Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Izabela

w KRS

Izabela Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1989 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banak Agnieszka Edyta, Banasiak Henryka Anna, Bejger Agnieszka, Buze Grzegorz Jan, Błachowicz Paweł Sławomir, Błaszczęć Dominika Katarzyna, Chojnicki Grzegorz, Cylc Kinga Anna, Czarnecki Czesław, Czyżewski Władysław, Doligalska Aleksandra, Drabikowska Bogusława Katarzyna, Drzażdżewska Anna, Drzażdżewska Dorota Teresa, Dulczewska Ewa, Dzioba Zdzisław Edmund, Gan Mirosław, Graczyk Jolanta Elżbieta, Gładkowska Sylwia, Jurewicz Alicja Jadwiga, Kaźmierczak Jolanta, Korczak Beata Stanisława, Lipigórska Iwona Stanisława, Lipińska Elżbieta Małgorzata, Małkowska Joanna, Moraczewska Ilona, Muchewicz Mariola, Nadachewicz Sylwia Magdalena, Nurkiewicz Maria, Ośmiałowska Marzena, Pakuła Dorota Irena, Pińska Karina Anna, Piotrowska Małgorzata, Rewers Robert, Roszak Magdalena Marta, Sadowska Małgorzata, Sadowski Jacek, Sawińska Ewa Maria, Smorowska Małgorzata, Sobczak Krzysztof, Sobieraj Zdzisław, Spychalska Grażyna Marianna, Stępkowska Elżbieta Helena, Szortyka Mariola Bożena, Tkaczyk Marian, Wasilewska Katarzyna, Wesołowska Anna, Woźniak Ewa Dorota, Wyciechowska Agnieszka Ewa, Zaremba Małgorzata, Zygan Krystyna Maria, Łukaszewska Grażyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiśniewski Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych W Kikole, Kikół − KRS 0000079535
 2. Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych W Zakrzewie, Zakrzewo − KRS 0000076502
 3. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Bądkowie, Bądkowo − KRS 0000096620
 4. Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna W Trutowie, Wola − KRS 0000013316
 5. Kujawski Bank Spółdzielczy W Aleksandrowie Kujawskim, Aleksandrów Kujawski − KRS 0000031149
 6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej, Wola − KRS 0000301552
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Sierzchowie, Sierzchowo − KRS 0000271423
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Zakrzewie, Zakrzewo − KRS 0000179143
 9. Rotr Spółdzielnia Mleczarska W Rypinie, Rypin − KRS 0000023767
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ogrodnik, Nasiegniewo − KRS 0000232842
 11. Stalbud Polska Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000510347
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego Nadzieja, Lipno − KRS 0000096959
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski, Odolion − KRS 0000191670
 14. Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Tomato-rol W Chromowoli, Chromowola − KRS 0000172860
 15. Stowarzyszenie Rolników Kujawy, Podzamcze − KRS 0000085587
 16. Stowarzyszenie Wędkarskie Karp W Zakrzewie, Zakrzewo − KRS 0000309938

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Aleksandrów Kujawski − KRS 0000011355
 2. Centralne Towarzystwo Handlowe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000122176
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Zakrzewo − KRS 0000217408
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Bądkowie, Bądkowo − KRS 0000145465
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kikole, Kikół − KRS 0000146085
 6. Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa Sp. Z O.O., Aleksandrów Kujawski − KRS 0000306001
 7. Gollmet Sp. Z O.O., Aleksandrów Kujawski − KRS 0000562814
 8. Interbus Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000258302
 9. Ms Lab Sp. Z O.O., Rypin − KRS 0000122211
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. Z O.O., Aleksandrów Kujawski − KRS 0000075817
 11. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekoskład Sp. Z O.O., Służewo − KRS 0000207377
 12. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 13. Spółdzielcza Grupa Marketingowa Bulwa, Czernikowo − KRS 0000116224
 14. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budownictwa W Kikole, Kikół − KRS 0000180016
 15. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Bądkowo − KRS 0000137350
 16. Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej Bądkowo, Bądkowo − KRS 0000074172

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej.
  Zamawiający: Gmina Waganiec, Waganiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Waganiec kredytu w łącznej wysokości 3 500 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 gr.). Kredyt Gmina Waganiec zamierza przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej.
  Kwota kredytu: 3 500 000,00 zł.
  Spłata kredytu nastąpi:
  - w roku 2018 – 700 000,00 zł,
  - w roku 2019 – 700 000,00 zł,
  - w roku 2020 – 700 000,00 zł,
  - w roku 2021 – 700 000,00 zł,
  - w roku 2022 – 700 000,00 zł,
  w ratach kwartalnych po 175 000,00 zł na koniec każdego kwartału danego roku, w ostatnim dniu roboczym kwartału.
  Karencja w spłacie kapitału – do dnia 30.03.2018 roku (data pierwszej raty kwartalnej).
  Spłata odsetek nastąpi w ratach kwartalnych, na koniec każdego kwartału danego roku, w ostatnim dniu roboczym kwartału, począwszy od kwartału w którym uruchomiono pierwszą transzę kredytu.
  Szacunkowe terminy uruchomienia kredytu z podziałem na transze:
  1) I transza – do 26 czerwca 2017 r. w kwocie 250.000,00 zł,
  2) II transza – do 28 lipca 2017 r. w kwocie 500.000,00 zł,
  3) III transza – do 28 sierpnia2017 r. w kwocie 1.000.000,00 zł
  4) IV transza – do 28 września 2017 r. w kwocie 700.000,00 zł
  5) V transza – do 30.10.2017 r. w kwocie 1.050.000,00zł.
  Terminy uruchomienia i wnioskowane kwoty mogą ulec zmianie.
  Uruchomienie kredytu nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego (Kredytobiorcy) złożony Wykonawcy (Kredytodawcy) 5 dni roboczych przed datą uruchomienia transzy
  Data przekazania wnioskowanej transzy kredytu nastąpi 6 dnia roboczego od złożenia wniosku na rachunek budżetu Gminy Waganiec wskazany w umowie.
  Do obliczenia ceny oferty przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M (Warsaw Interbank Offered Rate – oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz. 11:00 – obowiązujące w dniu 10.03.2017 r., 1,66 %), + stała marża banku (marża banku może być również ujemna).
  Zmiana oprocentowania kredytu będzie następować zgodnie ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek.
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.
  Zamawiający zastrzega sobie:
  1) wybrany wykonawca (bank) nie będzie rozliczał Zamawiającego z wykorzystania kredytu,
  2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą,
  3) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego i płatne w okresach kwartalnych również w okresie karencji,
  4) bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego,
  5) prawo obniżenia wysokości zaciąganego kredytu przed jego uruchomieniem w przypadku gdy koszty zadań będą niższe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych lub zadanie nie będzie realizowane, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.
  Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wyliczenia ceny jak i w umowie kredytowej kalendarza rzeczywistego (365/366 dni).

  2. Dokumenty finansowe stanowią załącznik nr 4 do siwz.

  3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
  Główny kod CPV: 66.11.30.00-5

Inne osoby dla Lewandowska Izabela (29 osób):