Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Muller Anna Elżbieta

w KRS

Anna Elżbieta Lewandowska Muller

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Lewandowska Muller
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:125 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konieczna Beata Monika, Muller Johann Sebastiaan, Staniszewski Łukasz Marcin, Szymborski Łukasz Piotr
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stachowiak Wojciech, Wionczek Krzysztof

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grygorcewicz Mariusz, Muller Johann Sebastiaan, Muller Johann Sebastian, Wirski Sergej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zdziech Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Muller Johann Sebastiaan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 4earth Sp. Z O.O., Strzelewo − KRS 0000934698
 2. Educarium Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000254832
 3. Ener Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000545252
 4. Gea Farm Technologies Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000151477
 5. Gea Food Solutions Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000050052
 6. Gea Tuchenhagen Polska Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000153908
 7. Gea Westfalia Separator Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000269955
 8. Krajowa Giełda Produktów Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000488018
 9. Mullerco Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000318164
 10. Pgi Polska Grupa Inżynieryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000625244
 11. Pgi Polska Grupa Inżynieryjna Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000631844
 12. Pgs Polska Grupa Serwisowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000691347
 13. Swissa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000894267

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrowis Sp. Z O.O., Mława − KRS 0000148984
 2. Chore - Time Europe Sp. Z O.O., Strykowo − KRS 0000132059
 3. Gea Process Engineering Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000132803
 4. Gea Refrigeration Poland Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000043663
 5. Lely Center Bydgoszcz Sp. Z O.O., Lisi Ogon − KRS 0000346284
 6. Lely East Sp. Z O.O., Lisi Ogon − KRS 0000373411

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa wyposażenia Szkoły Podstawowej w Bychlewie w ramach projektu "Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bychlewie"
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe towary, objęte minimum dwuletnią gwarancją producenta wraz z usługą montażu.Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe towary, objęte minimum dwuletnią gwarancją producenta wraz z usługą montażu.
  Cz I sprzęt komputerowy i wyposażenie powiązane
  Cz II wyposażenie pracowni przyrodniczej
  Cz III inne pomoce dydaktyczne
  Cz IV wyposażenie placu zabaw
 2. Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !
  Zamawiający: Miejskie Centrum Edukacji, Knurów
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !”. 2. Ogólna charakterystyka. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do prowadzenia następujących zajęć dla uczniów z: 2.1. matematyki, 2.2. geografii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I - Zakup oraz dostawa zestawu pomocy dydaktycznych z matematyki dla MG-1, Część II - Zakup oraz dostawa zestawu pomocy dydaktycznych z geografii dla MG-2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, (załączniki do oferty nr 5.1. do 5.2.). 3. Okres realizacji zamówienia planowany jest na maj-czerwiec 2017 r. 4. Pomoce dydaktyczne obejmujące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez zamawiającego. 5. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych lub lepszych niż wynika to wymagań określonych przez zamawiającego. 6. Dostarczane pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe. 7. Jeśli w opisie występują wymiary pomocy dydaktycznych, zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarze +/- 10%. 8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adres wskazany przez zamawiającego na koszt wykonawcy. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m.in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego). 9. Dostarczone pomoce dydaktyczne będą musiały być zatwierdzone przez zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór pomocy dydaktycznych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 10. Wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji na poszczególne pomoce dydaktyczne wynosi 3 miesiące, liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
 3. PRZETARG NIEOGRANICZONY Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Warta Bolesławiecka w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej
  Zamawiający: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia tj. pomocy dydaktycznych,wyposażenia ,sprzętu komputerowego, mebli do pracowni matematycznych, cyfrowych, przyrodniczych do czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum gminy Warta Bolesławiecka celem podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej w tym: a) sprzętu komputerowego (informatycznego), cyfrowego dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka tj. wyposażenie pracowni dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych- pracownia cyfrowo (komputerowa)-matematyczna. Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. St.Wł. Reymonta w miejscowości Warta Bolesławiecka-pracowania matematyczno-cyfrowa(informatyczna). Wyposażenie pracowni dydaktycznej w Gimnazjum im.Jana Pawła II w Iwinach-pracowania przyrodnicza i nauk ścisłych.Wyposażenie pracowni dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach-pracownia przyrodnicza i nauk ścisłych.Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim-pracowania matematyczna, pracowania cyfrowa(komputerowa,Urząd Gminy Warta Bolesławiecka b) dostawę pomocy dydaktycznych dla szkól podstawowych i gimnazjum .Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej im.St.Wł. Reymonta w miejscowości Warta Bolesławiecka-pracowania przyrodnicza, pracownia matematyczno-cyfrowa (informatyczna). Wyposażenie pracowni dydaktycznej w gimnazjum im.Jana Pawła II w Iwinach- pracownia przyrodnicza i nauk ścisłych .Wyposażenie pracowni dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach- pracownia przyrodnicza i nauk ścisłych.Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim-pracownia matematyczna. Szczegółowy zakres, wielkość, rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – wykształcenie z perspektywami”
  Zamawiający: Gmina Świerzawa, Świerzawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych na cele realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja – wykształcenie z
  perspektywami” w ramach umowy nr RPDS.10.02.03-02-00043/16-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa: 10. Edukacja,
  Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3.
  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ. Zamówienie podzielone jest
  na następujące części: Część I – dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (projektory multimedialne, laptopy z
  oprogramowaniem,tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne) Część II – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych (gry
  edukacyjne, bryły, plansze, i inne) Część III – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych (mapy, przyrządy do zajęć z chemii,
  fizyki, biologii i inne) Część IV – dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia szachowe i dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (przyrządy do
  nauki gry w szachy, przyrządy logopedyczne, i inne)
 5. Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
  Zamawiający: Gmina Ostróda, Ostróda
  Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 6. Wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych Gminy Karsin
  Zamawiający: Urząd Gminy w Karsinie, Karsin
  1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Karsin, powiat kościerski tj.: - Zespół Szkół Nr 1 w Karsinie, ul. Długa 167, 83-440 Karsin; - Zespół Szkół Nr 2 w Wielu, ul. Wicka Rogali 7, 83-441 Wiele; - Szkoła Podstawowa w Osowie, ul. Wielewska 23, 83-440 Karsin; b) oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; c) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ Lista zakupów-wyposażenie pracowni oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ (dla Zadań od nr 1 do 14) oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ Lista zakupów – pomoce dydaktyczne (dla Zadania nr 15). 3. Wymienione w Załączniku Nr 1 i 2 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 4. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 5. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: a) dostawę wyposażenia do pracowni: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka szkoła podstawowa, matematyka gimnazjum, przyroda, logopedia w Zespole Szkół Nr 1 w Karsinie, ul. Długa 167, 83-440 Karsin; b) dostawę wyposażenia do pracowni: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka szkoła podstawowa, matematyka gimnazjum, przyroda, logopedia w Zespole Szkół Nr 2 w Wielu, ul. Wicka Rogali 7, 83-441 Wiele; c) dostawę wyposażenia do pracowni: matematyka szkoła podstawowa, przyroda, w Szkoła Podstawowej w Osowie, ul. Wielewska 23, 83-440 Karsin; miejscem dostaw FRANCO są pracownie wymienione powyżej. 6. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości. Podział na zadania: 1. Zadanie 1: Drobne artykuły papiernicze, chemia domowa (zgodnie z tabelą nr 1 w zał. nr 1); 2. Zadanie 2: Globusy, mapy (zgodnie z tabelą nr 2 w zał. nr 1); 3. Zadanie 3: Modele (zgodnie z tabelą nr 3 w zał. nr 1); 4. Zadanie 4: Odczynniki chemiczne (zgodnie z tabelą nr 4 w zał. nr 1); 5. Zadanie 5: Plansze edukacyjne (zgodnie z tabelą nr 5 w zał. nr 1); 6. Zadanie 6: Pomoce dydaktyczne logopedia (zgodnie z tabelą nr 6 w zał. nr 1); 7. Zadanie 7: Pomoce dydaktyczne matematyka (zgodnie z tabelą nr 7 w zał. nr 1); 8. Zadanie 8: Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych(zgodnie z tabelą nr 8 w zał. nr 1); 9. Zadanie 9: Przewodniki, atlasy (zgodnie z tabelą nr 9 w zał. nr 1); 10. Zadanie 10:Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń(zgodnie z tabelą nr10 w zał. nr 1); 11. Zadanie 11: Przyrządy i urządzenia do obserwacji (zgodnie z tabelą nr 11 w zał. nr 1); 12. Zadanie 12: Sprzęt laboratoryjny (zgodnie z tabelą nr 12 w zał. nr 1); 13. Zadanie 13: Sprzęt ochronny (zgodnie z tabelą nr 13 w zał. nr 1); 14. Zadanie 14: Sprzęt techniczny i pomocniczy (zgodnie z tabelą nr 14 w zał. nr 1); 15. Zadanie 15: Dodatkowe pomoce dydaktyczne ZS Nr 1 w Karsinie (zgodnie z tabelą nr 1 w zał. Nr 2); 16. Zadanie 16: Dodatkowe pomoce dydaktyczne ZS Nr 2 w Wielu (zgodnie z tabelą nr 2 w zał. Nr 2); 17. Zadanie 17: Dodatkowe pomoce dydaktyczne SP w Osowie (zgodnie z tabelą nr 3 w zał. Nr 2).
