Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Grażyna

w KRS

Grażyna Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Michał
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Michał
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Michał
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Michał
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Firma Usługowo-handlowa Lem-bud G i M Lewandowscy Sp. J., Toruń − KRS 0000157563
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Lem-bud Sp. Z O.O. Jar Spółka Komandytowa, Toruń − KRS 0000579641
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Lem-bud Sp. Z O.O. Trzcinowa Spółka Komandytowa, Toruń − KRS 0000521530
 4. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Lem-bud Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościa Okólna Spółka Komandytowa, Toruń − KRS 0000505024
 5. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Lem-bud-Sp. Z O.O.., Toruń − KRS 0000273210

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. roboty uzupełniające dla zadania pn:Remont budynku Domu Muz przy ul. Okólnej 165/169 w Toruniu
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonanie nawierzchni dojść i chodników
  2. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
 2. Remont budynku Domu Muz przy ul. Okólnej 165/169 w Toruniu.
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  Remont budynku Domu Muz przy ul. Okólnej 165/169 w Toruniu.
 3. Przebudowa i urządzenie placu targowego - Rynek Miejski wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 455 przy ul Piekarskiej w Ciechocinku.
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechocinek, Ciechocinek
  a) Budowę 10 szt. pawilonów handlowych;
  b) Budowę toalety publicznej z szaletem i umywalnią;
  c) Budowę infrastruktury zewnętrznej;
  d) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
  e) Opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
 4. Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na cele mieszkaniowe w miejscowości Czemlewo
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska
  - wykonanie nowej opaski oraz wejścia do budynku z kostki betonowej POLBRUK;
  - wykonanie zadaszenia od strony elewacji frontowej budynku;
  - wykonanie sufitów podwieszanych wraz z ociepleniem;
  - wykonanie wentylacji wymuszonej w łazienkach
 5. Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na cele mieszkaniowe w miejscowości Czemlewo
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska
  Przedmiotem zamówienia jest: Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na cele mieszkaniowe w miejscowości Czemlewo. Roboty obejmować będą prace: rozbiórkowe, remontowo - budowlane, wykończeniowe, elektryczne, elewacje, remont dachu, stolarka okienna i drzwiowa, zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wod. - kan., w zakresie określonym w dokumentacjo projektowo - przedmiarowej, stanowiącej załącznik do SIWZ.
  UWAGA !: Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych na blachodachówkę - została wykonana w 2008 r.

  Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową lub rzeczywistością, wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przedmiarów i uwzględnienia tego w ofercie oraz powiadomienia pisemnego o zaistniałym fakcie Zamawiającego. Roboty uwzględnione w dokumentacji projektowej, a nieuwzględnione w przedmiarze nie będą mogły być uznane za roboty dodatkowe. Zaleca się, aby wykonawca zapoznał się z placem budowy, jego otoczeniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka, które miałyby wpływ na przygotowanie oferty.

  KOD CPV: 45.00.00.00 - 7
  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.