miesiącu, opróżnianych na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego; - 2 pojemników do segregacji odpadów w tym: 1 pojemnik o poj. 1 100 l koloru żółtego (na papier, tworzywa sztuczne i metale), 1 pojemnik o poj. 240 l koloru białego (na szkło i opakowania szklane) Opróżnianych raz na dwa tygodnie w zakresie ad. b) 1/ sprzątanie i wywóz nieczystości z przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn tj.: - 67 szt. przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy betonowych z wkładami metalowymi o poj. 45l (w ilości 62 szt.): - 17 szt. przystanków - 4 razy w tygodniu, - 50 przystanków - 3 razy w tygodniu 2/ mycie wiat przystankowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn - 47 szt. - 1 raz w miesiącu, w zakresie ad. c) 1/ opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych o pojemności 45 l oraz 50 l, tj: - 26 szt. ulicznych koszy betonowych z wkładami metalowymi - 3 razy w tygodniu, 2/ opróżnianie koszy ulicznych o pojemności 70l, - 31 szt. ulicznych koszy betonowych z wkładami metalowymi - 3 razy w tygodniu 3/ opróżnianie koszy na psie odchody o pojemności 50l - 13 szt. - 3 razy w tygodniu. w zakresie ad. d) 1/ usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt wraz z ich utylizacją z terenu Gminy Raszyn, - ok. 20 szt. w trakcie trwania umowy - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. Wykaz przystanków autobusowych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 1.1, Wykaz koszy ulicznych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 1.2. Zadanie nr 2 obejmuje: Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych Gminy Raszyn w zakresie a) wywozu nieczystości płynnych z obiektów mieszkalnych komunalnych Gminy Raszyn (w tym jednego wolnostojącego WC), b) wywóz nieczystości płynnych obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Szacowana łączna ilość wywożonych nieczystości ciekłych wynosi - 1 188m3 w okresie trwania umowy. Wykaz obiektów komunalnych objętych usługą zawiera - załącznik nr 2.1. Zadanie nr 3 obejmuje: Ustawienie wraz z serwisem przenośnych kabin sanitarnych (toalety WC) Zakres obejmuje: - postawienie wraz z serwisowaniem i utrzymaniem w czystości 3 sztuk kabin sanitarnych (WC) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Kabiny sanitarne (WC) zostaną postawione: - teren parku Nad Raszynką w Raszynie - dwie toalety, - teren placu zabaw dla dzieci przy ul. Wybickiego w Raszynie - jedna toaleta. Zamawiający wymaga, aby serwisowanie kabin odbywało się 3 razy w tygodniu. Szacunkowa ilość opróżnień kabin sanitarnych - 288 razy. - postawienie wraz z serwisowaniem i utrzymaniem w czystości 5 sztuk kabin sanitarnych (WC) - (okolicznościowo, jednorazowo) w dniu 6 sierpnia 2015 r. na terenie Kościoła w Raszynie. Zadanie nr 4 obejmuje: Odbiór i wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - postawienie, opróżnienia oraz wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn, - zapewnienie pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów stałych. Częstotliwość opróżniania i rodzaj pojemników: - 1 kontener o poj. 7m3 - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 15 pojemników 1100 l - opróżniany średnio 1 razy w tygodniu, - 7 pojemników 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w miesiącu, - 1 pojemniki 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w tygodniu, - 5 pojemniki 240l - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 2 pojemniki 240l - opróżniany średnio 2 razy w miesiącu, - 3 pojemniki 110l - opróżniane 1 raz w tygodniu, - 50 szt. worków 120 l - na odpady zielone w okresie maj - wrzesień. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 4.1. Zadanie nr 5 obejmuje: Usuwanie wyrobów zawierających azbest Zakres obejmuje: - odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Raszyn. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia w trakcie trwania umowy - 123 000kg. Zadanie nr 6 obejmuje: Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn oraz wywóz kontenerów z odpadami po wiosennych porządkach z terenu osiedla Falenty Zakres obejmuje: - zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów nielegalnie wyrzucanych - stanowiących tzw. dzikie wysypiska. Teren po zebraniu odpadów należy uporządkować. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia - 2 613,91m3/ rok. - zbieranie, załadunek oraz wywóz kontenerów z odpadami po wiosennych porządkach z terenu osiedla Falenty. Szacunkowa ilość odpadów pochodzących z wiosennych porządków - 46,29m3/ rok.