 7. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Oleśnica
  Zamawiający: Gmina Oleśnica, Oleśnica
  1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica, powiat oleśnicki tj. Szkoła Podstawowa w Smolnej, Szkoła Podstawowa we Wszechświętem, Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej, Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej, Szkoła Podstawowa w Sokołowicach, Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica; oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; b) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 2. 3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 4. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości.
 8. Dostawa pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w ramach projektu pn. „Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w ramach projektu pn: „Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 2. Materiały dydaktyczne, terapeutyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w tym celu w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 A w ramach poszczególnych zadań do SIWZ zawarto minimalne wymagania Zamawiającego co do funkcji, celu dydaktycznego, terapeutycznego który ma zostać osiągnięty za pomocą wskazanego asortymentu. Wykonawca oferując asortyment, a także rozwiązania równoważne kieruje się przede wszystkim określonym celom dydaktycznym, terapeutycznym jakim mają służyć materiały dydaktyczne i terapeutyczne. 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczony i wniesiony do siedziby placówek oświatowych. 5. Transport i wniesienie na ryzyko i koszt wykonawcy. 6. Pomoce dydaktyczne i terapeutyczne należy dostarczyć do następujących placówek oświatowych: 1) Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5; 2) Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Tadeusza Kościuszki 10; 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1; 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. 3. Maja 41; 5) Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16; 6) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 46; 3. Szczegółowy podział pomocy dydaktycznych i terapeutycznych na poszczególne placówki oświatowe Zamawiający przedstawi Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 4. W przypadku realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest towarem zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowym i pełnowartościowym oraz, że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 5. W każdej z placówek oświatowych, do których zostanie dostarczony przedmiot zamówienia zostanie sporządzony częściowy protokół. 6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z deklarowaną specyfikacją lub jest niekompletny albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający może odmówić odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 7. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy przedmiot zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 oraz ust 3 Ustawy Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że dostawy będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust 1 Ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań wydajnościowych funkcjonalnych, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z: polską normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszący normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny jeżeli te normy , aprobaty specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30 Ustawy, że dostawa spełnia wymagania wydajnościowe lub funkcjonalne określone przez Zamawiającego. 9. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dostarczony przedmiot umowy jest podpisany przez strony protokół końcowy. 10. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się przekazać fakturę VAT nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu końcowego. 11. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 zadań (części). Szczegółowy opis każdego zadania został zawiera załącznik nr 1 A do SIWZ w podziale na zadnia; 1) Zadanie 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych - część 1. Cel dydaktyczny: poznawanie przez uczniów szkół ogólnokształcących zagadnień z zakresu chemii, biologii, przyrody, fizyki, geografii. Wspólny Słownik Zamówień: 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 – pomoce i artykuły szkoleniowe, 33141623-3 – zestaw I pomocy, 44512210-7 – obcęgi, 39241200-5 – nożyczki, 18142000-6 – okulary ochronne, 39715100-8 - Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe, 33793000-5 – laboratoryjne wyroby szklane, 38900000-4 – różne przyrządy do badań i testowania, 38437000-7 – pipety i akcesoria laboratoryjne, 38437120-4 – stojaki na pipety, 38412000-6 – termometry, 42671100-1 – stojaki na narzędzia laboratoryjne, 34999400-0 – modele w skali, 31630000-1 – magnesy, 38416000-7 – pH metry, 38414000-0 – higrometry, 14320000-0 – minerały chemiczne, 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne, 33141411-0 – skalpele i noże chirurgiczne, 18523000-1 – stopery, 31711130-3 – oporniki, 31531000-7 – żarówki, 44550000-0 – sprężyny, 37413160-5 – ciężarki lub obciążniki, 31431000-0 – baterie alkaliczne, 44511000-5 – narzędzia ręczne, 39221150-3 – termosy, 39298600-3 – globus, 35113400-3 – odzież ochronna i zabezpieczająca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 1. 2) Zadanie 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych - część 2. Cel dydaktyczny: poznawanie przez uczniów szkół ogólnokształcących zagadnień z zakresu chemii, biologii, przyrody, fizyki, geografii. Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne, 38634000-8 – mikroskopy optyczne, 38510000-3 – mikroskopy, 38631000-7 – lornetki , 38311000-8 – wagi elektroniczne i akcesoria, 38414000-0 – higrometry, 38127000-1 – stacje pogodowe, 38126000-4 - aparatura do obserwacji powierzchniowej, 39298800-5 – akwaria, 38111100-7 – kompasy, 33184000-3 – sztuczne części ciała, 30237280-5 – akcesoria zasilające, 38600000-1 – przyrządy optyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 2. 3) Zadanie 3 - Dostawa pomocy dydaktycznych - część 3. Cel: przechowywanie sprzętu do przeprowadzania dla uczniów ze szkół ogólnokształcących zajęć z chemii. Wspólny Słownik Zamówień: 39151000-5 – meble różne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 3. 4) Zadanie 4 - Dostawa pomocy dydaktycznych – odczynniki. Cel dydaktyczny: praktyczne poznawanie przez uczniów szkół ogólnokształcących zagadnień z zakresu chemii, biologii. Wspólny Słownik Zamówień: 33696300-8 – odczynniki chemiczne, 24311000-7 – pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne, 33124131-2 – paski odczynników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 4. 5) Zadanie 5 - Dostawa pomocy dydaktycznych – mapy ścienne. Cel dydaktyczny: poznawanie przez uczniów szkół ogólnokształcących zagadnień z zakresu geografii, przyrody. Wspólny Słownik Zamówień: 22114300-5 – mapy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 5. 6) Zadanie 6 - Dostawa pomocy dydaktycznych – mapy turystyczne i konturowe. Cel dydaktyczny: poznawanie przez uczniów szkół ogólnokształcących zagadnień z zakresu geografii. Wspólny Słownik Zamówień: 22114300-5 – mapy, 22114200-4 – atlasy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 6. 7) Zadanie 7 - Dostawa pomocy dydaktycznych – publikacje albumowe. Cel dydaktyczny: poznawanie miejsc, miast krajobrazów także poprzez ujęcie historyczne w ramach geografii. Wspólny Słownik Zamówień : 22120000-7 – wydawnictwa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 7. 8) Zadanie 8 - Dostawa pomocy dydaktycznych – filmy Cel dydaktyczny poznawanie przez uczniów szkół ogólnokształcących zagadnień z zakresu geografii. Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne, 48190000-6 – pakiety oprogramowania edukacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 8. 9) Zadanie 9 - Dostawa pomocy dydaktycznych – matematyka Cel dydaktyczny poznawanie zagadnień z zakresu matematyki Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne, 37524100-8 – gry edukacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 9. 10) Zadanie 10 - Dostawa pomocy dydaktycznych – matematyka, publikacje książkowe Cel dydaktyczny poznawanie zagadnień z zakresu matematyki Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne, 22110000-4 – drukowane książki, 22120000-7 – wydawnictwa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 10. 11) Zadanie 11 - Dostawa pomocy dydaktycznych – język angielski, publikacje książkowe Cel dydaktyczny poznawanie języka angielskiego Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne, 22120000-7 – wydawnictwa 22114100-3 – słowniki, 22110000-4 – drukowane książki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 11. 12) Zadanie 12 - Dostawa pomocy dydaktycznych – geografia i przyroda, publikacje książkowe Cel dydaktyczny poznawanie różnorodnych zagadnień z zakresu geografii, przyrody Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne, 22110000-4 – drukowane książki, 22120000-7 – wydawnictwa, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 12. 13) Zadanie 13 - Dostawa pomocy terapeutycznych – zajęcia teatralne Cel dydaktyczny edukacja poprzez zabawę uczniów szkół specjalnych. Wspólny Słownik Zamówień: 39162000-5 – pomoce naukowe, 33693000-4 – pozostałe produkty terapeutyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 13. 14) Zadanie 14 - Dostawa pomocy terapeutycznych – zajęcia psychologiczno – terapeutyczne Cel dydaktyczny zajęcia rozwijające poprzez naukę umiejętności poznawcze, pomoce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne , 48190000-6 – pakiety oprogramowania edukacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 14. 15) Zadanie 15 - Dostawa pomocy terapeutycznych – Alternatywne metody sposobu komunikacji Cel dydaktyczny pomoc w ułatwianiu komunikacji Wspólny Słownik Zamówień: 39162000-5 – pomoce naukowe, 48190000-6 – pakiety oprogramowania edukacyjnego, 22120000-7 – wydawnictwa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 15. 16) Zadanie 16 - Dostawa pomocy dydaktycznych – doradztwo zawodowe Cel dydaktyczny zapoznawanie uczniów z tematyką różnych zawodów. Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne, 48190000-6 – pakiety oprogramowania edukacyjnego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A dla zadnia nr 16. 11. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy; zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 12. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego wymagane dokumenty i oświadczenia. 13. Wykonawca obowiązkowo na zadanie, oferuje cały asortyment w ramach tego zadania na które składa ofertę, zgodny z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 A do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty niekompletnej w ramach poszczególnych zadań, oferta zostanie uznana jako niezgodna z treścią SIWZ. 14. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany wypełniając formularz cenowy w ramach poszczególnych zadań w kolumnie „Nazwa własna oferowanego produktu, jego główne cechy i elementy” opisać ten produkt w przypadku nie wypełnienia kolumny Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje wymaganego asortymentu. 15. TERMIN DOSTAWY (TD) - Wykonawca zobowiązany będzie wskazać całkowity termin realizacji przedmiotu określając przedział czasowy na zadanie na które składa ofertę: 12 dni lub 17 dni lub 27 dni – (TD) stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 16. SPOSÓB DOSTAWY – Wykonawca zobowiązany będzie wskazać sposób dostawy przedmiotu zamówienia; dostawa we własnym zakresie rozumiana jest jako wykonanie dostawy przez przedstawiciela Wykonawcy, który osobiście dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanych placówek i wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokona weryfikacji dostarczonych pomocy dydaktycznych, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem, dostawa zlecona podmiotowi zewnętrznemu rozumiana jest jako zlecenie transportu firmie zewnętrznej, za pośrednictwem kuriera przedmiot zamówienia dostarczany jest do placówek wskazanych przez Zamawiającego, weryfikacja dostarczonych produktów nastąpi przez Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym po dniu odbioru na podstawie dostarczonych pomocy dydaktycznych i przekazanej listy/ zestawienia produktów przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem – stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. 17. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 18. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części – zadań. 19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3. 21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 9. Liga mądrych głów. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach, Kryry
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy i materiałów stanowią załącznik do SIWZ.
