Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Ewa

w KRS

Ewa Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Zielona Góra (Lubuskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kossowski Bolesław, Lewandowski Józef Marek, Mocek Emilia, Mocek Katarzyna Barbara, Mocek Piotr Tomasz, Mocek Urszula, Mocek Zbigniew Jerzy, Wrembel Joanna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ekobud Mocek i Lewandowski Sp. J., Zielona Góra − KRS 0000877554
 2. Ekobud Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000125569
 3. Hydro-wat Kossowski i Wspólnicy Sp. J., Szprotawa − KRS 0000275497
 4. Lakos- Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością, Szprotawa − KRS 0000221780
 5. Lewandowski i Mocek Sp. J., Zielona Góra − KRS 0000895142
 6. Mgl Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000469596

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dobud Sp. Z O.O. W, Zielona Góra − KRS 0000290660
 2. Spółka Komandytowa Ekobud Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000260836
 3. Wiatr - Eko Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000302661

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Babimost - Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, 66 - 110 Babimost, ul. Gagarina 21
  Zamawiający: Gmina Babimost, Babimost
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Babimost - Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, 66 - 110 Babimost, ul. Gagarina 21. Zadanie jest realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W przypadku utraty uzyskanego dofinansowania przez Gminę z winy Wykonawcy jest On zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości należnego dofinansowania, co przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z termomodernizacją obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście. W zakres robót wchodzi ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 15 cm, ścian licowanych klinkierem od wewnątrz wełną mineralną grubości 15cm, wymiana pokrycia dachowego wraz z jego ociepleniem styropianem laminowanym papą, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, ponadto w zakres robót wchodzi wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na PCV, wymiana instalacji odgromowej, orynnowania, blacharki. Zmianie ulegają wymiary części otworów okiennych, dlatego wymiar stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie pobrać
  z natury. Stolarka okienna powinna spełniać następujące wymagania: okna, zgodnie
  z załączonymi schematami podziału określonymi, wymiary należy przyjąć jako przybliżone a Wykonawca winien zwymiarować otwory - z natury z uwzględnieniem założeń określonych w projekcie - współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić U = 1,1 W
  ( m² x K ) - wskaźnik izolacyjności akustycznej w granicach Rw = 35 - 40 dB- ramy okienne w kolorze białym - szyby zespolone 4 na 16 na 4 z ciepłą ramką eliminującą mostki termiczne i kondensację pary wodnej - okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywyważeniowymi, blokadą nieprawidłowej obsługi i blokadą antyprzeciągową - szczelina infiltracyjna w każdym oknie 0,5 - 1,0 m³ na m x h x daPa3 - profil pięciokomorowy, - wzmocnienie profilem stalowym grub.1,5 do 2,00 mm. Elewacja wykończona będzie tynkiem strukturalnym mineralnym gr. 2mm malowanym farbą akrylową elewacyjną spełniającą parametry: gęstość 1,26 kgnal, zawartość części stałych waga 51%, zawartość części stałych objętość 38% VOC (lotne związki organiczne 0,02 g/l), w części zaprojektowano tynk mozaikowy granitowy. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi modernizacja źródła ciepła wraz z wymianą całej instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem wentylacji oraz montażem pomp ciepła opartych na kolektorze gruntowym, który tworzy osiem otworów pionowych pętli po 100m każda oddalonych od siebie co 10,00m o mocy grzewczej 48kW. W zakres robót wchodzi także wykonanie robót wiertniczych i zabudowanie otworów. Kolektor pionowy wraz z przyłączem napełniony będzie glikolem. Studzienka rozdzielcza układu wykonana będzie jako studnia typowa systemowa. W zakres wykonania instalacji grzewczej wchodzi demontaż całej istniejącej instalacji, materiał z demontażu przekazany zostanie inwestorowi. Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki płytowe stalowe o wydajności cieplnej podanej w projekcie budowlanym. Grzejniki i zawory muszą spełniać parametry uwzględnione w projekcie. Rury instalacji grzewczej stalowe ocynkowane, grzejniki stalowe płytowe o parametrach nie niższych niż określone w projekcie budowlanym. Instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna z całorocznym normowaniem temperatury (instalacja klimatyzacji). Instalacja wentylacyjna musi spełniać wymóg wydajności: nawiew - 10500m3nah, wywiew 10000m3nah, dla zapewnienia spełnienia ww. warunków należy zastosować centralę nawiewno-wywiewną o określonej wydajności z obrotowym wymiennikiem ciepła, recyrkulacją powietrza oraz nagrzewnicą wodną i chłodnicą zasilaną bezpośrednio czytnikiem. Wszystkie urządzenia zastosowane w instalacji nawiewno-wywiewnej muszą być kompatybilne. Parametry techniczne instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła Ciepło dla potrzeb grzewczych i ciepłej wody pochodzi obecnie z kotłowni zasilanej gazem. W wyniku modernizacji źródła ciepła do układu technologicznego włączona zostanie pompa ciepła. Zaprojektowano układ grzewczy z dwiema pompami ciepła połączonych kaskadowo o następujących parametrach pojedynczej pompy: moc grzewcza bez dogrzewaczy pomocniczych 42,6kW dla temperatur wejścia-wyjścia B5naW45 według normy EN14511 (łączna moc kaskady 85,2kW dla B5naW45 wg EN14511); COP: - 4,9 dla B5naW35 i normy EN14511; - 4,7 dla B0naW35 i normy EN14511; - 3,7 dla B0 na W35
  i normy EN14511; - 3,0 dla B0 na W55 i normy EN14511; wyposażoną w sprężarkę scroll typu ZH; moduł pośredniego wymiennika ciepła typu przegrzewacz-przechładzacz; wbudowany sterownik z funkcją kontroli bilansu energetycznego; zdalny system nadzoru
  i parametryzacji z możliwością cyklicznego, automatycznego odczytu najważniejszych parametrów układu poprzez przeglądarkę www: ciśnienia dolnego i górnego źródła, ciśnień w obiegu chłodniczym, temperatur dolnego i górnego źródła oraz obiegu chłodniczego; współpracującą w kotłownią opalaną gazem ziemnym. Na podstawie ustaleń, założono, że budynek posiadał będzie ekologiczne źródło ciepła oparte na pompach ciepła. Źródło to dostarczało będzie ciepło do układów ciepłej wody użytkowej przez cały rok, a do układów centralnego ogrzewania tylko w określonym okresie. Okres ten jest określony układem regulacyjnym temperatur oraz zapotrzebowaniem ciepła. Jeżeli do instalacji centralnego ogrzewania konieczne będzie dostarczenie wody grzejnej powyżej +50oC lub zapotrzebowanie ciepła przekroczy 84 kW, konieczne będzie pobieranie ciepła z kotłowni gazowej. Kotłownia stanowić będzie tzw. szczytowe źródło ciepła uruchamiane
  w przypadku jak wyżej. Pompy ciepła należy ustawić na matach silimerowych. Zastosowane będą pompy obiegowe rozładowujące pompę ciepła posiadające silnik
  z magnesem trwałym sterowany różnicą ciśnienia, pozwalający na ciągłe dostosowywanie parametrów pracy pompy do aktualnych potrzeb instalacji. Pompa powinna posiadać przyjazny panel sterujący umieszczony na przodzie korpusu pompy. Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa (10 bar); Stopień ochrony: X44; Maksymalna wilgotność powietrza: 95%; Temperatura pracy: +2 °C do +95 °C; Pompy glikolowe pompy ciepła - w zakresie dostawy. Obliczenia dla dobranej instalacji dolnego źródła Przepływ w rurze dobiegowej: 18,20 [m3 nah] Prędkość w rurze dobiegowej: 0,68 [m na s] Liczba Reynoldsa w rurze dobiegowej: 8 162,73 Przepływ w rurze wymiennika: 1,21 [m3 na h] Prędkość w rurze wymiennika: 0,40 [m na s] Liczba Reynoldsa w rurze wymiennika: 1 615,85 Całkowita długość czynna wymiennika pion.: 1 475,00 [m] Pojemność zładu wodnego roztworu glikolu: 3 510,00 [dm3] Ilość czynnika dolnego źródła [kg]: 3 654,00 [kg] Wyliczony opór w instalacji dolnego źródła: 35,16 [kPa] Budowa układu grzewczego Układ grzewczy oparty na pompie ciepła i kolektorze gruntowym pionowym (dalej zwanymi sondami) jest rozwiązaniem typowym. Układy pomp ciepła zaprojektowano do pracy kaskadowej. Pompa ciepła pobierała będzie ciepło z dolnego źródła ciepła i przekazywała go do górnego źródła ciepła, zamieniając przy tym na wodę grzejną o temperaturze +55oC. Dolnym źródłem ciepła jest kolektor gruntowy utworzony z sond pionowych. Sondy pionowe o długości 100 m ( 2 x dn 40 + głowica FF 240 ) umieszczane będą w otworach wierconych w odległości od siebie co 10 m. Końce sond zostaną połączone kolektorami rozdzielczymi wykonanymi z rur HDPE 100 dn 40 ze studzienką rozdzielczą z układem równoważącym rotametrami, charakteryzująca się jednorodnością materiałową wszystkich hydraulicznych elementów tworzywowych: HDPE-100 na HDPE-100RC; przejścia sekcji kolektora przez ścianę komory (studni), stanowiącej jego obudowę są wykonane metodą polifuzji termicznej; wszystkie połączenia instalacyjne hydraulicznych elementów tworzywowych wykonane są metodą polifuzji termicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów na sekcjach kolektora; studnia posiada włazową konstrukcję wyposażoną w schody rewizyjne umożliwiającą dokonywanie czynności serwisowych; sekcje kolektora ułożone są promieniście; jest wyposażony w cylindryczny rozdzielacz zbudowany z dwóch wydzielonych komór: zasilającej i powrotnej z wyprowadzonymi sekcjami kolektora; rozdzielacz w studni (komorze) wyposażony jest w zawory odcinające belkę zasilającą
