Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Sylwia Joanna

w KRS

Sylwia Joanna Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sylwia
Drugie imię:Joanna
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1982 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Szubin (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczak Dorota Zofia, Bachnicka Katarzyna, Bielawska Ewa, Bogusz Marek Roman, Bojewska Iwona, Borowiec Wioleta, Celejewska Aurelia Urszula, Czyż Anna Barbara, Erlich Katarzyna, Feret Joanna, Garstecka Magdalena, Haus Katarzyna, Hubert Joanna, Jaciubek Emilia Malwina, Kaczmarek Waldemar Piotr, Kamieńska Anna, Kamińska Łucja Elżbieta, Kardzis Izabela Monika, Kobierowski Grzegorz Stanisław, Kosmalska Patrycja, Kowalska Agnieszka Danuta, Krasicki Adam Henryk, Krawczyk Aleksandra Maria, Kuligowska Ilona Marta, Kurland Sebastian Marek, Kłosowska Hanna, Kłosowska Joanna, Lewandowska Bogusława Zofia, Lietz Murawska Anna, Lorenc Zbigniew Andrzej, Makowiecki Zygmunt, Malińska Małgorzata, Marciniak Lucyna Elżbieta, Mężykowska Iga, Mitura Małgorzata Joanna, Mucha Mariola Krystyna, Pawlak Barbara, Piechocka Dorota Maria, Rachubińska Wioletta, Roj Danuta Magdalena, Rosiak Marek, Rutkowska Wioletta Ewa, Serafin Barbara, Śmigiel Joanna, Stramel Leszek Tomasz, Szlinger Katarzyna Danuta, Uciński Waldemar, Urbaniak Marzena Urszula, Wachowiak Tomasz Franciszek, Wachowicz Ewa, Wekwert Mariusz Bogusław, Winiarska Alicja, Wołowicz Joanna, Żelek Jadwiga Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żukowicz Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000171454
 2. Bank Spółdzielczy W Szubinie, Szubin − KRS 0000025829
 3. Nasza Nadzieja, Kołaczkowo − KRS 0000095856
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Rynarzewie, Rynarzewo − KRS 0000098997
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Wąsoszu, Wąsosz − KRS 0000126085
 6. Okręgowy Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych, Bydgoszcz − KRS 0000120315
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Szubinie, Szubin − KRS 0000231439

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Chełmnie, Chełmno − KRS 0000141804
 2. Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Warszawa − KRS 0000125907
 3. Puk Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000129207
 4. Skinpolex Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000065878
 5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wik Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000042794

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY SZUBIN, W TYM GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Gmina Szubin, Szubin
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Szubin, w tym jednostek organizacyjnych: 1) Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie, ul. Kcyńska 12a, 89-200 Szubin, 2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin; Gmina Szubin wykonuje zadania związane z bankową obsługą budżetu przy pomocy Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin; zgodnie z katalogiem podstawowych czynności, wykonywanych w ramach bankowej obsługi budżetu określonych w umowie
 2. Usługa bankowa polegającą na kasowej obsłudze świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych oraz wszelkich innych wypłat gotówkowych dokonywanych osobom uprawnionym w 2012 roku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Nakło nad Notecią
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług bankowych w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy strukturalnych w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Wypłata zasiłków i świadczeń w gotówce dla osób nie posiadających rachunku bankowego powinna odbywać się na terenie wszystkich gmin powiatu nakielskiego tj. w następujących miejscowościach: Nakło nad Notecią, Mrocza, Sadki, Szubin, Kcynia. Nie jest możliwe określenie ilości osób, którym wypłacony musi być zasiłek lub inne świadczenie w skali miesiąca - w każdym miesiącu ta ilość jest inna. Wypłaty zasiłków i innych świadczeń powinny być dokonywane gotówkowo, wg zasad określonych przez Zamawiającego, tj. wyłącznie uprawnionym osobom, znajdującym się na listach wypłat, po sprawdzeniu ich tożsamości. Osoby upoważnione do odebrania świadczenia za osobę znajdującą się na liście wypłat powinny posiadać upoważnienie podpisane przez Dyrektora PUP w Nakle nad Notecią jego Zastępcę, Kierownika Filii PUP w Szubinie lub upoważnionego pracownika Filii, Głównego Księgowego lub Kierownika Ewidencji Świadczeń i Informacji. Upoważnienie, o którym mowa wyżej powinno być dołączone w oryginale do listy wypłat. Wypłaty zasiłków oraz innych świadczeń powinny odbywać się w warunkach lokalowych gwarantujących dobrą obsługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji miejsc przed rozstrzygnięciem przetargu. Wypłaty świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, winny być dokonywane od 5-tego do 25-tego dnia każdego miesiąca, ustalone przez Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 14.00. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określać będzie umowa będąca załącznikiem do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. dotyczących wypłat zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń w poszczególnych, wybranych miejscowościach: - Część A - Nakło nad Notecią - dla bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nakła nad Notecią, - Część B - Mrocza - dla bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Mrocza, - Część C - Sadki - dla bezrobotnych z terenu Gminy Sadki, - Część D - Kcynia - dla bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Kcynia, - Część E - Szubin - dla bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Szubin, na poszczególne części lub na całość zamówienia. 8. Wysokość prowizji liczona od łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć wysokości 0,8% wypłaconych kwot. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy § 11. 1. Starosta (prezydent miasta) po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady zatrudnienia może zlecić bankom i innym instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% wypłaconych kwot. (Dz. U. z 2011 r., Nr 221 poz. 1317)

Inne osoby dla Lewandowska Sylwia Joanna (78 osób):