 10. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół z terenu Gminy Główczyce.
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu Gminy Główczyce w ramach realizacji projektu pn. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z terenu Gminy Główczyce.
 11. Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na Plantach Jana Pawła II w Rawiczu
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na Plantach Jana Pawła II w Rawiczu. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej określone części: 1) CZĘŚĆ 1 – dostawa wraz z montażem urządzeń plenerowych do ćwiczeń fitness 2) CZĘŚĆ 2 – dostawa wraz z montażem plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni. 3. Szczegółowe wymagania oraz zakres zamówienia dla CZĘŚCI 1: 1) zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) dostawę wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness opisanych w dokumentacji projektowej zlokalizowanych w poniższych stacjach: - stacja 1 na którą składa się: podciągacz + słup + drabinka z podciągiem, orbitek + słup + wioślarz, - stacja 2 na którą składa się: narciarz + słup + twister, wypychacz + słup + motyl, - stacja 3 na którą składa się: stepper + słup + biegacz, rowerek klasyczny + słup + jeździec, - stacja 4 na którą składa się: wahadło + słup + twister, narciarz + słup + małe koła tai chi, - stacja 5 na którą składa się: wypychacz + słup + podciągacz, prasa nożna + słup + motyl, pajacyk + słup + twister, wioślarz + słup + orbitek, biegacz + słup + jeździec. b) montaż mat przerostowych wraz z mechaniczna pielęgnacją trawników parkowych, c) inne prace towarzyszące wykonaniu zamówienia. 2) Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 16630 lub DIN 7900:201 wydane przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzeń montowanych na pojedynczym słupie z zachowaniem obowiązującej strefy bezpieczeństwa. Kolorystyka oraz kształt tych urządzeń, zgodnie z założeniami Konserwatora Zabytków, powinny być dobrane tak aby dyskretnie wpisywały się w układ zielni plant tj. symbolizowały kształt drzewa. 4) Zamawiający wymaga aby urządzenia stanowiły jednolite zestawy, były wykonane w jednej linii kolorystycznej oraz stylistycznej i wizualnej oraz pochodziły od jednego producenta. 4. Szczegółowe wymagania oraz zakres zamówienia dla CZĘŚCI 2: 1) zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) dostawę wraz z montażem plenerowych urządzeń muzycznych opisanych w dokumentacji projektowej, b) dostawę wraz z montażem zjeżdżalni opisanej w dokumentacji projektowej, c) montaż mat przerostowych wraz z mechaniczna pielęgnacją trawników parkowych, d) inne prace towarzyszące wykonaniu zamówienia. 2) Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 16630 lub DIN 7900:201 wydane przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Zamawiający dopuszcza również przedstawienia deklaracji zgodności zgodnie z normą PN-EN 1176, z zastrzeżeniem certyfikacji urządzenia – zjeżdżalni po montażu. 3) zaleca się, zgodnie z projektem wykonawczym, aby Wykonawca, w zakresie zjeżdżalni, dokonał szczegółowej wizji terenowej oraz uzyskał wszystkie dane i informacje niezbędne do ustalenia ceny i złożenia oferty. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca. 5. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) projektu wykonawczego wraz z wydanymi pozwoleniami, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym dla danej części. stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl zakładka: zamówienia publiczne. 6. Teren objęty niniejszą inwestycją znajduje się w obrębie pozostałości fortyfikacji ziemnych przekształconych następnie w plany, wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 lipca 1970 roku o nr rejestru 504/1170. 7. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wykonane zgodnie z normami, żadna z ich części nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń itp.. Urządzenia oprócz ww wymienionych certyfikatów lub deklaracji zgodności muszą posiadać atesty dopuszczające do użytku, muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak również muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. 8. Aktualne certyfikaty / deklaracje zgodności urządzeń, szczegółowo opisane dla poszczególnych części, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio: a) Inspektorowi nadzoru – na 5 dni przed planowanym montażem zaoferowanych urządzeń, b) Zamawiającemu – do zgłoszenia o zakończenia prac, nie później jednak niż do dnia wyznaczonego na odbiór częściowy i końcowy zgodnie z zapisami projektu umowy. 9. Wykonawca przy realizacji zamówienia w ramach zaoferowanej ceny, dla każdej części, będzie zobowiązany również do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570), 2) prowadzenia prac zgodnie z wydanymi pozwoleniami, zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania pracami, 3) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem, 4) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny; 5) obsługi geodezyjnej podczas realizacji całej inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu) i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, 6) organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 7) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), 8) po zakończeniu prac doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie prac, 9) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane prace, wszystkie dostarczone urządzenia zabawowe, elementy małej architektury i zastosowane materiały zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 – 60 miesięcy). 10. Przy wykonawstwie oraz odbiorze prac objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 3) kosztorysie ofertowym, 4) Projekcie wykonawczym wraz z wydanymi pozwoleniami, 5) Polskich Normach. 11. Przedstawione w dokumentacji projektowej zdjęcia i rysunki mają charakter wyłącznie przykładowy służący wizualizacji założeń Konserwatora Zabytków. 12. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 13. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wskazaniu takiemu należy przyjąć, że towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego urządzenia, materiały, które zagwarantują realizację prac zgodnie z wydanym pozwoleniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne, jakościowe i wizualne oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących urządzenia, materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty o których mowa w pkt 2 ppkt 3 rozdziału IX SIWZ. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych urządzeń, materiałów itp.. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu urządzeń, materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia żądania od Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu zgodnie załączonym do oferty kosztorysem uproszczonym - kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 12. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Kołczygłowy
  Zamawiający: Gmina Kołczygłowy, Kołczygłowy
  1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Kołczygłowy, powiat bytowski tj. Zespół Szkół w Kołczygłowach oraz Zespół Szkół w Łubnie; b) oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; c) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 2. 3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 4. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: a) dostawę wyposażenia do pracowni: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka szkoła podstawowa, matematyka gimnazjum, przyroda w Zespole Szkół Łubno, 77-140 Kołczygłowy, Łubno 22; b) dostawę wyposażenia do pracowni: chemia, fizyka, geografia, matematyka szkoła podstawowa, matematyka gimnazjum, przyroda, logopedia w Zespole Szkół Kołczygłowy, 77-140 Kołczygłowy, ul. Szkolna 10; c) miejscem dostaw są pracownie wymienione powyżej. 5. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości. Podział przedmiotu zamówienia na zadania (części zamówienia): 1. Zadanie 1: Drobne artykuły papiernicze, chemia domowa (zgodnie z tabelą nr 1 w zał. nr 1) 2. Zadanie 2: Globusy, mapy (zgodnie z tabelą nr 2 w zał. nr 1) 3. Zadanie 3:Modele (zgodnie z tabelą nr 3 w zał. nr 1) 4. Zadanie 4: Odczynniki chemiczne (zgodnie z tabelą nr 4 w zał. nr 1) 5. Zadanie 5: Plansze edukacyjne (zgodnie z tabelą nr 5 w zał. nr 1) 6. Zadanie 6: Pomoce dydaktyczne logopedia (zgodnie z tabelą nr 6 w zał. nr 1) 7. Zadanie 7: Pomoce dydaktyczne matematyka (zgodnie z tabelą nr 7 w zał. nr 1) 8. Zadanie 8: Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych (zgodnie z tabelą nr 8 w zał. nr 1) 9. Zadanie 9: Przewodniki, atlasy (zgodnie z tabelą nr 9 w zał. nr 1) 10. Zadanie 10: Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń (zgodnie z tabelą nr 10 w zał. nr 1) 11. Zadanie 11: Przyrządy i urządzenia do obserwacji (zgodnie z tabelą nr 11 w zał. nr 1) 12. Zadanie 12: Sprzęt laboratoryjny (zgodnie z tabelą nr 12 w zał. nr 1) 13. Zadanie 13: Sprzęt ochronny (zgodnie z tabelą nr 13 w zał. nr 1) 14. Zadanie 14: Sprzęt techniczny i pomocniczy (zgodnie z tabelą nr 14 w zał. nr 1) Okres gwarancji: 12 miesięcy.

 13. Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych z matematyki w ramach projektu Super dzieciaki - wspólnie osiągniemy sukces
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Radostowicach, Radostowice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych z matematyki w 4 szkołach, są to:
  a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie ul. Nadrzeczna 31,
  b) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach ul. Topolowa 61,
  c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce, ul. Woszczycka 20,
  d) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostowicach, ul. Dworcowa 56
  Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy dydaktycznych i materiałów stanowią załączniki do SIWZ.
 14. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Widzieć i wiedzieć więcej - nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz
  Zamawiający: Gmina Przywidz, Przywidz
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu Widzieć i wiedzieć więcej - nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz w szkołach podstawowych w Trzepowie, Pomlewie i Przywidzu oraz gimnazjum w Przywidzu. 2. Zakres zamówienia SP. Trzepowo pracownia TIK Urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny - urządzenia umożliwiające konfigurację V-Lanów) 1 szt., okablowanie sali, gniazda abonenckie (elektryczne i sieciowe) router z zaporą (firewallem) i systemem blokowania włamań IPS (1 szt., 500 zł brutto), Klimatyzacja serwerowni (1 szt., ), Zasilacz UPS z podtrzymaniem napięcia przeznaczony dla serwera NAS (NASNetwork Attached Storage) 1 szt., Przenośny komputer dla ucznia z systemem operacyjnym (15 szt.,), Przenośny komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym (1 szt.) Serwer NAS (1 szt., ), urządzenie wielofunkcyjne (drukarka,
  skaner, ksero, 1 szt., ) drukarka 3D (1 szt., 2) aparat fotograficzny/kamera karta pamięci statyw (1 szt., ), Tablica interaktywna (1 szt.,) Projektor (1 szt., cyfrowe systemy pomiarowe (1 szt., pracownia matematyczna Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych (1 szt., Waga metalowa do 5 kg (1 szt., Odważniki komplet D łącznie 5 kg, 15 sztuk (1 komplet, Sortowanie figur układanka (1 szt., ), Ułamki na magnesie (1 szt., pracownia przyrodnicza Teleskop (1 szt.), Mikroskop z KAMERĄ USB 1 szt. Waga szalkowa z tworzywa odważniki (5 szt., ), Aparat fotograficzny (1 szt., ), Rzutnik multimedialny (1 szt., ), Laptop dla nauczyciela (możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu)1 szt., Suszarka na szkło laboratoryjne (1 szt., Lodówka z zamrażalnikiem (1 szt., Krążek Secchiego (5 szt., ), Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1 lub skala 1:2) (1 szt., ), Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka (1 szt., ), Fantom dziecięcy manekin ratowniczy (1 szt., 1. pracownia matematyczna Pentomino zestaw grupowy (6 kompletów, 2 zestawy,.), Pentomino karty pracy 1 (1 szt, . Pentomino karty pracy 2 (1 szt, , Pentomino karty pracy 3 (1 szt , Pentomino karty pracy 4 (1 szt, , Magiczna symetria (5 szt., Domino badanie kątów (5 szt., Domino obliczanie kątów (4 kompletów, 1 zestawy Tangram (24 kompletów, 3 zestawy, .), K-dron łamacz głów (25 sztuk, ), Krzyżówka matematyczna - gra (2 szt., ), Oś liczbowa z rozwinięciem setnych/tysięcznych (1 szt., , Układanka Schubitrix miary czasu (5 szt., .), Układanka Schubitrix miary objętości (5 szt.,.), Układanka Schubitrix miary powierzchni (5 szt., .), Układanka Schubitrix miary długości (5 szt., .), Magnetyczna plansza zamiany jednostek (1 szt., .), Miarka dwustronna 1 m (80 szt., .), Koło do odmierzania odległości z licznikiem (2 szt., .), Panorama logiczna (1 szt., ), Candy XXL (1 szt., ) Wedgits klocki 95 szt.,.), Wedgits karty zadaniowe (1 szt., .) Penkamino gra na mnożenie (3 szt., ), Domino zegar i czas (3 szt., Klepsydry. Zestaw klasowy (1 szt., Badamy podzielność liczb (1 szt., Sudoku (3 szt., Gra EDULUDO kształty (4 szt., Figuraki (4 szt., Liczbowa dokładanka zakres 1-10 (1 szt., Puzzle arytmetyczne ten sam wynik (4 szt., Puzzle matematyczne dodawanie do 20 (4 szt., Puzzle matematyczne odejmowanie do 20 (4 szt., Puzzle matematyczne mnożenie do 100 (4 szt., Puzzle matematyczne dzielenie do 100 (4 szt., Kalendarz codzienny makatka (4 szt., Puzzle 25 el. wiosna (4 szt., Puzzle 36 el.lato (4 szt., Puzzle 49 el. jesień (4 szt., Puzzle 64 el. zima (4 szt., Klocki drewniane XXL kolorowe 200 sztuk (4 szt., 1 Piolino 94 szt., Bingo. Mnożenie i dzielenie do 20 (1 szt., Bingo. Dodawanie i odejmowanie do 20 (1 szt., Bingo. Mnożenie i dzielenie do 100 (1 szt., Bingo. Dodawanie i odejmowanie do 100 (1 szt., Tangram matematyczny (1 szt., P! Ułamki tabliczka (4 szt., Waga szkolna metalowa, 2 kg (1 szt., Odważniki 92 szt., Zestaw odważników (1 szt. , pracownia przyrodnicza Lupa (15 szt., Pudełko do obserwacji okazów (z 2 lupami, 20 szt., Lornetka (15 szt., Mikroskop wersja zasilana z sieci i/lub z baterii (3 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych bezkręgowce (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych skrzydła owadów (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowychrośliny jadalne (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki ssaków (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych grzyby (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych co żyje w kropli wody (3 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka (4 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zmienione chorobowo (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowychpreparaty zoologiczne (2 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych przyroda (2 szt., Zestaw preparatów biologicznych (2 szt., Taśma miernicza (15 szt., Stoper (15 szt., Termometr z sondą (1 szt., Termometr laboratoryjny (1 szt., , Termometr zaokienny (1 szt., Waga elektr. do 5 kg zasilanie z sieci i/lub z baterii (15 szt., .), Kompas (10 szt., 1 Deszczomierz (1 szt., Barometr (2szt., Wiatromierz (1 szt., Higrometr (1 szt., Zestaw areometrów (4 szt., Zestaw siłomierzy (6 szt., Miernik uniwersalny wielkości elektr. (15 szt., Elektroskop (15 szt., Zestaw pałeczek do elektryzowania 910 szt., Żarówki miniaturowe 6 V (50 szt., Żarówki miniaturowe 3,5 V (30 szt., Oprawki do żarówek (50 szt., Diody LED (30 szt., Przewodniki, Izolatory (1 szt., Oporniki (15 szt., Przewody z zakończeniami typu krokodylek(90 szt., Silniczek elektryczny
  (15 szt., 1 Sygnalizator piezoelektryczny (15 szt., Baterie płaskie (30szt., Baterie (15 szt., Baterie płaskie (15 szt., Zestaw magnesów sztabkowych (10 szt., Zestaw magnesów podkowiastych (15 szt., Pudełko z opiłkami (15 szt., Magnes neodymowy (15 szt., Zestaw soczewek (7 szt., Lusterko płaskie podwójne rozkładane (10 szt., Lusterko wklęsłowypukłe (15 szt., Pryzmat (akrylowy lub szklany) (15 szt., Zestaw optyczny mieszanie barw (krążek Newtona) (7 szt., Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach (7 szt., Zestaw kostek o równych masach i różnych objętościach (7 szt., Zestaw klocków (4 szt., Zestaw klocków plastikowych (4 szt., 8 Piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości (7 szt., Zestaw sprężyn metalowych (3 szt., Pojemnik próżniowy z pompką (3 szt., Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym (5 szt., Zestaw skał i minerałów (1 szt., Stetoskop (7 szt., Ciśnieniomierz (5 szt., Ekran do rzutnika multimedialnego (1 szt., Odtwarzacz CD z głośnikami (1 szt., Probówka szklana (100 szt., Statyw na probówki (15 szt., Kolba okrągłodenna (15 szt., 1 Kolba stożkowa (20 szt., Zlewka niska plastikowa (30 szt., Zlewka niska szklana (30 szt., Zlewka duża szklana (50 szt., Zlewka duża szklana (20 szt., Cylinder miarowy plastikowy (30 szt., Cylinder miarowy plastikowy (10 szt., Moździerz z tłuczkiem (5 szt., Mały palnik Bunsena na gaz (z wymiennymi wkładami) (2 szt., Palnik spirytusowy (10 szt., Rurki gumowe (3 szt., Rurki silikonowe (2 szt., , Zestaw zacisków (3 szt., Zestaw plastikowych pipet Pasteura (4 szt., Butelka z zakraplaczem (30 szt., Butelki na roztwory (30 szt., Lejki plastikowe (30 szt., Zestaw szalek Petriego (20 szt., Bagietki (30 szt., Statyw (7 szt., 1 Pęseta plastikowa (35 szt., Igły preparacyjne (30 szt., Zestaw szkiełek podstawowych (10 szt., Zestaw szkiełek nakrywkowych (10 szt., Pudełko plastikowe na preparaty (10 szt., Bibuła laboratoryjna (1 szt., Wskaźniki pH (3 szt., Stearyna (1 szt., Kwas solny (1 szt., Tlenek wapnia (1 szt., , Spirytus salicylowy (7 szt., Jod krystaliczny (1 szt., , Siarka (1 szt., Gliceryna (1 szt., , Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu (1 szt., Siarczan (VI) miedzi (II) (1 szt., Woda utleniona (10 szt., 1 zł brutto/szt.), Manganian (VII) potasu (1 szt.,, Pożywka MS (1 szt., ), Metale i stopy (zestaw) (1 szt.,.), Drut miedziany (3 szt., ), Zestaw akwarystyczny (5 szt., .), Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium (5 szt.,), Odczynnik do oznaczania chloru w akwarium (5 szt., ), Kwasomierz glebowy klasyczny (15 szt., , Parafilm (2 szt., ), Mata z włókniny chłonnej (1 szt., ), Okulary ochronne (30 szt., ), Rękawiczki lateksowe (5 szt., ), Rękawice do gorących przedmiotów (10 szt., .), Fartuch (30 szt., ), Szczotki do mycia szkła (5 szt., .), Wentylator biurkowy (7 szt., ), Płyta grzejna (2 szt., .), Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacja temperatury (1 szt., ) Ładowarka do baterii (3 szt., .), Drążek teleskopowy (1 szt., .), Naczynie/czerpak do pobierania wody (1 szt.,.), Sieć planktonowa podstawowa (1 szt., ), Sieć workowa podstawowa (1 szt., .), Sitka o różnej wielkości oczek (5 szt., ), Linka skalowana (5 szt., .) Deska do krojenia (8 szt., .), Nóż (8 szt.,.), Ogrzewacze (2 szt., .), Zraszacz (35szt., 8) Termos (5 szt., .), Sztywna podkładka z klipsem (50 szt., ), Łopatka (15 szt., .) Saperka (5 szt., .), Pompki do balonów (7 szt., ) Pojemniki na ziemię (5 szt., .), Wiadro (5 szt., Terrarium (1 szt.,.), Małe wąskie akwarium (1 szt., .), Doniczki 910 szt., t.), Miski (10 szt., Kuweta, (15 szt., .) Słoiki (20 szt., ), Większe słoiki (10 szt., .) Pojemniki plastikowe z przykrywką, z uchwytem do przenoszenia sprzętu i materiałów (5 szt., , Listwa zasilająca (przedłużacz) (1 szt., .), Globus indukcyjny (15 szt., ), Globus fizyczny (15 szt., Globus fizyczny - duży (1 szt., .), Globus konturowy (15 szt., .), Polska mapa ścienna, fizyczna (1 szt., 1.), Świat mapa fizyczna (1 szt., ), Krajobrazy świata - mapa (1 szt., .), Ochrona przyrody w Polsce - mapa (1 szt., .) Mapa topograficzna okolic szkoły i regionu + plany (15 szt.,.), Obrotowa mapa nieba (15 szt.,), Plansza roślin trujących (1 szt., , Plansza grzyby trujące (1 szt., ), Zestaw plansz warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych (1 szt..), Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem (1 szt., .), Plansza obrazujące zmysły człowieka (1 szt., , Plansza rodzajów dziobów, pazurów, i klucze tropów (1 szt., , Plansza profili glebowych (1 szt., , Plansza etapów rozwoju człowieka (1 szt., Plansza rodzajów chmur (1 szt., Plansza obiegu wody w przyrodzie (1 szt.,
  Przewodnik Las (5 szt., Przewodnik do rozpoznawania drzew (5 szt., Przewodnik rośliny i zwierzęta (5 szt., Atlas pogoda i klimat (5 szt., Atlas ptaków w Polsce (5 szt., Atlas owadów (5 szt., ), Atlas grzybów (5 szt., ), Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał (5 szt.), Atlas zwierząt chronionych w Polsce (5 szt., Atlas roślin chronionych w Polsce (5 szt., ), Atlas geograficzny (30 szt., Atlas przyrodniczy (30 szt., Mały atlas anatomiczny (15 szt., ), Przewodnik do rozpoznawania gwiazd (8 szt.), Przewodnik do rozpoznawania drzew (8 szt., ), Przewodnik do rozpoznawania ptaków (8 szt., ), Przewodnik do rozpoznawania zwierząt (8 szt., Przewodnik do rozpoznawania motyli (8 szt., ), Przewodnik do rozpoznawania owadów (8 szt., ), Przewodnik do rozpoznawania grzybów (8 szt., 2) Plastelina (1 szt., ), Folia (1 szt., ), Gumka (1 szt., .) Pinezki, szpilki z kolorowym łebkiem Pinezki kolorowe, galwanizowane, pokryte lakierem (1 szt., Kalka (1 szt., Spinacze biurowe, spinacze klipsy (1 szt.,.), Magnesy do tablicy (2 szt., ), Barwniki spożywcze (1 szt., .), Tacki jednorazowe łyżeczki, jednorazowe, słomki (1 szt., Tacki jednorazowe, łyżeczki i słomki (1 szt.,.), Nici Sznurek (1 szt., ), Żyłki różnej grubości (1 szt., ), Torebki foliowe (1 szt., .), Patyczki do szaszłyków (1 szt., ), Wata, gąbka (1 szt., .), Słomki (1 szt., .) Pojemnik plastikowy (1 szt., .), Butelki plastikowe (1 szt., Strzykawki jednorazowe (1 szt., .), Balony (5 szt., 2), Piasek kwarcowy, żwir, węgiel aktywowany (1 szt., SP Pomlewo pracownia TIK Urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny - urządzenia umożliwiające konfigurację V-Lanów) 1 szt., Zasilacz UPS z podtrzymaniem napięcia przeznaczony dla serwera NAS (NAS Network Attached Storage) 1 szt., Przenośny komputer dla ucznia z systemem operacyjnym (15 szt., Przenośny komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym 1szt., Serwer NAS (1 szt., pracownia przyrodnicza Waga szalkowa metalowa + odważniki (2 szt. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 11 lub skala 12, 1 szt., Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka ssaka (1 szt., pracownia przyrodnicza Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zmienione chorobowo (2 szt., Barometr (5 szt., Wiatromierz (6 szt., Zestaw pałeczek do elektryzowania (1 szt., Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym (5 szt., Ciśnieniomierz (2 szt., Odtwarzacz CD z głośnikami (1 szt., Kolba okrągłodenna (13 szt., Kolba stożkowa (2 szt., Zestaw szkiełek podstawowych (10 szt., Zestaw szkiełek nakrywkowych (10 szt., Wskaźniki pH (1 szt., Listwa zasilająca (przedłużacz, 2 szt., Mapa topograficzna okolic szkoły i regionu + plany (1 szt., Zestaw plansz warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych (1 szt., Atlas zwierząt chronionych w Polsce (1 szt., Atlas roślin chronionych w Polsce (1 szt., Barwniki spożywcze (1 szt., Piasek kwarcowy, żwir, węgiel aktywowany (1 szt., SP Przywidz pracownia przyrodnicza Lupa (15 szt., Lornetka (15 szt., Mikroskop - wersja zasilana z sieci ilub z baterii (15 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych bezkręgowce (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych skrzydła owadów (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki ssaków (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych grzyby (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych co żyje w kropli wody (3 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka (4 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zmienione chorobowo (6 szt., Taśma miernicza (15 szt., Stoper (15 szt., Kompas (15 szt., Zestaw magnesów sztabkowych (15 szt., Pudełko z opiłkami (15 szt., Magnes neodymowy (10 szt., Zestaw soczewek (10 szt., Zestaw skał i minerałów (3 szt., Ciśnieniomierz (5 szt., Ekran do rzutnika multimedialnego (1 szt., Odtwarzacz CD z głośnikami (1 szt., Igły preparacyjne (30 szt.,.) Zestaw szkiełek nakrywkowych (10 szt., Wskaźniki pH (5 szt., Kwasomierz glebowy klasyczny (15 szt., Globus fizyczny (15 szt., Polska mapa ścienna fizyczna (1 szt., Świat mapa fizyczna (1 szt., Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem 1 szt. Plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów (1 szt., Plansza rozwoju człowieka (1 szt., Przewodnik do rozpoznawania drzew (2 szt., Przewodnik rośliny i zwierzęta (2 szt., Atlas pogoda i klimat (2 szt., Atlas ptaków w Polsce (2 szt., Atlas owadów (5 szt., Atlas grzybów (5 szt., Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał (5 szt., Atlas zwierząt chronionych w Polsce (5 szt.,