 2. Demontaż azbestu w rozdzielniach elektrycznych budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.
  Zamawiający: Komenda Główna Policji, Warszawa
  Demontaż azbestu w rozdzielniach elektrycznych budynku przy
  ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.
 3. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2014/2015.
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Przedmiotem jest: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2014-2015 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 obejmuje: a) Wywóz nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy Raszyn, b) Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn, c) Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn, d) Usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn Na zadanie składa się wykonanie czynności: w zakresie ad. a) podstawianie pojemników ich opróżnianie i wywóz w zakresie nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy, tj.:, 2 kontenery o poj. 7m³ - dwa razy w tygodniu, w zakresie ad. b) sprzątanie i wywóz nieczystości z przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn tj.:, 71 szt. przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy o poj. 45l, 26 szt. przystanków - 4 razy w tygodniu, 45 przystanki - 3 razy w tygodniu. mycie wiat przystankowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn - 51 szt. - 1 raz w miesiącu, w zakresie ad. c) opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych o pojemności 45 l oraz 50 l, tj: - 25 szt. koszy ulicznych - 3 razy w tygodniu, opróżnianie koszy ulicznych o pojemności 70l, 28 szt. koszy ulicznych - 3 razy w tygodniu, opróżnianie koszy na psie odchody o pojemności 50l, 10 szt. - 3 razy w tygodniu. w zakresie ad. d) usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn, ok. 20 szt. w trakcie trwania umowy. Wykaz przystanków autobusowych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 1.1, Wykaz koszy ulicznych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 1.2. Zadanie nr 2 obejmuje: Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych Gminy Raszyn w zakresie: a)wywóz nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych komunalnych, b)wywóz nieczystości płynnych obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Szacowana łączna ilość wywożonych nieczystości ciekłych wynosi - 1 188m³ w okresie trwania umowy. Wykaz obiektów komunalnych objętych usługą zawiera - załącznik nr 2.1. Zadanie nr 3 obejmuje: Ustawienie wraz z serwisem 3 sztuk przenośnych kabin sanitarnych (toalety WC) Zakres obejmuje: postawienie wraz z serwisowaniem i utrzymaniem w czystości 3 sztuk kabin sanitarnych (WC) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Kabiny sanitarne (WC) zostaną postawione: - teren parku Nad Raszynką w Raszynie - dwie toalety, - teren placu zabaw dla dzieci przy ul. Wybickiego w Raszynie - jedna toaleta. Zamawiający wymaga, aby serwisowanie kabin odbywało się 3 razy w tygodniu. Szacunkowa ilość opróżnień kabin sanitarnych - 216 razy. Zadanie nr 4 obejmuje: Odbiór i wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - postawienie, opróżnienia oraz wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn, - zapewnienie pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów stałych. Częstotliwość opróżniania i rodzaj pojemników: - 1 kontener o poj. 7m³ - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 11 pojemników 1100 l - opróżniany średnio 1 razy w tygodniu, - 6 pojemników 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w miesiącu, - 2 pojemniki 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w tygodniu, - 5 pojemniki 240l - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 3 pojemniki 240l - opróżniany średnio 2 razy w miesiącu, - 3 pojemniki 110l - opróżniane 1 raz w tygodniu. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 4.1. Zadanie nr 5 obejmuje: Usuwanie wyrobów zawierających azbest Zakres obejmuje: odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Raszyn. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia w trakcie trwania umowy - 83 000kg. Zadanie nr 6 obejmuje: Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn oraz wywóz kontenerów z odpadami po wiosennych porządkach z terenu osiedla Falenty Zakres obejmuje: - zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów nielegalnie wyrzucanych - stanowiących tzw. dzikie wysypiska. Teren po zebraniu odpadów należy uporządkować. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia - 2 500m³/ rok. - zbieranie, załadunek oraz wywóz kontenerów z odpadami po wiosennych porządkach z terenu osiedla Falenty. Szacunkowa ilość odpadów pochodzących z wiosennych porządków - 135m³/ rok..
