Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Izabela

w KRS

Izabela Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Zgierz (Łódzkie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewska Grażyna, Bączyk Michał Janusz, Bakalarz Urszula, Barańska Jolanta Marianna, Bartczak Ewelina Anna, Bernat Jadczak Małgorzata Renata, Bonarska Anna Wioletta, Borkowska Katarzyna, Bułat Agnieszka Magdalena, Błaszczyk Bogusław, Błażejewska Wioleta, Chruślińska Dorota Agnieszka, Cichorski Patryk, Dąbrowska Ewa, Dembińska Anna Dorota, Deska Bożena, Doniak Teresa Bożena, Dróżdż Krzysztof Aleksander, Dubiel Renata Krystyna, Eitner Anna, Fram Anna Maria, Frontczak Bartosz, Gąsiorowska Anna, Grymm Iwona Katarzyna, Hałas Pełnomocnictwo Do, Ignaczak Jarosław, Ignaczak Krystyna, Iskrzyńska Marzena, Jagodzińska Dominika Marta, Jarosik Magdalena, Jaszczak Kamila Magdalena, Kacprzak Krzysztof Piotr, Kaźmierczak Magdalena Barbara, Kępińska Jolanta Maria, Krawczyk Katarzyna Anna, Król Magdalena Barbara, Kromkowski Jan Stanisław, Krzemieniewski Damian, Kupczyk Szymon Zdzisław, Kupczyk Zdzisław Wojciech, Lenart Tomasz, Leśniewicz Aneta Agnieszka, Leszczak Katarzyna Sławomira, Linek Michał Piotr, Majsik Iwona, Majsik Monika, Mamińska Marianna Teresa, Mardofel Anna Maria, Marunowska Magdalena Małgorzata, Milczarek Andrzej Franciszek, Mroziak Marta Agnieszka, Nowak Krystyna Halina, Obcowska Izabela Marta, Olejniczak Grażyna Elżbieta, Orczykowska Ewa Barbara, Pal Barbara, Pawlak Sylwia, Piątkowska Kamila Patrycja, Piwoński Piotr Mariusz, Podgórska Barbara Dorota, Podlecka Małgorzata Barbara, Pogorzelska Katarzyna Aleksandra, Pomorska Magdalena, Przychodnia Urszula Zdzisława, Przydział Grażyna, Radzińska Małgorzata Anna, Siuda Jolanta, Smolarek Agnieszka Elżbieta, Sobczak Alicja, Sobczak Malwina Milena, Sobierajczyk Szerfer Mariola, Soból Angelika, Sochaczewska Jolanta, Sowińska Maria Krystyna, Stajuda Roksana Anna, Stopczyk Zbigniew Michał, Strąkowska Sylwia Wioletta, Szustak Joanna, Szustak Tadeusz, Urbaniak Irena Agnieszka, Urbańska Anna, Wasińska Justyna Weronika, Witczak Piotr Michał, Wlazło Aneta Elżbieta, Wojciechowska Sylwia Katarzyna, Wójt Michał Kazimierz, Wyrwas Katarzyna, Zarzycka Anna Elżbieta, Zasiewska Agnieszka Izabela, Zatorski Krzysztof Stanisław, Zawadzka Magdalena, Żelewska Małgorzata Zofia, Zytek Elżbieta Joanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulczewska Grażyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Zgierzu, Zgierz − KRS 0000115917
 2. Cech Rzemiosł Różnych W Zgierzu, Zgierz − KRS 0000124306
 3. Fundacja Koło Gospodyń Miejskich W Zgierzu, Zgierz − KRS 0000640023
 4. Fundacja Mocni W Duchu, Łódź − KRS 0000900518
 5. Fundacja Na Rzecz Ochrony Obywateli, Zgierz − KRS 0000019367
 6. Fundacja Oświatowa Pomoc Szkole, Zgierz − KRS 0000216471
 7. Kancelaria Prawna-inkaso Wec S.A., Łódź − KRS 0000381779
 8. Kółko Rolnicze W Dąbrówce Wielkiej, Dąbrówka Wielka − KRS 0000290069
 9. Towarzystwo Śpiewacze Lutnia, Zgierz − KRS 0000012142

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000024730
 3. Bank Spółdzielczy W Strykowie, Stryków − KRS 0000064461
 4. Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Brzeziny − KRS 0000085212
 5. Firma Audytorska Szustak Sp. Z O.O., Lipicze − KRS 0000195488
 6. Firma Handlowa Alma Sp. Z O.O., Cienia − KRS 0000155100
 7. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 8. Kredyt Bank S.A., Warszawa − KRS 0000019597
 9. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Łódź − KRS 0000014128
 10. Miejski Klub Piłkarski Bzura Ozorków, Ozorków − KRS 0000100109
 11. Milma - Zygmunt Matusiak, Elżbieta Milczarek Sp. J., Zgierz − KRS 0000087531
 12. Milma Developer Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000287386
 13. Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000449179
 14. Związek Banków Polskich, Warszawa − KRS 0000104695

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Zgierskiego. Zamówienie obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.): a) rachunków bieżących, b) rachunków lokat terminowych; c) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych; d) rachunków wirtualnych służących do płatności masowych. Wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Liczba rachunków może ulec zmianie w okresie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia; 2) prowadzenie przez Wykonawcę placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, z możliwością pobierania przez Wykonawcę opłat i prowizji od wpłat gotówkowych klientów obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu na rzecz Zamawiającego. Z tytułu prowadzenia placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego Wykonawca będzie obciążany opłatami za czynsz. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie łącza internetowego wraz z podłączeniem linii telefonicznej. Zamawiający informuje, że dysponuje wolnymi miejscami w centrali telefonicznej; Uregulowania dotyczące najmu powierzchni w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Zgierzu przy ul. Długiej 49, objęte zostaną odrębną umową zawartą pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 3) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000,00 zł, w skali roku, w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu obowiązującej na dany rok. Zamawiający wymaga, aby wskazana przez niego wysokość kredytu postawiona została do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową; 4) wykonywanie następujących czynności i usług: a) elektroniczna obsługa rachunków; b) sporządzanie wyciągów bankowych w formie: aa) papierowej (m.in. w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej wyciągi bankowe muszą przygotowywane być w formie papierowej) bb) elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności; 5) realizacje transakcji walutowych; 6) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 100.000,00 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 100.000,00 zł. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz lokaty krótkoterminowe Overnight dla kwoty powyżej 100.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON razy współczynnik korekty; 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni; 3) od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR ON +/- marża Wykonawcy. 3. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów masowych polegającą na codziennym tworzeniu raportu z dokonywanych wpłat w pliku tekstowym zawierającym dane w formacie MT940 oraz ujawniał numery rachunków wirtualnych zawartych w pliku przesłanego raportu; 2) zainstalował w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatne przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; 3) zapewnił bezpłatne wyposażenie techniczne (sprzęt komputerowy) dla dwóch samodzielnych niezależnych stanowisk do bankowości elektronicznej, z możliwością zainstalowania innego niezbędnego do wykonywania zadań merytorycznych Zamawiającego oprogramowania. Przy czym Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Minimalne wymagania Zamawiającego, dotyczące paramentów technicznych sprzętu komputerowego zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ; 4) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych; 5) nieodpłatnie konserwował dostarczony sprzęt komputerowy; 6) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej; 7) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu. O zmianie osoby, o której mowa powyżej (osób) Wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji : 1) za udzielenie i uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 2) z tytułu niewykorzystania dostępnego limitu kredytu w rachunku bieżącym; 3) za przelewy bankowe realizowane w formie papierowej i elektronicznej w ramach banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu Zgierskiego (wewnątrzbankowe); 4) za wydanie druków czeków; 5) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych; 6) wydawanie wyciągów bankowych (m. in. w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej) 7) za wydanie zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych, wystawianych przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego oraz za sporządzanie aneksów związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z uregulowań wewnętrznych Wykonawcy; 8) innych niż określone w niniejszej SIWZ. 5. Ceny jednostkowe oraz prowizje oferowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 6. Marża oferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie, przez cały okres trwania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 7. Wstępnego badania zdolności kredytowej Zamawiającego (dotyczy kredytu w rachunku bieżącym) Wykonawca może dokonać na podstawie, min: 1) RB – Z – kwartalne sprawozdanie wg. stanu na koniec IV kwartału 2015 roku ; 2) Rb-Z Kwartalne sprawozdanie wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku; 3) RB-N Kwartalne sprawozdanie wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku; 4) Rb-N Kwartalne sprawozdanie wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku; 5) RB-28S Roczne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015; 6) Rb-28S Miesięczne sprawozdanie za okres od początku roku do 30 września roku 2016; 7) Rb-27S Roczne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015; 8) Rb-27S Miesięczne sprawozdanie za okres od początku roku do 30 września roku 2016; 9) RB-NDS Kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015; 10) Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do 30 września roku 2016; 11) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku. Adres strony internetowej, na której udostępnione są w/w sprawozdania oraz inne dokumenty przydatne do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego: http://www.powiat.zgierz.pl w zakładce BIP - Finanse i majątek Powiatu - Budżet Powiatu . 8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia a) sporządzanie i wydawanie wyciągów bankowych, b) otwieranie i prowadzenie rachunków, c) wydawania druków czeków, d) wydawanie zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych, e) przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania, f) prowadzenie placówki Banku w siedzibie Zamawiającego w Zgierzu przy Długiej 49, g) doradztwo dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu – wybrany doradca klienta 2) Wykonawca zobowiązany jest, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) 3) Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 1 potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę lub w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego. 4) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 8 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli. 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust 8 pkt 4 , za każde zdarzenie. 9. Zamawiający informuje, że Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. 10. Zamawiający przekazuje jako załączniki do SIWZ: 1) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego – załącznik nr 7 do SIWZ; 2) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS – załącznik nr 8 do SIWZ 3) oświadczenie Zamawiającego o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów – załącznik nr 9 do SIWZ 11. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy, o ile są znane na etapie składania ofert. zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 10. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Piątek, Piątek
