Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Joanna

w KRS

Joanna Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1968 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Kutno (Łódzkie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Paweł, Oniszczuk Konrad Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hurt-pap Eksport-import Paweł Lewandowski Sp. J., Kutno − KRS 0000104457

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ad Print Label Sp. Z O.O., Kwidzyn − KRS 0000329251
 2. Konsorcjum Biuro Klub Sp. Z O.O., Łomianki Dolne − KRS 0000232492
 3. Pakiet Ii Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000139120
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap S.A., Laskowice − KRS 0000064285
 5. Trade-pap Sp. Z O.O., Sadlinki − KRS 0000066800

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Płocku
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Płocku, Płock
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Płocku
 2. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów na rok 2014
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno
  <br>1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest <i>dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów na rok 2014</i>.
  <br>2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typy sprzętu, jakimi dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz szacunkowe ilości dostawy zostały zawarte w <b>Załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do siwz</b>.
  <br>3. Zakres zamówienia obejmuje:
  <br>1) Część I zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i igłowych;
  <br>2) Część II zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych;
  <br>3) Część III zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i telefaksów;
  <br>4) Cześć IV zamówienia: dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących.
 3. ARTYKUŁY BIUROWE
  Zamawiający: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy", Kutno
  ARTYKUŁY BIUROWE - 4 pakiety.
 4. SUKCESYWNY ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW: 1) PAKIET NR 1 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH, 2) PAKIET NR 2 - PAPIER, 3) PAKIET NR 3 - INNE MATERIAŁY BIUROWE,
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kole, Koło
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (cząstkowa) dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego Kole
 5. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
  Zamawiający: Powiat Łęczycki, Łęczyca
  Przedmiotem umowy będą dostawy cząstkowe materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęczycy, według załącznika nr 2 do SIWZ. Materiały biurowe o których mowa w załączniku nr 2 do SIWZ dostarczane będą na koszt własny Wykonawcy do siedziby Zamawiającego oraz budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami położonego przy Al. Jana Pawła II w Łęczycy według zamówień cząstkowych przekazywanych w formie telefonicznej, pisemnej lub faksem, każdorazowo
  w terminie 3 dni od daty zamówienia.
  Sposób realizacji zamówienia:
  Wymagany przez Zamawiającego asortyment opisany jest w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca musi zapewnić komplementarność asortymentu.
  Oferowane materiały eksploatacyjne dla zaznaczonych w w/w załączniku urządzeń będących na gwarancji muszą być oryginalne co oznacza, że można udokumentować fakt wyprodukowania ich przez podmiot wskazany jako producent
  Materiały muszą być fabrycznie nowe, nie używane pochodzące z bieżącej produkcji - 2013 r. lub 2014 r., nieregenerowane, nieprefabrykowane. Pod pojęciem fabrycznie nowe - Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia,
  w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający wskazuje typ materiału eksploatacyjnego stosowanego przez producenta urządzenia, jednocześnie informuje, że dopuszcza składanie ofert na tonery jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry.
  Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Produkt równoważny (załącznik Nr 7) oferowany przez Wykonawcę musi zostać wskazany z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz pojemności i wydajności. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dla każdego produktu równoważnego dołączył do oferty raporty z testów producenta, potwierdzające, że wydajność oferowanego produktu równoważnego jest taka sama lub wyższa w stosunku do oryginalnego, produkowanego przez producenta sprzętu, w którym zostanie użyty. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, niezależnie od tego, czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta, czy jest w okresie pogwarancyjnym, spowodowane używaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Jeżeli na skutek awarii sprzętu wynikłej z winy zastosowania materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancje producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca, w drodze umowy, będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji. Stosowanie produktów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji sprzętu. W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu, których przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis.
  W przypadku jeżeli czas naprawy uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy innego, nie gorszego sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą dokument wystawiony dla producenta produktów potwierdzający, że zaoferowane materiały eksploatacyjne spełniają parametry jakościowo-wydajnościowe określone wg pomiarów wykonanych zgodnie z metodologią:
  1) ISO/IEC 19752 - normą dotyczącą kaset z czarnym tonerem do drukarek laserowych;
  2) ISO/IEC 19798 - normą dotyczącą kaset z kolorowym tonerem do drukarek laserowych;
  3) ISO/IEC 24711 - normą dotyczącą wkładów drukujących z czarnym i kolorowym tuszem do drukarek atramentowych.
  Materiały do kopiarek i faksów muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej czy przerabianego, w którym jedynie wyczyszczony został pojemnik i ponownie napełniony lub uzupełniony, bądź też wyrobu wykonanego z zastosowaniem używanych elementów.
  Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić materiał oferowany
  w asortymencie, którego żądanie dotyczy, na materiał spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny. Wadliwy asortyment będzie podlegał reklamacji
  i wymianie, jeżeli reklamacje danego artykułu powtórzą się co najmniej trzykrotnie, Wykonawca jest zobowiązany w ramach tej samej ceny dostarczyć artykuł innej firmy.
  W przypadku dostaw realizowanych pocztą kurierską, zwrot wadliwych materiałów będzie realizowany na koszt Wykonawcy również pocztą kurierską.
  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęczycy wykonuje się wydruki nie tylko na papierze 80 g ale również na pozwoleniach czasowych o większej gramaturze, które wydawane są na zewnątrz Urzędu. Wydruk taki (dane osobowe) na pozwoleniach powinien być czytelny, wyraźny, nierozmazany, całkowicie przylegający do pozwolenia (naniesiony druk nie może się odkleić). Koszt jednego pozwolenia czasowego to 0,87 zł netto (1,07 zł brutto).
  W jednym kwartale Wydział Komunikacji zużywa około 2000 szt. a każde złe jakościowo pozwolenie jest poprawiane więc dochodzą kolejne koszty.
  Wykaz tonerów używanych przez Wydział Komunikacji:
  - toner Lexmark E120 12016SE na 2000 stron
  - toner OKI 43979202 do OKI B430d na 7000 stron
  - toner OKI 44574902 do OKI B431d na 10000 stron
  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w ramach zawartej umowy. Odbiór będzie następował po zgłoszeniu przez Zamawiającego w uzgodnionym z Wykonawcą terminie.
 6. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów na rok 2013
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno
  <br>
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek
  i telefaksów na rok 2013. <br>

  2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typy sprzętu, jakimi dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz szacunkowe ilości dostawy zostały zawarte
  w Załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do siwz. <br>
  3. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych. <br>
  1) Część I zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i igłowych; <br>
  2) Część II zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych; <br>
  3) Część III zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i telefaksów; <br>
  4) Cześć IV zamówienia: dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących
 7. ARTYKUŁY BIUROWE
  Zamawiający: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy", Kutno
  Dostawa: koperty, kalki, markery, pinezki, klej, dziurkacze, segregatory, skorowidze, spinacze, taśmy klejące i do metkownicy, teczki biurowe, tusz do stępli, zeszyty, papiet do drukarek, rolki termiczne i papierowe, składanki komputerowe, tusze i tonery do drukarek, taśmy do drukarek, baretie alkaiczne, akumulatorki.
 8. SUKCESYWNY ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW: 1) PAKIET NR 1 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH, 2) PAKIET NR 2 - PAPIER, 3) PAKIET NR 3 - INNE MATERIAŁY BIUROWE
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kole, Koło
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (cząstkowa) dostawa artykułów biurowych
  dla potrzeb Starostwa Powiatowego Kole w ramach następujących pakietów:

  1) Pakiet Nr 1 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych,
  2) Pakiet Nr 2 - Papier,
  3) Pakiet Nr 3 - Inne materiały biurowe.
 9. Dostawa fabrycznie nowych materiałów dla uczniów w ramach projektu Arystoteles w Kutnie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci materiałów do zajęć dodatkowych, wyrównawczych oraz specjalistycznych, poradników i testów do Szkolnego Ośrodka Kariery oraz materiałów do realizacji projektów w szkołach w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno
  <br>1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest <b>dostawa fabrycznie nowych materiałów dla uczniów w ramach projektu Arystoteles w Kutnie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci materiałów do zajęć dodatkowych, wyrównawczych oraz specjalistycznych, poradników i testów do Szkolnego Ośrodka Kariery oraz materiałów do realizacji projektów w szkołach w roku szkolnym 2011/2012</b>.
  <br>2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  <br>2.1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierają Załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do siwz.
  <br>2.2. Zamawiający dopuszcza jedynie materiały, które są fabrycznie nowe, do produkcji których nie użyto składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych bądź przerabianych. Materiały muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
  <br>2.3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę równoważnego przedmiotu zamówienia odpowiadającego opisowi określonemu w Załączniku nr 5 do siwz.
  <br>2.4. Wymagania dla produktów równoważnych dla Części V zamówienia: GRUPA TEMATYCZNA V (Załącznik nr 5 do siwz):
  <br>a) Za produkt równoważny uznaje się produkt:
  <br>- fabrycznie nowy - przez który Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, wcześniej nie używanych, nie regenerowanych ani nie prefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku,
  <br>- którego parametry są co najmniej takie jak produktu oryginalnego,
  <br>- którego zastosowanie nie spowoduje utraty gwarancji urządzeń.
  <br>b) W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczanych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące od producenta sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia lub naprawy w autoryzowanym serwisie producenta, która nie będzie powodować utraty dalszej gwarancji
 10. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Bedlnie
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
  Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Bedlnie
 11. SUKCESYWNY ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW: 1) PAKIET NR 1 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH, 2) PAKIET NR 2 - PAPIER, 3) PAKIET NR 3 - INNE MATERIAŁY BIUROWE, 4) PAKIET NR 4 - TECZKI AKT KIEROWCY ORAZ AKT POJAZDÓW
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kole, Koło
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (cząstkowa) dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego Kole w ramach następujących pakietów:

  1)Pakiet Nr 1-Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych,
  2)Pakiet Nr 2-Papier,
  3)Pakiet Nr 3- Inne materiały biurowe,
  4)Pakiet Nr 4-Teczki akt kierowcy oraz akt pojazdów
 12. ARTYKUŁY BIUROWE
  Zamawiający: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy", Kutno
  Dostawa art. biurowych takich, jak:Baterie alkal. ,Dziurkacz biurowy, Kalka ,Klej biurowy,Koperty samoklejące białe , Koszulki A4, Marker cienki ,Pinezki opak. Poduszki do stempli, Segregator tekturowy,Skorowidz A4 ,Spinacze, Taśma klejąca
  Teczki biurowe, Tusz do stempli Zeszyty, Zszywki ,Papier uniwers. ksero
  Rolki termiczne,Składanka komputerowa,Taśma do drukarki ,Tusz czarny do drukarki
  Toner czarny,
 13. DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH ORAZ WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papierniczych oraz wkładów drukujących do drukarek i faksów.
  2. Szczegółowy opis asortymentu wraz z szacunkowymi ilościami został zawarty w Załączniku Nr 4/1 - 4/10 do SIWZ.
  3. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien być pełnowartościowy i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.
  4. Termin ważności dla oferowanych produktów: nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
 14. dostawa materiałów biurowych do Rejonu w Kutnie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Łódź
  dostawa materiałów biurowych do Rejonu w Kutnie
 15. Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Kutno
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Kutno.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do siwz.
 16. Dostawa fabrycznie nowych materiałów dla uczniów w ramach projektu Arystoteles w Kutnie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci materiałów edukacyjnych dla uczniów, do zajęć dodatkowych, wyrównawczych oraz specjalistycznych, do zajęć psychologiczno - pedagogicznych, poradników i testów oraz materiałów do realizacji projektów w szkołach
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno
  <br>1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fabrycznie nowych materiałów dla uczniów w ramach projektu Arystoteles w Kutnie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci materiałów edukacyjnych dla uczniów, do zajęć dodatkowych, wyrównawczych oraz specjalistycznych, do zajęć psychologiczno - pedagogicznych, poradników i testów oraz materiałów do realizacji projektów w szkołach.
  <br>2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierają Załączniki nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 do siwz
 17. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Bedlnie
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
  Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Bedlnie
 18. ARTYKUŁY BIUROWE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kutno
  Artykuły biurowe: dyskietki, klej, kalka, koperty, baterie, koszulki, pinezki, markery, segregatory, skorowidze, taśmy klejace, teczki, tusze do stępli, zeszyty, zszywki, papier do drukarki, rolki papierowe, tusze do drukarek, tonery do drukarek, taśmy do drukarek.
 19. ŻYWNOŚĆ I OPAKOWANIA GASTRONOMICZNE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kutno
  ·różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, owoce warzywa i podobne produkty, ryby przetworzone i konserwowane,
  -opakowania gastronomiczne: kubki, widelce, łyżki, noże i talerze jednorazowe, pojemnik plastikowe do mikrofali, tacki papierowe, kubki i pojemniki styropianowe, torebki foliowe, reklamówki jednorazowe, serwetki białe gastronomiczne.
 20. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i telefaksu na rok 2010
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i telefaksu na rok 2010, w tym: <br>
  1. Część I zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i igłowych <br>
  2. Część II zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych <br>
  3. Część III zamówienia: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i telefaksu
 21. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA URZĘDU GMINY w BEDLNIE i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
 22. SUKCESYWNY ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW: 1) PAKIET NR 1 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH, 2) PAKIET NR 2 - PAPIER, 3) PAKIET NR 3 - INNE MATERIAŁY BIUROWE, 4) PAKIET NR 4 - TECZKI AKT KIEROWCY ORAZ AKT POJAZDÓW
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kole, Koło
 23. Artykuły biurowe i opakowania gastronomiczne
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kutno
 24. Zakup materiałów biurowych przeznaczonych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno

Inne osoby dla Lewandowska Joanna (62 osoby):