 4. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Zadanie nr 1 obejmuje:a) Wywóz nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy,
  b) Wywóz nieczystości stałych z budynków mieszkalnych Gminy Raszyn
  c) Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn,d) Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn, e) Usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn Na zadanie składa się wykonanie czynności:w zakresie ad. a) -podstawianie pojemników ich opróżnianie i wywóz w zakresie nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy, tj.: - 2 kontenery o poj. 7m3 - dwa razy w tygodniu, w zakresie ad. b) -podstawianie pojemników ich opróżnianie i wywóz w zakresie nieczystości stałych z budynków mieszkalnych Gminy Raszyn, tj.: - 10 szt. pojemników o poj. 1100 l - jeden raz w tygodniu, - 2 szt. pojemników o poj. 1100 l - dwa razy w miesiącu w zakresie ad. c) -sprzątanie i wywóz nieczystości z przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn tj.: - 69 szt. przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy o poj. 45l: - 24 szt. przystanków - 4 razy w tygodniu, - 45 przystanki - 3 razy w tygodniu
  -mycie wiat przystankowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn - 49 szt. - 1 raz w miesiącu, w zakresie ad. d) -opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych o pojemności 45 l oraz 50 l, tj: - 27 szt. koszy ulicznych - 3 razy w tygodniu,
  -opróżnianie koszy ulicznych o pojemności 70l, - 27 szt. koszy ulicznych - 3 razy w tygodniu -opróżnianie koszy na psie odchody o pojemności 50l - 10 szt. - 3 razy w tygodniu. w zakresie ad. e) -usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn, - ok. 20 szt. w trakcie trwania umowy. Zadanie nr 2: Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych Gminy Raszyn w zakresie: a) wywóz nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych komunalnych, b)wywóz nieczystości płynnych obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Szacowana łączna ilość wywożonych nieczystości ciekłych wynosi - 792m3 w okresie trwania umowy.
  Zadanie nr 3: Wynajem wraz z serwisem 3 sztuk kabin sanitarnych (toalety WC)
  Zakres obejmuje: - postawienie wraz z serwisowaniem i utrzymaniem w czystości 3 sztuk kabin sanitarnych (WC) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach.
  Kabiny sanitarne (WC) zostaną postawione: - na terenie parku Nad Raszynką w Raszynie - dwie toalety,- na terenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Wybickiego w Raszynie - jedna toaleta. Zamawiający wymaga, aby serwisowanie kabin odbywało się 3 razy w tygodniu. Szacunkowa ilość opróżnień kabin sanitarnych - 225 razy.
  Zadanie nr 4: Odbiór i wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - postawienie, opróżnienia oraz wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn, - zapewnienie pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów stałych. Częstotliwość opróżniania i rodzaj pojemników: - 1 kontener o poj. 7m3 - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 11 pojemników 1100 l - opróżniany średnio 1 razy w tygodniu, - 6 pojemników 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w miesiącu,
  - 2 pojemniki 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w tygodniu, - 5 pojemniki 240l - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 3 pojemniki 240l - opróżniany średnio 2 razy w miesiącu, - 3 pojemniki 110l - opróżniane 1 raz w tygodniu. Zadanie nr 5 : usuwanie wyrobów zawierających azbest Zakres obejmuje: - odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Raszyn. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia w trakcie trwania umowy - 120 000kg. Zadanie nr 6: Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z wiosennych porządków Zakres obejmuje: - załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Gminy, w wyznaczonych terminach; Szacowana ilość odpadów wielkogabarytowych w trakcie trwania umowy to - 264 m3 Szacunkowa ilość odpadów zebranych podczas wiosennych porządków - 50 m3 Zadanie nr 7:Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów nielegalnie wyrzucanych - stanowiących tzw. dzikie wysypiska. Teren po zebraniu odpadów należy uporządkować. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia - 2 500m3 na rok. Zadanie nr 8: Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków i zużytych opakowań po farmaceutykach z punktów zbiórki położonych na terenie Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - opróżnianie pojemników i odbieranie odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz opakowań po farmaceutykach z gminnych punktów zbiórki, - czyszczenie, dezynfekcja i wymiana bezzwrotnych wkładów kartonowo-foliowych konfiskatorów. Szacowana liczba konfoskatorów o pojemności 100dm3 - 8 szt. (2 opróżnienia) Zadanie nr 9: Odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - zakup i dostarczanie worków o odpowiedniej wytrzymałości i grubości adekwatnej do zbieranych odpadów mieszkańcom w ilości 1 worek o pojemności 120 l (papier tektura, tworzywa sztuczne, drobne elementy z metali) oraz 1 worek o pojemności 60 l na szkło (białe i kolorowe) dla każdej z posesji, - odbieranie posegregowanych odpadów, od właścicieli posesji z terenu Gminy Raszyn jeden raz w miesiącu w ustalonym terminie. Szacunkowa ilość odbieranych odpadów: 15 200 szt. worków o poj. 120 l, 15 200 szt. worków o poj. 60 l.
