Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Marta Patrycja

w KRS

Marta Patrycja Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marta
Drugie imię:Patrycja
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Marcinkowski Marek, Warchała Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Potera Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cadgeo Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000064756
 2. E4i Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000951321
 3. Encon Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000231125
 4. Fatia Group Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000796205
 5. Iks - Net Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000073358
 6. Instytut Technologii Informatycznych, Wrocław − KRS 0000202985
 7. Procobot Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000448489
 8. Procobot Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000456731

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Encon Trade Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000552493
 2. Encon Trade Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000556278

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Zabrze w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Zabrze w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego pn.: Mam zawód - mam pracę w regionie, o numerze KSI POKL.09.02.00-24-035 - 11, dofinansowanego w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Dostawa sterowników PLC wraz z oprogramowaniem i akcesoriami
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterowników PLC firmy Siemens wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.
  Wytypowane sterowniki firmy SIEMENS uzupełniają istniejące rozwiązanie systemu sterowania akceleratorem wraz z systemem obrazowania. Żadne inne rozwiązanie nie zapewni kompatybilności z rozwiązaniem istniejącym. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie napisane specjalnie pod te sterowniki. Zastosowanie innych rozwiązań nie pozwoli na korzystanie oraz rozwijanie istniejącego oprogramowania.
  2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ.
 3. Dostawa kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
  Zamawiający: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kursów szkolenia zawodowego do Zespołu Szkół Łączności przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Nr Działania: 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu: Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w zał. nr 4a do specyfikacji, w kolumnie charakterystyka, parametr-opis...
 4. Przetarg nieograniczony na WYPOSAŻENIE LABORATORIUM FAL I ANTEN oraz MECHATRONIKI dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest: Dotyczy części I, V, VI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXI dostawa sprzętu wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieeksploatowanego, produkowanego seryjnie i niewadliwego, Dotyczy części II, III, IV, X, XI, XII, XVII, XIX, XX, XXII dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieeksploatowanego, produkowanego seryjnie i niewadliwego, Dotyczy części VII-IX dostawa sprzętu wraz z instalacją produkowanego seryjnie i niewadliwego, dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Całość przedmiotu zamówienia jest realizowana na potrzeby projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007-2013. Tytuł: Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT. Oś priorytetowa: Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe. Działanie: Wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Poddziałanie: Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej. Nr umowy RPOP.05.01.01-16-001 11-00. Cz. I Stanowisko do badania silnika - 1 kpl Cz. II Stanowisko do badania nowoczesnych ogniw - 1 kpl Cz. III Tab. 1 Zasilacz prądu stałego sterowany o zabezpieczonym wyjściu - 1 szt. Tab. 2 Zasilacz laboratoryjny - 1 szt. Tab. 3 Zasilacz laboratoryjny prądu i napięcia stałego - 2 szt. Cz. IV Karta pomiarowa - 1 szt. Cz. V Stanowisko do nauki oprogramowania sterowników sterujących elementami wykonawczymi inteligentnego domu - 1 kpl Cz. VI Stanowisko do badania nowoczesnego łożyskowania maszyn oraz dynamiki wirników - 1kpl Cz. VII Stanowisko do badań parametrów układów bezprzewodowej transmisji danych (Stanowisko do pomiaru charakterystyk anten) - 1 kpl Cz. VIII Stanowisko do badań wpływu zakłóceń wpływu zasilania w zakresie od 0 do 30MHz generowanych przez układy przekształtnikowe - 1 kpl Cz. IX Stanowisko do badania wpływu zakłóceń zasilania w zakresie od 30MHz do 1GHz na działanie urządzeń mechatronicznych - 1 kpl Cz. X Termopary - 15 szt Cz. XI Autotransformator - 1 szt. Cz. XII Elementy do testów - 1 kpl Cz. XIII Moduł wejściowy dla termopar - 1 kpl Cz. XIV Kamera termowizyjna - 1 kpl Cz. XV Oscyloskop cyfrowy - 1 szt. Cz. XVI Układ do modelowania wybranych nowoczesnych układów mechatronicznych 1 kpl Cz. XVII Piezoelektryczny czujnik siły i czujnik przyśpieszenia - 1 kpl Cz. XVIII Układ pomiarowy z kartą szybkiego prototypowania układów sterowania - 2 kpl Cz. XIX Tab. 1 Indukcyjny czujnik położenia - 1 szt. Tab. 2 Liniowy czujnik położenia (przemieszczeń) - indukcyjny - 10 szt. Cz. XX Tab. 1 Mostki mocy do pracy z sygnałem PWM - 2 szt Tab. 2 Mostki mocy do pracy z sygnałem PWM - 5 szt. Cz. XXI Układ do badania elementów obwodów elektrycznych występujących w mechatronice - 1 kpl Cz. XXII Elementy składowe do stanowiska do badania nowoczesnych, innowacyjnych układów chłodzenia - 1 kpl zwanych dalej Sprzętem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w wykazie rzeczowo-cenowym, stanowiącym: -dla części I załącznik nr 1a do SIWZ, -dla części II załącznik nr 1b do SIWZ, -dla części III załącznik nr 1c do SIWZ, -dla części IV załącznik nr 1d do SIWZ, -dla części V załącznik nr 1e do SIWZ, -dla części VI załącznik nr 1f do SIWZ, -dla części VII załącznik nr 1g do SIWZ, -dla części VIII załącznik nr 1h do SIWZ, -dla części IX załącznik nr 1i do SIWZ, -dla części X załącznik nr 1j do SIWZ, -dla części XI załącznik nr 1k do SIWZ, -dla części XII załącznik nr 1l do SIWZ, -dla części XIII załącznik nr 1m do SIWZ, -dla części XIV załącznik nr 1n do SIWZ, -dla części XV załącznik nr 1o do SIWZ, -dla części XVI załącznik nr 1p do SIWZ, -dla części XVII załącznik nr 1r do SIWZ, -dla części XVIII załącznik nr 1s do SIWZ, -dla części XIX załącznik nr 1t do SIWZ, -dla części XX załącznik nr 1u do SIWZ, -dla części XXI załącznik nr 1w do SIWZ, -dla części XXII załącznik nr 1y do SIWZ, Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1)sprzęt fabrycznie nowy, produkowany seryjnie, nieeksploatowany i niewadliwy (dot. części I-VI oraz X-XXII), 2)sprzęt produkowany seryjnie i niewadliwy (dot. części VII-IX), 3)dostawa na koszt wykonawcy (w częściach II, III, IV, X, XI, XII, XVII, XIX, XX, XXII dopuszcza się dostawę za pomocą kuriera); 4)dostarczony sprzęt będzie posiadał instrukcje uruchamiania, obsługi i eksploatacji w języku polskim lub angielskim; 5)dostarczony sprzęt będzie posiadał certyfikaty, instrukcje, licencje i sterowniki - odpowiednio dla danej części opisane w załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1r, 1s, 1t, 1u, 1w, 1y. Wyżej wymienione dokumenty, na żądanie zamawiającego, wykonawca przedstawi przy dostawie sprzętu. 6)Dostarczony sprzęt, po zainstalowaniu (tam, gdzie instalacja jest wymagana) będzie gotowy do pracy, instalacja sprzętu dokonana będzie przez przedstawiciela Wykonawcy. 7)Instalacja sprzętu musi obejmować: - rozpakowanie i montaż sprzętu, - uruchomienie Sprzętu, - wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów 8)SZKOLENIE: a) dot. części VI-IX: przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu b) dot. części XVI: przeszkolenie 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu 9)Miejsce dostawy: Dla wszystkich części zamówienia - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Elektroniki Przemysłowej, ul. Prószkowska 76, 45 - 758 Opole. 10)Wymagania dotyczące gwarancji: a) Wymagana gwarancja na Sprzęt wynosi: 12 miesięcy - dla części I-V, VII-XII, XVII, XIX, XXI i XXII 24 miesiące - dla części VI, XIII-XVI, XVIII, XX b) Dotyczy części I-VII i X-XXII - Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. Po tym terminie, jeśli czas naprawy przedłuży się powyżej 14 dalszych dni, Wykonawca dostarczy, na prośbę Zamawiającego, sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach; c) Dotyczy części VIII i IX - Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. Po tym terminie, jeśli czas naprawy przedłuży się powyżej 14 dalszych dni, Wykonawca dostarczy, na prośbę Zamawiającego, sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki do rozpoczęcia naprawy: do 72 godzin. d) Dotyczy części I-VI oraz X-XXII: Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na nowy o parametrach równoważnych (lub lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych napraw. e) Dotyczy części VII-IX: Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na inny sprawny o parametrach równoważnych (lub lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych napraw.
 5. Dostawa zestawów dydaktycznych: Programowanie sterowników przemysłowych PLC - w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa zestawów dydaktycznych: Programowanie sterowników przemysłowych PLC - w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu
  Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania:

  ZADANIE 1: Dostawa zestawu dydaktycznego System elektropneumatyki i elektrohydrauliki stosowanej w instalacjach przemysłowych

  ZADANIE 2: Dostawa 9 zestawów dydaktycznych Sterowniki PLC w przemyśle

  ZADANIE 3: Dostawa zestawu dydaktycznego System transportera taśmowego z magazynem pneumatycznym
 6. Uzupełnienie wyposażenia pracowni mechatroniki
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa uzupełnienia wyposażenia pracowni mechatroniki: część I - stanowisko dydaktyczne sterowników PLC wraz z oprogramowaniem; część II - stanowisko sieci przemysłowych wraz z oprogramowaniem.
 7. Dostawa wyposażenia specjalistycznego laboratorium maszyn elektrycznych w ramach Projektu pt.: Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii.
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pięciu) uniwersalnych stanowisk laboratoryjnych do badania maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego. 2) Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i przeprowadzenie podstawowego szkolenia rozruchowego (demonstracja) z obsługi uniwersalnych stanowisk laboratoryjnych do badania maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego wraz z użytkowym oprogramowaniem specjalistycznym w ramach Projektu pt.: Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii. Stanowiska umożliwiają realizację poszczególnych badań z zakresu badania maszyn elektrycznych na każdym stanowisku, umożliwiając tym samym realizację tych samych ćwiczeń w danej chwili przez całą grupę studentów. 3) Zamówienie jest współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 2: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, ze środków Ministra Finansów oraz środków własnych Uczelni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w części III niniejszej SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 7 do siwz.
 8. Dostawa wyposażenia do budynku nr 4 PWSZ w Wałczu, zlokalizowanego w Wałczu, przy ul. Wojska Polskiego 99, obejmująca: tokarko - frezarkę, modułowy zestaw do realizacji procesu dydaktycznego w zakresie zarządzania i sterowania procesami produkcyjnymi
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Wałcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie: a) tokarko - frezarki - 1 szt.; b) modułowego zestawu do realizacji procesu dydaktycznego w zakresie zarządzania i sterowania procesami produkcyjnymi - 1 szt
 9. Dostawa modułów dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Dostawa modułów dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej:
  Uniwersalny moduł kontrolno-pomiarowy z interfejsem USB 3
  Moduł wyjść przekaźnikowych i wejść cyfrowych z interfejsem USB 3
  Moduł wejść analogowych przeznaczony do czujników rezystancyjnych z interfejsem Ethernet 1
  Moduł wejść analogowych przeznaczony z interfejsem Ethernet 1
  Moduł wejść analogowych przeznaczony do termopar z interfejsem Ethernet 1
  Podwójny moduł PID z interfejsem Ethernet 1
  Moduł wejść i wyjść cyfrowych z interfejsem Ethernet 1
  Uniwersalny moduł wejść i wyjść cyfrowych oraz wejść i wyjść analogowych z interfejsem Ethernet 3
  Programowalny kontroler z interfejsem Ethernet 1
  Moduł wejść i wyjść cyfrowych oraz licznikowych z interfejsem Ethernet 1
  Repeater RS-422/485 1
  Moduł konwertera Ethernet/Port szeregowy RS-232/422/485 3
  2 porty RS-232/422/485 do magistrali USB 3
  Moduł wejść i wyjść cyfrowych z interfejsem RS485 1
  Moduł 8 wejść analogowych z interfejsem RS485 1
  Moduł 8 wyjść przekaźnikowych z interfejsem RS485 1
 10. Dostawa urządzeń dla Laboratorium Technologii Sieciowych
  Zamawiający: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych, Koszalin
  Dostawa urządzeń dla Laboratorium Technologii Sieciowych
  Zadanie I, Zadanie II
  w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 2/I, 2/II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 11. Dostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni mechatroniki.
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i oprogramowania do pracowni mechatroniki: część I - stanowisko ćwiczeniowe napędów elektrycznych, podstaw mechatroniki, techniki regulacji; część II - oprogramowanie edukacyjne do podstaw mechatroniki i sensoryki, pneumatyki, hydrauliki i sterowania cyfrowego; część III - dwa komputery przenośne, ploter. Zamawiane wyposażenie i oprogramowanie mają spełniać wymogi określone w SIWZ.

Inne osoby dla Lewandowska Marta Patrycja (51 osób):