Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Magdalena

w KRS

Magdalena Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kapela Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Martinez Redondo Guillermo
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Terka Grażyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojda Marta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ascoklima Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000603548
 2. Dk Home Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000664447
 3. Mcklima Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000436500
 4. Tobility Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000425250

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ascoinstal Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000501780
 2. Enterprise Time Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000439489
 3. Komex Time Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000410064

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji
  Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa
  Roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji
  w dwóch częściach:
  część 1 zamówienia: Modernizacji kanalizacji tłocznej odprowadzenia ścieków na poziomi -2. Dwie przepompownie fekalne z wymianą agregatów pompowych i pomp zanurzeniowych, zaworów zwrotnych, zaworów odcinających.
  część 2 zamówienia: Instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu biblioteki na poziomie -2, wraz z instalacją dachową oraz instalacją zasilającą w czynnik chłodu
  i ciepła pomieszczenie przygotowywania zbiorów na poziomie -2;
 2. Zaprojektowanie i wykonanie Pracowni Kardiologicznej. Znak sprawy: 15/ZPN/16
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Zaprojektowanie i wykonanie Pracowni Kardiologicznej, o powierzchni 200,67 m2. Pracownia z przeznaczeniem na Pracownię wszczepiania rozruszników oraz gabinety lekarskie. Zakres rzeczowy zadania miedzy innymi: 1) Wykonanie wylewek i postawienie ścian działowych; 2) Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji grzewczej; 3) Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej; 4) Wykonanie prac malarsko-tynkarskich; 5) Założenie posadzek w adaptowanej części oraz korytarzu (typu tarkett); 6) Założenie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem; 7) Wykonanie stolarki drzwiowej; 8) Wykonanie pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis zamówienia w SIWZ
 3. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń niskiego parteru budynku B dla potrzeb Poradni Onkologicznej z pracownią podawania cytostatyków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń niskiego parteru budynku B dla potrzeb Poradni Onkologicznej z pracownią podawania cytostatyków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy A. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Zabezpieczenie pomieszczeń oraz uprzątnięcie pomieszczeń po wykonanych robotach należy do wykonawcy. B. Zakres szczegółowy robót określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. C. Materiały wbudowane muszą spełniać wymagania do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia oraz posiadać odpowiednie aprobaty, atesty lub inne wiarygodne dokumenty wystawione przez instytucję uprawnioną, która potwierdzi, że oferowane materiały spełniają wymagane parametry Lp Komórka Powierzchnia Ilość etapów Data rozpoczęcia realizacji Czas trwania zadania 1. Poradni Onkologicznej z pracownią podawania cytostatyków 246,08 m2 1 od podpisania umowy 10 tygodni Zakres prac określony jako remont pomieszczeń niskiego parteru budynku B dla potrzeb Poradni Onkologicznej z pracownią podawania cytostatyków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy obejmuje przebudowę pomieszczeń Poradni. W ramach przebudowy i modernizacji przewiduje się dostosowanie pomieszczeń poszczególnych komórek Poradni do obecnie obowiązujących norm i przepisów ochrony p. pożarowej i sanitarnych, poprawę funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń, wymianę całkowicie zdekapitalizowanych elementów wyposażenia techniczno-użytkowego. Częściowo zmienia się układ niektórych pomieszczeń , wymianie ulegają: posadzki, okładziny ścian, stolarka drzwiowa, instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji grawitacyjnej i wzmożonej..
 4. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie
  Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest
  wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i
  Rozwoju w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie
 5. Doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej z modernizacją węzła cieplnego oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 51 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z projektami budowlanymi opracowanymi przez inż. Hannę Ciepiel, mgr inż. Tomasza Bartodziejskiego, tech. Dariusza Jaronia, mgr inż. Pawła Budziak, mgr inż. Pawła Kuceł, mgr inż. Anetę Głowacką, inż. Katarzynę Nowak z listopada i grudnia 2013 r., Decyzją Nr 59 N 2014 z dnia 22.02.2014 r., będącymi integralną częścią s.i.w.z.
  Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający wymagał będzie:
  - oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu prac,
  - certyfikatów lub deklaracji zgodności z polską normą na wbudowane materiały,
  - protokołów prób ciśnieniowych,
  - wypełnionego dziennika budowy,
  - oświadczenia najemców o wykonaniu prac,
  - protokołów plombowania wodomierzy.

Inne osoby dla Lewandowska Magdalena (64 osoby):