 5. Usuwanie wyrobów i odpadów azbestowych z terenu Gminy Wołomin w 2012 roku
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów i odpadów azbestowych z terenu Gminy Wołomin w 2012 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 6. likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest (tj. odpadów o kodach: 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest; 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do utylizacji.
  Usługa obejmuje:
  - demontaż pokryć dachowych o powierzchni 13 380 m2, w wyniku której Wykonawca wytworzy 214 080 kg odpadów azbestowych, które należy zabezpieczyć, przetransportować i unieszkodliwić,
  -zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie około 2 410 m2 tj. około 38 560 kg odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych dokonanych przez właścicieli obiektów użytkowych i zdeponowanych na terenie ich nieruchomości.
  Ostateczna powierzchnia eternitowych pokryć dachowych przeznaczonych do demontażu oraz ilość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji zależeć będzie od zakwalifikowanych do Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego nieruchomości na podstawie złożonych wniosków ich właścicieli o wykonanie usługi usuwania azbestu, a także od jednostkowych kosztów, określonych na podstawie rozstrzygnięcia przetargu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie do wysokości przeznaczonych na ten cel środków finansowych określonych w budżecie powiatu.
  Zakres rzeczowy zamówienia:
  1) demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów użytkowych
  2) zabezpieczenie odpadów zawierających azbest (odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia demontażu przez wykonawcę oraz odpadów zgromadzonych na terenie nieruchomości) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym: ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),
  3) transport odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
  4) przekazanie odpadów zawierających azbest do miejsca w którym mogą być poddane unieszkodliwieniu - w ofercie należy wskazać miejsce unieszkodliwienia i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów, który będzie odbierał odpady od wykonawcy.
  3. Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na terenie poszczególnych nieruchomości (zgodnie z wnioskami o wykonanie usługi usuwania azbestu) jako:
  1) wykonanie kompleksowej usługi obejmującej demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczenie powstałych w wyniku demontażu odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem
  i przekazaniem do unieszkodliwienia,
  2) wykonanie kompleksowej usługi obejmującej zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (już zdemontowanych, nie w ramach realizacji zamówienia, wyrobów budowlanych zawierających azbest) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia.
  4. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić również:
  1) organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców,
  w tym identyfikację azbestu przewidzianego do usunięcia w obiektach użytkowych.
  2) dokonanie wstępnej wyceny prac na terenie poszczególnych nieruchomości uwzględniającej powierzchnię eternitowych pokryć dachowych przewidzianych do demontażu oraz ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do unieszkodliwienia,
  3) organizację i zabezpieczenie placu robót,
  4) oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
  5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem, związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
  6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. zgodnie z:
  1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
  2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.),
  3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),
  4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań
  w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywanie wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
  7. Wykonawca sporządzi, po zakończeniu prac, protokół odbioru prac oraz oświadczenie, że zlecone prace wykonane zostały z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
  i sanitarnych, a tereny nieruchomości, na których wykonywano prace zostały prawidłowo oczyszczone z azbestu.
  8. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ważenie odpadów zawierających azbest
  i sporządzanie dokumentu potwierdzającego dokonanie ważenia (podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy oraz właściciela nieruchomości).
  9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również sporządzenie tabelarycznego rozliczenia wykonanych prac - zestawienia określającego: nazwę i adres wnioskodawcy; adres wykonania prac; powierzchnie zdemontowanych eternitowych pokryć dachowych oraz ilość w kg odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia; koszty całkowite i koszty przypadające na Zamawiającego, wynikające z realizacji prac na terenie poszczególnych nieruchomości.
 7. rozbiórka 9 budynków campingowych o nr 73,80,90,91,95,97,102,103 wraz z rekultywacją terenu w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo Kondycyjnym Mrągowo - postępowanie 65/RB
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: prac rozbiórkowych, segregacji materiałów rozbiórkowych, wywóz materiałów rozbiórkowych, utylizacji materiałów rozbiórkowych, robót ziemnych i innych.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 5, 6 do SIWZ.