  Atlas roślin chronionych w Polsce (5 szt., Atlas przyrodniczy (30 szt., Magnesy do tablicy (3 szt., Makatka moje organy wewnętrzne (1 szt., Makatka mój szkielet (1 szt., eduROM Przyroda (1 szt., pracownia matematyczna Magiczna symetria (5 szt., Kalkulator (10 szt., Domino obliczanie kątów (4 komplety, 1 zestaw, Oś liczbowa z rozwinięciem setnych/tysięcznych (1 szt., Magnetyczna plansza zamiany jednostek (1 szt., Klepsydry. Zestaw klasowy (1 szt., Puzzle matematyczne mnożenie do 100 (4 szt., Klocki drewniane XXL kolorowe - 200 sztuk 94 szt., Puzzle matematyczne dzielenie do 100 (4 szt., Ułamkowe koła magnetyczne (1 zestaw, Gimnazjum Przywidz pracownia TIK Urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny urządzenia umożliwiające konfigurację VLanów (3 szt., Okablowanie strukturalne okablowanie sali, gniazda abonenckie (elektryczne i sieciowe) Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) 3 szt., Zasilacz UPS z podtrzymaniem napięcia dla serwera NAS (NAS Network Attached Storage) 3 szt., Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) 2 szt., Serwer plików nas (2 szt.,) Komputery stacjonarne (11 szt., Tablica interaktywna (1 szt., pracownia matematyczna Wielkie bryły szkieletowe (1 zestaw,), Bryły geometryczne składane (1 zestaw, Eduline 4 zestaw przyborów geometrycznych magnetyczny (1 zestaw, Prostokątny układ współrzędnych magnetyczny (2 szt.,. Bryły obrotowe (1 zestaw, pracownia biologiczna Mikroskopy optyczne (szkolne, stereoskopowe, 15 szt. t. Waga laboratoryjna (1 szt. Skalpele (5 szt )i nożyczki Lornetki, lupy (15 szt. lornetek,., 15 szt. lup.), Stopery (10 szt.), Ciśnieniomierz (5 szt.,.), Szkiełka przykrywkowe, Szkiełka podstawkowe (2 szt.,.), Szczotki laboratoryjne (10 szt.,.), Przewodniki roślin i zwierząt, Proste klucze do oznaczania roślin (5 szt.,.), Preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce) 1 szt., Modele serca (1 na 3 osoby) 1 szt., Model skóry człowieka (1 szt.,.), Model budowy anatomicznej człowieka (1 szt. pracownia fizyczna Statyw (1 szt., pracownia TIK Głośniki do komputerów (5 szt.,.) Zestaw nagłośnieniowy z mikrofonem bezprzewodowym (2 szt., Mikrofony bezprzewodowe zestaw (2 szt.,.). pracownia fizyczna Cylindry miarowe kl. B ze stopką PP : 10 ml (5 szt., .); 25 ml- (5 szt.,.); 100 ml (5 szt.,.) 250 ml (5 szt., Drewniany uchwyt do próbówek (15 szt., Chlorek sodu (1 kg Chlorek żelaza (III) (500 g Chlorek wapnia (500 g Jodek potasu (100 g Siarczan miedzi (500g Siarczan sodu (500 g Węglan sodu (500 g Węglan wapnia (500 g nadmanganian potasu (1 kg Azotan srebra (50 g Paski wskaźnikowe (5 szt., Fenoloftaleina (2 x 10 g Szczotka laboratoryjna (10 szt., Tablice chemiczne (11 szt. 1.Układ okresowy pierwiastków, 2. Skala elektroujemności, 3. Wiązania chemiczne, 4. Kwasy nieorganiczne, 5. Jednostki układu SI, 6. Zasady dynamiki, 7. Maszyny proste, 8. Jednostki miar, 9.Optyka geometryczna, 10. Tabela rozpuszczalności, 11. Budowa materii), Tabela rozpuszczalności plansza (1 szt., pracownia fizyczna Wagi elektroniczne (1 szt., Wskaźnik laserowy lub poziomica laserowa (2 szt., Suwmiarki (2 szt., Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe (4 szt., brutto/szt.),spirytusowe (4 szt., Taśma miernicza, najlepiej o długości kilkadziesiąt metrów (2 szt., Sprężynka slinky (kolorowa sprężynka zabawka) 1 szt., Siłomierze o różnym zakresie np. od 1 N do 50 N (1 szt., Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym (1 szt., Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury (1 szt., Izolowane przewody (10 szt., Oporniki (2 szt.,), Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości (5 szt., Ciężarki (3 szt., Soczewka skupiająca, Soczewki rozpraszające, zwierciadła wklęsłe, pryzmat (1 zestaw, Igła magnetyczna (5 szt Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji (1 szt., Magnesy (2 zestawy, Żarówki z oprawką przystosowane do napięcia kilku woltów (5 szt., pracownia geograficzna Mapa Polski (1 szt., eduROM Geografia (1 szt., kółko komputerowe corel Draw wersja podstawowa papier do wydruków wysokiej jakości poradnik z zakresu grafiki komputerowej.
 15. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Przodkowo” na potrzeby projektu „Skrzydła wiedzy”
  Zamawiający: Gmina Przodkowo, Przodkowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w Gminie Przodkowo zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie materiałów i pomocy dydaktycznych” w ramach projektu „Skrzydła Wiedzy” nr RPPM.03.02.01-22-0137/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania sprzętu w miejscach wyznaczonych przez Dyrektorów szkół wraz z podstawowym przeszkoleniem wyznaczonych do tego osób.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Każda część określona została w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Zestawienie materiałów i pomocy dydaktycznych.” Oraz załącznikach nr 2,3 oraz 4 określających szczegółowy opis przedmiotów dla Części 1,2 oraz 3..
 16. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Gminie Sulęczyno.
  Zamawiający: Gmina Sulęczyno, Sulęczyno
  1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulęczyno, powiat kartuski tj. Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym, Szkoła Podstawowa w Węsiorach, Szkoła Podstawowa w Podjazach, Gimnazjum w Sulęczynie , Zespół Szkół w Mściszewicach; b) oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; c) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 2. 3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 4. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: a) dostawę wyposażenia do pracowni: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka szkoła podstawowa, matematyka gimnazjum, przyroda, logopedia w Zespole Szkół w Sulęczynie, ul. Żeromskiego 16; b) dostawę wyposażenia do pracowni: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka szkoła podstawowa, matematyka gimnazjum, przyroda, logopedia w Zespole Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolna 5; c) dostawę wyposażenia do pracowni: przyroda w Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym, Borek Kamienny 73, 83-320 Sulęczyno d) dostawę wyposażenia do pracowni: logopedia w Szkole Podstawowej w Podjazach, Podjazy 16, 83-320 Sulęczyno; e) dostawę wyposażenia do pracowni: przyroda w Szkole Podstawowej w Węsiorach , Węsiory 63A, 83-320 Sulęczyno;
 17. „Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych”
  Zamawiający: Gmina Babimost, Babimost
  W ramach Zadania nr 1 : A. Do pracowni komputerowej należy dostarczyć, zamontować i uruchomić następujący sprzęt i urządzenia: 1/ serwer wraz
  z oprogramowaniem – 1 szt 2/ szafa serwerowa – 1 szt, 3/ zasilacz UPS serwera – 1 szt 4/ komputery dla uczniów z oprogramowaniem systemowym i biurowym – 16 szt 5/ monitory dla uczniów – 16 szt 6/ zestaw komputerowy dla nauczyciela z oprogramowaniem systemowym i biurowym – 1 kpl 7/ UPS stanowiska nauczyciela – 1 szt 8/ oprogramowanie antywirusowe – 19 szt 9/ słuchawki – 17 szt 10/ zestaw nagłośnieniowy do klasy – 1 szt 11/ urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt 12/ router z WiFi– 1 szt 13/ switch sieciowy – 1 szt 14/ wizualizer – 1 szt 15/ drukarka 3D – 1 szt 16/ dysk zewnętrzny – 1 szt 17/ urządzenie Blu – ray – 1 szt 18 pendrive – 17 szt 19/ stolik pod komputer – 16 szt 20/ krzesło obrotowe dla uczniów – 16 szt Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w pracowni komputerowej: 21/ wdrożenia i uruchomienia sieci przewodowej, z wykorzystaniem istniejących kanałów w podłodze i bezprzewodowej oraz zainstalowanie nowych urządzeń. 22/ budowy sieci elektrycznej z wykorzystaniem istniejących kanałów w podłodze 23/ instalacji oprogramowania serwerowego na dostarczonym serwerze wraz z konfiguracją:
  - domeny, - wskazanej przez zamawiającego liczby użytkowników oraz grup - liczba użytkowników 70, - uprawnień poszczególnych obiektów oraz przynależności do grup - usług serwer DHCP, serwera DNS i serwera plików, - usługi wirtualizacji oraz wirtualizacja dodatkowego systemu serwerowego, - okresowego backupu obrazu serwera na zewnętrzną pamięć masową. 24/ połączenie i skonfigurowanie stanowisk istniejącej pracowni komputerowej z serwerem i nową siecią. 25/ szkolenia pracowników z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania – 16 godz. B. Do pracowni przyrodniczej należy dostarczyć, zamontować i uruchomić następujący sprzęt, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne: 1/ zestaw komputerowy dla nauczyciela – 1 kpl 2/ UPS stanowiska nauczyciela – 1 szt 3/ oprogramowanie antywirusowe – 2 szt 4/ dysk zewnętrzny – 1 szt 5/ wizualizer – 1 szt 6/ tablety – 17 szt 7/ szafka na tablety – 1 szt 8/ urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt 9/ zestaw nagłośnieniowy do klasy – 1 szt 10/ Cyfrowy aparat fotograficzny- lustrzanka + obiektyw+ karta pamięci+torba – 1 kpl. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
