Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Lidia

w KRS

Lidia Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lidia
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie), Kędzierzyn (Zachodniopomorskie)
Przetargi:38 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fiszbak Karolina, Fiszbak Zbigniew Leszek, Kłunejko Janusz, Kłunejko Halina, Lewandowski Marek Leon, Potępa Jan Stanisław, Sokołowska Daria Julia, Sprutta Cezary Maciej, Sprutta Ewa Michalina, Sprutta Józef, Wojczuk Lucyna, Żmuda Trzebiatowski Edmund

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Ochrony Lex-crimen Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000165243
 2. Fb Millton Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo-akcyjna, Koszalin − KRS 0000364441
 3. Jantar 3 Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000037430
 4. Jantar Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000073119
 5. Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca − KRS 0000215377
 6. Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. Z O.O., Włynkówko − KRS 0000151028
 7. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 135 W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000013677
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina, Koszalin − KRS 0000102990
 9. Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna W Słupsku, Słupsk − KRS 0000035138
 10. Towarzystwo Wieży Clausiusa, Koszalin − KRS 0000346973
 11. Zrzeszenie Kaszubsko-pomorskie, Gdańsk − KRS 0000228279

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Ochrony Lex-crimen Sp. J. Zbigniew L. Fiszbak, Marek L. Lewandowski, Józef Sprutta, Koszalin − KRS 0000011457
 2. Biuro Finansowe Sukces Michalczyk Sp. J., Koszalin − KRS 0000138011
 3. Jantar 2 Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000104133
 4. Klub Sportowy Gryf, Słupsku − KRS 0000225428
 5. Koszalińska Izba Przemysłowo-handlowa, Koszalin − KRS 0000057334
 6. Sekret Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000285484
 7. Stolon Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000144499
 8. Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza Imienia Bogusława X, Bytów − KRS 0000515863

