Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Grażyna

w KRS

Grażyna Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Łomża (Podlaskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borawski Kamil, Chyczyńska Beata, Karlikowski Andrzej, Kościuszko Radom Iwona, Krasucka Anita, Liżewska Janina, Pianka Beata, Piasecka Chamryk Elżbieta Małgorzata, Sobolewska Beata Małgorzata, Wawrzyńczyk Janina, Wiaksa Diana

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiśniewska Ilona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Łomżyńskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, Łomża − KRS 0000120679

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
  Wykonanie usługi administrowania schroniskiem dla bezpańskich psów, obecnie rezyduje w schronisku ok. 150 psów oraz dokonywanie odłowów bezpańskich psów z terenu miasta, ok 20 psów w miesiącu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w SIWZ
 2. Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania schroniskiem dla bezpańskich psów, obecnie rezyduje w schronisku ok. 160 psów oraz dokonywanie odłowów bezpańskich psów z terenu miasta, ok 20 psów w miesiącu. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco: 2. 1. Administrator jest zobowiązany do: 1. Dokonywania odłowów psów bezpańskich z terenu miasta Łomża, wskazanych przez Urząd Miejski. 2. Umieszczania odłowionych bezpańskich psów w schronisku w Łomży, przy ulicy Wojska Polskiego 136 i ich utrzymanie przez niezbędny okres, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zapewnienia opieki weterynaryjnej, w tym ponoszenie kosztów sterylizacji i kastracji wszystkich przyjętych do schroniska psów. 4. Zorganizowania i prowadzenia schroniska w sposób i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 5. Zapewnienie stałej opieki nad schroniskiem przy ulicy Wojska Polskiego 136. 6. Pozyskiwania chętnych i przekazywanie psów osobom, które podejmą się dalszej opieki nad nimi. 7. Prowadzenie dokumentacji przyjmowanych i przekazywanych psów. 8. Zapewnienia stałej łączności telefonicznej. 9. Wykorzystywania działki oraz istniejących obiektów przy ulicy Wojska Polskiego 136 wyłącznie do przetrzymywania psów bezpańskich odłowionych z terenu miasta Łomży. W związku z powyższym odpowiada za stan techniczny pomieszczeń i urządzeń w nich znajdujących się, zapewnia obsługę, środki czystości oraz ponosi inne koszty funkcjonowania schroniska. 10. Zgłoszenia prowadzonej działalności w ZUS i Urzędzie Skarbowym i prowadzenia rozliczeń z powyższych tytułów. 11. Dokonywania na swój koszt ewentualnej adaptacji terenu schroniska, budynku, dobudowy wybiegów itp. Prace adaptacyjne winne być wykonane po wcześniejszym uzyskaniu właściwych zezwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego. 12. Zapewnienia bezpieczeństwa pracy, utrzymanie porządku, ochronę p.poż w czasie wykonywania prac remontowych i po ich wykonaniu. 13. Przekazania nieodpłatnie wszystkich elementów stałych wykonanych w okresie administrowania schroniskiem przy ulicy Wojska Polskiego 136 dla Urzędu Miejskiego. 14. Nie podnajmowania terenu, urządzeń schroniska przy ulicy Wojska Polskiego 136 osobom trzecim, bez zgody Urzędu Miejskiego. 15. Ubezpieczenia administrowanych obiektów przed zaistnieniem zdarzeń mogących mu zaszkodzić. 2.2. Powyższe obowiązki zostaną wpisane do umowy na administrowanie schroniskiem i odłów psów bezpańskich.
 3. Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów, obecnie rezyduje w schronisku ok. 160-170 psów oraz dokonywanie odłowów psów bezpańskich z terenu miasta, ok 20 psów w m-cu. Szczegółowy opis zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