  w pracowni przyrodniczej: 11/ wdrożenia i uruchomienia sieci bezprzewodowej i połączenia
  z serwerem i istniejącą siecią komputerową oraz zainstalowanie nowych urządzeń. C. Do pracowni matematycznej należy dostarczyć, zamontować i uruchomić następujący sprzęt, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne: 1/ laptop – 1 szt 2/ tablica interaktywna – 1 szt 3/ projektor krótkoogniskowy z uchwytem – 1 szt Ponadto Wykonawca zobowiązany jest
  w pracowni matematycznej: 4/ zamontować i skonfigurować laptop, tablicę interaktywną i projektor krótkoogniskowy D. Należy dostarczyć, zamontować i uruchomić następujący sprzęt i urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo: 1/ stolik dla osób na wózkach inwalidzkich – 3 szt 2/ klawiatura dla niepełnosprawnych – 2 szt 3/ myszka dla niepełnosprawnych – 2 szt E. Dla dzieci niedosłyszących i z autyzmem należy dostarczyć i zamontować i uruchomić: 1/ Zestaw ( urządzenie z oprogramowaniem ) umożliwiający wymianę symboli w gotowych tablicach ułatwiających komunikację dzieci niedosłyszących i z autyzmem – 1 kompl. W ramach Zadania nr 2 : A. Do pracowni przyrodniczej należy dostarczyć następujące pomoce dydaktyczne : 1/ lupa – 15 szt 2/ pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami) – 15 szt 3/ lornetka – 15 szt 4/ teleskop – 1 szt 5/ mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii – 5 szt 6/ mikroskop z kamerą USB – 1 szt 7/ zestaw preparatów biologicznych – 1 kompl. 8/ taśma miernicza – 15 szt 9/ stoper – 15 szt 10/ waga szalkowa metalowa + odważniki – 5 szt 11/ kompas – 15 szt 12/ deszczomierz – 7 szt 13/ barometr – 1 szt 14/ stetoskop – 7 szt 15/ zestaw do doświadczeń – 2 kompl. 16/ cylindry menzurki – 2 kompl. 17/ mały elektryk – 3 kompl. 18/ stacja pogody – 3 szt 19/ miernik uniwersalny – 5 szt 20/ pryzmat akrylowy – 15 szt 21/ krążek Newtona – 5 szt B. Należy dostarczyć następujący sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne dla dzieci słabowidzących lub niewidomych: 1/ linijka dotykowa – 2 szt 2/ mówiący kalkulator Double Check – 2 szt 3/ kątomierz dotykowy – 2 kompl. 4/ kubarytm – 1 kompl 5/ klawiatura dla osób słabowidzących – 2 szt C. Do pracowni matematycznej należy dostarczyć, następujący sprzęt, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne: 1/ figury pól i siatki brył – 3 kompl. 2/ bryły szkieletowe – zestaw do budowy – 5 kompl. 3/ tangram – zestaw klasowy – 1 kompl. 4/ domino – działania na ułamkach dziesiętnych – 2 kompl. 5/ bryły porównawcze (12 brył) - 1 kompl. 6/ klocki przestrzenne – zestaw klasowy – 1 kompl. 7/ figury płaskie i siatki brył dla szkoły podstawowej – 1 kompl. 8/ filmy dydaktyczne – matematyka – 1 kompl. 9/ ułamki magnetyczne duże 100 x 10 cm + zestawy uczniowskie – 1 kompl. 10/ trening matematyczny – mnożenie do 100 – 4 kompl. 11/ suwak matematyczny prezentacyjny – 1 szt 12/ program do nauki matematyki – Matematyka dla klas 4 – 6 multimedialne materiały na tablice interaktywną i projektor – 1 kompl. 13/ przybory tablicowe plastikowe standard – 1 kompl. 14/ domino – skracanie ułamków – 8 kompl. 15/ wieszak na plansze – 1 szt 16/ komplet wag sprężynowych – 2 kompl. 17/ arytmetyka i algebra kl. IV-VI – 1 kompl. 18/ waga elektroniczna, dydaktyczna ( D) 1 g/ 5200 g( zas.bat. dołączone) z zasilaczem – 1 szt 19/ miarka na kole – 1 szt 20/ taśma miarowa – 5 szt 21/ waga szkolna – 2 szt 22/ zestaw dużych odważników – 2 kompl. 23/ zestaw odważników w pudełku – 2 kompl. 3.6. Szczegółowy opis wymienionego wyżej wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych znajduje się: - w załączniku nr 1 do SIWZ – Zadanie nr 1 - sprzęt informatyczny i cyfrowy wraz z niezbędnym wyposażeniem - w załączniku nr 2 do SIWZ - Zadanie nr 2 - pomoce dydaktyczne 3.7. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ oraz być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła. Muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać normy bezpieczeństwa. Muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z norm EN i PN. 3.8. Wszystkie wymagane i opisane parametry w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności pod warunkiem wykazania równoważności. 3.9. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia opisów w formie specyfikacji technicznych lub innych podobnych dokumentów, następującego sprzętu i urządzeń : Serwer z oprogramowaniem; Komputer dla ucznia; Zestaw komputerowy dla nauczyciela; Laptop; Urządzenie wielofunkcyjne; Projektor krótkoogniskowy; Tablica interaktywna; Router z WiFi Switch sieciowy; Wizualizer; Drukarka 3D; Tablety; Cyfrowy aparat fotograficzny- lustrzanka + obiektyw+ karta pamięci + torba 3.10. W formularzach cenowych w każdej pozycji, Wykonawca ma obowiązek podać nazwę, model i producenta sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych. Niewskazanie wymaganej nazwy, modelu i producenta może spowodować odrzucenie oferty na podstawie art. 89. ust 1 pkt 2 ustawy Pzp
 18. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz
  Zamawiający: Gmina Latowicz, Latowicz
  Część. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia -drobne artykuły papiernicze, chemia domowa(zgodnie z tabelą nr 1 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Globusy, mapy (zgodnie z tabelą nr 2 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Modele(zgodnie z tabelą nr 3 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Odczynniki chemiczne (zgodnie z tabelą nr 4 w zał. nr 1 do SIWZ) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Plansze edukacyjne (zgodnie z tabelą nr 5 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 6 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Pomoce dydaktyczne do matematyka (zgodnie z tabelą nr 6 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych (zgodnie z tabelą nr 7 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 8 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Przewodniki, atlasy (zgodnie z tabelą nr 8 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 9 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń (zgodnie z tabelą nr 9 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 10 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Przyrządy i urządzenia do obserwacji (zgodnie z tabelą nr 10 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Sprzęt laboratoryjny (zgodnie z tabelą nr 11 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie . Część. 12 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Sprzęt ochronny (zgodnie z tabelą nr 12 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie. Część. 13 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem wyposażenia - Sprzęt techniczny i pomocniczy (zgodnie z tabelą nr 13 w zał. nr 1) do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Latowicz, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Dębem Małym, Zespół Szkół w Latowiczu i Zespół Szkół w Wielgolesie.
 19. Edukacja w Gminie Liniewo – dostawa sprzętu elektronicznego, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć - materiały biurowe do placówek oświatowych na terenie Gminy Liniewo
  Zamawiający: Gmina Liniewo, Liniewo
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu elektronicznego i programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć dla placówek oświatowych na terenie Gminy Liniewo w ramach projektu: „Edukacja w Gminie Liniewo – dostawa sprzętu elektronicznego, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć - materiały biurowe do placówek oświatowych na terenie Gminy Liniewo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Część I Dostawa sprzętu elektronicznego i programów multimedialnych wraz z licencją uprawniającą Zamawiającego do korzystania z tych programów do szkół na terenie Gminy Liniewo: Dostawa do Zamawiającego na teren Gminy Liniewo asortymentu przedstawionego w załączniku nr 1 do SIWZ. Część II Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Liniewo: Dostawa do Zamawiającego na teren Gminy Liniewo asortymentu przedstawionego w załączniku nr 2 do SIWZ. Część III Dostawa materiałów do zajęć – materiały biurowe do szkół na terenie Gminy Liniewo: Dostawa do Zamawiającego na teren Gminy Liniewo asortymentu przedstawionego w załączniku nr 3 do SIWZ.