Powiązane przetargi (38 szt.):
 1. usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala i przewóz samochodowy wartości pieniężnych
  Zamawiający: Regionalny Szpital, Kołobrzeg
  usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala i przewóz samochodowy wartości pieniężnych
 2. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
  Zamawiający: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w obiektach należących do Zamawiającego, realizowana w formie: 1. wykonanie usługi ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania, stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych; 2. wykonanie usługi bezpośredniej całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia.
 3. Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Koszalinie Wydziały zamiejscowe w Sławnie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Koszalinie, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz ochrony elektronicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Koszalinie Wydziały Zamiejscowe w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 20 oraz przy ul. Wojska Polskiego 8.
 4. Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium przy ul. Łopuskiego 38 (budynek hali Milenium, budynek socjalno-administracyjny, budynek basenowy). Odbywać się winna przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca, w taki sposób, że jeden pracownik ochrony, zobowiązany będzie czuwać na stanowisku kontroli (tj. przed monitorami kamer) oraz prowadzić obchód wewnątrz i wokół wszystkich obiektów MOSiR tj. kompleksu Milenium, obiektu sportowego Hala Łuczniczka, Euroboiska, Miejskiego Stadionu Sportowego, agory, parkingu przy ul. Śliwińskiego, skate parku, Bulwaru Kotwicy oraz wszystkich ciągów komunikacyjnych). W odniesieniu do pracownika, o którym mowa powyżej wymagane jest aby posiadał co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia. 2. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego Hala Łuczniczka. Odbywać się winna we wszystkie dni miesiąca w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30, w taki sposób, że na stanowisku kontroli czuwać będzie jeden pracownik ochrony fizycznej. Do jego zadań poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. W odniesieniu do tego pracownika posiadanie licencji nie jest przez Zmawiającego wymagane. Po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 6.30 ochrona odbywać się będzie za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli. W skład ochrony obiektu wchodzi: budynek Hali Łuczniczka, boiska sportowe za Halą Łuczniczka (w sezonie zimowym lodowisko), Euroboisko, parking przed Halą Łuczniczka. 3. Ochrona fizyczna z monitoringiem CCTV ( 32 kamery) Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. Sebastiana Karpiniuka wraz przyległym parkingiem przy ul. Śliwińskiego, agorą oraz skate parkiem. Odbywać się winna w następujący sposób: 1) w godzinach otwarcia stadionu tj. od 6:30 do 22:30 we wszystkie dni miesiąca, na stanowisku kontroli czuwać będzie jeden pracownik ochrony. Do jego zadań poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. W odniesieniu do tego pracownika posiadanie licencji nie jest przez Zamawiającego wymagane. 2) po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 6.30 ochrona odbywać się będzie za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli. 4. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym sali sportowej przy ul. Wąskiej przez wszystkie dni miesiąca po godzinach urzędowania tj. od 22.30 do 7.00. Odbywać się winna za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli usytuowanego w budynku przy ul. Łopuskiego 38. 5. Wykonywanie konwojów kasowych jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca. Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez Zamawiającego. 6. W godzinach nocnych pracownicy ochrony na żądanie służby technicznej winni asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego. 7. Pracownicy ochrony bezwzględnie winni być umundurowani lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi. 8. W ramach ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zamykania i otwierania obiektów o określonych godzinach, 2) prowadzenia ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, 3) prowadzenia książki ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, 4) prowadzenia książki ewidencji osób dyżurujących w ochranianych obiektach, wpisywanie informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku, 5) niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników MOSiR o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów, 6) nie wpuszczaniu na teren ochranianych obiektów osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 7) nie wpuszczania na teren ochranianych obiektów akwizytorów, 8) interwencji wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów i na terenie ochranianym, 9) nie wpuszczania na teren ochraniany osób postronnych po godzinach pracy, 10) doradzania Zamawiającemu w zakresie doboru środków, metod i technik ochrony adekwatnych do zagrożeń i specyfiki działalności Zamawiającego, 11) zaznajomienia pracowników MOSIR z procedurami ochrony, 12) podejmowania właściwych działań związanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub jego bezpośredniego sąsiedztwa podejrzanych toreb, paczek itp., 13) skutecznego reagowania w przypadku innych zagrożeń, 14) prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów szczególnie w godzinach nocnych, 15) utrzymywania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony, 16) zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszczęcia alarmu, 17) współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach i na terenie do nich przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof, losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia. 9. W ramach usług monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyłączenia lokalnego systemu dyskretnego ostrzegania zainstalowanego w budynkach (obiektach) do Centrum Operacyjnego Wykonawcy, 2) stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 3) obowiązek całodobowego dozoru technicznego urządzeń sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN ) oraz usług serwisowych najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia uszkodzeń lub usterek, 4) zapewnienia patrolu interwencyjnego, który w przypadku alarmu dojedzie do obiektu w czasie nie dłuższym niż 5 minut, 5) niezależnie od przesłanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, codziennej kontroli monitorowanych obiektów wykonywanych przez patrol interwencyjny, 6) ochrony osób i mienia, która będzie wykonywana w systemie monitoringu drogą telefoniczną i radiową, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, 7) Wykonawca powinien mieć całodobowo działający system nadzoru i koordynacji oraz posiadać wyposażenie w środki łączności i transportu zgodne z prawem, niezbędne do pełnienia nadzoru, a w razie potrzeby do udzielenia wsparcia pracownikom chronionego obiektu. 10. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu procedurę dozoru ochranianych obiektów wraz z harmonogramem marszruty patrolu pieszego