  Udzielenie w roku 2016 kredytu oraz obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.kwota kredytu - 527 946,93 zł, słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 93/100 dopuszcza się możliwość wykorzystania kredytu w transzach;
  - okres kredytowania - kredyt zostanie zaciągnięty na okres 5 lat od daty postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego tj. nie później niż 29 listopada 2016 r.
  - data uruchomienia kredytu - kredyt wykorzystywany będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w jednej lub kilku transzach. Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt nie później niż 29 listopada 2016. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.;
  - niepełne wykorzystanie kredytu - Zmawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego;
  - oprocentowanie kredytu (odsetki) - zmienne oparte o stawkę referencyjną WIBOR1M na dwa dni przed końcem miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy + marża kredytowa (%). Oprocentowanie kredytu ustalane jest dla kwartalnych okresów obrachunkowych. W okresie obrachunkowym Bank nalicza odsetki codziennie od faktycznego zadłużenia kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej;
  - karencja w spłacie - do 30.03.2017 r.;
  kapitału kredytu
  - kapitał - spłaty rat kapitału dokonywane będą w terminach kwartalnych poczynając od 31.03.2017 r. przez okres 5 lat na koniec każdego kwartału. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty; w roku w roku 2017 – trzy raty po 236,73 i jedna rata 236,74 - w sumie 946,93; w roku 2018 cztery raty po 32 937,50 - w sumie 131 750,00; w roku 2019 cztery raty po 32 937,50 - w sumie 131 750,00; w roku 2020 cztery raty po 32 937,50 - w sumie 131 750,00; w roku 2021 cztery raty po 32 937,50 - w sumie 131 750,00,
  - odsetki od kapitału - spłacane w okresach kwartalnych. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach kwartalnych począwszy od 31 marca 2017 r. w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca miesiąca, za który odsetki zostały naliczone na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o ich wysokości doręczonego Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności. W przypadku gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty;
  - prawne zabezpieczenie kredytu - weksel własny „IN BLANCO” wraz z deklaracją wekslową;
  - możliwość wcześniejszej spłaty - dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo lub wcześniejszej spłaty kredytu kilkakrotnie w częściach innych niż przewidziane miesięczne raty po uprzednim poinformowaniu banku i zmianie harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu w czasie obowiązywania umowy oraz nie będzie powodować to żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Gminy Krośniewice z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu
  Zamawiający: Gmina Krośniewice, Krośniewice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXVII/164/16 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 1)Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Wypłata kredytu nastąpi w dwóch transzach, w terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, z wykorzystaniem do dnia 31.12.2016 r., na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. 2)Karencja w spłacie rat kredytu – do 31.01.2017 r. 3)Spłata rat kredytu od 28.02.2017 r. do 30.09.2025 r. - wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4)Raty kredytu płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu (załącznik nr 6 SIWZ). 5)Odsetki naliczane w miesięcznych cyklach odsetkowych wg obowiązujących stóp procentowych. 6)Odsetki naliczane od faktycznie zaciągniętego kredytu od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia. 7)Spłata odsetek od miesiąca następnego po wypłacie I transzy kredytu. 8)Dla celów porównania ofert cena oferty (koszt kredytu) powinna być wyliczona w oparciu o oprocentowanie wg formuły: stawka WIBOR 1M na dzień 15.11.2016 r. – tj. 1,66 plus marża bankowa. 9)Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10)Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie skutkować to rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 13 Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 14)Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego dostępne są na jego stronie internetowej pod adresem www.bip.krosniewice.pl Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania. 15)Waluta kredytu i odsetek – polski złoty (PLN). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 2 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. wykonujących czynności związanych z udzieleniem i obsługą przedmiotowego kredytu), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu wykonawca lub podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu: - wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia; - dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w osób (kopie umów o pracę), W przypadku rozwiązania stosunku pracy tych osób przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do przekazania zaktualizowanego wykazu osób oraz dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia nowych osób. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu informacje oraz dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji zamówienia.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 945 836 złotych
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 945 836 złotych. 2. Wysokość kredytu 3 945 836 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych). Okres spłaty kredytu przy wykorzystaniu całej kwoty – 6 lat (2017-2022) - 72 miesięcy. Spłata kapitału w ratach miesięcznych – w 72 ratach (I rata w wysokości 54 823,- zł a pozostałe 71 rat po 54 803,- zł. Pierwsza rata płatna do dnia 31 stycznia 2017 roku a ostatnia rata płatna do dnia 31 grudnia 2022 roku, raty płatne do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Całkowita spłata kredytu upływa w dniu 31.12.2022 roku. 3. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresie, za który naliczane są odsetki. Wysokość stopy procentowej równa się średniej arytmetycznej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) ze wszystkich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc za który są naliczane odsetki oraz marża Banku. 4. Naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w trybie miesięcznym począwszy od miesiąca, w którym uruchomiona zostanie I transza kredytu. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 5. Płatność ostatniej kwoty odsetek nastąpi do dnia 31.12.2022 roku. 6. Bank stawia do dyspozycji kredyt w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku w formie
  przelewu środków z rachunku kredytowego Banku na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek bankowy zgodnie z przeznaczeniem. 7. Wykonawca nie pobierze prowizji bankowej od udzielonego kredytu. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania kredytu w kilku transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przedstawi Wykonawcy dyspozycję uruchomienia każdej z transz kredytu przed jej uruchomieniem. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. 10. Wykonawca nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowej, ani żadnych innych należności z tytułu niewykorzystanej części kredytu, tj. od zaangażowania kredytu. 11. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu. 12. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy dla Wykonawcy, to wpływ środków z tytułu spłaty kredytu w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jako spłata w terminie. 13. Formą zabezpieczenia kredytu, akceptowaną przez Zamawiającego, jest weksel własny in blanco bez protestu nie na zlecenie, wystawiony przez osoby reprezentujące Zamawiającego wraz z delklaracją wekslową. 14. Wykonawca nie będzie pobierał opłat innych niż określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby opłaty i prowizje nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 15. Dokumenty dotyczące Zamawiającego takie jak: informacje o wykonaniu budżetu, uchwały, informacja dotycząca mienia komunalnego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.zgierz.bip.net.pl/ w zakładkach : Prawo/Uchwały Rady Gminy/Uchwały RIO, w zakładce Gospodarka i Finanse/Budżet i Sprawozdania/Mienie Komunalne. 16. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia t.j. udzielenia i obsługi kredytu. 17. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 roku.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 164 930,- złotych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  Wysokość kredytu 2 164 930,- zł. (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).
  Okres spłaty kredytu przy wykorzystaniu całej kwoty - 6 lat (2016-2021) - 72 miesięcy.
  Spłata kapitału w ratach miesięcznych - w 72 ratach (I rata w wysokości 29 960,- zł a pozostałe w wysokości 30 070, - zł).
  Pierwsza rata płatna do 31 stycznia 2016 roku a pozostałe raty płatne do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
  Całkowita spłata kredytu, przy wykorzystaniu całości kwoty 2 164 930 zł, upływa w dniu 31.12.2021 roku.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresie, za który naliczane są odsetki. Wysokość stopy procentowej równa się średniej arytmetycznej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) ze wszystkich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc za który są naliczane odsetki oraz marża Banku.
  Naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w trybie miesięcznym począwszy od miesiąca, w którym uruchomiona zostanie I transza kredytu. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.
  Płatność ostatniej kwoty odsetek nastąpi do dnia 31.12.2021 roku.
  Bank stawia do dyspozycji kredyt w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku w formie przelewu środków z rachunku kredytowego Banku na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek bankowy zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca nie pobierze prowizji bankowej od udzielonego kredytu.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania kredytu w kilku transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przedstawi Wykonawcy dyspozycję uruchomienia każdej z transz kredytu przed jej uruchomieniem, w terminie wskazanym w ofercie.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości.
  Wykonawca nie będzie pobierać opłat, prowizji bankowej, ani żadnych innych należności z tytułu niewykorzystanej części kredytu, tj. od zaangażowania kredytu.
  Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu.
 6. Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Głowno wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Miejski w Głownie, Głowno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Głowno i podległych jednostek organizacyjnych, w tym: - Budżetu Gminy Miasta Głowno, - 12 jednostek podległych. obejmującej: 1. Otwarcie rachunków bankowych: a) bieżących - około 14, b) pomocniczych - około 32, 2. Prowadzenie rachunków bankowych: a) bieżących, b) pomocniczych, 3. Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym. 4. Przelewy z rachunku bankowego, w tym SORBNET 5. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych. 6. Zapewnienie możliwości odbioru gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Głownie w dni robocze w godzinach 15.30 - 15.45 przez konwojentów banku. 7. Uznanie i obciążenie rachunków bankowych w dniu operacji. 8. Automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe, w dniu kapitalizacji, odsetek od zgromadzonych środków. 9. Automatyczne lokowanie środków powyżej kwoty 100.000zł na lokatach typu overnight. 10. Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika ze stacji roboczej. 11. Przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty operacji. 12. Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: a) aktualizacja, b) serwis, c) szkolenie użytkowników (w tym: po każdej aktualizacji systemu) W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin. 13. Możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie (m.in. Elixir). 14. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 15. Możliwość świadczenia usług w Głownie. 16. Wykonawca winien zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową Budżetu miasta Głowna oraz jej jednostek podległych codziennie, od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 08:00-16:00 17. Realizację zlecenia dostarczonego do Banku do godz.16.00, w tym samym dniu. Na życzenie Zamawiającego realizacja przelewów dokonywana będzie w czasie rzeczywistym. Zamówieniem niniejszym objęte są następujące podmioty: - Gmina Miasta Głowno - jednostki podległe, w tym: - Szkoła Podstawowa nr 1, - Szkoła Podstawowa nr 2, - Szkoła Podstawowa nr 3, - Gimnazjum Miejskie, - Miejskie Przedszkole nr 1, - Miejskie Przedszkole nr 2, - Miejskie Przedszkole nr 3, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, - Miejski Ośrodek Kultury, - Biblioteka Miejska, - Miejski Zakład Komunalny, - Środowiskowy Dom Samopomocy.
 7. Zamówienie uzupełniające na prowadzenie punktu obsługi kasowej w siedzibie Urzędu, w trybie zamówienia z wolnej ręki
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, Łódź
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych:
  - z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (podatku dochodowego od osób fizycznych; podatków pośrednich; podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych; innych należności, do których określenia lub poboru właściwym organem jest urząd skarbowy, z wyłączeniem działalności gospodarczej nie rozliczanej w formie karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego,
  - przez poborców skarbowych Urzędu,
  - przez pracowników Urzędu z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych,
  b) dokonywanie wypłat nadpłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych osobom fizycznym.
  Punkt obsługi kasowej czynny będzie w godzinach pracy Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna: w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godz. 8:00 do godz. 16:00; we wtorek od godz. 8:00 do godz. 18:00.
  Wykonawca zobowiązuje się do zmiany godzin pracy punktu obsługi kasowej na wniosek zamawiającego bez dodatkowych opłat (m.in. zmiana czasu pracy Urzędu Skarbowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i numerów obsługiwanych rachunków bankowych, o powyższych zmianach wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi punktu bankowego na rzecz zamawiającego przez jednego pracownika banku. Wykonawca prowadzi punkt obsługi kasowej na własny koszt i ryzyko, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Miejsce to zostanie udostępnione wykonawcy przez zamawiającego na podstawie odrębnej umowy zawartej między stronami na czas świadczenia przedmiotowej usługi. Miejsce to stanowi wydzielona część pomieszczenia o powierzchni 13,26 m², usytuowanego na Sali Obsługi Podatników, mieszczącej się na parterze budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna. Najemca płacić będzie wynajmującemu czynsz najmu w wymiarze miesięcznym, którego wysokość zostanie określona w odrębnej umowie.
 8. usługa w zakresie prowadzenia Punktu Kasowego w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty.
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, Łódź
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest prowadzenie Punktu Kasowego - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Nazwa: Usługi bankowe, kod: 66110000-4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Przyjmowanie należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, w szczególności dla:-podatku dochodowego, -podatków pośrednich, -podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych, -innych zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, do których określenia lub poboru właściwym organem jest urząd skarbowy. 2)Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonanych przez pracowników urzędu realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej. 3)Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań rocznych.4)Dokonywanie zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanych w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. 5)Dokonywanie zwrotów niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z decyzją urzędu skarbowego. 6)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od osób dokonujących wpłat gotówkowych w placówce mającej siedzibę w urzędzie na następujące rachunki: -nr 38101013710000552222000000 na zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT, akcyzy i podatku od gier, -nr 85101013710000552223000000 na zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, -nr 88101013710000552221000000 na zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,-nr 79101013710000552227000000 na pozostałe zobowiązania podatkowe z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (karta podatkowa, czynności cywilnoprawne, spadki, darowizny i inne); -nr 73101013710000552231000000 w zakresie przychodów budżetowych. 7)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od podatników z tytułu wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego. 8)Wpłaty przyjęte w Punkcie Kasowym będą udostępnione Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu roboczym na jego rachunku prowadzonym w Narodowym Banku Polskim. 9)Obsługa, o której mowa w ust. 3 pkt 3-5 niniejszego Działu dotyczy wypłaty świadczeń pieniężnych ze środków Zamawiającego, które będą przekazywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie zapewniającym terminowe wypłaty.10)Wykonawca dokonuje gotówkowych wypłat, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5 niniejszego Działu, w oparciu o zbiorczą listę wypłat na dany dzień roboczy, przekazaną przez Zamawiającego nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem wypłaty wraz z trzema egzemplarzami imiennych dowodów wypłaty (KW). Zbiorcza lista wypłat podpisana przez upoważnione osoby winna zawierać dane umożliwiające identyfikację podatnika.1)Zamawiający powiadamia osoby, którym należne są zwroty nadpłat w podatkach o terminie odbioru gotówki z Punktu Kasowego. 12)Wykonawca dokonuje wypłaty gotówkowej po okazaniu przez podatnika dowodu tożsamości. Podatnik kwituje odbiór zwrotu kwoty na trzech egzemplarzach dowodu wypłaty, które przekazywane są:-jeden egzemplarz podatnikowi, -jeden egzemplarz Wykonawcy, -jeden egzemplarz Zamawiającemu.13)Po upływie terminu do realizacji zwrotu nadpłat podatkowych tj. 7 - go dnia roboczego po wyznaczonym terminie zwrotu, Wykonawca zwraca Zamawiającemu jeden egzemplarz dowodu wypłaty (KW) zwrotów zrealizowanych oraz trzy egzemplarze dowodów wypłaty nie zrealizowanych. Kwoty zwrotów nie podjętych w terminie przekazywane są indywidualnie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w ww. terminie. 14)Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu następnego dnia roboczego po dokonaniu operacji dowodu wpłaty wraz ze zbiorczym wydrukiem załączonych dowodów wpłat. 15)Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez Wykonawcę w Punkcie Kasowym usług bankowych i, lub płatniczych innych niż wymienione w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli nie wpłyną one na czas obsługi podatników realizujących wpłaty. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zażądać zaniechania ich prowadzenia przez Wykonawcę. 16)Wykonawca dokonując rozliczeń finansowych ponad zakres wymieniony w ust. 3 pkt 1-5 niniejszego Działu ma prawo pobierać prowizję.17)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i numerów obsługiwanych rachunków bankowych. O powyższych zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie. 18)Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Punktu Kasowego na własny koszt i ryzyko, w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego. 19)Pomieszczenie zostanie udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy zawartej między stronami na czas świadczenia przedmiotowej usługi. 20)Pomieszczenie Punktu Kasowego o powierzchni użytkowej 10,3 m2 zlokalizowane jest na parterze budynku urzędu. 21)W pomieszczeniu Punktu Kasowego Wykonawca ma obowiązek zastosować odpowiednie zabezpieczenie techniczne w celu zapewnienia ochrony zgromadzonych środków pieniężnych.22)Pomieszczenie Punktu Kasowego zamykane jest na zamki mechaniczne. Klucze zapasowe do Punktu Kasowego przechowywane są w siedzibie Zamawiającego, na portierni, w zaplombowanym przez Wykonawcę woreczku.23)Wykonawca zobowiązuje się, iż Punkt Kasowy czynny będzie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8:00 do 16:00 oraz we wtorek od godz. 8:00 do godz. 18:00. 24)Wykonawca zobowiązuje się do zmiany lub wydłużenia godzin pracy Punktu Kasowego na wniosek Zamawiającego (m. in. z powodu zmiany czasu pracy urzędu skarbowego, wydłużonego czasu pracy w końcowym okresie składania zeznań rocznych, dni otwartych organizowanych w sobotę), bez dodatkowych opłat. W roku 2012 wymiar tego czasu wyniósł 12 godzin: 2 dni dodatkowego czasu pracy po 4 godziny - łącznie 8 godzin oraz 2 dni wydłużonego czasu pracy - łącznie 4 godziny. 25)Pracownik wykonujący obsługę kasową w imieniu Wykonawcy może przebywać w Punkcie Kasowym na pół godziny przed jego otwarciem oraz pół godziny po jego zamknięciu, zgodnie z godzinami pracy wymienionymi pkt 23. 26)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi Punktu Kasowego na rzecz Zamawiającego przez minimum jednego pracownika. 27)Wykonawca zobowiązuje się wykonać na koszt własny podłączenie do istniejącej instalacji telefonicznej. 28)Zamawiający nie zapewnia wyposażenia Punktu Kasowego w sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne oraz dostępu do Internetu. Zainstalowane przez Wykonawcę urządzenia winny działać niezależnie od sieci komputerowej Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje udostępniania własnej sieci komputerowej Wykonawcy.29)Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania na własny koszt atestowanego sejfu bądź atestowanej szafy przystosowanej do przechowywania środków pieniężnych. 30)Wykonawca zobowiązuje się - po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego - do oznakowania na własny koszt pomieszczenia Punktu Kasowego, ze wskazaniem nazwy podmiotu świadczącego obsługę kasową oraz godzin pracy Punktu Kasowego. 31)Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania każdorazowo akceptacji ze strony Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca zamierza umieścić w Punkcie Kasowym ogłoszenie. Poprzez ogłoszenie należy rozumieć plakaty, banery, tablice informacyjne, pisma, ulotki, broszury itd. 32)Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania wszelkich prac adaptacyjnych (przyłącze internetowe, wyposażenie stanowiska kasowego) w terminie do dwóch dni liczonych od daty obowiązywania umowy. 33)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników w Punkcie Kasowym. 34)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgromadzone środki pieniężne oraz inne składniki majątkowe znajdujące się w Punkcie Kasowym. 35)Zamawiający zapewnia ochronę całego budynku w formie całodobowej ochrony fizycznej sprawowanej przez koncesjonowany podmiot oraz zastosowanie zabezpieczenia technicznego przy użyciu systemów kontroli i dozoru obiektu, tj. systemu monitoringu, systemu napadu i włamania, systemu przeciwpożarowego, systemu telewizji przemysłowej, systemu kontroli dostępu do pomieszczeń. Zamawiający nie zapewnia usługi konwojowania wartości pieniężnych.36)Ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia oraz innych składników majątkowych znajdujących się w Punkcie Kasowym należy do Wykonawcy. 37)Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i innych obowiązujących w siedzibie Zamawiającego. 38)Wykonawca zapewni wyposażenie Punktu Kasowego w druki dowodów wpłat niezbędnych do wykonywania usługi. 39)Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy realizacji wpłat podatkowych reguł, wzorów i norm prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. z 2008 r., Nr 236, poz. 1636). 40)Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ i załącznikami do SIWZ oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz ustawą Prawo bankowe i/lub ustawą o usługach płatniczych. 41)Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności i nie przekazywania osobom trzecim materiałów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 42)Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie urzędu i uwzględniania potrzeb innych użytkowników budynku. 42)Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostępu do pomieszczenia Punktu Kasowego podczas godzin jej otwarcia jak również poza godzinami, w przypadku gdy wystąpi zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, stanu bezpieczeństwa obiektu lub konieczność przeprowadzenia przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi, dezynsekcji, deratyzacji itd.
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00zł Gminie Miasta Głowno na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Głownie, Głowno
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000,00 zł Gminie Miasta Głowno na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym: - 2 431 620,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - 868 380,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 2. Okres spłaty kredytu: 60 miesięcy począwszy od 01 stycznia 2013 roku. 3. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, ostatniego dnia każdego miesiąca: 60 rat w wysokości 55 000,00zł każda, z uwzględnieniem okresu karencji do dnia 01 stycznia 2013 roku. Spłata odsetek nastąpi również ostatniego dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową, począwszy od stycznia 2013 roku. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 6. Kredyt ma być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 1M z dnia 31 października 2012r Początek naliczania odsetek - od dnia uruchomienia kredytu. Należy przyjąć że rok składa się z 365 dni, a każdy miesiąc z rzeczywistej ilości dni. 7. Zabezpieczenie: weksel in blanco. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 9. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). 10. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 300 000,00 zostanie postawiony do dyspozycji przez bank w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy z możliwością wykorzystania w pełnej kwocie; 11. Zamawiający zastrzega sobie: - wykonawca nie będzie żądał: - prowizji od udzielonego kredytu, opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, opłaty za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; - zmianę terminu uruchomienia kredytu, bez dodatkowych kosztów, - prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów, - naliczane odsetki będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, - możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, - wykonawca nie będzie żądał uzależnienia udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. - wykonawca nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu niż weksel in blanco, - wykonawca nie będzie żądał informacji o sytuacji finansowej Gminy w formie sprawozdań częściej niż raz na kwartał.
 10. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 820 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku , który udzieli Gminie Głowno kredytu długoterminowego w wysokości 1 820 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy ) w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Głowno w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Kredyt udzielony zostanie w jednej transzy. Przyjmuje się, że wykorzystanie kredytu może być rozliczone na podstawie wcześniej poniesionych kosztów potwierdzonych fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami księgowymi. Okres spłaty kredytu - od dnia postawienia do dyspozycji Zamawiającego do 31.12.2026 rok. Karencja w spłacie kapitału od daty uruchomienia do 31.03.2013 rok. Spłata kapitału po upływie okresu karencji następować będzie w czterech ratach w ciągu roku tj. I rata do 31marca, II rata do 30 czerwca, III rata do 30 września, IV rata do 31 grudnia. Wysokość każdej raty wynosi 32 500,00 zł. Do naliczenia oprocentowania kredytu w okresie karencji i w okresie spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M, ustaloną na koniec miesiąca poprzedzającego spłatę raty, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferenta - stałą w okresie obowiązywania umowy. Spłata odsetek w okresie spłaty rat kapitałowych , określonych dla spłaty pierwszej raty odsetkowej do dnia 31.03.2013 r. Ofertę należ y sporządzić w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 1M na dzień 31.07. 2012 r plus marża bankowa wykonawcy udzielającego przedmiotowego kredytu. Od kwoty zaciągniętego kredytu Gmina Głowno nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji, poza stałą marżą banku. Zabezpieczenie kredytu - weksel inblanco. Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału przed upływem terminu kredytowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie również rezygnację z wykorzystania całości lub części kredytu bez podania przyczyny. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Rady Gminy Głowno dot. budżetu gminy oraz sprawozdania finansowe są do pobrania w Urzędzie Gminy Głowno pokój nr 11.
 11. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 złotych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  Wysokość kredytu 2 000 000,- zł. (słownie: dwa miliony złotych).
  Okres spłaty kredytu - 10 lat (2013-2022) - 120 miesięcy.
  Spłata kapitału w ratach miesięcznych - w 120 ratach (I rata w kwocie 24 600,- zł i 119 rat po 16 600,- zł.)
  Pierwsza rata płatna do 31 stycznia 2013 roku a ostatnia rata płatna do dnia 31 grudnia 2022
  roku, raty płatne do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
  Całkowita spłata kredytu upływa w dniu 31.12.2022 roku.
 12. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 700 000,00 zł .
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku , który udzieli Gminie Głowno długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 700 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy ) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Głowno w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Kredyt udzielony zostanie w jednej transzy. Przyjmuje się, że wykorzystanie kredytu może być rozliczone na podstawie wcześniej poniesionych kosztów potwierdzonych fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami księgowymi. Okres spłaty kredytu - od dnia postawienia do dyspozycji Zamawiającego do 31.12.2021 rok. Karencja w spłacie kapitału od daty uruchomienia do 31.03.2012 rok. Spłata kapitału po upływie okresu karencji następować będzie w czterech ratach w ciągu roku tj. I rata do 31marca, II rata do 30 czerwca, III rata do 30 września IV rata do 31 grudnia. Wysokość każdej raty wynosi 42 500,00 zł. Do naliczenia oprocentowania kredytu w okresie karencji i w okresie spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M, ustaloną na koniec miesiąca poprzedzającego spłatę raty, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferenta - stałą w okresie obowiązywania umowy. Spłata odsetek w okresie spłaty rat kapitałowych , określonych dla spłaty pierwszej raty odsetkowej do dnia 31.03.2012 r. Od kwoty zaciągniętego kredytu Gmina Głowno nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji, poza stałą marżą banku. Zabezpieczenie kredytu - weksel inblanco. Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału przed upływem terminu kredytowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Inne osoby dla Lewandowska Izabela (30 osób):