  i powrotną rozdzielacza wielosekcyjnego; przewody łączące studnię rozdzielaczową
  z wymiennikami nie krzyżują się. Sekcje kolektora (zasilenie - powrót) pogrupowane są obok siebie parami; osobne króćce do napełniania oraz odpowietrzania instalacji umieszczone na każdej komorze rozdzielaczowej - kolektorowej wyposażone są w zawory odcinające. Do studzienki rozdzielczej doprowadzone będzie przyłącze, pozwalające na połączenie pomp ciepła do kolektorami gruntowymi. Całość instalacji po stronie dolnego źródła ciepła zostanie wykonana PN 16 + głowica FF wypełniona roztworem glikolu propylenowego będącego strukturą chemiczną mieszaniny glikolu propylenowego, inhibitorów korozji, barwnika oraz wody o temperaturze krystalizacji -15 oC
  i następujących parametrach: Stężenie wagowe: 35,7% ; Stężenie objętościowe: 34%; pH : 7,5-9,5; Temperatura krystalizacji: - 15oC; Gęstość w 200C : 1032 kg na m3; Lepkość dynamiczna w 200C: 3,7 mPa na s; Lepkość kinematyczna w 200C: 3,6 x 10-6 m2 na s; Temperatura wrzenia: większe od 103oC; Ciepło właściwe : 3,9 kJ na kgK; Współczynnik przewodności cieplnej: 0,42 W na mK; Ciśnienie par: 2,3 kPa. Kolektor gruntowy. Pompy ciepła posiadać będą wspólny kolektor gruntowy. Kolektor gruntowy utworzony zostanie
  z 8 pionowych pętli po 100 mb każda, stanowił będzie tzw. dolne źródło ciepła. Z uwagi na moc chłodniczą pomp ciepła oraz wymagane przepływy, dobrano kolektor, który utworzy
  8 pionowych pętli rur składających się z 2 rur Dn 40 PN 16. Głębokość odwiertów to 100 m oddalonych od siebie co 10 m. Kolektor pionowy wraz z przyłączem należy napełnić roztworem glikolu propylenowego o parametrach jak powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - projektach budowlanych: branży ogólnobudowlanej i branży instalacyjnej, - audytach energetycznych - dokument nadrzędny względem pozostałych - w szczególności w zakresie parametrów i zastosowanych materiałów,- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) , - przedmiarach robót. Oferent zobowiązany jest opracować kosztorys ofertowy, spełniający wymagania SIWZ wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaleca się, aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin budynku celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca ma obowiązek realizacji prac z zakresu termomodernizacji ww. obiektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Przewiduje się możliwość wykonania przeglądu termowizyjnego wykonanych robót budowlanych przez wskazaną przez Zamawiającego uprawnioną jednostkę na koszt Wykonawcy. Koszty te należy uwzględnić w kosztach inwestycji. Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, przy końcowym odbiorze robót wykona i przedłoży Zamawiającemu dla termomodernizowanego budynku świadectwo charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz inwentaryzację powykonawczą w zakresie instalacji , przyłączy , pomp ciepła. Projekty nie zawierają znaków towarowych. Wymieniona w odniesieniu do kolorystyki firma służy dokładnemu określeniu kolorów, co zostało jasno zapisane w projekcie. Oznacza to jedynie przyjęty wzorzec, jako odnośnik do określenia koloru jaki zaprojektował Projektant
  w porozumieniu z Inwestorem i jakiego koloru spodziewa się inwestor na obiekcie po wykonaniu termomodernizacji (druk kolorowy w projekcie ze względu na właściwości drukarek może różnić się od jednoznacznie opisanego w taki sposób koloru). W każdym przypadku określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (w tym atestów)o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30ust. 1-3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: funkcjonalność, budowa, certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. W każdym przypadku wskazania
  w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konkretnej nazwy podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, jako wydającego wymagany atest, certyfikat lub inny dokument, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia takich dokumentów przez równoważną - uznaną instytucję, w rozumieniu art. 23 ust. 7 dyrektywy 2004-18-WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy
  i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) działającą w innych Państwach Unii Europejskiej. Zaznaczyć należy, iż zapis w projekcie o systemie i tynku o podobnych właściwościach oznacza: - brak możliwości łączenia elementów różnych systemów dociepleń w całość oraz, - wymóg spełniania przez oferowany system, parametrów