 5. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało w Rozdziale III SIWZ
 6. Ochrona Szpitala
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów i mienia, konwój, dyskretne ostrzeganie monitoring, zarządzanie systemem telewizji przemysłowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 7. Przedmiotem zamówienia jest fizyczna ochrona mienia i radiowego systemu ostrzegania Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie ul. Piastów 10.
  Zamawiający: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena", Mielno
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony mienia i radiowego systemu ostrzegania w zakresie : 1.Ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania polegającej na włączeniu obiektów Ośrodka do stacji monitoringu usługodawcy: - powiadomienie o włamaniu, - powiadomienie o napadzie, 2.Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu ochronnego oraz powiadomienia Komendy Policji, służb ratowniczych lub osoby wskazanej przez Zleceniodawcę 3.Czuwanie patrolu ochronnego w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę, niezwłocznej reakcji na każdy sygnał alarmowy z obiektu ( pożar, napad, włamanie) 4.Wielokrotnej kontroli (obchodzie) obiektu w godzinach nocnych 5.Rejestrowanie sygnałów z obiektów i udostępnianie wydruków z rejestru na żądanie Zleceniodawcy ( wydruki archiwizowane minimum 3 miesiące) 6.Ochrona mienia Ośrodka codziennie w godzinach od 20:00 do 7:00 obejmująca stałe przebywanie na terenie jednego pracownika oraz czuwanie nad powierzonym mieniem: - patrolowanie obiektu w godzinach dyżuru - zwracanie uwagi na miejsca szczególnie zagrożone - niedopuszczenie kradzieży, włamania lub zniszczenia. 7.Stawienia się w chronionym obiekcie od odbioru sygnału w czasie nie dłuższym : - w godzinach od 7:00 do 16:00 - 6 minut - w godzinach od 16:00 do 7:00 - 5 minut 8. Stały kontakt pracownika ochrony fizycznej z recepcją Ośrodka poprzez UKF 9. Zamawiający zapewnia pomieszczenie ogrzewane z dostępem do energii elektrycznej , wody, sanitariatu..
 8. Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony fizycznej i elektronicznej Muzeum w Koszalinie, a także stałej konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego - 2013-2015 r.
  Zamawiający: Muzeum w Koszalinie, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia Muzeum w Koszalinie w zakresie: 1. Zapewnienia bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej mienia należącego do zamawiającego położonego przy ulicy Młyńskiej 37-39 w Koszalinie, składającego się z: - zespołu budynków pałac-młyn; - budynku administracji; - budynku działu archeologii; - stodoły (budynek działu etnografii); - skansenu (zabytkowa chałupa i chlewik); oraz rzeczy znajdujących się w pomieszczeniach tych budynków jak również niezabudowanych częściach nieruchomości Muzeum. Bezpośrednia ochrona fizyczna stała i doraźna ma być prowadzona całodobowo przez jedną osobę. 2. Zapewnienia stałej ochrony elektronicznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przekazywanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w oparciu o przyłączenie lokalnego systemu alarmowego do Alarmowego Centrum Odbiorczego Wykonawcy i przekazywanie sygnałów alarmowych drogą radiową za pomocą nadajnika radiowego (Zamawiający dopuszcza także możliwość przesyłu sygnałów alarmowych poprzez sieć GSM i GPRS). 3. Zabezpieczenia technicznego w zakresie: a) usługi konserwacji, naprawy i utrzymywania w sprawności technicznej elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych: - systemu monitoringu kamerowego; - systemu sygnalizacji włamania i napadu; Naprawa elektronicznych urządzeń wykonywana będzie przy użyciu materiałów Zamawiającego wskazanych do zakupu przez Wykonawcę. b) usługi prowadzenia według zasad określonych przez zamawiającego: - książki przeglądów technicznych i konserwacji systemu monitoringu kamerowego; - książki przeglądów technicznych i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.
 9. usługa ochrony
  Zamawiający: Regionalny Szpital, Kołobrzeg
  usługa ochrony
 10. Dostawa i montaż wyposażenia sportowego oraz monitoring w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa hali sportowej w SP Nr 2 w Sianowie - poprawa warunków uprawiania sportu przez młodzież szkolną..
  Zamawiający: Gmina i Miasto Sianów, Sianów
  Wykonanie przedmiotu umowy, obejmuje: 1. w ramach I części przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje: dostawę i montaż nagłośnienia, 2.w ramach II części przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje: - dostawę i montaż sprzętu do monitoringu elektronicznego oraz wizyjnego CCTV, 3. w ramach III części przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje: - dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych: ( dozowniki do mydła, pojemniki na papier itp.) 4. w ramach IV części przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje: - dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń socjalnych, 5. w ramach V części przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje: dostawę i montaż wyposażenia hali widowiskowo - sportowej. 6. w ramach VI części przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje dostawę urządzeń do utrzymania czystości w hali widowiskowo sportowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji projektowej - dokumentację dla przedmiotowego zakresu stanowi załącznik nr 1 do umowy ( część graficzna wg projektu, natomiast zestawienie wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
 11. Ochrona osób i mienia, monitoring i konserwacja systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
  w Koszalinie. Usługą:
  1) ochrony osób i mienia objęty zostanie Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie;
  2) monitoringu i konserwacji systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych objęte zostaną Oddział Regionalny w Koszalinie i podległe Placówki Terenowe w: Chojnie, Choszcznie, Dębnie, Drawsku Pomorskim, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku i Wolinie;
  3) monitorowania lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego zintegrowanego
  z systemem powiadamiania o pożarze wraz z konserwacją systemu objęta zostanie
  Placówka Terenowa KRUS w Pyrzycach.