 8. Usługa likwidacji eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest (tj. odpadów o kodach: 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest; 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do utylizacji.
  Usługa obejmuje:
  - demontaż pokryć dachowych o powierzchni 12 000m2 , w wyniku której Wykonawca wytworzy 192 000 kg odpadów azbestowych, które należy zabezpieczyć, przetransportować
  i unieszkodliwić;
  -zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie około 500 m2 tj. około 8 000 kg odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych dokonanych przez właścicieli obiektów użytkowych i zdeponowanych na terenie ich nieruchomości.
  Ostateczna powierzchnia eternitowych pokryć dachowych przeznaczonych do demontażu oraz ilość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji zależeć będzie od zakwalifikowanych do Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego nieruchomości na podstawie złożonych wniosków ich właścicieli o wykonanie usługi usuwania azbestu, a także od jednostkowych kosztów, określonych na podstawie rozstrzygnięcia przetargu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie do wysokości przeznaczonych na ten cel środków finansowych określonych w budżecie powiatu.
 9. Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn
  Zamawiający: Gmina Kałuszyn, Kałuszyn
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków położonych na terenie gminy Kałuszyn polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.
 10. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wołomin w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wołomin w 2011 roku.

  Postępowanie prowadzone jest w następujących częściach:

  Część 1: Demontaż, odbiór, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin.
  Część 2: Odbiór, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia
 11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) Usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest, w sposób uwzględniający wymogi
  określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
  2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
  zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 49) w budynkach na terenie Gminy Leszno.
  b) Zabezpieczenie zdemontowanych odpadów przez wtórnym pyleniem.
  c) Zważenie pozyskanych odpadów z określonych posesji i udokumentowanie masy (ciężaru)
  odpadów.
  d) Transport odpadów prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie w zakresie zbierania
  lub transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
  e) Składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym zezwolenie na
  składowanie tego rodzaju odpadów niebezpiecznych.
  2. Przedmiotem zamówienia zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków z terenu Gminy Leszno jest:
  - wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych polegających na demontażu, unieszkodliwieniu i wywiezieniu tych wyrobów, przede wszystkim pokryć dachowych budynków oraz lekkich płyt izolacyjnych z azbestu (ekrany w elewacji budynku) w ilości ok. 2.882 m²,
  tj. około 49 t
  oraz
  - wykonanie prac związanych z unieszkodliwianiem zdemontowanych wyrobów azbestowych, polegających na odbieraniu z posesji położonych na terenie gminy, zdemontowanych wyrobów zawierających azbest oraz przewożeniu ich do utylizacji - ilość - ok. 2.059 m², tj. około 35 t.
  3. W przypadku nowych zgłoszeń mieszkańców nie wyklucza się zwiększenia ilości pokryć dachowych przewidzianych do usunięcia. Wartość zadania może również ulec zmianie
  w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości.
  4. Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez zawarcie umowy o dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku gdy procedura decyzyjna tj. podpisanie umowy o współfinansowanie inwestycji pomiędzy Gminą Leszno a WFOŚiGW
  w Warszawie, przetarg zostanie unieważniony lub umowa z Wykonawcą nie wejdzie w życie.
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w zakresie przedłużeń umownego terminu wykonania zamówienia, ze względu na okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy w tym niekorzystne warunki pogodowe.
 12. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Nieporęt
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
  1. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem zamówień niniejsze zamówienie oznaczone jest kodem
  CPV -90650000-8- Usługi usuwania azbestu.
  2. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie usługi usuwania wyrobów
  zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Nieporęt.
  3. Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania:
  a) demontaż z budynków pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych,
  b) zabezpieczenie składowanych luzem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), załadunek, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych,
  4. Inne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
  a) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości z terenu gminy Nieporęt,
  na których znajdują się wyroby zawierające azbest przeznaczone do usunięcia.
  b) Wykonawca skontaktuje się i umówi z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia
  terminu wykonania usługi, według kolejności na otrzymanej liście.
  c) Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót, załadunek odpadów, przy
  użyciu własnych maszyn i urządzeń oraz uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót.
  d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim
  działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
  e) Po wykonaniu prac, Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania
  prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów
  technicznych i sanitarnych wraz z informacją o ilości odpadów odebranych z
  poszczególnych nieruchomości (na podstawie kart przekazania odpadów).