  i właściwości tynku, które zostały opisane w projekcie, - taki sam sposób postępowania dotyczy wykonania termoizolacji i pokrycia stropodachu nad salą widowiskową. Kolorystyka elewacji budynku bezwzględnie do uzgodnienia z Zamawiającym. Szczegółowy zakres robót został określony w projektach budowlanych STWIOR oraz niniejszej SIWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Wyceniając ofertę należy uwzględnić wykonane wcześniej roboty branży sanitarnej i ogólnobudowlanej dotyczące pawilonu B w zakresie wykonania instalacji c. o.
  i wymiany stolarki oraz wykonania izolacji termicznej elewacji, które zostały uwzględnione w przedmiarach robót. Należy jednak przewidzieć włączenie wykonanej instalacji c. o. do projektowanej sieci grzewczej. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w ofercie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych i opisanych w niniejszej specyfikacji, oraz innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu
  i uzyskania zakładanych efektów rzeczowych. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót,
  a niezbędne do wykonania robót objętych projektami budowlanymi nie będą stanowiły robót dodatkowych. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej - równoważnej niż te wskazane w SIWZ
  i załącznikach do niej. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2007 z późn. zm. ). Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały i roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 2. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych przy remoncie budynku biurowego, montażu instalacji wentylacji mechanicznej, montażu instalacji klimatyzacji, montażu platformy dla osób niepełnosprawnych z poszerzeniem drzwi wejściowych w budynku biurowym przy ul. E. Plater 15 w Lubsku na działce nr 523, obręb 3
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko, Lubsko
  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych wynikłych podczas remontu budynku biurowego, montażu instalacji wentylacji mechanicznej, montażu instalacji klimatyzacji, montażu platformy dla osób niepełnosprawnych z poszerzeniem drzwi wejściowych w budynku biurowym przy ul. E. Plater 15 w Lubsku na działce nr 523, obręb 3
 3. Wykonanie robót ogólno - budowlanych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia są roboty ogólno - budowlane w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze polegające na:
  1. Przebudowie istniejącego budynku wraz z rozbiórką części dachu
  2. Dobudowie nowego segmentu (parter + piętro) z dachem płaskim i ociepleniem.
  3. Wykonanie wewnętrznej instalacji wod - kan, co oraz elektrycznej.
  4. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej od skrzynki przyłączeniowej do budynku.
  5. Wymiana nawierzchni terenu.
  6. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego.
 4. Roboty budowlane dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa dźwigu osobowego i zabudowa poddasza w budynku OR KRUS w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Zaproszenie do negocjacji na wykonanie robót budowlanych dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa dźwigu osobowego i zabudowa poddasza w budynku OR KRUS w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44. Szczegółowy zakres prac określa załącznik (wykaz robót, kosztorysy)
 5. Ocieplenie budynku, wykonanie elewacji oraz wymiana schodów
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest Ocieplenie budynku, wykonanie elewacji oraz wymiana schodów do heliografu na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Zielonej Górze przy ul. A. Struga 1a.
  Budynek jest parterowy, w całości podpiwniczony, z płaskim dachem pokrytym papą.
  Na przedmiot zamówienie składają się następujące podstawowe bloki robót:
  a) rozbiórka włazowej części schronu;
  b) odcinkowe wykonanie izolacji pionowej budynku;
  c) ocieplenie budynku styropianem;
  d) wymiana dwóch ciągów betonowych schodów wejściowych do budynku;
  e) wymiana filara podtrzymującego podciąg daszka nad wejściem głównym do budynku;
  f) wykonanie nowej elewacji budynku;
  g) wymiana parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich;
  h) wykonanie nowej elewacji kominów i czap kominowych;
  i) wymiana metalowych schodów prowadzących na dach budynku i podestu heliografu
 6. Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33.
  Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie, Krosno Odrzańskie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33.