 20. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Mrozy
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  Zamówienie obejmuje: dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Mrozy, powiat miński tj. Szkoła Podstawowa w Mrozach, Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mrozach, Zespół Szkół w Jeruzalu oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 21. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Siennica
  Zamawiający: Gmina Siennica, Siennica
 22. Zakup pomocy dydaktycznych na realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Biała w ramach projektu pod nazwą: "Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość"
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
 23. Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych”
  Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz, Sieradz
 24. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z terenu Gminy Rzeczyca w ramach projektów pn.: Edukacyjny kompas oraz Szkolna Akademia Kompetencji
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 25. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie, Lublin
 26. Przebudowa placu zabaw przy ul. Śląskiej w Gdyni
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
 27. Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń interaktywnych zlokalizowanych w pobliżu Centrum Nauki Leonardo da Vinci
  Zamawiający: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Chęciny
 28. Dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym 5 oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych w gminie Fabianki poprzez modernizację pomieszczeń oraz zakup dodatkowego wyposażenia w ramach projektu pn.Przedszkole na poziomie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach, Fabianki
 29. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Daleka i ul. Peryferyjna w Elblągu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
 30. Dostawa urządzeń sportowo-rekreacyjnych, domków edukacyjnych zewnętrznych oraz zabawek zewnętrznych dla maluchów w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji
  Zamawiający: Miasto Ustroń, Ustroń
 31. Budowa ogólnodostępnego, bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego w Darłowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo, Darłowo
 32. Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipsku.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Lipsko
 33. Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krobicy
  Zamawiający: Gmina Mirsk, Mirsk
 34. WYKONANIE PLACU ZABAW PRZY SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 DĘBINKA W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
  Zamawiający: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, Poznań
 35. Dobry start - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Inowłódz do potrzeb dzieci młodszych w ramach POKL
  Zamawiający: Gmina Inowłódz, Inowłódz
 36. Utworzenie placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
  Zamawiający: Gmina Gorzów Śląski, Gorzów Śląski
 37. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dwóch zadań inwestycyjnych pn.: a) Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - osiedle Zawada - Aleja Odrodzenia, b) Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
 38. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drezdenko
  Zamawiający: Urząd Miejski, Drezdenko
 39. Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin
  Zamawiający: Gmina Barcin, Barcin
 40. Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć dotyczących trudności z języka angielskiego oraz do zajęć rozwijających zainteresowania językowe (język obcy), w ramach projektu systemowego Wyjątkowy uczeń, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 41. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Suchowola w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. /Indywidualizacja z Gminą Suchowola/ - etap II
  Zamawiający: Gmina Suchowola, Suchowola
 42. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce wraz z dostawą
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
 43. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia Małego Człowieka
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 44. Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych SZANSA NA LEPSZY START
  Zamawiający: Gmina Sobolew, Sobolew
 45. Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ekologiczno-przyrodniczych w ramach projektu Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 46. Dostawa pomocy dydaktycznych - część I; komputerów laptopów - część II w związku z realizacją projektu pt. Szkoła na 6.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Serock
 47. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową
  Zamawiający: Urząd Gminy Kowale Oleckie, Kowale Oleckie
 48. Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie w ramach projektu systemowego :Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Zamawiający: Gmina Różan, Różan
 49. Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 50. Utworzenie szkolnych placów zabaw na terenie dwóch szkół podstawowych w Jeleniej Górze w ramach Rządowego programu Radosna szkoła
  Zamawiający: Miasto Jelenia Góra, Jelenia Góra
 51. Stworzenie bazy sportowo - rekreacyjnej - ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Bobolice, Bobolice
 52. Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA
  Zamawiający: Gmina Rozprza, Rozprza
 53. Indywidualizacja szansą na rozwój
  Zamawiający: Gmina Gardeja, Gardeja
 54. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Joninach, gm. Ryglice, dz. nr 283 - Etap I
  Zamawiający: Burmistrz Ryglic, Ryglice
 55. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, multimediów, pozycji wydawniczych, sprzętu sportowego do projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Miejski Zarząd Oświaty, Bielsko-Biała
 56. Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji na terenie miasta Sopotu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Sopot
 57. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. Czeladzka Liga Naukowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Czeladź reprezentowana przez Burmistrza, Czeladź
 58. Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Żurawica
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy, Żurawica
 59. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce
  Zamawiający: Gmina Radoszyce, Radoszyce
 60. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego, audiowizualnego, RTV, artykułów biurowych, materiałów reklamowych potrzebnych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Otwórzmy się na świat.
  Zamawiający: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II, Sulików
 61. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: Zapewnijmy dzieciom lepszy start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP1, SP5)
  Zamawiający: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Leszno
 62. Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Żurawica.
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy, Żurawica
 63. ZAKUP MATERIAŁÓW WSPOMAGAJĄCYCH DO ZAJĘĆ DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 OBJĘTEJ PROJEKTEM DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański, Starogard Gdański
 64. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dziecięca Akademia Rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Łobez
 65. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia sukcesu - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Wieliczka, Wieliczka
 66. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów w ramach projektu pt. Szkoła równych szans realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Piasecznie Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
 67. RGŚ.MZEAS.271.41.2012.PJ: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: Wiedza naszą drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Wisła, Wisła
 68. Dostawa materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Gniezno, Gniezno
 69. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło w ramach realizacji projektu systemowego pt. /Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
 70. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów w Gminie Buczek..
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
 71. Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych klas 1-3 Gminy Myślibórz niezbędnych w procesie indywidualizacji na
  Zamawiający: Gmina Myślibórz, Myślibórz
 72. Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie w ramach projektu systemowego : Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Zamawiający: Gmina Różan, Różan
 73. Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu ABC nauki - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie, Ciechanów
 74. Zakup i dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Świdnica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edu
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
 75. Zakup i dostawę materiałów dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu p.n.: WIEDZA NASZYM KAPITAŁEM realizowanego w ramach POKL Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy, Suchy Dąb
 76. Dostawa pomocy, sprzętu, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 77. Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Drwinia.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia
 78. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
 79. Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów
  Zamawiający: Gmina Opatów, Opatów
 80. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 81. Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu Równy start- wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Sadlinki
  Zamawiający: Gmina Sadlinki, Sadlinki
 82. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów realizowanego w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy, Tuchów
 83. Budowa placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Chełmie ul. Rejowiecka 76
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Chełm
 84. Dostawa pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, podręczników i oprogramowania w ramach Projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  Zamawiający: Gmina Żukowice, Żukowice
 85. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu
  Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz, Sieradz
 86. Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce w ramach programu Radosna Szkoła
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
 87. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
  Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz, Sieradz
 88. Budowa trzech szkolnych placów zabaw
  Zamawiający: Gmina i Miasto Żuromin, Żuromin
 89. Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III dla szkół podstawowych w Ostrołęce
  Zamawiający: Miasto Ostrołęka, Ostrołęka
 90. Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia w ramach projektu indywidualizacji nauczania DOBRY START W SZKOLE - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- kontynuacja zadania z 2011 roku.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Legnicy, Legnica
 91. Przetarg nieograniczony na dostawę gier do zajęć z języka angielskiego (gry edukacyjne, gry planszowe, gry fonetyczne) w ramach projektu Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 92. Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start
  Zamawiający: Burmistrz Ozimka, Ozimek
 93. Dostawa pomocy edukacyjnych do szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach Gminy Goleniów
  Zamawiający: Gmina Goleniów, Goleniów
 94. Dostawa doposażenia szkół podstawowych w ramach realizacji projektu: Czym skorupka za młodu nasiąknie...Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I,II,III w Gminie Postomino
  Zamawiający: Gmina Postomino, Postomino
 95. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU WYGRYWAMY NA STARCIE - DOSTRZEGAMY I POMAGAMY UCZNIOM GMINY BIECZ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
  Zamawiający: Gmina Biecz, Biecz
 96. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy
  Zamawiający: Gmina Kartuzy, Kartuzy
 97. Indywidualizacja nauczania w Gminie Zabłudów - pomoce dydaktyczne
  Zamawiający: Urząd Miejski w Zabłudowie, Zabłudów
 98. dostawa pomocy dydaktycznych - część 2.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Władysławowo
 99. Dostawa pomocy dydaktycznych do projektu 1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty nr WND-POKL.09.01.02-24-048/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Zamawiający: Zespół Jednostek Oświatowych w Skoczowie, Skoczów
 100. Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III w Gminie Dubiecko. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Urząd Gminy Dubiecko, Dubiecko
 101. Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
  Zamawiający: Gmina Zalewo, Zalewo

Inne osoby dla Lewandowska Muller Anna Elżbieta (257 osób):