  6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
  zawarte w siwz
 14. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce, stanowiących własność osób fizycznych.
  Zgodnie ze złożonymi wnioskami w 2011 r. przez poszczególne osoby łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:
  1.Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - ilość budynków mieszkalnych 39, przewidywana powierzchnia dachów do zdjęcia 5531,7 m2, ilość budynków gospodarczych 8, przewidywana powierzchnia dachów do zdjęcia 397 ,0 m2
  2. Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 2058,0 m2,
  3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi ok. 87,854 Mg, przy przyjęciu wskaźnika 11 kg/m2. 649).
  4. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawnymi:
  -rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)
  -rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
  UWAGA: wykazane wielkości w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie.
  Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 15. Demontaż i utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest na terenie gminy Liw
  Zamawiający: Gmina Liw, Węgrów
  1. Demontaż pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i innych obiektów nie będących budynkami mieszkalnymi wykonanych z wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Liw wraz z usunięciem powstałych odpadów. 2. Zebranie wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych, złożonych na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Liw. 3.Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w ramach realizacji zamówienia około 10.000 m2. w tym : - demontaż, załadunek, transport i przekazanie na składowisko - 3000 m² - załadunek, transport i przekazanie na składowisko azbestu znajdującego się na posesjach - 7000 m².
 16. Usunięcie z terenu Gminy Somianka wyrobów zawierających azbest - wymiana pokryć dachowych
  Zamawiający: Gmina Somianka, Somianka
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz ich utylizacja. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w budynkach na terenie Gminy Somianka, w sposób uwzględniający wymogi określone w:
  1) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.
  U. Nr 71, poz. 49)
  2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2007r Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)
  3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150)
  4) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm)
  5) Ustawą z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U Nr 199, poz. 1671 z późn. zm)
  7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz 213)
  - Zabezpieczenie zdemontowanych odpadów przed wtórnym pyleniem (ofoliowanie).
  - Zważenie pozyskanych odpadów z określonej posesji i udokumentowanie masy (ciężaru) odpadów.
  - Transport odpadów prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie w zakresie zbierania lub transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
  - Składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym zezwolenie na składowanie tego rodzaju odpadów niebezpiecznych .

  Zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków przewidywalna ilość usunięcia pokryć dachowych:
  1. usługa niekompleksowa tj. zebranie, zabezpieczenie - ofoliowanie, transporcie i utylizacji wynosi ok. 14.000,00 m2 (ok. 238 ton).

  Podane ilości azbestu do usunięcia są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

  W przypadku nowych zgłoszeń mieszkańców nie wyklucza się zwiększenia ilości pokryć dachowych przewidzianych do usunięcia o 30%. Wartość zadania może również ulec zmianie w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości.

  Dla każdego właściciela od którego zostanie odebrany azbest Wykonawca musi wystawić informację (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1) o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
  Karta zbiorcza ilości dostarczenia odpadu (azbestu) na składowisko musi się zgadzać z ilością odebranego azbestu od właścicieli. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia karty ilości odebranego azbestu przez składowisko.
 17. demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest
  Zamawiający: Gmina Cegłów, Cegłów
  1. demontaż i utylizacja płyt azbestowych w ilości 3275,4m2,
  2. odbiór i utylizacja płyt azbestowych w ilości 4080,0m2
 18. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  Przedmiotem zamówienia jest:
  wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych polegających na demontażu, unieszkodliwieniu i wywiezieniu tych wyrobów, przede wszystkim pokryć dachowych budynków oraz lekkich płyt izolacyjnych z azbestu (ekrany w elewacji budynku) w ilości ok. 3321 m², tj. około 56 t
  oraz
  prace związane z unieszkodliwianiem zdemontowanych wyrobów azbestowych, polegających na odbieraniu z posesji położonych na terenie gminy, zdemontowanych wyrobów zawierających azbest oraz przewożeniu ich do utylizacji - ilość - ok. 3005 m², tj. około 51 t.
 19. Usługi uzupełniające w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
  Usługi uzupełniające w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki:
  1. przygotowanie do przewozu i transportu na przystosowane do tego celu składowisko odpadów niebezpiecznych
  2. przekazanie do utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Inne osoby dla Lewandowska Dec Izabela Monika (74 osoby):