  Opis ogólny stanu istniejącego, funkcja obiektu

  Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, w całości podpiwniczonym , piętrowym z użytkowym poddaszem i strychem .
  Konstrukcja budynku tradycyjna, dach o konstrukcji drewnianej , czterospadowy o zróżnicowanych wysokościach, pokryty dachówką ceramiczną.
  Budynek został zrealizowany w dwóch etapach. Wschodnie skrzydło budynku stanowi wybudowana w pierwszej połowie ubiegłego wieku willa , do której od strony zachodniej dobudowano nowe skrzydło . Realizacja drugiego etapu oraz prace modernizacyjno - remontowe części starej zostały przeprowadzone w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku .
  Budynek posiada trzy wewnętrzne klatki schodowe : dwie klatki w części starej oraz jedną w części nowej .
  Wejścia do budynku - dwa w części starej oraz dwa w części nowej, w tym jedno prowadzące bezpośrednio do zaplecza kuchni .

  W budynku mieści się 3- oddziałowe przedszkole.
  W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, pralnia oraz pomieszczenia
  woźnego. Na parterze znajdują się sale dla dzieci najmłodszych ( jadalnia, sypialnia, pokój zabaw), aula (świetlica), wc i umywalnie dla dzieci i personelu, kuchnia z rozdzielnią i zmywalnią, gabinet dyrektorki, pokój biurowy oraz pomieszczenia gospodarcze .
  Na piętrze usytuowane są sale zabaw, jadalnie i umywalnie dla dzieci ( dla 2 grup ), salka zajęć ruchowych, rozdzielnia posiłków i zmywalnia, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek .
  Na poddaszu znajdują się: nieużytkowane pokoje, sanitariat oraz niezagospodarowane części poddasza.
  Dane liczbowe :

  6.1.Powierzchnia zabudowy --------------------------------------------560,00 m2
  6.2.Powierzchnia użytkowa netto --------------------------------- 1419,60 m2
  w tym :
  - piwnica ------------------------------------ 393,80 m2
  - parter ---------------------------------------401,80 m2
  - I piętro ------------------------------------372,20 m2
  - poddasze ---------------------------------- 251,80 m2
  6.3.Kubatura ------------------------------------------ 6985,00 m3

  Ogólny opis robót budowlanych związanych z przebudową :

  Prace budowlane rozbiórkowe
  1. rozbiórka części ścianek działowych
  2. demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych prowadzących do nowej ,,części,,
  3. wykucia w ścianach nośnych - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych , wykucie nowych
  4. skucie wszystkich płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach
  5. na tarasach rozbiórka posadzek ( do stropu ) i demontaż barierek
  6. skucie tynków w pomieszczeniach starej kotłowni
  7. rozbiórka schodów zewnętrznych od strony południowej ( schody prowadzące bezpośrednio z pokoju do ogrodu )
  8. rozbiórka schodów zewnętrznych i zadaszenia na ścianie zachodniej
  9. rozbiórka zewnętrznego zsypu na opał
  10. demontaż wszystkich wykładzin pvc
  11. demontaż wszystkich osłon grzejnikowych i boazerii drewnianych na ścianach
  12. demontaż wszystkich balustrad ( schody, tarasy )
  13. demontaż elementów obudowy stropu nad poddaszem ( tynk , podbitka polepa , deski)
  14. wykucie bruzd w ścianach przy podłączaniu istniejącej wentylacji grawitacyjnej do innych pomieszczeń
  15. demontaż parapetów zewnętrznych
  16. zdjęcie dachówki na całej połaci dachowej
  17. demontaż ścian bocznych oraz pokrycia daszków lukarn ( wszystkich warstw do odsłonięcia elementów konstrukcyjnych )
  18. demontaż zniszczonych elementów głównej więźby dachowej
  19. demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
  20. demontaż istniejących instalacji sanitarnych
  - centralnego ogrzewania i wszystkie istniejące grzejniki
  - instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalację hydrantową; zdemontować istniejące odbiorniki
  - kanalizacji sanitarnej dotyczy to również odpływów w piwnicach; zdemontować istniejące przybory kanalizacyjne
  prace budowlane projektowane :
  1. wymurowanie nowych ścianek działowych, zamurowania otworów drzwiowych
  2. przebudowa klatek schodowych - likwidacja zabiegu, poszerzenie biegu i podestu w głównej klatce schodowej , montaż nowych balustrad
  3. osadzenie nadproży stalowych w ścianach istniejących
  4. montaż typowych kabin wc w sanitariatach dla dzieci
  5. osadzenie nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz zewnętrznych w części starej
  6. wykonanie nowych posadzek ceramicznych
  7. renowacja, cyklinowanie i lakierowanie parkietów
  8. wykonanie nowych tynków i okładzin ściennych - roboty malarskie
  9. remont tarasów: ułożenie nowych płytek wraz z wykonaniem nowych warstw podkładowych , montaż nowych balustrad
  10. remont schodów zewnętrznych od strony wschodniej, przebudowa schodów zewnętrznych przed wejściem głównym
  11. podłączenie istniejących murowanych kanałów wentylacyjnych do projektowanych pomieszczeń
  12. remont daszku nad wejściem do nowej części budynku
  13. remont stropu nad poddaszem
  14. remont lukarn: dachów i ścian
  15. zabezpieczenie pożarowe elementów drewnianych na poddaszu
  16. wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej
  17. ułożenie nowego pokrycia dachu
  18. montaż klap dymowych
  19. wykonanie opierzeń i obróbek blacharskich na dachu : lukarn , kominów,
  20. wykonanie ocieplenia wszystkich ścian zewnętrznych
  21. osadzenie parapetów zewnętrznych
  22. budowa nowej instalacji elektrycznej
  23. budowa nowych instalacji sanitarnych
  24. budowa instalacji p.poż.
 7. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dźwigu osobowego i zabudowa poddasza w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze przy ul. Gen. Józefa Bema 44
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dźwigu osobowego i zabudowa poddasza w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze przy ul. Gen. Józefa Bema 44

Inne osoby dla Lewandowska Ewa (86 osób):