  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1. ochronę fizyczną, stacjonarną obiektu, będącego siedzibą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 5, pełnioną przez jednego pracownika ochrony; godziny ochrony fizycznej: od godz. 7.00 do godz. 7.00 dnia następnego; łączna powierzchnia wymienionego obiektu biurowego wynosi 1.896,95 m2 - szczegółowe zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej stacjonarnej, określa załącznik Nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2. całodobowy monitoring antywłamaniowy i przeciwpożarowy realizowany
  w oparciu o istniejące urządzenia techniczne wraz z utrzymywaniem tych urządzeń
  i instalacji w stałej sprawności eksploatacyjnej w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego (dotyczy Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie oraz podległych Placówek Terenowych w: Chojnie, Choszcznie, Dębnie, Drawsku Pomorskim, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku i Wolinie jak i Placówki Terenowej w Pyrzycach - informacje o rodzaju central alarmowych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych jak i ilości czujek zawarto w przepisie § 3 ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia);
  3. zintegrowanie systemu alarmowego przeciwpożarowego, znajdującego się w jednostkach organizacyjnych, objętych przedmiotem zamówienia, z systemem antywłamaniowym oraz podłączenie wszystkich jednostek, w których dotychczas realizowany jest system monitoringu antywłamaniowego do Centrum Monitorowania Alarmów w oparciu o funkcjonujące w nich urządzenia techniczne oraz poprzez zainstalowane przez Wykonawcę na własny koszt urządzeń do transmisji sygnałów alarmowych - niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
  4. sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym instrukcji ochrony fizycznej dla obiektu, będącego siedzibą Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie oraz instrukcji ochrony obiektów poprzez monitoring
  wraz z opisem sposobu prowadzenia usługi i procedur dla jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2;
  5. prowadzenie dokumentacji w związku z:
  1) realizowaną ochroną fizyczną (stacjonarną) jednostki organizacyjnej, wymienionej w ust. 1,
  2) realizowanym monitoringiem antywłamaniowym i przeciwpożarowym w podległych jednostkach organizacyjnych, wymienionych w ust. 2,
  3) konserwacją urządzeń i instalacji systemu alarmowego antywłamaniowego i przeciwpożarowego, zapewniającą utrzymanie systemów w stałej sprawności eksploatacyjnej;
  6. w przypadku zmiany dotychczasowej siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego - przeniesienie funkcjonujących urządzeń do transmisji sygnału do nowych siedzib;
  7. przyjmowanie zgłoszeń awarii systemów alarmowych i ich usuwanie do 48h,
  licząc od chwili zgłoszenia oraz zapewnienie ochrony obiektów monitorowanych do czasu usunięcia awarii;
  8. zmiana kodów dostępu do pomieszczeń kodowanych w jednostkach organizacyjnych, wymienionych w ust. 2, zgodnie z wymaganiami zgłoszonymi przez Zamawiającego.

  Do obowiązków Wykonawcy należy również zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie wykonania przedmiotu zamówienia.

  Pracownicy ochrony fizycznej i grup interwencyjnych winni posiadać:
  1) jednolite umundurowanie i wyposażenie w środki przymusu bezpośredniego wynikające z przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.);
  2) identyfikatory i środki łączności bezprzewodowej.

  Zamawiający wymaga, aby:
  1) Wykonawca dysponował w każdej miejscowości, w której znajduje się siedziba jednostki organizacyjnej KRUS, objętej zamówieniem, co najmniej jedną grupą interwencyjną, złożoną z minimum dwóch osób, wyposażonych i działających
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia
  (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), których zadaniem będzie reagowanie na wszystkie sygnały systemów alarmowych; zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 30 min; grupy interwencyjne mogą funkcjonować w ramach podwykonawstwa;
  2) usługi, będące przedmiotem zamówienia, były świadczone przez Wykonawcę, posiadającego certyfikat ISO 9001:2000 lub inny równoważny; za równoważny należy rozumieć dokument, który potwierdza, że oferowane przez Wykonawcę usługi odpowiadają określonym wymogom jakościowym, przyjęta polityka jakości ukierunkowana jest na spełnienie wymagań klienta, Firma funkcjonuje w oparciu
  o wdrożone procedury postępowania i zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego
  do kontroli jakości
 12. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych. Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III SIWZ
 13. Ochrona terenu budowy szpitala
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
  Całodobowa fizyczna i elektroniczna ochrona terenu budowy i obiektów istniejących na budowie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Leśna 29
 14. usługa ochrony
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu, Kołobrzeg
  usługa ochrony obiektów Sanatorium od dnia podpiosania umowy do 31.12.2013r.
 15. B/OCHRONA MIENIA/2012 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Gmina Gościno, Gościno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony w systemie monitoringu drogą radiową obiektów wskazanych przez Zamawiającego w treści załącznika nr 1 do SIWZ. Założenia dla poszczególnych form ochrony zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 16. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych. Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III SIWZ
 17. Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
  1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium (budynek hali Milenium, budynek socjalno-administracyjny, budynek basenowy) przy ul. Łopuskiego przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca w następujący sposób: w godzinach otwarcia kompleksu tj. od 7.00 do 22.00 - dwóch pracowników ochrony, w tym jeden będący non stop na stanowisku kontroli (przed monitorami kamer), a drugi prowadzący stały obchód wewnątrz i wokół wszystkich obiektów MOSiR tj. kompleksu Milenium, obiektu sportowego Hala Łuczniczka, Euroboiska, Miejskiego Stadionu Sportowego, agory, parkingu przy ul. Śliwińskiego, skate parku, Bulwaru Kotwicy oraz wszystkich ciągów komunikacyjnych). W odniesieniu do dwóch pracowników, o których mowa powyżej wymagane jest aby posiadali co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia. poza godzinami otwarcia tj od 22.00 do 7.00 - jeden pracownik ochrony fizycznej posiadający co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia. 2. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego Hala Łuczniczka we wszystkie dni miesiąca w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30 - jeden pracownik ochrony fizycznej. W odniesieniu do tego pracownika posiadanie licencji nie jest przez Zmawiającego wymagane. Po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 6.30 monitoring elektroniczny w oparciu o transmisję radiową i telefoniczną całego obiektu. W skład ochrony obiektu wchodzi: budynek Hali Łuczniczka, boiska sportowe za Halą Łuczniczka (w sezonie zimowym lodowisko), Euroboisko, parking przed Halą Łuczniczka. Do zadań ochrony, poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. 3. Ochrona fizyczna z monitoringiem CCTV ( 32 kamery) Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. Sebastiana Karpiniuka wraz przyległym parkingiem przy ul. Śliwińskiego, agorą oraz skate parkiem w następujący sposób: a) przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca - jeden pracownik ochrony. W odniesieniu do tego pracownika posiadanie licencji nie jest przez Zamawiającego wymagane. b) po zamknięciu obiektu tj. od 6.30 do 22.30 dodatkowo monitoring elektroniczny w oparciu o transmisję radiową i telefoniczną w czterech punktach kasowch. Do zadań pracowników ochrony, poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. 4. Monitoring elektroniczny sali sportowej przy ul. Wąskiej przez wszystkie dni miesiąca po godzinach urzędowania tj. 22.30 - 7.00. 5. Wykonywanie konwojów kasowych jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca. Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez dział księgowości Zamawiającego. 6. W godzinach nocnych pracownicy ochrony na żądanie służby technicznej winni asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego. 7. Pracownicy ochrony bezwzględnie winni być umundurowani lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi. 8. W ramach ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) zamykania i otwierania obiektów o określonych godzinach, b) prowadzenia ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, c) prowadzenia książki ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, d) prowadzenia książki ewidencji osób dyżurujących w ochranianych obiektach, wpisywanie informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku, e) niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników MOSIR o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów, f) nie wpuszczaniu na teren ochranianych obiektów osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, g) nie wpuszczania na teren ochranianych obiektów akwizytorów, h) interwencji wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów i na terenie ochranianym, i) nie wpuszczania na teren ochraniany osób postronnych po godzinach pracy, j) doradzania Zamawiającemu w zakresie doboru środków, metod i technik ochrony adekwatnych do zagrożeń i specyfiki działalności Zamawiającego, k) zaznajomienia pracowników MOSIR z procedurami ochrony, l) podejmowania właściwych działań związanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub jego bezpośredniego sąsiedztwa podejrzanych toreb, paczek itp., m) skutecznego reagowania w przypadku innych zagrożeń, n) prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów szczególnie w godzinach nocnych, o) utrzymywania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony, p) zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszczęcia alarmu, q) współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach i na terenie do nich przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof, losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia, 9. W ramach usług monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do: a) przyłączenia lokalnego systemu dyskretnego ostrzegania zainstalowanego w budynkach (obiektach) do Centrum Operacyjnego Wykonawcy, b) stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, c) obowiązek całodobowego dozoru technicznego urządzeń sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN ) oraz usług serwisowych najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia uszkodzeń lub usterek, d) zapewnienia patrolu interwencyjnego, który w przypadku alarmu dojedzie do obiektu w czasie nie dłuższym niż 5 minut, e) niezależnie od przesłanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, codziennej kontroli monitorowanych obiektów wykonywanych przez patrol interwencyjny, f) ochrony osób i mienia, która będzie wykonywana w systemie monitoringu drogą telefoniczną i radiową, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, g) Wykonawca powinien mieć całodobowo działający system nadzoru i koordynacji oraz posiadać wyposażenie w środki łączności i transportu zgodne z prawem, niezbędne do pełnienia nadzoru, a w razie potrzeby do udzielenia wsparcia pracownikom chronionego obiektu
 18. Ochrona budowy szpitala
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa fizyczna i elektroniczna ochrona terenu budowy i obiektów istniejących na budowie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Leśna 29
 19. Usługi dozorowania i ochrony mienia obiektu socjalnego w Sianożętach.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia są usługi
  dozorowania i ochrony mienia obiektu socjalnego w SianoŜętach, ul. Ku Morzu 3. w podziale na następujące
  części: Część I - obejmująca usługi dozorowania mienia obiektu socjalnego mieszczącego się w Sianożętach
  przy ul. Ku Morzu 3 poprzez monitorowanie sygnału z systemu CCTV w okresach od 01.09.2011 do 15.06.2011 oraz od 01.09.2012 do 15.06.2013 Część II - obejmująca usługi ochrony mienia obiektu socjalnego
  mieszczącego się w Sianożętach przy ul. Ku Morzu 3 w okresach od 15.06.2012 do 31.08.2012 oraz od 15.06.2013.
 20. OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE I W KOSZALINIE
  Zamawiający: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona osób i mienia w obiektach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 i w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w następującym zakresie:
  1) Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie oraz konwój środków pieniężnych.;
  2) Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie;
  3) Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w Koszalinie;
  Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 części:

  I cześć zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 oraz konwój środków pieniężnych.

  II cześć zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie oraz monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w Koszalinie.

  Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia, określono w załączniku nr 1 do SIWZ
 21. Usługa ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring sygnałów drogą radiową w dwóch budynkach Sądu Rejonowego w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 20 i ul. Wojska Polskiego 8
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Sławno
 22. usługa ochrony obiektów Zamawiającego
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 23. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 24. OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA, KONWÓJ, DYSKRETNE OSTRZEGANIE, MONITORING SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 25. Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 26. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 27. ochrona
  Zamawiający: Regionalny Szpital, Kołobrzeg
 28. ochrona obiektów
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 29. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 30. Ochrona budowy szpitala
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 31. Usługa ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring sygnałów drogą radiową w dwóch budynkach Sądu Rejonowego w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 20 i ul. Wojska Polskiego 8
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Sławno
 32. Ochrona fizyczna i elektroniczna Muzeum w Koszalinie
  Zamawiający: Muzeum w Koszalinie, Koszalin
 33. Ochrona mienia - Łuczniczka
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 34. Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów Radia Koszalin SA
  Zamawiający: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A., Koszalin
 35. Ochrona budowy szpitala
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 36. Świadczenie usług ochrony osób i mienia.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 37. Świadczenie usług ochrony fizycznej ludzi, terenu i mienia na imprezach masowych organizowanych przez Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej w amfiteatrze Koszalin przy ul. Piastowskiej w dniach 7, 8, 9, 10 maja 2009 r
  Zamawiający: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych, Koszalin
 38. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych.
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin